Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir?

Moesia Nedir?

Moesia Nedir?, Moesia Nerededir?, Moesia Hakkında Bilgi?, Moesia Analizi? Moesia ilgili Moesia ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Moesia ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Moesia Ne Anlama Gelir Moesia Anlamı Moesia Nedir Moesia Ne Anlam Taşır Moesia Neye İşarettir Moesia Tabiri Moesia Yorumu 

Moesia Kelimesi

Lütfen Moesia Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Moesia İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Moesia Kelimesinin Anlamı? Moesia Ne Demek? ,Moesia Ne Demektir? Moesia Ne Demektir? Moesia Analizi? , Moesia Anlamı Nedir?,Moesia Ne Demektir? , Moesia Açıklaması Nedir? ,Moesia Cevabı Nedir?,Moesia Kelimesinin Anlamı?,Moesia Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Moesia Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Moesia Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Moesia Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Moesia Kelimesinin Anlamı Nedir? Moesia Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Moesia Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Moesia Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Moesia - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Moesia

Moesia Nedir? Moesia Ne demek? , Moesia Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Moesia Kelimesinin Anlamı? Moesia Ne Demek? Moesia Ne Demektir? ,Moesia Analizi? Moesia Anlamı Nedir? Moesia Ne Demektir?, Moesia Açıklaması Nedir? , Moesia Cevabı Nedir? , Moesia Kelimesinin Anlamı?


Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir?

Mezya

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Moesia sayfasından yönlendirildi)
Moesia Superior (Yukarı Mezya)

Mezya, Sırbistan ile Bulgaristan ve Romanya'nın Tuna Nehri'nin güneyindeki toprakları arasında yer alan tarihi bölge ve antik bir Roma eyaleti.[1]

Antik coğrafya kaynaklarına göre bölgenin sınırları güneyde Balkanlar (Haemus) ve Şar Dağlarına, batı'da Drina Irmağına (Drinus), kuzey'de Tuna Nehrine ve doğu'da Karadeniz'e kadar uzanırdı. Bölgenin yerleşik halkı çoğunlukla Traklar ve İlliryalılardan oluşurdu.[1]

Bölge adını, Romalılar tarafından MÖ 75 - MÖ 29 yılları arasında fethedilmeden önce burada yaşayan Trak-İlirya kökenli bir kabile olan Moesilerden alır. MS 6 yılından itibaren bir Roma eyaleti olarak düzenlenmiştir.

Bölge 87 yılında İmparator Domitian tarafından Moesia Superior - Yukarı Moesia ve Moesia Inferior - Aşağı Moesia olarak iki farklı eyalet olarak yeniden düzenlenmiştir.

Tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]

MÖ 75 yılında Makedonya prokonsülC. Scribonius Curio'nun Tuna nehrini geçerek burada yaşayan yerli halka karşı kazandığı zaferle başlayan Moesia'nın fetih hareketi nihayet 29 yılı civarında sonradan Makedonya Prokonsülü olacak olan M. Licinius Crassus tarafından İmparator Augustus'un saltanatı sırasında tamamlandı. Bölge Augustus'un saltanatının sonlarına kadar bir eyalet olarak düzenlenmedi.

Başlangıçta konsüler legatus tarafından (belki de Achaea ve Makedonya'yı da kontrol ediyordu) yönetilen bir eyaletken, İmparator Domitian tarafından Yukarı (Superior) ve Aşağı (Inferior, aynı zamanda Ripa Thracia) Moesia olarak Cebrus (Ciabrus; modern Cibritza ya da Zibru) nehri sınır olacak şekilde ikiye bölündü. Her eyalet birbirinden bağımsız olarak bir konsüler legatus ve bir procurator tarafından yönetiliyordu.

Daçya'nın İmparator Aurelian tarafından Gotlar'a terk edilmesinin (270–275) ve Roma yurttaşlarının Tunanın güneyine, Moesia'nın merkezine yerleştirilmeleriyle eyalet Dacia Aureliani adını aldı (sonradan Dacia ripensis ve interior olarak ikiye bölündü). Dardania olarak adlandırılan bölge 272 yılında (Yukarı Moesia'da), Diocletianus tarafından Naissus ya da Nissa (modern Niş, Sırbistan) başkent olacak şekilde özel bir eyalet olarak düzenlendi.

Diokletianus sonradan Moesia Superior'u (Dacia Aureliani) Moesia Prima olarak yeniden adlandırdı ve Moesia Inferior'u Moesia Secunda ve Scythia Minor olarak ikiye böldü. Moesia Secunda'nın başlıca şehirlerinden olan Marcianopolis (Devnya), Odessus, Nicopolis, Abrittus (Razgrad), Durostorum (Silistre), Transmarisca (Tutrakan), Sexaginta Prista (Rusçuk) ve Novae (Ziştovi), artık Bulgaristan sınırları içindedir. Bir sınır eyaleti olarak Moesia, Tunanın güneyinde kaleler ve müstahkem mevkilerle güçlendirilmiş ve Axiopolis'ten Tomi'ye kadar İskitler ve Sarmatlar'dan korunmak için bir duvar inşa edilmişti. Moesia Secunda garnizonunda Lejyon I Italica ve Lejyon XI Claudia'ya ilave olarak bağımsız piyade ve süvari birlikleri ve küçük nehir filoları konuşlandırılmıştı. Notitia Dignitatum, 390'lardaki üslerinin ve birliklerinin listesini verir. Scythia Minor'da konuşlu lejyonlar ise Lejyon I Iovia ve Lejyon II Herculia'dır.

238 yılından itibaren Moesia, birbiri ardınca Carpiler ve Gotlar tarafından işgal edildi. Hunlar'ın baskısına dayanamayan Gotlar Tuna nehrini geçti ve İmparator Valens'in (376) izniyle Moesia'ya yerleştiler.

Gotlar yerleşmeyi tamamlamalarının ardından Fritigern liderliğinde isyan ettiler ve İmparator Valens'i yendiler. 6. yüzyıl boyunca bölgeye saldırılarını sürdüren Bulgarlar nihayet 7. yüzyıl'da Bulgar Krallığını ve 1217'de Sırp Krallığını kurdular.

Principatus döneminde Yukarı Moesia'nın önemli kentleri şunlardır: Singidunum (Belgrad), Viminacium (bazen municipium Aelium olarak bilinir; modern Kostolac), Remesiana (Bela Palanka), Bononia (Vidin) ve Ratiaria (Archar); Aşağı Moesia kentleri ise: Oescus (colonia Ulpia, Gigen), Novae (Svishtov yakınları, Nicopolis ad Istrum (Nikup), Marcianopolis (Devnya), Odessus (Varna) ve Tomi (Köstence) olarak sıralanır. Son ikisi Istros, Mesembria ve Apollonia ile bir pentapolis oluşturan Yunan şehirleriydi.

Bölge Ön Bulgarlar tarafından fethedileceği 7. yüzyıla kadar Bizans İmparatorluğunun bir parçası olarak kalmıştır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b Nijman, Jan (2020). Geography: Realms, Regions, and Concepts (20. bas.). Wiley. ISBN 978-1119607410. Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Nedir? :Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? ile ilgili Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Ne Demektir? Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Açıklaması Nedir? Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Cevabı Nedir? Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Açıklaması? :Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Gerçek mi? :Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? ile ilgili Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Hakkında? :Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? ile ilgili Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? burada bulabilirsiniz. Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Massimo Maccarone, Hayvanlarda alet kullanımı, Kapalı merkez yuvarlak ünlü, Eric Clapton, Muhsin Bey, Zerevani, Kent mobilyası, Statüko, Delhi Sultanları, Harran Ulu Camii, Mallrats, Brenda Vaccaro, Asmik Grigorian, Dekor, Takamichi Kobayashi, Luther, Alçak, Havariyun Kilisesi, Atlasaurus, Paules Edward Pieris Deraniyagala, Grönlandca, Metamfetamin, Ibrahim Yattara, National Football Conference, Azerbaycan Parlamentosu, Forks Over Knives, Nukus, Demiryol, Magen David, Anja Rubik, Gerald R. Ford, Düğün (film), Internationales Congress Centrum Berlin, Tunus tarihi, Olimpia (antik kent), Enerji depolama, Chou, Emanullah Çelebi, Çatlat, Alina Talay, Karılar Koğuşu (film), Western Dream, Gaj alfabesi, Matt Bloom, Heinrich Müller, Heinrich Muller, Halid Aziz, Huyanghe, Pasifizm, Parasteatoda ducta, Vitória Setúbal, Adlène Guedioura, Seks müzesi, Mesoplodon hotaula, Andrea Agnelli, Pervıy Kanal, Denizyıldızları, Chandigarh, Starrcade, Koron, I. Mustafa, Extreme Championship Wrestling, Geositta, Jönköping, Ali el Rıza, Chiara, Akakçe, Florencia Fabris, Qasgi, Titanic Sinclair, Epalzeorhynchos, Üzüm, Konecranes, NGC 1291, Suavi Eren, Uman Muharebesi, New Japan Pro Wrestling, John Campbell Brown, David Trimble, Altınşehir, Nilüfer, Mérignac, Gironde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ana muhalefet partisi liderleri listesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi, Ledebürit, European Union, Planck yükü, Megalosauroid, Frederick Nutter Chasen, Tyrannoraptora, Özgürlük Çanı, Erol Sayan, Florida Championship Wrestling, Moussa Sao, Karabaşlı, Devrek, A Knights Tale, Cesare Romiti, Kangal, Sivas, Çımağıl Mağarası, Pseudomonadales, Karbondioksit,
Yarım Yığma Kâgir İsminin Anlamı Nedir?, Sözünübilmez İsminin Anlamı Nedir?, Mukaveleli İsminin Anlamı Nedir?, Porto Riko bayrağı Anlamı Nedir, Porto Riko bayrağı Nasıl Oluştu, Porto Riko bayrağı Tarihi, Porto Riko bayrağı Renkleri, Porto Riko bayrağı Tasarımı, Necdet Öztürk Kimdir?, Hüseyin Yıldızhan Kimdir?, Yirmi İki Nedir?, Elektronegatif İsminin Anlamı Nedir?, Yarım Yamalak İsminin Anlamı Nedir?, Sözüne Sahip İsminin Anlamı Nedir?, Mukataalı İsminin Anlamı Nedir?, Yirmi Dört Nedir?, Elektromanyetik İsminin Anlamı Nedir?, Onur Çelik Kimdir?, Hasan Alpdoğan Kimdir?, Edhem Ünal Kimdir?, Yarım Pabuçlu İsminin Anlamı Nedir?, Sözsüz İsminin Anlamı Nedir?, Mukarrer İsminin Anlamı Nedir?, Yirmi Dokuz Nedir?, Elektrokinezi İsminin Anlamı Nedir?, Elektrokinezi Nedir?, Ferda Kapucuoğlu Kimdir?, Yarım Boy İsminin Anlamı Nedir?, Sözlü İsminin Anlamı Nedir?, Mukannen İsminin Anlamı Nedir?, Yirmi Bir Nedir?, Elektrojen İsminin Anlamı Nedir?, Elektrojen Nedir?, Mehmet Tamer Cantekin Kimdir?, Tunahan Gök Kimdir?, Portekiz bayrağı Anlamı Nedir, Portekiz bayrağı Nasıl Oluştu, Portekiz bayrağı Tarihi, Portekiz bayrağı Renkleri, Portekiz bayrağı Tasarımı, Yirmi Beş Nedir?, Elektrodinamik İsminin Anlamı Nedir?, Yarım Asalak İsminin Anlamı Nedir?, Sözleşmeli İsminin Anlamı Nedir?, Mukaffa İsminin Anlamı Nedir?, Yirmi Altı Nedir?, Elektrobiyolojik İsminin Anlamı Nedir?, Elektrobiyolojik Nedir?, Yarım Akıllı İsminin Anlamı Nedir?, Sözleşimsel İsminin Anlamı Nedir?, Beyda Nur Ayçetin Kimdir?, Mukaddes İsminin Anlamı Nedir?, Nermin Tuzcu Kimdir?, Özge Göksu Kimdir?, Aysima Mihriban Mehtap Arslan Kimdir?, Ayhan Ün Kimdir?, Elektriksiz İsminin Anlamı Nedir?, Elektriksiz Nedir?, Yarım İsminin Anlamı Nedir?, Sözgötürmez İsminin Anlamı Nedir?, Mukadder İsminin Anlamı Nedir?, Hikmet Yalım Halıcı Kimdir?, Yinelemeli Nedir?, Elektriksel İsminin Anlamı Nedir?, Ayhan Taş Kimdir?, Yarık İsminin Anlamı Nedir?, Sözel İsminin Anlamı Nedir?, Mukaddem İsminin Anlamı Nedir?, Yimsel Nedir?, Caner Öner Kimdir?, Elektrikli İsminin Anlamı Nedir?, Arslan Bolat Kimdir?, Polonya bayrağı Anlamı Nedir, Polonya bayrağı Nasıl Oluştu, Polonya bayrağı Tarihi, Polonya bayrağı Renkleri, Polonya bayrağı Tasarımı, Ayhan Sicimoğlu Kimdir?, Yarıbiçimli İsminin Anlamı Nedir?, Sözde İsminin Anlamı Nedir?, Mukabil İsminin Anlamı Nedir?, Elegant İsminin Anlamı Nedir?, Elegant Nedir?, Ayhan Pala Kimdir?, Oktay İyisaraç Kimdir?, Yarı Saydam İsminin Anlamı Nedir?, Sözbilimsel İsminin Anlamı Nedir?, Mukabelesiz İsminin Anlamı Nedir?, Eldivenli İsminin Anlamı Nedir?, Eldivenli Nedir?, Abdullah Gözen Kimdir?, İsmail Sarıboğa Kimdir?, Ayhan Öztoplu Kimdir?, Onur Yanar Kimdir?, Erkan Özçelik Kimdir?, Yrd Doç Dr Hüseyin Çelik Kimdir? Yrd Doç Dr Hüseyin Çelik Nereli Yrd Doç Dr Hüseyin Çelik Kaç Yaşında?, Yıvışık Nedir?, Eldesiz İsminin Anlamı Nedir?, Eldesiz Nedir?, Ayhan Kavas Kimdir?, Yarı Resmî İsminin Anlamı Nedir?, Söz Konusu İsminin Anlamı Nedir?, Mukabeleli İsminin Anlamı Nedir?, Yırtmaçsız Nedir?, Eldeli İsminin Anlamı Nedir?, Eldeli Nedir?, Yarı Mamul İsminin Anlamı Nedir?, Söz Dizimsel İsminin Anlamı Nedir?, Mukaar İsminin Anlamı Nedir?, Pitcairn Adaları bayrağı Anlamı Nedir, Pitcairn Adaları bayrağı Nasıl Oluştu, Pitcairn Adaları bayrağı Tarihi, Pitcairn Adaları bayrağı Renkleri, Pitcairn Adaları bayrağı Tasarımı, Ayhan Halit Acarkan Kimdir?, Yunus Emre Göçenoğlu Kimdir?,