Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir?

Yunanistan tarihi Nedir?

Yunanistan tarihi Nedir?, Yunanistan tarihi Nerededir?, Yunanistan tarihi Hakkında Bilgi?, Yunanistan tarihi Analizi? Yunanistan tarihi ilgili Yunanistan tarihi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Yunanistan tarihi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Yunanistan tarihi Ne Anlama Gelir Yunanistan tarihi Anlamı Yunanistan tarihi Nedir Yunanistan tarihi Ne Anlam Taşır Yunanistan tarihi Neye İşarettir Yunanistan tarihi Tabiri Yunanistan tarihi Yorumu 

Yunanistan tarihi Kelimesi

Lütfen Yunanistan tarihi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Yunanistan tarihi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı? Yunanistan tarihi Ne Demek? ,Yunanistan tarihi Ne Demektir? Yunanistan tarihi Ne Demektir? Yunanistan tarihi Analizi? , Yunanistan tarihi Anlamı Nedir?,Yunanistan tarihi Ne Demektir? , Yunanistan tarihi Açıklaması Nedir? ,Yunanistan tarihi Cevabı Nedir?,Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı?,Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Yunanistan tarihi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı Nedir? Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Yunanistan tarihi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Yunanistan tarihi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Yunanistan tarihi

Yunanistan tarihi Nedir? Yunanistan tarihi Ne demek? , Yunanistan tarihi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı? Yunanistan tarihi Ne Demek? Yunanistan tarihi Ne Demektir? ,Yunanistan tarihi Analizi? Yunanistan tarihi Anlamı Nedir? Yunanistan tarihi Ne Demektir?, Yunanistan tarihi Açıklaması Nedir? , Yunanistan tarihi Cevabı Nedir? , Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı?


Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir?

Yunanistan tarihi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Yunanistan'ın ilk sakinlerine sıklıkla Pelasgi, yani "deniz halkı" denirdi. Yarımadanın bu sakinleri kuzeyden göçen işgalcilerin etkisi ile güneye kaçtılar. Birbiri ardı sıra gelen işgallerle güney kıyılarına ve Ege Adaları'na yayıldılar. MÖ 3200 civarında bölgeye yeni gelenler birlikte zamanla Yunancaya dönüşen bir Hint-Avrupa dili getirdiler.

Antik Yunanistan (Yunanca: Yunan=Ίωνες) MÖ 2. yüzyılda da Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girerek ortadan kalktı.[1]

Roma İmparatorluğu'nun 4. yüzyılda bölünmesiyle de 1821'e kadar Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının başkenti olan Konstantinopolis / İstanbul tarafından yönetildi.[2] Antik kültürler ve politeist dinler bu dönemlerde yerini Orta Doğu kaynaklı dinler olan Ortodoks Hristiyanlığa,[3] 13.-14. yüzyıllardan sonra da Müslümanlığa bıraktı.

Günümüzdeki modern Yunanistan, 1821'de Osmanlı Devleti'nin İngiltere, Fransa ve Rusya karşısında aldığı yenilgiler sonucu, bu imparatorlukların koruma bölgesi olarak, İstanbul'un idaresinden koparılan Mora Yarımadası ve Atina'dan ibaret küçük bir bölgede 'Yunan Krallığı' adı altında kuruldu.[4] İlk Yunan Kralı olarak da Bavyeralı aristokrat aileden gelen Otto isminde bir Alman atandı.[5]

Daha sonraki yıllarda İngiliz ve Fransız yöneticiler, onlar açısından bu kabul edilemez durumu, Rumların doğuya olan benzerliğini, doğu düşmanlığına dönüştürmeyi başardılar.

Daha sonraki yıllarda İstanbul, savaş yenilgileri neticesinde, savaş galibi imparatorlukların baskılarıyla, Atina'ya şu bölgeleri vermeye mecbur kaldı:

1877-78 Rus harbi yenilgisi, verilen bölge: Tesalya, Orta Yunanistan

1912-13, Balkan Savaşları, verilen bölge: Selanik, Girit, Midilli, Sisam adaları

1918, 1. Dünya Savaşı yenilgisi, verilen bölge : Batı Trakya

1946'da, İtalya'nın 1912'de Osmanlı Devleti'nden almış 12 adanın, İngiltere'nin olmasıyla, bu adalar da Atina yönetimine geçtiğinde, Atina yönetimi 1821-1946 arasındaki 125 senede, hep savaş galibi emperyal devletlerin yanında yer alarak, İstanbul aleyhine, topraklarının yüzölçümünü yaklaşık 10 misline çıkarmayı başarmıştı.

Makedon Büyük İskender'in Feth Ettiği Topraklar

Yunanistan'ın kısa tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]

Yunanistan'ın kısa tarihi özetle şöyledir;

Antik Yunanistan (MÖ 1100-146)[değiştir | kaynağı değiştir]

Dodona Antik Tiyatrosu
Atina'daki Hephaistos Tapınağı

Antik Yunanistan tarihi Yunanistan tarihinde Karanlık Çağlardan Klasik Antik Çağın sonuna (y. MS 600) değin süren tarihsel dönemi kapsamaktadır. Yaygın kullanımda Roma İmparatorluğu döneminden önceki tüm Yunan tarihini ifade etmektedir ancak terim tarihçiler tarafından daha kesin bir dönemi ifade etmek için kullanılır. Bazı yazarlar Minos ve Miken uygarlıkları dönemini de bu dönem içine dahil ederken diğer bazı yazarlar ise bu toplumların ileriki yıllardaki Yunan kültürlerinden çok farklı olduklarını ve ayrı bir kategoride değerlendirilmeleri gerektiğini savunmaktadırlar. Geleneksel tarihyazımında Antik Yunan döneminin başlangıcı olarak MÖ 776'da Olimpiyat Oyunları'nın ilk defa düzenlendiği tarih kabul edildi ancak çoğu tarihçi günümüzde dönemin başlangıç tarihini MÖ 1000 yılına değin dayandırmaktadır.

Klasik Yunan döneminin sonu için geleneksel tarih Büyük İskender'in MÖ 323'teki ölümüdür. Bunu izleyen dönem Helenistik Dönem olarak adlandırılır. Herkes Klasik Yunan ve Helen dönemlerini ayrı olarak ele almaz; ancak bazı yazarlar Antik Yunan uygarlığını MS 3. yüzyılda Hristiyanlığın gelişine kadar devam eden bir süreklilik olarak ele alırlar.

Antik Yunanistan, çoğu tarihçi tarafından Batı medeniyeti kültürünün temeli olarak kabul edilmektedir. Yunan kültürü, kendi versiyonunu Avrupa'nın birçok yerine taşıyan Roma İmparatorluğu'nda güçlü bir etkiydi. Antik Yunan uygarlığı, modern dünyanın dili, siyaseti, eğitim sistemleri, felsefesi, sanatı ve mimarisi üzerinde, özellikle Batı Avrupa'daki Rönesans döneminde ve yine 18. ve 19. yüzyıl Avrupa ve Amerika'sındaki çeşitli neo-klasik canlanmalar sırasında son derece etkili olmuştur.

Roma Yunanistanı (MÖ 146-MS 324)[değiştir | kaynağı değiştir]

Roma lejyonlarının Korint şehrini yağmalayıp yakmasından önceki son günde Korint Muharebesi'nin (MÖ 146) tasviri. Korint'teki Son Gün, ressam Tony Robert-Fleury, 1870.
Patra'daki Roma Odeionu

Askeri olarak Yunanistan'ın kendisi Romalıların bölgeyi feth etmesine değin geriledi ancak kültürel açıdan Yunan kültürü Roma yaşantısını fethedecekti. Korint'in Roma generali Lucius Mummius tarafından MÖ 146 yılında yağmalanıp ele geçirilmesi geleneksel tarih yazımında Yunanistan'daki Roma yönetiminin başlangıcı olarak kabul edilmesine rağmen kral Perseus tarafından yönetilen Makedonya, Roma generali Aemilius Paullus'un MÖ 164 tarihinde Pitna'da Perseus'u yenilgiye uğratmasından beri halihazırda Roma yönetimi altında idi.

Romalılar bölgeyi dört küçük cumhuriyete böldüler ve MÖ 146'da Makedonya başkenti Selanik olan resmi bir eyalet haline geldi. Geri kalan Yunan şehir devletleri de yavaş yavaş sonunda Roma'ya saygılarını sundular ve de jure özerklikleri son bulmuş oldu. Romalılar, bölgenin geleneksel siyasi yönetim şeklini ortadan kaldırmak için herhangi bir girişimde bulunmayarak yerel yönetimi Yunanlara bırakmışlardır. Atina'daki agora, sivil ve politik yaşamın merkezi olmaya devam etti.

İmparator Caracalla'nın 212 yılında yayınladığı Antoninianus Anayasası vatandaşlık hakkını İtalya dışındaki bütün özgür yetişkin erkekleri kapsayacak şekilde genişletti ve bölgesel tebaanın statüsü başkent Roma ile eşit olacak şekilde yükseltilmiş oldu. Bu kanunun önemi politik değil tarihseldir. Bir zamanlar Latium'dan tüm İtalya'yı kapsayacak şekilde yayıldığı gibi, devletin ekonomik ve adli mekanizmalarının tüm Akdeniz'de uygulanabileceği fikri entegrasyonun temelini oluşturdu. Elbette entegrasyon uygulama aşamasında tek tip bir şekilde gerçekleşmedi. Yunanistan gibi zaten Roma ile bütünleşmiş toplumlar, Britanya, Filistin ya da Mısır gibi uzaktaki çok fakir ya da çok yabancı eyaletlere kıyasla bu kararname ile iltimas görüyordu.

Caracalla'nın kararnamesi gücün İtalya ve Batı'nın elinden Yunanistan ve Doğu'ya geçmesine yol açan süreçleri harekete geçiren olay değildi ancak bu süreci hızlandırmıştır ve Yunanistan'ın Orta Çağ'da Avrupa ve Akdeniz'de büyük bir güç olarak Doğu Roma İmparatorluğu şeklinde bin yıllık yükselişinin temellerini atmış oldu.

Venedik ve Osmanlı dönemi (15. yüzyıl-1821)[değiştir | kaynağı değiştir]

Atina'daki bir pazar yeri tablosu, Osmanlı Yunanistanı, 19. yüzyılın başları
Selanik'teki Osmanlı döneminde inşa edilen Beyaz Kule

Yunanlar 1460 yılına değin Mora Yarımadası'nın kontrolünü elinde tutarken, Venedikliler ve Cenevizliler Ege'deki adaların bazılarını kontrol ediyordu ancak 16. yüzyılın başlarında bütün Yunanistan ana karası ve en önemlileri Anabolu, Monemvasia, Parga ve Modon olmak üzere Venedikliler tarafından yönetilen birkaç liman şehri dışında Ege adalarının çoğunluğu Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildi. Ege'nin merkezinde bulunan Kiklad Adaları 1530'lara değin vasal olarak Osmanlı'ya bağlı olmasına rağmen 1579 yılında resmi olarak direkt Osmanlı yönetimine bağlanmıştır. Kıbrıs 1571 yılında fethedildi ve Girit 1669 yılına kadar Venediklilerin hâkimiyetinde kaldı. Kefalonya dışındaki diğer İyon Adaları hiçbir zaman Osmanlı tarafından yönetilmemiştir ve Venedik Cumhuriyeti'nin yönetiminde kalmıştır. 1800 yılında Yedi Ada Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla modern Yunan devletinin doğduğu yer İyon Adaları olmuş oldu.

Osmanlı Yunanistanı farklı milletlerin bir arada yaşadığı bir toplumdu. Bununla birlikte, modern Batılı çokkültürlülük kavramı, ilk bakışta millet sistemine tekabül ediyor gibi görünse de, Osmanlı sistemiyle bağdaşmadığı düşünülmektedir. Yunanlar bir yandan bazı ayrıcalıklar ve özgürlüklere sahip olmuşken diğer yandan tüm Osmanlı halkı için geçerli olduğu gibi merkezi hükûmetin sadece uzaktan ve yetersiz kontrolündeki idari personellerin yanlış uygulamalarından kaynaklanan haksızlıklara da maruz kalmışlardır. Osmanlı fethi sonrası iki Yunan göçü meydana geldi. İlk göç, Yunan aydınlarının Batı Avrupa'ya göç etmesidir ve Rönesans'ın başlangıcını tetiklemiştir. İkinci göç ise Yunanların, Yunan yarımadasının ovalarını terk ederek dağlara yerleşmesidir. Millet sistemi, Osmanlı İmparatorluğu içindeki çeşitli halkları dine dayalı olarak ayırarak Ortodoks Rumların etnik bütünlüğüne katkıda bulunmuştur. Osmanlı yönetimi sırasında ovalarda yaşayan Rumlar, ya yabancı yönetimin getirdiği zorluklar ile uğraşan Hristiyanlar ya da kripto-Hıristiyanlardı (Rum Ortodoks inancının gizli uygulayıcıları olan Rum Müslümanlar). Bazı Yunanlar, ağır vergilerden kaçınmak ve aynı zamanda Rum Ortodoks Kilisesi ile bağlarını koruyarak kimliklerini sürdürmek için kripto-Hristiyan oldular. Ancak İslam'ı seçen ve kripto-Hristiyan olmayan Rumlar, Türk dilini benimsemeseler bile Ortodoks Rumların bakış açısına göre "Türk" (Müslüman) olarak adlandırıldılar.

Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılın başlarına kadar Yunanistan'ın çoğunu yönetti. Orta Çağ'dan beri kendi kendini yöneten ilk Helen devleti, 1800'de, Yunanistan anakarasında Yunan isyanının patlak vermesinden 21 yıl önce, Fransız Devrim Savaşları sırasında kurulmuştur. Bu devlet başkenti Korfu olan Yedi Ada Cumhuriyeti idi.

İlgili filmler[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Gagarin, Michael (2010). The Oxford encyclopedia of ancient Greece and Rome. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0195170726. 
  2. ^ n.a., n.a. (1991). The Oxford dictionary of Byzantium. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0195046526. 
  3. ^ Louth, Andrew (1989). The history of the church from Christ to Constantine. Londra: Oxford University Press. ISBN 978-0140445350. 
  4. ^ Somel, Selçuk Akşin (2012). Historical dictionary of the Ottoman Empire (2. bas.). Lanham, Md.: Scarecrow Press. ISBN 978-0810871687. 
  5. ^ Lewis, Derek (2016). Historical dictionary of contemporary Germany (2. bas.). Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-1442269569. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]


Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Nedir? :Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? ile ilgili Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Ne Demektir? Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Açıklaması Nedir? Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Cevabı Nedir? Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Açıklaması? :Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Gerçek mi? :Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? ile ilgili Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Hakkında? :Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? ile ilgili Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Yunanistan tarihi nedir?, Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Yunanistan tarihi ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Migmatit, Gabriel Noradunkyan, Kuvars, Vanessa Crone, NGC 1765, Straw Dogs, 16 Blocks, 1627, Sihirbazlar listesi, Ԛ (Kiril), Gurlu, Britanya Ordusu, Fort St. George (Hindistan), Tavas Karahisar Höyüğü, II. Nikolay (Rusya), Halk Bankası, Popüler Türk müziği kronolojisi, Kuular Çerligool, Hollanda Prensesi Margriet, Özerk, Grenddy Perozo, Kutuz, Cihan, Tekman, Mieke Telkamp, Ayhan Bilgen, Olimpiyat Oyunlarında Çin, Kutuplar, Pickelhaube, 2023 Türkiye anayasa krizi, Alpirsbach, Kutup yıldızı, Solanum multivenosum, Asperula pontica, Kutup ışıkları, İlk veba salgını, 2012 Fransa genel seçimleri, Baykal Kulaksızoğlu, Görkem Altun, Halil Kale Fen Lisesi, NGC 1796, Carlo Caneva, NGC 1771, 2010 Stockholm bombalı saldırısı, NGC 2237, NGC 1809, Alan, Cumhuriyet, Tekkeköy, NGC 2234, NGC 2236, NGC 2238, Brenda Milner, NGC 2239, Kıraç, Dick Clark, Dinden, İçerik sağlayıcı, Getúlio, Kutup (kataklizmik değişen), Dominik Cumhuriyeti devlet başkanları listesi, Oratorio, Boş kafalılar, 2007 J. League Division 2, Sofia Tarasova, Percile, Gurzivan ilçesi, Oreosomatidae, NGC 3296, Jay Park, 2000 Sidney Olimpiyatları, Dominique Bussereau, Into the Fire (albüm), Daniel Salazar, Bode Akindele, Kan Oozı bölgesi, Stevan Jovetić, NGC 1824, NGC 1853, NGC 1892, Kutubçuluk, NGC 2235, Münevver Karabulut cinayeti, NGC 2233, Augustów, John Gilbert Baker, Zincirlikuyu, Tepebaşı, 28. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Sudetenland Madalyası, Esvatini millî futbol takımı, Dingil mesafesi, Kutu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fellah, Kutsallık, Banya Luka, Gesees, Kutsal Vadi, Kingdom Hearts II, Son Kale, Ballas, Valdagno,
Hurşit Çetin Kimdir?, Fadik Temizyürek Kimdir?, Toparlağımsı Nedir?, Toparlacık Nedir?, Osmanlı bayrağı Anlamı Nedir, Osmanlı bayrağı Nasıl Oluştu, Osmanlı bayrağı Tarihi, Osmanlı bayrağı Renkleri, Osmanlı bayrağı Tasarımı, Ülkü Doğan Kimdir?, Mehmet Akif Perker Kimdir?, Necmi Özgül Kimdir?, Top Sakallı Nedir?, Hasan Daşkın Kimdir?, Hasan Memişoğlu Kimdir?, Nazi Almanyası bayrağı Anlamı Nedir, Nazi Almanyası bayrağı Nasıl Oluştu, Nazi Almanyası bayrağı Tarihi, Nazi Almanyası bayrağı Renkleri, Nazi Almanyası bayrağı Tasarımı, Fitopatolojik Nedir?, Öztürk Keskin Kimdir?, Şeref Baran Genç Kimdir?, Tonla Nedir?, Nuran Ergen Kılıç Kimdir?, Fitne Kumkuması Nedir?, Filiz Orman Akın Kimdir?, Tombulca Nedir?, Fitne Fücur Nedir?, Zürriyetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Fitilsiz Nedir?, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Anlamı Nedir, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Nasıl Oluştu, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tarihi, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Renkleri, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tasarımı, Zürriyetli İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Süleyman Kurtar Kimdir?, Züppe İsminin Anlamı Nedir?, Fitilci Nedir?, Dağıstan Budak Kimdir?, Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kimdir? Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Nereli Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kaç Yaşında?, Zümrüdi İsminin Anlamı Nedir?, Tolgasız Nedir?, Fitçi Nedir?, Hatice Gül Bingöl Kimdir?, Gökhan Baylan Kimdir?, Zülüflü İsminin Anlamı Nedir?, Tolgalı Nedir?, Fişlik Nedir?, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Toleranssız Nedir?, Züllü İsminin Anlamı Nedir?, Fişli Nedir?, Fişeksiz Nedir?, Zülcelâl İsminin Anlamı Nedir?, Sözdar Akdoğan Kimdir?, Murat Turna Kimdir?, Fahri Özkan Kimdir?, Zührevi İsminin Anlamı Nedir?, Fişekli Nedir?, Züğürt İsminin Anlamı Nedir?, İzmir bayrağı Anlamı Nedir, İzmir bayrağı Nasıl Oluştu, İzmir bayrağı Tarihi, İzmir bayrağı Renkleri, İzmir bayrağı Tasarımı, Filiz Çelik Kimdir?, Toksikolojik Nedir?, Fistolu Nedir?, Koray Önsel Kimdir?, Zübük İsminin Anlamı Nedir?, Toksik Nedir?, Fikret Tufanyazıcı Kimdir?, Zulmeden İsminin Anlamı Nedir?, Fistansız Nedir?, İlker Yücel Kimdir?, Tokatlı Nedir?, Zömbe İsminin Anlamı Nedir?, Gadsden bayrağı Anlamı Nedir, Gadsden bayrağı Nasıl Oluştu, Gadsden bayrağı Tarihi, Gadsden bayrağı Renkleri, Gadsden bayrağı Tasarımı, Tokalı Nedir?, Selma Sarıcıoğlu Çalışkan Kimdir?, Zottiri İsminin Anlamı Nedir?, Ümit Duman Kimdir?, Zot İsminin Anlamı Nedir?, Bahadır Gökmen Kimdir?, Berrin Selbuz Kimdir?, Tok Sözlü Nedir?, Fiskal Nedir?, Zorunlu İsminin Anlamı Nedir?, Zorlu İsminin Anlamı Nedir?, Toimeton Nedir?, Ömer Eldemir Kimdir?, Demokratik Kampuçya bayrağı Anlamı Nedir, Demokratik Kampuçya bayrağı Nasıl Oluştu, Demokratik Kampuçya bayrağı Tarihi, Demokratik Kampuçya bayrağı Renkleri, Demokratik Kampuçya bayrağı Tasarımı, Kürşat Özer Kimdir?, Zorlayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Sertaç Çelikkaleli Kimdir?, Zorlamasız İsminin Anlamı Nedir?, Togolu Nedir?, Kenan Çarboğa Kimdir?, Zorlama İsminin Anlamı Nedir?, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Anlamı Nedir, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Nasıl Oluştu, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Tarihi, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Renkleri, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Tasarımı, Burak Ustalı Kimdir?, Zorca İsminin Anlamı Nedir?, Zorba İsminin Anlamı Nedir?, İlker İpek Kimdir?, Gülcan Alp Kimdir?, Zoraki İsminin Anlamı Nedir?, Niyazi Ünalmış Kimdir?, Zor İsminin Anlamı Nedir?, Fin Ugor Nedir?, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Asiye Küçükyılmaz Kimdir?, Tirşemsi Nedir?, Zoolojik İsminin Anlamı Nedir?, Tirşe Gözlü Nedir?,