Yasal İsminin Anlamı Nedir?

Yasal İsminin Anlamı Nedir?

Yasal İsminin Anlamı Nedir?

Yasal İsminin Anlamı Nedir?

Yasal İsminin Anlamı

Yasal İsminin İstatistikleri

İsminin Anlamı Nedir?

Binlerce ismin anlamını bulun. İsim kökeni, analizi, falı, istatistikleri gibi birçok bilgiye tek tık ile ulaşın. Eğlenceli etkinlikler ile birlikte sosyal madyada paylaşın. Nerden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Yukardaki canlı aramayı kullanın veya popüler isimlere göz atın.

 

İsim, özel-genel (cins), canlı-cansız, somut-soyut tüm varlık, kavram ve olayları karşılayan sözcüklerdir. Sıfat, zarf, zamir gibi kelime grupları isim soylu kelimeler olarak kabul edilir. Türkçede isimler genel olarak kabul edilen dört farklı şekilde sınıflandırılır:

Yasal İsmi Caiz Mi?

Yasal İsminin Resmi Yasal İsminin Numeraolojisi

Yasal İsminin Anlam Falı

Yasal İsminin Anlam Falı Yasal İsminin Kader Sayısı Ve Kişilik Özellikleri Yasal İsminin Analizi Yasal İsminin Anlam Yorumu

Yasal İsminin Numeraolojisi

Yasal İsmi Caiz Mi? Yasal İsmili Ünlüler Yasal İsminin Arapça Yazılışı Yasal İsminin Çince Yazılışı

Yasal İsminin Resmi

Yasal İsminin Japonca Yazılışı Yasal İsminin Hiyeroglif (Mısır) Yazılışı Yasal İsminin Parmak Alfabesiyle Yazılışı

Yasal İsminin Anlamı

Yasal İsminin Anlamı, Yasal İsminin İstatistikleri

Yasal İsminin Resmi, Yasal İsminin Numeraolojisi, Yasal İsminin Anlam Falı, Yasal İsminin Kader Sayısı Ve Kişilik Özellikleri,

Yasal isminin sözlük anlamı

Yasal İsminin Analizi, Yasal İsminin Anlam Yorumu, Yasal İsmi Caiz Mi?, Yasal İsmili Ünlüler, Yasal İsminin Arapça Yazılışı,

Yasal İsminin Arapça Yazılışı

Yasal İsminin Çince Yazılışı, Yasal İsminin Japonca Yazılışı, Yasal İsminin Hiyeroglif (Mısır) Yazılışı, Yasal İsminin Parmak Alfabesiyle Yazılışı

Yasal İsminin İstatistikleri

Yasal İsminin Anlamı Nedir?

Kanun

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Yasal sayfasından yönlendirildi)

Yasa ya da diğer adıyla kanun (Grekçe kanōn κανων 1. kargı, çıta, cetvel, 2. kural< EYun kánna κάννα kamış, kargı = Aram ḳanyā קניא) anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. Yasalar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk kuralıdır. Yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne mevzuat denir. Dar anlamında yasa, yasama organınca yapılan yasa adıyla gerçekleştirilen işlerdir. Hukuk karşılıklı hakları ifade eden üst mefhumdur, yasa ise bu hakları koruyan ve belirleyen kuralları ifade eder.

Yasa, yazılı veya yazısız olabilir. Yazılı yasaların en ünlüsü MÖ 1700'lerde yapılmış Hammurabi yasaları'dır. Roma hukuku, Cermen hukuku, Katolik hukuku, İslam hukuku yazılı yasalara dayanır. Çağdaş yasaların yazılı oluşu Fransız Devrimi'nden sonra gelişmiştir. Önemli yazılı yasalara Kod (code) denilmektedir. Toplumu Kod'larla yönetmeye Kodifikasyon denilir ve Kıta Avrupa'da geçerlidir. Medeni yasa'lar birer Kod'dur. İslam dünyasında Mecelle ve yasa-ı Esasi ilk kodlardır.

Türkiye'de yasa koyma yetkisi TBMM'nindir. Anayasa madde 88'e göre yasa teklif etmeye ("Bakanlar Kurulu ve" ve deyimi, 21.1.2017-6771/16 md. ile çıkarılmıştır) milletvekilleri yetkilidir. Bunun dışındaki kişi ve kurumlar, yasa isteklerini meclise iletebilirler. Cumhurbaşkanı, yasa teklif edemez, çünkü cumhurbaşkanı seçildikten sonra TBMM üyeliğini kaybeder. yasalar cumhurbaşkanına sunulur ve cumhurbaşkanı yayınlarsa yürürlüğe girer. Yayınlamazsa (bütçe yasası hariç), gerekçesiyle meclise iade eder (15 gün içinde). Meclis yasası aynıyla tekrar kabul ederse, artık cumhurbaşkanı o yasası yayınlar. Meclis, yasa yaparken anayasa ve içtüzük hükümlerine uyar. yasalar TC Resmi Gazete'de (kuruluşu 7 Ekim 1920) yayınlanırsa yürürlüğe girer. yasalar, hangi tarihte yürürlüğe gireceklerini çoğunlukla sondan bir önceki maddelerinde belirtirler. Eğer bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise yasalar, Resmî Gazete' de yayınlandığı gün yürürlüğe girer. 15 Temmuz 2018'den önce, Resmî Gazete'de yayınlandığı günü izleyen günden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girerdi. Başbakanlık, Düstur adıyla yasaları derlemekte, her yasama yılında bir cilt yayınlamaktadır. yasalar, mevzuat bilgi sistemleriyle internette yayınlanmaktadır. Meclisin yayınladığı iki yasa dergisi bulunmaktadır: Tutanak Dergisi, yasalar Dergisi.

Meclis, geçmişe yönelik suç içeren yasa yapamaz. Seçim yasası değişiklikleri, yürürlük tarihinden başlayarak 1 yıl içinde olacak seçimlerde uygulanmaz. yasalar: yasa, tüzük, yönetmelik, KHK, TBMM İçtüzüğü, İçtihadı Birleştirme Kararları, mahkeme kararları, içtihatlar, örf ve adet, tebliğ, genelge, yönerge adlarını taşır.

Her yasasın bir sıra numarası olur. yasalar bu no ile anılır. Ancak, cumhuriyet öncesinden kalan yasalar adlarıyla anılır. 1920-1960 arasındaki yasalar 1-7480 arası no taşır. 27 Mayıs 1960-1 Kasım 1961 arasındaki yasalar 1-375 arası no taşır. 1961'den günümüze kadar gelen yasalar 1'den başlar ve son olarak 5000'leri aşmıştır. Bu durumda aynı no'lu iki yasa olabilir. Bu nedenle yasalar mehaz verilirken tarihi ve no'su birlikte verilir. Anayasaya göre, bazı konular ancak yasala düzenlenebilir (ceza, antlaşmalar, yargıç ve savcı atamaları gibi). yasalar, anayasaya aykırı olamaz ve bu kural yargı denetimi düzeniyle denetlenir. yasalar, bireylerce anlaşılabilir şekilde olur ve anlaşılabilir dille yazılır.

TC Anayasasının ilk 3 maddesi değiştirilemez. Bütün yasalar anayasa denilen temel yasa göredir. Bir yasa, başka bir yasala veya mahkeme kararıyla yürürlükten kalkar. Süreli yasalar ise kendiliğinden kalkar (Bütçe yasası gibi). Anayasa Mahkemesi'nin yasa iptalleri Resmî Gazete'de yayınlandığı anda o yasa yürürlükten kalkar. Bazı yasalar yürürlükte olmasına rağmen işler değildir (Millî Korunma yasası gibi). Bazıları ise yürürlüktedir; ama fiilen uygulanmaz: Mesela yasalara göre 6-14 yaşları arasındaki her çocuğun eğitimi zorunludur; ama uygulamada okula gitmeyen pek çok çocuk vardır. Yasalar, sadece yasa haline gelmekle yasa olmaz, uygulamada düzenlenme hataları, toplum gerçekleriyle bağdaşmama, uygulama için gerekli tedbirlerin alınmaması, yasası uygulayanlardaki aksaklıklar, araç eksikleri, halkın benimsememesi gibi sebeplerle kâğıt üzerinde kalabilir. yasasız suç olmaz.

Antlaşmalar, yasadır ve Anayasa Mahkemesi'ne götürülemez. Yerel yasalar uluslararası yasa çelişirse, uluslararası yasa esas alınır. Antlaşmalar, mecliste bir yasa uygun bulunursa onaylanır. Yasaları yasama organı yapar, ancak yürütme organı yasa gibi KHK'ler yapabilir. KHK'ler de Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girer. Olağanüstü haller dışında KHK'ler Anayasa Mahkemesi denetimine açıktır. Yüretme organı tüzük çıkarabilir; tüzüklerin iptali için Danıştay'da dava açılır. Bir diğer yasa olan yönetmelikleri, yürütme organı dışında kamu tüzel kişileri de çıkarabilir, bunlar da idari yargıya açıktır, kamusal yönetmelikler Resmî Gazete'de yayınlanır.

Yasalar birbiriyle çelişemez. Yasa hiyerarşisinde Anayasa en baştadır. Aynı tür yasalar eşit güçtedir. Yasa hiyerarşisi şöyledir: Anayasa, yasa, KHK, tüzük, yönetmelik, içtihad. Bunlar arasında çelişki olursa yargı organları (Danıştay ve İdare Mahkemeleri), yasaları denetleme görevi gibi denetler.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]İsminin Anlamı Nedir? Kategorisinden Haberler


  • Yasal İsminin Anlamı Nedir? Nedir?:Yasal İsminin Anlamı Nedir? Nedir?
  • Yasal İsminin Anlamı Nedir? İsminin Anlamı:Yasal İsminin Anlamı Nedir? İsminin Anlamı
  • Yasal İsminin Anlamı Nedir? İsminin İstatistikleri:Yasal İsminin Anlamı Nedir? İsminin İstatistikleri
  • Yasal İsminin Anlamı Nedir? İsminin Analizi:Yasal İsminin Anlamı Nedir? İsminin Analizi

Mauricio Funes, isco, Biga Çayı, Crayke, Isco, Birinci Çekoslovak Cumhuriyeti, 2022 Matteo Pellicone Güreş Turnuvası, Indianapolis, Indiana, Beşiktaş Lisesi, Eski Dünya kunduzu, Kuveyt coğrafyası, Rizede 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri, Gauja Millî Parkı, Pakistan coğrafyası, Yahya Gür, Bezirk Schwerin, Chromatica, Bloodhound, Ischigualasto Millî Parkı, Efor testi, Synapsida, Letonya coğrafyası, Ischia, Renesmee Cullen, Akkaya, Karadeniz Ereğli, Abhazya coğrafyası, Helmuth von Pannwitz, Karamanda 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Isar Nehri, isar nehri, Cacatua sanguinea, Dudullu, Grito, Achillea monocephala, Adrián López Álvarez, The Departed, Allocasuarina eriochlamys, Asamblaj, Isao Takahata, Vacheron Constantin, The Three Caballeros, Berk Uğurlu, Henry (II. Henrynin oğlu), Alkanoik asit, Isak Hien, Platon, Karanlık enerji, 1932 Fransa Bisiklet Turu, Vila Velha de Ródão, Acme, Michigan, George Dönemi, İnn (nehir), Joux Vadisi, Kalavaç, Slovenya coğrafyası, Baha, Eğreti Gelin, Birleşik Krallık coğrafyası, Laura and the Lovers, Perekop, Ukrayna, 2024 Türkiye yerel seçimleri, Isaiah Canaan, Hilton Worldwide, Havayolları listeleri, Mastering, İsviçre coğrafyası, Lee Janzen, Isabelle Huppert, Dünya Mirasları tablosu, İsviçre Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Roxette, Günyazı Tren İstasyonu, Nüfusa göre ülkeler ve bağımlı topraklar listesi, Davazlar, Federal hükûmet (İsviçre), Rachel, Rachel, Isabelle Adjani, Bursada 1923 Türkiye genel seçimleri, Kopus, Ante Rebić, Zoli Ádok, Aziz Stephen Günü, Trabzon Saat Kulesi, Hollanda, Isabella Rossellini, Astrophytum, York Üniversitesi (İngiltere), H. Peter Anvin, Reuss Nehri, Seraserli, Çivril, Reuss (nehir), Süher Pekinel, Tekirdağ, Isabel Peron, Celali, Breaking Bad bölümleri listesi, İme antropos ki ego, Zaragoza, Aletschhorn, Ortaklı, Eruh,
Hasan Daşkın Kimdir?, Hasan Memişoğlu Kimdir?, Nazi Almanyası bayrağı Anlamı Nedir, Nazi Almanyası bayrağı Nasıl Oluştu, Nazi Almanyası bayrağı Tarihi, Nazi Almanyası bayrağı Renkleri, Nazi Almanyası bayrağı Tasarımı, Fitopatolojik Nedir?, Öztürk Keskin Kimdir?, Şeref Baran Genç Kimdir?, Tonla Nedir?, Nuran Ergen Kılıç Kimdir?, Fitne Kumkuması Nedir?, Filiz Orman Akın Kimdir?, Tombulca Nedir?, Fitne Fücur Nedir?, Zürriyetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Fitilsiz Nedir?, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Anlamı Nedir, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Nasıl Oluştu, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tarihi, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Renkleri, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tasarımı, Zürriyetli İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Süleyman Kurtar Kimdir?, Züppe İsminin Anlamı Nedir?, Fitilci Nedir?, Dağıstan Budak Kimdir?, Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kimdir? Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Nereli Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kaç Yaşında?, Zümrüdi İsminin Anlamı Nedir?, Tolgasız Nedir?, Fitçi Nedir?, Hatice Gül Bingöl Kimdir?, Gökhan Baylan Kimdir?, Zülüflü İsminin Anlamı Nedir?, Tolgalı Nedir?, Fişlik Nedir?, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Toleranssız Nedir?, Züllü İsminin Anlamı Nedir?, Fişli Nedir?, Fişeksiz Nedir?, Zülcelâl İsminin Anlamı Nedir?, Sözdar Akdoğan Kimdir?, Murat Turna Kimdir?, Fahri Özkan Kimdir?, Zührevi İsminin Anlamı Nedir?, Fişekli Nedir?, Züğürt İsminin Anlamı Nedir?, İzmir bayrağı Anlamı Nedir, İzmir bayrağı Nasıl Oluştu, İzmir bayrağı Tarihi, İzmir bayrağı Renkleri, İzmir bayrağı Tasarımı, Filiz Çelik Kimdir?, Toksikolojik Nedir?, Fistolu Nedir?, Koray Önsel Kimdir?, Zübük İsminin Anlamı Nedir?, Toksik Nedir?, Fikret Tufanyazıcı Kimdir?, Zulmeden İsminin Anlamı Nedir?, Fistansız Nedir?, İlker Yücel Kimdir?, Tokatlı Nedir?, Zömbe İsminin Anlamı Nedir?, Gadsden bayrağı Anlamı Nedir, Gadsden bayrağı Nasıl Oluştu, Gadsden bayrağı Tarihi, Gadsden bayrağı Renkleri, Gadsden bayrağı Tasarımı, Tokalı Nedir?, Selma Sarıcıoğlu Çalışkan Kimdir?, Zottiri İsminin Anlamı Nedir?, Ümit Duman Kimdir?, Zot İsminin Anlamı Nedir?, Bahadır Gökmen Kimdir?, Berrin Selbuz Kimdir?, Tok Sözlü Nedir?, Fiskal Nedir?, Zorunlu İsminin Anlamı Nedir?, Zorlu İsminin Anlamı Nedir?, Toimeton Nedir?, Ömer Eldemir Kimdir?, Demokratik Kampuçya bayrağı Anlamı Nedir, Demokratik Kampuçya bayrağı Nasıl Oluştu, Demokratik Kampuçya bayrağı Tarihi, Demokratik Kampuçya bayrağı Renkleri, Demokratik Kampuçya bayrağı Tasarımı, Kürşat Özer Kimdir?, Zorlayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Sertaç Çelikkaleli Kimdir?, Zorlamasız İsminin Anlamı Nedir?, Togolu Nedir?, Kenan Çarboğa Kimdir?, Zorlama İsminin Anlamı Nedir?, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Anlamı Nedir, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Nasıl Oluştu, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Tarihi, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Renkleri, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Tasarımı, Burak Ustalı Kimdir?, Zorca İsminin Anlamı Nedir?, Zorba İsminin Anlamı Nedir?, İlker İpek Kimdir?, Gülcan Alp Kimdir?, Zoraki İsminin Anlamı Nedir?, Niyazi Ünalmış Kimdir?, Zor İsminin Anlamı Nedir?, Fin Ugor Nedir?, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Asiye Küçükyılmaz Kimdir?, Tirşemsi Nedir?, Zoolojik İsminin Anlamı Nedir?, Tirşe Gözlü Nedir?, Filtresiz Nedir?, Zom İsminin Anlamı Nedir?, İbrahim Kaan Kimdir?, Filtreli Nedir?, Hasan Ataman Kimdir?, Ziyasız İsminin Anlamı Nedir?, Filozofik Nedir?, Ziyansız İsminin Anlamı Nedir?, Aslan ve Güneş Anlamı Nedir, Aslan ve Güneş Nasıl Oluştu, Aslan ve Güneş Tarihi, Aslan ve Güneş Renkleri, Aslan ve Güneş Tasarımı,