Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir?

Thales teoremi Nedir?

Thales teoremi Nedir?, Thales teoremi Nerededir?, Thales teoremi Hakkında Bilgi?, Thales teoremi Analizi? Thales teoremi ilgili Thales teoremi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Thales teoremi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Thales teoremi Ne Anlama Gelir Thales teoremi Anlamı Thales teoremi Nedir Thales teoremi Ne Anlam Taşır Thales teoremi Neye İşarettir Thales teoremi Tabiri Thales teoremi Yorumu 

Thales teoremi Kelimesi

Lütfen Thales teoremi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Thales teoremi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Thales teoremi Kelimesinin Anlamı? Thales teoremi Ne Demek? ,Thales teoremi Ne Demektir? Thales teoremi Ne Demektir? Thales teoremi Analizi? , Thales teoremi Anlamı Nedir?,Thales teoremi Ne Demektir? , Thales teoremi Açıklaması Nedir? ,Thales teoremi Cevabı Nedir?,Thales teoremi Kelimesinin Anlamı?,Thales teoremi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Thales teoremi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Thales teoremi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Thales teoremi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Thales teoremi Kelimesinin Anlamı Nedir? Thales teoremi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Thales teoremi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Thales teoremi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Thales teoremi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Thales teoremi

Thales teoremi Nedir? Thales teoremi Ne demek? , Thales teoremi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Thales teoremi Kelimesinin Anlamı? Thales teoremi Ne Demek? Thales teoremi Ne Demektir? ,Thales teoremi Analizi? Thales teoremi Anlamı Nedir? Thales teoremi Ne Demektir?, Thales teoremi Açıklaması Nedir? , Thales teoremi Cevabı Nedir? , Thales teoremi Kelimesinin Anlamı?


Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir?

Thales teoremi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Thales teoremi: AC bir çapsa ve B çapın çemberi üzerindeki bir noktaysa, o zaman B'deki açı bir dik açıdır.

Geometride, Thales teoremi, A, B ve C, AC çizgisinin bir çap olduğu bir daire üzerinde farklı noktalar ise, ∠ABC açısının bir dik açı olduğunu belirtir. Thales teoremi, çevre açı teoreminin özel bir durumudur ve Öklid'in Elemanlar adlı eserinin üçüncü kitabında 31. önermenin bir parçası olarak bahsedilmiş ve kanıtlanmıştır.[1] Genellikle, teoremin keşif için şükran kurbanı olarak bir öküz (muhtemelen tanrı Apollon'a) sunduğu söylenen Miletli Thales'e atfedilir, ancak bazen Pisagor'a da atfedilir.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

o se del mezzo cerchio faru si puote

triangol sì ch'un retto non avesse.

Or if in semicircle can be made
Triangle so that it have no right angle.
ya da yarım daireden
dik açısız üçgen yapmayı

Dante'nin Cenneti, Kanto 13, 101–102. satır,
İngilizceye çeviren: Henry Wadsworth Longfellow.

Antik Yunan'da yapılan çalışmalar, herhangi bir entelektüel yapıya dahil olan tüm bireylere saygı duyulmadan bilgeliğe sahip insanlara atfedilme eğilimindeydi - bu, özellikle Pisagor için geçerlidir. İlişkilendirme ise daha sonra ortaya çıkma eğilimindeydi.[2] Thales'e atıf, Proclus tarafından yapılmıştır ve Diogenes Laërtius, Epidauroslu Pamphila'nın Thales'in[3] "bir daireye dik açılı bir üçgen çizen ilk kişi olduğu" şeklindeki ifadesini belgelemiştir.

Hint ve Babilli matematikçiler, bunu Thales kanıtlamadan önce özel durumlar için biliyorlardı.[4] Thales'in Babil'e yaptığı seyahatlerde yarım daire içine çizilmiş bir açının dik açı olduğunu öğrendiğine inanılıyor.[5] Teoremin adı Thales'ten sonra verilmiştir. Çünkü eski kaynaklar vasıtasıyla Thales'in teoremi ilk kanıtlayan kişi olduğu, kendi sonuçlarını kullanarak bir ikizkenar üçgenin taban açılarının eşit olduğunu ve bir üçgendeki açıların toplamının 180°'ye eşit olduğunu söylediği bilinmektedir.

İspat[değiştir | kaynağı değiştir]

İlk ispat[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki gerçekler kullanılır: üçgenin iç açılarının toplamı 180°'ye eşittir ve bir ikizkenar üçgen'in taban açıları eşittir.

OA = OB = OC iken, ∆OBA ve ∆OBC ikizkenar üçgenlerdir ve bir ikizkenar üçgenin taban açılarının eşitliği ile ∠OBC = ∠OCB and ∠OBA = ∠OAB'dir.

α = ∠BAO ve β = ∠OBC olsun. ∆ABC üçgeninin üç iç açısı α, (α + β) ve β'dir. Bir üçgenin açılarının toplamı 180°'ye eşit olduğu için,

Q.E.D.

İkinci ispat[değiştir | kaynağı değiştir]

Teorem, trigonometri kullanılarak da kanıtlanabilir: , ve . O halde B, birim çember üzerindeki bir noktadır. AB ve BC'nin dik olduğunu, yani eğimlerinin çarpımının -1'e eşit olduğunu kanıtlayarak ∆ABC'nin dik açı oluşturduğunu göstereceğiz. AB ve BC için eğimleri hesaplıyoruz:

ve

Ardından, çarpımlarının -1'e eşit olduğunu gösteriyoruz:

Pisagor'un trigonometrik özdeşliğinin kullanımına dikkat edin; .

Üçüncü İspat[değiştir | kaynağı değiştir]

Thales teoremi ve yansımalar

, 'nin bu çemberdeki çap olduğu bir daire içindeki bir üçgen olsun. Ardından çizgisi üzerinde üçgenini aynalayarak ve ardından dairenin merkezinden geçen 'ye dik olan çizginin üzerinden tekrar aynalayarak yeni bir üçgen oluşturalım. ve çizgileri paralel olduğundan, ve için benzer şekilde, dörtgen bir paralelkenardır. ve çizgilerinin her ikisi de dairenin çapı olduğundan ve bu nedenle eşit uzunlukta olduklarından, paralelkenar bir dikdörtgen olmalıdır. Bir dikdörtgendeki tüm açılar dik açılardır.

Tersi[değiştir | kaynağı değiştir]

Herhangi bir üçgen ve özellikle herhangi bir dik üçgen için, üçgenin üç köşesini de içeren tam olarak bir daire vardır. (İspat taslağı: Verilen iki noktaya eşit uzaklıkta olan noktaların konumu, noktaları birleştiren doğru parçasının dik açıortayları olarak adlandırılan düz bir çizgidir. Bir üçgenin herhangi iki kenarının dikey açıortayları tam olarak bir noktada kesişir. Bu nokta üçgenin köşelerine eşit uzaklıkta olmalıdır.) Bu daireye üçgenin çevrel çemberi denir.

Thales teoremini formüle etmenin bir yolu şudur: bir üçgenin çevrel çemberinin merkezi üçgenin üzerindeyse, o zaman üçgen diktir ve çemberinin merkezi onun hipotenüsü üzerinde yer alır.

O zaman Thales teoreminin tersi şudur: Bir dik üçgenin çevrel çemberinin merkezi hipotenüsü üzerinde yer alır. (Aynı şekilde, bir dik üçgenin hipotenüsü, çevrel çemberinin çapıdır.)

Geometri kullanarak tersinin kanıtı[değiştir | kaynağı değiştir]

Teoremin tersinin kanıtı için çizilen şekil

Bu ispat, bir dikdörtgen oluşturmak için dik üçgeni 'tamamlamaktan' ve bu dikdörtgenin merkezinin köşelerden eşit uzaklıkta olduğunu ve dolayısıyla orijinal üçgenin çevrel çemberinin merkezinin olduğunu fark etmekten oluşur, iki olguyu kullanır:

 • bir paralelkenardaki komşu açılar tamamlayıcıdır (180°'ye tamamlar) ve,
 • bir dikdörtgenin köşegenleri eşittir ve orta noktalarında birbirini keser.

∠ABC dik açı, r A'dan geçen ve BC'ye paralel bir doğru, s C'den geçen AB'ye paralel bir doğru olsun. D, r ve s doğrularının kesişme noktası olsun (D'nin çember üzerinde olduğu kanıtlanmamıştır.)

Dörtgen ABCD, yapı gereği bir paralelkenar oluşturur (zıt kenarlar paralel olduğundan). Paralelkenarda bitişik açılar tamamlayıcı olduğundan (180°'ye tamamlar) ve ∠ABC bir dik açı (90°) olduğundan, ∠BAD, ∠BCD ve ∠ADC açıları da diktir (90°); dolayısıyla ABCD bir dikdörtgendir.

AC ve BD köşegenlerinin kesişme noktası O olsun. O halde, yukarıdaki ikinci gerçekle O noktası, A, B ve C'den eşit uzaklıktadır. Ve böylece O, çevrel çemberin merkezidir ve üçgenin hipotenüsü ( AC), çemberin çapıdır.

Geometri kullanarak tersinin kanıtının alternatifi[değiştir | kaynağı değiştir]

Hipotenüsü AC olan bir dik üçgen ABC verildiğinde, çapı AC olan bir Ω çemberi oluşturulsun. O Ω'nin merkezi olsun. D Ω ve OB ışınının kesişim noktası olsun. Thales teoremine göre, ∠ ADC doğrudur. Ama sonra D, B'ye eşit olmalıdır. (DABC içinde bulunuyorsa, ∠ ADC geniş açı olur ve DABC dışında ise, ∠ ADC dar açı olacaktır.)

Doğrusal cebir kullanarak tersinin kanıtı[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu kanıt iki gerçeği kullanır:

 • iki çizgi, ancak ve ancak yön vektörlerinin iç çarpımı sıfırsa bir dik açı oluşturur ve
 • bir vektörün uzunluğunun karesi, vektörün kendi iç çarpımı ile verilir.

∠ABC dik açı ve çapı AC olan M çemberi olsun. Daha kolay hesaplama için M'nin merkezi orijin üzerinde olsun. O zaman biliyoruz ki;

 • A = −C, çünkü başlangıç noktasına ortalanmış dairenin çapı AC'dir ve
 • (A − B) · (B − C) = 0, çünkü ∠ABC bir dik açıdır.

Buradan,

0 = (A − B) · (B − C) = (A − B) · (B + A) = |A|2 − |B|2.

Dolayısıyla:

|A| = |B|.

Bu, A ve Bnin orijinden, yani Mnin merkezinden eşit uzaklıkta olduğu anlamına gelir. A, Mnin üzerinde olduğu için, B de öyledir ve bu nedenle M çemberi üçgenin çevrel çemberidir.

Aslında yukarıdaki hesaplamalar, Thales teoreminin her iki yönünün de herhangi bir iç çarpım uzayı için geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.

Genellemeler ve ilgili sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Thales teoremi, aşağıdaki teoremin özel bir durumudur:

Merkezi O olan bir çember üzerinde A, B ve C olmak üzere üç nokta verildiğinde, AOC açısı ∠ABC açısının iki katıdır.

Bakınız çevre açı, bu teoremin ispatı, yukarıda verilen Thales teoreminin ispatına oldukça benzer.

Thales teoremine ilişkin bir sonuç şudur:

 • AC bir dairenin çapıysa, o zaman:
* B çemberin içindeyse, ∠ABC > 90°
* B daire üzerindeyse, ∠ABC = 90°
* B dairenin dışındaysa, ∠ABC <90°.

Uygulama[değiştir | kaynağı değiştir]

Thales teoremini kullanarak bir teğet çizmek.

Thales teoremi, belirli bir noktadan geçen belirli bir daireye teğet çizmek için kullanılabilir. Sağdaki şekilde, O merkezi ve k dışında P noktası olan k çemberi, H'de OP'yi ikiye bölen ve merkezi H olan OH yarıçaplı daireyi çizin. OP bu çemberin çapıdır, dolayısıyla OP'yi çemberlerin kesiştiği T ve T' noktalarına bağlayan üçgenlerin ikisi de dik üçgenlerdir.

q = 1 ile h = pq  geometrik ortalama teoremini kullanarak p  'yi bulmak için geometrik yöntem

Thales teoremi, bir dairenin merkezini, örneğin bir kare veya daireden daha büyük bir dikdörtgen kağıt parçası gibi dik açılı bir nesne kullanarak bulmak için de kullanılabilir.[6] Açı, çevresinde herhangi bir yere yerleştirilir (şekil 1). İki tarafın çevre ile kesişme noktaları bir çapı tanımlar (şekil 2). Bunu farklı bir kesişim kümesiyle tekrarlamak başka bir çap verir (şekil 3). Merkez ise çapların kesişme noktasındadır.

Thales teoreminin kullanımı ve çemberin merkezini bulmak için bir dik açının çizimi

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Heath, Thomas L. (1956). The thirteen books of Euclid's elements. New York, NY [u.a.]: Dover Publ. s. 61. ISBN 0486600890. 
 2. ^ Allen, G. Donald (2000). "Thales of Miletus" (PDF). 26 Mart 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 12 Şubat 2012. 
 3. ^ Patronis, T.; Patsopoulos, D. The Theorem of Thales: A Study of the naming of theorems in school Geometry textbooks. Patras University. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2012. 
 4. ^ de Laet, Siegfried J. (1996). History of Humanity: Scientific and Cultural Development. UNESCO, Volume 3, s. 14. 92-3-102812-X
 5. ^ Boyer, Carl B. and Merzbach, Uta C. (2010). A History of Mathematics. John Wiley and Sons, Chapter IV. 0-470-63056-6
 6. ^ Resources for Teaching Mathematics: 14–16 8 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Colin Foster

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]


Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Nedir? :Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? ile ilgili Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Ne Demektir? Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Açıklaması Nedir? Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Cevabı Nedir? Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Açıklaması? :Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Gerçek mi? :Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? ile ilgili Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Hakkında? :Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? ile ilgili Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Thales teoremi nedir?, Thales teoremi anlamı nedir?, Thales teoremi ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Polietilen glikol, Noam Chomsky, Nuşinşehir, Mtwara bölgesi, Avdan, Odunpazarı, Ortabük, Merzifon, Hygromiidae, Huzur, Odunpazarı, NGC 7448, İvelin Popov, Kate Nelligan, Nobby Stiles, Galaţi, Monako Prensliği, Nokia Lumia, Kireç, Odunpazarı, Sümer, Odunpazarı, Taşpınar, Gölbaşı, Soğulcak, Gölbaşı, Mahmatlı, Gölbaşı, Viti Levu, Eurocopter AS350 Écureuil, Sovyet demokrasisi, Turan Yavuz, Karataş, Dulkadiroğlu, Tepeyurt, Gölbaşı, Yavrucuk, Gölbaşı, Turoyo, Yaylabağ, Gölbaşı, Yurtbeyi, Gölbaşı, Kısa duruşma, Dörtayak, Makav, Konstantinos Tasoulas, Roma Engizisyonu, Aktarla, Merzifon, Balgöze, Merzifon, Akpınar, Merzifon, Çamlıca, Merzifon, Bayazıt, Merzifon, Bramall Lane, Çaybaşı, Merzifon, Alkol, Al Di Meola, Karl Marx, Alþingi, Colonia ili, Kuyuköy, Merzifon, Kamışlı, Merzifon, Sarıköy, Merzifon, Selevkos İmparatorluğu, Sazlıca, Merzifon, Yolüstü, Merzifon, Booz Allen Hamilton, Rashard Lewis, Danişmendliler Beyliği, İşçi sınıfı, Hot pot, Vicente Arraya, Salgurlular, Dihidroksi aseton, Heinrich Daniel Ruhmkorff, Damian Kądzior, 1824, Google, Galatasaray Üniversitesi, Politbüro, Politburo, Square (şirket), Montefiore Conca, ABB Group, Dünya devrimi, Florian Stahel, İzoelektronik, Ross Adası, Ksenik asit, Madison Avenue, Finlandiya Sosyalist İşçi Cumhuriyeti, Piper siguatepequense, Malbec, Journal of Physical and Chemical Reference Data, Helyum hidrür moleküler iyonu, Helyum hidrit moleküler iyonu, Alexander Corvinus, Chaff, Kurtdere, Karesi, Asea Brown Boveri, Tutenstein bölümleri listesi, Alexandre Cabanel, Ankara Anlaşması (1921), São Paulo (eyalet), Ukraynadaki Yahudilerin tarihi, Tiyokarbonik asit, Argon florohidrür, Alexandre Pétion, Sherry, Limperich, Hidrojen tellürit, Asta Nielsen, Lil Xan,
Yrd Doç Dr Halit Zavalsız Kimdir? Yrd Doç Dr Halit Zavalsız Nereli Yrd Doç Dr Halit Zavalsız Kaç Yaşında?, Mustafa Yeşilyurt Kimdir?, İsmail Cavga Kimdir?, Hasan Eryılmaz Kimdir?, Mehmet Karaman Kimdir?, Murat Çan Kimdir?, Nurettin Karadeniz Kimdir?, Özer Özçınar Kimdir?, İbrahim Baykan Kimdir?, Menije Nur Özcan Kimdir?, Ali Fethi Gürler Kimdir?, Hanife Sever Kimdir?, Metin Kapıdere Kimdir?, Gündüz Kadir Gençcan Kimdir?, Abdul Özcan Kimdir?, Selçuk Han Kimdir?, Emel Akçil Kimdir?, Azize Çeroğlu Kimdir?, Fatma Biçer Kimdir?, Elif Apohan Kimdir?, Sibel Uzun Kimdir?, Ecevit Keleş Kimdir?, Şeyhmus Göçmez Kimdir?, Şaban Yeğin Kimdir?, Ayça Taşkent Kimdir?, Yrd Doç Dr Gürsoy Solmaz Kimdir? Yrd Doç Dr Gürsoy Solmaz Nereli Yrd Doç Dr Gürsoy Solmaz Kaç Yaşında?, Tansu Coşkun Kimdir?, Naciye İskender Kimdir?, Muhammet Yıldız Kimdir?, Nurcan Duygu Kimdir?, Erol Tunç Kimdir?, Tahsin Ocaklı Kimdir?, Erol Ertürk Kimdir?, Meltem Işık Kimdir?, Rıza Tekerek Kimdir?, Muazzez Orhan Işık Kimdir?, Mehmet Orhun Döğüşcü Kimdir?, Orhan Özatik Kimdir?, Selma Özel Ası Kimdir?, Ünal Köksal Kimdir?, Sema Vadi Kimdir?, Asu Kaya Kimdir?, İbrahim Çalışkan Kimdir?, Sabri Soner Görgülü Kimdir?, Vildan Doğan Kimdir?, Nilgün Yılmaz Kimdir?, İsmail Afşar Kimdir?, Mehmet Mustafa Yıldız Kimdir?, Cengiz Okur Kimdir?, Yrd Doç Dr Gülfem Çakır Kimdir? Yrd Doç Dr Gülfem Çakır Nereli Yrd Doç Dr Gülfem Çakır Kaç Yaşında?, Adnan Ayyıldız Kimdir?, Gani Kaplan Kimdir?, Ahmet Toklucuoğlu Kimdir?, Hasan Hüseyin Hadimli Kimdir?, Ahmet Yorkun Kimdir?, Erhan Gökmen Kimdir?, Yıldız Özbek Kimdir?, Ozan Sakarya Kimdir?, Nuri Ünalan Kimdir?, Sabahattin Erdoğan Sarıtaş Kimdir?, Sevgi Özbek Kimdir?, Esra Totan Kimdir?, Tolunay Özçelik Kimdir?, Orhan Gazi Kofoğlu Kimdir?, Eda Doğan Kimdir?, Yaşar Yaman Kimdir?, Osman Bayrak Kimdir?, Süleyman Şenol Kimdir?, Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu Kimdir?, Osman Fedai Kimdir?, Vedat Ünal Kimdir?, Yrd Doç Dr Feride Bacanlı Kimdir? Yrd Doç Dr Feride Bacanlı Nereli Yrd Doç Dr Feride Bacanlı Kaç Yaşında?, Fatma Gebeş Çimen Kimdir?, Selin Tozoğlu Kimdir?, Güner Karaduman Kimdir?, Mahmut Sürmeli Kimdir?, Menekşe Turen Kimdir?, Süreyya Öneş Derici Kimdir?, Savaş Eminoğlu Kimdir?, Gizem Özcan Kimdir?, Savaş Karaduman Kimdir?, Cumhur Uzun Kimdir?, Aşkın Özön Kimdir?, Emel Zengin Çakır Kimdir?, Neslihan Çelebi Kimdir?, Güzin Aşkın Alparslan Atalı Kimdir?, Güven Kocabıyık Kimdir?, Seda Büyükkara Kimdir?, Meral Atman Kimdir?, Hasan Sır Kimdir?, Mehmet Gültekin Uğur Kimdir?, Hüseyin Atılgan Kimdir?, Ömer Albayrak Kimdir?, Yrd Doç Dr Fahri Apaydın Kimdir? Yrd Doç Dr Fahri Apaydın Nereli Yrd Doç Dr Fahri Apaydın Kaç Yaşında?, Ahmet Yorgun Kimdir?, Özhan Aşkın Öztürk Kimdir?, Fethi Buluş Kimdir?, Rümeysa Ataseven Kimdir?, Leyla Serin Kırık Kimdir?, Filiz Turak Kimdir?,