Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir?

Moesia Nedir?

Moesia Nedir?, Moesia Nerededir?, Moesia Hakkında Bilgi?, Moesia Analizi? Moesia ilgili Moesia ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Moesia ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Moesia Ne Anlama Gelir Moesia Anlamı Moesia Nedir Moesia Ne Anlam Taşır Moesia Neye İşarettir Moesia Tabiri Moesia Yorumu 

Moesia Kelimesi

Lütfen Moesia Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Moesia İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Moesia Kelimesinin Anlamı? Moesia Ne Demek? ,Moesia Ne Demektir? Moesia Ne Demektir? Moesia Analizi? , Moesia Anlamı Nedir?,Moesia Ne Demektir? , Moesia Açıklaması Nedir? ,Moesia Cevabı Nedir?,Moesia Kelimesinin Anlamı?,Moesia Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Moesia Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Moesia Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Moesia

Moesia Kelimesinin Anlamı Nedir? Moesia Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Moesia Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Moesia - Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek Moesia - Oranlamak Moesia - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Moesia - Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Moesia - Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Moesia - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Moesia

Moesia Nedir? Moesia Ne demek? , Moesia Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Moesia Kelimesinin Anlamı? Moesia Ne Demek? Moesia Ne Demektir? ,Moesia Analizi? Moesia Anlamı Nedir? Moesia Ne Demektir?, Moesia Açıklaması Nedir? , Moesia Cevabı Nedir? , Moesia Kelimesinin Anlamı?


Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir?

Mezya

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Moesia sayfasından yönlendirildi)
Moesia Superior (Yukarı Mezya)
Ancient balkans 4thcentury.png

Mezya, Sırbistan ile Bulgaristan ve Romanya'nın Tuna Nehri'nin güneyindeki toprakları arasında yer alan tarihi bölge ve antik bir Roma eyaleti.[1]

Antik coğrafya kaynaklarına göre bölgenin sınırları güneyde Balkanlar (Haemus) ve Şar Dağlarına, batı'da Drina Irmağına (Drinus), kuzey'de Tuna Nehrine ve doğu'da Karadeniz'e kadar uzanırdı. Bölgenin yerleşik halkı çoğunlukla Traklar ve İlliryalılardan oluşurdu.[1]

Bölge adını, Romalılar tarafından MÖ 75 - MÖ 29 yılları arasında fethedilmeden önce burada yaşayan Trak-İlirya kökenli bir kabile olan Moesilerden alır. MS 6 yılından itibaren bir Roma eyaleti olarak düzenlenmiştir.

Bölge 87 yılında İmparator Domitian tarafından Moesia Superior - Yukarı Moesia ve Moesia Inferior - Aşağı Moesia olarak iki farklı eyalet olarak yeniden düzenlenmiştir.

Tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]

MÖ 75 yılında Makedonya prokonsülC. Scribonius Curio'nun Tuna nehrini geçerek burada yaşayan yerli halka karşı kazandığı zaferle başlayan Moesia'nın fetih hareketi nihayet 29 yılı civarında sonradan Makedonya Prokonsülü olacak olan M. Licinius Crassus tarafından İmparator Augustus'un saltanatı sırasında tamamlandı. Bölge Augustus'un saltanatının sonlarına kadar bir eyalet olarak düzenlenmedi.

Başlangıçta konsüler legatus tarafından (belki de Achaea ve Makedonya'yı da kontrol ediyordu) yönetilen bir eyaletken, İmparator Domitian tarafından Yukarı (Superior) ve Aşağı (Inferior, aynı zamanda Ripa Thracia) Moesia olarak Cebrus (Ciabrus; modern Cibritza ya da Zibru) nehri sınır olacak şekilde ikiye bölündü. Her eyalet birbirinden bağımsız olarak bir konsüler legatus ve bir procurator tarafından yönetiliyordu.

Daçya'nın İmparator Aurelian tarafından Gotlar'a terk edilmesinin (270–275) ve Roma yurttaşlarının Tunanın güneyine, Moesia'nın merkezine yerleştirilmeleriyle eyalet Dacia Aureliani adını aldı (sonradan Dacia ripensis ve interior olarak ikiye bölündü). Dardania olarak adlandırılan bölge 272 yılında (Yukarı Moesia'da), Diocletianus tarafından Naissus ya da Nissa (modern Niş, Sırbistan) başkent olacak şekilde özel bir eyalet olarak düzenlendi.

Diokletianus sonradan Moesia Superior'u (Dacia Aureliani) Moesia Prima olarak yeniden adlandırdı ve Moesia Inferior'u Moesia Secunda ve Scythia Minor olarak ikiye böldü. Moesia Secunda'nın başlıca şehirlerinden olan Marcianopolis (Devnya), Odessus, Nicopolis, Abrittus (Razgrad), Durostorum (Silistre), Transmarisca (Tutrakan), Sexaginta Prista (Rusçuk) ve Novae (Ziştovi), artık Bulgaristan sınırları içindedir. Bir sınır eyaleti olarak Moesia, Tunanın güneyinde kaleler ve müstahkem mevkilerle güçlendirilmiş ve Axiopolis'ten Tomi'ye kadar İskitler ve Sarmatlar'dan korunmak için bir duvar inşa edilmişti. Moesia Secunda garnizonunda Lejyon I Italica ve Lejyon XI Claudia'ya ilave olarak bağımsız piyade ve süvari birlikleri ve küçük nehir filoları konuşlandırılmıştı. Notitia Dignitatum, 390'lardaki üslerinin ve birliklerinin listesini verir. Scythia Minor'da konuşlu lejyonlar ise Lejyon I Iovia ve Lejyon II Herculia'dır.

238 yılından itibaren Moesia, birbiri ardınca Carpiler ve Gotlar tarafından işgal edildi. Hunlar'ın baskısına dayanamayan Gotlar Tuna nehrini geçti ve İmparator Valens'in (376) izniyle Moesia'ya yerleştiler.

Gotlar yerleşmeyi tamamlamalarının ardından Fritigern liderliğinde isyan ettiler ve İmparator Valens'i yendiler. 6. yüzyıl boyunca bölgeye saldırılarını sürdüren Bulgarlar nihayet 7. yüzyıl'da Bulgar Krallığını ve 1217'de Sırp Krallığını kurdular.

Principatus döneminde Yukarı Moesia'nın önemli kentleri şunlardır: Singidunum (Belgrad), Viminacium (bazen municipium Aelium olarak bilinir; modern Kostolac), Remesiana (Bela Palanka), Bononia (Vidin) ve Ratiaria (Archar); Aşağı Moesia kentleri ise: Oescus (colonia Ulpia, Gigen), Novae (Svishtov yakınları, Nicopolis ad Istrum (Nikup), Marcianopolis (Devnya), Odessus (Varna) ve Tomi (Köstence) olarak sıralanır. Son ikisi Istros, Mesembria ve Apollonia ile bir pentapolis oluşturan Yunan şehirleriydi.

Bölge Ön Bulgarlar tarafından fethedileceği 7. yüzyıla kadar Bizans İmparatorluğunun bir parçası olarak kalmıştır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b Nijman, Jan (2020). Geography: Realms, Regions, and Concepts (20. bas.). Wiley. ISBN 978-1119607410. Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Nedir? :Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? ile ilgili Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Ne Demektir? Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Açıklaması Nedir? Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Cevabı Nedir? Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Açıklaması? :Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Gerçek mi? :Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? ile ilgili Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Hakkında? :Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? ile ilgili Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? burada bulabilirsiniz. Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Moesia nedir?, Moesia anlamı nedir?, Moesia ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Anei, Balcı, Gönen, Manş Adaları, II. Mircea (Eflak Prensi), Eiwa, Bellatrix, Hitler Almanyası, NGC 503, Herbert York, Ōnin, Koei, Aydınlatma gücü, Coop Himmelblau, Tuhaf günler, GJ 3379, D 110, Chōroku, Zhong, Yuan T. Lee, Dole, TÜBİTAK, Arte, Huawei Mate 10, Libofşa, 2008 FIFA Dünyada Yılın Oyuncusu Ödülü, Delphi, Ladislau Bölöni, Bahçelievler, Seyhan, Windows Defender, Türkiye Buz Pateni Federasyonu, İPhone X, IPhone X, Surface Go, Saludecio, Google Stadia, Émerson Leão, Progressivizm, Screen Actors Guild, Rethymno, 63. İngiliz Akademisi Film Ödülleri, Trallesli Asclepius, Amiens Antlaşması, Charles Proteus Steinmetz, Hans Krebs, Descartes, Mansory, Lamia Abbas Amara, Haliaeetinae, Montopoli in Val dArno, Tayland, Bokeh, Sophiya Haque, LG V10, Nacho Vidal, Yazsın Bana, Hernán Pellerano, Arthur Stanley Eddington, Cascina, The Fugs, Pixel C, Canal 24 Horas, Google, HiSilicon, Finansal sistem, Gobioides, Huawei G8, Millet Yazma Eser Kütüphanesi, İkizce, Bilecik, Mide bulantısı, Santiago Ramón y Cajal, Nicholsicypris, Küçük altın yağmurcun, Gabriel, Dostlar Tiyatrosu, Raúl González, Vanya, Asbjørn Andersen, Mitsubishi G4M, Demokratik Solculuk, Sechs Kies, Aritz Aduriz, Portekiz su köpeği, 2010 FIFA Ballon dOr, Sony Ericsson, Naoki Makino, Fernando Hierro, Calculate Linux, Fenerbahçe SK başkanları listesi, Fenerbahçe SK başkanları listesi, Andrés Iniesta, Sırbistan Hükümeti, SUBÜ, Kåre Willoch, Hash fonksiyonu, Rusyada yaşanmış katliamlar listesi, Muallim, Utrechtse Heuvelrug, D 020, Filipinli, Loto,
Abubakar Salim Kimdir?, Alevli İsminin Anlamı Nedir?, Galaksinin Koruyucuları, Kayıtsızca İsminin Anlamı Nedir?, Ali Rıza Mansuryan Kimdir?, Profesyonel İsminin Anlamı Nedir?, Çarksız İsminin Anlamı Nedir?, Nizâr İsminin Anlamı Nedir?, Azer Bülbül Kimdir?, Obruklu Nedir?, İrhas İsminin Anlamı Nedir?, Fitopatolojik İsminin Anlamı Nedir?, Çatal Sakal Nedir?, Anna Schudt Kimdir?, Aletli İsminin Anlamı Nedir?, Ali Rıza Kubilay Kimdir?, Kayıtsız Şartsız İsminin Anlamı Nedir?, Fırlama Çöpçüler, Anna Schell Kimdir?, Ahmet Ogan Kimdir?, Abu Julia Kimdir?, Çarklı İsminin Anlamı Nedir?, Alesta İsminin Anlamı Nedir?, İrençäk İsminin Anlamı Nedir?, Fitneci İsminin Anlamı Nedir?, Galaktore Nedir?, Tenzilatlı İsminin Anlamı Nedir?, Problemsiz İsminin Anlamı Nedir?, Nizamsız İsminin Anlamı Nedir?, Fare Şehri, Ali Rıza Kaşkayan Kimdir?, Anna Rogowska Kimdir?, Kayıtsız İsminin Anlamı Nedir?, Alerjisiz İsminin Anlamı Nedir?, İranlı İsminin Anlamı Nedir?, Çarkıt İsminin Anlamı Nedir?, Fitne Kumkuması İsminin Anlamı Nedir?, Gaiz Nedir?, Tentesiz İsminin Anlamı Nedir?, Problemli İsminin Anlamı Nedir?, Nizamlı İsminin Anlamı Nedir?, Avni Dilligil Kimdir?, Anna Rigon Kimdir?, Ali Rıza İmamifer Kimdir?, Omid Abtahi Kimdir?, Alerjili İsminin Anlamı Nedir?, En Süper Kahraman, Kayıtlı İsminin Anlamı Nedir?, Obez Nedir?, İradi İsminin Anlamı Nedir?, Fitne Fücur İsminin Anlamı Nedir?, Çat Pat Nedir?, Çarıksız İsminin Anlamı Nedir?, Anna Puu Kimdir?, Alerjik İsminin Anlamı Nedir?, Easy Street (film, 1917), Ali Rıza Hurşidi Kimdir?, Ahmet Nur Çebi Kimdir?, Tentenesiz İsminin Anlamı Nedir?, Problematik İsminin Anlamı Nedir?, Nizami İsminin Anlamı Nedir?, İrfan Atasoy Kimdir?, Kayışçı İsminin Anlamı Nedir?, Aleni İsminin Anlamı Nedir?, Anna Prelević Kimdir?, Abşir Ömer Çama Kimdir?, Pürtelaş Nedir?, Nüzullü Nedir?, İradesiz İsminin Anlamı Nedir?, Fitilsiz İsminin Anlamı Nedir?, Çarşafsız Nedir?, Çarıklı İsminin Anlamı Nedir?, Ali Rıza Hakiki Kimdir?, Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek, Yılmaz Yaşar Kimdir? Yılmaz Yaşar Nereli Yılmaz Yaşar Kaç Yaşında?, Alengirli İsminin Anlamı Nedir?, Anna Poslavska Kimdir?, Tenteneli İsminin Anlamı Nedir?, Problem İsminin Anlamı Nedir?, Niyetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Cüneyt Arkın Kimdir?, Kayıp İsminin Anlamı Nedir?, Doğal Kahramanlar, Pürsıhhat Nedir?, İradeli İsminin Anlamı Nedir?, Ali Rıza Fegani Kimdir?, Fitilli İsminin Anlamı Nedir?, Çarşaflık Nedir?, Çaresiz İsminin Anlamı Nedir?, Âlemşümul İsminin Anlamı Nedir?, Anna Polina Kimdir?, Álex Abrines Kimdir?, Dick Tracy (film, 1990), Tenteli İsminin Anlamı Nedir?, Probiyotik İsminin Anlamı Nedir?, Niyetli İsminin Anlamı Nedir?, Kayın İsminin Anlamı Nedir?, Ali Rıza Demircan Kimdir?, Âlemci İsminin Anlamı Nedir?, Pürneşe Nedir?,