Çocuk

Çocuk

Çocuk
Çocuk Kelimesinin Anlamı Nedir? Çocuk Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Çocuk Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı
Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:
Çocuk - Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek Çocuk - Oranlamak Çocuk - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı
Çocuk - Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.
Çocuk - Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Çocuk - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler
 - dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek
 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Çocuk
Çocuk Nedir? Çocuk Ne demek? , Çocuk Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi
Çocuk
Çocuk Kelimesinin Anlamı? Çocuk Ne Demek? Çocuk Ne Demektir? ,Çocuk Analizi?
Çocuk
Çocuk Anlamı Nedir? Çocuk Ne Demektir?, Çocuk Açıklaması Nedir? , Çocuk Cevabı Nedir? , Çocuk Kelimesinin Anlamı?

Çocuk

Çocuk

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Çocuk, bebeklik ve ergenlik çağları arasındaki insan. Genellikle konuşma ve yürüme kabiliyetleri kazanıldıktan sonra çocukluğun başladığı; cinsel gelişimin başladığı ergenlik dönemi ile birlikte çocukluk döneminin bittiği kabul edilir. Ama bu tanımlamalar görecelidir ve kesin sınırları yoktur. Birleşmiş Milletlerin raporlarında 0-18 yaş arasındaki insanlar çocuk kabul edilirler. Bunun haricinde çocuk kelimesi sıklıkla evlat anlamında da kullanılır.

Çocukluğun keşfi[değiştir | kaynağı değiştir]

1620 tarihli bir tablo

Tarihçi Philippe Aries'in çalışmaları, Orta Çağ boyunca, çocukluğun kendine özgü doğasının bilinmediğini ortaya koymuştur. Orta Çağ sanat tarihi, modern anlamıyla "çocuk" teriminin o dönem dünyası içinde hiçbir yeri olmadığını kanıtlamaktadır. Dönem resimlerindeki çocuklar, sıradan çocuk özellikleri göstermekten uzaktır. Yüzleri ve kas yapılarıyla, yalnızca küçük ölçekle çizilmiş yetişkin birer insandırlar.

Toplumsal yaşam açısından ise, bu dönem boyunca ve 16. yüzyıla kadar çocuk, ailesinin yanı sıra ilişki kurduğu diğer yetişkinlerin uygun hareket ve davranışlarını gözlemleyerek toplumsallaşan küçük ve zayıf bir varlık, küçük bir insan olarak algılanmaktaydı. Çocuk, yalnızca bedeni ve gücüyle yetişkinlerden ayrılıyordu. Aries'in yüzeyselliğini vurguladığı tek çocukluk duygusu olan nazlanma, çocukluğun ilk yıllarına ilişkindi. Küçük insanı ailenin evcil hayvanlarıyla bir tutan bu duyguydu. Bu dönemde çocuklarla 'edepsiz küçük maymunlar'mış gibi eğleniliyor, içlerinden biri öldüğünde çok fazla üzerinde durulmuyordu. "Ölen çocuğun yerini bir başkası alır" mantığı hakimdi.

17. yüzyıldan itibaren, bu zihniyeti altüst edecek iki gelişme yaşandı. Çıraklığı bir eğitim yöntemi olarak ele alan özel bir kurumun -okulun oluşturulması, çocuğu yavaş yavaş yetişkinlerden ayırdı. Artık çocuk, hayatı yetişkinlerle doğrudan ilişki yoluyla öğrenmeyecek; çocuğun yetişkinlerin dünyasına girmesi ancak gitgide uzayan göreli tecrit döneminin -okul dönemi- sonunda gerçekleşecekti. Öte yandan aile, bir duygulanım ve kaygı nesnesi halini alan çocuk çevresinde örgütlenmeye başladı. Ebeveynler, çocuğun eğitimi konusunda endişeleniyor; geleceği için planlar yapıyorlardı ve çocuğun evden ayrılışı acıyla yaşanıyordu. Bu gelişmelerle birlikte çocuk yetişkinlerden farklı ve kendine özgü bir varlık olarak kabul edilmeye başladı.

Bu iki gelişme -okul ve ailenin evrimi- bir üçüncüden ayrı düşünülemez: çocuk içinde tutulduğu isimsiz durumdan çıkarılıp özen gösterilen bir nesne halini alırken, ona daha yoğun ilgi gösterilmesini sağlayacak bir şekilde çocuk sayısında azalma görüldü. Böylece 17. yüzyıldan itibaren toplumsal yaşamda aile, iş, çocuğa tahsil edilen mekân, çocuğa ve sorunlarına ayrılan zaman ve gebeliği önleyici uygulamalar ekseninde bir kutuplaşma görülür.

Çağdaş toplumda çocukluk[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir erkek çocuk fotoğrafı.

Çocukluğun önemsiz bir geçiş dönemi olarak görüldüğü ve söz konusu dönemde takılıp kalınması için bir neden bulunmadığının düşünüldüğü 17. yüzyılda yeni bir adet ortaya çıktı. Modern dönemde her aile, evlerinde çocuklarının portresini bulunduruyordu. Daha sonraları da devam edecek ve fotoğrafın çıkışıyla birlikte halka mal olacak bu alışkanlık, başlamakta olan ve puero-centrisme (çocuk merkezciliği) varan dönüşümün belirtisidir.

Bu dönüşünüm en önemli alanlarından biri de eğitimdi: Toplum, kendini geçmişe ve geleneklere olan saygıya göre değil, bir şeyler bekleyebileceği geleceğe göre belirlemeye başladıkça gelişim süreci daha çok önem kazandı ve sürüp gitme mantığına boyun eğmekle yetinmediklerinden dolayı, bu süreci nitel olarak farklı düşündüler. Sürüp gitme mantığı denetim altına alındıktan sonra, bireyin hayal edebileceği ama asıl kesin olarak tanıyamayacağı bir geleceğin, en iyi başarı şansıyla karşılayacak şekilde donatılması amaç halini aldı. Böylece çocuk yetişkinler toplumunun umutlarını, düşlerini, aynı zamanda yoksunluklarıyla kaygılarını beslemeye başladı.Oluşum halindeki yeni çocuğun imajı, kendi oluşum amaçlarının ve araçlarının sorunsallaşmasıyla gelişti: eğitim modern toplumların -sonsuz- görevi olarak ortaya çıktı. Modern çocuk tasarımının oluşumu, birey kategorisinin doğuşundan ayrılamaz. Eğitim pratiği içinde bu, kolektif güçlüklerin yaşandığı yer olan öğrenim kurumu ile hedeflenen bireysel özerklik arasında bir gerilim yaratacaktı. Modern pedagojik düşüncenin özelliği olan bu gerilim; ihtiyaçları, yetenekleri, çocuk bireylerin -oluşum halindeki tekil öznelerin- kendilerini ifade etme ve açılmalarını eğitim sürecinin merkezine yerleştiren 'Kopernikçi yön değişimi' içinde açıklanır. Bu yön değişimi, her öğretim oluşumunda bulunması gereken kolektif güçlükleri kapsama eğilimindedir.

Çağdaş çocuk tasarımı anlam belirsizliği içerir ve güçlük çıkarır. Bir yandan çocuk olmak, eksiksiz bir birey olmamaya eşdeğerdir; bu çocuğun dışa açılması ve eğitim alması gerekliliğinin temelini oluşturur. Öte yandan bu yeni anlaşılmadık imaj açısından ele alındığında, eğitimin temsil etmek zorunda olduğu öz şu sorunsala dayanmaktadır: yüzünü geleceğe çevirmiş bir dünya içinde kendinin öğrenim alma açısından yeterli olmayacağına göre çocuk yetişkinliğe geçmeyi en kısa zamanda öğrenmek ve uygulamaya başlamak zorundadır. Düzenlerini insan ilişkilerinin bir sonucu olarak gören çağdaş toplumlarda çocuk ve çocuk eğitimi, sorumluluğunu kamunun üstlendiği sivil kazanımlar haline almıştır ve toplumun geleceği bu sivil kazanımların gerektiği gibi yerine getirilmesine bağlıdır: şunu da eklemek gerekir ki kendini yeniliğe adamış toplum tipinde, eğitim için, bütünüyle biçimsel olmayan herhangi bir amaç saptamak neredeyse olanaksız bir hale gelmiştir. Hem insanın kendisi hem de her türlü eğitim girişiminin üstlenmesi gereken amacı tanımlayan (değişik ve önceden kestirilemeyen olaylar) bireyin yapıcı yetisi üzerinde kendini gösteren, geçmişteki örnekleriyle belirsiz bir gelecekte olabileceğinden çok daha serbest ve bağıntısız olan özerklik kavramı ne ifade etmektedir?

Çeşitli yönlerde çocuk[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Bilimsel yönden çocuk konulara göre değişir. Bilim insanları çocuğun büyümesinin ve gelişmesinin çok büyük bir bölümünün 18 yaşına kadar tamamlandığını söylemiştir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler 0-18 yaşlarındaki insanları çocuk kabul eder. İnsan dönemleri konusunda ise çocukluk dönemi ergenlik döneminin başlamasıyla biter.
 2. Askeri yönden Cenevre sözleşmeleri birinci protokolüne göre, on beş yaşını geçen çocuklar gözcü, haberci veya gözlemci olarak gönüllü hizmette bulunabilirler. Ancak doğrudan savaşa katılamazlar.
 3. Ekonomik yönden devletlerin yasalarına göre değişir. Bazı ülkelerde 16 yaşından önce çocuk çalıştırmak suçtur. Ekonomik yönden çocuk çalıştırmak Devletlere göre farklılık gösterebilir.
 4. Ceza hukuk sistemi yönünden Çoğu ülkelerde 18 yaşından küçükler çocuk mahkemelerinde yargılanır. Yetişkin insanlara göre çocuk cezaları süre bakımından farklılık gösterir. Çoğu ülkelere karşın bazı ülkelerde çocuk cezaları olmayabilir. Yaş sistemi farklı olabilir vb.
 5. Toplumsal yönden kesin bir sınırı yoktur. Çeşitli bölgelere, milletlere insan ırklarının kültürlerine bağlı olarak değişir. Toplumsal olarak genellikle görsellik ağır basar. Çocuğun boyu, yüzü, yaşı, davranış biçimi vb. özelliklerine bağlı olarak da değişebilir. Bu bakımdan toplumsal yönden çocuk anlayışı toplumdan topluma kültür bakımından farklılık gösterdiği için kesin bir sınırlama koyulamaz.
 6. Dini yönden Dünyada birçok din olup dinden dine farklılık gösterebilir. İslamiyette ergenlik dönemine girildiğinde çocukluktan çıkıldığı kabul edilir ve İslamiyet'in bazı şartları farz olur.

Dönemleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Yenidoğan: 0-4 hafta
 2. Süt çocuğu dönemi: 1-11 ay
 3. Oyun çocuğu dönemi: 1-3 yaş
 4. Okul öncesi dönemi: 4-5 yaş
 5. Okul çocuğu dönemi: 6-13 yaş
 6. Ergen dönemi: 14-17 yaş
 7. Yetişkin dönemi: 18 yaş ve üzeri

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]Haberler Kategorisinden Haberler


 • Çocuk Nedir?:Çocuk ile ilgili Çocuk burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Çocuk Ne Demektir? Çocuk Açıklaması Nedir? Çocuk Cevabı Nedir? Çocuk Kelimesinin Anlamı? Çocuk konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Çocuk Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Çocuk Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Çocuk Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Çocuk İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
 • Çocuk Açıklaması?:Çocuk Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir. Çocuk Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Çocuk Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Çocuk Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Çocuk Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
 • Çocuk Gerçek mi?:Çocuk ile ilgili Çocuk burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Çocuk sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Çocuk Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
 • Çocuk Hakkında?:Çocuk ile ilgili Çocuk burada bulabilirsiniz. Çocuk Detaylar için sitemizi geziniz Çocuk Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Çocuk resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz

every song is a cry for love, Every Song Is a Cry for Love, Bayırlı, Artova, Toprakkale, Hınıs, Rina Zaripova, Çakırcalı, Zile, Karakaş, Niksar, The New York Post, Lindsey Hughes, Prey (yazılım), Ustahasan, Niksar, Söğütözü, Zile, Ijuí, NGC 988, Kütleçekimsel dalga, Kozdere, Zile, Linnaeus, 1333, Bosanska Kostajnica, Kaşıkçı, Niksar, Özlüce, Reşadiye, Jules Bianchi, Tevkii Nişancı Mehmed Paşa, Ayan, Erbaa, Manaquiri, New Hope, Minnesota, Filistin Mandası, Kist, Larsmo, Özalan, Niksar, NGC 3825, Josef Masopust, Paleosen, Derindere, Niksar, Aşırı sol, Pauling, Steyr SSG 69, Viyana Gazometreleri, Gülbayır, Niksar, Yevgeni Kafelnikov, Gölgeli, Almus, Han Jisung, Politecnico di Torino, Konvansiyon, PSL Research University, Bilgili, Niksar, Boggie, Ray Muzyka, Constance Zimmer, Deniz şakayıkları, Başçiftlik, Meydandüzü, Isle Royale Ulusal Parkı, Juruena Nehri, Birol Aydemir, 49. kuzey enlemi, Akgün, Erbaa, İzlanda tarihi, NGC 998, Northill, Esence, Niksar, ALMA Ödülleri, Ormancık, Niksar, Yaylayolu, Zile, Calvados, Flüoresans, Arısu, Almus, Darıdere, Reşadiye, Büyük Kemer, Yeşilce, Zile, Harappa, Üçköy, Zile, Engelli, Erbaa, Maarif Koleji, İlkel gezegenimsi nebula, Kuledibi, Çaykıyı, Almus, Independence Hall, Fatih, Zile, Joe Rogan, Kurşunlu, Zile, Alanköy, Almus, Hristiyan, Ayvalı, Zile, St. Helens Dağı, Arthur Young, Yeşilkaya, Niksar, 2010 Cup of China, Asar, Niksar, Humboldt County, Kaliforniya, Çatköy, Reşadiye, İşlevsel sabitlik, Sorhun, Niksar, Club Deportivo Chivas USA, Yeni Darıderesi, Lucius Septimius Severus, Temecük, Ankara Ekspresi, Kore yemekleri listesi, Bozçalı, Reşadiye,
Tarihsel İsminin Anlamı Nedir?, Pembeleşmek İsminin Anlamı Nedir?, Nadir İsminin Anlamı Nedir?, Külfetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Zeyno Eracar Kimdir?, Sepette %30'a Varan, Cevhersiz İsminin Anlamı Nedir?, Ali Ağaoğlu Kimdir?, Kaparosuz İsminin Anlamı Nedir?, Hızlı ve Öfkeli 10, Limitless Koleksiyonu, Perdesi Sıyrık Nedir?, Nalçalı Nedir?, İhmalci İsminin Anlamı Nedir?, Falafelsiz İsminin Anlamı Nedir?, Boş Duranı Allah Da Sevmez Kulu Da Atasözü Anlamı Nedir?, Linalin by Pelin Akil, Andrey Rıbakou Kimdir?, Abdurrahman Muhammed el Uveys Kimdir?, LCW MARKALAR, Hırsızlar Ordusu, Design Collective, Ali Aga Kimdir?, Ahmed Hicazi Kimdir?, Boş Çuval Dik Durmaz Atasözü Anlamı Nedir?, Tarihli İsminin Anlamı Nedir?, Pembe İsminin Anlamı Nedir?, Cevherli İsminin Anlamı Nedir?, Nadim İsminin Anlamı Nedir?, Külçe İsminin Anlamı Nedir?, Zeynep Tedü Kimdir?, Kaparolu İsminin Anlamı Nedir?, Andrey Pyatnitski Kimdir?, Her Şey Yok Olur, Nalayık Nedir?, Küplü Nedir?, İhlassız İsminin Anlamı Nedir?, Adid İsminin Anlamı Nedir?, Falafelli İsminin Anlamı Nedir?, Tümünü Gör, Ali Afif Kimdir?, Bugün Elini Veren Yarın Götünü Verir Atasözü Anlamı Nedir?, Her Şey Her Yerde Aynı Anda, Atkı,Bere ve Eldiven, Andrey Malahov Kimdir?, Ahmed Hayri Kimdir?, Abdurrahman Kalkan Kimdir?, Mont ve Kaban, Kapanık İsminin Anlamı Nedir?, Cevapsız İsminin Anlamı Nedir?, Tarihî İsminin Anlamı Nedir?, Pelteleşmek İsminin Anlamı Nedir?, Nadide İsminin Anlamı Nedir?, Boğulursan Büyük Suda (Denizde) Boğul Atasözü Anlamı Nedir?, Külâhsız İsminin Anlamı Nedir?, Zerrin Tekindor Kimdir?, İhlâslı İsminin Anlamı Nedir?, Fakülteli İsminin Anlamı Nedir?, Tüm Kadın Ürünleri, Hellraiser (film, 2022), Bot ve Çizme, Bize Gelince Yiyip İçelim, Size Gelince Gülüp Geçelim Atasözü Anlamı Nedir?, Andrey Lunyov Kimdir?, Pijama Takımı, Adîmü'l-İmkân İsminin Anlamı Nedir?, Hellblazers, Kapalı Kaynak İsminin Anlamı Nedir?, Tarım Bankacılığı Şubeleri, Cevaplı İsminin Anlamı Nedir?, Ahmed Hassan Said Kimdir?, Tarım Pos, İhbarlı İsminin Anlamı Nedir?, Tarifsiz İsminin Anlamı Nedir?, Pelteklik İsminin Anlamı Nedir?, Nadaslık İsminin Anlamı Nedir?, Külâhlı İsminin Anlamı Nedir?, Yonca Evcimik Kimdir?, Fakirce İsminin Anlamı Nedir?, Cevizli Nedir?, TarımKart, Andrey Kozırev Kimdir?, Ali Abdullah Eyüb Kimdir?, Abdurrahman Hacı Ahmedi Kimdir?, Adîmü'l-İhtimâl İsminin Anlamı Nedir?, Birlikten Kuvet Doğar Atasözü Anlamı Nedir?, Hayır (film), Tarım İşletme Kredileri, Elüs Kredisi, Bireysel İhtiyaclar Kredisi, Kapalı İsminin Anlamı Nedir?, Tarım Bankacılığı Ürünleri, Cevabi İsminin Anlamı Nedir?, Adîmü'l-Akl İsminin Anlamı Nedir?, Andrey Kirilenko (basketbolcu) Kimdir?, Hayalimdeki At, Nakışsız Nedir?, Kümeli Nedir?, İhatalı İsminin Anlamı Nedir?, TARSİM, Ali Abbasi (yönetmen) Kimdir?,