Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir?

Termodinamik sıcaklık Nedir?

Termodinamik sıcaklık Nedir?, Termodinamik sıcaklık Nerededir?, Termodinamik sıcaklık Hakkında Bilgi?, Termodinamik sıcaklık Analizi? Termodinamik sıcaklık ilgili Termodinamik sıcaklık ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Termodinamik sıcaklık ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Termodinamik sıcaklık Ne Anlama Gelir Termodinamik sıcaklık Anlamı Termodinamik sıcaklık Nedir Termodinamik sıcaklık Ne Anlam Taşır Termodinamik sıcaklık Neye İşarettir Termodinamik sıcaklık Tabiri Termodinamik sıcaklık Yorumu 

Termodinamik sıcaklık Kelimesi

Lütfen Termodinamik sıcaklık Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Termodinamik sıcaklık İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Termodinamik sıcaklık Kelimesinin Anlamı? Termodinamik sıcaklık Ne Demek? ,Termodinamik sıcaklık Ne Demektir? Termodinamik sıcaklık Ne Demektir? Termodinamik sıcaklık Analizi? , Termodinamik sıcaklık Anlamı Nedir?,Termodinamik sıcaklık Ne Demektir? , Termodinamik sıcaklık Açıklaması Nedir? ,Termodinamik sıcaklık Cevabı Nedir?,Termodinamik sıcaklık Kelimesinin Anlamı?,Termodinamik sıcaklık Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Termodinamik sıcaklık Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Termodinamik sıcaklık Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Termodinamik sıcaklık Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Termodinamik sıcaklık Kelimesinin Anlamı Nedir? Termodinamik sıcaklık Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Termodinamik sıcaklık Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Termodinamik sıcaklık Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Termodinamik sıcaklık - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Termodinamik sıcaklık

Termodinamik sıcaklık Nedir? Termodinamik sıcaklık Ne demek? , Termodinamik sıcaklık Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Termodinamik sıcaklık Kelimesinin Anlamı? Termodinamik sıcaklık Ne Demek? Termodinamik sıcaklık Ne Demektir? ,Termodinamik sıcaklık Analizi? Termodinamik sıcaklık Anlamı Nedir? Termodinamik sıcaklık Ne Demektir?, Termodinamik sıcaklık Açıklaması Nedir? , Termodinamik sıcaklık Cevabı Nedir? , Termodinamik sıcaklık Kelimesinin Anlamı?


Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir?

Mutlak sıcaklık

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Termodinamik sıcaklık sayfasından yönlendirildi)

büyüklüğünün veya mutlak sıcaklık ya da termodinamik sıcaklık olarak tanımlanan büyüklüğünün iki önemli fiziksel sonucu vardır.

 • Ayrı ayrı dengede bulunan ve aynı değerdeki büyüklüklerle tanımlanan iki sistem birbirlerine dokunduğunda denge korunur ve hiçbir enerji alışverişi olmaz.
 • Sistemleri tanımlayan büyüklükler farklı ise sistemler birbirine dokundurulduğunda enerji alışverişi olur.

Ayrı olarak dengede olan A, B ve C sistemlerini göz önüne alalım. C, A'ya ve C, B'ye dokundurulduğunda aralarında enerji alışverişi olmuyorsa, ve eşitliği doğrudur. Bu bize termodinamiğin sıfırıncı yasasını verir, bu yasa " İki sistem bir üçüncü sistemle ısısal dengede ise, bu iki sistem birbirleri ile ısısal dengededir " şeklinde ifade edilir. İki sistemin dengede olması koşulunu veren sıfırıncı yasa, sistemler birbirlerine dokundurulduklarında ısı alışverişi yapıp yapmayacaklarını test edebileceğimiz, termometre adı verilen deneme sistemlerinin temelini sağlar. Böyle bir M termometresi şu iki kurala uymalıdır.

 • M termometresi etkileşmeye bırakıldığında değişen tek bir parametresi olmalıdır. Buna diyelim. büyüklüğüne "termometrik büyüklük" denir.
 • M termometresinin ölçüm yaptığı sistemin toplam enerjisinde büyük değişikliklere sebep olmaması amacıyla, ölçüm yapacağı sistemlerden daha küçük boyutlarda seçilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, A ve B sistemleriyle sırasıyla dengeye gelmeye bırakılan M sistemi (termometresi) A ve B için büyüklüğünü belirler. Buna göre A ve B'nin birbirlerine dokundurulduklarında enerji alışverişi yapıp yapmayacağı anlaşılır.

Mutlak sıcaklık[değiştir | kaynağı değiştir]

Burada konu edilen sıcaklık M sisteminin kendisine bağlı olduğundan rastgeledir. Bu kavramı mutlak duruma getirmek için kavramını anlamak gerekir.

Bir M termometresinde, büyüklüğü, termometrik büyüklüğünün bir fonksiyonu olsun. Bu termometre bir A sistemiyle ısısal dengede ise, denge durumunda olur.

sistemin toplam enerjisi ve girilebilir durumlarının sayısı olmak üzere,

termometre, A sisteminin temel özelliği olan enerji ile girilebilir durumlarının parçalı artışını ölçer. Başka bir N termometresi termometrik büyüklüğünün ve büyüklüğünün fonksiyonu olsun. N termometresi A sistemine dokundurulduğunda denge durumunda olur.

büyüklüğü, bir termometrenin "termometrik büyüklüğü" ise, aynı 'yla verilen her termometre aynı A sisteminin sıcaklığını eşit değerde gösterir. Termometrenin gösterdiği sıcaklık değeri aynı zamanda üzerinde ölçüm yapılan sistemin "girilebilir durumlarının sayısı"nı verir.

Bu sonuca bağlı olarak 'nın bir fonksiyonu olarak "tanımlanan"

büyüklüğüne mutlak sıcaklık denir.

Mutlak sıcaklığın özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

denklemine göre, mutlak sıcaklık, Boltzmann sabiti ve sistemin ile enerji aralığındaki girilebilir durumlarının sayısı olmak üzere,

tanımıyla verilir. herhangi bir sistemde E enerjisinin hızlı artan bir fonksiyonu olduğu için yukarıdaki denklemde

, ()

olmasını gerektirir.

 • Özellik 1: Herhangi bir sistemin mutlak sıcaklığı sıfırdan büyüktür.

Gelişigüzel bir sistemde 'nin, E enerjisinin hızlı artan bir fonksiyonu olması yaklaşık olarak, sistemin serbestlik derecesi ve taban durumu enerjisi olmak üzere,

olmalıdır.

Sonuç olarak

olup, ve de T'nin büyüklüğü serbestlik derecesi başına düşen ortalama enerjiye eşit alınabildiğinden,

bulunur.

 • Özellik 2: büyüklüğü, T mutlak sıcaklığına sahip sistem için yaklaşık olarak sistemin serbestlik derecesi başına düşen ortalama enerjiye denktir.

Isısal etkileşmede bulunan sistemlerin dengede olma koşulu sistemlerin mutlak sıcaklık büyüklüklerinin eşit olmasıdır. Buna göre, etkileşen sistemlerin toplam enerjileri, sistemlerin serbestlik dereceleri başına düşen enerjilerin her biri için eşit olacak şekilde paylaşılır.

T büyüklüğü, sistemin E enerjisiyle değişir. Çünkü, büyüklüğü - uzayında çizilen fonksiyonun eğimidir. Bunu tanımlayan matematiksel bağıntı

şeklindedir. Aynı sonuç 'nın matematiksel tanımından da çıkarılabilir.

 • Özellik 3: Bir sistemin mutlak sıcaklığı, sistemin enerjisinin artan bir fonksiyonudur.

İlk üç özelliğin sonucu olarak

 • Özellik 4: İki sistem ısısal etkileşmeye girdiklerinde, "pozitif ısı" ("pozitif enerji") akışı mutlak sıcaklığı görece büyük olandan küçük olan sisteme doğrudur. İstatistik fiziğin tanımlarıyla çelişmeyen şu ifade de doğrudur; Mutlak sıcaklığı küçük olan sistem mutlak sıcaklığı büyük olan sisteme "negatif ısı" aktarır.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Landau[1] L.D., Lifshitz[2] E.M., Statistical Physics Part 1, Pergamon Press 1959, Chapter 2
 • Reif F., Statistical Physics,[3] Berkeley Physics Lectures, Chapter 3 and 4
 1. ^ "The Nobel Prize in Physics 1962". NobelPrize.org (İngilizce). 19 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mart 2021. 
 2. ^ "Evgenii Mikhailovich Lifshitz - Biography". Maths History (İngilizce). 4 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mart 2021. 
 3. ^ "physics | Definition, Branches, & Importance". Encyclopedia Britannica (İngilizce). 12 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mart 2021. 

Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Nedir? :Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? ile ilgili Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Ne Demektir? Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Açıklaması Nedir? Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Cevabı Nedir? Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Açıklaması? :Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Gerçek mi? :Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? ile ilgili Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Hakkında? :Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? ile ilgili Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? burada bulabilirsiniz. Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Termodinamik sıcaklık nedir?, Termodinamik sıcaklık anlamı nedir?, Termodinamik sıcaklık ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Arnavut edebiyatı, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, Aksaray Dağılgan Stadyumu, Arpaören, NGC 4735, Chojna, Aile hekimliği, Luke Vibert, Paranoia Agent, Chetwode, Büyük Abud Efendi Hanı, Adres dönüştürme ön belleği, Dağyurdu, Tomarza, Rattus palmarum, Irak Hava Kuvvetleri, Armando Manzanero, Kaynaklı, Haliliye, Giosue Carducci, Canale Monterano, Donanma, Gölcük, Seks oyuncakları, İbrice, Malkara, Kont Orlok, Alex Kingston, Oakford, Devon, Psikolojinin tarihi, Renton, Washington, Kongo Nehri, Etyemez, Kastamonu, Seigo Narazaki, Armadillo, Kuşçular, Tarsus, Pişmiş süt, Huétor Santillán, TREND, NGC 6659, Eliot Kennedy, Kuşçu, Kocasinan, Michèle Tabarot, Irgendwoher, Arma, Emir Sultan Mezarlığı, Itanium işlemcisi, Huber Matos, Gökçekent, Bafra, Lena Olin, İşlemci önbelleği, X. Clemens, Gökgedik, Turgutlu, T.S. Eliot, Alisa Kojikina, Transistör sayısı, Parazitlik, Pantera, Belucistan Çatışması, Arktika, Brie, Martha Thorne, Akyapı, Çamoluk, Jason Statham, Garibaldi (anlam ayrımı), Charles Worsley, Kukla, Bulgaristan, Matteo Ferrari, Lakewood, Washington, Arkeolojik sit, 1962 Güney Vietnam Bağımsızlık Sarayı bombalı saldırısı, 75. Altın Küre Ödülleri, Arkea, Fransız yönetiminde Cezayir, Uzunharmanlar, Meram, Ali Benflis, IBM Power Systems, Pirofobi, Entelektüel sermaye, Bargstedt, Pınarbaşı, Kayseri, Teatro Ariston, Cathy ODonnell, Arjantin Ulusal Kongresi, Balistik füze denizaltısı, Turkish Journal of Mathematics, François Luchaire, Arjantin Temsilciler Meclisi, Franz von Lenbach, Sırrı Day, 5. kuzey enlemi, Bankalar arası ağ, Konak Camii, Kınevin çerçevesi, Müşteri mühendisi, Bongani Ndulula, Antik Makedonlar, Manuel Serifo Nhamadjo, Arjantin Denizi, Polilaktik asit, If I Cant Have You (Kelly Clarkson şarkısı), Adolf Marschall von Bieberstein, Polykleitos, Arjantin Antarktikası,
Tirşemsi Nedir?, Zoolojik İsminin Anlamı Nedir?, Tirşe Gözlü Nedir?, Filtresiz Nedir?, Zom İsminin Anlamı Nedir?, İbrahim Kaan Kimdir?, Filtreli Nedir?, Hasan Ataman Kimdir?, Ziyasız İsminin Anlamı Nedir?, Filozofik Nedir?, Ziyansız İsminin Anlamı Nedir?, Aslan ve Güneş Anlamı Nedir, Aslan ve Güneş Nasıl Oluştu, Aslan ve Güneş Tarihi, Aslan ve Güneş Renkleri, Aslan ve Güneş Tasarımı, Şeref Tamtürk Kimdir?, Onur Sergen Doğan Kimdir?, Ziyadar İsminin Anlamı Nedir?, İsmail Büyükkayıkçı Kimdir?, Filolojik Nedir?, Canan Kebenç Özkan Kimdir?, Tipsiz Nedir?, Tipolojik Nedir?, Zirai İsminin Anlamı Nedir?, Okan Işıktaş Kimdir?, Tipili Nedir?, Arap İsyanı bayrağı Anlamı Nedir, Arap İsyanı bayrağı Nasıl Oluştu, Arap İsyanı bayrağı Tarihi, Arap İsyanı bayrağı Renkleri, Arap İsyanı bayrağı Tasarımı, Zingal İsminin Anlamı Nedir?, Zinde İsminin Anlamı Nedir?, Yrd Doç Dr Berat Ahi Kimdir? Yrd Doç Dr Berat Ahi Nereli Yrd Doç Dr Berat Ahi Kaç Yaşında?, İsmail Keskin Kimdir?, Zincirleme İsminin Anlamı Nedir?, Filantrop Nedir?, Özgen Aydıncak Kimdir?, Zimmetli İsminin Anlamı Nedir?, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Anlamı Nedir, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Nasıl Oluştu, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Tarihi, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Renkleri, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Tasarımı, Atakan Özkan Kimdir?, Necdet Kayra Kimdir?, Zilli İsminin Anlamı Nedir?, Semra Kıratlı Kimdir?, Zilingir İsminin Anlamı Nedir?, Tiksinç Nedir?, Fil Dişi Nedir?, Ümit Özer Kimdir?, Zikzaklı İsminin Anlamı Nedir?, Abdülvahit Vardar Kimdir?, Tiko Nedir?, Ak Sancak Anlamı Nedir, Ak Sancak Nasıl Oluştu, Ak Sancak Tarihi, Ak Sancak Renkleri, Ak Sancak Tasarımı, Meryem Tanrıverdi Göktaş Kimdir?, Tikel Nedir?, Zihnî İsminin Anlamı Nedir?, Abdulmecit Yıldırım Kimdir?, Hami Korkmazlı Kimdir?, Tiilinen Nedir?, Zihinsel İsminin Anlamı Nedir?, Fikirdeş Nedir?, Tiheähkö Nedir?, Zihayat İsminin Anlamı Nedir?, Buse Albayrak Kimdir?, Fijili Nedir?, İbrahim Yüksel Kimdir?, Fiili Bozuk Nedir?, Burhan Bahadır Özsoy Kimdir?, Zifirî İsminin Anlamı Nedir?, Burcugül Çubuk Kimdir?, Tıynetli Nedir?, Zibidi İsminin Anlamı Nedir?, Yaşar Dursun Kimdir?, Tırtılsı Nedir?, Zıypak İsminin Anlamı Nedir?, Arzu Şimşek Kimdir?, Figürlü Nedir?, Zıvanalı Sigara İsminin Anlamı Nedir?, Yunis Aksu Kimdir?, İrfan Hülakü Kimdir?, Tırsınç Nedir?, Zıvanalı İsminin Anlamı Nedir?, Tırsak Nedir?, Fiddire Nedir?, Zıt Anlamlı İsminin Anlamı Nedir?, Fidan Boylu Nedir?, Aşkın Genç Kimdir?, Meliha Apaydın Kimdir?, Berfin Kara Kimdir?, Zıt İsminin Anlamı Nedir?, Zırzop İsminin Anlamı Nedir?, Fıtıklı Nedir?, Ergün Şimşek Kimdir?, Zırtlak İsminin Anlamı Nedir?, Hüseyin Demir Kimdir?, Fışkırdak Nedir?, Ziver Kaplan Kimdir?, Tırı Vırı Nedir?, Fıskiyesiz Nedir?, Zırtapoz İsminin Anlamı Nedir?, Hürana Güngör Kimdir?, Sami bayrağı Anlamı Nedir, Sami bayrağı Nasıl Oluştu, Sami bayrağı Tarihi, Sami bayrağı Renkleri, Sami bayrağı Tasarımı, Tırhallı Nedir?, Fıskiyeli Nedir?, Zırlak İsminin Anlamı Nedir?, Abdullah Karapıçak Kimdir?, Mehmet Şerif Öner Kimdir?, Zırhlı İsminin Anlamı Nedir?,