Müşrik İsminin Anlamı Nedir?

Müşrik İsminin Anlamı Nedir?

Müşrik İsminin Anlamı Nedir?

Müşrik İsminin Anlamı Nedir?

Müşrik İsminin Anlamı

Müşrik İsminin İstatistikleri

İsminin Anlamı Nedir?

Binlerce ismin anlamını bulun. İsim kökeni, analizi, falı, istatistikleri gibi birçok bilgiye tek tık ile ulaşın. Eğlenceli etkinlikler ile birlikte sosyal madyada paylaşın. Nerden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Yukardaki canlı aramayı kullanın veya popüler isimlere göz atın.

 

İsim, özel-genel (cins), canlı-cansız, somut-soyut tüm varlık, kavram ve olayları karşılayan sözcüklerdir. Sıfat, zarf, zamir gibi kelime grupları isim soylu kelimeler olarak kabul edilir. Türkçede isimler genel olarak kabul edilen dört farklı şekilde sınıflandırılır:

Müşrik İsmi Caiz Mi?

Müşrik İsminin Resmi Müşrik İsminin Numeraolojisi

Müşrik İsminin Anlam Falı

Müşrik İsminin Anlam Falı Müşrik İsminin Kader Sayısı Ve Kişilik Özellikleri Müşrik İsminin Analizi Müşrik İsminin Anlam Yorumu

Müşrik İsminin Numeraolojisi

Müşrik İsmi Caiz Mi? Müşrik İsmili Ünlüler Müşrik İsminin Arapça Yazılışı Müşrik İsminin Çince Yazılışı

Müşrik İsminin Resmi

Müşrik İsminin Japonca Yazılışı Müşrik İsminin Hiyeroglif (Mısır) Yazılışı Müşrik İsminin Parmak Alfabesiyle Yazılışı

Müşrik İsminin Anlamı

Müşrik İsminin Anlamı, Müşrik İsminin İstatistikleri

Müşrik İsminin Resmi, Müşrik İsminin Numeraolojisi, Müşrik İsminin Anlam Falı, Müşrik İsminin Kader Sayısı Ve Kişilik Özellikleri,

Müşrik isminin sözlük anlamı

Müşrik İsminin Analizi, Müşrik İsminin Anlam Yorumu, Müşrik İsmi Caiz Mi?, Müşrik İsmili Ünlüler, Müşrik İsminin Arapça Yazılışı,

Müşrik İsminin Arapça Yazılışı

Müşrik İsminin Çince Yazılışı, Müşrik İsminin Japonca Yazılışı, Müşrik İsminin Hiyeroglif (Mısır) Yazılışı, Müşrik İsminin Parmak Alfabesiyle Yazılışı

Müşrik İsminin İstatistikleri

Müşrik İsminin Anlamı Nedir?

Şirk

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Müşrik sayfasından yönlendirildi)

Şirk (Arapça: شرك‎) İslam'da, Allah'a ortak koşma anlamına gelen bir kavramdır. Kur'an'a göre en önemli iman sorunu olan şirk, Allah'a ortak koşmak, Allah'tan başka ilah olduğuna inanmak ve ona tapmak anlamlarına gelir. Şirk eyleminde bulunanlar müşrik olarak isimlendirilir.

Kelamcılar (İslam akaid felsefecileri olan) yaratılmış olanların, Kadir-i Mutlak olan Allah'ın sıfatlarından gaybı bilme, yaratma, alemde tasarruf etme, hidayete erdirme ve saptırma gibi özelliklerin başka insanlara, tanrılara, melek, cin, şeytan ve sâireye atfını şirk olarak nitelendirirler.

Bunun tersi bir kavram olan antropomorfizm ise Allah'a uluhiyete uygun olmayan vasıflar atfedilmesidir. Bu kapsamda kelamcılar Kur'an'da geçen antropomorfik ifadeleri müteşâbihat olarak değerlendirirler. Müteşâbihatın Kur'an'da yer almasının gerekçesi olarak, insanların kullandığı lîsanların, müteşâbih ifâdelerin ötesindeki hakikî anlamları aynen ifâde etmekten âciz olması olarak açıklanır. Müteşâbih kavram Al-i İmran 7 ayetinde şöyle açıklanmaktadır;

Sana kitabı indiren O’dur. Onun bir kısım âyetleri muhkemdir, ki bunlar kitabın esasıdır, diğerleri ise müteşâbihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu te’vil etmek için ondaki müteşâbihlerin peşine düşerler. Hâlbuki onun te’vilini ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek pâyeye erişenler. Derler ki: Ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır. Yalnız aklıselim sahipleri düşünüp anlar. (3:7)[1]

Kur'an ayetlerinde şirk kavramı[değiştir | kaynağı değiştir]

Kur'an'a göre Allah'a şirk koşmak günahların en büyüğüdür. Kur'an'da bununla ilgili çok âyet vardır. Bunlardan bâzıları:

"De ki: 'Allah doğru söyler. Hepiniz İbrahim'in yoluna tertemiz olarak uyun. O, müşriklerden değildi."[2]

"Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler"[3]

"Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasını ise, dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur. Her kim Allah'a şirk koşarsa gerçekten pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur."[4]

"Allah'la birlikte hahamlarını ve râhiplerini de rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine, tek olan Allah'tan başkasına ibadet etmemeleri emredilmişti. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır."[5]

"Oysa yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, yer de gök de bozulup giderdi. Hükümranlığın sahibi olan Allah, onların nitelemelerinden çok yücedir.[6]

"Allah asla evlat edinmedi. O’nun yanı sıra hiçbir tanrı da yoktur. Öyle olsaydı her tanrı kendi yarattıklarını yanına alır ve onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah o müşriklerin isnat ve nitelendirmelerinden münezzehtir."[7]

Şirkin çeşitleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Şirkin çeşitleri konusunda bazı yorumlar yapılmıştır.

 1. Şirk-i Ekber (Büyük şirk): Allah'ın herhangi bir sıfatını yaratılmışlara vermek büyük şirktir. Yaratmak, Rızık vermek, Şifa vermek, Kanun koymak gibi Allah'ın bir sıfatını başkasına vermek dinden çıkartan amellerdendir.
 1. Şirk-i istiklâl: Birden fazla tanrının varlıklara hükmettiğine inanmaktır. Düalist (İkici) Tanrı anlayışı bu kapsamda değerlendirilir. Zerdüştlük dininde, kâinatta mevcut olan kötülüğün mevcut kılınmış olmasının Tanrı'nın kararıyla olduğunu kabullenmek, Tanrı'nın kusursuzluğunun hilâfını savunmak olarak addedildiği için, kâinattaki kötülüğün ve her türlü zarar verici durumun bir kötülük tanrısı tarafından (Zerdüştlükte Ehrimen) yaratıldığına inanmaktır. Mani dininde de kötülüğün bir kötülük gücü tarafından yaratıldığına, Allah'ın Kâdir-i Mutlak olmadığına inanılıyordu. Zîrâ Allah, Kâdir-i Mutlak olduğunda -kötülüğün mevcut kılınmasının da Allah'ın müsaadesi ve yaratmasıyla olmasını kabullenmedikleri için- kötülük gücünün varlığının devam edebiliyor olması açıklanamazdı. Kuran'da düalist (ikitanrıcı) veya politeist (çoktanrıcı) inançlar aşağıdaki âyetle açıkça reddedilmektedir:

"Allah da şöyle buyurdu: “İki ilâh edinmeyin. O, ancak bir İlâh’dır; onun için yalnız benden korkun."[8]

 1. Şirk-i teb'iz: Tanrı'yı bir bütünün parçası kabul etmektir. Teslis inancı bu kapsamda değerlendirilmiştir.
 1. Şirk-i esbâb: Dışsal etkiyi reddeden, evrensel oluşumları, maddenin ve evrenin kendi iç dinamikleriyle açıklayan anlayış, inananlarca bu kapsamda değerlendirilmiştir.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "l-i İmrân Suresi 7. Ayet Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığı". kuran.diyanet.gov.tr. 29 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Şubat 2023. 
 2. ^ Al-i İmran Suresi, 95
 3. ^ Yusuf suresi, 106
 4. ^ Nisa suresi, 48
 5. ^ Tevbe suresi, 31
 6. ^ Enbiya suresi, 22
 7. ^ Mü'minun suresi, 91
 8. ^ Kuran, 16-Nahl: 51, وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإيَّايَ فَارْهَبُونِ

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]İsminin Anlamı Nedir? Kategorisinden Haberler


 • Müşrik İsminin Anlamı Nedir? Nedir?:Müşrik İsminin Anlamı Nedir? Nedir?
 • Müşrik İsminin Anlamı Nedir? İsminin Anlamı:Müşrik İsminin Anlamı Nedir? İsminin Anlamı
 • Müşrik İsminin Anlamı Nedir? İsminin İstatistikleri:Müşrik İsminin Anlamı Nedir? İsminin İstatistikleri
 • Müşrik İsminin Anlamı Nedir? İsminin Analizi:Müşrik İsminin Anlamı Nedir? İsminin Analizi

Sulusepken, Entomolog, Lucky Luciano, Sekstant, Benny Feilhaber, Samsung Galaxy Note 4, Heavy Metal Lover, Hisato Satō, Arne Nævra, Karşıyaka, Altınordu, Meslek okulu, White Rabbit, Astragalus trimestris, Altavilla Silentina, İDO Yenikapı Terminali, Kandehar, Pierre Loti Fransız Lisesi, MrBeast, NGC 4156, Yurtsuz John, Okjetpes FK, AutoCAD, Red Flash, Lykken er, Hocavend Rayonu, Sıddıklı Barajı, İrrasyonel sayılar, İoane Petritsi, Yazılım, Torino metrosu, FC Vaslui, Burkholderia cenocepacia, Estelle Harris, Suada, Hesaplanabilir sayı, Kavak, AJ Auxerre, Fetih Ordusu, Sanal sayılar, Java Platform, Micro Edition, Amil Artus, Kıtalararası balistik füze, Göreme Tarihî Millî Parkı, Britanya İmparatorluğu, Cebirsel sayılar, Ally McBeal, 3. binyıl, Koytak, Banya Luka Muharebesi, Nicel sayı, Uygarlıklar, Oktay Kaynarca, İstanbul Hezarfen Havalimanı, Ruinas, Sıral sayı, 2009 Çin Grand Prix, Necip Torumtay, Scilloideae, Lysekil, SOLOTÜRK, 2020 Togo cumhurbaşkanlığı seçimi, Wallace Fard Muhammad, Mavrova Millî Parkı, Karim Adeyemi, NGC 6164, StuG IV, Pablo Sarabia, Tarih öncesindeki amfibiler listesi, Pavlov, Arkady Arkanov, Wissem Ben Yahia, Sonakshi Sinha, Muhammed Peygamber, 2. ss panzer tümeni das reich, Eşofman, Mezopotamya mimarisi, Pi sayısı, Catalpa, Merry, Moritanya devlet başkanları listesi, Diode, Ersel Göral, Kevin Smith, Grégori Derangère, Masada, Kuzey ve Doğu Suriye sembolleri, Bankers Life Fieldhouse, Laimdota Straujuma, Man of Action Studios, Çikolata, Gojko Kačar, Altıgen prizma, Quintus Sertorius, Zazie Beetz, Kategoria e Parë, Penrose merdiveni, Beşgensel sayı, Guido Casaretto, Antik Roma mutfağı, Ryuji Kato,
Filtreli Nedir?, Hasan Ataman Kimdir?, Ziyasız İsminin Anlamı Nedir?, Filozofik Nedir?, Ziyansız İsminin Anlamı Nedir?, Aslan ve Güneş Anlamı Nedir, Aslan ve Güneş Nasıl Oluştu, Aslan ve Güneş Tarihi, Aslan ve Güneş Renkleri, Aslan ve Güneş Tasarımı, Şeref Tamtürk Kimdir?, Onur Sergen Doğan Kimdir?, Ziyadar İsminin Anlamı Nedir?, İsmail Büyükkayıkçı Kimdir?, Filolojik Nedir?, Canan Kebenç Özkan Kimdir?, Tipsiz Nedir?, Tipolojik Nedir?, Zirai İsminin Anlamı Nedir?, Okan Işıktaş Kimdir?, Tipili Nedir?, Arap İsyanı bayrağı Anlamı Nedir, Arap İsyanı bayrağı Nasıl Oluştu, Arap İsyanı bayrağı Tarihi, Arap İsyanı bayrağı Renkleri, Arap İsyanı bayrağı Tasarımı, Zingal İsminin Anlamı Nedir?, Zinde İsminin Anlamı Nedir?, Yrd Doç Dr Berat Ahi Kimdir? Yrd Doç Dr Berat Ahi Nereli Yrd Doç Dr Berat Ahi Kaç Yaşında?, İsmail Keskin Kimdir?, Zincirleme İsminin Anlamı Nedir?, Filantrop Nedir?, Özgen Aydıncak Kimdir?, Zimmetli İsminin Anlamı Nedir?, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Anlamı Nedir, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Nasıl Oluştu, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Tarihi, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Renkleri, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Tasarımı, Atakan Özkan Kimdir?, Necdet Kayra Kimdir?, Zilli İsminin Anlamı Nedir?, Semra Kıratlı Kimdir?, Zilingir İsminin Anlamı Nedir?, Tiksinç Nedir?, Fil Dişi Nedir?, Ümit Özer Kimdir?, Zikzaklı İsminin Anlamı Nedir?, Abdülvahit Vardar Kimdir?, Tiko Nedir?, Ak Sancak Anlamı Nedir, Ak Sancak Nasıl Oluştu, Ak Sancak Tarihi, Ak Sancak Renkleri, Ak Sancak Tasarımı, Meryem Tanrıverdi Göktaş Kimdir?, Tikel Nedir?, Zihnî İsminin Anlamı Nedir?, Abdulmecit Yıldırım Kimdir?, Hami Korkmazlı Kimdir?, Tiilinen Nedir?, Zihinsel İsminin Anlamı Nedir?, Fikirdeş Nedir?, Tiheähkö Nedir?, Zihayat İsminin Anlamı Nedir?, Buse Albayrak Kimdir?, Fijili Nedir?, İbrahim Yüksel Kimdir?, Fiili Bozuk Nedir?, Burhan Bahadır Özsoy Kimdir?, Zifirî İsminin Anlamı Nedir?, Burcugül Çubuk Kimdir?, Tıynetli Nedir?, Zibidi İsminin Anlamı Nedir?, Yaşar Dursun Kimdir?, Tırtılsı Nedir?, Zıypak İsminin Anlamı Nedir?, Arzu Şimşek Kimdir?, Figürlü Nedir?, Zıvanalı Sigara İsminin Anlamı Nedir?, Yunis Aksu Kimdir?, İrfan Hülakü Kimdir?, Tırsınç Nedir?, Zıvanalı İsminin Anlamı Nedir?, Tırsak Nedir?, Fiddire Nedir?, Zıt Anlamlı İsminin Anlamı Nedir?, Fidan Boylu Nedir?, Aşkın Genç Kimdir?, Meliha Apaydın Kimdir?, Berfin Kara Kimdir?, Zıt İsminin Anlamı Nedir?, Zırzop İsminin Anlamı Nedir?, Fıtıklı Nedir?, Ergün Şimşek Kimdir?, Zırtlak İsminin Anlamı Nedir?, Hüseyin Demir Kimdir?, Fışkırdak Nedir?, Ziver Kaplan Kimdir?, Tırı Vırı Nedir?, Fıskiyesiz Nedir?, Zırtapoz İsminin Anlamı Nedir?, Hürana Güngör Kimdir?, Sami bayrağı Anlamı Nedir, Sami bayrağı Nasıl Oluştu, Sami bayrağı Tarihi, Sami bayrağı Renkleri, Sami bayrağı Tasarımı, Tırhallı Nedir?, Fıskiyeli Nedir?, Zırlak İsminin Anlamı Nedir?, Abdullah Karapıçak Kimdir?, Mehmet Şerif Öner Kimdir?, Zırhlı İsminin Anlamı Nedir?, Kadir Yalçın Kimdir?, Fırtına Gibi Nedir?, Zırdeli İsminin Anlamı Nedir?, İlyas Topsakal Kimdir?, Şule Ağaçayak Ersoy Kimdir?, Pan-Afrika bayrağı Anlamı Nedir, Pan-Afrika bayrağı Nasıl Oluştu, Pan-Afrika bayrağı Tarihi, Pan-Afrika bayrağı Renkleri, Pan-Afrika bayrağı Tasarımı,