Çocuk

Çocuk

Çocuk
Çocuk Kelimesinin Anlamı Nedir? Çocuk Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Çocuk Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı
Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:
Çocuk - Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek Çocuk - Oranlamak Çocuk - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı
Çocuk - Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.
Çocuk - Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Çocuk - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler
 - dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek
 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Çocuk
Çocuk Nedir? Çocuk Ne demek? , Çocuk Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi
Çocuk
Çocuk Kelimesinin Anlamı? Çocuk Ne Demek? Çocuk Ne Demektir? ,Çocuk Analizi?
Çocuk
Çocuk Anlamı Nedir? Çocuk Ne Demektir?, Çocuk Açıklaması Nedir? , Çocuk Cevabı Nedir? , Çocuk Kelimesinin Anlamı?

Çocuk

Çocuk

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Çocuk, bebeklik ve ergenlik çağları arasındaki insan. Genellikle konuşma ve yürüme kabiliyetleri kazanıldıktan sonra çocukluğun başladığı; cinsel gelişimin başladığı ergenlik dönemi ile birlikte çocukluk döneminin bittiği kabul edilir. Ama bu tanımlamalar görecelidir ve kesin sınırları yoktur. Birleşmiş Milletlerin raporlarında 0-18 yaş arasındaki insanlar çocuk kabul edilirler. Bunun haricinde çocuk kelimesi sıklıkla evlat anlamında da kullanılır.

Çocukluğun keşfi[değiştir | kaynağı değiştir]

1620 tarihli bir tablo

Tarihçi Philippe Aries'in çalışmaları, Orta Çağ boyunca, çocukluğun kendine özgü doğasının bilinmediğini ortaya koymuştur. Orta Çağ sanat tarihi, modern anlamıyla "çocuk" teriminin o dönem dünyası içinde hiçbir yeri olmadığını kanıtlamaktadır. Dönem resimlerindeki çocuklar, sıradan çocuk özellikleri göstermekten uzaktır. Yüzleri ve kas yapılarıyla, yalnızca küçük ölçekle çizilmiş yetişkin birer insandırlar.

Toplumsal yaşam açısından ise, bu dönem boyunca ve 16. yüzyıla kadar çocuk, ailesinin yanı sıra ilişki kurduğu diğer yetişkinlerin uygun hareket ve davranışlarını gözlemleyerek toplumsallaşan küçük ve zayıf bir varlık, küçük bir insan olarak algılanmaktaydı. Çocuk, yalnızca bedeni ve gücüyle yetişkinlerden ayrılıyordu. Aries'in yüzeyselliğini vurguladığı tek çocukluk duygusu olan nazlanma, çocukluğun ilk yıllarına ilişkindi. Küçük insanı ailenin evcil hayvanlarıyla bir tutan bu duyguydu. Bu dönemde çocuklarla 'edepsiz küçük maymunlar'mış gibi eğleniliyor, içlerinden biri öldüğünde çok fazla üzerinde durulmuyordu. "Ölen çocuğun yerini bir başkası alır" mantığı hakimdi.

17. yüzyıldan itibaren, bu zihniyeti altüst edecek iki gelişme yaşandı. Çıraklığı bir eğitim yöntemi olarak ele alan özel bir kurumun -okulun oluşturulması, çocuğu yavaş yavaş yetişkinlerden ayırdı. Artık çocuk, hayatı yetişkinlerle doğrudan ilişki yoluyla öğrenmeyecek; çocuğun yetişkinlerin dünyasına girmesi ancak gitgide uzayan göreli tecrit döneminin -okul dönemi- sonunda gerçekleşecekti. Öte yandan aile, bir duygulanım ve kaygı nesnesi halini alan çocuk çevresinde örgütlenmeye başladı. Ebeveynler, çocuğun eğitimi konusunda endişeleniyor; geleceği için planlar yapıyorlardı ve çocuğun evden ayrılışı acıyla yaşanıyordu. Bu gelişmelerle birlikte çocuk yetişkinlerden farklı ve kendine özgü bir varlık olarak kabul edilmeye başladı.

Bu iki gelişme -okul ve ailenin evrimi- bir üçüncüden ayrı düşünülemez: çocuk içinde tutulduğu isimsiz durumdan çıkarılıp özen gösterilen bir nesne halini alırken, ona daha yoğun ilgi gösterilmesini sağlayacak bir şekilde çocuk sayısında azalma görüldü. Böylece 17. yüzyıldan itibaren toplumsal yaşamda aile, iş, çocuğa tahsil edilen mekân, çocuğa ve sorunlarına ayrılan zaman ve gebeliği önleyici uygulamalar ekseninde bir kutuplaşma görülür.

Çağdaş toplumda çocukluk[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir erkek çocuk fotoğrafı.

Çocukluğun önemsiz bir geçiş dönemi olarak görüldüğü ve söz konusu dönemde takılıp kalınması için bir neden bulunmadığının düşünüldüğü 17. yüzyılda yeni bir adet ortaya çıktı. Modern dönemde her aile, evlerinde çocuklarının portresini bulunduruyordu. Daha sonraları da devam edecek ve fotoğrafın çıkışıyla birlikte halka mal olacak bu alışkanlık, başlamakta olan ve puero-centrisme (çocuk merkezciliği) varan dönüşümün belirtisidir.

Bu dönüşünüm en önemli alanlarından biri de eğitimdi: Toplum, kendini geçmişe ve geleneklere olan saygıya göre değil, bir şeyler bekleyebileceği geleceğe göre belirlemeye başladıkça gelişim süreci daha çok önem kazandı ve sürüp gitme mantığına boyun eğmekle yetinmediklerinden dolayı, bu süreci nitel olarak farklı düşündüler. Sürüp gitme mantığı denetim altına alındıktan sonra, bireyin hayal edebileceği ama asıl kesin olarak tanıyamayacağı bir geleceğin, en iyi başarı şansıyla karşılayacak şekilde donatılması amaç halini aldı. Böylece çocuk yetişkinler toplumunun umutlarını, düşlerini, aynı zamanda yoksunluklarıyla kaygılarını beslemeye başladı.Oluşum halindeki yeni çocuğun imajı, kendi oluşum amaçlarının ve araçlarının sorunsallaşmasıyla gelişti: eğitim modern toplumların -sonsuz- görevi olarak ortaya çıktı. Modern çocuk tasarımının oluşumu, birey kategorisinin doğuşundan ayrılamaz. Eğitim pratiği içinde bu, kolektif güçlüklerin yaşandığı yer olan öğrenim kurumu ile hedeflenen bireysel özerklik arasında bir gerilim yaratacaktı. Modern pedagojik düşüncenin özelliği olan bu gerilim; ihtiyaçları, yetenekleri, çocuk bireylerin -oluşum halindeki tekil öznelerin- kendilerini ifade etme ve açılmalarını eğitim sürecinin merkezine yerleştiren 'Kopernikçi yön değişimi' içinde açıklanır. Bu yön değişimi, her öğretim oluşumunda bulunması gereken kolektif güçlükleri kapsama eğilimindedir.

Çağdaş çocuk tasarımı anlam belirsizliği içerir ve güçlük çıkarır. Bir yandan çocuk olmak, eksiksiz bir birey olmamaya eşdeğerdir; bu çocuğun dışa açılması ve eğitim alması gerekliliğinin temelini oluşturur. Öte yandan bu yeni anlaşılmadık imaj açısından ele alındığında, eğitimin temsil etmek zorunda olduğu öz şu sorunsala dayanmaktadır: yüzünü geleceğe çevirmiş bir dünya içinde kendinin öğrenim alma açısından yeterli olmayacağına göre çocuk yetişkinliğe geçmeyi en kısa zamanda öğrenmek ve uygulamaya başlamak zorundadır. Düzenlerini insan ilişkilerinin bir sonucu olarak gören çağdaş toplumlarda çocuk ve çocuk eğitimi, sorumluluğunu kamunun üstlendiği sivil kazanımlar haline almıştır ve toplumun geleceği bu sivil kazanımların gerektiği gibi yerine getirilmesine bağlıdır: şunu da eklemek gerekir ki kendini yeniliğe adamış toplum tipinde, eğitim için, bütünüyle biçimsel olmayan herhangi bir amaç saptamak neredeyse olanaksız bir hale gelmiştir. Hem insanın kendisi hem de her türlü eğitim girişiminin üstlenmesi gereken amacı tanımlayan (değişik ve önceden kestirilemeyen olaylar) bireyin yapıcı yetisi üzerinde kendini gösteren, geçmişteki örnekleriyle belirsiz bir gelecekte olabileceğinden çok daha serbest ve bağıntısız olan özerklik kavramı ne ifade etmektedir?

Çeşitli yönlerde çocuk[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Bilimsel yönden çocuk konulara göre değişir. Bilim insanları çocuğun büyümesinin ve gelişmesinin çok büyük bir bölümünün 18 yaşına kadar tamamlandığını söylemiştir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler 0-18 yaşlarındaki insanları çocuk kabul eder. İnsan dönemleri konusunda ise çocukluk dönemi ergenlik döneminin başlamasıyla biter.
 2. Askeri yönden Cenevre sözleşmeleri birinci protokolüne göre, on beş yaşını geçen çocuklar gözcü, haberci veya gözlemci olarak gönüllü hizmette bulunabilirler. Ancak doğrudan savaşa katılamazlar.
 3. Ekonomik yönden devletlerin yasalarına göre değişir. Bazı ülkelerde 16 yaşından önce çocuk çalıştırmak suçtur. Ekonomik yönden çocuk çalıştırmak Devletlere göre farklılık gösterebilir.
 4. Ceza hukuk sistemi yönünden Çoğu ülkelerde 18 yaşından küçükler çocuk mahkemelerinde yargılanır. Yetişkin insanlara göre çocuk cezaları süre bakımından farklılık gösterir. Çoğu ülkelere karşın bazı ülkelerde çocuk cezaları olmayabilir. Yaş sistemi farklı olabilir vb.
 5. Toplumsal yönden kesin bir sınırı yoktur. Çeşitli bölgelere, milletlere insan ırklarının kültürlerine bağlı olarak değişir. Toplumsal olarak genellikle görsellik ağır basar. Çocuğun boyu, yüzü, yaşı, davranış biçimi vb. özelliklerine bağlı olarak da değişebilir. Bu bakımdan toplumsal yönden çocuk anlayışı toplumdan topluma kültür bakımından farklılık gösterdiği için kesin bir sınırlama koyulamaz.
 6. Dini yönden Dünyada birçok din olup dinden dine farklılık gösterebilir. İslamiyet'te ergenlik dönemine girildiğinde çocukluktan çıkıldığı kabul edilir ve İslamiyet'in bazı şartları farz olur.

Dönemleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Yenidoğan: 0-4 hafta
 2. Süt çocuğu dönemi: 1-11 ay
 3. Oyun çocuğu dönemi: 1-3 yaş
 4. Okul öncesi dönemi: 4-5 yaş
 5. Okul çocuğu dönemi: 6-13 yaş
 6. Ergen dönemi: 14-17 yaş
 7. Yetişkin dönemi: 18 yaş ve üzeri

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]Haberler Kategorisinden Haberler


 • Çocuk Nedir?:Çocuk ile ilgili Çocuk burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Çocuk Ne Demektir? Çocuk Açıklaması Nedir? Çocuk Cevabı Nedir? Çocuk Kelimesinin Anlamı? Çocuk konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Çocuk Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Çocuk Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Çocuk Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Çocuk İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
 • Çocuk Açıklaması?:Çocuk Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir. Çocuk Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Çocuk Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Çocuk Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Çocuk Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
 • Çocuk Gerçek mi?:Çocuk ile ilgili Çocuk burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Çocuk sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Çocuk Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
 • Çocuk Hakkında?:Çocuk ile ilgili Çocuk burada bulabilirsiniz. Çocuk Detaylar için sitemizi geziniz Çocuk Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Çocuk resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz

Çataldere, Of, Eye Cue, Zlatko Vujović, Renkli Devrimler, Cayman Adaları kadın millî ragbi birliği takımı, Janette Husárová, Yangın kulesi, Esvatini pasaportu, Sevda, Mehmet Yazar, Museviler, Subağı, Karkamış, Koltsovo Havalimanı, BoJack Horseman, Sogn og Fjordane, NGC 941, NGC 4560, Cola (Lana Del Rey şarkısı), Azort, Necmi Perekli, Hoşçakalın Gözüm (albüm), Vehhabiler, 2023 Fransa Açık, Christian Dior SE, Beycesultan, 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, Komünist teori, Osmanlı İmparatorluğu arması, Uluslararası Havayolu Pilotları Derneği, Glenn Branca, Tarım makineleri listesi, Ömer Naci Rollas, Arnaldo Cézar Coelho, Suat Çağlayan, Ankaray, Melissa Etheridge, Beniamino Vignola, NGC 5199, Bisiklet turu, Babil kralları listesi, Feministler listesi, Safran Adası, Noémie Lvovsky, Michel Bouquet, Iemand als jij, Nicola Sansone, Andreas Görlitz, Line Renaud, 2018 yapımı Türk filmleri, Ordu Marşı (Mehmet Sadi Bey), 2018 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genel seçimleri, HK Traktor, 1932 Fransa Bisiklet Turu, Mortal Kombat 11, Lebanon County, II. Arsinoe, Netflix orijinal içerikleri listesi, Playground Games, Polonyanın İşgali, Theridion bicruciatum, Tarım makineleri, Livadiya, Orange, Kaliforniya, Dinî savaş, Kutsal yalan, 66. Berlin Uluslararası Film Festivali, Leyla The Band, Yusuke Kondo, Trafik (film, 2000), Fizik tarihi, Urban Zakapa, Edward James Olmos, Reşit Ronabar, Anlambilim, Bourbon, Kansas, Prehistorik Avrupa, Tarafsız Bölge (film), Ulysses Grant, NGC 5358, 2000 Sidney Olimpiyatları, Ankara Fen Lisesi, Spyker C8, Mutluyaka, CDP Curicó Unido, Spatharios, Festuca compressifolia, Steven Soderbergh, Hermann Tilke, Yelena Belova, Papa XIX. Ioannes, Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi başkanı, Yakuparpa, Çorum, Fallingwater, Piteå, Spermophilus, Kamaniçe Muharebesi, 2013 MTV Video Müzik Ödülleri, Mehmed Ağa Camii, Airport (film, 1970), Ülkelere göre idari bölümler listesi,
Fakirce Nedir?, Yuvalı İsminin Anlamı Nedir?, Şişe İsminin Anlamı Nedir?, Barbaros Hayrettin Mahiroğulları Kimdir?, Hilal ve yıldız içeren bayrakların listesi Anlamı Nedir, Hilal ve yıldız içeren bayrakların listesi Nasıl Oluştu, Hilal ve yıldız içeren bayrakların listesi Tarihi, Hilal ve yıldız içeren bayrakların listesi Renkleri, Hilal ve yıldız içeren bayrakların listesi Tasarımı, Yuvaksı İsminin Anlamı Nedir?, Şiş İsminin Anlamı Nedir?, Şehnaz Güvendik Arık Kimdir?, Yusyuvarlak İsminin Anlamı Nedir?, Şistli İsminin Anlamı Nedir?, Mehmet Timurtaş Kimdir?, Yusyumru İsminin Anlamı Nedir?, Şirret İsminin Anlamı Nedir?, Müştehi İsminin Anlamı Nedir?, Failimuhtar Nedir?, Ali Uçak Kimdir?, Eriş Cesur Kimdir?, Yurtsuz İsminin Anlamı Nedir?, Şirin İsminin Anlamı Nedir?, Müştak İsminin Anlamı Nedir?, Failimeçhul Nedir?, Yurtsever İsminin Anlamı Nedir?, Şireli İsminin Anlamı Nedir?, Müşrik İsminin Anlamı Nedir?, Tekli Nedir?, Yurtsal İsminin Anlamı Nedir?, Şipşirin İsminin Anlamı Nedir?, Müşkülpesent İsminin Anlamı Nedir?, Şadi Özdemir Kimdir?, Yurt İçi İsminin Anlamı Nedir?, Müşkülâtlı İsminin Anlamı Nedir?, Ali Akgün Kimdir?, Tekidi Nedir?, Yurt Dışı İsminin Anlamı Nedir?, Şinas İsminin Anlamı Nedir?, Müşkül İsminin Anlamı Nedir?, Endülüs bayrağı Anlamı Nedir, Endülüs bayrağı Nasıl Oluştu, Endülüs bayrağı Tarihi, Endülüs bayrağı Renkleri, Endülüs bayrağı Tasarımı, Uğur Sevim Kimdir?, Tekgövde Nedir?, Yüksel Taşkın Kimdir?, Yundusuz İsminin Anlamı Nedir?, Şimşekli İsminin Anlamı Nedir?, Müşfik İsminin Anlamı Nedir?, Tekerli Nedir?, Yunanca İsminin Anlamı Nedir?, Şimdiki İsminin Anlamı Nedir?, Müşevvik İsminin Anlamı Nedir?, Fahametli Nedir?, Muhsin Yiğit Kimdir?, İsmet Koçak Kimdir?, Yunan İsminin Anlamı Nedir?, Şimali İsminin Anlamı Nedir?, Müşevveş İsminin Anlamı Nedir?, Çingene bayrağı Anlamı Nedir, Çingene bayrağı Nasıl Oluştu, Çingene bayrağı Tarihi, Çingene bayrağı Renkleri, Çingene bayrağı Tasarımı, Yaren Karaca Kimdir?, Yumuşakça İsminin Anlamı Nedir?, Şilili İsminin Anlamı Nedir?, Müşerref İsminin Anlamı Nedir?, Façetasız Nedir?, Façetalı Nedir?, Selma Çicek Kimdir?, Yumuşak Başlı İsminin Anlamı Nedir?, Şile Bezi İsminin Anlamı Nedir?, Müşekkel İsminin Anlamı Nedir?, Berfin Polat Kimdir?, Tekdilli Nedir?, Façalı Nedir?, Yumuşak Ağızlı İsminin Anlamı Nedir?, Şikeste İsminin Anlamı Nedir?, Müşarünileyh İsminin Anlamı Nedir?, Fisun Mehlika Toca Kimdir?, Fâcire Nedir?, Neşe Kıyık Kimdir?, Yumuşak İsminin Anlamı Nedir?, Şikesiz İsminin Anlamı Nedir?, Müşahhas İsminin Anlamı Nedir?, Benelüks bayrağı Anlamı Nedir, Benelüks bayrağı Nasıl Oluştu, Benelüks bayrağı Tarihi, Benelüks bayrağı Renkleri, Benelüks bayrağı Tasarımı, Mesut Samanlı Kimdir?, Yumuşacık İsminin Anlamı Nedir?, Şikemperver İsminin Anlamı Nedir?, Müşabih İsminin Anlamı Nedir?, Servet Güzel Kimdir?, Yumurtamsı İsminin Anlamı Nedir?, Şikeli İsminin Anlamı Nedir?, Müsveddelik İsminin Anlamı Nedir?, Tek Tanrılı Nedir?, Ömer Ekici Kimdir?, Ender Unutan Ersözlü Kimdir?, Yumulu İsminin Anlamı Nedir?, Şikâyetçi İsminin Anlamı Nedir?, Müstevli İsminin Anlamı Nedir?, Tek Seçici Nedir?, Eziyetsiz Nedir?, Yumuk Gözlü İsminin Anlamı Nedir?, Şikâf İsminin Anlamı Nedir?, Müstevi İsminin Anlamı Nedir?, Yrd Doç Dr Arif Alkan Kimdir? Yrd Doç Dr Arif Alkan Nereli Yrd Doç Dr Arif Alkan Kaç Yaşında?, Yumuk İsminin Anlamı Nedir?, Şiirsel İsminin Anlamı Nedir?, Müstevfî İsminin Anlamı Nedir?,