Ravenna, İtalya'daki 'nın mozaikle süslenmiş yarım kubbesinin içeride görünümü

Yarım kubbe, bir binada yarı dairesel bir alanı kaplayan ve bir kubbenin yarısı biçimindeki mimari öğedir. Antik Roma mimarisindeki , geleneksel ve İslami mimarideki camiler ile eyvanlarda sıklıkla kullanılmıştır.