Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir?

Mervani Nedir?

Mervani Nedir?, Mervani Nerededir?, Mervani Hakkında Bilgi?, Mervani Analizi? Mervani ilgili Mervani ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Mervani ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Mervani Ne Anlama Gelir Mervani Anlamı Mervani Nedir Mervani Ne Anlam Taşır Mervani Neye İşarettir Mervani Tabiri Mervani Yorumu 

Mervani Kelimesi

Lütfen Mervani Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Mervani İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Mervani Kelimesinin Anlamı? Mervani Ne Demek? ,Mervani Ne Demektir? Mervani Ne Demektir? Mervani Analizi? , Mervani Anlamı Nedir?,Mervani Ne Demektir? , Mervani Açıklaması Nedir? ,Mervani Cevabı Nedir?,Mervani Kelimesinin Anlamı?,Mervani Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Mervani Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Mervani Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Mervani

Mervani Kelimesinin Anlamı Nedir? Mervani Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Mervani Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Mervani - Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek Mervani - Oranlamak Mervani - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Mervani - Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Mervani - Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Mervani - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Mervani

Mervani Nedir? Mervani Ne demek? , Mervani Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Mervani Kelimesinin Anlamı? Mervani Ne Demek? Mervani Ne Demektir? ,Mervani Analizi? Mervani Anlamı Nedir? Mervani Ne Demektir?, Mervani Açıklaması Nedir? , Mervani Cevabı Nedir? , Mervani Kelimesinin Anlamı?


Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir?

Mervânîler

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Mervani sayfasından yönlendirildi)
مروانيون
Marwānīyūn
Mervânîler
990-1100[1]
Mervaniler Devletinin En Geniş Sınırları.
Mervaniler Devletinin En Geniş Sınırları.
Başkent Meyyafarkin
Yaygın dil(ler)

Kürtçe

Arapça
Hükûmet Monarşi
Nasıruddevle  
• 984-990
Baz (Bad, Ebu Abdullah el-Hüseyin bin Dustak el-Harbukti)
• 990-997
Ebu Ali el-Hüseyin Mevran
• 1010-1061
Ebu Nasır Ehmed
Tarihçe  
• Kuruluşu
990
• Dağılışı
1100[1]
Öncüller
Büveyhiler

Mervânîler (Arapça: مروانيون Marwānīyūn, Kürtçe: Merwaniyan), 10. ve 11. yüzyıllarda 100 yıl hüküm sürmüş Kürt[2][3][4][5][6] hanedanıdır. Egemenlik bölgeleri Kuzey Mezopotamya, Kuzey Irak ve Türkiye'nin Güneydoğusunu kapsamaktaydı. 16. Yüzyılda yazılmış Kürt hanedanlar tarihi Şerefname'nin bağımsız devletleri içeren ilk bölümü Mervaniler ile başlar.[7]

Tarih[değiştir | kaynağı değiştir]

Düstek El-Baz Kurdi Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Mervanilerin kurucusu Ebu Abdullah el-Hüseyn bin Düstek el-Baz el-Kürdî el-Humeydî[8] BAD(Baz) bir çobandı, silahlandı ve bir savaş şefi oldu, popülerlik kazandı onuncu asrın ortasından itibaren Doğu Anadolu'da fetihlere girişti. İlk önce güneyden gelerek Erciş'i ve çevresindeki müstahkem (sağlam) mevkileri aldı. Baz (Bad), nüfüzunu kuvvetlendirerek, Büveyhiler’in hakimiyetindeki Diyarbakır ve Silvan ve Nusaybin'i ele geçirdi.[9]

Büveyhi nüfuzunun azalmasından istifade ederek, 984 senesinde Şii-Büveyhoğulları'nın sultanı Samsamüddevle Merzubani'yi mağlup edip Musul'u ele geçirdi.[8] Bağdat'ı almak istediyse de başaramadı ve Musul'u boşaltmak zorunda kaldı. 991 senesinde tekrar Musul'u ele geçirmek için harekete geçen (Bad)Baz, şehrin hakimi olan Hamdaniler karşısında mağlup oldu ve bu savaşta öldü. Bunun üzerine kız kardeşinin oğlu Ebû Ali Hasan bin Mervan 990 yılında tahta geçti.[10]

Hasan Bin Mervan Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Mervan, Meyyafarikin'i (Silvan) başkent yaptı. Hamdaniler ile mücadeleye devam ederek onları iki defa mağlup etti. Hasen bin Mervan, 997 senesinde Amîd'de (Diyarbakır) suikast ile öldürülünce, yerine kardeşi Mumehhüdüddevle Said bin Mervan geçti.[11]

Said Bin Mervan Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Said Bin Mervan döneminde yapılmış Kale ve Yazıt.

Said, Bizanslılar ile iyi ilişkiler kurdu. Bizans İmparatoru II. Basileios ile ilişkileri oldukça dostaneydi. 1011 yılında veziri Şerve tarafından öldürtüldü. Ancak bu sırada Siirt’te sürgünde bulunan Said'in kardeşi Nasruddevle Ebû Nasr harekete geçerek Mervani tahtına geçti.[12]

Nasruddevle Ebû Nasr Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

1011'de hükümdar olan Ebu Nasr, elli seneden fazla hüküm sürdü. Mervanilerin bölgedeki hakimiyetini kuvvetlendirip refahını yükseltti. Abbasi Halifeliği ile iyi ilişkiler geliştirdi. Devrin kuvvetli komşu devletlerinden Bizanslılar ve Fatımiler'e karşı istiklalini korumak için maharetle iyi münasebete bulundu. Mervanilerin hakim olduğu bölgede Şafii mezhebi yayıldı.

Nasr al-Devle'nin uzun yönetimi, Mervani gücünün zirvesini temsil ediyordu. Meryem Ana Kilisesi'nin bulunduğu Mayyafariqin tepesinde yeni bir kale inşa etti, ayrıca köprüler ve hamamlar inşa etti ve rasathaneyi restore etti. Mayyafarikin ve Diyarbakır camilerinde bazı kütüphaneler kurdu. Aralarında İbnü'l-Esir, Abdullah el-Kazaruni ve et-Thami'nin de bulunduğu tanınmış alimleri, tarihçileri ve şairleri sarayına davet etti. Gelecekteki Abbasi halifesi el-Muktedi (1075-1099) gibi siyasi mültecileri barındırdı.

Nasruddevle adına yapılan burç.
3. Mervani Prensi Nasruddevle'nin adının bulunduğu, Oyma Arapça yazıtı gösteren duvar.

Selçuklu öncüsü Oğuz Türkleri Mervani topraklarını yağmaladı, Mervaniler Oğuzlarla yapılan savaşta mağlup oldu Nasr Al-Devle onları Tuğrul Bey'e şikayet etti. Tuğrul Bey'in yaklaşmasıyla Oğuzlar geri çekildi.[13] 1054'te Cezire'nin büyük bölümünü yöneten Selçuklu lideri Tuğrul Bey'le iyi ilişkiler kurdu ve hakimiyetini kabul etti, ancak topraklarını elinde tuttu. Kürtler ve Süryaniler arasında barış ve iyi duygular hakimdi. Bu dönem kültürel eserler açısından da zengindi. Nasr al-Dewle, Diyarbakır'da saltanatının sanatsal parlaklığını hala gösteren anıtsal yazıtlar bıraktı. Nasır'ın ölümünden sonra yerine oğlu Mensur geçti.

Mensur bin Dewle Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Bad'ın adını taşıyan Mala Badi köprüsü.

Selçuklu veziri Fahrüddevle bin Cehir Mervani topraklarını ele geçirmek için Sultan Melikşah'dan izin aldı. 1085 senesinde Selçuklu ordusu şiddetli bir çarpışmadan sonra bölge'nin çoğunu ele geçirdi. Son Mervani hükümdarı Mensur, 1096 senesinde ölünceye kadar Cizre'de yaşadı. Ahlatşahlar Beyliğinin Kurucusu Sökmen El-Kutbî'nin Ahlatı Ele geçirmesiyle hanedanlık tamamen son bulmuştur. Silvan’daki tarihi Malabadi köprüsü Bad(Baz)’ın adını taşır. Malabadi Kürtçe’de "Bad’ın evi mülkü" anlamına gelmektedir. Diyarbakır ve Muş yöresinde bulunan Badıkan Aşireti’nin kökleri Bad(Baz)’a dayanır.[14]

On Gözlü Köprü olarak bilinen köprü, Nasruddevle döneminde inşaa edilmiştir.
Mervani sultanları Tahta geçişi
Baz (Bad) 983[15]
Hasan bin Mervan 990
Mumehhidüddevle Said 997
Ebu Nasr bin Mervan 1011
Said (Amid´de) 1061-1063
Nizamüddevle Nasir (Meyyafarikin'de) 1061-1080
Nâsırüddevle Mansûr 1080-1085

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2020. 
 2. ^ "Stefan Heidemann: A New Ruler of the Marwanid Emirate in 401/1010 and Further Considerations on the Legitimizing Power of Regicide. In: Aram 9-10 (1997-8), pp. 599-615" (PDF). 15 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2010. 
 3. ^ The Cambridge History of Iran, 5. cilt, s. 199.
 4. ^ The History of al-Tabari Vol. 21: The Victory of the Marwanids A.D. 685-693/A.H. 66-73 (SUNY series in Near Eastern Studies) Paperback – March 16, 1990, s. 89.
 5. ^ Disadur dari buku: “Kritik terhadap Gus Dur dan  Sa’id Aqil & Menyiasati Bahaya Syi'ah di Kalangan Nahdlatul Ulama di Penghujung Abad ini, karya KH. Abdul Hamid Baidlowi, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Wahdah Sumber Girang Lasem Rembang Jawa Tengah, Penerbit Pondok Pesantren Al-Wahdah, Rajab 1431/Juni  2010, s.13-26.
 6. ^ "The Encyclopedia of Islam, Volume 6, Fascicules 102-112". 8 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2016. 
 7. ^ Şerefxanê Bedlîsî, Şerefname: Dîroka Kurdistanê, Kurmanciye çeviren: Ziya Avcı, Azad yayınları, s. 109
 8. ^ a b İbn Şeddâd, "Nusaybin Tarihi", çeviren: Doç. Dr. Hüseyin Güneş, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018/1, cilt: IX, sayı: 19, s. 232
 9. ^ Catherine Holmes, Basil II And the Governance of Empire, 976-1025, (Oxford University Press, 2005), 308. 
 10. ^ Catherine Holmes, Basil II And the Governance of Empire, 976-1025, (Oxford University Press, 2005), 309. 
 11. ^ Marwanids, Carole Hillenbrand, The Encyclopaedia of Islam, Vol. VI, ed. C.E. Bosworth, E. van Donzel, B.Lewis and C. Pellat, (Brill, 1991), 626. 
 12. ^ Prof. Dr. Adnan Demircan, "Müslümanların Fethinden Mervanîlerin Yıkılışına Kadar Meyyâfârikîn", İSTEM, Yıl: 9, Sayı: 17 (Aralık 2011) 9 Temmuz 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., s. 17 (ayrıca: Uluslararası Silvan Sempozyumu'na [Diyarbakır, 26 - 27 Nisan 2008] tebliğ olarak sunulmuş)
 13. ^ Th. Bois, V. Minorsky, D.N. Mc Kenzie , History of Kurds
 14. ^ https://www.gazetevatan.com/amp/gundem/badikan-asireti-nedir-badikan-asireti-lideri-kimdir-nihat-doganin-asireti-badikan-asireti-nerede-asiretin-kac-kolu-var-2072765
 15. ^ Abdurrahim Tufantoz, "Mervaniler 4 Aralık 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.", DİA, c. 29, Ankara 2004, s. 231

Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Nedir? :Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? ile ilgili Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Ne Demektir? Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Açıklaması Nedir? Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Cevabı Nedir? Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Açıklaması? :Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Gerçek mi? :Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? ile ilgili Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Hakkında? :Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? ile ilgili Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? burada bulabilirsiniz. Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Mervani nedir?, Mervani anlamı nedir?, Mervani ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Akordion, Kuveyt başbakanları listesi, Honshu, TBMM TV, Yiğidim, Stadhouder, Allah Yazdıysa Bozsun, Pol Sefid, Buray, Jeo uzamsal içerik yönetim sistemi, Iván López Mendoza, Antonio Cesaro, Hubert Gorbach, Asmaların yıllık büyüme döngüsü, Campeón de Campeones, Nestlé Purina PetCare, Heaven Sent, John P. Marquand, Alfons Gorbach, Divle, Blastula, Alberto Zapater, Taft, Kaliforniya, Qingcheng Dağı, Epulopiscium fishelsoni, Uluslararası Menkul Kıymetler Kimlik Numarası, NARA, Adolf Berman, NFPA 704, Ricardo Rocha, Al Maktoum Uluslararası Havalimanı, Mazarópi, Amway, Lady, Lady, Cargolux, D 851, Murder, She Wrote, Betahistin, Alone In The Dark, Alone in the Dark, Strax, Mars Pathfinder, M.Ö. 39, İspitli, Kore Ulusal Denizcilik Müzesi, Cicely Tyson, Giulio Mongeri, Mississippi, Fransız Ekvatoral Afrikası, İran Hava Kuvvetleri, Florence Henderson, george best, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı (Suriye), 1500 metre, ATP World Tour 250 Serisi, Venedikçe, Arjinin, Gülsüm Kamu, İshal, İsrail İşçi Partisi, UNICEF İyi Niyet Elçisi, Jorge Majfud, Alison Weir, Beauty Killer, Çaltepe, Saruhanlı, Aliço (karakter), Radyo Üniversite, Alfred Russel Wallace, Arşidük Franz Ferdinand, Deneycilik, Gürcü Hadım Mehmed Paşa, Gürcü Hadim Mehmed Paşa, Millî ve Üniversite Kütüphanesi (Zagreb), Marvel Comics, Bas gitar, Drama Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Primetime Emmy Ödülü, Imprint (Masters of Horror), Adenozin monofosfat, Aslanapa, Kuantum kimyası ve katı hal fiziği yazılımları listesi, Shenzhou 11, Itatim, Temel oran safsatası, Elene Gedevanişvili, Göksel Arsoy, Alien Ant Farm, Mikro Yer Çekimli Ortam, Kırşehirde 1984 Türkiye yerel seçimleri, Odise, Alfred Blalock, Venedik Marco Polo Havalimanı, Akdere, Tomarza, Kitana, Kangen, Kufstein, 1199, Cezayir tramvay hattı, V. Olav, Erci E, Gelişmiş çözünürlüklü televizyon,
Alperen Yeşil Kimdir?, Adil Aydın (1940 doğumlu siyasetçi) Kimdir?, Kaknem İsminin Anlamı Nedir?, Kızartılı İsminin Anlamı Nedir?, Giriftar İsminin Anlamı Nedir?, Göreci Nedir?, Daireli Nedir?, İsa Ayanoğlu Kimdir?, 28. Türkiye Hükûmeti, Çullu İsminin Anlamı Nedir?, Avam İsminin Anlamı Nedir?, @beauty Kimdir?, Aylin Daşdelen Kimdir?, 27. Türkiye Hükûmeti, Akın Aral Kimdir?, Turkuvaz İsminin Anlamı Nedir?, Safkan İsminin Anlamı Nedir?, Otuz Sekiz İsminin Anlamı Nedir?, Mafevk İsminin Anlamı Nedir?, 2018 genel seçimleri, 26. Türkiye Hükûmeti, Aval İsminin Anlamı Nedir?, Malın Gözü Nedir?, Abdulkerim Buğra Şimşek Kimdir?, Kakmalı İsminin Anlamı Nedir?, Kızartıcı İsminin Anlamı Nedir?, Girgin İsminin Anlamı Nedir?, Daireciksiz Nedir?, Aylin Coşkun Kimdir?, 25. Türkiye Hükûmeti, Çukurlu İsminin Anlamı Nedir?, Arda Aydın Kimdir?, Adil Aşırım Kimdir?, 24. Türkiye Hükûmeti, 2014 yerel seçimleri, Akın Alptuna Kimdir?, 23. Türkiye Hükûmeti, Aylin Aslım Kimdir?, Mustafa Çelik Kimdir?, Turistik İsminin Anlamı Nedir?, Safi İsminin Anlamı Nedir?, Otuz İki İsminin Anlamı Nedir?, Orhan Toklu Kimdir?, Madun İsminin Anlamı Nedir?, Salpak Nedir?, Malezyalı Nedir?, Kakavan İsminin Anlamı Nedir?, Giranbaha İsminin Anlamı Nedir?, Kızarık İsminin Anlamı Nedir?, Dairecikli Nedir?, Avustralya bayrağı Anlamı Nedir, Avustralya bayrağı Nasıl Oluştu, Avustralya bayrağı Tarihi, Avustralya bayrağı Renkleri, Avustralya bayrağı Tasarımı, 22. Türkiye Hükûmeti, Çukurca İsminin Anlamı Nedir?, Audible İsminin Anlamı Nedir?, Hakan Uykız Kimdir?, 2011 genel seçimleri, 21. Türkiye Hükûmeti, Aylin Arasıl Kimdir?, 20. Türkiye Hükûmeti, Adil Aliyev Kimdir?, Ucubelik Nedir?, Malayca Nedir?, Atonal İsminin Anlamı Nedir?, Kakaolu İsminin Anlamı Nedir?, Gineli İsminin Anlamı Nedir?, Turfanda İsminin Anlamı Nedir?, Safdil İsminin Anlamı Nedir?, Otuz Dört İsminin Anlamı Nedir?, Madrus İsminin Anlamı Nedir?, Kızamıklı İsminin Anlamı Nedir?, 19. Türkiye Hükûmeti, Çuhalı İsminin Anlamı Nedir?, Aylar Lie Kimdir?, 2010 anayasa değişikliği referandumu, Alperen Duymaz Kimdir?, 18. Türkiye Hükûmeti, Manuela Arcuri Kimdir?, Şaban Polat Kimdir?, Atomik İsminin Anlamı Nedir?, @california Kimdir?, 17. Türkiye Hükûmeti, Malayani Nedir?, Kâin İsminin Anlamı Nedir?, Gidimli İsminin Anlamı Nedir?, Gönüllüce Nedir?, Ayla Oral Kimdir?, Akın Algan Kimdir?, Kıytırık İsminin Anlamı Nedir?, Münir Korkmaz Kimdir?, Mehmet Selim Akman Kimdir?, Turfa İsminin Anlamı Nedir?, Safderun İsminin Anlamı Nedir?, Otuz Dokuz İsminin Anlamı Nedir?, Madrup İsminin Anlamı Nedir?, Burak Yiğenoğlu Kimdir?, 2009 yerel seçimleri, 16. Türkiye Hükûmeti, Archundia González Kimdir?, Çubuksuz İsminin Anlamı Nedir?, Atomal İsminin Anlamı Nedir?,