Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir?

Romantisizm Nedir?

Romantisizm Nedir?, Romantisizm Nerededir?, Romantisizm Hakkında Bilgi?, Romantisizm Analizi? Romantisizm ilgili Romantisizm ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Romantisizm ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Romantisizm Ne Anlama Gelir Romantisizm Anlamı Romantisizm Nedir Romantisizm Ne Anlam Taşır Romantisizm Neye İşarettir Romantisizm Tabiri Romantisizm Yorumu 

Romantisizm Kelimesi

Lütfen Romantisizm Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Romantisizm İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Romantisizm Kelimesinin Anlamı? Romantisizm Ne Demek? ,Romantisizm Ne Demektir? Romantisizm Ne Demektir? Romantisizm Analizi? , Romantisizm Anlamı Nedir?,Romantisizm Ne Demektir? , Romantisizm Açıklaması Nedir? ,Romantisizm Cevabı Nedir?,Romantisizm Kelimesinin Anlamı?,Romantisizm Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Romantisizm Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Romantisizm Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Romantisizm Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Romantisizm Kelimesinin Anlamı Nedir? Romantisizm Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Romantisizm Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Romantisizm Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Romantisizm - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Romantisizm

Romantisizm Nedir? Romantisizm Ne demek? , Romantisizm Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Romantisizm Kelimesinin Anlamı? Romantisizm Ne Demek? Romantisizm Ne Demektir? ,Romantisizm Analizi? Romantisizm Anlamı Nedir? Romantisizm Ne Demektir?, Romantisizm Açıklaması Nedir? , Romantisizm Cevabı Nedir? , Romantisizm Kelimesinin Anlamı?


Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir?

Romantizm

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Romantisizm sayfasından yönlendirildi)
John William Waterhouse, Lady of Shalott 1888

Romantizm (Fr. romantisme) veya Coşumculuk, 1800 ve 1850 yılları arasında Avrupa'da edebiyatı, müziği, felsefeyi ve sanatı etkileyen entelektüel bir akımdı. Bir ölçüde Sanayi Devrimi'ne, Aydınlanma Çağı'na aristokratik sosyal ve siyasi düzenine, doğanın bilimsel rasyonalizasyonuna ve klasisizme tepki olarak doğan, doğaya ve duygulara verdiği önemle bilinen bir akımdır.[1] Ortaya çıkışında ise 1789 Fransız İhtilali sonrasındaki toplumsal, siyasal ve düşünsel yapının etkileri vardır.[2]

Romantizm[değiştir | kaynağı değiştir]

İngiltere[değiştir | kaynağı değiştir]

İngiliz romantikleri uygarlığın yapmacıklığına, tarihin acımasızlığına karşı durmuş, Fransız devrimcilerinin yanında yer almışlardır. İlk İngiliz romantizmi doğuya, kadınlık, çocukluk dünyasına yöneliktir.

İkinci romantik kuşak Lord Byron yaşamda duyulan acıyı dile getirmekte ya da asi kahramanların şarkısını söylemektedir.[3] 1824'te başkaldıran Yunanların arasında ölümüyle romantik umutsuzluğun simgesi olmuştur. John Keats doğada insan için bir avunma getirmiştir (Ode to a Nightingale). İrlanda melodilerinin yazarı Moore ve onu izleyen ve yapıtıyla uluslararası başarı yakalayan Byron önemli romantiklerdir. Walter Scott "Göldeki Kadın-The Lady of the Lake, 1810" adlı tarihî romanıyla kendini kabul ettirmiştir.

Almanya[değiştir | kaynağı değiştir]

Friedrich Schiller (Alman romantizm akımının etkisinde olan sanatçıdır.),

Alman romantizminin kaynakları 18. yüzyıla kadar uzanır. Klopstock ve Lessing yenilenmenin öncüleridirler. "Sturm und Drang" hareketinin kökeninde de onların etkisi hissedilir. Herder'in yanı sıra Goethe ve Schiller de bu hareketin içindedirler. Romantizm, Hölderlin ve Jean-Pau gibi sonraki kuşağın temsilcilerinde daha belirgindir. Son romantikler arasında Eichendorff, Ludwig Uhland, Mörike ile romantizmden etkilenmekle kalmayıp bu hareketin tüm özlemlerini paylaşmayan Heine sayılabilir.

Fransa[değiştir | kaynağı değiştir]

Geçmişten devralınan her şeyin söz konusu edilmesine dayanan ve anlaşılması güç bir modernlik verilerine göre biçimlenen bu yeni duyarlılığın ortaya çıkış biçimleri Fransız Devrimi'nin hemen öncesinden başlayarak Fransa'da her dönemde varlığını sürdürdü. Fransa'da romantizm Rousseau ve Mme de Stael'i okuyan ve Chateaubriand'ı ustaları sayan kuşağı temsil eder. Romantizm Lamartin, sanatta özgürlüğü savunan Hugo, Vigny, Musset kendini kabul ettirdi ve Nerval, Gauter, P. Borel gibi sanatçıları etkiledi. Stendhal, Dumas gibi geçmişe yönelmek yerine içinde yaşadığı toplumu betimlemeyi yeğledi.

İtalya ve İspanya[değiştir | kaynağı değiştir]

İtalya ve İspanya'dan çıkan romantikler beklendiği kadar geniş bir çevreye yayılamadılar. Tarihsel koşulların etkisiyle, edebî hareket bu iki ülkede sıkı sıkıya siyasete bağlı kaldı. İtalya'da liberaller ve yurtseverler öncelikle romantiklerdi. G. Brechet ve S. Pellico (Conciliatore'nin kurucuları) ile Manzoni (Nişanlılar) önemli temsilciler arasındadır. Büyük bir şair olan Leopardi döneme damgasını vururken Carducci de Risorgimento'nun bağımlı edebiyatına karşı çıkar. İspanyol romantizmi Rivas dükü ve José Zorrilla'nın

Osmanlı Devleti[değiştir | kaynağı değiştir]

Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra başlayan ve Batı edebiyatı örnek tutularak meydana getirilen Tanzimat Edebiyatı'nın (1859-1896) ilk yıllarında romantizm akımının başlıca kişilerinin başlıca yapıtları verildi. Hugo, Chateaubriand, Dumas; tiyatro alanında özellike Goethe ve Schiller anılabilir. Tanzimat Edebiyatı'nın pek çok yazar ve şairi (Ahmet Mithat, Namık Kemal, Şemsettin Sami, Abdulhak Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem) romantizm akımının etkisindedir. Namık Kemal'in İntibah romanı Kamelyalı Kadın'ın; Vatan yahut Silistre oyunu da Romeo ve Juliet'in etkisindedir. Edebiyat-ı Cedide döneminde Halit Ziya Uşaklıgil'nın Mai ve Siyah adlı romanındaki Ahmet Cemil karakteri romantik yazarları okumak için özlem duyar.[4] II. Meşrutiyet döneminden sonra Millî Edebiyat Dönemi'nde Yusuf Ziya Ortaç'ın Binnaz adlı oyununda Hugo'nun etkisi vardır. Fransız edebiyatının etkisi edebiyatımızda hissedilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Görsel sanatlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Edebî romantizmin Amerikan görsel sanatlarında, özellikle de Hudson Nehri Okulu resimlerinde bulunan yerli olmayan bir Amerikan manzara yüceltilmesinde karşılığı vardı. Thomas Cole, Albert Bierstadt ve Frederic Edwin Church gibi ressamlar ve diğerleri resimlerinde sık sık Romantik temalar ifade ettiler. Fredric Edwin Church'ün Suriye'de Gündoğumu adlı eserinde olduğu gibi bazen eski dünyanın antik kalıntılarını tasvir ettiler. Bu çalışmalar Gotik ölüm ve çürüme duygularını yansıtıyordu. Ayrıca, doğanın güçlü olduğu ve sonunda erkeklerin geçici yaratımlarının üstesinden geleceği romantik ideali gösterirler. Daha sıklıkla, benzersiz Amerikan sahnelerini ve manzaralarını tasvir ederek kendilerini Avrupalı meslektaşlarından ayırmaya çalıştılar.

Romantik Edebiyat[değiştir | kaynağı değiştir]

Romantizm bir edebiyat akımı olmanın ötesinde, 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başlarında Avrupa'da yer etmiş belli bir duyarlılığı belirtir. Fransa'da doğan bu hareket Güney Avrupa ülkelerine (İtalya ve İspanya) biraz daha geç girmiştir. Klasik edebiyat akımına tepki olarak 18. yüzyılın sonlarında doğan ve Victor Hugo'yla birlikte büyük ün kazanan romantizm, insanın yaratma özgürlüğü önündeki her şeye karşı durur. "En iyi kural, kuralsızlıktır" diyen romantikler, insanın duygularını, düş gücünü hayata geçirmesini ve insanı düzeltmenin toplumu düzeltmekle olabileceğini savunurlar. Romantizmin değerlerine göre hiciv ilgi hak etmeyen bir tarzdır.

Romantizm edebiyattan gelen bazı motiflerin üstünde duruyor: geçmişin ruh çağrısını ya da kınanmasını, çocuklar ve kadınlarla ilgili hassasiyete verilen önem, sanatçının ve anlatıcının yalnızlığı ve doğa saygısı gibi motifler Romantik edebiyatında sıkça kullanılır. Ayrıca, Edgar Allan Poe ve Nathaniel Hawthorne gibi bazı Romantik yazarların yazıları doğaüstü ve insan psikolojisi ile ilgili tesisler üstüne kurulmuş.

Felsefe ve romantizm[değiştir | kaynağı değiştir]

18. yüzyılda Alman düşünürler felsefeyi bir doğa felsefesi ve sanat felsefesi olarak tanımlar. Romantizm, akılcı eleştiriden çok, canlı hatta bilinç dışı yaratma adı verilen öncelikle dikkat çeken felsefi bir uyarlılığı dile getirir. Önemli ya da önemsiz birçok düşünür romantik olarak kabul edilebilir; ama felsefede romantik olguyu en yetkin biçimde Novalis ve Schelling dile getirmiştir; şair yanı daha ağır basan Novalis, eserlerini tamamlayamadan genç yaşta ölmüştür; Schelling ise metafizikçi ve sistematiktir.

Romantik bilim[değiştir | kaynağı değiştir]

Romantizm, bilimi de birçok yönden etkiledi. Birçok bilim insanı Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling ve Georg Wilhelm Friedrich Hegel gibi filozofların doğa felsefesinden etkilendi ve Deneyciliği terk etmeden tümüyle doğayı açıklamaya çalıştılar. İngiliz bilim insanı Humphry Davy, doğayı anlamanın "takdir ve sevgi dolu bir bakış gerektirdiğini" söyledi. Bilgeliğin sadece doğayı takdir eden ve doğaya saygı duyan insanlar tarafından elde edilebileceğini düşünüyordu. Romantik bilim, insanlığın doğayı anlayabileceğini kanıtlayıp onu kontrol etmeye çalışmaktan çok duygusal bir şekilde doğayı onunla ahenk içinde yaşayarak anlamakla ilgiliydi.[5]

Romantik müzik[değiştir | kaynağı değiştir]

Müziğin öncelikle insanın duyum ve duygularına seslenmesi ölçüsünde, aklın önceliğini tartışma konusu yapan romantizmle müzik arasında doğal bir yakınlık ortaya çıkar. Romantizmle birlikte iç dünyayı yansıtan yapıtlar, yoğun bir duygusal içerik kazandı (lied); büyük çaplı yapıtlar, yeni bir gerilim ve dokunaklılığa ulaştı (programlı müzik). Orkestra zenginleşti, çeşitlendi ve çalgıların tınısı ve rengi üzerinde titizlikle duruldu. Bu hareket, kaynağını Almanyadaki "Sturm und Drang" ve Fransız Devrimi'nin ideolojisinde buldu.

Özellikle Almanya ve Avusturya'da benimsenen romantizmin başlıca örnekleri Beethoven'ın büyük partisyonlarıdır.

  • Örnekleri aşağıda yer almaktadır:

Romantik Sanat[değiştir | kaynağı değiştir]

Romantizm, resimde de kendini gösterdi ancak ifadesini biçimden çok düşüncede bulduğundan belirli bir üslup benimsemedi. Goya, Turner, Delacroix'nın coşkunluğu kadar Blake'in yeni klasikçiliği ya da Delaruche'nin kurallara bağlı tarzı, Füssli'nin düşselliği, biedermeier'in burjuva dünyası romantizm hareketinden kaynaklanır. Romantizm, klasikçilik kuramının önderi Ingrer'i de etkilemiştir. Doğa duygusuna metafizik bir anlam kattı, kimilerine bir renk zevki aşıladı, öznelliği, melankoliyi, kaygıyı doruk noktasına çıkardı; akıl dışı olanı savundu, gotik hayranlığını kamçıladı; doğuculuğu yüceltti; şövalye romanları, İskandinav sagaları ve Ossian'ın düzmece şarkılarında kendine konular aradı. Plutarkhos'un kişilerinin yerini, Shakespeare'in, W. Scott, Bryon, Goethe, Hugo'nunkiler aldı. Fırtınalar, gün batımları, uçurumlar, baykuşlar, kurukafalar, ürkmüş atlar, ikonografide önemli bir yer tutmaya başladı. İngiltere'de Edmund Burke'ün "A Philosophical Enquiry into the origine of our ideas of the sublime and Beautiful" adlı kitabıyla başlayan romantizm, Gainsbrarough'u son yapıtlarında ve bir ölçüde Reynolds, Reaburn, Lawrence'ın büyük portrelerinde kendini gösterdi. Fuseli (Kâbus, 1782, Goethe Museum, Frankfurt), Blake, J. Martin, S. Palmer'ın yapıtlarında da hayal gücü önemli bir yer tuttu. Cozens, Cotman, Constabla gibi manzaracıların şiirsel anlatımı, Turner'da biçimlenip parçalanmasıyla kendini gösteren bir yoğunluk kazandı. İspanya'da romantizm Goya tarafından yüceltildi. Fransa'da Oors (Nasıra Savaşı, 1801, Nantes Müzesi) ile başlayan romantizm Gericalt (Madusa'nın Salı, 1819, Louvre) ve İngiliz Bonington ile devam etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de A. B. Durand ve şair Coleridge'in dostu W. Allston'un adları sayılabilir.

Dipnotlar ve kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Batı Edebiyatı Akımları". Edebiyat Öğretmeni. 22 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mayıs 2017. 
  2. ^ Axis 2000, Romantizm maddesi, cilt X, sf.180
  3. ^ Lord Byron, Childe Harold's Pilgrimage, 1812
  4. ^ umut tapar, Mai ve Siyah
  5. ^ Bossi, M., and Poggi, S., ed. Romanticism in Science: Science in Europe, 1790–1840, p.xiv; Cunningham, A., and Jardine, N., ed. Romanticism and the Sciences, p. 2.
Romantizm
18. yüzyıl - 19. yüzyıl
Romantik Müzik: Alkan - Beethoven - Berlioz - Brahms - Chopin - Dvořák - Grieg - Liszt - Mahler - Mendelssohn - Puccini - Schubert - Schumann - Çaykovski - The Five - Verdi - Wagner
   Romantik Edebiyat: Blake - Burns - Byron - Coleridge - Goethe - Hölderlin - Hugo - Keats - Krasiński - Lamartine - Leopardi - Lermontov - Manzoni - Mickiewicz - Nerval - Novalis - Pushkin - Shelley - Słowacki - Wordsworth   
Sanat ve Mimarlık: Briullov - Constable - Corot - Delacroix - Friedrich - Géricault - Neogotik mimari - Goya - Hudson Nehri Ekolü - Leutze - Nazarene movement - Palmer - Turner - Thomas Cole
Romantik kültürü: Bohemizm - Romantizm milliyetçiliği
<< Aydınlanma Çağı Realizm >>

Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Nedir? :Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? ile ilgili Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Ne Demektir? Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Açıklaması Nedir? Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Cevabı Nedir? Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Açıklaması? :Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Gerçek mi? :Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? ile ilgili Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Hakkında? :Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? ile ilgili Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? burada bulabilirsiniz. Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Romantisizm nedir?, Romantisizm anlamı nedir?, Romantisizm ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Muskarinik asetilkolin reseptörü, Papazın Çayırı, Novgorod Guberniyası, Karacık, Araç, Rise of the Tyrant, Becistan şehristanı, The Young and the Restless, Adenozin difosfat, Fotofosforilasyon, Suksinik asit, Süksinik asit, Nouvelle Vague, Cainscross, Polyporaceae, Nottingham Üniversitesi, Notre Dame yangını, Super Smash Bros. Ultimate, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Notre Dame de Paris Müzesi, Hermann von Fehling, BMW 4 Serisi, Bursa Haber, Witold Gombrowicz, Fehling çözeltisi, Norveççe, DNA profillemesi, Norveçliler, Norveçli sanatçılar listesi, Norveç, III. Mehmed, Norveç ekonomisi, Norveç demografisi, Maillard reaksiyonu, Norveç black metal müziği, Rahman Suresi, Theyab Awana, İnsan Genom Projesi, Corymbia serendipita, Norveç Kilisesi, Norveç 17 yaş altı millî futbol takımı, Biyoetik, Northeastern Üniversitesi, Carambar, North Luffenham, Nevzat Güzelırmak, Kavaloluğu, Nevvare Kadın Efendi, tbmm 14. dönem milletvekilleri listesi, Nevvare Başhanımefendi, Death Becomes Her, Jader Volnei Spindler, Philodromus brachycephalus, Kalıtsal materyal, We Could Be the Same, Zaza, Mk IV kruvazör tankı, İndirgeyici şeker, Mk III kruvazör tankı, Çekirdek laminası, mk iii kruvazör tankı, Mişon Ventura, Zeki Alpan, Mişneh Torah, Steven Pienaar, Mişna, Mikrofilamenteler, Millî Havacılık Akademisi, Heterodesmosomlar, Basit desmosomlar, The Swan Princess, Zufa, Makedon milliyetçiliği, Mehedinți ili, Makbule Dıblan, Makassar Boğazı, Makao Yarımadası, Burdur milletvekilleri listesi, Kör randevu, Majör histokompatibilite kompleksi, Kaşobası, Sarıçam, Major League Soccer yabancı futbolcuları listesi, Aynakgiller, Toxicodendron pubescens, Franz Josef Buzulu, Lagaş, NGC 4084, Apsis (mimari öğe), NGC 5107, Dracontomelon, Putperestlik, Toxicodendron, Sclerocarya, İsmail Dokuzoğlu, NGC 4590, Sakız ağacıgiller, Guguba Kilisesi, NGC 5802, Lady Gaga, Lady Gaga canlı performansları listesi, NGC 3174,
Mustafa Yeşilyurt Kimdir?, İsmail Cavga Kimdir?, Hasan Eryılmaz Kimdir?, Mehmet Karaman Kimdir?, Murat Çan Kimdir?, Nurettin Karadeniz Kimdir?, Özer Özçınar Kimdir?, İbrahim Baykan Kimdir?, Menije Nur Özcan Kimdir?, Ali Fethi Gürler Kimdir?, Hanife Sever Kimdir?, Metin Kapıdere Kimdir?, Gündüz Kadir Gençcan Kimdir?, Abdul Özcan Kimdir?, Selçuk Han Kimdir?, Emel Akçil Kimdir?, Azize Çeroğlu Kimdir?, Fatma Biçer Kimdir?, Elif Apohan Kimdir?, Sibel Uzun Kimdir?, Ecevit Keleş Kimdir?, Şeyhmus Göçmez Kimdir?, Şaban Yeğin Kimdir?, Ayça Taşkent Kimdir?, Yrd Doç Dr Gürsoy Solmaz Kimdir? Yrd Doç Dr Gürsoy Solmaz Nereli Yrd Doç Dr Gürsoy Solmaz Kaç Yaşında?, Tansu Coşkun Kimdir?, Naciye İskender Kimdir?, Muhammet Yıldız Kimdir?, Nurcan Duygu Kimdir?, Erol Tunç Kimdir?, Tahsin Ocaklı Kimdir?, Erol Ertürk Kimdir?, Meltem Işık Kimdir?, Rıza Tekerek Kimdir?, Muazzez Orhan Işık Kimdir?, Mehmet Orhun Döğüşcü Kimdir?, Orhan Özatik Kimdir?, Selma Özel Ası Kimdir?, Ünal Köksal Kimdir?, Sema Vadi Kimdir?, Asu Kaya Kimdir?, İbrahim Çalışkan Kimdir?, Sabri Soner Görgülü Kimdir?, Vildan Doğan Kimdir?, Nilgün Yılmaz Kimdir?, İsmail Afşar Kimdir?, Mehmet Mustafa Yıldız Kimdir?, Cengiz Okur Kimdir?, Yrd Doç Dr Gülfem Çakır Kimdir? Yrd Doç Dr Gülfem Çakır Nereli Yrd Doç Dr Gülfem Çakır Kaç Yaşında?, Adnan Ayyıldız Kimdir?, Gani Kaplan Kimdir?, Ahmet Toklucuoğlu Kimdir?, Hasan Hüseyin Hadimli Kimdir?, Ahmet Yorkun Kimdir?, Erhan Gökmen Kimdir?, Yıldız Özbek Kimdir?, Ozan Sakarya Kimdir?, Nuri Ünalan Kimdir?, Sabahattin Erdoğan Sarıtaş Kimdir?, Sevgi Özbek Kimdir?, Esra Totan Kimdir?, Tolunay Özçelik Kimdir?, Orhan Gazi Kofoğlu Kimdir?, Eda Doğan Kimdir?, Yaşar Yaman Kimdir?, Osman Bayrak Kimdir?, Süleyman Şenol Kimdir?, Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu Kimdir?, Osman Fedai Kimdir?, Vedat Ünal Kimdir?, Yrd Doç Dr Feride Bacanlı Kimdir? Yrd Doç Dr Feride Bacanlı Nereli Yrd Doç Dr Feride Bacanlı Kaç Yaşında?, Fatma Gebeş Çimen Kimdir?, Selin Tozoğlu Kimdir?, Güner Karaduman Kimdir?, Mahmut Sürmeli Kimdir?, Menekşe Turen Kimdir?, Süreyya Öneş Derici Kimdir?, Savaş Eminoğlu Kimdir?, Gizem Özcan Kimdir?, Savaş Karaduman Kimdir?, Cumhur Uzun Kimdir?, Aşkın Özön Kimdir?, Emel Zengin Çakır Kimdir?, Neslihan Çelebi Kimdir?, Güzin Aşkın Alparslan Atalı Kimdir?, Güven Kocabıyık Kimdir?, Seda Büyükkara Kimdir?, Meral Atman Kimdir?, Hasan Sır Kimdir?, Mehmet Gültekin Uğur Kimdir?, Hüseyin Atılgan Kimdir?, Ömer Albayrak Kimdir?, Yrd Doç Dr Fahri Apaydın Kimdir? Yrd Doç Dr Fahri Apaydın Nereli Yrd Doç Dr Fahri Apaydın Kaç Yaşında?, Ahmet Yorgun Kimdir?, Özhan Aşkın Öztürk Kimdir?, Fethi Buluş Kimdir?, Rümeysa Ataseven Kimdir?, Leyla Serin Kırık Kimdir?, Filiz Turak Kimdir?, Ali Fuat Kardaş Kimdir?,