Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir?

Paleologos Hanedanı Nedir?

Paleologos Hanedanı Nedir?, Paleologos Hanedanı Nerededir?, Paleologos Hanedanı Hakkında Bilgi?, Paleologos Hanedanı Analizi? Paleologos Hanedanı ilgili Paleologos Hanedanı ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Paleologos Hanedanı ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Paleologos Hanedanı Ne Anlama Gelir Paleologos Hanedanı Anlamı Paleologos Hanedanı Nedir Paleologos Hanedanı Ne Anlam Taşır Paleologos Hanedanı Neye İşarettir Paleologos Hanedanı Tabiri Paleologos Hanedanı Yorumu 

Paleologos Hanedanı Kelimesi

Lütfen Paleologos Hanedanı Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Paleologos Hanedanı İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Paleologos Hanedanı Kelimesinin Anlamı? Paleologos Hanedanı Ne Demek? ,Paleologos Hanedanı Ne Demektir? Paleologos Hanedanı Ne Demektir? Paleologos Hanedanı Analizi? , Paleologos Hanedanı Anlamı Nedir?,Paleologos Hanedanı Ne Demektir? , Paleologos Hanedanı Açıklaması Nedir? ,Paleologos Hanedanı Cevabı Nedir?,Paleologos Hanedanı Kelimesinin Anlamı?,Paleologos Hanedanı Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Paleologos Hanedanı Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Paleologos Hanedanı Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Paleologos Hanedanı Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Paleologos Hanedanı Kelimesinin Anlamı Nedir? Paleologos Hanedanı Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Paleologos Hanedanı Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Paleologos Hanedanı Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Paleologos Hanedanı - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Paleologos Hanedanı

Paleologos Hanedanı Nedir? Paleologos Hanedanı Ne demek? , Paleologos Hanedanı Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Paleologos Hanedanı Kelimesinin Anlamı? Paleologos Hanedanı Ne Demek? Paleologos Hanedanı Ne Demektir? ,Paleologos Hanedanı Analizi? Paleologos Hanedanı Anlamı Nedir? Paleologos Hanedanı Ne Demektir?, Paleologos Hanedanı Açıklaması Nedir? , Paleologos Hanedanı Cevabı Nedir? , Paleologos Hanedanı Kelimesinin Anlamı?


Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir?

Paleologos Hanedanı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Paleologos veya Palologoz Hanedanı (YunancaΠαλαιολόγος Palaiologos), 1259-1453 arasında hüküm sürmüş Bizans hanedanı.

Bizans kaynaklarında Paleologos Hanedanı, kökleri eski çağlara kadar uzanan soylu bir aile olarak sunulursa da bilinen ilk Paleologos, VII. Mihail döneminde (1071-1078 arası hükümdar) Mezopotamya'nın Stratigos'u Nikiforos Paleologos'tur. Onun oğlu Georgios ise I. Aleksios'un (1081-1118 arası hükümdar) başarılı bir komutanı idi. 12. yüzyılda da Paleologosların çoğunluğunun, başarılı generaller olarak görülür. Aralarında sivil görevlere yükselmiş bir aile üyesi bilinmemektedir. Hemen hepsi zengin toprak sahipleri olan Paleologoslar, diğer soylu aileler Komninoslar, Angeloslar ve Dukaslarla akrabaydılar. Bunlardan, III. Aleksios'un (hd 1195-1203) kızı Eirene ile evlenen Aleksios Paleologos'a, 1200'de Konstantinopolis'te çıkan bir isyanı bastırdıktan sonra taht üzerinde vesayet hakkı verilmişti.

Paleologos arması

Paleologoslar devletteki bu ayrıcalıklı konumlarını 1204'te Konstantinopolis'te kurulan Latin İmparatorluğu'ndan sonra da devam ettirdiler. Aleksios Paleologos'un oğlu Andronikos "Megas Domestikos" (eyalet ordularının kumandanı) unvanını taşıyordu. Onun oğlu ise, Nikea'da (günümüzde İznik) hüküm süren meşru imparator IV. İoannis'in çocuk yaşta olmasından yararlanarak VIII. Mihail adıyla 1259'da imparatorluğunu ilan etti ve Paleologos Hanedanı'nı kurdu.

VIII. Mihail'in 1261'de Konstantinopolis'teki Latin işgaline son vererek Bizans İmparatorluğu'nu yeniden kurmasını takiben, Paleologos ailesinin üyeleri imparatorluğun dört bir yanına yayıldılar ve yüksek görevleri işgal ettiler. 1347'ye kadar kesintisiz süren Paleologos iktidarı söz konusu tarihte Kantakuzinos ailesinden "megas domestikos" İoannis'in tahtı gasp etmesi ile bir süre kesintiye uğradıysa da 1354'te VI. İoannis Kantakuzinos'un safdışı edilmesiyle hanedan sürdü fakat iktidar kavgası aile içinde devam etti. 1376-1379 arasında V. İoannis'in oğlu Andronikos (IV), 1390'da ise Andronikos'un oğlu İoannis (VII) tahtı gasp ettiler, fakat her iki sorun da bazı tavizler verilerek aile içinde halledildi.

Paleologos Hanedanı'nın Peleponnes'te hüküm süren kolu ise bağımsız davranmasına karşın hanedana sadakatini korudu. VIII. İoannis'in çocuksuz olarak ölümü üzerine yerine geçen kardeşi Mora Despotu Konstantinos bu koldan geliyordu. Konstantinos'un Mora'dan gelerek tahtı ele geçirmesi, kardeşinin muhalefeti ile karşılaştığı için yaklaşık iki ay imparatorluk sahipsiz kalmıştır. Konstantinos'un 1453'te Konstantinopolis'i kuşatan Osmanlılara karşı savaşırken ölmesiyle Paleologos Hanedanı'nın iktidarı sona erdi, fakat İoannis'in kardeşleri Dimitrios ve Thomas ise 1460'ta II. Mehmed'in (Fatih) Yunanistan'ı fethetmesine dek bu topraklarda hüküm sürmeye devam ettiler. Son Mora Despotu Thomas 1465'te Roma'da ölürken, kızı Zoi (Sofia) Palaiologina 1472'de Rus Prensi III. İvan ile evlenmiş, oğlu Manuel ise İstanbul'a yerleşerek Müslümanlığı kabul etmişti. II. Andronikos'un oğlu Teodoros'un Montferratlı Argentina Spinola ile evlenmesiyle hanedanın bir başka kolu da 1305-1533 arasında Monferrato markiliğini elinde tuttu.

Paleologos Hanedanı dönemi, VIII. Mihail'in başlattığı geçici bir canlanma döneminden sonra Bizans İmparatorluğunun giderek zayıfladığı, küçük feodal beylikler halinde parçalandığı ve nihayet Osmanlılar karşısında yok olduğu dönemdir. Bizans toprak düzeninin temelini oluşturan "pranoia" (büyük çiftlikler) sistemi yozlaşarak, yerine "paroikoi" sistemi (yarı özgür köylülüğe dayalı bir sistem) geçmeye başladı. Buna bağlı olarak vergilerin düzenli toplanması güçleşti ve Bizans sikkesi İperpiron, Batılı paralar karşısında değer kaybetmeye devam etti, devlet hazinesi ve dolayısıyla ordu zayıflamaya başladı. Bu dönemde, devlet ve imparator gücünü sürekli kaybederken buna karşılık kilise kurumu iktidarını pekiştiriyordu.

Palaigoslar döneminde Bizans ordusu büyük ölçüde yabancı paralı askerlerde (Alanlar, Sırplar, Bulgarlar, Katalanlar, Türkler, İtalyanlar ve Almanlar), donanması da Venedikliler ve Cenevizlilerden oluşuyordu. Aynı zamanda İtalyan şehir devletlerinin Konstantinopolis'teki ticari ayrıcalıkları ve etkinlikleri giderek arttı ve neredeyse devlet içinde devlet haline geldiler (Latinler).

13. yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu'yu tehdit eden Moğol ve Türk akınları, Balkanlar'da Bulgarlar ve Sırpların ilerlemesi, başkentin çevresindeki dirliklerin de zayıflaması ile doğrudan Konstantinopolis'i tehdit eder hale gelmişti. Artan Osmanlı tehlikesine karşı sürekli Batı ile ittifak yapmaya çalışan Palaigoslar, kiliselerin birleşmesi politikalarını desteklerken, Batılı prens ve prensesler yaptıkları evlilikler aracılığı ile askeri yardım sağlamaya çalıştılar. II. Andronikos önce Macar prensesi Anna, sonra da Montferratlı Yolanda ile, III. Andronikos önce Braunschweig'li Adelheid sonra da Savoylu Anna ile, II. Andronikos'un oğlu Teodoros Montferratlı Argentina Spinola ile bu amaçlarla evlendiler. Palaigos Hanedanı'ndan pek çok üye ayrıca Sırp, Bulgar, Ermeni, Norman, Trebizondlu (Trabzon) ve Epiruslu (Yunanistan'da) soylularla da evlenmişler, fakat tüm bu girişimler Bizans İmparatorluğu'nu ayakta tutmaya yetmemiştir.

Askeri, siyasal ve ekonomik başarısızlıklara karşılık, Paleologoslar dönemi kültürel ve bilimsel açıdan zengin bir dönemdir. Konstantinopolis Akademisi'nde sonradan Rönesans hareketini de etkileyecek çok sayıda felsefeci, tarihçi, yazar, şair ve bilim insanı yetiştirmiştir. Tarihçiler Georgios Pahimeres, Nikiforos Grigoras, Laonikos Halkokondiles, Mihail Dukas, Georgios Sfrantzes, Mihail Kritobulos, Demetrios Kidones, Prohoros Kidones, Aleksios Makrembolites ve Pseudo Kodinos, bilim adamları Teodoros Metohites, Georgios Akropolites, Nikiforos Blemmides ve Georgios Kiprios; felsefeciler Gemistos Plethon ve Nikiforos Humnos; filolog Tomas Magistros; şairler Manuel Holobolos ve Manuel Files, ilahiyatçılar Gregorios Sinaites, Gregorios Palamas, Gregorios Akindinos, İoannes Eugenikos, Markos Eugenikos ve İoannes Bessarion; hukukçular Konstantinos Harmenopulos ve Matteos Blastares bu canlı ve verimli kültür yaşamına işaret etmektedirler.

Hanedan üyesi imparatorlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Paleologos döneminde hanedan dışından gelerek tahtı ele geçiren tek imparator VI. İoannis'tur (hd 1347-1354). Ancak o da V. İoannis'in kızıyla evlenerek hanedana akraba olmuştu.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 • J. C. Cheynet-J. F. Vanier, Études prosopographiques, Paris, 1986, s. 123-187
 • A. Th. Papadopulos, Versuch einer Genealogie der Palaiologen, 1259-1453, Amsterdam, 1962
 • Nicol, Donald M. (1993). The Last Centuries of Byzantium, 1261–1453 (İngilizce) (İkinci bas.). Londra: Rupert Hart-Davis Ltd. ISBN 0-246-10559-3. 
 • Georgiy Ostrogorskiy, Bizans, 433-527
 • Şerif Baştav, Bizans İmparatorluğu Tarihi, Son Devir, 1261-1461, Ankara, 1989
 • A. E. Laiu-Thomadakis, Peasant Society in the Late Byzantine Empire, Princeton, 1977
 • The Twilight of Byzantium, (yay. haz. S. Curcic-V. Mouriki), Princeton, 1991
 • Art et Société à Byzance sous les Paléologues, Venedik, 1971
 • I. Sevcenko, Society and Intellectual Life ın the Late Byzantium, Londra, 1981
 • The Palaelogan Renaissance, Renaissance Before the Renaissance (yay. haz. Warren Treadgold), Stanford, 1984, s. 194-223
 • Ayşe Hür, Dünden Bugüne İstnbul Ansiklopedisi, c. 6, s. 207, İstanbul, 1994

Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Nedir? :Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? ile ilgili Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Ne Demektir? Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Açıklaması Nedir? Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Cevabı Nedir? Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Açıklaması? :Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Gerçek mi? :Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? ile ilgili Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Hakkında? :Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? ile ilgili Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? burada bulabilirsiniz. Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Paleologos Hanedanı nedir?, Paleologos Hanedanı anlamı nedir?, Paleologos Hanedanı ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
NGC 5309, 1974 NBA Seçmeleri, NGC 5242, Chengdu Spor Merkezi, Glade, NGC 5255, İsveç pasaportu, NGC 5250, Kolcular, Altınözü, Muhammet Naci Cinisli, NGC 5342, Patrona Halil Ayaklanması, NGC 5340, Kolbeinn Sigþórsson, Emir (makam sahibi), Kum saati, Kol böreği, Eslöv, Legends of the Fall, İker Casillas, Maya uygarlığı, Iker Casillas, Kokulu ardıç, Agathis, Kokuşma, Bundeswehr, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Toyota Progrès, İmparatorluklar listesi, Google Blog Arama, Break It Off, Marusi, Kokichi Kimura, Sinop milletvekilleri listesi, NGC 5344, Kaledibi, Düzce, NGC 5367, Koke (footballer, born 1992), NGC 5368, Osman İşmen, Peugeot Type 106, NGC 5370, Tommaso Berni, Avrupa Parlamentosunda Katar yolsuzluk skandalı, Koke (1992 doğumlu futbolcu), Siirt milletvekilleri listesi, Çubuklu düzensiz galaksi, 3. Afife Jale Ödülleri, Kokarca, Algokrasi, Dan Dan, Dorutay, Pertek, Zoli Ádok, Kokarağaç, Grenache, Etrüsk uygarlığı, Lidia Kopania, Manis culionensis, Koka, Jean Simmons, Ekmeleddin İhsanoğlu, David Peoples, Psychotria magnifolia, Psychotria egensis, Streptophyta, Koji Tanaka, Hızır Çelebi, Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulübü, Haçlı devletleri, Iwakura, Koios, Murat Boz şarkıları listesi, Koini Grekçesi, II. Serafim, Um grande, grande amor, Siverek milletvekilleri listesi, Koini, NGC 37, Non ci resta che piangere, Kohkiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti, Birleşik Dünya Kolejleri, Gianrico Carofiglio, Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti, Kırşehir milletvekilleri listesi, Sky One, Çankırı milletvekilleri listesi, 1545, Koh kood adası, Çaykur Rizespor, Lakewood, Colorado, Milas Ulu Camii, NGC 5375, Kibbutz, Balangero, NGC 5412, NGC 5391, NGC 5372, Ama Bir Farkla, Koguryo, Türkçü,
Hurşit Çetin Kimdir?, Fadik Temizyürek Kimdir?, Toparlağımsı Nedir?, Toparlacık Nedir?, Osmanlı bayrağı Anlamı Nedir, Osmanlı bayrağı Nasıl Oluştu, Osmanlı bayrağı Tarihi, Osmanlı bayrağı Renkleri, Osmanlı bayrağı Tasarımı, Ülkü Doğan Kimdir?, Mehmet Akif Perker Kimdir?, Necmi Özgül Kimdir?, Top Sakallı Nedir?, Hasan Daşkın Kimdir?, Hasan Memişoğlu Kimdir?, Nazi Almanyası bayrağı Anlamı Nedir, Nazi Almanyası bayrağı Nasıl Oluştu, Nazi Almanyası bayrağı Tarihi, Nazi Almanyası bayrağı Renkleri, Nazi Almanyası bayrağı Tasarımı, Fitopatolojik Nedir?, Öztürk Keskin Kimdir?, Şeref Baran Genç Kimdir?, Tonla Nedir?, Nuran Ergen Kılıç Kimdir?, Fitne Kumkuması Nedir?, Filiz Orman Akın Kimdir?, Tombulca Nedir?, Fitne Fücur Nedir?, Zürriyetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Fitilsiz Nedir?, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Anlamı Nedir, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Nasıl Oluştu, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tarihi, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Renkleri, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tasarımı, Zürriyetli İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Süleyman Kurtar Kimdir?, Züppe İsminin Anlamı Nedir?, Fitilci Nedir?, Dağıstan Budak Kimdir?, Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kimdir? Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Nereli Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kaç Yaşında?, Zümrüdi İsminin Anlamı Nedir?, Tolgasız Nedir?, Fitçi Nedir?, Hatice Gül Bingöl Kimdir?, Gökhan Baylan Kimdir?, Zülüflü İsminin Anlamı Nedir?, Tolgalı Nedir?, Fişlik Nedir?, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Toleranssız Nedir?, Züllü İsminin Anlamı Nedir?, Fişli Nedir?, Fişeksiz Nedir?, Zülcelâl İsminin Anlamı Nedir?, Sözdar Akdoğan Kimdir?, Murat Turna Kimdir?, Fahri Özkan Kimdir?, Zührevi İsminin Anlamı Nedir?, Fişekli Nedir?, Züğürt İsminin Anlamı Nedir?, İzmir bayrağı Anlamı Nedir, İzmir bayrağı Nasıl Oluştu, İzmir bayrağı Tarihi, İzmir bayrağı Renkleri, İzmir bayrağı Tasarımı, Filiz Çelik Kimdir?, Toksikolojik Nedir?, Fistolu Nedir?, Koray Önsel Kimdir?, Zübük İsminin Anlamı Nedir?, Toksik Nedir?, Fikret Tufanyazıcı Kimdir?, Zulmeden İsminin Anlamı Nedir?, Fistansız Nedir?, İlker Yücel Kimdir?, Tokatlı Nedir?, Zömbe İsminin Anlamı Nedir?, Gadsden bayrağı Anlamı Nedir, Gadsden bayrağı Nasıl Oluştu, Gadsden bayrağı Tarihi, Gadsden bayrağı Renkleri, Gadsden bayrağı Tasarımı, Tokalı Nedir?, Selma Sarıcıoğlu Çalışkan Kimdir?, Zottiri İsminin Anlamı Nedir?, Ümit Duman Kimdir?, Zot İsminin Anlamı Nedir?, Bahadır Gökmen Kimdir?, Berrin Selbuz Kimdir?, Tok Sözlü Nedir?, Fiskal Nedir?, Zorunlu İsminin Anlamı Nedir?, Zorlu İsminin Anlamı Nedir?, Toimeton Nedir?, Ömer Eldemir Kimdir?, Demokratik Kampuçya bayrağı Anlamı Nedir, Demokratik Kampuçya bayrağı Nasıl Oluştu, Demokratik Kampuçya bayrağı Tarihi, Demokratik Kampuçya bayrağı Renkleri, Demokratik Kampuçya bayrağı Tasarımı, Kürşat Özer Kimdir?, Zorlayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Sertaç Çelikkaleli Kimdir?, Zorlamasız İsminin Anlamı Nedir?, Togolu Nedir?, Kenan Çarboğa Kimdir?, Zorlama İsminin Anlamı Nedir?, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Anlamı Nedir, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Nasıl Oluştu, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Tarihi, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Renkleri, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Tasarımı, Burak Ustalı Kimdir?, Zorca İsminin Anlamı Nedir?, Zorba İsminin Anlamı Nedir?, İlker İpek Kimdir?, Gülcan Alp Kimdir?, Zoraki İsminin Anlamı Nedir?, Niyazi Ünalmış Kimdir?, Zor İsminin Anlamı Nedir?, Fin Ugor Nedir?, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Asiye Küçükyılmaz Kimdir?, Tirşemsi Nedir?, Zoolojik İsminin Anlamı Nedir?, Tirşe Gözlü Nedir?,