TARSİM

TARSİM

TARSİM
TARSİM Kelimesinin Anlamı Nedir? TARSİM Kelimesinin Anlamı Ne demek? , TARSİM Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı
Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:
TARSİM - Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek TARSİM - Oranlamak TARSİM - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı
TARSİM - Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.
TARSİM - Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! TARSİM - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler
 - dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek
 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

TARSİM
TARSİM Nedir? TARSİM Ne demek? , TARSİM Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi
TARSİM
TARSİM Kelimesinin Anlamı? TARSİM Ne Demek? TARSİM Ne Demektir? ,TARSİM Analizi?
TARSİM
TARSİM Anlamı Nedir? TARSİM Ne Demektir?, TARSİM Açıklaması Nedir? , TARSİM Cevabı Nedir? , TARSİM Kelimesinin Anlamı?

TARSİM

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(TARSİM sayfasından yönlendirildi)

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) Türkiye'de devlet destekli tarım sigortası poliçelerinin üretim ve hasar işlemlerinin yapılması, riskin paylaştırılması ve reasürans koruması için kurulan havuz.

14/06/2005 tarihli 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" uyarınca kurulmuştur. Havuzun görevleri arasında prim tahsilatı, hasar tespiti, tazminat ödemesi, reasürans teminatı bulma ve istatistiksel çalışmalar, reklam ve fon yönetimi yer alır. Bu işlemlerin yapılması için havuza bağlı Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. kurulmuştur.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye'de de tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla bir sigorta mekanizmasının devreye sokulması için 14/06/2005 tarihli 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" çıkarılmıştır

Bu kanuna göre:

 • Kanun kapsamına alınan riskler ile ilgili olarak yapılacak sigorta sözleşmelerinde standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacına yönelik olmak üzere bir Sigorta Havuzu kurulmuştur.
 • Bu Havuza ilişkin tüm iş ve işlemler, bu havuza katılan sigorta şirketlerinin eşit hisselerle ortak oldukları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. tarafından yürütülmektedir.
 • Sigorta şirketleri poliçeleri kendi adlarına düzenlemekte, ancak riskin ve primin yüzde 100 ünü zorunlu olarak Havuza devretmektedirler, ihtiyari olarak da Havuzda oluşan riskten retrosesyon yoluyla pay alabilme hakları vardır.
 • Devlet, bu Kanun kapsamında yapılacak sigorta sözleşmelerine münhasır olarak çiftçi adına sigorta primine destek sağlamaktadır. Devlet prim desteğinin miktarı her yıl için ürün, risk, bölge ve işletme ölçekleri itibarıyla, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecektir.

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), bu kanunun yürürlüğe girmesi ile 21 Haziran 2005 tarihinde kuruldu. 24 Ekim 2005'te Tarım Sigortaları Havuz A.Ş. kuruldu.[1] İlk TARSİM Yönetim kurulu 16 Ocak 2006'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından atandı. Bitkisel ürün sigortası ve Hayvan hayat sigortası uygulamaları 2006 yılının Haziran ayında başladı. Arından Sera sigortası ve kümes hayvanları sigortası (2006), Su ürünleri hayat sigortası (2006), Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası (2014), İlçe bazlı kuraklık verim sigortası (2017) başlatılmıştır.[1]

Kurum, 2011 yılında Uluslararası Tarım Sigortacılar Birliği'nin Uluslararası Hasar Tespit Organizasyonu'na, 2016 yılında Uluslararası Tarım Sigortaları Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Azerbaycan ile Türkiye arasında 2018 yılında imzalanan "Tarım Sigortaları Alanında Karşılıklı İşbirliği Niyet Beyanı Anlaşması" ile, TARSİM'in Azerbaycan'da kurulacak sisteme rehberlik etmesi süreci başlatıldı.[2][3]

Sigorta Havuz Uygulaması[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Bir sigorta şirketinin tek başına üstlenemeyeceği kuraklık ve don gibi katastrofik risklerin teminat kapsamına alınabilmesi,
 • Reasürans katılımının teşvik edilerek reasürans kapasitesi ve kapsamının genişletilmesi,
 • Sigorta şirketlerinin bilgi, personel ve mali kaynaklarının ortak olarak daha verimli bir şekilde kullanılması,
 • Devletin prim ve hasar fazlası desteğinin etkin şekilde kullanılması,
 • Fiyatlarda haksız rekabetin önlenmesi
 • Sigortaya katılımın artırılması sağlanacaktır.

Kurumsal Yapı[değiştir | kaynağı değiştir]

Havuz yönetim kurulu[değiştir | kaynağı değiştir]

Kanun, Havuzun işleyişine ilişkin uygulama esaslarını, hasar tespit işlemlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek, kanun kapsamında tarım sigortaları alanında faaliyet göstermek isteyen sigorta şirketleri ve havuz Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş ile sözleşme yapmak, kapsama alınacak riskler ve prim desteğinin belirlenmesi için çalışmalar yaparak önermek ve uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek, bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak üzere Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu'nu görevli ve sorumlu kılmıştır.

Kurul, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı'ndan ikişer, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş’den birer olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır.

Kurulun üç yıl süre ile görev yapacak ilk üyeleri 16 Ocak 2006 tarihinde Bakan oluru ile atanmışlar ve göreve başlamışlardır.

Havuz işletmesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Havuzun işletilmesine ilişkin iş ve işlemler, Havuza katılan sigorta şirketlerinin eşit payla ortak oldukları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

Şirketin görevleri kısaca; Havuz Kurulunca alınan kararların uygulamasını yapmak, primleri tahsil etmek, hasar ödemelerine esas teşkil edecek hasar tespit işlemlerini ve tazminat ödemelerini yapmak, reasürans işlemlerini yürütmek, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, istatistik tutmak, Havuz kaynaklarını yatırıma yönlendirmektir.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b "TARSİM 2019 Faaliyet Raporu". web.tarsim.gov.tr. 2019. Erişim tarihi: 23 Eylül 2021. [ölü/kırık bağlantı]
 2. ^ "TARSİM Azerbaycan'a rehberlik ediyor". Sabah. 27 Haziran 2018. 27 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Eylül 2021. 
 3. ^ "TARSİM Azerbaycan'a rol model oldu". Hürriyet. 27 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Eylül 2021. 


Haberler Kategorisinden Haberler


 • TARSİM Nedir?:TARSİM ile ilgili TARSİM burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz TARSİM Ne Demektir? TARSİM Açıklaması Nedir? TARSİM Cevabı Nedir? TARSİM Kelimesinin Anlamı? TARSİM konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. TARSİM Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. TARSİM Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? TARSİM Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? TARSİM İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
 • TARSİM Açıklaması?:TARSİM Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir. TARSİM Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur TARSİM Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir TARSİM Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. TARSİM Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
 • TARSİM Gerçek mi?:TARSİM ile ilgili TARSİM burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam TARSİM sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. TARSİM Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
 • TARSİM Hakkında?:TARSİM ile ilgili TARSİM burada bulabilirsiniz. TARSİM Detaylar için sitemizi geziniz TARSİM Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler TARSİM resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz

Mihail Ageyev, Majoidea, Rykka, Hoag nesnesi, Disqus, Konfederasyon Dönemi, Angolalı, Gururlu Tarkinus, Strava, Cemil Taşcıoğlu, Siyam, Haçmaz, Dalgıç ve Kelebek, Redmi K20, Jerzy Różycki, Lessines, Caner Taslaman, Paul Delvaux, Duruca Nusaybin, Kırkyama, george w. bush, Eudokia Angelina, Jecheon, Los olvidados, Lance James, Fenerbahçe, İbadethane, Josef Hušbauer, Ermenistan arması, NGC 4540, Os occipitale, Kays Said, Osmanlı devleti, Fındık, Asterizm, Alçak Ülkeler, Tropikal, Wout Weghorst, Sapık 2, Jeolojik kayıt, Anna Chapman, Linda Manz, Vehbi Koç, Hasanfakı, Söğütlü, Adem Bereket, Rattus korinchi, Blanka Teleki, Avada Kadavra, Necdet Tokatlıoğlu, Laholm, Sınırbilim, Sinirbilim, Video oyunlarında cinsellik ve çıplaklık, Video oyunları, WWE Roadblock, Anna Magnani, Lady Gaga, Philips, Educating Rita (film), Cosworth, Sütunce, Felsefi görüş, Santo Stino di Livenza, Williams Sonoma (marka), The Rhodes Not Taken, Banat, Abdullah Alpdoğan, Binicilik, Altın Portakal En İyi Belgesel Ödülü, Lazarus Kaimbi, Ingrid Alexandra, Döşemealtı, Ev Sahibesi, Varyemez, Suksinik asit, Singularity (matematik), Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Süksinik asit, UC Berkeley, Musical.ly, Gladys Cooper, Babür mimarisi, NGC 2521, Attila, Second Life, Bunyodkor Stadyumu, Greenpeace Türkiye, Jurbise, Ahtapot, Yasemin Adar, Duchcov, Busenaz Sürmeneli, Owl City, Starboy, Alfredo Brown, Mehmet Terzi, 1065, Abejar, Arequipa bölgesi, Seonjong,
Anna Netrebko Kimdir?, Ali Rıza Bodur Kimdir?, Deadpool (film), Kaygısız İsminin Anlamı Nedir?, Pürmelal Nedir?, Ahmet Münir Erkal Kimdir?, İpsiz Sapsız İsminin Anlamı Nedir?, Fişlik İsminin Anlamı Nedir?, Çarpmasız Nedir?, Tenkidî İsminin Anlamı Nedir?, Prezantabl İsminin Anlamı Nedir?, Niueli İsminin Anlamı Nedir?, Muhip Arcıman Kimdir?, Anna Neplyakh Kimdir?, J. J. Abrams Kimdir?, Çârçeşm İsminin Anlamı Nedir?, Ali Rıza Binboğa Kimdir?, Alelade İsminin Anlamı Nedir?, Kaygılı İsminin Anlamı Nedir?, Anna Muzıçuk Kimdir?, İpsiz İsminin Anlamı Nedir?, Dalgacının Kralı, Fişli İsminin Anlamı Nedir?, Gaga Burun Nedir?, Çarpmalı Nedir?, Ahmet Mümtaz Taylan Kimdir?, Tenhalık İsminin Anlamı Nedir?, Prese İsminin Anlamı Nedir?, Nitratlı İsminin Anlamı Nedir?, Çapulcu İsminin Anlamı Nedir?, Ali Rıza Bilal Kimdir?, Alelacayip İsminin Anlamı Nedir?, Anna Mjöll Kimdir?, Morton I. Abramowitz Kimdir?, Kaygan İsminin Anlamı Nedir?, Pürik Nedir?, İpsi İsminin Anlamı Nedir?, Fişeksiz İsminin Anlamı Nedir?, Çarpıntısız Nedir?, Alegorik İsminin Anlamı Nedir?, Çılgın Savaşçılar, Ali Rıza Beyranvend Kimdir?, Anna Mitioglo Kimdir?, Tenhaca İsminin Anlamı Nedir?, Presbiteryen İsminin Anlamı Nedir?, Çapsız İsminin Anlamı Nedir?, Niteliksiz İsminin Anlamı Nedir?, Ali Sururi Kimdir?, Çılgın İkili 2, Aldırmaz İsminin Anlamı Nedir?, Kaydırıcı İsminin Anlamı Nedir?, Pürhiddet Nedir?, İpotetik İsminin Anlamı Nedir?, Fişeklik İsminin Anlamı Nedir?, Çarpıntılı Nedir?, Anna Maria Jopek Kimdir?, Ali Rıza Alaboyun Kimdir?, Pavel Abramov Kimdir?, Çılgın İkili, Ahmet Mücahid Ören Kimdir?, Çapraz İsminin Anlamı Nedir?, Aldırışsız İsminin Anlamı Nedir?, Teneşirlik İsminin Anlamı Nedir?, Prefabrik İsminin Anlamı Nedir?, Nitelikli İsminin Anlamı Nedir?, Anna Makarova Kimdir?, Çılgın Bir Gece, Pürdikkat Nedir?, Nüfuzsuz Nedir?, Kayda Değer İsminin Anlamı Nedir?, İpotekli İsminin Anlamı Nedir?, Fişekli İsminin Anlamı Nedir?, Çarpılı Nedir?, Ali Reşat Çağan Kimdir?, Aldık İsminin Anlamı Nedir?, Çaylak Soyguncular, Çapraşık İsminin Anlamı Nedir?, Anna Łukasiak Kimdir?, Ahmet Murat Özel Kimdir?, Teneke İsminin Anlamı Nedir?, Pratik İsminin Anlamı Nedir?, Nitel İsminin Anlamı Nedir?, Pürçüklü Nedir?, Ali Rahme el-Marri Kimdir?, Nüfuzkâr Nedir?, Aldayıcı İsminin Anlamı Nedir?, İpnotizmalı İsminin Anlamı Nedir?, Kayan İsminin Anlamı Nedir?, Fistolu İsminin Anlamı Nedir?, Çarpıkça Nedir?, Anna Loos Kimdir?, Çaplı İsminin Anlamı Nedir?, Aldatıcı İsminin Anlamı Nedir?, Cutthroat Island, Pürçeksiz Nedir?, Nüfus Bilimsel Nedir?, İpnotize İsminin Anlamı Nedir?, Tendürüst İsminin Anlamı Nedir?, Prangasız İsminin Anlamı Nedir?, Nişastalı İsminin Anlamı Nedir?,