Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir?

Yaylalar Nedir?

Yaylalar Nedir?, Yaylalar Nerededir?, Yaylalar Hakkında Bilgi?, Yaylalar Analizi? Yaylalar ilgili Yaylalar ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Yaylalar ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Yaylalar Ne Anlama Gelir Yaylalar Anlamı Yaylalar Nedir Yaylalar Ne Anlam Taşır Yaylalar Neye İşarettir Yaylalar Tabiri Yaylalar Yorumu 

Yaylalar Kelimesi

Lütfen Yaylalar Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Yaylalar İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Yaylalar Kelimesinin Anlamı? Yaylalar Ne Demek? ,Yaylalar Ne Demektir? Yaylalar Ne Demektir? Yaylalar Analizi? , Yaylalar Anlamı Nedir?,Yaylalar Ne Demektir? , Yaylalar Açıklaması Nedir? ,Yaylalar Cevabı Nedir?,Yaylalar Kelimesinin Anlamı?,Yaylalar Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Yaylalar Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Yaylalar Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Yaylalar

Yaylalar Kelimesinin Anlamı Nedir? Yaylalar Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Yaylalar Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Yaylalar - Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek Yaylalar - Oranlamak Yaylalar - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Yaylalar - Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Yaylalar - Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Yaylalar - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Yaylalar

Yaylalar Nedir? Yaylalar Ne demek? , Yaylalar Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Yaylalar Kelimesinin Anlamı? Yaylalar Ne Demek? Yaylalar Ne Demektir? ,Yaylalar Analizi? Yaylalar Anlamı Nedir? Yaylalar Ne Demektir?, Yaylalar Açıklaması Nedir? , Yaylalar Cevabı Nedir? , Yaylalar Kelimesinin Anlamı?


Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir?

Yayla

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Yaylalar sayfasından yönlendirildi)
Bolu'da yayla evlerinden bir görünüm.

Yayla veya plato, yüksek yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış, deniz yüzeyinden yüksekte kalan, düz arazi şeklidir. Yükseklikleri beş yüz metreden birkaç bin metreye kadar çıkabilir. Örneğin Türkiye'deki Erzurum-Kars Yaylası'nın yüksekliği 2.000 metre civarında (1.800 m) olmasına rağmen Orta Asya'da bulunan Pamir Yaylası'nın yüksekliği 4.000 m civarındadır.

Fiziki coğrafyada yayla[değiştir | kaynağı değiştir]

Dünyada en geniş ve yüksek plato Tibet Platosu'dur. Dünyanın çatısı (roof of the world) olarak isimlendirilir. Tibet Platosu 2 milyon km karelik bir alanı kapsar (Fransa veya Teksas'ın dört kat büyüklüğündedir) ve deniz seviyesinden ortalama yüksekliği yaklaşık 16.400 ayak (feet) (5.000 mt) dir.[1] Yükseklikleri 26.248 ayak(feet) (8.000 mt) den daha fazla olan 14 dağ ve yükseklikleri 22.967 ayak (feet) (7.000 mt) dan daha fazla olan yüzlerce dağ içermektedir. Yarlung Zangbo nehri plato içinde karşıdan karşıya akmakta ve Dünya'da en derin kanyon olan Yarlung Zangbo Grand Canyon unu kesmektedir. Plato jeolijik aktivitelerini günümüzde hala sürdürmekte ve her yıl ortalama olarak 0,04 inç (0,1 santimetre) yükseklik kazanmaktadır.

Yaylayı parçalayarak bir ağ gibi saran akarsu vadileri arasında kalan düz veya az eğimli yayla parçaları, vadilerin derinleşerek ve yayılarak genişlemesiyle daralır ve yayla dağlık-tepelik bir şekil alır.

Türleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Yaylaların meydana gelişleri değişik şekillerde olur. Bunlar volkanik yaylalar, karstik yaylalar, tabaka düzlüğü yaylaları ve aşınım yaylaları olmak üzere dört başlığa ayrılır.

Volkanik/Lav platolar[değiştir | kaynağı değiştir]

Yer kabuğundaki çatlaklardan çıkan lavlar yeryüzünde kalın bir tabaka oluşturur. Bu kalın tabakanın akarsulardan dolayı aşınmasıyla oluşan lav tabanlı platoya volkanik plato denir. Volkanik platolar eski zamanlarda aktif olan ancak şu anda sönmüş olan yanardağların çevrelerinde çokça görünür. Tarımsal açıdan verimli topraklardır. Bu tip yaylalara Kuzey Amerika'da rastlanır. Türkiye'deki en yüksek platolar bu türe aittir. Ardahan, Kars, Erzurum platoları örnek olabilir.

Karstik platolar[değiştir | kaynağı değiştir]

Alçı taşı, kaya tuzu veya kireç taşı gibi kolay eriyen kayaçların olduğu bölgelerde yeryüzündeki sular bu alanların düzleşmesine sebep olur, sonrasında ise akarsular bu bölgeleri aşındırarak karstik platoları oluşturur. Türkiye'de Akdeniz Bölgesi'nde sıkça görülür. Taşeli Platosu ve Teke Platosu örnekleridir. Bölgeler tarımsal olarak verimsizdir ve yerleşim genelde tercih edilmez.

Tabaka düzlüğü/Yatay duruşlu platolar[değiştir | kaynağı değiştir]

Tabaka düzlüğü platoları diğer platolara göre daha yüksekte ve daha sert yapıdaki bölgelerin akarsudan dolayı aşınarak oluşan platolardır. Türkiye'deki örnekleri Cihanbeyli Platosu, Haymana Platosu, Bozok Platosu, Obruk Platosu, Uzunyayla Platosu (İç Anadolu Bölgesi) ve Gaziantep Platoları (Güneydoğu Anadolu)'dır.

Aşınım/Aşındırma platoları[değiştir | kaynağı değiştir]

Buzul, sel, rüzgar ve akarsu gibi dış faktörlerin yere uyguladığı baskıdan dolayı oluşan şekil tektonik olaylarla karşılaştıktan sonra alçalmaya ya da yükselmeye başlar. Sonrasında yükselen bölgelerde akarsulardan dolayı aşınarak oluşan eğimli şekile aşınım platoları denir. Türkiye'deki örneklerine Perşembe Platosu (Karadeniz Bölgesi), Çatalca-Kocaeli Platosu (Marmara Bölgesi) verilebilir.[2]

Beşeri coğrafyada yayla[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye'de bir yayla evi.

Yayla, yerleşim şekli adı olarak da kullanılır. Yazın hayvan otlatmak için çıkılan dağlık ve ormanlık bölgelerdeki yüksek, düz, otluk yerlere yayla dendiği gibi; dinlenme, tatil yapma gayesiyle çıkılan yüksek yerlere, hatta şehir gibi yerleşim yerlerindeki yüksek kısımlarda bulunan mahallelere bile yayla adı verilir. Şehir ve köylere göre daha serin ve yağışlı olan bu tip yaylalar hayvancılığın gelişmesinde büyük fayda sağladığı gibi, bu yerlerde yaşayan ahaliye ekonomik destek de sağlar[3].

Yaylacılık göçebe yaşam tarzına benzese de bazı yönleriyle ayrılır. Yaylacı kışlak ve yaylak arasında yaz ve kış ritmik göç eder. Göçebeler ise otlak arama amacıyla sürekli göç halindedir. Yaylacının köy veya kasabada kalıcı bir meskeni bulunurken, göçerlerin çoğunlukla kalıcı konutları yoktur[3].

Yaylaların dinlenme, turizm gayesiyle kullanılan ve mahalle niteliğinde olanları turizm tatil köyleri haline gelmekte hatta geçici yerleşim yeri olmaktan çıkıp daimi yerleşim yerleri olmaktadır. Yaylalar, ağıl işlevleri olan göçebe hayvancılığın yerine son yıllarda rekreasyonel amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır.

Yaylalar kuruluş yerlerine göre üç gruba ayrılır[4]:

  • Yol üzeri yaylaları
  • Dağ yamaçları veya yüksek dağ düzlüklerine kurulan yaylalar
  • Dağ eteklerine kurulan yaylalar

Yaylalar gelen nüfus açısından dört gruba ayrılırlar:

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Yayla terimi eski Türkçe, Azeri ve Çağatay lehçelerinde bulunan yay (yaz), yaylamak (yazı geçirmek) sözcükleriyle bağlantılıdır. Yaylamak terimi zamanla, yaylag ve yaylak haline dönüşmüş, k sesinin düşmesiyle yayla halini almıştır[3]. Yaylacılık Anadoluya Orta Asya'dan Türk göçleriyle gelmiştir. Orhun Yazıtlarında yaylag terimi geçmektedir.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Plateau" 26 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. at scienceclarified.com
  2. ^ "plateau | National Geographic Society". education.nationalgeographic.org. 5 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2022-12-18. 
  3. ^ a b c DOĞANAY, Prof. Dr. Hayati; COŞKUN, Yrd.Doç.Dr. Ogün. "Özet". TÜRKİYE YAYLACILIĞINDAKİ DEĞİŞME EĞİLİMLERİ VE BAŞLICA SONUÇLARI. Doğu Coğrafya Dergisi - 30. 18 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2016. 
  4. ^ SEVGİ, Cezmi. "Adana ilinin kuzey kesiminde yaylacılık" (PDF). cografya.ege.edu.tr. 5 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Mayıs 2016. 

Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Nedir? :Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? ile ilgili Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Ne Demektir? Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Açıklaması Nedir? Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Cevabı Nedir? Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Açıklaması? :Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Gerçek mi? :Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? ile ilgili Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Hakkında? :Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? ile ilgili Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? burada bulabilirsiniz. Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Yaylalar nedir?, Yaylalar anlamı nedir?, Yaylalar ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Apeshit, Bedrifelek Kadınefendi, Saad Abdülemir, Fernand Coulibaly, Yalçın Çakır, Paccar, Ebubekir Rüstem Paşa, John Newcombe, Demiryolu mühendisliği, Fonksiyonalizm, Cansu Dere, Bursa cantık pidesi, Pawnee County, Oklahoma, Ferrari 340, Meet Joe Black, Mizrahi, Andreas Bouchalakis, Muğla Ulu Camii, Caucus, Fiction Records, Amerikan Bağımsızlık Bildirisi, Amerikan karşıtlığı, AgustaWestland AW109, Gültepe, Canik, Dindarlık, Yahudi dini, 1898 yılı devlet liderleri listesi, Nijer Nehri, Gurban Berdiýew, Atlantosaurus, Yukarıgüneyse, Oğuzeli, Pleiades (yıldız kümesi), Dağyurdu, Tomarza, Ahmet Dursun, Elina Babkina, Anthony McGill, Vevo, Fevzi Cemal, Pitane, Muharebe kruvazörü, Coleataenia, Mineralokortikoidler, Filolog, Baschi, Karim Benzema, Focșani, Bağırtlak, Focşani, Yalınağaç, İpekyolu, Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu, Ömer İzgi, Ortanca, Caracas, NGC 3057, Worcester Kolej, Oxford, Delüzyonel, Halk eğitimi, Hüfuf, Pedro Calomino, Barbados pasaportu, Hans Albrecht Bethe, Tekfir, Aylesbury, Efeler Tren İstasyonu, Santiago de Cuba ili, Florian Müller (1997 doğumlu futbolcu), Günaydın Vietnam, Finlandiya İç Savaşı, Animasyon filmleri listesi, Mehmet Cahit Güran, Ulama, Yehu, Dodoma Bölgesi, Ashikaga Yoshikatsu, Duvar tırmaşık kuşu, Karşılıklı anlaşılabilirlik, 1459, Aşnan, Philippus, Rory Fallon, Türk Ütopyaları, Agnostik, Football Manager 2016, Radyo sunucusu, Forest of the Dead, Mehmed Talat Paşa, Daman ilçesi, Doğru Rusya, Otto Wallach, Dothan, Alabama, Meristogenys, Zoonotik, Audi Q7, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı, Basileios Apokapis, Donghak Köylü Devrimi, Berat Yenilmez, Nazmi Akıman, Dilek cümlesi, Fox International Channels Italy,
Arda Kurtulan Kimdir?, 47. Türkiye Hükûmeti, Akın Kanat Kimdir?, Tutam İsminin Anlamı Nedir?, Sağgörülü İsminin Anlamı Nedir?, Out İsminin Anlamı Nedir?, Magmasal İsminin Anlamı Nedir?, Zidan Sertdemir Kimdir?, Tuba Demir Kimdir?, Dış politika, Şevval Çayır Kimdir?, Azavad bayrağı Anlamı Nedir, Azavad bayrağı Nasıl Oluştu, Azavad bayrağı Tarihi, Azavad bayrağı Renkleri, Azavad bayrağı Tasarımı, 46. Türkiye Hükûmeti, Su Burcu Yazgı Coşkun Kimdir?, Aylin Vatankoş Kimdir?, Semih Kılıçsoy Kimdir?, Alphan Manas Kimdir?, Çuvaş İsminin Anlamı Nedir?, Roksana Węgiel Kimdir?, Avcar İsminin Anlamı Nedir?, Roger Fernandes Kimdir?, Osman Karaaslan Kimdir?, Kızılca İsminin Anlamı Nedir?, Muhammet Ali Özbaskıcı Kimdir?, Mathys Tel Kimdir?, Lydian Nadhaswaram Kimdir?, Leonor de Borbón Kimdir?, Kenan Yıldız Kimdir?, Kang Yeseo Kimdir?, Öngörülü Nedir?, Izan Almansa Kimdir?, Kalan İsminin Anlamı Nedir?, IShowSpeed Kimdir?, Emre Topçu Kimdir?, Girişken İsminin Anlamı Nedir?, Emre Tezgel Kimdir?, 45. Türkiye Hükûmeti, Efe Sarıkaya Kimdir?, Dilay Özdemir Kimdir?, Désiré Doué Kimdir?, Beknaz Almazbekov Kimdir?, Bedirhan Çetin Kimdir?, Alper Efe Pazar Kimdir?, Alisa İsbir Kimdir?, Zeynep Taşkın Kimdir?, Yasin Özcan Kimdir?, Yağız Aksu Kimdir?, Tufan Bilen Kimdir?, Xochitl Gomez Kimdir?, Warren Zaïre-Emery Kimdir?, Victor Vernicos Kimdir?, 44. Türkiye Hükûmeti, Priah Ferguson Kimdir?, Lana Pudar Kimdir?, Aylin Tunceli Kimdir?, Avare İsminin Anlamı Nedir?, Kamila Valiyeva Kimdir?, İsak Vural Kimdir?, Endrick Felipe Kimdir?, Üçüncü Hükûmet, Alphan Eşeli Kimdir?, Akın İpek Kimdir?, Andrea Kimi Antonelli Kimdir?, Muhammed Abdullah Özer Kimdir?, Yağız Kılınç Kimdir?, Viki Gabor Kimdir?, Sofía de Borbón Kimdir?, Scarlett Estevez Kimdir?, Naomi Traa Kimdir?, 43. Türkiye Hükûmeti, Melody (Brezilyalı şarkıcı) Kimdir?, Maléna (şarkıcı) Kimdir?, Turus İsminin Anlamı Nedir?, Sağ Eğilimli İsminin Anlamı Nedir?, James Mountbatten-Windsor Kimdir?, Çuvalsız İsminin Anlamı Nedir?, Otuzuncu İsminin Anlamı Nedir?, Magbut İsminin Anlamı Nedir?, Isabella (Danimarka prensesi) Kimdir?, Kızıl İblis İsminin Anlamı Nedir?, Heo Jung-eun Kimdir?, Hatice (Fas prensesi) Kimdir?, Çağan Efe Ak Kimdir?, Sky Brown Kimdir?, Sara James Kimdir?, Saman Gibi Nedir?, Pınar Sislituna Kimdir?, Kalabalıkça İsminin Anlamı Nedir?, Girişimsel İsminin Anlamı Nedir?, Tanya Mejentseva Kimdir?, Dakikalık Nedir?, 42. Türkiye Hükûmeti, Yağız Kaan Erdoğmuş Kimdir?, Soleá Kimdir?, Avara İsminin Anlamı Nedir?, Kullanıcı:Mustafa6128/madde adı Kimdir?, Aylin Tezel Kimdir?, Blue Ivy Carter Kimdir?, George (Galler prensi) Kimdir?, Prenses Gabriella, Carladès Kontesi Kimdir?,