Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir?

Renk sinyali Nedir?

Renk sinyali Nedir?, Renk sinyali Nerededir?, Renk sinyali Hakkında Bilgi?, Renk sinyali Analizi? Renk sinyali ilgili Renk sinyali ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Renk sinyali ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Renk sinyali Ne Anlama Gelir Renk sinyali Anlamı Renk sinyali Nedir Renk sinyali Ne Anlam Taşır Renk sinyali Neye İşarettir Renk sinyali Tabiri Renk sinyali Yorumu 

Renk sinyali Kelimesi

Lütfen Renk sinyali Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Renk sinyali İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Renk sinyali Kelimesinin Anlamı? Renk sinyali Ne Demek? ,Renk sinyali Ne Demektir? Renk sinyali Ne Demektir? Renk sinyali Analizi? , Renk sinyali Anlamı Nedir?,Renk sinyali Ne Demektir? , Renk sinyali Açıklaması Nedir? ,Renk sinyali Cevabı Nedir?,Renk sinyali Kelimesinin Anlamı?,Renk sinyali Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Renk sinyali Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Renk sinyali Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Renk sinyali Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Renk sinyali Kelimesinin Anlamı Nedir? Renk sinyali Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Renk sinyali Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Renk sinyali Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Renk sinyali - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Renk sinyali

Renk sinyali Nedir? Renk sinyali Ne demek? , Renk sinyali Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Renk sinyali Kelimesinin Anlamı? Renk sinyali Ne Demek? Renk sinyali Ne Demektir? ,Renk sinyali Analizi? Renk sinyali Anlamı Nedir? Renk sinyali Ne Demektir?, Renk sinyali Açıklaması Nedir? , Renk sinyali Cevabı Nedir? , Renk sinyali Kelimesinin Anlamı?


Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir?

Renk sinyali

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Renk sinyali renkli televizyon yayıncılığında görüntü sinyalinin bir bileşenidir.

Televizyon yayıncılığında yayıncının görevi bileşik görüntü sinyalini iletmektir. Renkli ve renksiz yayınlarda bileşik görüntü sinyalleri bir osiloskopta karşılaştırılacak olursa, bu iki sinyalin birbirine benzediği, ancak iki sinyal arasında iki küçük fark olduğu görülür.

 • Her satırda senkron darbesi ve karartma eşiği gibi yardımcı bilgilerin dışında kalan 52 μsn.lik süre boyunca görüntü bilgileri iletilir. Renksiz yayında bu bilgi sadece aydınlık (parlaklık, luminance) bilgisidir. Renkli yayında ise bu bilgi aydınlık sinyali ile renk sinyalinin toplamından oluşur.
 • Renkli yayında art karartma eşiği üzerinde burst adı verilen kısa bir sinyal yer alır.

Renk sinyalinin koşulları[değiştir | kaynağı değiştir]

Düz renkli herhangi bir yüzeyi tanımlamak için en az üç bilginin iletilmesi gerekir. Ne var ki, televizyon yayıncılığında üç ayrı bilgi göndermek üç ayrı yayın kanalı işgal etmek anlamına gelir. Kaldı ki, bu şekilde yapılan yayın renksiz (monochrome) TV alıcıları tarafından da alınamaz. Bu sebepten renkli yayın için iki sorunun çözülmesi gerekir.

 • Yayınlanacak sinyalin ana bileşeni renksiz alıcılarda normal görüntü oluşturabilmelidir.
 • Yayınlanacak sinyalin yardımcı bileşenleri ayrı yayın kanalına ihtiyaç göstermemelidir.

Bu koşulları sağlanmak için renkli yayında bileşik görüntü sinyali iki sinyalin toplamından oluşmalıdır:

Aydınlık sinyali (luminance) : Hem renkli hem renksiz alıcılar için gerekli olan sinyal

Renk sinyali : Sadece renkli alıcılar için gerekli olan sinyal

Bu iki sinyalin toplamı 64 μsn lik bir satırın sadece 52 μsn sinde yayınlanır. Bu sinyallere ayrıca senkron ve karartma eşiği gibi yardımcı sinyaller de eklenir.

Aydınlık sinyali[değiştir | kaynağı değiştir]

Bütün renkler üç ayrı rengin uygun oranda karışımıyla elde edilebilir. Karışıma giren üç renk her teknolojide (fotoğrafçılık, boya, aydınlatma vb.) ayrı ayrı seçilir. Televizyon tekniğinde bu üç renk şu şekilde seçilmiştir:

 • 700 nm. dalga boyundaki kırmızı
 • 546.1 nm dalga boyundaki yeşil
 • 435.8 nm dalga boyundaki mavi.

(Burada nm kısaltmasıyla nanometre yani 10−9 metre kastedilmektedir. Bu optik spektrumdaki dalga boyudur.)

Televizyon kamerası uygun renk filtreleriyle aynı görüntünün bu üç renkte versiyonlarını oluşturur.

Öte yandan üç rengin uygun oranda karıştırılması aydınlık sinyalini (yani renksiz yayındaki görüntü sinyalini) oluşturur. Ölçümlere göre,

Aydınlık = % 59 Yeşil+ % 30 Kırmızı + % 11 Mavi

Kamera çıkışında yer alan bir matriks devre üç renkli görüntüden istifade ederek aydınlık sinyalini oluşturur.

Fark sinyalleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Renk sinyali de matriks devre yardımıyla elde edilir. Bu devrede fark sinyali adını alan iki sinyal üretilir :

 • Kırmızı fark = Kırmızı - Aydınlık = % 70 Kırmızı - % 59 Yeşil - % 11 Mavi
 • Mavi fark = Mavi - Aydınlık = % 89 Mavi - % 59 Yeşil - %30 Kırmızı

Daha sonra bu iki sinyal renk taşıyıcısı adını alan bir sinyali modüle ederler.

Renkli yayın sistemleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Günümüzde analog televizyon yayıncılığında Dünya’da üç sistem rekabet halindedir.

NTSC: National Television System Committee : 1953 yılında ABD de geliştirilmiş bir sistemdir. ABD ve Amerika kıtasındaki çeşitli ülkelerin yanı sıra Japonya’da da kullanılmaktadır.

SECAM: Séquentiel couleur à mémoire : 1956 yılında Fransa’da geliştirilmiştir. Fransa ve eski Fransız kolonilerinin yanı sıra Rusya’da da kullanılmaktadır.

PAL : Phase alternating at line rate :1963 yılında Almanya’da geliştirilmiştir. Türkiye'de ve Avrupa’nın büyük bölümünde kullanılmaktadır.

Renkli TV sistemleri arasında temel fark renk taşıyıcısının modülasyonundadır.

Modülasyon tekniği[değiştir | kaynağı değiştir]

Renk kodlama sistemi ilke şaması

NTSC de iki fark sinyali (I ve Q) bir renk taşıyıcısını karesel genlik modülasyonu (QUAM) tekniği ile modüle ederler. Yapılan modülasyonla iki fark sinyali tek taşıyıcıyı aynı anda modüle etmiş olurlar. Karesel modülasyonda bilgiler hem genlik ve hem de faz ile iletildiğinden bu sistem faz ve genlik bozulmalarına karşı çok hassastır. Genlik bozukluğu renklerin doyumunu, faz bozukluğu ise türünü etkiler. (Renk sinyalinde aydınlık sinyali genliğine bağlı olarak görülen bozukluklar difransiyel faz ve difransiyel kazanç bozukluğu olarak bilinmektedir.)

SECAM da modülasyon frekans modülasyonudur. İki taşıyıcı seçilir. İki fark sinyalinden biri bir satırda diğeri ikinci satırda modülasyon yaparlar. Gerçi sistem faz ve genlik bozulmalarına karşı dayanıklıdır. Ama aynı sinyal iki satırda bir gösterildiği için düşey yönde renk çözünürlüğü NTSC den daha düşüktür. (Ayrıca frekans demodülasyonu için kullanılan devrelerin alıcının fiyatını artırdığı öne sürülmüştür.)

PAL NTSC nin geliştirilmiş halidir. Zayıflatılmış mavi fark (U) ve kırmızı fark (V) sinyalleri renk taşıyıcısını NTSC deki gibi karesel genlik modülasyonu tekniği ile modüle ederler. Ama her iki satırda bir V sinyalinin polaritesi değiştirilir. Bu yöntem faz bozukluklarına karşı bir önlemdir. Çünkü faz bozukluğu hep aynı yönde olduğundan iki satırın birinde artı yönde kayan faz ikinci satırda eksi yöne kaymakta ve ortalama alınarak doğru faz bulunmaktadır. (PAL sisteminin ilk zamanlarında ortalamanın insan gözü tarafından alınabileceği düşünülmüş ve buna PAL S adı verilmişti. Günümüzde ise ortalama elektronik olarak alınır.) Bu sistem renk bozulmalarına karşı dayanıklı olmakla birlikte renk doyumu bozukluklarına karşı dayanıklı değildir.

Renk taşıyıcının seçimi[değiştir | kaynağı değiştir]

PAL ve NTSC de renk sinyalini görüntü sinyalinin bir parçası olarak iletmenin bir bedeli vardır. Aydınlık bilgisi genlik ile iletildiği için renk sinyali de televizyon alıcısı tarafından aydınlık bilgisinin bir parçası olarak algılanabilir. Bunun görüntüde kırpışmaya yol açmaması için iki önlem alınır.

 • Renk sinyalinin bandı filtre yardımıyla daraltılır. Bu bant görüntü bandı içinde, ama bu bandın yüksek frekanslı bölgesinde yer alır.
 • Renk taşıyıcısı ekranda aydınlık bilgisinin bir parçası olarak algılansa bile, bunun sürekli olmaması için, renk taşıyıcısının frekansının aydınlık sinyalinin satır ve alan frekansı (15625 ve 50 Hz) harmoniklerine denk gelmemesi sağlanır.

Renk taşıyıcıları üç sistemde şu şekilde seçilmiştir : (Hz cinsinden)


NTSC......: 3 579 545

PAL........: 4 433 618.75

SECAM..: 4 406 250 ve 4 250 000

Burst (Renk pilotu)[değiştir | kaynağı değiştir]

NTSC ve PAL da renk türü faza bağlı olduğu için alıcı ile kamera arasında faz senkronizasyonu yapılmalıdır. Bunun için bileşik görüntü işaretinin art karartma eşiği süresince renk taşıyıcısı frekansında ve % 30 tepe tepe genlikte 10 periyotlık bir sinüs sinyali gönderilir. Bu yardımcı sinyale burst adı verilir. Burst ayrıca renksiz yayın sırasında alıcının renk işleme devrelerini de durdurarak parazit sebebiyle oluşabilecek renkli noktaların önüne geçer.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]


Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Nedir? :Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? ile ilgili Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Ne Demektir? Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Açıklaması Nedir? Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Cevabı Nedir? Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Açıklaması? :Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Gerçek mi? :Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? ile ilgili Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Hakkında? :Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? ile ilgili Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? burada bulabilirsiniz. Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Renk sinyali nedir?, Renk sinyali anlamı nedir?, Renk sinyali ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Aloha Hava Yollarının 243 sefer sayılı uçuşu, Nissan Stadyumu, Süleyman Nazif, II. Kosova Savaşı, Kubilay Penbeklioğlu, Optik fiber, 1980 Formula 1 sezonu, Projeksiyon, COMET (programlama), Muammer Elçin, 1409, Cengiz Sezici, Amine Harit, Rodolfo Freude, Lauren Holly, Fiber optik haberleşme, Akşam namazı, Doğan Kımıllı, Mersin Ulu Camii, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, NGC 775, MÖ 25. yüzyıl, Lousado, Galerella pulverulenta, William Willett, Cahit Bağcı, Anthony Perkins, Elektromanyetik, Shahab Hosseini, 1947 Giro dItalia, Bruce Greenwood, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Dalheim, Azize Nino, Dearham, Vehbi Eralp, Uğur Yücel, Senegal Nehri, Yeni Zelanda mutfağı, Calven Muharebesi, Arjaan, Ragıp Bey, Gillingham FC, Büyükkapılı, Yüreğir, Son Nefesime Kadar, Arthur C. Clarke, EUFOR Althea, Yeni medya, Ali Osman Antepli, Laos başbakanları listesi, Çekyanın ilçeleri, Hamdi Alkan, Heidelberg Üniversitesi, Juan Lembeye, The Philadelphia Story (film), Tunus Radyo ve Televizyon Kuruluşu, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, My Turn, Rigoberta Menchú, Geri bildirim, Agent Sawu, Aşevi, National Historic Landmark, Dilemma EP, Bojana Milenković, İngiliz Ren Ordusu, Yasuhiro Tanaka, Fritz Noether, Lew Alcindor, FK Zeljeznicar Sarajevo, Orta pleyistosen, Böl ve yönet, Phyllotis, Avrupa Müttefik Komutanlığı Acil Müdahale Kolordusu, Australian Singles Chart, Sarah Hughes, Nefret söylemi, Güney Afrika Cumhuriyeti bayrağı, Birim eleman, Likeion, Avro Vulcan, 7,62×51mm NATO, NGC 5608, Dekart, Storytel, AGF Serval, Sanskrit, Northome, Minnesota, Renkser sapınç, U.S. Lecce, Destiny 2, Hollanda Kraliyet Donanması, Thomas Gravesen, 1979 NBA Playoffları, Sakla Samanı Gelir Zamanı, Baltık Hava Polisliği, Falconara Albanese, Raymond Domenech, Hemedan (eyalet), Alfa Reticuli,
Paskalya Adası bayrağı Anlamı Nedir, Paskalya Adası bayrağı Nasıl Oluştu, Paskalya Adası bayrağı Tarihi, Paskalya Adası bayrağı Renkleri, Paskalya Adası bayrağı Tasarımı, Yıprak Nedir?, Şaş Nedir?, El Salvadorlu İsminin Anlamı Nedir?, El Salvadorlu Nedir?, Ayhan Akbin Kimdir?, Ali Atabeyoğlu Kimdir?, Yardımsever İsminin Anlamı Nedir?, Sölpük İsminin Anlamı Nedir?, Muhtemel İsminin Anlamı Nedir?, Uğur Alet Kimdir?, Yımızık Nedir?, El Kiri İsminin Anlamı Nedir?, El Kiri Nedir?, Sema Albayram Kimdir?, Dilan Güler Kimdir?, Aygün Yıldırım Kimdir?, Yardakçı İsminin Anlamı Nedir?, Sökük İsminin Anlamı Nedir?, Muhtelit İsminin Anlamı Nedir?, Yıltırık Nedir?, El Değmemiş İsminin Anlamı Nedir?, Aygün Taşkıran Kimdir?, Şarklı Nedir?, Ekzotermik İsminin Anlamı Nedir?, Yarayışsız İsminin Anlamı Nedir?, Sökel İsminin Anlamı Nedir?, Muhtelis İsminin Anlamı Nedir?, Cemiyet Kışlıoğlu Kimdir?, Recep Yavaş Kimdir?, Pelin Sönmez Kimdir?, Aygün Kazımova Kimdir?, Aygün Beyler Kimdir?, Paraguay bayrağı Anlamı Nedir, Paraguay bayrağı Nasıl Oluştu, Paraguay bayrağı Tarihi, Paraguay bayrağı Renkleri, Paraguay bayrağı Tasarımı, Yarayışlı İsminin Anlamı Nedir?, Söğütlü İsminin Anlamı Nedir?, Muhtelif İsminin Anlamı Nedir?, Aygün Attar Kimdir?, Şaraplı Nedir?, Ekvatoral İsminin Anlamı Nedir?, Yaratıcı İsminin Anlamı Nedir?, Söğüt Yaprakböceği İsminin Anlamı Nedir?, Muhtel İsminin Anlamı Nedir?, Saadet Diriarın Kimdir?, Mesut Niziplioğlu Kimdir?, Mehmet Çetin Kimdir?, Şapşalca Nedir?, Ekvator Gineli İsminin Anlamı Nedir?, Ekvator Gineli Nedir?, Yaraşır İsminin Anlamı Nedir?, Söbe İsminin Anlamı Nedir?, Bekir Atahan Kimdir?, Muhtekir İsminin Anlamı Nedir?, Yılkı Nedir?, Şapşalak Nedir?, Aygerim Kojakanova Kimdir?, Ekvadorlu İsminin Anlamı Nedir?, Ekvadorlu Nedir?, Yaraşıksız İsminin Anlamı Nedir?, Soyut İsminin Anlamı Nedir?, Muhtar İsminin Anlamı Nedir?, Aybüke Gezerel Kimdir?, Yılışkan Nedir?, Mültesim Nedir?, Ekşimtırak İsminin Anlamı Nedir?, Ekşimtırak Nedir?, Papua Yeni Gine bayrağı Anlamı Nedir, Papua Yeni Gine bayrağı Nasıl Oluştu, Papua Yeni Gine bayrağı Tarihi, Papua Yeni Gine bayrağı Renkleri, Papua Yeni Gine bayrağı Tasarımı, Ayfer Tunç Kimdir?, Nevra İmamoğlu Kimdir?, Yaraşıklı İsminin Anlamı Nedir?, Soyungan İsminin Anlamı Nedir?, Şapkasız Nedir?, Muhtaç İsminin Anlamı Nedir?, Ekşimsi İsminin Anlamı Nedir?, Mehmet Murat Yaprak Kimdir?, Şapkalık Nedir?, Ekşili İsminin Anlamı Nedir?, Gökhan Özer Kimdir?, Yaraş İsminin Anlamı Nedir?, Soyu Tükenmiş İsminin Anlamı Nedir?, Muhrik İsminin Anlamı Nedir?, Metin Karadeniz Kimdir?, Songül Koçdağ Kimdir?, Ayfer Er Kimdir?, Yıldızsı Nedir?, Şapkalı Nedir?, Mülhit Nedir?, Yararsız İsminin Anlamı Nedir?, Soysuz İsminin Anlamı Nedir?, Muhnik İsminin Anlamı Nedir?, Feime Akıncı Kimdir?, Ayfer Dönmez Kimdir?, Ekstra İsminin Anlamı Nedir?, Yararlı İsminin Anlamı Nedir?, Bilsay Kanat Kimdir?, Soylu Soplu İsminin Anlamı Nedir?, Muhlis İsminin Anlamı Nedir?, Panama bayrağı Anlamı Nedir, Panama bayrağı Nasıl Oluştu, Panama bayrağı Tarihi, Panama bayrağı Renkleri, Panama bayrağı Tasarımı, Ayfer Akansel Altay Kimdir?, Yıldızlararası Nedir?,