Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir?

Nonlineer optik Nedir?

Nonlineer optik Nedir?, Nonlineer optik Nerededir?, Nonlineer optik Hakkında Bilgi?, Nonlineer optik Analizi? Nonlineer optik ilgili Nonlineer optik ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Nonlineer optik ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Nonlineer optik Ne Anlama Gelir Nonlineer optik Anlamı Nonlineer optik Nedir Nonlineer optik Ne Anlam Taşır Nonlineer optik Neye İşarettir Nonlineer optik Tabiri Nonlineer optik Yorumu 

Nonlineer optik Kelimesi

Lütfen Nonlineer optik Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Nonlineer optik İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Nonlineer optik Kelimesinin Anlamı? Nonlineer optik Ne Demek? ,Nonlineer optik Ne Demektir? Nonlineer optik Ne Demektir? Nonlineer optik Analizi? , Nonlineer optik Anlamı Nedir?,Nonlineer optik Ne Demektir? , Nonlineer optik Açıklaması Nedir? ,Nonlineer optik Cevabı Nedir?,Nonlineer optik Kelimesinin Anlamı?,Nonlineer optik Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Nonlineer optik Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Nonlineer optik Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Nonlineer optik Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Nonlineer optik Kelimesinin Anlamı Nedir? Nonlineer optik Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Nonlineer optik Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Nonlineer optik Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Nonlineer optik - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Nonlineer optik

Nonlineer optik Nedir? Nonlineer optik Ne demek? , Nonlineer optik Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Nonlineer optik Kelimesinin Anlamı? Nonlineer optik Ne Demek? Nonlineer optik Ne Demektir? ,Nonlineer optik Analizi? Nonlineer optik Anlamı Nedir? Nonlineer optik Ne Demektir?, Nonlineer optik Açıklaması Nedir? , Nonlineer optik Cevabı Nedir? , Nonlineer optik Kelimesinin Anlamı?


Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir?

Doğrusal olmayan optik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Nonlineer optik sayfasından yönlendirildi)
KTP kristalinin yapısı. Işığa tepkisi doğrusal olmayan bu kristal ikinci harmonik üretiminde kullanılır.

Doğrusal olmayan optik ya da nonlineer optik, ışığın doğrusal olmayan sistem ve malzemelerdeki davranışı ile özelliklerini inceleyen optiğin bir alt dalıdır. Bu malzemelerde elektrik alan () ile polarizasyon yoğunluğu () arasındaki ilişki doğrusal değildir; bu durum daha çok yüksek genlikte (108 V/m seviyelerinde) ışık veren lazerlerde ve lityum niobat gibi kristal yapılarında görülür. Schwinger sınırından daha kuvvetli alanlarda vakum da doğrusallığını kaybeder. Süperpozisyon prensibi bu malzemeler için geçerli değildir.

Doğrusal olmayan optiğin prensipleri, birçok lazer ve elektro-optik aygıt tasarımında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu optik dalı aynı zamanda fiber optikte ultra kısa darbe iletimi gibi alanlarda da önem taşımaktadır.[1]

Temeller[değiştir | kaynağı değiştir]

Doğrusal olmayan polarizasyon[değiştir | kaynağı değiştir]

İkinci mertebeden polarizasyona bağlı bir optik süreç (ikinci harmonik üretimi)

Doğrusal bir ortamda polarizasyon ile elektrik alanın ilişkisi şu şekilde ifade edilebilir:

Bu formülde vakum geçirgenliğine, ise ortamın elektrik duyarlılığını tekabül eder. Ortamın tepkisinin lineer tepkiden sapmasının az olduğu durumlarda Taylor serisi açılımı uygulanır:

ya da

ortamın doğrusal polarizasyonunu ifade ederken, diğer terimler daha üst mertebeden polarizasyonları ifade eder; mertebe arttıkça bu terimlerin elektrik duyarlılığı ve dolayısıyla toplam polarizasyona etkisi azalır. Bu nedenle bu terimlerin polarizasyonu etkileyebilmesi için yüksek güçte ve uyumlu ışık gerekir. Yüksek mertebeden polarizasyonların tanımı birçok doğrusal olmayan optik sürecin teorik temelini oluşturur.

Doğrusal olmayan optikte dalga denklemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Doğrusal olmayan ortamlardaki farklı frekans harmonikleri elektromanyetik dalga denkleminin modifikasyonu ile açıklanabilir. Sadeleşmemiş, zamana bağlı elektrik alan dalga denklemi Maxwell denklemleri aracılığı ile şu şekilde yazılabilir:[2]

Bu denklemde elektrik yer değiştirme alanını belirtir ve elektrik alanla arasında ilişkisi vardır. Yük kaynağının olmadığı durumlarda vektör hesabı dönüşümleri ile denklem şu şekilde ifade edilir:

Bu formülde , ve olarak doğrusal ve doğrusal olmayan bileşenleri ile ifade edilebilir. 'in izotropik bir yalıtkanlık sabiti olduğu varsayılırsa, homojen olmayan bir dalga denklemi elde edilir:[2]

Başlıca doğrusal olmayan optik süreçler[değiştir | kaynağı değiştir]

Frekans karıştırma ve ikinci harmonik üretimi[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir elektronun elektrik alana anharmonik tepkisi (salınım): Mavi ok doğrusal tepkiyi, yeşil ok ikinci harmonik üretimini ve kırmızı ok da optik rektifikasyonu gösterir.

Doğrusal olmayan kristal gibi ortamlarda elektromanyetik dalgalar enerji alışverişi ile farklı bir frekansa geçebilir. Bu süreçlerden biri ikinci harmonik üretimi ya da frekans ikilemesidir. Bu süreçte kristal ortamı asıl alanın iki katı frekansında () bir harmonik alan üretir. Tersleme simetrisi olan izotropik ortamlarda ikinci harmonik alan bir etkide bulunmazken, bu simetrinin olmadığı ortamlarda bu harmonik önem kazanır. Bir alanının ikinci harmoniği ifadenin karesinin trigonometrik dönüşümü ile şu şekilde yazılabilir:[3][4]

Bu durumda ikinci mertebeden polarizasyonda zamandan bağımsız bir DC polarizasyonu oluşur ve bu optik rektifikasyon olarak bilinir. Enerjinin korunumu ikinci harmonik üretiminde de geçerlidir; doğrusal olmayan etkileşim ile ikinci harmonikten asıl dalgaya enerji geçişi olabilir. Farklı frekanslarda dalgalar dağılım nedeniyle farklı hızlarda hareket eder. Bu nedenle asıl dalga ile harmoniklerin toplamının tam parlaklığı sağlayabilmesi için faz eşlenmesi (phase matching) koşullarının sağlanması gerekir: ikinci harmonik üretimi için bu koşul harmoniğin dalga vektörünün asıl dalganın dalga vektörünün iki katı olması olarak ifade edilebilir. Faz eşleme ile dalgaların yapıcı girişimi sağlanır.[2]

Doğrusal olmayan malzemelerde farklı frekanslardaki birden fazla foton birbiri ile etkileşime geçip başka frekanslarda üst harmonikler oluşturabilir; bu frekans karıştırma olarak bilinir. Farklı ve açısal frekanslarındaki eş A genlikliğinde bileşenlere sahip bir elektrik alan fazör açılımı ile şu şekilde yazılabilir:

Bu alan için ikinci mertebeden polarizasyon () alanın karesi ile doğru orantılıdır ve , , ile bileşenlerine sahiptir.

Elektro-optik etkiler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir Pockels hücresi ile polarizasyon modülasyonu

Elektro-optik etkiler DC ya da düşük frekanslı AC elektrik alanların doğrusal olmayan bazı kristal malzemelere uygulanması ile gözlemlenir. En bilinen iki elektro-optik etki, Pockels ve Kerr etkileridir. Bu iki etkide de elektrik alanın uygulanması ile ilgili maddenin kırılma indisinde değişim yaşanır. Bu nedenle Pockels ve Kerr etkileri optik iletişim için ışığın modülasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır. Elektro-optik etkilerde kırılma indisinin değişimi, indisin sadece bu etkilere bağlı olduğu varsayılarak basitçe şu şekilde ifade edilebilir:[3]

Burada etken kırılma indisi, sabit indis ve ile ise malzemeye göre değişen elektro-optik katsayılardır.

Pockels etkisi

Pockels etkisi doğrusal olan katsayısının bir sonucudur ve tersleme simetrisi olmayan malzemelerde görülür. Malzemeye doğru akımın oluşması ile çift kırılma gözlemlenebilir ya da kristalin anizotropisini belirten kristal ekseni değişir. Her ne kadar etki ikinci mertebeden polarizasyona bağlı olsa da indise doğrusal bir biçimde yansır. Pockels etkisi gösteren tüm kristaller aynı zamanda piezoelektriktir. Pockels etkisi kristal eksenini değiştirebildiğinden dolayı faz geciktiric (phase retarder) olarak kullanılabilir; uzunluğundaki bir Pockels hücresinde voltajının dalga boylu bir dalgada yarattığı faz farkı

şeklinde ifade edilebilir. Bu formülde voltaj ve elektrik alan arasındaki ilişki basitçe şeklinde yazılabilir. Bu sistemde kadar bir faz farkı yaratan maksimum yarısı genlik voltajı ise ile ifade edilebilir. Bu hücrede iletilen ışığın parlaklığı ise

formülü ile belirtilir.[3]

Kerr etkisi

Ortamın izotropik olduğu durumlarda ise üçüncü mertebeden polarizasyona dayalı olan Kerr etkisi gözlemlenir; bu etki malzemenin tersleme simetrisi fark etmezsizin tüm doğrusal olmayan ortamlarda gözlemlenebilir. Bu etki, Pockels etkisine benzer bir şekilde ortamda çift kırılmaya ve dalgalarda faz farkına yol açar. Buna karşın etki elektrik alanın karesine bağlı olan katsayısına etki eder. Kırılma indisi farkı bu durumda

olarak yazılabilir.[3]

Diğer optik süreçler ve uygulamaları[değiştir | kaynağı değiştir]

Doğrusal olmayan bir optik fiberde soliton simülasyonu

Birçok fiber optik kablo tasarımlarında doğrusal olmayan optik süreçler rol oynamaktadır. Bu süreçlere Raman ile Brillouin saçılmaları ve öz faz modülasyonu (frequency-chirping) örnek gösterilebilir. Uyarılmış Raman etkisi ile fiber optikte dalgalar yükseltilebilir: bu Raman amplifikasyonu olarak bilinir. Bu optik süreçler aynı zamanda ultra kısa darbe lazerlerin tasarımında da kullanılmaktadır.[3]

Doğrusal olmayan optik prensipleri kullanılarak optik aberasyon kusurları düzeltilebilmektedir; bu optik faz konjugasyonu (optical phase conjugation) olarak bilinir.[2]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Paschotta, Rüdiger. "Nonlinear Optics" (İngilizce). rp-photonics.com. 12 Ocak 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Haziran 2020. 
  2. ^ a b c d Boyd, Robert (2008). Nonlinear Optics (İngilizce) (3rd bas.). Academic Press. ISBN 978-0-12-369470-6. 
  3. ^ a b c d e Pedrotti, Frank L.; Pedrotti, Leno M.; Pedrotti, Leno S. Introduction to Optics (İngilizce) (3 bas.). Pearson. ss. 510-533. ISBN 9780131499331. 
  4. ^ Paschotta, Rüdiger. "Frequency Doubling" (İngilizce). rp-photonics.com. 29 Nisan 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2020. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]


Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Nedir? :Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? ile ilgili Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Ne Demektir? Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Açıklaması Nedir? Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Cevabı Nedir? Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Açıklaması? :Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Gerçek mi? :Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? ile ilgili Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Hakkında? :Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? ile ilgili Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? burada bulabilirsiniz. Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Nonlineer optik nedir?, Nonlineer optik anlamı nedir?, Nonlineer optik ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Gwanggaeto Daewang sınıfı muhrip, SunStroke Project, Elektronik devre elemanları, Ayvalık, Ehliman Emiraslanov, Ayvatdede, Ilgın, Vespa velutina, Tori Bowie, Ünlüce, Hınıs, Mikrobiyolojik kültür, Chienes, Liriomyza trifolii, Daily Sabah, Daniel Calparsoro, Tatyana Ledovskaya, Borzūya, Aldatmak (Paulo Coelho romanı), 1972 Türkiye Kupası Finali, Richmond upon Thames, Philip Zimbardo, Cañada Rosal, Lavatory Love Machine, James Arthur, Sylviane Félix, 68. Britanya Akademisi Sinema Ödülleri, Pride Darbesi, Hep Yek, Sydney McLaughlin, Maraton, Yunanistan, Bir Deli Sevda, Pasteur Institute, Himno Nacional de Chile, Cubert, Adnan Öztrak, En İyi Kadın Oyuncu Saturn Ödülü (TV), İkinci Reich, Mitsubishi, Victor Ostrovsky, Boeing Helicopters, Türkmen Dağı Tugayları, Niko Kovi, Prijepolje, KWrite, Lipid, Bavyera mutfağı, Sherone Simpson, Mary Carlisle, Çukurpınar Mağarası, Interstate, Richard Chamberlain, Algarve International Circuit, 1989 Tiananmen Meydanı protestoları, Eliaquim Mangala, APEP FC, Edmond Rostand, Almalı, Evrimsel hayat ağacı, tbmm 1. dönem mardin milletvekilleri listesi, Ichikawa, 1974 FIFA Dünya Kupası elemeleri (AFC ve OFC), Straits Settlements, Toei Company, Bosna (Habsburg), Fishbone, Refet Ülgenalp, Paulo Mendes da Rocha, Omurgasız, Bedri Ruhselman, NGC 3561A, Bybassios, Green Card, Mireella, Türemiş çalışma, Plak yapımcısı, Aram Andonyan, Aişe, Kürtçe, Olga Nazarova, IX. Mihail, Kırcaali Muharebesi, Hüseyin Meydanoğlu, Tribeca Film Festival, Andrzej Sapkowski, 1968 İspanya Bisiklet Turu, Köprübaşı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Tamer Tuna, İntihal, Farmakogenetik, Olga Brizgina, Negatif ve pozitif haklar, Indiana Jones film serisi, Bekir Büyükarkın, The Florida Project, Metaksizm, Guilandina, Hindistan tarihi, Karim Benzema, Donnie Yen, Naci Kınacıoğlu, Marmaris Barajı,
Atila Sertel Kimdir?, Boğazsız İsminin Anlamı Nedir?, Aldo Canti Kimdir?, Vazifeli İsminin Anlamı Nedir?, Sıcak İsminin Anlamı Nedir?, Sobalık Nedir?, Motifli Nedir?, Metruke İsminin Anlamı Nedir?, Hemoroitli İsminin Anlamı Nedir?, Dolmuş İsminin Anlamı Nedir?, Hidrosefal Nedir?, Aylin Doğan Kimdir?, Boğazsak İsminin Anlamı Nedir?, Atila Kaya Kimdir?, Abdulkadir Baydur Kimdir?, Yamuk Yumuk Nedir?, Aldo Bobadilla Kimdir?, Motamot Nedir?, Boğazlı İsminin Anlamı Nedir?, Hemhudut İsminin Anlamı Nedir?, Dolmalık İsminin Anlamı Nedir?, Hidrolojik Nedir?, Atila Işık Kimdir?, Vazııkanun İsminin Anlamı Nedir?, Sıcacık İsminin Anlamı Nedir?, Bülent Maşaoğlu Kimdir?, Seda Bozdağ Güzelkaya Kimdir?, Bodur İsminin Anlamı Nedir?, Atila Emek Kimdir?, Hemhâl İsminin Anlamı Nedir?, Dolma İsminin Anlamı Nedir?, Aldo Benítez Kimdir?, Vazıh İsminin Anlamı Nedir?, Sezgisel İsminin Anlamı Nedir?, Metruk İsminin Anlamı Nedir?, Bluzsuz İsminin Anlamı Nedir?, Jiyan Aybar Kimdir?, Yamru Yumru Nedir?, Hemen İsminin Anlamı Nedir?, Dolgunca İsminin Anlamı Nedir?, Hidrojeolojik Nedir?, Dolgunca Nedir?, Kazakistan bayrağı Anlamı Nedir, Kazakistan bayrağı Nasıl Oluştu, Kazakistan bayrağı Tarihi, Kazakistan bayrağı Renkleri, Kazakistan bayrağı Tasarımı, Bluzlu İsminin Anlamı Nedir?, Yahya Bahadır Kimdir?, Aldo Baéz Kimdir?, Vazelinsiz İsminin Anlamı Nedir?, Sezgili İsminin Anlamı Nedir?, Metropoliten İsminin Anlamı Nedir?, Bloksuz İsminin Anlamı Nedir?, Slavca Nedir?, Morumtırak Nedir?, Hemcins İsminin Anlamı Nedir?, Dolgun İsminin Anlamı Nedir?, Sinan Demircioğlu Kimdir?, Aldo Angoula Kimdir?, Bloke İsminin Anlamı Nedir?, Vazelinli İsminin Anlamı Nedir?, Sezaryensiz İsminin Anlamı Nedir?, Metrolojik İsminin Anlamı Nedir?, Atif Dudaković Kimdir?, Feremez Tuncay Kimdir?, Yamçısız Nedir?, Morumsu Nedir?, Rüstem Avcı Kimdir?, Hemayar İsminin Anlamı Nedir?, Dolgulu İsminin Anlamı Nedir?, Dolgulu Nedir?, Mehmet Önder Mutlu Kimdir?, Bizar İsminin Anlamı Nedir?, Aldo Kimdir?, Vatlık İsminin Anlamı Nedir?, Sezaryenli İsminin Anlamı Nedir?, Metrik İsminin Anlamı Nedir?, Yamçılı Nedir?, Skgökvjcufmfch Nedir?, Morityuslu Nedir?, Biz Biçiminde İsminin Anlamı Nedir?, Hematolojik İsminin Anlamı Nedir?, Dolaysız İsminin Anlamı Nedir?, Hidrobiyolojik Nedir?, Atılgan Gümüş Kimdir?, Biyonik İsminin Anlamı Nedir?, Aldin Čajić Kimdir?, Yaman Yahşi Nedir?, Atılay Uluışık Kimdir?, Vatansız İsminin Anlamı Nedir?, Seyyibe İsminin Anlamı Nedir?, Metrajlı İsminin Anlamı Nedir?, Helmintolojik İsminin Anlamı Nedir?, Dolaylı İsminin Anlamı Nedir?, Hidratlı Nedir?, Özlem Teke Kimdir?, Mehmet Musa Çakır Kimdir?, Katar bayrağı Anlamı Nedir, Katar bayrağı Nasıl Oluştu, Katar bayrağı Tarihi, Katar bayrağı Renkleri, Katar bayrağı Tasarımı, Biyometeorolojik İsminin Anlamı Nedir?, Murat Atıl Kimdir?, Siyasetsiz Nedir?, Helmeli İsminin Anlamı Nedir?, Dolayı İsminin Anlamı Nedir?,