Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir?

Rumeli Nedir?

Rumeli Nedir?, Rumeli Nerededir?, Rumeli Hakkında Bilgi?, Rumeli Analizi? Rumeli ilgili Rumeli ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Rumeli ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Rumeli Ne Anlama Gelir Rumeli Anlamı Rumeli Nedir Rumeli Ne Anlam Taşır Rumeli Neye İşarettir Rumeli Tabiri Rumeli Yorumu 

Rumeli Kelimesi

Lütfen Rumeli Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Rumeli İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Rumeli Kelimesinin Anlamı? Rumeli Ne Demek? ,Rumeli Ne Demektir? Rumeli Ne Demektir? Rumeli Analizi? , Rumeli Anlamı Nedir?,Rumeli Ne Demektir? , Rumeli Açıklaması Nedir? ,Rumeli Cevabı Nedir?,Rumeli Kelimesinin Anlamı?,Rumeli Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Rumeli Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Rumeli Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Rumeli Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Rumeli Kelimesinin Anlamı Nedir? Rumeli Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Rumeli Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Rumeli Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Rumeli - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Rumeli

Rumeli Nedir? Rumeli Ne demek? , Rumeli Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Rumeli Kelimesinin Anlamı? Rumeli Ne Demek? Rumeli Ne Demektir? ,Rumeli Analizi? Rumeli Anlamı Nedir? Rumeli Ne Demektir?, Rumeli Açıklaması Nedir? , Rumeli Cevabı Nedir? , Rumeli Kelimesinin Anlamı?


Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir?

Rumeli

Vikipedi, özgür ansiklopedi
1801 yılındaki Rumeli haritası

Rumeli (Osmanlı Türkçesi: روم ایلى Rum-İli, Bulgarca: Румелия, Rumeliya Yunanca: Ρούμελη, Roúmeli), Osmanlı İmparatorluğu döneminde 15. yüzyıldan itibaren Balkanlar’ın güneyine verilen addır. Aslı Rum İli olan coğrafik terim zamanla Rum Eli olarak dile otursa da 19. asra kadar evrakta Rum İli olarak yazımı devam etmiştir. Rumeli, sözündeki "Rum" kelimesi "Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde olan toprak, halklar"[1] anlamıyla kelimenin yapısına katılmıştır.

Osmanlı Türkleri, Avrupa’ya ayak bastıktan sonra, burada fethettikleri yerlere Rumeli adını verdiler. Hâlbuki bu isim evvelce bugünkü Anadolu için kullanılmış, hatta Orta Çağ Avrupa kaynaklarında Romanie şeklinde tercüme edilmiş iken bu son şekil, Rumeli’nin Anadolu’ya mütenazır olarak kullanılması gibi, Balkan yarımadasına tatbik olunmuş ve garp kaynaklarında “Peninsule romaine” tarzında da kullanılmıştır. Yeni çağlardan itibaren, Avrupa harita ve kitaplarında bu yarımadaya “Turquie d'Europe” veya “Empire ottoman d'Europe” denildiği görülüyor ki, sonradan Türkçe neşriyatta, bu adlara muadil olmak üzere, “Avrupa-i Osmânî” ve “Rumeli-i Şâhâne” tabirleri kullanılmıştır.[2]

11. ve 12. yüzyıllarda, Bizans egemenliği altındaki Anadolu toprakları Diyar-ı Rum (Roma ülkesi, Rum ülkesi), Anadolu’da egemen olan Selçuklu Hanedanına da Rum Selçukluları (Anadolu Selçukluları) denmiştir.

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Rum+el+i (< Rum Eli: Rum (Ad) El (Ad) +i (3. teklik iyelik eki) yapısındaki sözün kökündeki “Rum” kelimesi “Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde olan toprak, halklar”[1] anlamındadır. “Roma” sözünün bir biçimidir: (Lat.) Roma > Rum (Osm.Tr.). Rumeli yani “Romalıların ülkesi” ifadesi genel olarak Doğu Roma İmparatorluğu'nun sahip olduğu topraklar karşılığında kullanılmıştır.

Anlam dünyası[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Rum diyârı.
 2. Osmanlı İmparatorluğu'nun Güneydoğu Avrupa'daki topraklarının tümü.
 3. Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar kurulan eyaletinin adı.
 4. Osmanlı İmparatorluğu döneminde merkezi Manastır olan vilayetin adı olup Rumeli Vilayeti olarak adlandırılır ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yenileşme ve yeni uygulamaları başlattığı ilk ildir. İlk Sandık Emini Zeyfe Emin Efendi’dir. Kayıların Rumeli’de ilk mesken tuttuğu yerdir. Kemal Karpat'ın Ottoman Population'ına göre halkı kahir ekseriyetle Türk’tür.

Coğrafya[değiştir | kaynağı değiştir]

Rumeli'nin sınırları[değiştir | kaynağı değiştir]

Kuzey Bulgaristan, Batı Arnavutluk ve Mora Yarımadası tarafındaki Güney Arnavutluk’u, veya diğer bir ifadeyle içerisinde İstanbul ve Selanik, Trakya ve Makedonya’nın dâhil olduğu bölgeleri ifade eder.

16. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

Rumeli eyaletinin kapsadığı alan günümüz Bulgaristan'ı, güney Sırbistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, ve Teselya (orta Yunanistan) bölgelerini içermekteydi.

17. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

17. yüzyıldan başlayarak kurulan yeni eyaletler sonucunda Rumeli eyaletinin sahası giderek daralmış, ve 1864'e gelindiğinde sadece Arnavutluk ve batı Makedonya mıntıkalarından ibaret olmuştur. 1864'ten sonra yürürlüğe giren Vilâyât-ı Umumiye Nizamnâmesi ile birlikte Rumeli eyaleti ortadan kaldırılmıştır.

Son olarak Rumeli[değiştir | kaynağı değiştir]

Rumeli ismi son olarak daha çok merkezi Arnavutluk'la çizilen ve Garbi (Batı) Makedonya'yı ve Manastır Vilayetini de içine alan bölgenin adıdır. İdari yapıdaki değişikliklerle,1870 ve 1875'te Rumeli ismi de mülki taksimatla uyumlu hale getirilmiş ve temsili de durdurulmuştur

Doğu Rumeli[değiştir | kaynağı değiştir]

1878'de Berlin Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu ile özerk bölge hâline getirilmiştir, fakat 18 Kasım 1885 tarihinde savaşsız bir ihtilalden sonra Bulgaristan'la bütünleşti.

Bugün Rumeli[değiştir | kaynağı değiştir]

Bugün "Rumeli" ismi bazı zamanlar Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki toprakları (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerinin tamamı, İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa Yakası) için kullanılır.

Rumeli ve Trakya[değiştir | kaynağı değiştir]

Bazen Rumeli bölge adı ile Trakya adı denkleştirilir ama ikisinin sınırları farklıdır. “Rumeli” ve “Trakya”, aynı yer değildir, sadece kesiştikleri kısımlar vardır.

İdare[değiştir | kaynağı değiştir]

Rumeli'nin ilk beylerbeyi (mir-i miranı) Lala Şahin Paşa, özel öğretmen (tutor), mürşit, muallim, hadim, atabek, sadrazam I. Murad’ın lalasıdır. Filibe’de 1362den itibaren oturdu. 1382 Rumeli’nin başkenti Sofya’ya taşındı.

Görevliler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Yazıcı (il yazıcı): Osmanlılarda yeni alınmış toprakların yazımını yapmakla yükümlü görevli. Yazıcı Osmanlı Devleti’nde divan-ı hümayunda ve devlet teşkilâtının diğer kısımlarında, yazı ve kayıt işlerini görmekle vazifeli memur
 • Kadı: Osmanlı devlet yapısında bir mevki ve makamın adıdır. Günümüzdeki yargı sistemi bağlamında görevleri hâkime denk gelmekle birlikte o dönemin yapısı itibarıyla kentlerde dini bir otoritedirler. Kadı, en genel tarifle kaza yani yargı işlerine bakan görevliye verilen bir unvandı
 • Kazasker: Osmanlı Devleti’nde en yüksek yönetsel görevlerden birisi. Osmanlı döneminde askeri sınıfa ait şeri ve hukuki davalara bakan kazaskerlik ilmiye mesleğinin en yüksek mertebelerinden biri olup teşkilat tarihi bakımından ordu kadısı demektir
 • Müderris: Osmanlı ve Selçuk devlet ve toplum yapısında günümüz öğretim üyesine karşılık olarak kullanılan bir kavramdır. Medreselerde eğitim veren öğretim üyeliğinin bugünkü tam karşılığı profesörlük unvanıdır
 • Tahrir eminliği: Son derece önemli bir görev olduğu için sancakbeyleri, kadılar, müderrisler, tımar defterdarları, kazaskerler ve merkez bürokrasisi kâtipleri gibi üst düzey devlet memurları görevlendirilirlerdi. Tahrir eminine ilyazıcı, muharrir-i memleket, defter emini de denilirdi.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b Türk Dil Kurumu 24 Mart 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. "Rum" sözü
 2. ^ İslam Ansiklopedisi (MEB), Cilt 2, s. 280-281.
 • Andreas Birken: Die Provinzen des Osmanischen Reiches. Beihefte zum TAVO (Wiesbaden: Ludwig Reichert, 1976).
 • Halil İnalcık: The Ottoman Empire. The Classical Age. Çevirenler: N.Itzkowitz ve C.Imber (New York: Aristide D. Caratzas, 1989).

Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Nedir? :Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? ile ilgili Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Ne Demektir? Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Açıklaması Nedir? Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Cevabı Nedir? Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Açıklaması? :Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Gerçek mi? :Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? ile ilgili Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Hakkında? :Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? ile ilgili Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? burada bulabilirsiniz. Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Rumeli nedir?, Rumeli anlamı nedir?, Rumeli ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
II. Mahmud, Kestel Barajı, Turner Broadcasting System, Manisada spor, Korhan Abay, Wenn du da bist, Korhan Uğur, The Jackal, Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü, Korgeneral, Koto (enstrüman), Gülben Ergen Live in İstanbul, Rasim Özdenören, NGC 2693, Kaçakçılık, Korfbol, NGC 2688, NGC 2689, NGC 2692, Koreografi, Davoli, Koreliler, The Beyoncé Experience, Işık absorbsiyonu, Ülkücü Hareket, Korece, Ezberci öğrenme, Para Yok, IBM POWER mimarisi, Deçan, Londra Üniversitesi, Östhammar, Kore rakamları, Denes nad Makedonija, Diamantina, Minas Gerais, Prison Of Desire, NGC 5486, Kore hükümdarları listesi, Yordamsal programlama, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi, Düz oranlı vergi, Kore animasyonları listesi, Gözlüklü ayı, Sücüllü Barajı, 1986 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması, Bulbophyllum carnosisepalum, Kore Yarımadası, NGC 2694, Kore Halk Cumhuriyeti, NGC 2700, Windows Live ID, NGC 2701, NGC 5491, NGC 2702, NGC 2703, NGC 2705, Ahmet Yurdakul, Türkiye Amerikan Futbolu 1. Ligi, Evrensel oy hakkı, Kore Bankası, Vazzola, Semih Kaya, Kore, Programlama dilleri, Niğde milletvekilleri listesi, Kore mutfağı, Tabanca, Malta bayrağı, John Wick 4, Gülüç, Karadeniz Ereğli, Cemal Abdünnasır, Soulsvari oyun, Kore draması, NGC 2063, Sosyal eşitsizlik, Daisuke Nakamori, Josephus Flavius, Mehmet Vehbi Çelik, Kore Ulusal Kütüphanesi, NGC 2707, Kore Halk Ordusu, NGC 2659, NGC 2630, Kore çayı, NGC 2631, NGC 2632, Tulln, António de Spínola, San Marino bayrağı, Deinagkistrodon, Korenin yeniden birleşmesi, LaMarcus Aldridge, Libyadaki şehirler listesi, Laura Pausini, Edenílson, Hayat Seks Yoluyla Bulaşan Ölümcül Bir Hastalıktır, Shawn Drover, Medetsiz Dağı, Akdeniz Bölgesi,
Hurşit Çetin Kimdir?, Fadik Temizyürek Kimdir?, Toparlağımsı Nedir?, Toparlacık Nedir?, Osmanlı bayrağı Anlamı Nedir, Osmanlı bayrağı Nasıl Oluştu, Osmanlı bayrağı Tarihi, Osmanlı bayrağı Renkleri, Osmanlı bayrağı Tasarımı, Ülkü Doğan Kimdir?, Mehmet Akif Perker Kimdir?, Necmi Özgül Kimdir?, Top Sakallı Nedir?, Hasan Daşkın Kimdir?, Hasan Memişoğlu Kimdir?, Nazi Almanyası bayrağı Anlamı Nedir, Nazi Almanyası bayrağı Nasıl Oluştu, Nazi Almanyası bayrağı Tarihi, Nazi Almanyası bayrağı Renkleri, Nazi Almanyası bayrağı Tasarımı, Fitopatolojik Nedir?, Öztürk Keskin Kimdir?, Şeref Baran Genç Kimdir?, Tonla Nedir?, Nuran Ergen Kılıç Kimdir?, Fitne Kumkuması Nedir?, Filiz Orman Akın Kimdir?, Tombulca Nedir?, Fitne Fücur Nedir?, Zürriyetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Fitilsiz Nedir?, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Anlamı Nedir, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Nasıl Oluştu, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tarihi, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Renkleri, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tasarımı, Zürriyetli İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Süleyman Kurtar Kimdir?, Züppe İsminin Anlamı Nedir?, Fitilci Nedir?, Dağıstan Budak Kimdir?, Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kimdir? Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Nereli Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kaç Yaşında?, Zümrüdi İsminin Anlamı Nedir?, Tolgasız Nedir?, Fitçi Nedir?, Hatice Gül Bingöl Kimdir?, Gökhan Baylan Kimdir?, Zülüflü İsminin Anlamı Nedir?, Tolgalı Nedir?, Fişlik Nedir?, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Toleranssız Nedir?, Züllü İsminin Anlamı Nedir?, Fişli Nedir?, Fişeksiz Nedir?, Zülcelâl İsminin Anlamı Nedir?, Sözdar Akdoğan Kimdir?, Murat Turna Kimdir?, Fahri Özkan Kimdir?, Zührevi İsminin Anlamı Nedir?, Fişekli Nedir?, Züğürt İsminin Anlamı Nedir?, İzmir bayrağı Anlamı Nedir, İzmir bayrağı Nasıl Oluştu, İzmir bayrağı Tarihi, İzmir bayrağı Renkleri, İzmir bayrağı Tasarımı, Filiz Çelik Kimdir?, Toksikolojik Nedir?, Fistolu Nedir?, Koray Önsel Kimdir?, Zübük İsminin Anlamı Nedir?, Toksik Nedir?, Fikret Tufanyazıcı Kimdir?, Zulmeden İsminin Anlamı Nedir?, Fistansız Nedir?, İlker Yücel Kimdir?, Tokatlı Nedir?, Zömbe İsminin Anlamı Nedir?, Gadsden bayrağı Anlamı Nedir, Gadsden bayrağı Nasıl Oluştu, Gadsden bayrağı Tarihi, Gadsden bayrağı Renkleri, Gadsden bayrağı Tasarımı, Tokalı Nedir?, Selma Sarıcıoğlu Çalışkan Kimdir?, Zottiri İsminin Anlamı Nedir?, Ümit Duman Kimdir?, Zot İsminin Anlamı Nedir?, Bahadır Gökmen Kimdir?, Berrin Selbuz Kimdir?, Tok Sözlü Nedir?, Fiskal Nedir?, Zorunlu İsminin Anlamı Nedir?, Zorlu İsminin Anlamı Nedir?, Toimeton Nedir?, Ömer Eldemir Kimdir?, Demokratik Kampuçya bayrağı Anlamı Nedir, Demokratik Kampuçya bayrağı Nasıl Oluştu, Demokratik Kampuçya bayrağı Tarihi, Demokratik Kampuçya bayrağı Renkleri, Demokratik Kampuçya bayrağı Tasarımı, Kürşat Özer Kimdir?, Zorlayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Sertaç Çelikkaleli Kimdir?, Zorlamasız İsminin Anlamı Nedir?, Togolu Nedir?, Kenan Çarboğa Kimdir?, Zorlama İsminin Anlamı Nedir?, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Anlamı Nedir, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Nasıl Oluştu, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Tarihi, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Renkleri, Bizans İmparatorluğu bayrakları ve sembolleri Tasarımı, Burak Ustalı Kimdir?, Zorca İsminin Anlamı Nedir?, Zorba İsminin Anlamı Nedir?, İlker İpek Kimdir?, Gülcan Alp Kimdir?, Zoraki İsminin Anlamı Nedir?, Niyazi Ünalmış Kimdir?, Zor İsminin Anlamı Nedir?, Fin Ugor Nedir?, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Asiye Küçükyılmaz Kimdir?, Tirşemsi Nedir?, Zoolojik İsminin Anlamı Nedir?, Tirşe Gözlü Nedir?,