Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir?

Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Nedir?

Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Nerededir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Hakkında Bilgi?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Analizi? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ilgili Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Ne Anlama Gelir Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Anlamı Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Nedir Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Ne Anlam Taşır Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Neye İşarettir Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Tabiri Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Yorumu 

Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Kelimesi

Lütfen Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Kelimesinin Anlamı? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Ne Demek? ,Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Ne Demektir? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Ne Demektir? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Analizi? , Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Anlamı Nedir?,Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Ne Demektir? , Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Açıklaması Nedir? ,Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Cevabı Nedir?,Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Kelimesinin Anlamı?,Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Kelimesinin Anlamı Nedir? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi

Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Nedir? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Ne demek? , Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Kelimesinin Anlamı? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Ne Demek? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Ne Demektir? ,Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Analizi? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Anlamı Nedir? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Ne Demektir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Açıklaması Nedir? , Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Cevabı Nedir? , Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi Kelimesinin Anlamı?


Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir?

Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Spektrumun kızılötesi bölgesi, ışının 12800 ile 10 cm-1 dalga sayılı kısmını kapsar. Hem cihaz hem de uygulama açısından infrared spektrumu; yakın, orta ve uzak infrared ışınları olmak üzere üç bölgeye ayrılır. Titreşimsel spektroskopi spektrumun infrared bölgesinde oluşan moleküler titreşime bağlı olarak ışığın absorplanması ya da saçılmasını inceler. Bu incelemelerin en önemli uygulama alanları endüstriyel, zirai maddeler ve proses kontrolündeki kantitatif ve kalitatif analizlerdir. Işığın frekansı ; elektronların, rezonans frekansı civarında salınımlarına sebep olacak bir frekans değerinde olduğu vakit, genlik öylesine büyüktür ki, ortamın atomları birbirleriyle çarpışırlar ve ışık enerjisinin çoğu iç enerji halini alır ve böylece ortam tarafından emilir. Farklı maddelerin elektronları farklı rezonans frekanslarındadır. Bu ise saydam bir cisimden ya da ortamdan geçen görünür ışığı neden görebildiğinizi ve güneş yanıklarına sebep olan ultraviyole frekansların saydam bir cisimden neden geçemediklerini açıklar. bunun sonucunda, kapalı bir havada camdan bakarken güneş yanığınız olmadığı halde, açık havaya çıktığınızda güneş yanığı riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Işığın absorpsiyonu[değiştir | kaynağı değiştir]

Işık katı, sıvı veya gaz tabakasına geçtiğinde, bazı dalga boyları absorpsiyon ile seçici olarak ortamdan alınır. Bu süreçte ışık enerjisi numuneyi oluşturan atom, iyon veya moleküllere aktarılır. Absorpsiyon bu parçacıkları temel halden bir veya daha çok sayıdaki yüksek enerjili uyarılmış hallere çıkarır.

Şekil 2. Işığın elektromanyetik spektrumu

Moleküller ne zaman Infrared ışığı absorplar?[değiştir | kaynağı değiştir]

Moleküler maddeler için infrared absorpsiyon spektrumlarının, moleküllerin bir titreşim veya dönme enerji seviyesindeki çeşitli değişimlerden kaynaklandığı varsayılarak açıklanabilir. Infrared ışınını absorplayabilmesi için bir molekülün titreşim veya dönme hareketi sonucunda, molekülün dipol momentinde net bir değişme meydana gelmelidir. Sadece bu şartlar altında, ışının değişen elektrik alanı ile molekül etkileşebilir ve moleküldeki hareketlerin birinin genliğinde bir değişmeye neden olur.

Beer-Lambert Kanunu[değiştir | kaynağı değiştir]

Monokromatik ışın için absorbans, ışık yolu b ve absorplayan türün değişimi c ile doğru orantılıdır. Bu bağıntı aşağıda verilmektedir. (en:Beer-Lambert Law)

A=abc a=absorptivite b= hücre uzunluğu c= konsantrasyon

Şekil 3. Beer-Lambert Kanunu

IR Aktif Moleküller[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir molekülün infrared aktif olabilmesi için titreşimi sırasında net dipol momente sahip olması gerekir. Örneğin hidrojen klorür gibi bir moleülün etrafındaki yük dağılımı, klorun hidrojenden daha çok elektron yoğunluğuna sahip olması nedeniyle, simetrik değildir. Bu nedenle hidrojen klorürün belli bir dipol momenti vardır ve bu moleküle polar molekül denir. Hidrojen klorür titreşirken, dipol momentinde bir değişme olur ve ışının elektrik alanı ile etkileşebilecek bir alan meydana gelir. Işının frekansı molekülün doğal titreşim frekansına uyarsa, moleküler titreşim genliğinde bir değişme meydana getiren net bir enerji alışverişi gerçekleşir; bu da ışının absorpsiyonu demektir.

Raman Spektroskopisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Raman Saçılımı[değiştir | kaynağı değiştir]

Raman saçılımı (en:Raman Scattering) Hint fizikçi C. V. Raman tarafından 1928 yılında bulundu. Raman’a göre;

  1. Işın geçirgen bir ortamdan geçerken, ortamdaki türler gelen ışın demetinin bir kısmını çeşitli yönlere doğru saçarlar. Raman saçılmasının diğer saçılma türlerinden farkı saçılan ışının bir bölümünün kuvantlaşmış frekans değişimlerine uğramasıdır. Bu değişimler, polarisasyon süreci sonunda moleküllerdeki titreşim enerji geçişleriyle meydana gelirler.
  2. Yayınlanan ışın üç tiptir: Stokes saçılımı, Anti-Stokes saçılımı ve Rayleigh saçılımı. Rayleigh saçılımının dalga boyu uyarıcı kaynağın dalga boyuyla tamamen aynı olup bu saçılım diğer iki tipten belirgin bir şekilde daha şiddetlidir.

Şekil 4. Işın saçılımları; Rayleigh, Stokes ve Anti-Stokes

Raman aktif moleküller[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir titreşimin Raman aktif olabilmesi için, molekülün kutuplaşabilirliğinin titreşimsel hareket sırasında değişim göstermesi gerekir.

İzotop etkisi[değiştir | kaynağı değiştir]

İzotop bağlamaları genellikle bazı titreşimsel modların tanımlanmasında kullanılır. Spektrumlardaki tanımlanmamış pikleri çoğu zaman izotop bağlamaları kanıtlar.

Hooke Kanunu[değiştir | kaynağı değiştir]

Hooke kanunundan geliştirelen (en:Hooke's Law) kütle ile frekans arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir.

Burada v=frekans, k= kuvvet sabiti ve μ= indirgenmiş kütle olup aşağıdaki formülle hesaplanır.

1/μ=1/m1+1/m²

m1 ve m² ise bağı oluşturan atomların kütleleridir.

Su molekülüne göre bu bağıntıyı ispat edecek olursak;

H2O için; m1 = 1g/mol ve m² =16g/mol hesaplanan indirgenmiş kütle değeri; μ= 0.94g/mol

D20 (ağır su) için; m1 = 2g/mol ve m² =16g/mol μ=1.78g/mol

Bu iki molekülün frekans denklemlerini oranlarsak;

ƲD/ ƲH = √ μ H / √ μ D

Frekansın indirgenmiş kütlenin karekökü ile ters orantılı olduğunu görürüz.

ƲD/ ƲH =0.73

O-H gerilmesinin frekansı 3200 cm−1 olduğunu bildiğimizden O-D gerilmesinin frekansını yukarıdaki denklemden hesaplayabiliriz ki bu değer 2336 cm-1 ye eşittir. (Bknz. Şekil 5)

Bu hesaplamalarda da göründüğü üzere izotop kullanımı ile tanımlamak istediğimiz molekülü spektrumda görülen kayma ile tanımlayabiliriz. (en:isotope shift)

Şekil 5. Su ve ağır suyun infrared spektrumları.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]


Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Nedir? :Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? ile ilgili Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Ne Demektir? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Açıklaması Nedir? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Cevabı Nedir? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Açıklaması? :Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Gerçek mi? :Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? ile ilgili Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Hakkında? :Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? ile ilgili Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi anlamı nedir?, Titreşimsel spektroskopi ve izotop etkisi ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Sulusepken, Entomolog, Lucky Luciano, Sekstant, Benny Feilhaber, Samsung Galaxy Note 4, Heavy Metal Lover, Hisato Satō, Arne Nævra, Karşıyaka, Altınordu, Meslek okulu, White Rabbit, Astragalus trimestris, Altavilla Silentina, İDO Yenikapı Terminali, Kandehar, Pierre Loti Fransız Lisesi, MrBeast, NGC 4156, Yurtsuz John, Okjetpes FK, AutoCAD, Red Flash, Lykken er, Hocavend Rayonu, Sıddıklı Barajı, İrrasyonel sayılar, İoane Petritsi, Yazılım, Torino metrosu, FC Vaslui, Burkholderia cenocepacia, Estelle Harris, Suada, Hesaplanabilir sayı, Kavak, AJ Auxerre, Fetih Ordusu, Sanal sayılar, Java Platform, Micro Edition, Amil Artus, Kıtalararası balistik füze, Göreme Tarihî Millî Parkı, Britanya İmparatorluğu, Cebirsel sayılar, Ally McBeal, 3. binyıl, Koytak, Banya Luka Muharebesi, Nicel sayı, Uygarlıklar, Oktay Kaynarca, İstanbul Hezarfen Havalimanı, Ruinas, Sıral sayı, 2009 Çin Grand Prix, Necip Torumtay, Scilloideae, Lysekil, SOLOTÜRK, 2020 Togo cumhurbaşkanlığı seçimi, Wallace Fard Muhammad, Mavrova Millî Parkı, Karim Adeyemi, NGC 6164, StuG IV, Pablo Sarabia, Tarih öncesindeki amfibiler listesi, Pavlov, Arkady Arkanov, Wissem Ben Yahia, Sonakshi Sinha, Muhammed Peygamber, 2. ss panzer tümeni das reich, Eşofman, Mezopotamya mimarisi, Pi sayısı, Catalpa, Merry, Moritanya devlet başkanları listesi, Diode, Ersel Göral, Kevin Smith, Grégori Derangère, Masada, Kuzey ve Doğu Suriye sembolleri, Bankers Life Fieldhouse, Laimdota Straujuma, Man of Action Studios, Çikolata, Gojko Kačar, Altıgen prizma, Quintus Sertorius, Zazie Beetz, Kategoria e Parë, Penrose merdiveni, Beşgensel sayı, Guido Casaretto, Antik Roma mutfağı, Ryuji Kato,
Filtreli Nedir?, Hasan Ataman Kimdir?, Ziyasız İsminin Anlamı Nedir?, Filozofik Nedir?, Ziyansız İsminin Anlamı Nedir?, Aslan ve Güneş Anlamı Nedir, Aslan ve Güneş Nasıl Oluştu, Aslan ve Güneş Tarihi, Aslan ve Güneş Renkleri, Aslan ve Güneş Tasarımı, Şeref Tamtürk Kimdir?, Onur Sergen Doğan Kimdir?, Ziyadar İsminin Anlamı Nedir?, İsmail Büyükkayıkçı Kimdir?, Filolojik Nedir?, Canan Kebenç Özkan Kimdir?, Tipsiz Nedir?, Tipolojik Nedir?, Zirai İsminin Anlamı Nedir?, Okan Işıktaş Kimdir?, Tipili Nedir?, Arap İsyanı bayrağı Anlamı Nedir, Arap İsyanı bayrağı Nasıl Oluştu, Arap İsyanı bayrağı Tarihi, Arap İsyanı bayrağı Renkleri, Arap İsyanı bayrağı Tasarımı, Zingal İsminin Anlamı Nedir?, Zinde İsminin Anlamı Nedir?, Yrd Doç Dr Berat Ahi Kimdir? Yrd Doç Dr Berat Ahi Nereli Yrd Doç Dr Berat Ahi Kaç Yaşında?, İsmail Keskin Kimdir?, Zincirleme İsminin Anlamı Nedir?, Filantrop Nedir?, Özgen Aydıncak Kimdir?, Zimmetli İsminin Anlamı Nedir?, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Anlamı Nedir, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Nasıl Oluştu, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Tarihi, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Renkleri, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Tasarımı, Atakan Özkan Kimdir?, Necdet Kayra Kimdir?, Zilli İsminin Anlamı Nedir?, Semra Kıratlı Kimdir?, Zilingir İsminin Anlamı Nedir?, Tiksinç Nedir?, Fil Dişi Nedir?, Ümit Özer Kimdir?, Zikzaklı İsminin Anlamı Nedir?, Abdülvahit Vardar Kimdir?, Tiko Nedir?, Ak Sancak Anlamı Nedir, Ak Sancak Nasıl Oluştu, Ak Sancak Tarihi, Ak Sancak Renkleri, Ak Sancak Tasarımı, Meryem Tanrıverdi Göktaş Kimdir?, Tikel Nedir?, Zihnî İsminin Anlamı Nedir?, Abdulmecit Yıldırım Kimdir?, Hami Korkmazlı Kimdir?, Tiilinen Nedir?, Zihinsel İsminin Anlamı Nedir?, Fikirdeş Nedir?, Tiheähkö Nedir?, Zihayat İsminin Anlamı Nedir?, Buse Albayrak Kimdir?, Fijili Nedir?, İbrahim Yüksel Kimdir?, Fiili Bozuk Nedir?, Burhan Bahadır Özsoy Kimdir?, Zifirî İsminin Anlamı Nedir?, Burcugül Çubuk Kimdir?, Tıynetli Nedir?, Zibidi İsminin Anlamı Nedir?, Yaşar Dursun Kimdir?, Tırtılsı Nedir?, Zıypak İsminin Anlamı Nedir?, Arzu Şimşek Kimdir?, Figürlü Nedir?, Zıvanalı Sigara İsminin Anlamı Nedir?, Yunis Aksu Kimdir?, İrfan Hülakü Kimdir?, Tırsınç Nedir?, Zıvanalı İsminin Anlamı Nedir?, Tırsak Nedir?, Fiddire Nedir?, Zıt Anlamlı İsminin Anlamı Nedir?, Fidan Boylu Nedir?, Aşkın Genç Kimdir?, Meliha Apaydın Kimdir?, Berfin Kara Kimdir?, Zıt İsminin Anlamı Nedir?, Zırzop İsminin Anlamı Nedir?, Fıtıklı Nedir?, Ergün Şimşek Kimdir?, Zırtlak İsminin Anlamı Nedir?, Hüseyin Demir Kimdir?, Fışkırdak Nedir?, Ziver Kaplan Kimdir?, Tırı Vırı Nedir?, Fıskiyesiz Nedir?, Zırtapoz İsminin Anlamı Nedir?, Hürana Güngör Kimdir?, Sami bayrağı Anlamı Nedir, Sami bayrağı Nasıl Oluştu, Sami bayrağı Tarihi, Sami bayrağı Renkleri, Sami bayrağı Tasarımı, Tırhallı Nedir?, Fıskiyeli Nedir?, Zırlak İsminin Anlamı Nedir?, Abdullah Karapıçak Kimdir?, Mehmet Şerif Öner Kimdir?, Zırhlı İsminin Anlamı Nedir?, Kadir Yalçın Kimdir?, Fırtına Gibi Nedir?, Zırdeli İsminin Anlamı Nedir?, İlyas Topsakal Kimdir?, Şule Ağaçayak Ersoy Kimdir?, Pan-Afrika bayrağı Anlamı Nedir, Pan-Afrika bayrağı Nasıl Oluştu, Pan-Afrika bayrağı Tarihi, Pan-Afrika bayrağı Renkleri, Pan-Afrika bayrağı Tasarımı,