Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir?

Ekokardiyografi Nedir?

Ekokardiyografi Nedir?, Ekokardiyografi Nerededir?, Ekokardiyografi Hakkında Bilgi?, Ekokardiyografi Analizi? Ekokardiyografi ilgili Ekokardiyografi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Ekokardiyografi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Ekokardiyografi Ne Anlama Gelir Ekokardiyografi Anlamı Ekokardiyografi Nedir Ekokardiyografi Ne Anlam Taşır Ekokardiyografi Neye İşarettir Ekokardiyografi Tabiri Ekokardiyografi Yorumu 

Ekokardiyografi Kelimesi

Lütfen Ekokardiyografi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Ekokardiyografi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Ekokardiyografi Kelimesinin Anlamı? Ekokardiyografi Ne Demek? ,Ekokardiyografi Ne Demektir? Ekokardiyografi Ne Demektir? Ekokardiyografi Analizi? , Ekokardiyografi Anlamı Nedir?,Ekokardiyografi Ne Demektir? , Ekokardiyografi Açıklaması Nedir? ,Ekokardiyografi Cevabı Nedir?,Ekokardiyografi Kelimesinin Anlamı?,Ekokardiyografi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Ekokardiyografi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Ekokardiyografi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Ekokardiyografi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Ekokardiyografi Kelimesinin Anlamı Nedir? Ekokardiyografi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Ekokardiyografi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Ekokardiyografi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Ekokardiyografi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Ekokardiyografi

Ekokardiyografi Nedir? Ekokardiyografi Ne demek? , Ekokardiyografi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Ekokardiyografi Kelimesinin Anlamı? Ekokardiyografi Ne Demek? Ekokardiyografi Ne Demektir? ,Ekokardiyografi Analizi? Ekokardiyografi Anlamı Nedir? Ekokardiyografi Ne Demektir?, Ekokardiyografi Açıklaması Nedir? , Ekokardiyografi Cevabı Nedir? , Ekokardiyografi Kelimesinin Anlamı?


Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir?

Ekokardiyografi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ekokardiyografi
Anormal bir ekokardiyogram: Görüntü midusküler ventriküler septal defekti gösterir. Sol alt kısımdaki iz kardiyak döngüyü gösterir ve kırmızı kardiyak döngüde görüntü yakalandığında süreyi gösterir. Renkler, kan akışının hızını ve yönünü temsil etmek için kullanılır.

Ekokardiyografi veya Ekokardiyogram, ultrasonik ses dalgalarıyla, kalbin değişik yapılarını inceleme imkânı veren bir teşhis ve araştırma metodudur.[1]

Ultrason, frekansı saniyede 20.000'in üzerinde olan seslerdir ve kulağın işitebileceği sınırın üstündedir.[2] Tıp dünyasında bugün için kullanılmakta olan ultrasonik ses titreşimleri, saniyede milyonlar civarında frekansı olan ses dalgalarıdır.[3] Ultrasonik ses dalgaları, vücut dokularında belirli istikametlerde ortalama olarak saniyede 5140 metre hızla ilerler. Bu ilerleme sırasında rastladıkları dokuların hususiyetlerine göre yansıma ve kırılmalara uğrarlar. Kalbin değişik yapılarında yansıyan bu ses dalgaları özel alıcılarla (piezoelektrik transducer) alınıp elektriksel işaretlere çevrilir. Bu işaretler resme dönüştürülerek, ekrana yansıtılarak veya kağıda kaydedilerek ultrasonik dalgaların yansımaya uğradığı, kalpteki çeşitli faaliyetlerin yeri, yapısı ve çalışma durumu hakkında bilgiler elde edilir. Eş zamanlı (real-time) ekokardiyograflar (ekokardiyografi aleti), kalbi hareket halinde, bir film gibi renkli olarak gösterebilir. M-mode tipi ise kalp atımlarını kaydeder. Kalbe takılan suni kapakçıkların yapı ve işlerlik durumları da ekokardiyografi ile incelenebilir. Ekokardiyografi ile ventrikül (kalp karıncığı) duvarının hareketleri ve boşluğu, kalp kası büyümeleri ve kalp kapakları incelenebilmektedir.

Bu işlemin hastaya hiçbir zararı söz konusu değildir. Yapılması da oldukça basittir. Fakat değerlendirilmesini yapabilmek için tecrübe sahibi olmak gerekir.

Ekokardiyografi Aletinin Çalışma Prensibi

[değiştir | kaynağı değiştir]
Parasternal uzun eksen görünümünde, kalbin sol ventrikülünün bir ölçümünü gösteren ekokardiyogram

Ekokardiyografi aleti elde edilen görüntülerin izlendiği bir ekrana sahip olan bir bölüme kablo ile bağlı adına "probe" denen bir uçtan ibarettir. Probe hastanın göğsünde, kalbe denk gelen bölgeye tutulur. Bu Probe'dan çıkan "ultrasound" dediğimiz kulağımızla duyamayacağımız kadar yüksek frekansta ses dalgaları hastanın göğüs duvarı, sonra da kalbin kas ve boşlukları boyunca ilerler. Her katmanda ses dalgalarının bir kısmı katmanı geçip ilerlerken, bir kısmı da geri yansır. Her katmanda yansıyan dalgalar tekrar probe tarafından toplanır. Probe'yi ana alete bağlayan kablodan ilerler ve ana alet bu dalgaları bir görüntü haline getirir. Bu görüntüde kalbin dört boşluğunu, kapakçıkların durumunu, aortun ve aort kapağının durumunu, kapakçıklar boyunca kanın hareketini ve kapakçıklardaki geri kaçmaları gözlemlemek mümkündür. Hatta tecrübeli hekimler ekokardiyografi ile koroner arterlerin durumunu bile görüntüleyebilir.

Ekokardiyografi Yöntemleri

[değiştir | kaynağı değiştir]

4 çeşit eko kardiyografi yöntemi vardır. Bunlar;

 • Transtorasik (Yüzeysel) Eko Kardiyografi: Bu yöntemde, sonografi cihazına (dönüştürücü) jel sürülür. Sonografi cihazı, hastanın kalbinin değişik bölgelerine bastırılarak gezdirilir. Bu uygulamada röntgensel ışıklar kullanılmaz. Dönüştürücü cihaz kalpteki sesleri kaydederek görüntüleri ekrana yansıtır.
 • Transözofajiyal Eko Kardiyografi: Doktor, daha fazla ayrıntı ve net bir görüntü isteyebilir. Bu durumda transözofajiyal eko kardiyografi önerilir. Hastanın boğaz yoluna anestezik ilaçlar verilerek uyuşması ve rahatlaması sağlanır. Esnek bir tüp, boğaz yoluna yerleştirilerek yemek borusuna ulaşması sağlanır. Dönüştürücü, kalpteki ses dalgalarını kaydederek, ayrıntılı olarak görüntüyü ekrana verir.
 • Doppler Eko Kardiyografi: Doppler ultrason yöntemi olarak da bilinen bu yöntem, kalbin kasılma ve çeşitli gevşeme hareketlerini en doğru ve sağlıklı olarak ölçmek için kullanılır. En hassas ve yeni teknolojik yöntemdir. Bu yöntemde elde edilen görüntüler renkli ve ayrıntılıdır.
 • Stres Eko Kardiyografi: Bazı kalp problemleri, özellikle de koroner arterlere kan sağlayan kaslar, sadece fiziksel aktivite zamanında ortaya çıkar. Stress eko kardiyografi de, koroner arter problemleri için kullanılır. Hastaya, egzersiz yöntemi veya kalp atımını hızlandıracak ilaçlar verilir. Hastanın kalbinin her hareketi bu yöntemle kayıt altına alınır.

Türkiye'de Ekokardiyografi

[değiştir | kaynağı değiştir]

Günümüzde Türkiye'nin birçok yerinde ekokardiyografi çok sık olarak kullanılmaktadır. Türkiye'ye ilk ekokardiyografi cihazını getiren kişi Hacettepe Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Sırrı Kes'dir. Bir dönem Kastamonu Tıp Fakültesi'nde dekanlık görevini de yapan Sırrı Kes, uzun uğraşları sonucu Avrupa'dan ekokardiyografi cihazını getirterek Türkiye'de ilk defa Hacettepe Tıp Fakültesi'nde kullanmıştır.

Sağlık amaçlı

[değiştir | kaynağı değiştir]

Sağlık toplumları, hastanın klinik durumunda bir değişiklik meydana geldiğinde ve ekokardiyogramdan yeni bir veri alındığında hekimin hastanın bakımını değiştirmesine yol açacağı zaman ilk tanı için ekokardiyografinin kullanılmasını önerir. [3] Sağlık toplumları, hastanın klinik durumunda bir değişiklik olmadığında veya bir doktorun, test sonuçlarına dayanarak hasta için bakımını değiştirmesi muhtemel olmadığı durumlarda rutin test yapılmasını önermez.[4]

Üç boyutlu ekokardiyografi

[değiştir | kaynağı değiştir]
Apex'ten bakılan bir kalbin üç boyutlu ekokardiyogramı

Üç boyutlu ekokardiyografi (resim hareket ederken dört boyutlu ekokardiyografi olarak da bilinir) artık bir matris dizisi ultrason probu ve uygun bir işleme sistemi kullanılarak mümkün. Bu, kalp patolojisinin, özellikle kapak defektlerinin,[5] ve kardiyomiyopatilerin ayrıntılı anatomik değerlendirmesini sağlar. Sanal kalbi sonsuz düzlemlerde anatomik olarak uygun bir şekilde dilimleme ve anatomik yapıların üç boyutlu görüntülerini yeniden oluşturma yeteneği, doğuştan biçimlendirilmiş kalbin anlaşılması için eşsiz kılar.[6] Gerçek zamanlı üç boyutlu ekokardiyografi, sağ ventrikül endomiyokardiyal biyopsileri, kateterle iletilen valvüler cihazların yerleştirilmesi ve diğer birçok intraoperatif değerlendirmelerde biyoptomların yerini yönlendirmek için kullanılabilir.[7]

 1. ^ Cleve, Jayne; McCulloch, Marti L. (2018), Nihoyannopoulos, Petros; Kisslo, Joseph (Ed.), "Conducting a Cardiac Ultrasound Examination", Echocardiography, Springer International Publishing, ss. 33-42, doi:10.1007/978-3-319-71617-6_2, ISBN 9783319716176 
 2. ^ Oh, J. K. (1 Ocak 2007). "Echocardiography in heart failure: Beyond diagnosis". European Journal of Echocardiography. 8 (1): 4-14. doi:10.1016/j.euje.2006.09.002Özgürce erişilebilir. ISSN 1525-2167. PMID 17240313. 3 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Haziran 2019. 
 3. ^ Modin, Daniel; Andersen, Ditte Madsen; Biering-Sørensen, Tor (Haziran 2018). "Echo and heart failure: when do people need an echo, and when do they need natriuretic peptides?". Echo Research and Practice. 5 (2): R65-R79. doi:10.1530/erp-18-0004. PMC 5958420 $2. PMID 29691224. 
 4. ^ https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/articleSelectSinglePerm?Redirect=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0735109710044694%3Fvia%253Dihub&key=d34204b77724a7d92560a888236ab3e573cb181c [yalın URL]
 5. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2631252/ [yalın URL]
 6. ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2019. 
 7. ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2019. 
Sınıflandırma
Dış kaynaklarEkokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Nedir? :Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? ile ilgili Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Ne Demektir? Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Açıklaması Nedir? Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Cevabı Nedir? Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Açıklaması? :Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Gerçek mi? :Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? ile ilgili Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Hakkında? :Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? ile ilgili Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Ekokardiyografi nedir?, Ekokardiyografi anlamı nedir?, Ekokardiyografi ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Coğrafi veriler, Bloomfield Stadyumu, Noel Kelly, NBA Yaz Ligi, 2019 NBA Seçmeleri, Advaita, Dallas Mavericks, Greenland, NBA Summer League, Eski Dünya kunduzu, Catharine MacKinnon, Kelepçe, İyi huylu prostat hiperplazisi, Babruysk, Ortam oynatıcıları listesi, Margaret Lucas Cavendish, Luffincott, Todd Howard, İsvilaniçe, Zeynep Aliye, Trafik sigortası, Google Chrome Android, Uğur Erbaş, Silvio Berlusconi, Polonya Bağımsızlık Günü, Azerbaycan Sovyet Ensiklopedisi, Önlibero, Unapologetic, St. Annes Kolej, Oxford, Sabri Esat Siyavuşgil, Alice Eve, Kitap sanatı, Kült filmler listesi, Oromia Bölgesi, Kronik pankreatit, Yüksekliğine göre heykeller listesi, Seneca Falls Bildirgesi, NGC 743, Ksani Nehri, Çökme, Kibariye, Kutu, Kirmen, Jiangmen Stadyumu, 1998 Fransa Bisiklet Turu, Saikō, Köpek (burç), Uluslararası Kadın Birliği, Kevin Systrom, Uluslararası Kadınlar Konseyi, Nizamettin Erkmen, Ege TV, Christian Wood, 2018 NBA Seçmeleri, Rozet, NGC 571, Lady Margaret Hall, Oxford, Uluslararası Kadın Konseyi, Aydın (il), Wesley Matthews, Megachile pluto, Nam Kỳ, Demokratik Toplum için Öğrenciler, Bund Deutscher Mädel, Barbara Ehrenreich, Irina Rîngaci, Xanthetis, Saim Gogen, GATA, Parareptilia, Lorac Caladon, Tralles, Atmosfer girişi, Oxana Slivenko, Feminizm Tarihi, Person of color, Kanō (okul), Waterfall, Micaria tuvensis, NGC 3781, HipHop for PHP, Training Day, Aydın İli, Fuat Gürel, Dalgıç, Ön gezegen diski, Uçmağ, Aydın (merkez), Kesişimsellik, Aydın, Medical Park Stadyumu, Esra Ural Topuz, Sui Hanedanlığı, Nannorhynchides, Gözlemci çerçevesi, Aynho, Beton bariyer, John Buckley, Marc Spitz, Eleanor Rosch,
Neşe Kangüleç Kimdir?, Dilan Kunt Ayan Kimdir?, Orkun Şıktaşlı Kimdir?, Suat Yıldız Kimdir?, Gürhan Özcan Kimdir?, Mehmet Özdağ Kimdir?, Mehmet Koç Kimdir?, Nazan Güneysu Kimdir?, Ayten Kordu Kimdir?, Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi Kimdir?, Yrd Doç Dr Halit Zavalsız Kimdir? Yrd Doç Dr Halit Zavalsız Nereli Yrd Doç Dr Halit Zavalsız Kaç Yaşında?, Mustafa Yeşilyurt Kimdir?, İsmail Cavga Kimdir?, Hasan Eryılmaz Kimdir?, Mehmet Karaman Kimdir?, Murat Çan Kimdir?, Nurettin Karadeniz Kimdir?, Özer Özçınar Kimdir?, İbrahim Baykan Kimdir?, Menije Nur Özcan Kimdir?, Ali Fethi Gürler Kimdir?, Hanife Sever Kimdir?, Metin Kapıdere Kimdir?, Gündüz Kadir Gençcan Kimdir?, Abdul Özcan Kimdir?, Selçuk Han Kimdir?, Emel Akçil Kimdir?, Azize Çeroğlu Kimdir?, Fatma Biçer Kimdir?, Elif Apohan Kimdir?, Sibel Uzun Kimdir?, Ecevit Keleş Kimdir?, Şeyhmus Göçmez Kimdir?, Şaban Yeğin Kimdir?, Ayça Taşkent Kimdir?, Yrd Doç Dr Gürsoy Solmaz Kimdir? Yrd Doç Dr Gürsoy Solmaz Nereli Yrd Doç Dr Gürsoy Solmaz Kaç Yaşında?, Tansu Coşkun Kimdir?, Naciye İskender Kimdir?, Muhammet Yıldız Kimdir?, Nurcan Duygu Kimdir?, Erol Tunç Kimdir?, Tahsin Ocaklı Kimdir?, Erol Ertürk Kimdir?, Meltem Işık Kimdir?, Rıza Tekerek Kimdir?, Muazzez Orhan Işık Kimdir?, Mehmet Orhun Döğüşcü Kimdir?, Orhan Özatik Kimdir?, Selma Özel Ası Kimdir?, Ünal Köksal Kimdir?, Sema Vadi Kimdir?, Asu Kaya Kimdir?, İbrahim Çalışkan Kimdir?, Sabri Soner Görgülü Kimdir?, Vildan Doğan Kimdir?, Nilgün Yılmaz Kimdir?, İsmail Afşar Kimdir?, Mehmet Mustafa Yıldız Kimdir?, Cengiz Okur Kimdir?, Yrd Doç Dr Gülfem Çakır Kimdir? Yrd Doç Dr Gülfem Çakır Nereli Yrd Doç Dr Gülfem Çakır Kaç Yaşında?, Adnan Ayyıldız Kimdir?, Gani Kaplan Kimdir?, Ahmet Toklucuoğlu Kimdir?, Hasan Hüseyin Hadimli Kimdir?, Ahmet Yorkun Kimdir?, Erhan Gökmen Kimdir?, Yıldız Özbek Kimdir?, Ozan Sakarya Kimdir?, Nuri Ünalan Kimdir?, Sabahattin Erdoğan Sarıtaş Kimdir?, Sevgi Özbek Kimdir?, Esra Totan Kimdir?, Tolunay Özçelik Kimdir?, Orhan Gazi Kofoğlu Kimdir?, Eda Doğan Kimdir?, Yaşar Yaman Kimdir?, Osman Bayrak Kimdir?, Süleyman Şenol Kimdir?, Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu Kimdir?, Osman Fedai Kimdir?, Vedat Ünal Kimdir?, Yrd Doç Dr Feride Bacanlı Kimdir? Yrd Doç Dr Feride Bacanlı Nereli Yrd Doç Dr Feride Bacanlı Kaç Yaşında?, Fatma Gebeş Çimen Kimdir?, Selin Tozoğlu Kimdir?, Güner Karaduman Kimdir?, Mahmut Sürmeli Kimdir?, Menekşe Turen Kimdir?, Süreyya Öneş Derici Kimdir?, Savaş Eminoğlu Kimdir?, Gizem Özcan Kimdir?, Savaş Karaduman Kimdir?, Cumhur Uzun Kimdir?, Aşkın Özön Kimdir?, Emel Zengin Çakır Kimdir?, Neslihan Çelebi Kimdir?, Güzin Aşkın Alparslan Atalı Kimdir?, Güven Kocabıyık Kimdir?, Seda Büyükkara Kimdir?, Meral Atman Kimdir?, Hasan Sır Kimdir?,