Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir?

Hanefilik Nedir?

Hanefilik Nedir?, Hanefilik Nerededir?, Hanefilik Hakkında Bilgi?, Hanefilik Analizi? Hanefilik ilgili Hanefilik ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Hanefilik ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Hanefilik Ne Anlama Gelir Hanefilik Anlamı Hanefilik Nedir Hanefilik Ne Anlam Taşır Hanefilik Neye İşarettir Hanefilik Tabiri Hanefilik Yorumu 

Hanefilik Kelimesi

Lütfen Hanefilik Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Hanefilik İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Hanefilik Kelimesinin Anlamı? Hanefilik Ne Demek? ,Hanefilik Ne Demektir? Hanefilik Ne Demektir? Hanefilik Analizi? , Hanefilik Anlamı Nedir?,Hanefilik Ne Demektir? , Hanefilik Açıklaması Nedir? ,Hanefilik Cevabı Nedir?,Hanefilik Kelimesinin Anlamı?,Hanefilik Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Hanefilik Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Hanefilik Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Hanefilik Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Hanefilik Kelimesinin Anlamı Nedir? Hanefilik Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Hanefilik Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Hanefilik Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Hanefilik - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Hanefilik

Hanefilik Nedir? Hanefilik Ne demek? , Hanefilik Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Hanefilik Kelimesinin Anlamı? Hanefilik Ne Demek? Hanefilik Ne Demektir? ,Hanefilik Analizi? Hanefilik Anlamı Nedir? Hanefilik Ne Demektir?, Hanefilik Açıklaması Nedir? , Hanefilik Cevabı Nedir? , Hanefilik Kelimesinin Anlamı?


Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir?

Hanefilik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Hanefilik
Hanefi mezhebi (açık yeşil)
Hanefi mezhebi (açık yeşil)
Kurucu
Ebu Hanife
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Türk Devletleri Teşkilatı Türkî ülke ve bölgeler
 •  Türkiye
 •  Kazakistan
 •  Özbekistan
 •  Türkmenistan
 •  Kırgızistan
 •  Kuzey Kıbrıs
 •  Doğu Türkistan
[1]
 Pakistan[2]
 Afganistan[3]
 Tacikistan[4]
 Bangladeş[5]
 Suriye[6]
 Irak[7]
 Ürdün[8]
Balkanlar[9]
Dinler
İslam
Kutsal kitaplar
Kur'an-ı Kerim

Hanefîlik ya da Hanefî mezhebi (Arapça: اَلْحَنَفِيَْة veya اَلْمَذْهَبُ الْحَنَفِيُ), İslam dininin Sünnî (fıkıh) mezheplerinden biri.[10] Hanefilerin itikatta (inançta) mezhepleri ise Mâtürîdîliktir. İsmini asıl adı Nûman bin Sâbit olan kurucusu Ebu Hanife'den (699-767) alır. Başta Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi Türkî ülkeler olmak üzere Balkanlar, Tacikistan, Afganistan, Suriye, Ürdün, Bangladeş ve Pakistan'da yaygındır. Dört Sünnî mezhebin nüfus açısından en genişidir. Takipçileri, Sünni nüfusun yarısından fazlasını oluşturmaktadır.[11] Hanefîlik, günümüzde en çok bağlısı bulunan fıkıh mezhebidir. Mezhebin görüşleri El-İhtiyar adlı eserde bir araya toplanmıştır.

Ebû Hanife[değiştir | kaynağı değiştir]

Başlığın ana sayfası: Ebû Hanife

Mezhep ismini aldığı Hanefi mezhebinin kurucusu olan Ebû Hanife 699 yılında Kûfe’de dünyaya gelmiştir. Babası kumaş tüccarı olan Ebu Hanife bir taraftan baba mesleğini yaparken diğer yandan Kufe’de birçok alimden ders alarak yetişmiştir. 18 yıl fıkıh dersi gördüğü Hammad b. Ebî Süleyman onun en önemli hocasıdır. Hocası Hammad’ın vefatından sonra Kufe’de ders kürsüsüne oturmuştur. 30 yıl kadar ders halkasına katılan öğrenci sayısının 4000’i aştığı kabul edilmektedir. Emeviler ve Abbâsîler devrini yaşayan Ebu Hanife kendisine teklif edilen devlet görevlerini kabul etmemiştir. Kûfe’de derslerini sürdüren Ebu Hanife, halife Ebu Cafer el-Mansur tarafından aralarındaki anlaşmazlık üzerine hapse atılmıştır. Hapiste öldüğüne dair bilgiler nakledilmekle birlikte, sürgün hayatı yaşadığı Kufe’deki evinde 767 yılında ölmüştür. Birçok kitabında kendisinin sahabeden kimselerle görüştüğü ve tabiinden olduğu anlatılmaktadır. Ebu Hanife künyesiyle ilgili olarak kaynaklarda daha çok, “Hanife”nin o zaman Irak’ta bir çeşit divit olduğu ve Ebu Hanife’nin yanında çoğu zaman divit taşıdığından dolayı bu künyeyle anıldığı zikredilir. Hanîfenin boyun eğen ve dini Allah’a özgüleyen anlamında “hanif” kelimesinin müennesi olduğu veya Ebu Hanîfenin Hanîfe isminde bir kızı olduğu rivayetleri de kaynaklarda geçmektedir. Ebu Hanîfe’nin kaynaklarda Hammad isimli oğlu haricinde kız veya erkek başka bir çocuğunun varlığından söz edilmemektedir.

Gelişimi[değiştir | kaynağı değiştir]

Ebu Hanife Abdullah İbn Mes’ud’dan kendisine kadar gelen zamandaki Irak rey ekolüne bağlı âlimlerin mirasını bir içtihat meclisi niteliğindeki ders halkalarında geliştirip sistematik hale getirerek İslam âleminde bağlısı en fazla olacak fıkıh mezhebinin ilk temellerini atmıştır. Hanefi mezhebinde Ebu Hanife’nin ders halkalarında yetişen Ebu Yusuf, Muhammed ve Züfer gibi âlimlerin son derece önemli yeri vardır. Zira bu ilk nesil mezhep âlimleri kendisinden çok fazla kitabın naklolunmadığı Ebu Hanife’nin görüşlerini tedvin ederek, mezhebin görüşlerinin yazılmasında ve sistematik hale getirilmesinde büyük rol oynamışlardır. İlk nesil alimlerinin ve bunu takip eden bir iki asırlık zamandaki Tahâvî, Kerhî, Cessâs, Kudûrî ve Debûsî gibi âlimlerin önemli katkılarıyla mezhep tam olarak oluşmuş ve İslam aleminin değişik yerlerinde görüşleri hızlı bir şekilde yayılmıştır. Ebu Yusuf’un Abbasiler devrinde kadı’l-Kudat’lık makamında bulunması mezhebin resmi bir nitelik kazanmasına neden olmuş, aynı şekilde İslam tarihindeki en uzun ömürlü devletlerden Osmanlı Devleti’nin de resmi mezhebinin Hanefi mezhebi olması mezhebin yayılmasına hizmet etmiştir.

Hanefi mezhebi meselelerin çözümünde nasların yanında reye de yer vermesi, böylece naslar ile rey arasında makul denge kurmaya çalışması, istihsan metoduna sıklıkla başvurması gibi özellikleriyle diğer mezheplerden ayrılmaktadır. Hanefî mezhebinde diğer mezheplerden farklı olarak mezhep kitaplarında, farazî fıkıh meselelerine de yer verilerek teorik fıkhın ve fıkıh biliminin metodolojisi olan fıkıh usulünün gelişmesine büyük katkı sağlanmıştır.

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Mezhebin ismi kurucusunun künyesi olan Ebû Hanife'den gelir. Hanife sözcüğü hanif kökünden gelir. Hanif sözcüğü İslam öncesinde Allah'ın birliğine inanan ve İbrahim'in dininden olanları tanımlamakta kullanılır.

Fakat Ebû Hanife'nin bu künyeyi nasıl aldığı konusunda çeşitli tartışmalar mevcuttur. En çok kabul görmüş açıklama, hanif sözcüğünün kullanımlarından olan "İslam'a kuvvetle bağlı olan kişi" anlamında, Ebu Hanife'nin İslam'a fazlasıyla bağlı olduğunu belirtmek için verildiği yönündedir. Kesin olan şey, mezhebin ismini kurucusundan aldığıdır.

Ebu Hanife'nin asıl adı Numan'dır. Babasının adı ise Sabit'tir. Hicretin 80. yılında doğmuş, 150. yılında Bağdat'ta ölmüştür. En büyük imam anlamında İmam-ı Azam da denilen Ebu Hanife'nin talebeleri, onun rivayet ettiği görüşleri toplayarak sistemleştirmişler, Onun görüşlerinden yeni yeni eserler telif etmişlerdir. Böylece İmam-ı Azam'ın görüşleri bir mezhep halini almıştır. Hanefi mezhebi; daha çok Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan; Çin'in Sincan Uygur Eyaleti'nde, Kafkaslar ve Balkanlar'da yaygınlık kazanmıştır.

Hüküm çıkarma[değiştir | kaynağı değiştir]

Hanefi mezhebinde bir konuda hüküm çıkarmak için önce "kitap"a (yani İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'a) başvurulur. Kitapta bir delil bulunamazsa hadislere bakılır. Hadisler'de yoksa sahabenin birinin görüşü temel alınır. Sahabe sözünde de bir cevap bulunamazsa en son kıyasa başvurulur.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 18 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2023. 
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 18 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2023. 
 3. ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2023. 
 4. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2023. 
 5. ^ "Arşivlenmiş kopya". 18 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2023. 
 6. ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2023. 
 7. ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2023. 
 8. ^ "Arşivlenmiş kopya". 18 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2023. 
 9. ^ "Arşivlenmiş kopya". 18 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2023. 
 10. ^ "Sorularla İslamiyet". 28 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2016. 
 11. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2023. 

Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Nedir? :Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? ile ilgili Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Ne Demektir? Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Açıklaması Nedir? Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Cevabı Nedir? Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Açıklaması? :Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Gerçek mi? :Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? ile ilgili Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Hakkında? :Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? ile ilgili Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? burada bulabilirsiniz. Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Hanefilik nedir?, Hanefilik anlamı nedir?, Hanefilik ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Java Adası, Wayne Shorter, Basit cümle, Türk diplomatlar listesi, Geotagging, arap alfabesi, Kar kekliği, Telkuyruk, Amalek, Marcia Gay Harden, Leandro Trossard, Anglesey, İyonosfer, Ruhsal kriz, 6 Ekim, Klas Ingesson, Mumya, Caesarea, Alman, Algonkin dilleri, Nyingma, 2001–02 Segunda División, anime karakterleri listesi, Reseptif afazi, Beyin iskemisi, TBMM Camii Kompleksi, Sevak Hanagyan, Eskimo dilleri, Yarı metal, Hønefoss, Acıbadem Metrobüs İstasyonu, Hevrin Halef, Asvan Adası, NGC 1121, Yukarıalican, Karakoyunlu, Treviglio, Klein Vrystaat, Sušice, Denağinaca, Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetleri, Hikmet Çetin, BBC Türkçe, Psikoloji, Amartya Sen, Manuel José Vieira, Papirüs 35, İzmir Futbol Ligi, Geri dönüşüm, Seven I Holdings, Shanghai Jiao Tong Üniversitesi, Hidayet Aydıner, Yerçekim, Washington Redskins, Tilapia gutturosa, Rolf Pfeifer, Milyoner (film), Müslümanlar, Ses Salines, See Spot Run, Doğum oranı, Julia Benson, 1164, Thermodiscus, Mayıs 2016 Gaziantep saldırısı, Gazi Üniversitesi, Mnemiopsis, Spermatophyta, Dark Passage, Arts and Crafts akımı, Eskimo öpücüğü, Bizans ikonoklazmı, Beta (harf), Sırbistanın istatistiksel bölgeleri, Priyanka Chopra, Arthrobacter halodurans, Otlukkapı, Pasinler, Arthrobacter flavus, Kara Karayev, Pulitzer Ödülü, Pojega, 1550, Arthrobacter cryoconiti, 2023 İsrail yargı reformu, Zoli Ádok, Fernando Rey, Alaska İnuitleri, Diyarbakırda 2024 Türkiye yerel seçimleri, Ölü dil, Astroworld, Dilşad Said, Doğu eşekarısı, İsmail Haniye, University of Zurich, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Duruhan, Aydıncık, Mustafa Akbaş, 1977 Türkiye Kupası Finali, 1561, Hint Okyanusu, 1991 Cannes Film Festivali,
Topolojik Nedir?, Hasan Bitmez Kimdir?, Topoğrafik Nedir?, Sancak-ı Şerif Anlamı Nedir, Sancak-ı Şerif Nasıl Oluştu, Sancak-ı Şerif Tarihi, Sancak-ı Şerif Renkleri, Sancak-ı Şerif Tasarımı, Lütfi İlteriş Öney Kimdir?, Ufuk Değerliyurt Kimdir?, Folklorik Nedir?, Rana Berk Kimdir?, Toplum Dışı Nedir?, Fokurdak Nedir?, Toplum Bilimsel Nedir?, Fodulca Nedir?, Ayla Bedirhan Çelik Kimdir?, Harun Özgür Yıldızlı Kimdir?, Samara bayrağı Anlamı Nedir, Samara bayrağı Nasıl Oluştu, Samara bayrağı Tarihi, Samara bayrağı Renkleri, Samara bayrağı Tasarımı, Figen Yıldırım Kimdir?, Flüoresan Nedir?, Ayhan Özçelik Kimdir?, Toplanık Nedir?, İzzet Kaplan Kimdir?, Mühip Kanko Kimdir?, Prensin Bayrağı Anlamı Nedir, Prensin Bayrağı Nasıl Oluştu, Prensin Bayrağı Tarihi, Prensin Bayrağı Renkleri, Prensin Bayrağı Tasarımı, Recep Bozdemir Kimdir?, Ali Topçu Kimdir?, Toparlakça Nedir?, Hurşit Çetin Kimdir?, Fadik Temizyürek Kimdir?, Toparlağımsı Nedir?, Toparlacık Nedir?, Osmanlı bayrağı Anlamı Nedir, Osmanlı bayrağı Nasıl Oluştu, Osmanlı bayrağı Tarihi, Osmanlı bayrağı Renkleri, Osmanlı bayrağı Tasarımı, Ülkü Doğan Kimdir?, Mehmet Akif Perker Kimdir?, Necmi Özgül Kimdir?, Top Sakallı Nedir?, Hasan Daşkın Kimdir?, Hasan Memişoğlu Kimdir?, Nazi Almanyası bayrağı Anlamı Nedir, Nazi Almanyası bayrağı Nasıl Oluştu, Nazi Almanyası bayrağı Tarihi, Nazi Almanyası bayrağı Renkleri, Nazi Almanyası bayrağı Tasarımı, Fitopatolojik Nedir?, Öztürk Keskin Kimdir?, Şeref Baran Genç Kimdir?, Tonla Nedir?, Nuran Ergen Kılıç Kimdir?, Fitne Kumkuması Nedir?, Filiz Orman Akın Kimdir?, Tombulca Nedir?, Fitne Fücur Nedir?, Zürriyetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Fitilsiz Nedir?, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Anlamı Nedir, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Nasıl Oluştu, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tarihi, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Renkleri, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tasarımı, Zürriyetli İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Süleyman Kurtar Kimdir?, Züppe İsminin Anlamı Nedir?, Fitilci Nedir?, Dağıstan Budak Kimdir?, Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kimdir? Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Nereli Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kaç Yaşında?, Zümrüdi İsminin Anlamı Nedir?, Tolgasız Nedir?, Fitçi Nedir?, Hatice Gül Bingöl Kimdir?, Gökhan Baylan Kimdir?, Zülüflü İsminin Anlamı Nedir?, Tolgalı Nedir?, Fişlik Nedir?, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Toleranssız Nedir?, Züllü İsminin Anlamı Nedir?, Fişli Nedir?, Fişeksiz Nedir?, Zülcelâl İsminin Anlamı Nedir?, Sözdar Akdoğan Kimdir?, Murat Turna Kimdir?, Fahri Özkan Kimdir?, Zührevi İsminin Anlamı Nedir?, Fişekli Nedir?, Züğürt İsminin Anlamı Nedir?, İzmir bayrağı Anlamı Nedir, İzmir bayrağı Nasıl Oluştu, İzmir bayrağı Tarihi, İzmir bayrağı Renkleri, İzmir bayrağı Tasarımı, Filiz Çelik Kimdir?, Toksikolojik Nedir?, Fistolu Nedir?, Koray Önsel Kimdir?, Zübük İsminin Anlamı Nedir?, Toksik Nedir?, Fikret Tufanyazıcı Kimdir?, Zulmeden İsminin Anlamı Nedir?, Fistansız Nedir?, İlker Yücel Kimdir?, Tokatlı Nedir?, Zömbe İsminin Anlamı Nedir?, Gadsden bayrağı Anlamı Nedir, Gadsden bayrağı Nasıl Oluştu, Gadsden bayrağı Tarihi, Gadsden bayrağı Renkleri, Gadsden bayrağı Tasarımı, Tokalı Nedir?, Selma Sarıcıoğlu Çalışkan Kimdir?, Zottiri İsminin Anlamı Nedir?, Ümit Duman Kimdir?, Zot İsminin Anlamı Nedir?, Bahadır Gökmen Kimdir?, Berrin Selbuz Kimdir?, Tok Sözlü Nedir?, Fiskal Nedir?, Zorunlu İsminin Anlamı Nedir?, Zorlu İsminin Anlamı Nedir?,