Muğla Saat Kulesi

Muğla Saat Kulesi

Muğla Saat Kulesi Kelimesi Bulunamadı. Lütfen Muğla Saat Kulesi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız.
Muğla Saat Kulesi
Muğla Saat Kulesi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi
Muğla Saat Kulesi Kelimesinin Anlamı?
Muğla Saat Kulesi Ne Demek?
Muğla Saat Kulesi Ne Demektir?
Muğla Saat Kulesi Analizi?
Muğla Saat Kulesi
Muğla Saat Kulesi Anlamı Nedir?
Muğla Saat Kulesi Ne Demektir?
Muğla Saat Kulesi Açıklaması Nedir?
Muğla Saat Kulesi Cevabı Nedir?
Muğla Saat Kulesi Kelimesinin Anlamı?
Muğla Saat Kulesi Kelimesinin Anlamı Nedir?
Muğla Saat Kulesi Kelimesinin Anlamı Ne demek?
Muğla Saat Kulesi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Muğla Saat Kulesi, Muğla'da bulunan tarihi bir saat kulesi.

Şehrin , Mustafa Muğlalı Caddesi ile Ulu Cami Sokak'ın kesiştiği merkezi bir noktada yer alan saat kulesi, Muğla'da yaşamış Rumlar'ın şehre kazandırdığı en güzel eserlerden birisidir. Muğla Belediyesi'nin ilk başkanı tarafından 1885 yılında yaptırılan saat kulesinin mimarı Rum Filivari Usta'dır. Üzerinde yer alan kitabede hem yapanı, hem de neden yapıldığı hakkında bilgiler bulunur. Kitabeyi de hocalarından ve Şahidi Mevlevihanesi Dede İsmail Hakkı Efendi yazmıştır. Saat Kulesi, kesme taş ve tuğladan, kare planlı ve beş katlı olup, aşağıdan yukarıya doğru küçülmektedir.

Saat kulesinin kitabesinde Osmanlıca şunlar yazmaktadır: Sâhib’ül-hayr Hâcı Süleymân Efendi Hazreti

Yine deryâ-yı atâsı nâ-gehân etdi zuhur

Bâ-husûs iftâr u eshâr vaktini ilân için,

Bu mahalle bir muvakkit-hâne yaptı bî-kusûr

Beldemizde misli nâ-mesbûk kebîr çan sâ’ati

Avrupa’dan celb edince herkese virdi sürûr

Kalmadı hiç ihtiyâç cep sâ’ati taşımaya

Aks-i âvâz ile âlem vaktini etti şu’ûr

Hem Ziyâ şevk ile buldu bu mücevher târihi,

Geldi meydâna muvakkit-hâne bâ-vüs’ ü vüfûr

Harrerehu İsmail Hakkı (Sene1302, fî 15 Şab’âni’l-muazzam) min-telâmiz-i Mustafa Vasfî.

Kostantin oğlu Filvari yapdı bu metin dîvârı

Hatâdan itsün emin dest ü âlâtın Bârî[1]

Kaynakça

Dış bağlantılar