Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir?

Wilson İlkeleri Nedir?

Wilson İlkeleri Nedir?, Wilson İlkeleri Nerededir?, Wilson İlkeleri Hakkında Bilgi?, Wilson İlkeleri Analizi? Wilson İlkeleri ilgili Wilson İlkeleri ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Wilson İlkeleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Wilson İlkeleri Ne Anlama Gelir Wilson İlkeleri Anlamı Wilson İlkeleri Nedir Wilson İlkeleri Ne Anlam Taşır Wilson İlkeleri Neye İşarettir Wilson İlkeleri Tabiri Wilson İlkeleri Yorumu 

Wilson İlkeleri Kelimesi

Lütfen Wilson İlkeleri Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Wilson İlkeleri İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Wilson İlkeleri Kelimesinin Anlamı? Wilson İlkeleri Ne Demek? ,Wilson İlkeleri Ne Demektir? Wilson İlkeleri Ne Demektir? Wilson İlkeleri Analizi? , Wilson İlkeleri Anlamı Nedir?,Wilson İlkeleri Ne Demektir? , Wilson İlkeleri Açıklaması Nedir? ,Wilson İlkeleri Cevabı Nedir?,Wilson İlkeleri Kelimesinin Anlamı?,Wilson İlkeleri Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Wilson İlkeleri Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Wilson İlkeleri Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Wilson İlkeleri Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Wilson İlkeleri Kelimesinin Anlamı Nedir? Wilson İlkeleri Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Wilson İlkeleri Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Wilson İlkeleri Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Wilson İlkeleri - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Wilson İlkeleri

Wilson İlkeleri Nedir? Wilson İlkeleri Ne demek? , Wilson İlkeleri Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Wilson İlkeleri Kelimesinin Anlamı? Wilson İlkeleri Ne Demek? Wilson İlkeleri Ne Demektir? ,Wilson İlkeleri Analizi? Wilson İlkeleri Anlamı Nedir? Wilson İlkeleri Ne Demektir?, Wilson İlkeleri Açıklaması Nedir? , Wilson İlkeleri Cevabı Nedir? , Wilson İlkeleri Kelimesinin Anlamı?


Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir?

Wilson İlkeleri

Vikipedi, özgür ansiklopedi
ABD başkanı Woodrow Wilson

Wilson İlkeleri, Wilson Prensipleri, On Dört Madde ya da On Dört Nokta olarak da bilinir (İngilizce: Fourteen Points) Amerika Birleşik Devletleri başkanı Woodrow Wilson'ın 8 Ocak 1918 günü ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada bahsettiği ilkelerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) I. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmasını istediği dünya düzenine ilişkin görüşlerini ifade eder.

ABD 6 Nisan 1917'de İtilaf Devletleri'nin yanında I. Dünya Savaşı'na dahil olmuştu. Ancak, bu giriş siyasi açıdan önemli sorunlar çıkarmıştı. Çünkü, ABD hükûmeti ve özellikle Başkan Wilson'ın savaş sonrası düzeni konusunda bağlaşıklardan çok farklı görüş ve düşünceleri vardı. Daha savaş sona ermeden, 1918 yılının Ocak ayında Başkan Wilson savaş sonrası dünya ile ilgili görüşlerini ünlü 14 noktası ile açıkladı. Başkan Wilson, bu genellemeleri yapmadan önce, I. Dünya Savaşı'nın nedenleri üzerinde düşünmüş, savaşı ortadan kaldıracak önlemleri ve kendine göre adil olan sınır düzenlemelerini içeren bir açıklamada bulunmuştu.[1]

Bu önerilere savaş içinde hiçbir devletten olumlu yanıt gelmedi. Almanya'nın yenilgisinin kesinleşmesi üzerine, Almanya şansölyesi Maximilian 4 Ekim 1918'de, İsviçre aracılığıyla Wilson'a bir nota göndererek ateşkesin hemen sağlanmasını ve On Dört Madde temelinde barış görüşmelerinin başlatılmasını istedi. Wilson'ın önerileri savaş sonrasında toplanan barış konferansını etkilemiş ve iki savaş arası dönemde (1918-1939) Avrupa'nın sömürgeci devletlerini güç durumda bırakan sorunlar çıkarmıştır.

Wilson İlkeleri'nin aynı zamanda Lenin tarafından yazılan Barış Kararnamesi'ne de bir cevap olduğu belirtilmektedir.

Maddeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Wilson ABD Kongresi'nin 8 Ocak 1918'deki ortak oturumunda savaş sonrasında yapılacak barış antlaşmasıyla ilgili görüşlerini 14 maddede topladı. On Dört Madde'nin metni şudur:[2]

 1. Tam bir açıklık içinde varılmış barış anlaşmalarından sonra hiçbir özel uluslararası anlaşmaya gidilmemeli ve diplomatik etkinlik her zaman içtenlikle ve kamuoyunun gözü önünde yürütülmelidir.
 2. Denizlerin uluslararası sözleşmeler gereğince bütünüyle ya da kısmen kapatılabilmesi dışında, savaşta ve barışta karasuları dışındaki bütün denizlerde mutlak seyrüsefer serbestliği sağlanmalıdır.
 3. Barışı onaylayan ve korumak için anlaşan ülkeler arasındaki bütün ekonomik engeller olabildiğince kaldırılmalı ve ticaretin eşitlik temelinde yürütülmesi sağlanmalıdır.
 4. Her ülkede silah gücünün iç güvenliği sağlamaya yetecek en düşük düzeye indirilmesi için yeterli güvenceler karşılıklı olarak verilmelidir.
 5. Sömürgelerin bütün talepleri serbest, açık görüşlü ve tümüyle tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalı, bu tür egemenlik sorunlarının çözümünde ilgili halkların çıkarlarıyla egemenliği tartışılan devletin adil taleplerinin eşit ağırlık taşıması ilkesine kesinlikle uyulmalıdır.
 6. Rus İmparatorluğu'na ait bütün topraklardan yabancı askerler çekilmeli, Rusya'yı ilgilendiren bütün sorunlar, kendi siyasal gelişimini ve ulusal politikalarını bağımsızca belirlemesine olanak verecek biçimde dünyanın öbür uluslarının en uygun ve özgür işbirliğiyle çözülmeli, Rusya'nın kendi belirleyeceği kurumsal yapıyla özgür uluslar topluluğuna içtenlikle kabul edilmesi, hatta gereksinim duyabileceği ya da isteyebileceği her türlü yardımın yapılması sağlanmalıdır. Gelecek birkaç ay içinde öbür ulusların Rusya'ya karşı tutumları iyi niyetlerinin, Rusya'nın gereksinimlerinin kendi çıkarlarından farklılığını kavrayıp kavramadıklarının ve bencillikten uzak, akıllı bir yaklaşımla onun sorunlarına yakınlık duyup duymadıklarının kesin göstergesi olacaktır.
 7. Yabancı askerler Belçika'dan çekilmeli ve bu ülke hiçbir kısıtlama olmaksızın bütün öbür özgür ulusların sahip olduğu egemenlik haklarına yeniden kavuşmalıdır. Bunun gerçekleşmesi, ulusların birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla koydukları kurallara duydukları güvenin yeniden sağlanmasında en önemli rolü oynayacaktır. Bu düzeltme yapılmadan uluslararası hukukun yapısı ve geçerliliği örselenmiş kalacaktır.
 8. Bütün Fransız toprakları özgürlüğüne kavuşmalı ve işgal edilen kesimler geri verilmelidir. 1871'de Alsace-Lorraine konusunda Fransa'ya Prusya tarafından yapılan ve yaklaşık elli yıldır dünyada istikrarlı bir barışın kurulmasını önleyen haksızlık, herkesin çıkarlarına olan barışın yeniden sağlanabilmesi için düzeltilmelidir.
 9. İtalya'nın sınırları, açıkça belirlenmiş ulusal sınırlar temelinde yeniden çizilmelidir.
 10. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu halklarının uluslararasındaki yeri korunmalı ve güvence altına alınmalı, bu halklara özerk gelişme olanağı tanınmalıdır.
 11. Yabancı askerler Romanya, Sırbistan ve Karadağ'dan çekilmeli, işgal edilen topraklar geri verilmelidir. Sırbistan'a denize serbest ve güvenli çıkış sağlanmalıdır. Çeşitli Balkan devletleri arasındaki ilişkiler tarihsel bağlılık ve ulusal sınırlar temelinde dostça görüşmeler yoluyla yürütülmelidir. Balkan devletlerinin siyasal ve ekonomik bağımsızlığıyla toprak bütünlüğüne ilişkin uluslararası güvenceler anlaşmada yer almalıdır.
 12. Bugünkü Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Türk kesimlerine güvenli bir egemenlik tanınmalı, Türk yönetimindeki öbür uluslara da her türlü kuşkudan uzak yaşam güvenliğiyle özerk gelişmeleri için tam bir özgürlük sağlanmalıdır. Ayrıca Çanakkale Boğazı uluslararası güvencelerle gemilerin özgürce geçişine ve uluslararası ticarete sürekli açık tutulmalıdır.
 13. Polonyalıların yaşadığı tartışmasız olan toprakları içine alacak bağımsız bir Polonya devleti kurulmalı, bu devletin denize serbest ve güvenli çıkışı sağlanmalı, siyasal ve ekonomik bağımsızlığıyla toprak bütünlüğü de uluslararası sözleşmeyle güvence altına alınmalıdır.
 14. Büyük küçük bütün devletlerin siyasal bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusunda karşılıklı güvence vermek üzere özel sözleşmelerle bütün ulusları içine alan bir birlik oluşturulmalıdır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918'e, İmge Kitabevi, Eylül 2007. ISBN 975-533-043-3.
 2. ^ Encyclopædia Britannica Fifteenth Edition

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]


Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Nedir? :Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? ile ilgili Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Ne Demektir? Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Açıklaması Nedir? Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Cevabı Nedir? Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Açıklaması? :Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Gerçek mi? :Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? ile ilgili Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Hakkında? :Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? ile ilgili Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? burada bulabilirsiniz. Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Wilson İlkeleri nedir?, Wilson İlkeleri anlamı nedir?, Wilson İlkeleri ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Firmicutes, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Ebu Leheb, Fenerbahçe (kadın kürek takımı), Yönetmelik, Sestino, Dale Abbey, Gölgelendirici, Cunda, Fenerbahçe (kadın futbol takımı), Edebi eleştiri, Braille, 71. Akademi Ödülleri, Pervin Par, Kırım Tatar mutfağı, Interpol grup, Türkiyedeki film festivalleri listesi, Fenerbahçe (kadın boks takımı), Disney Channel (Türkiye), Akıncılar, Kahta, Türkmenistan Kürtleri, Ali Enver Tekand, Oriol Riera Magem, Mary Wesley, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, En avant Guingamp, Clube de Regatas Vasco da Gama, Fenerbahçe (kadın basketbol takımı), Uluslararası Bitki İsimleri Dizini, Bozdağlar, Melid, Stephen W. Hawking, Željka Antunović, Fenerbahçe (kadın atletizm takımı), Thandiwe Newton, Business Insider, Fenerbahçe (futbol takımı) sezonları listesi, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Türkmen Devlet Mimarlık ve İnşaat Enstitüsü, MÖ 270, Fenerbahçe (futbol takımı) istatistikleri ve rekorları listesi, Kamu hizmeti duyurusu, Our Song, Çveneburiler, Ateş Çemberi (film), I. Kaliman Asen, Avrupa mutfakları listesi, Arap İsrail Savaşı, Sulfasalazin, Yukihiko Sato, Fenerbahçe (erkek yüzme takımı), Barbados mutfağı, Vasili Çuykov, Elin Nordegren, Profiterol, Apricena, Fenerbahçe (erkek voleybol takımı), Fenerbahçe (erkek masa tenisi takımı), Vatandaşlık, Billboard Türkiye Top 20 Listesi, Fenerbahçe (erkek kürek takımı), Shanghai Jiao Tong Üniversitesi, Ouémé Departmanı, Volodimir Hroysman, Fenerbahçe (erkek boks takımı), George Bernard Shaw, Hava indirme birliği, Fenerbahçe (erkek atletizm takımı), Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi, Fenerbahçe (basketbol takımı) koçları listesi, İsveç mutfağı, Tuleytula, Zarok TV, Fenerbahçe (basketbol takımı) kadroları listesi, Pravda, Thomas Gravesen, The Guilty (film, 2018), 2007 A Lyga, Abraveses, São Tomé ve Príncipe devlet başkanları listesi, Antik Roma mutfağı, Makao bayrağı, Into the Groove, Yurungkaş Nehri, Zug Gölü, Wimbledon tek kadınlar şampiyonları listesi, Ulus, Gebze, Fenerbahçe (basketbol takımı), Balenciaga, Ellerdorf, NGC 31, Patmos, Prototip tabanlı programlama, Planet Çocuk, Zerdab Rayonu, Jetix Play, Tunus mutfağı, Esra Ruşan, Sofya Garı, Eskişehir ilindeki yerleşim yerleri listesi,
Atilla Gülan Kimdir?, Emre Karabacak Kimdir?, Yangaz Nedir?, Ekrem Erdin Kimdir?, Hercaice İsminin Anlamı Nedir?, Dopdolu İsminin Anlamı Nedir?, Bombeli İsminin Anlamı Nedir?, Yeşim Karadağ Kimdir?, Atilla Girgin Kimdir?, Adrián Aldrete Kimdir?, Vefasız İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhi İsminin Anlamı Nedir?, Mevsimli Mevsimsiz İsminin Anlamı Nedir?, Bolca İsminin Anlamı Nedir?, Soğdca Nedir?, Hercai İsminin Anlamı Nedir?, Donuk İsminin Anlamı Nedir?, Hikmetli Nedir?, Atilla Dorsay Kimdir?, Berkay Akkuş Kimdir?, Bol İsminin Anlamı Nedir?, Sophie Aldred Kimdir?, Vefalı İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatsiz İsminin Anlamı Nedir?, Mevrut İsminin Anlamı Nedir?, Soğansı Nedir?, Mökkem Nedir?, Herbivor İsminin Anlamı Nedir?, Donlu İsminin Anlamı Nedir?, Donlu Nedir?, Niler Albayrak Kimdir?, Boklu İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Enes Süzen Kimdir?, Atilla Ateş Kimdir?, Möblesiz Nedir?, Bok İsminin Anlamı Nedir?, Her Bir İsminin Anlamı Nedir?, Don Yağı İsminin Anlamı Nedir?, Vefakâr İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatli İsminin Anlamı Nedir?, Mevkut İsminin Anlamı Nedir?, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Boğunuk İsminin Anlamı Nedir?, Resül Kaplan Kimdir?, Soğanımsı Nedir?, Mozambikli Nedir?, Hepçil İsminin Anlamı Nedir?, Dominikli İsminin Anlamı Nedir?, Dominikli Nedir?, Aldo Polo Kimdir?, Atilla Atalay Kimdir?, Veciz İsminin Anlamı Nedir?, Sığ İsminin Anlamı Nedir?, Mevdu İsminin Anlamı Nedir?, Boğumlu İsminin Anlamı Nedir?, Nilay Barkın Kimdir?, Atilla Andaç Yapıcıer Kimdir?, Yanaklı Nedir?, Sofralık Nedir?, Motorsuz Nedir?, Hepatolojik İsminin Anlamı Nedir?, Dominant İsminin Anlamı Nedir?, Higroskopik Nedir?, Boğum Boğum İsminin Anlamı Nedir?, Muhammet Bahadır Ayas Kimdir?, Aldo Leão Ramírez Kimdir?, Vebalı İsminin Anlamı Nedir?, Yonca Mete Soy Kimdir? Yonca Mete Soy Nereli Yonca Mete Soy Kaç Yaşında?, Sıfır İsminin Anlamı Nedir?, Mevcut İsminin Anlamı Nedir?, Mehmet Ali Doğu Kimdir?, Atilla Alpar Kimdir?, Boğuk Boğuk İsminin Anlamı Nedir?, Sofiyane Nedir?, Hennez İsminin Anlamı Nedir?, Domestik İsminin Anlamı Nedir?, Higrometrik Nedir?, Aldo Duscher Kimdir?, Boğuk İsminin Anlamı Nedir?, Vazifeşinas İsminin Anlamı Nedir?, Sıçrayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Bilgehan Tuba Tiryaki Kimdir?, Hendesi İsminin Anlamı Nedir?, Dolusu İsminin Anlamı Nedir?, Higrofil Nedir?, Dolusu Nedir?, Boğucu İsminin Anlamı Nedir?, İsmet Güneşhan Kimdir?, Aldo Corzo Kimdir?, Vazifeperver İsminin Anlamı Nedir?, Sıcakkanlı İsminin Anlamı Nedir?, Mevâlî İsminin Anlamı Nedir?, Kenya bayrağı Anlamı Nedir, Kenya bayrağı Nasıl Oluştu, Kenya bayrağı Tarihi, Kenya bayrağı Renkleri, Kenya bayrağı Tasarımı, Boğmaklı İsminin Anlamı Nedir?, Yamyaş Nedir?, Sofistik Nedir?, Leman Sivri Kimdir?, Motifsiz Nedir?, Birgül Yıldız Günay Kimdir?, Hemzemin İsminin Anlamı Nedir?,