Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir?

Yunanistan'da yargı teşkilatı Nedir?

Yunanistan'da yargı teşkilatı Nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı Nerededir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı Hakkında Bilgi?, Yunanistan'da yargı teşkilatı Analizi? Yunanistan'da yargı teşkilatı ilgili Yunanistan'da yargı teşkilatı ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Yunanistan'da yargı teşkilatı ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Yunanistan'da yargı teşkilatı Ne Anlama Gelir Yunanistan'da yargı teşkilatı Anlamı Yunanistan'da yargı teşkilatı Nedir Yunanistan'da yargı teşkilatı Ne Anlam Taşır Yunanistan'da yargı teşkilatı Neye İşarettir Yunanistan'da yargı teşkilatı Tabiri Yunanistan'da yargı teşkilatı Yorumu 

Yunanistan'da yargı teşkilatı Kelimesi

Lütfen Yunanistan'da yargı teşkilatı Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Yunanistan'da yargı teşkilatı İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Yunanistan'da yargı teşkilatı Kelimesinin Anlamı? Yunanistan'da yargı teşkilatı Ne Demek? ,Yunanistan'da yargı teşkilatı Ne Demektir? Yunanistan'da yargı teşkilatı Ne Demektir? Yunanistan'da yargı teşkilatı Analizi? , Yunanistan'da yargı teşkilatı Anlamı Nedir?,Yunanistan'da yargı teşkilatı Ne Demektir? , Yunanistan'da yargı teşkilatı Açıklaması Nedir? ,Yunanistan'da yargı teşkilatı Cevabı Nedir?,Yunanistan'da yargı teşkilatı Kelimesinin Anlamı?,Yunanistan'da yargı teşkilatı Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Yunanistan'da yargı teşkilatı Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Yunanistan'da yargı teşkilatı Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Yunanistan'da yargı teşkilatı Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Yunanistan'da yargı teşkilatı Kelimesinin Anlamı Nedir? Yunanistan'da yargı teşkilatı Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Yunanistan'da yargı teşkilatı Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Yunanistan'da yargı teşkilatı Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Yunanistan'da yargı teşkilatı - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Yunanistan'da yargı teşkilatı

Yunanistan'da yargı teşkilatı Nedir? Yunanistan'da yargı teşkilatı Ne demek? , Yunanistan'da yargı teşkilatı Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Yunanistan'da yargı teşkilatı Kelimesinin Anlamı? Yunanistan'da yargı teşkilatı Ne Demek? Yunanistan'da yargı teşkilatı Ne Demektir? ,Yunanistan'da yargı teşkilatı Analizi? Yunanistan'da yargı teşkilatı Anlamı Nedir? Yunanistan'da yargı teşkilatı Ne Demektir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı Açıklaması Nedir? , Yunanistan'da yargı teşkilatı Cevabı Nedir? , Yunanistan'da yargı teşkilatı Kelimesinin Anlamı?


Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir?

Yunanistan'da yargı teşkilatı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Yunanistan'ın yargı sistemi, ülkenin anayasal olarak kurulmuş mahkeme sistemidir.[1]

Yargı sisteminin bağımsızlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Yunanistan'da anayasa, yargı sisteminin bağımsızlığını kesin olarak tesis etmiştir.

Yüksek Mahkemelerin başkanlarını hükûmet atamaktadır (Adalet Bakanlığı).[2] Yargı sisteminin ve kararlarının hükûmet tarafından manipüle edilmesi, sistemin bağımsızlığını ihlal eden yaygın bir olgudur.

Profesyonel hâkimlerin seçimi ve atanması[değiştir | kaynağı değiştir]

Yunanistan Ulusal Hâkimler Okulu (ESDI), Adalet Bakanı tarafından denetlenen Selanik merkezli bir eğitim kurumudur.

İdare, hukuk ve ceza mahkemeleri, Danıştay ve Sayıştay ile kamu adli görevlileri kadrolarına atanacak kişileri seçmek, yetiştirmek ve eğitmek amacıyla 2236/1994 sayılı kanuna dayanılarak kurulmuştur. 1995 yılında faaliyete başlayan okulun eğitimi bir yıl sürmektedir. Okula kabul edilmek için hukuk fakültesi mezunlarının önce stajlarını tamamlamaları, ruhsatlarını almaları ve ardından kabul edilmek için gereken sınavları geçmeleri gerekmektedir.[3]

Yükselmeler ve yerleştirmeler yargı kurulları tarafından düzenlenirken Yüksek Mahkemelerin başkanlarını Bakanlar Kurulu atar.

Yunanistan yargı sisteminin üç kategorisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Rodos Adliyesi
Korint Adliyesi

Anayasa'ya göre mahkemeler üç kategoriye ayrılmaktadır: hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri ve idare mahkemeleri. Yunanistan yargı sisteminde yargı ayrılığı vardır. Yani İdare Hukuku'na ilişkin ayrı bir yargı örgütü bulunmaktadır. Yargıtay, hukuk ve ceza davaları ile ilgili olarak temyiz incelemesi yapar. Danıştay ise idari davalarla ilgili olarak en üst düzey yargı organıdır ve idari işlemlerin hukuka uygunluğunu denetler. Dolayısıyla, Yunan hâkimler bu iki koldan birine aittir.

Sonuç olarak bir idari hâkimin bir ceza veya hukuk davasına bakma yetkisi yoktur. Aynı şekilde adli hâkimler de hukuk ve ceza davalarıyla ilgilenirken idari bir davaya bakma yetkileri bulunmamaktadır.

Hukuk mahkemeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Hukuk davaları:

 • İlk derece mahkemelerinde, kanunda ihtilaflı konunun tahmini değerine göre, Bölge Mahkemeleri veya Asliye Mahkemeleri tarafından görülür.
 • İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar Asliye Mahkemeleri veya İstinaf Mahkemeleri tarafından denetlenir.
 • İstinafın verdiği kararlara karşı da gidilebilecek yer Yargıtay'dır. Yargıtay kararları geri alınamaz. Yargıtay, bir alt mahkemenin yasayı veya usul ilkelerini ihlal ettiği sonucuna varırsa, davanın bir alt mahkeme tarafından yeniden görülmesini emredebilir.

Ceza mahkemeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Ceza davaları:

 • Ağır suçlar, ilk derecede "karma" İlk Derece Mahkemesi tarafından görülür ve bu kararların denetimini "karma" İstinaf Mahkemesi yapar. "Karma" terimi, hâkimlerin ve jüri üyelerinin katılımını ifade eder. Bu "karma" mahkemelerde, ilk derece ve temyizden olmak üzere üç profesyonel hâkim ile birlikte dört jüri üyesi yer alır. Bir anayasal hüküm, belirli suçların "karma" mahkemelerin yargı yetkisinden muaf tutulmasına izin vermektedir. Bu suçlar, ilk aşamada üç üyeli Yargıtay tarafından, ikinci aşamada ise beş üyeli Yargıtay tarafından herhangi bir jüri üyesinin katılımı olmaksızın yargılanmaktadır. Örneğin, 17 Kasım Devrimci Örgütü üyeleri bu usule göre yargılanmıştır. Çünkü terör veya organize suçlar "karma" mahkemelerin değil, Yargıtay'ın yetkisine aittir.

Yargıtay, karma olup olmadığına bakmaksızın mahkemenin kararına karşı yazılan temyiz dilekçesini inceler ve alt mahkemenin yasayı veya usul ilkelerini ihlal ettiği sonucuna varırsa davanın ilgili mahkeme tarafından yeniden görülmesini emredebilir.

 • Kabahat suçları ilk aşamada Kabahatler Mahkemesinde, ikinci aşamada ise Yargıtay'da görülür. Yargıtay'ın nihai kararına karşı temyiz yetkisi mümkündür.
 • İhlal suçları Sulh Ceza Mahkemesinde görülür

İdari yargı[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir idari işlem ya esasa göre gerçekleşir ya da esasa uygun olmadan gerçekleşir. Birinci durumdaki idari işlemlere karşı yapılan itirazlar İdare Mahkemelerinin görev alanına girer. Diğer tüm idari işlemler için iptal ilamına ilişkin kanun yoluna başvurulmakta olup yargı yetkisi Danıştay'a veya İdari İstinaf Mahkemesi'ne aittir.

İdari makamların idare hukuku alanındaki faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümlenir. Ara ve üst derece mahkemelerinde Danıştay bu fiilleri yargılama ile yetkilidir. Tüm idare mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz mercii Danıştay'dır.

Sayıştay da aynı zamanda bir yüksek idare mahkemesidir ve yargı yetkisi belirli belirli alanlarda (örneğin, devlet ile memurlar arasındaki emekli maaşlarına ilişkin anlaşmazlıklar) sınırlıdır. Kararları geri alınamaz ve Danıştay'ın denetimi dışındadır.

Yasaların anayasal denetimi[değiştir | kaynağı değiştir]

Yunanistan yargı sistemine göre, her mahkeme bir yasal hükmün Anayasa'ya uygun olup olmadığına karar verme yetkisine sahiptir. Bu yargısal hak, "yoğunlaştırılmış" denetime karşıt olan sözde "yaygın" anayasallık denetimini oluşturur. Bu denetim sistemi İtalya, Almanya ve hatta bir Anayasa Konseyi olan Fransa gibi Yüksek Anayasa Mahkemesi bulunan çoğu Avrupa ülkesinde mevcuttur. Yunanistan'da böyle bir mahkeme bulunmadığından, bir kanun hükmünün anayasaya uygunluğu konusunda karar vermede tüm mahkemeler yetkili kabul edilmektedir.

Tartışmalar[değiştir | kaynağı değiştir]

2000'lerin sonlarında avukatlar, hâkimler ve Yunanistan Kilisesi temsilcilerinden oluşan Paradikastiko örgütü skandalı gibi çeşitli yolsuzluk vakaları sıklıkla ortaya çıkmıştır.[4][5]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Ioannidis, Michael (2020). "The Judiciary". The Oxford Handbook of Modern Greek Politics. 23 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2023. 
 2. ^ "Υπουργείο Δικαιοσύνης: Με συναίνεση η επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων". Lawspot (Yunanca). 30 Mayıs 2019. Erişim tarihi: 23 Mart 2023. 
 3. ^ "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Mission". www.esdi.gr. 23 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2023. 
 4. ^ "Αρειος Πάγος: Αμετάκλητες οι καταδικαστικές αποφάσεις των Μπουρμπούλια - Καλούση για το παραδικαστικό κύκλωμα". iefimerida.gr (Yunanca). 28 Haziran 2013. 1 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2023. 
 5. ^ ""Πρεμιέρα" της δίκης του παραδικαστικού κυκλώματος με φόντο απειλητικά σημειώματα και σφαίρες | Το Κουτί της Πανδώρας". www.koutipandoras.gr (Yunanca). 5 Aralık 2016. 7 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2023. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]


Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Nedir? :Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? ile ilgili Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Ne Demektir? Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Açıklaması Nedir? Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Cevabı Nedir? Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Açıklaması? :Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Gerçek mi? :Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? ile ilgili Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Hakkında? :Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? ile ilgili Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? burada bulabilirsiniz. Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Yunanistan'da yargı teşkilatı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı anlamı nedir?, Yunanistan'da yargı teşkilatı ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Thalamita dakini, Ağaç hattı, Yasuke, Mangifera macrocarpa, NGC 7413, Azadiya Welat, Atlético de Madrid, Oksipital kemik, Ultimate, Manisa Lisesi, Azərbaycan, Seferihisar Barajı, Lucas Ontivero, Moja generacija, Ayvalık Adaları, Çarıklar, Germencik, La Sagrada Familia, 1923 Boğazlar Sözleşmesi, São João da Pesqueira, Piper trichostachyon, Piper trichostylopse, Paraguayın En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü başvuruları, Parkland, Florida, Piper tristigmum, Monolith Soft, Piper truncatibaccum, Kızıl tuygun, Allie Haze, Jesús Posada, papalar listesi, Aysel Gürel, Super RTL, İPhone 12 Pro Max, Totternhoe, In the Mood for Love, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu, Neritimorpha, Hideki Nagai, Piper tsengianum, Piper umbellatum, Ayran, Pazar, Kızılcahamam, 2017 Türkiye adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları, Apache Cordova, Nelsonia, Tekirdağın ilçeleri, 2024 Türkiye yerel seçimleri, Mbo Mpenza, Viterbo, Gojong, Ayos Nikolaos (Hanya), Irene Cara, 2019 Finlandiya parlamento seçimleri, Türkiye florasındaki cota taksonları listesi, Paul A.M. Dirac, En uzun PGA Turu galibiyet serilerinin listesi, Güntersleben, Rap metal, Parallel Mothers, Parkinsonizm, Varazze, Vektör uzayı, Charmosyna placentis, Orvilleus, Aylık asgari ücretlerine göre Avrupa ülkeleri listesi, Isaac Asimov, Piper umbriculum, isaac asimov, Banka Soygunu, Piper urophyllum, Piper valladolidense, Salvia thermarum, Aykut Özer, Piper variegatum, Salvia splendens, Salvia spathacea, Salvia sagittata, Psilochorus minutus, Pergamon, Salvia rubescens, Silvio Orlando, Ayhan Işık, Salvia recognita, Glenognatha lacteovittata, Orhan Arıburnu Ödülleri, İnköy, Ilgaz, Friedrich Dickel, Salvia potaninii, Serhii Kryvtsov, Salvia pratensis, Until Dawn, Salvia piasezkii, Tek atomlu gaz, Urartu Devleti, Aygıt sürücüsü, 1979 Tour de France, Carla Gugino, 1946 Millî Küme, Piper velutinibaccum, Sağız Nehri,
Folklorik Nedir?, Rana Berk Kimdir?, Toplum Dışı Nedir?, Fokurdak Nedir?, Toplum Bilimsel Nedir?, Fodulca Nedir?, Ayla Bedirhan Çelik Kimdir?, Harun Özgür Yıldızlı Kimdir?, Samara bayrağı Anlamı Nedir, Samara bayrağı Nasıl Oluştu, Samara bayrağı Tarihi, Samara bayrağı Renkleri, Samara bayrağı Tasarımı, Figen Yıldırım Kimdir?, Flüoresan Nedir?, Ayhan Özçelik Kimdir?, Toplanık Nedir?, İzzet Kaplan Kimdir?, Mühip Kanko Kimdir?, Prensin Bayrağı Anlamı Nedir, Prensin Bayrağı Nasıl Oluştu, Prensin Bayrağı Tarihi, Prensin Bayrağı Renkleri, Prensin Bayrağı Tasarımı, Recep Bozdemir Kimdir?, Ali Topçu Kimdir?, Toparlakça Nedir?, Hurşit Çetin Kimdir?, Fadik Temizyürek Kimdir?, Toparlağımsı Nedir?, Toparlacık Nedir?, Osmanlı bayrağı Anlamı Nedir, Osmanlı bayrağı Nasıl Oluştu, Osmanlı bayrağı Tarihi, Osmanlı bayrağı Renkleri, Osmanlı bayrağı Tasarımı, Ülkü Doğan Kimdir?, Mehmet Akif Perker Kimdir?, Necmi Özgül Kimdir?, Top Sakallı Nedir?, Hasan Daşkın Kimdir?, Hasan Memişoğlu Kimdir?, Nazi Almanyası bayrağı Anlamı Nedir, Nazi Almanyası bayrağı Nasıl Oluştu, Nazi Almanyası bayrağı Tarihi, Nazi Almanyası bayrağı Renkleri, Nazi Almanyası bayrağı Tasarımı, Fitopatolojik Nedir?, Öztürk Keskin Kimdir?, Şeref Baran Genç Kimdir?, Tonla Nedir?, Nuran Ergen Kılıç Kimdir?, Fitne Kumkuması Nedir?, Filiz Orman Akın Kimdir?, Tombulca Nedir?, Fitne Fücur Nedir?, Zürriyetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Fitilsiz Nedir?, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Anlamı Nedir, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Nasıl Oluştu, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tarihi, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Renkleri, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tasarımı, Zürriyetli İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Süleyman Kurtar Kimdir?, Züppe İsminin Anlamı Nedir?, Fitilci Nedir?, Dağıstan Budak Kimdir?, Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kimdir? Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Nereli Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kaç Yaşında?, Zümrüdi İsminin Anlamı Nedir?, Tolgasız Nedir?, Fitçi Nedir?, Hatice Gül Bingöl Kimdir?, Gökhan Baylan Kimdir?, Zülüflü İsminin Anlamı Nedir?, Tolgalı Nedir?, Fişlik Nedir?, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Toleranssız Nedir?, Züllü İsminin Anlamı Nedir?, Fişli Nedir?, Fişeksiz Nedir?, Zülcelâl İsminin Anlamı Nedir?, Sözdar Akdoğan Kimdir?, Murat Turna Kimdir?, Fahri Özkan Kimdir?, Zührevi İsminin Anlamı Nedir?, Fişekli Nedir?, Züğürt İsminin Anlamı Nedir?, İzmir bayrağı Anlamı Nedir, İzmir bayrağı Nasıl Oluştu, İzmir bayrağı Tarihi, İzmir bayrağı Renkleri, İzmir bayrağı Tasarımı, Filiz Çelik Kimdir?, Toksikolojik Nedir?, Fistolu Nedir?, Koray Önsel Kimdir?, Zübük İsminin Anlamı Nedir?, Toksik Nedir?, Fikret Tufanyazıcı Kimdir?, Zulmeden İsminin Anlamı Nedir?, Fistansız Nedir?, İlker Yücel Kimdir?, Tokatlı Nedir?, Zömbe İsminin Anlamı Nedir?, Gadsden bayrağı Anlamı Nedir, Gadsden bayrağı Nasıl Oluştu, Gadsden bayrağı Tarihi, Gadsden bayrağı Renkleri, Gadsden bayrağı Tasarımı, Tokalı Nedir?, Selma Sarıcıoğlu Çalışkan Kimdir?, Zottiri İsminin Anlamı Nedir?, Ümit Duman Kimdir?, Zot İsminin Anlamı Nedir?, Bahadır Gökmen Kimdir?, Berrin Selbuz Kimdir?, Tok Sözlü Nedir?, Fiskal Nedir?, Zorunlu İsminin Anlamı Nedir?, Zorlu İsminin Anlamı Nedir?, Toimeton Nedir?, Ömer Eldemir Kimdir?, Demokratik Kampuçya bayrağı Anlamı Nedir, Demokratik Kampuçya bayrağı Nasıl Oluştu, Demokratik Kampuçya bayrağı Tarihi, Demokratik Kampuçya bayrağı Renkleri, Demokratik Kampuçya bayrağı Tasarımı, Kürşat Özer Kimdir?, Zorlayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Sertaç Çelikkaleli Kimdir?,