Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir?

Topoloji Nedir?

Topoloji Nedir?, Topoloji Nerededir?, Topoloji Hakkında Bilgi?, Topoloji Analizi?

Topoloji ilgili

Topoloji ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz. 

Topoloji ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz.

Topoloji

Topoloji Ne Anlama Gelir Topoloji Anlamı Topoloji Nedir

Topoloji Ne Anlam Taşır Topoloji Neye İşarettir Topoloji Tabiri Topoloji Yorumu ,Topoloji Kelimesi Bulunamadı.

Topoloji Kelimesi

Lütfen Topoloji Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız.

Topoloji İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Topoloji Kelimesinin Anlamı? Topoloji Ne Demek? ,Topoloji Ne Demektir?

Topoloji Ne Demektir?

Topoloji Analizi? , Topoloji Anlamı Nedir? Topoloji Ne Demektir? , Topoloji Açıklaması Nedir? ,Topoloji Cevabı Nedir? Topoloji Kelimesinin Anlamı? Topoloji Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Topoloji Kelimesinin Anlamı Ne demek? Topoloji Kelimesinin Anlamı Ne demektir?


Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir?

Topoloji

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yıldız topolojinin basit bir şeması

Topoloji, matematiğin ana dallarından biridir. Yunancada yer, yüzey veya uzay anlamına gelen topos ve bilim anlamına gelen logos sözcüklerinden türetilmiştir. Topoloji biliminin kuruluş aşamalarında yani 19. yüzyılın ortalarında, bu sözcük yerine aynı dalı ifade eden Latince analysis situs ür.

Bir homeomorfizmaya örnek olarak, bir üçgenin (içi boş) bir çembere ya da bir çay bardağının, çay tabağına dönüşümü verilebilir. Bunu geometrik olarak görmek çok kolaydır. Gerçekten çay bardağı ya da tabağından birinin kauçuktan yapıldığını düşünürsek, cismin bütünlüğünü bozmadan, çekip uzatarak ve/veya eğip bükerek diğer cisme dönüştürebileceğimizi görürüz. Benzer şekilde kulplu bardak ve simidin birbirlerine aynı yöntemle dönüştürülebileceğini de görebiliriz.

Özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru Henri Poincaré'nin çalışmalarıyla ulaşılabilmiş maksimum göreceli temellerine oturtulan topoloji, 20. yüzyıl boyunca gelişmiş ve çeşitli altdallara ayrılmıştır. En temel altdal olan nokta-küme topolojisi, topolojiyi kümeler teorisi düzeyinde inceler; tıkızlık, bağlantılılık, ayrılabilirlik, sayılabilirlik gibi temel kavramlarla ilgilenir. Cebirsel topoloji altdalı, homotopi, homoloji gibi cebirsel-topolojik kuramlar aracılığıyla topolojik uzayları inceler. Türevli topoloji, üzerinde türev işleminin tanımlanabildiği uzayları, örneğin çokkatlıları, türevlenebilir gönderim (konumun analizi) deyimi kullanılıyordu.

Topoloji sözcüğü bir topolojik uzayı tanımlamak için inşa edilen ve belli koşulları sağlayan kümeler ailesi için de kullanılır. Aşağıdaki matematiksel tanımda bu koşullar sıralanmıştır. Topolojik yapı, geometri bağlamında bir kümenin üzerine konabilecek en basit yapı olarak görülebilir. Başka bir deyişle, topoloji, geometri yapmak için atılan ilk adımdır.

Üzerine topoloji konmuş iki küme arasındaki geçiş, ancak topolojileri gözeten ve sürekli denen gönderimlerle olasıdır. İki topolojik uzayın denkliği, aralarında topolojiyi koruyan ve topolojik eşyapı ya da homeomorfizma denen sürekli bir gönderimin varlığıyla ortaya çıkar. Kabaca, bu tür gönderimler topolojik nesneleri yırtmadan ve koparmadan, eğip bükerek sürekli bir biçimde bir başka nesneye dönüştürler aracılığıyla inceler. Düşük boyutlu topoloji, 2, 3, 4 boyutlu çokkatlıları inceler. Kısacası, topoloji sözcüğünün başına gelen sözcük, altdalın hangi matematiksel yapıları kullanarak topolojik uzayları incelediğini belirtir; örneğin geometrik topoloji, simplektik topoloji, kontakt topoloji vs.

Matematiksel tanım[değiştir | kaynağı değiştir]

X herhangi bir küme, T ise X kümesinin altkümelerinin bir kısmından oluşan bir küme olsun. Eğer T aşağıdaki koşulları sağlıyorsa T'ye X'in üzerinde bir topoloji denir:

  1. Boşküme ve X, T'nin elemanları olmalıdır.
  2. T'nin herhangi sayıda elemanının (X'in altkümesi olarak) birleşimi yine T'nin elemanı olmalıdır.
  3. T'nin sonlu sayıda elemanının kesişimi yine T'nin elemanı olmalıdır.

Bu koşulların sağlanması durumunda T ile donatılmış X kümesine bir topolojik uzay denir.

T'ye dahil olan her bir altkümeye açık (ya da X'te açık) denir. Tanım gereği, boşküme, X, herhangi sayıda altkümenin birleşimi, sonlu altkümenin kesişimi açık altkümelerdir. Bir altkümenin tümleyeni T'nin içindeyse o altkümeye kapalı denir. Dolayısıyla, boşküme ve X aynı zamanda kapalı altkümelerdir. Tüm bu tanımlardan yola çıkarak bir topolojik uzayda herhangi sayıda kapalı altkümenin kesişimi ve sonlu sayıda kapalı altkümenin birleşiminin kapalı olduğu kolaylıkla gösterilebilir.

T topolojisine dahil olan altkümelere açık denmesi, çok daha eski bir geleneğe dayanmaktadır. Gerçel sayılar çizgisi, üzerindeki uzaklık (metrik) kavramıyla birlikte düşünüldüğünde standart bir topolojik uzay örneğidir: bu uzayda bir noktaya olan uzaklıkları belli bir sayıdan küçük olan noktaların kümesine geleneksel olarak açık aralık denir. Bu tür açık aralıklar (ve herhangi sayıda birleşimleri) gerçel sayılar çizgisinin standart topolojisinin içinde yer alır. Benzer biçimde, bir düzlemin üzerine açık yuvarlar aracılığıyla kurulacak topoloji, geleneksel Öklit düzlemini verecektir. 'Gerçel sayılar topolojik uzayı'ndan kendisine herhangi bir fonksiyonun sürekli olması, analizdeki (calculus) geleneksel süreklilik tanımıyla tamamen aynıdır.

Bir topolojik uzayın (X) bir altkümesi (A) üzerinde, uzayın topolojisi sayesinde bir topoloji kurulabilir. X'te açık herhangi bir kümenin A ile kesişimine A'da açık diyerek oluşturulan topolojiye altuzay topolojisi (tetiklenen topoloji) denir. Örneğin, Öklid düzleminde yatan bir üçgen, tetiklenen topoloji sayesinde sezgisel olarak beklediğimiz topolojik uzay yapısına kavuşur: üçgenin üzerine çizilen açık bir aralık, üçgende açık olacaktır.

X ve Y adlı iki topolojik uzay ve X'ten Y'ye giden bir f gönderimi için, Y'deki herhangi bir açık altkümenin f altında ters görüntüsünün X'te açık olması durumunda f gönderimine sürekli gönderim denir. İki topolojik uzay arasında birebir, örten, tersi ve kendisi sürekli bir gönderime topolojik eşyapı ya da homeomorfizma, bu uzaylaraysa eşyapısal ya da homeomorfik denir. Örneğin, düzlemde yatan bir üçgenle bir çember ya da 3 boyutlu Öklit uzayında yatan bir simitle bir kulplu bardak (bulundukları uzaydan tetiklenen topolojileriyle) birbirlerine homeomorfiktir.[1]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Munkres, James R. (2000). Topology (Second Edition). Prentice Hall. s. 537. 

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]


Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Nedir? :Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? ile ilgili Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Ne Demektir? Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Açıklaması Nedir? Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Cevabı Nedir? Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Açıklaması? :Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Gerçek mi? :Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? ile ilgili Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Hakkında? :Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? ile ilgili Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? burada bulabilirsiniz. Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Topoloji nedir?, Topoloji anlamı nedir?, Topoloji ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Kategori:Virginiada çekilmiş filmler, Dosya:Dont Stop Til You Get Enough.ogg, Kova (astroloji), Tayfun Korkut, Ahmet Bülent Meriç, TBMM 13. dönem milletvekilleri listesi, "Ukrayna" Sarayı, Chevak Çupikçesi, İtalyan Doğu Afrikası, Akın Çakmakçı, Statik (fizik), Tavadi, 17 Mayıs, Kategori:Ganalı askerler, Huawei Mate 40, A Few Good Men, Tartışma:Sel, Tenochtitlan, Kiraz, İzmir, Fars Körfezi, David Lynch (söz yazarı), Terrence Williams, Sonora Çölü, Adem Ljajić, Özen Film, Kuzguncuk, Kashima Futbol Stadyumu, Mauricio Solís, Dubai Tour, The Smeezingtons, Film endüstrisi, Psikiyatri, Galatasaray TV, Polonyaca, Musa ibn Nahman, BMC Cancer, Balor, Deniz Ezgisi, Sefarad Yahudileri, Suzano, Oliver Riedel, Kore Standart Saati, Fevzi Cemal, New England, Nikomedes, Dors mon amour, Comox, Payne Stewart, UCeDé, Kategori:Yunan tasarımcılar, Over the Rainbow, Bodo Illgner, Common Criteria, 2016 FA Community Shield, Ahmet Sadri Hattuza, Denizli Atatürk Stadyumu, Sebt Günü, Solenoid, Kategori:Epilepsiden ölenler, T lenfosit, Müsabaka, Andrew Bird, Venedik doçeleri listesi, Bekerel, Sistemik yanlılık, Gourde, Zımba Gibi Delikanlı, 20. Akademi Ödülleri, Kalmar Birliği, Lale, Kosova Vilayeti, Sergiyev Posad, Sanok, Osmanlı Saray Mutfağı, Cebelitarık, Gizli Yüz (film), Victor Fleming, Epic Games, Udmurtlar, Carlo Levi, Kategori:Pilotlar, Kategori:İtalyadaki İspanyol gurbetçiler, Kategori:Melbourneda kültür, IV. Henry, Brezilya İmparatorluğu, Prana, Halkların Demokratik Kongresi, Ahmet Berat Çonkar, Doğa Rutkay, Aon (şirket), Sidnei, Sovyet Hava Savunma Kuvvetleri, Biraz Pop Biraz Sezen, Din bilimleri, Macar İşçi Partisi, Take That: For the Record, Kategori:Atmosfer kimyası, Kod Adı Aşk, Antonio Vivaldi, Dmitri Ulyanov,
Ziya Önel Kimdir? Ziya Önel Nereli Ziya Önel Kaç Yaşında?, Douglas Teixeira Kimdir? Douglas Teixeira Nereli Douglas Teixeira Kaç Yaşında?, Tiago Lopes Kimdir?, Turgay Semercioğlu Kimdir?, Gölhisar Nüfusu Kaçtır , Gölhisar Kaç Mahallesi Vardır? , Gölhisar Köyleri , Gölhisar Tarihi , Gölhisar Mahalleleri, Pervin Salman Kimdir? Pervin Salman Nereli Pervin Salman Kaç Yaşında?, Ziya Kütevin Kimdir? Ziya Kütevin Nereli Ziya Kütevin Kaç Yaşında?, Douglas Pereira dos Santos Kimdir? Douglas Pereira dos Santos Nereli Douglas Pereira dos Santos Kaç Yaşında?, Gunnar Heidar Thorvaldsson Kimdir?, Turgay Gölbaşı Kimdir?, Pervin Nedim Bal Kimdir? Pervin Nedim Bal Nereli Pervin Nedim Bal Kaç Yaşında?, Ziya İshan Kimdir? Ziya İshan Nereli Ziya İshan Kaç Yaşında?, Douglas (Nisan 1990 doğumlu futbolcu) Kimdir? Douglas (Nisan 1990 doğumlu futbolcu) Nereli Douglas (Nisan 1990 doğumlu futbolcu) Kaç Yaşında?, Thomas Heurtaux Kimdir?, Sinan Turan Kimdir?, Çeltikçi Nüfusu Kaçtır , Çeltikçi Kaç Mahallesi Vardır? , Çeltikçi Köyleri , Çeltikçi Tarihi , Çeltikçi Mahalleleri, Pervin Erdem Kimdir? Pervin Erdem Nereli Pervin Erdem Kaç Yaşında?, Ziya İhsan Kimdir? Ziya İhsan Nereli Ziya İhsan Kaç Yaşında?, Doudou Mangni Kimdir? Doudou Mangni Nereli Doudou Mangni Kaç Yaşında?, Bernd Thijs Kimdir?, Aykut Turan Kimdir?, Pervin Dallıağ Kimdir? Pervin Dallıağ Nereli Pervin Dallıağ Kaç Yaşında?, Ziya Eryılmaz Kimdir? Ziya Eryılmaz Nereli Ziya Eryılmaz Kaç Yaşında?, Giovani dos Santos Kimdir? Giovani dos Santos Nereli Giovani dos Santos Kaç Yaşında?, Thievy Bifouma Kimdir?, Önder Turacı Kimdir?, Şanlıurfa Nüfusu Kaçtır Şanlıurfa Kaç İlçesi Vardır? Şanlıurfa Köyleri Şanlıurfa Tarihi Şanlıurfa Mahalleleri, Çavdır Nüfusu Kaçtır , Çavdır Kaç Mahallesi Vardır? , Çavdır Köyleri , Çavdır Tarihi , Çavdır Mahalleleri, Perran Yavuz Kimdir? Perran Yavuz Nereli Perran Yavuz Kaç Yaşında?, Ziya Ekrem Bayrak Kimdir? Ziya Ekrem Bayrak Nereli Ziya Ekrem Bayrak Kaç Yaşında?, Dória Kimdir? Dória Nereli Dória Kaç Yaşında?, Thierry Fidjeu-Tazemeta Kimdir?, Onur Tuncer Kimdir?, Perran Fügen Özülkü Kimdir? Perran Fügen Özülkü Nereli Perran Fügen Özülkü Kaç Yaşında?, Ziya Çelebi Kimdir? Ziya Çelebi Nereli Ziya Çelebi Kaç Yaşında?, Donis Avdijaj Kimdir? Donis Avdijaj Nereli Donis Avdijaj Kaç Yaşında?, Thibault Moulin Kimdir?, Tuncer Çimenli Kimdir?, Bucak Nüfusu Kaçtır , Bucak Kaç Mahallesi Vardır? , Bucak Köyleri , Bucak Tarihi , Bucak Mahalleleri, Perran F Özülkü Kimdir? Perran F Özülkü Nereli Perran F Özülkü Kaç Yaşında?, Ziya Ceren Kimdir? Ziya Ceren Nereli Ziya Ceren Kaç Yaşında?, Mitchell Donald Kimdir? Mitchell Donald Nereli Mitchell Donald Kaç Yaşında?, Theódór Elmar Bjarnason Kimdir?, Emrah Tuncel Kimdir?, Perran F Kutlu Kimdir? Perran F Kutlu Nereli Perran F Kutlu Kaç Yaşında?, Ziya Celayiroğlu Kimdir? Ziya Celayiroğlu Nereli Ziya Celayiroğlu Kaç Yaşında?, Álvaro Domínguez Kimdir? Álvaro Domínguez Nereli Álvaro Domínguez Kaç Yaşında?, Théo Mendy Kimdir?, Fevzi Tuncay Kimdir?, Altınyayla Nüfusu Kaçtır , Altınyayla Kaç Mahallesi Vardır? , Altınyayla Köyleri , Altınyayla Tarihi , Altınyayla Mahalleleri, Perizat Urfalı Kimdir? Perizat Urfalı Nereli Perizat Urfalı Kaç Yaşında?, Ziya Aydin Kimdir? Ziya Aydin Nereli Ziya Aydin Kaç Yaşında?, Domagoj Vida Kimdir? Domagoj Vida Nereli Domagoj Vida Kaç Yaşında?, Theo Bongonda Kimdir?, Mehmet Ali Tunç Kimdir?, Perim Ozan Kimdir? Perim Ozan Nereli Perim Ozan Kaç Yaşında?, Ziya Avşar Kimdir? Ziya Avşar Nereli Ziya Avşar Kaç Yaşında?, Dodô (1987 doğumlu futbolcu) Kimdir? Dodô (1987 doğumlu futbolcu) Nereli Dodô (1987 doğumlu futbolcu) Kaç Yaşında?, Emmanuel Tetteh Kimdir?, Halil İbrahim Tuna Kimdir?, Sivas Nüfusu Kaçtır Sivas Kaç İlçesi Vardır? Sivas Köyleri Sivas Tarihi Sivas Mahalleleri, Ağlasun Nüfusu Kaçtır , Ağlasun Kaç Mahallesi Vardır? , Ağlasun Köyleri , Ağlasun Tarihi , Ağlasun Mahalleleri, Perihan Uysal Kimdir? Perihan Uysal Nereli Perihan Uysal Kaç Yaşında?, Ziya Avcı Kimdir? Ziya Avcı Nereli Ziya Avcı Kaç Yaşında?, Bořek Dočkal Kimdir? Bořek Dočkal Nereli Bořek Dočkal Kaç Yaşında?, Teófilo Gutiérrez Kimdir?, Mehmet Uğur Tülümen Kimdir?, Perihan Sevde Nacak Kimdir? Perihan Sevde Nacak Nereli Perihan Sevde Nacak Kaç Yaşında?, Ziya Aksoy Kimdir? Ziya Aksoy Nereli Ziya Aksoy Kaç Yaşında?, Silvian Dobre Kimdir? Silvian Dobre Nereli Silvian Dobre Kaç Yaşında?, Rodrigo Tello Kimdir?, Aaron Tshibola Kimdir?, Burdur Nüfusu Kaçtır , Burdur Kaç Mahallesi Vardır? , Burdur Köyleri , Burdur Tarihi , Burdur Mahalleleri, Perihan Kuturman Kimdir? Perihan Kuturman Nereli Perihan Kuturman Kaç Yaşında?, Zişan Sarı Kimdir? Zişan Sarı Nereli Zişan Sarı Kaç Yaşında?, Milton do Ó Kimdir? Milton do Ó Nereli Milton do Ó Kaç Yaşında?, Alex Telles Kimdir?, Eren Tozlu Kimdir?, Perihan Korkut Kimdir? Perihan Korkut Nereli Perihan Korkut Kaç Yaşında?, Zinare Xamo Kimdir? Zinare Xamo Nereli Zinare Xamo Kaç Yaşında?, Dmitro Korkişko Kimdir? Dmitro Korkişko Nereli Dmitro Korkişko Kaç Yaşında?, Admir Teli Kimdir?, Murat Tosun Kimdir?, Yeniçağa Nüfusu Kaçtır , Yeniçağa Kaç Mahallesi Vardır? , Yeniçağa Köyleri , Yeniçağa Tarihi , Yeniçağa Mahalleleri, Perihan Korkmaz Kimdir? Perihan Korkmaz Nereli Perihan Korkmaz Kaç Yaşında?, Zileli Alkım Kimdir? Zileli Alkım Nereli Zileli Alkım Kaç Yaşında?, Dmitro Hreçişkin Kimdir? Dmitro Hreçişkin Nereli Dmitro Hreçişkin Kaç Yaşında?, Teenage Hadebe Kimdir?, Berat Tosun Kimdir?, Perihan Anaç Kimdir? Perihan Anaç Nereli Perihan Anaç Kaç Yaşında?, Zikri Altun Kimdir? Zikri Altun Nereli Zikri Altun Kaç Yaşında?, Johan Djourou Kimdir? Johan Djourou Nereli Johan Djourou Kaç Yaşında?, Bernard Tchoutang Kimdir?, Alaattin Tosun Kimdir?, Sinop Nüfusu Kaçtır Sinop Kaç İlçesi Vardır? Sinop Köyleri Sinop Tarihi Sinop Mahalleleri, Seben Nüfusu Kaçtır , Seben Kaç Mahallesi Vardır? , Seben Köyleri , Seben Tarihi , Seben Mahalleleri, Perihan Akbıyık Kimdir? Perihan Akbıyık Nereli Perihan Akbıyık Kaç Yaşında?, Zihni Küçümen Kimdir? Zihni Küçümen Nereli Zihni Küçümen Kaç Yaşında?, Arnaud Djoum Kimdir? Arnaud Djoum Nereli Arnaud Djoum Kaç Yaşında?, Taye Taiwo Kimdir?,