Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir?

Modern Yunanistan tarihi Nedir?

Modern Yunanistan tarihi Nedir?, Modern Yunanistan tarihi Nerededir?, Modern Yunanistan tarihi Hakkında Bilgi?, Modern Yunanistan tarihi Analizi? Modern Yunanistan tarihi ilgili Modern Yunanistan tarihi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Modern Yunanistan tarihi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Modern Yunanistan tarihi Ne Anlama Gelir Modern Yunanistan tarihi Anlamı Modern Yunanistan tarihi Nedir Modern Yunanistan tarihi Ne Anlam Taşır Modern Yunanistan tarihi Neye İşarettir Modern Yunanistan tarihi Tabiri Modern Yunanistan tarihi Yorumu 

Modern Yunanistan tarihi Kelimesi

Lütfen Modern Yunanistan tarihi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Modern Yunanistan tarihi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Modern Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı? Modern Yunanistan tarihi Ne Demek? ,Modern Yunanistan tarihi Ne Demektir? Modern Yunanistan tarihi Ne Demektir? Modern Yunanistan tarihi Analizi? , Modern Yunanistan tarihi Anlamı Nedir?,Modern Yunanistan tarihi Ne Demektir? , Modern Yunanistan tarihi Açıklaması Nedir? ,Modern Yunanistan tarihi Cevabı Nedir?,Modern Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı?,Modern Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Modern Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Modern Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Modern Yunanistan tarihi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Modern Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı Nedir? Modern Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Modern Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Modern Yunanistan tarihi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Modern Yunanistan tarihi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Modern Yunanistan tarihi

Modern Yunanistan tarihi Nedir? Modern Yunanistan tarihi Ne demek? , Modern Yunanistan tarihi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Modern Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı? Modern Yunanistan tarihi Ne Demek? Modern Yunanistan tarihi Ne Demektir? ,Modern Yunanistan tarihi Analizi? Modern Yunanistan tarihi Anlamı Nedir? Modern Yunanistan tarihi Ne Demektir?, Modern Yunanistan tarihi Açıklaması Nedir? , Modern Yunanistan tarihi Cevabı Nedir? , Modern Yunanistan tarihi Kelimesinin Anlamı?


Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir?

Modern Yunanistan tarihi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Modern Yunanistan tarihi, Yunanistan tarihinde 1828'de Yunan Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra Büyük Güçler tarafından Osmanlı İmparatorluğu'ndan özerkliğini kazanmasından günümüze kadar geçen süreyi kapsamaktadır.[1]

Geçmişi[değiştir | kaynağı değiştir]

Bizans İmparatorluğu, antik çağlardan beri Yunanca konuşan dünyanın çoğuna hükmetmişti, ancak Müslüman Arap ve Selçuklu Türklerinin istilaları sonucu gerilemeye başladı ve 1204'te Konstantinopolis'in Haçlılar tarafından işgal edilip yağmalanması nedeniyle ölümcül bir şekilde zayıfladı. Yunan topraklarında Katolik Latin devletlerinin kurulması ve Ortodoks Bizanslı Yunanların onlara karşı mücadeleleri, farklı bir Yunan ulusal kimliğinin ortaya çıkmasına yol açtı. Bizans İmparatorluğu'nun tekrar kuruluşu 1261'de Paleologos Hanedanı tarafından yeniden ilan edildi, ancak eski durumunun gölgesindeydi ve 14. yüzyılda sürekli iç savaşlar ve dış saldırılar düşüşünü getirdi. Sonuç olarak, Yunanistan'ın çoğu yavaş yavaş 14. yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın başlarında 1453'te İstanbul'un, 1458'de Atina Dükalığı'nın ve 1460'ta Mora Despotluğu'nun fethedilmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası hâline geldi.

Filiki Eterya bayrağı.

Osmanlı kontrolü büyük ölçüde Yunanistan'ın dağlık iç kesiminde yoktu ve Yunanların birçoğu oraya kaçarak çoğu kez eşkıyalık yaptılar.[2] Bunun yanında, Venedik ve Ceneviz yönetimi altında sadece Ege adaları ve anakaradaki birkaç sahil kalesi Osmanlı yönetiminden bağımsız kaldı, ancak 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı Devleti bunların çoğunu fethetti. Rodos 1522'de, Kıbrıs 1571'de ele geçirildi ve Venedikliler 1670'e kadar Girit'i korudu. İyon Adaları sadece kısa bir süre Osmanlılar tarafından yönetildi (Kefalonya 1479'dan 1481'e ve 1485'ten 1500'e kadar) ve esas olarak Venedik'in yönetimi altında kaldı.

Osmanlı yönetimine karşı ilk büyük çaplı ayaklanma, 1770'lerin başlarındaki Orlov İsyanıydı, ama sert bir şekilde bastırıldı. Bununla birlikte, aynı zamanda, Batı Avrupa'da eğitim gören Yunanlar bilgi ve fikirleriyle anavatanlarına geri döndüklerinden ve Yunan tüccarları ve armatörleri servetlerini artırdıkça, Modern Yunan Aydınlanması gelişim gösterdi. Sonuç olarak, özellikle Fransız Devrimi sonrasında liberal ve milliyetçi fikirler Yunan topraklarına yayılmaya başladı. 1821'de Yunanlar Osmanlı İmparatorluğu'na karşı tekrar ayaklandılar. İlk başarılarını, neredeyse Yunan mücadelesinin çökmesine neden olan iç çatışma izledi; bununla birlikte, mücadelenin uzaması Büyük Güçlerin Yunan isyancılarına destek vermesine yol açtı ve nihayetinde Navarin Deniz Muharebesi'de Osmanlı donanmasının imha edilmesiyle Yunan bağımsızlığının önü açıldı. Yunanistan başlangıçta Osmanlı egemenliği altında özerk bir devlet olacaktı, ancak 1832'de İstanbul Antlaşması'yla tamamen bağımsız bir krallık olarak kabul edildi. Bu arada, Yunan isyancıların 3. Ulusal Meclisi, Rusya'nın eski Dışişleri Bakanı Yannis Kapodistrias'ı 1827'de yeni başlayan devletin yönetimini devralmaya çağırdı.

Yannis Kapodistrias yönetimi[değiştir | kaynağı değiştir]

Yannis Kapodistrias.

Yunanistan'a gelen Kapodistrias, tüm alanları kapsayan büyük bir reform ve modernizasyon programı başlattı. İç savaşın ikinci aşamasına bir son vererek askeri birliği yeniden kurdu; iç savaşlar sırasında Osmanlı ordusuna kaybedilen toprakları fethedebilen orduyu yeniden organize etti; ve Yunanistan'da Bağımsızlık Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez tifo, kolera ve dizanteri gibi hastalıkları kontrol altına alan ilk modern karantina sistemini uyguladı. Kapodistrias ayrıca Yunan devletinin sınırlarını ve bağımsızlık derecesini belirlemek için Büyük Güçler ve Osmanlı İmparatorluğu ile görüştü; Osmanlılarla Bağımsızlık Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşmasını imzaladı; ilk modern Yunan para birimi olan Phoenix'i bastırdı; yerel yönetimleri organize etti; ve nüfusun yaşam standartlarını yükseltmek için patatesin Yunanistan'a ekilmesini sağladı.

Phoenix parasının ön ve arka yüzü.

Dahası, eski dönemin işe yaramaz mirasının geleneksel klanlarının (veya hanedanların) otoritesini zayıflatmaya çalıştı.[3] Bununla birlikte, 1821'de Osmanlı İmparatorluğu'na başkaldırmış olan ve devrim sonrası hükûmette liderlik rolü bekleyen kumandanların siyasi ve askerî gücünü hafife aldı. Lakonia kumandanı ve eyalet valisi arasında bir anlaşmazlık silahlı bir çatışmaya dönüştüğünde, Rus birliklerini düzeni geri getirmeye çağırdı, çünkü ordunun büyük kısmı isyanın bir parçası olan kumandan tarafından kontrol ediliyordu.

George Finlay'ın 1861 Yunan Devrimi Tarihi kitabında, 1831 yılına kadar Kapodistrias hükûmetinin esas olarak bağımsız Maniotlar tarafından değil, aynı zamanda Roumeliotes ve Hydra, Spetses ve Psara'nın zengin ve etkili tüccar aileleri tarafından da nefretin hedefinde olduğu belirtiliyor. Hydra sakinlerinin gümrük aidatları bu belediyelerin başlıca gelir kaynağıydı ve bunları Kapodistrias'a devretmeyi reddettiler. Kapodistrias'ın Ulusal Meclis'i toplamayı reddettiği ve muhtemelen Rus deneyimlerinden etkilenen bir despot olarak hüküm sürdüğü anlaşılıyor. Hydra belediyesi Amiral Miaoulis ve Alexandros Mavrokordatos'a Poros'a gitmelerini ve orada Helen Donanması filosunu ele geçirmelerini emretti. Miaoulis, adaların blokajını önlemek amacıyla bunu yaptı, bu yüzden bir süre Ulusal Meclis çağrılmış gibi görünüyordu.

Kapodistrias'a suikast ve Yunanistan Krallığı'nın kurulması[değiştir | kaynağı değiştir]

Ioannis Kapodistrias'ın öldürülmesi, Charalambos Pachis.

1831'de Kapodistrias, Yunanistan'ın en vahşi ve asi bölgelerinden biri olan Mani Yarımadası'nın beyi olan Petrobey Mavromichalis'in hapsedilmesini emretti. Bu durum Mavromichalis ailesine ölümcül bir suçtu ve 9 Ekim 1831'de Kapodistrias, Petros'un kardeşi Konstantis ve oğlu Georgios tarafından Nafplio'daki Saint Spyridon kilisesinin basamaklarında öldürüldü.

Ioannis Kapodistrias'tan sonra küçük kardeşi Augustinos Kapodistrias vali oldu. Augustinos sadece altı ay boyunca hüküm sürdü, bu sırada ülke çok fazla kaosa sürüklendi. 7 Mayıs 1832'de Bavyera ve koruma güçleri arasında 1832'deki Londra Konferansı'nda imzalanan protokol kapsamında Yunanistan, Arta-Volos hattı kuzey sınırı sınır olarak Osmanlı kontrolünden bağımsız bağımsız bir krallık olarak tanımlandı. Protokol aynı zamanda, Bavyeralı Otto'nun Yunanistan tahtını üstlenmek için yetişkinliğe ulaşıncaya kadar bir taht naipliğiyle idareyi devam ettirmesi şeklinde yönetimin kurulması kararlaştırıldı. Osmanlı İmparatorluğu'na, yeni krallıktan ötürü uğradığı toprak kaybından dolayı 40.000.000 piastreslik bir miktar tazmin edildi.

Kral Otto'nun hükümdarlığı, 1833-1863[değiştir | kaynağı değiştir]

Saltanatının ilk yıllarında bir grup Bavyera naipleri kendi adına hüküm sürdü ve Almanların katı hiyerarşik hükûmet fikirlerini Yunanlara empoze etmeye çalışırken, en önemli devlet dairelerini onlardan uzak tutarak kendilerinin çok sevilmemesine yol açtılar. Bununla birlikte, Yunan yönetiminin, ordusunun, adalet sisteminin ve eğitim sisteminin temellerini attılar. Otto, Yunanistan'ı iyi idare etme arzusunda samimiydi, ancak iki büyük handikaptan muzdaripti: Roma Katolik inancı ve Kraliçe Amalia ile olan çocuksuz evliliği. Bu durum Ortodoks ayini altında Yunanistan Kralı olarak taçlandırılamayacağı ya da bir hanedan kuramayacağı anlamına geliyordu.[4]

Kral I. George hükümdarlığı, 1864–1913[değiştir | kaynağı değiştir]

İngiltere ve Kral George'un çağrısıyla Yunanistan, çok daha demokratik 1864 Yunan Anayasasını kabul etti. Kralın yetkileri azaltıldı, Senato kaldırıldı ve imtiyazlar tüm yetişkin erkeklere genişletildi. Bununla birlikte, Yunan siyaseti her zamanki gibi ağır hanedan olarak kaldı. Zaimis, Rallis ve Trikoupis gibi aile isimleri tekrar tekrar Başbakan olarak ortaya çıktı. Partiler, genellikle isimlerini taşıyan münferit liderler etrafında toplanmış olmasına rağmen, iki geniş siyasi eğilim vardı: önce Charilaos Trikoupis ve daha sonra Eleftherios Venizelos tarafından yönetilen liberaller ve başlangıçta Theodoros Deligiannis ve daha sonra Thrasivoulos Zaimis liderliğindeki muhafazakârlar.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Roderick Beaton, Greece: Biography of a Modern Nation (Allen Lane, 2019)
  2. ^ Cavendish, Marshall (2009). World and Its Peoples. Marshall Cavendish. s. 1478. ISBN 0-7614-7902-3. The klephts were descendants of Greeks who fled into the mountains to avoid the Turks in the fifteenth century and who remained active as brigands into the nineteenth century. 
  3. ^ John S. Koliopoulos, Brigands with a Cause: Brigandage and Irredentism in Modern Greece, 1821–1912, Clarendon Press Oxford (1987), p. 67.
  4. ^ Leonard Bower, and Gordon Bolitho. Otho I, King of Greece: A Biography (1939).

Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Nedir? :Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? ile ilgili Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Ne Demektir? Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Açıklaması Nedir? Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Cevabı Nedir? Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Açıklaması? :Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Gerçek mi? :Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? ile ilgili Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Hakkında? :Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? ile ilgili Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Modern Yunanistan tarihi nedir?, Modern Yunanistan tarihi anlamı nedir?, Modern Yunanistan tarihi ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Küplüce, Dikmen, Abdulvahap Kara, Bubo capensis, İnuvik Bölgesi, Avustralya 20 yaş altı millî futbol takımı, NGC 2303, NGC 2286, NGC 2326, NGC 2330, NGC 2291, What About Now, NGC 2322, NGC 2305, NGC 2295, Pembe dizi, NGC 2324, NGC 1767, London Road Stadium, Richard Linklater, İgarka Havalimanı, Toyota Passo, NGC 2311, Zvonimir Kožulj, Tripyloides, Anita Mui, Astronomi katalogları listesi, Çarkıfelekgiller, NGC 1791, Bismarck Barreto Faria, Türkçe, Joel Rakotomalala, Bundesautobahn 997, NGC 2308, NGC 2293, Dik açıklık, NGC 2298, NGC 2285, Pseudocheiridae, NGC 2328, Kiros Stanlley Soares Ferraz, Tahsin Yücel, NGC 2498, Hakan Keleş, Kral Arthur, Karbondioksit, Nudeşah, NGC 2287, 1956 Kış Olimpiyatları, NGC 2313, NGC 1772, Takuya Suzumura, Mahmut Erdir, Kalite güvencesi, Deprem uyarı sistemi, İvan Kostov, NGC 2320, I. Andrey Bogolyubskiy, Cybaeus tardatus, NGC cisimleri listesi, NGC 2297, NGC 2282, NGC 1776, Simone Pepe, NGC 2329, Banja Luka, NGC 2317, Yeni Genel Katalog, Uçanbalık (takımyıldız), NGC 2325, Taichang, Lynds 1014, NGC 2319, NGC 1774, NGC 2290, NGC 1785, NGC 2318, NGC 2306, NGC 2309, Preguinho, NGC 2283, NGC 1780, Brwa Nouri, Flora, Çakıl taşı, NGC 1810, Elektron mikroskopisi, Courbevoie, Nur die Liebe läßt uns leben, Keith Andrews, Varaždin Bölgesi, Libya bayrağı, Keith Sweat, Türkiye Kalkınma Bankası, Keith Scott, Hağpat Manastırı, Işıkvuran, Ovacık, Arta Dade, Göbek bağı, Prison Break bölümleri listesi, Kakao yağı,
Hurşit Çetin Kimdir?, Fadik Temizyürek Kimdir?, Toparlağımsı Nedir?, Toparlacık Nedir?, Osmanlı bayrağı Anlamı Nedir, Osmanlı bayrağı Nasıl Oluştu, Osmanlı bayrağı Tarihi, Osmanlı bayrağı Renkleri, Osmanlı bayrağı Tasarımı, Ülkü Doğan Kimdir?, Mehmet Akif Perker Kimdir?, Necmi Özgül Kimdir?, Top Sakallı Nedir?, Hasan Daşkın Kimdir?, Hasan Memişoğlu Kimdir?, Nazi Almanyası bayrağı Anlamı Nedir, Nazi Almanyası bayrağı Nasıl Oluştu, Nazi Almanyası bayrağı Tarihi, Nazi Almanyası bayrağı Renkleri, Nazi Almanyası bayrağı Tasarımı, Fitopatolojik Nedir?, Öztürk Keskin Kimdir?, Şeref Baran Genç Kimdir?, Tonla Nedir?, Nuran Ergen Kılıç Kimdir?, Fitne Kumkuması Nedir?, Filiz Orman Akın Kimdir?, Tombulca Nedir?, Fitne Fücur Nedir?, Zürriyetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Fitilsiz Nedir?, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Anlamı Nedir, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Nasıl Oluştu, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tarihi, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Renkleri, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tasarımı, Zürriyetli İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Süleyman Kurtar Kimdir?, Züppe İsminin Anlamı Nedir?, Fitilci Nedir?, Dağıstan Budak Kimdir?, Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kimdir? Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Nereli Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kaç Yaşında?, Zümrüdi İsminin Anlamı Nedir?, Tolgasız Nedir?, Fitçi Nedir?, Hatice Gül Bingöl Kimdir?, Gökhan Baylan Kimdir?, Zülüflü İsminin Anlamı Nedir?, Tolgalı Nedir?, Fişlik Nedir?, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Toleranssız Nedir?, Züllü İsminin Anlamı Nedir?, Fişli Nedir?, Fişeksiz Nedir?, Zülcelâl İsminin Anlamı Nedir?, Sözdar Akdoğan Kimdir?, Murat Turna Kimdir?, Fahri Özkan Kimdir?, Zührevi İsminin Anlamı Nedir?, Fişekli Nedir?, Züğürt İsminin Anlamı Nedir?, İzmir bayrağı Anlamı Nedir, İzmir bayrağı Nasıl Oluştu, İzmir bayrağı Tarihi, İzmir bayrağı Renkleri, İzmir bayrağı Tasarımı, Filiz Çelik Kimdir?, Toksikolojik Nedir?, Fistolu Nedir?, Koray Önsel Kimdir?, Zübük İsminin Anlamı Nedir?, Toksik Nedir?, Fikret Tufanyazıcı Kimdir?, Zulmeden İsminin Anlamı Nedir?, Fistansız Nedir?, İlker Yücel Kimdir?, Tokatlı Nedir?, Zömbe İsminin Anlamı Nedir?, Gadsden bayrağı Anlamı Nedir, Gadsden bayrağı Nasıl Oluştu, Gadsden bayrağı Tarihi, Gadsden bayrağı Renkleri, Gadsden bayrağı Tasarımı, Tokalı Nedir?, Selma Sarıcıoğlu Çalışkan Kimdir?, Zottiri İsminin Anlamı Nedir?, Ümit Duman Kimdir?, Zot İsminin Anlamı Nedir?, Bahadır Gökmen Kimdir?, Berrin Selbuz Kimdir?, Tok Sözlü Nedir?, Fiskal Nedir?, Zorunlu İsminin Anlamı Nedir?, Zorlu İsminin Anlamı Nedir?, Toimeton Nedir?, Ömer Eldemir Kimdir?, Demokratik Kampuçya bayrağı Anlamı Nedir, Demokratik Kampuçya bayrağı Nasıl Oluştu, Demokratik Kampuçya bayrağı Tarihi, Demokratik Kampuçya bayrağı Renkleri, Demokratik Kampuçya bayrağı Tasarımı, Kürşat Özer Kimdir?, Zorlayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Sertaç Çelikkaleli Kimdir?, Zorlamasız İsminin Anlamı Nedir?, Togolu Nedir?, Kenan Çarboğa Kimdir?, Zorlama İsminin Anlamı Nedir?, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Anlamı Nedir, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Nasıl Oluştu, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Tarihi, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Renkleri, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Tasarımı, Burak Ustalı Kimdir?, Zorca İsminin Anlamı Nedir?, Zorba İsminin Anlamı Nedir?, İlker İpek Kimdir?, Gülcan Alp Kimdir?, Zoraki İsminin Anlamı Nedir?, Niyazi Ünalmış Kimdir?, Zor İsminin Anlamı Nedir?, Fin Ugor Nedir?, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Asiye Küçükyılmaz Kimdir?, Tirşemsi Nedir?, Zoolojik İsminin Anlamı Nedir?, Tirşe Gözlü Nedir?,