Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir?

Refah Toplumu Nedir?

Refah Toplumu Nedir?, Refah Toplumu Nerededir?, Refah Toplumu Hakkında Bilgi?, Refah Toplumu Analizi? Refah Toplumu ilgili Refah Toplumu ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Refah Toplumu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Refah Toplumu Ne Anlama Gelir Refah Toplumu Anlamı Refah Toplumu Nedir Refah Toplumu Ne Anlam Taşır Refah Toplumu Neye İşarettir Refah Toplumu Tabiri Refah Toplumu Yorumu 

Refah Toplumu Kelimesi

Lütfen Refah Toplumu Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Refah Toplumu İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Refah Toplumu Kelimesinin Anlamı? Refah Toplumu Ne Demek? ,Refah Toplumu Ne Demektir? Refah Toplumu Ne Demektir? Refah Toplumu Analizi? , Refah Toplumu Anlamı Nedir?,Refah Toplumu Ne Demektir? , Refah Toplumu Açıklaması Nedir? ,Refah Toplumu Cevabı Nedir?,Refah Toplumu Kelimesinin Anlamı?,Refah Toplumu Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Refah Toplumu Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Refah Toplumu Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Refah Toplumu Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Refah Toplumu Kelimesinin Anlamı Nedir? Refah Toplumu Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Refah Toplumu Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Refah Toplumu Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Refah Toplumu - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Refah Toplumu

Refah Toplumu Nedir? Refah Toplumu Ne demek? , Refah Toplumu Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Refah Toplumu Kelimesinin Anlamı? Refah Toplumu Ne Demek? Refah Toplumu Ne Demektir? ,Refah Toplumu Analizi? Refah Toplumu Anlamı Nedir? Refah Toplumu Ne Demektir?, Refah Toplumu Açıklaması Nedir? , Refah Toplumu Cevabı Nedir? , Refah Toplumu Kelimesinin Anlamı?


Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir?

Refah devleti

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Refah Toplumu sayfasından yönlendirildi)
Ülkelere göre sosyal harcama grafiği (OECD)

Refah devleti veya sosyal devlet, minimum düzey ötesinde vatandaşlarının refahı için birincil sorumluluk kabul eden devlet kavramı olup devletin vatandaşlarının iktisadi ve sosyal esenliklerinin korunması ve teşvik edilmesinde ana rol oynamasını önerir.[1] Müdahaleci, düzenleyici, yeniden dağıtıcı, girişimci ve bireylere hak ve özgürlüklerin sağlanması bakımından pozitif bir devlet anlayışıdır. Bu şekil devlet kavramı fırsat eşitliği, servetin eşit şekilde dağılması ve nispeten rahat bir hayat sağlamak için gerekli asgari şartlara yetişemeyen kişiler için kamu mesuliyeti prensiplerine dayanır. Bu genel yaklaşım bir ülkenin çok değişik şekilde iktisaden ve sosyal bakımdan organize edilmesini mümkün kılar.

Genel olarak bir refah devletinin iki değişik siyasi ve sosyal yaklaşımı olabilir:

  • Bir modele göre devlet vatandaşlarının refahı için başta gelen birinci merci ve mesuliyet yükü taşıyan kurumdur. Bu teoriye göre devletin mesuliyeti çok geniş kapsamlıdır çünkü bir vatandaşın refahının her yönü üzerinde devlet mesuliyet yüklenmiştir ve bu mesuliyete hiçbir istisna olmadan ülkenin tüm kişileri üzerinedir.
  • Diğer yaklaşıma göre refah devleti devletin vatandaşlarının hayat standartlarının iyice belirlenmiş asgari standartların altına düşmemesi için bir "sosyal güvenlik sağlama ağı" yaratılmasıdır.

"Refah devleti" ve "refah toplumu" İngilizce konuşulan ülkelerde (özellikle ABD'de) bazı kavramsal karışıklıklara yol açmış ve bu önemli tartışma konusu olmuş ve olmaktadır. ABD'de ve bazı diğer ülkelerde asgari refah seviyesi merkezsel devlet tarafından garanti edilip doğrudan doğruya bir merkezden sağlanmamaktadır. Ama her vatandaşın bu refah seviyesine yetişmesi için, bağımsız gönüllüler, hem kar gütmeyen özel sosyal kurumlar ve hem de azami kar hedefli özel şirketler ve mahalli ve çok az da olsa merkezi hükûmet mercileri tarafından bileşik olarak katkılar yapmaktadır. Bu bileşik katkıya "refah sosyetesi" veya "refah sistemi" adı verilmektedir. Bazı tanımlara göre ise buna karşıt olan "refah devleti" kamu sektöründen dolaylı olarak subvansiyon verilmesi gerekli kişilere yapılan fon aktarımıdır ve bu aktarılan fonların baş kaynağı ise eşit dağılım prensiplerine uyan (progresif) vergileri veren özel sektördür.

Örneğin okul ücretsizdir ve hastaları tedavi etmek devletin görevidir. Devlet, işsizlere ve az gelirli kişi veya ailelere gelir subvansiyonu yapabilir. Aynı şekilde devlet kendi evini satın alamayacak ve özel kiralık ev piyasasındaki yüksek kiralar veremeyecek kadar fakir olanlara, ya subvansiyon olarak ev kirası verebilir veya ucuz kamu malı kiralık ev yapıp bunları maliyet altında kiraya verebilir. Bunu yapmak için yüksek vergiler konması gerekebilir. Eğer vergi sistemi progresif ise genellikle zengin insanlar en fazla vergi verenlerdir. Progresif vergi hadlerı değişkendir, bunun nedeni, geliri daha az olanların vergilerini rahatlıkla ödeyebilecek durumda olmasını sağlamaktır. Örneğin Birleşik Krallık'ta, yoksul insanlar, daha zenginlere göre, gelirlerinin daha küçük bir yüzdesini vergi olarak vermektedir. Ayrıca KDV, alınması zaruri olmayan şeylere konur.

"Sosyal devlet" ve "refah devleti"[değiştir | kaynağı değiştir]

Sosyal devlet ile refah devleti kavramlarının aynı anlama geldiği ve bu kavramların farklı anlamlara geldiği yönünde iki farklı görüş vardır.

Huber'e göre refah devleti, eşitsizliklerin önüne geçmek için sosyal faydaların yeniden dağıtımı yönünde yapılanların bütününü ifade etmektedir. Sosyal devlet ise, sosyal reformlardan oluşan bir devlettir. Ancak sosyal reform, sadece devletin yardımlarını ifade eden sosyal devlet değildir. Luhmann'a göre refah devleti, sosyal devletten daha kapsamlı sosyal yardımlar sunan bir yapı olarak görmüştür. Refah devleti, ileri derecede sanayileşmiş ülkelerde ortaya çıkmış ve gelişmiştir.

Batı toplumlarında ifade edilen refah devleti kavramı, sosyal devletten farklı bir anlam taşımamaktadır. Örneğin Almanya'da Weimar Cumhuriyeti döneminde refah devleti terimi, daha sonraki yıllarda yerini sosyal devlet kavramına bırakmıştır. Türk hukukunda ise sosyal devlet başta olmak üzere refah devleti ya da sosyal refah devleti kavramları kullanılmaktadır.

Amacı[değiştir | kaynağı değiştir]

Refah devletinin amacı, vatandaşlara; insan onuruna uygun bir refah düzeyi sağlamak ve onların dara düşmesini önlemektir. Sosyal devlet olmanın en temel şartı ise ülkede yaşayan herkesin kendini güven altında hissetmesidir. Buna paralel olarak ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması amacıyla sermaye yatırımlarını teşvik etmekle birlikte, ekonomik faaliyetlerin tam istihdamı sağlayacak düzeyde gerçekleşmesi için gerekli koşulları ve ortamı sağlamaya da çalışır.[kaynak belirtilmeli]

Özgül amaçlar ise şu şekilde sıralanabilir:[kaynak belirtilmeli]

  • Gelir dağılımında adaleti sağlamak
  • Yoksullukla mücadele etmek
  • Yoksul kişileri, güçsüzleri ve bakıma muhtaç çocukları korumak
  • Kamu sermayesini kullanarak toplumdaki gelir düzeyinde oluşan eşitsizlikleri düzenlemek

Türleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Refah devleti uygulamaları, ülkelerin kendine özgü; sosyal, ekonomik, politik ve kültürel koşullarına göre farklılıklar gösterir. Bu durum, birçok refah devleti uygulamasının doğmasına neden olmuştur. Bu türlere ilişkin ilk sınıflandırmayı yapan Titmuss, sosyal devleti aşağıdaki gibi üç başlık altında inceler.[kaynak belirtilmeli]

  • Piyasa ikamesine dayalı refah devleti modeli
  • Endüstriyel başarı-performans modeli
  • Kurumsal yeniden dağıtıcı modeli

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Béland, Daniel (2021). The Oxford handbook of the welfare state (2. bas.). New York: Oxford University Press. ISBN 978-0198828389. 

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Veri ve istatistikler[değiştir | kaynağı değiştir]


Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Nedir? :Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? ile ilgili Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Ne Demektir? Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Açıklaması Nedir? Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Cevabı Nedir? Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Açıklaması? :Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Gerçek mi? :Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? ile ilgili Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Hakkında? :Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? ile ilgili Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? burada bulabilirsiniz. Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Refah Toplumu nedir?, Refah Toplumu anlamı nedir?, Refah Toplumu ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Helmut Kosmehl, Yürüyüş (spor), Satori, Diponegoro, SoftEther VPN, Sturminster Newton, Galip Güzel, Chaetopidae, Serbülent Bingöl, Queen, 1939 FA Cup Finali, Verwood, Citroën C4, Hermann Jansen, İslam ile ilgili maddeler dizini, Billa, Guardamar del Segura, 86. Akademi Ödülleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antônio Dumas, Akışkanlaştırıcı, 18. Adana Altın Koza Film Festivali, Çift hörgüçlü deve, İmereti Krallığı, Mabels Married Life (film, 1914), Llugaj, Açık kaynak kodlu yazılım, Libraş (ilçe), Bullet Club, Gabriel Badilla, Lekbibaj, Fiesole, Demircili, Urla, Leş (ilçe), Kalati, Quini, Citroen Xsara, Say the Word, 62. Akademi Ödüllerinde Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü başvuruları, Facebookcorewwwi.onion, Kurbin (ilçe), NGC 2604, Inokashira Parkı, Hristiyan anarşizmi, John Stevens Henslow, Kuçova (ilçe), Walking Out, Lazarus sendromu, Agata Muceniece, Hırvatistan millî futbol takımı, Hudson’s Bay Company, Kolonya (ilçe), 2016 Yaz Olimpiyatları yayıncıları listesi, MÖ 30, Kavalye (ilçe), Taksonomik, Tropojë ilçesi, Derepazarı, Osmanlı Bankası, Mariza Koh, Cessna 208 Caravan, Anja Rücker, Güney Kore Futbol Federasyonu, Ferndown, Gaby Mudingayi, Deniz alabalığı, Christchurch, Dorset, Warren G. Harding, BBC World News, Super Bowl II, Müslüm Gürses, 2007 Fransa Lig Kupası Finali, Jacky Duguépéroux, Retiro, Balıkçı kasabası, Yaşayan fosil, Menara Telekom, Hipnoz (albüm), Batı Pakistan, Albüm yapımcısı, Flea, İngiltere Lig Kupası, Kara Ekmek, Pavel Banya, Nural Karagöz, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası, Duroğlu, Devrim Sağıroğlu, Define Adası (anime), Kategori 5 kablo, NGC 2681, Clodagh Rodgers, Transfer harcaması, Beşdeğirmen, Kelkit, Kuru Gürültü, YouTube Shorts, Yeşil Timsahlar, 1340, Azerbaycan Satranç Federasyonu, Kerç Boğazı,
Aldo Canti Kimdir?, Vazifeli İsminin Anlamı Nedir?, Sıcak İsminin Anlamı Nedir?, Sobalık Nedir?, Motifli Nedir?, Metruke İsminin Anlamı Nedir?, Hemoroitli İsminin Anlamı Nedir?, Dolmuş İsminin Anlamı Nedir?, Hidrosefal Nedir?, Aylin Doğan Kimdir?, Boğazsak İsminin Anlamı Nedir?, Atila Kaya Kimdir?, Abdulkadir Baydur Kimdir?, Yamuk Yumuk Nedir?, Aldo Bobadilla Kimdir?, Motamot Nedir?, Boğazlı İsminin Anlamı Nedir?, Hemhudut İsminin Anlamı Nedir?, Dolmalık İsminin Anlamı Nedir?, Hidrolojik Nedir?, Atila Işık Kimdir?, Vazııkanun İsminin Anlamı Nedir?, Sıcacık İsminin Anlamı Nedir?, Bülent Maşaoğlu Kimdir?, Seda Bozdağ Güzelkaya Kimdir?, Bodur İsminin Anlamı Nedir?, Atila Emek Kimdir?, Hemhâl İsminin Anlamı Nedir?, Dolma İsminin Anlamı Nedir?, Aldo Benítez Kimdir?, Vazıh İsminin Anlamı Nedir?, Sezgisel İsminin Anlamı Nedir?, Metruk İsminin Anlamı Nedir?, Bluzsuz İsminin Anlamı Nedir?, Jiyan Aybar Kimdir?, Yamru Yumru Nedir?, Hemen İsminin Anlamı Nedir?, Dolgunca İsminin Anlamı Nedir?, Hidrojeolojik Nedir?, Dolgunca Nedir?, Kazakistan bayrağı Anlamı Nedir, Kazakistan bayrağı Nasıl Oluştu, Kazakistan bayrağı Tarihi, Kazakistan bayrağı Renkleri, Kazakistan bayrağı Tasarımı, Bluzlu İsminin Anlamı Nedir?, Yahya Bahadır Kimdir?, Aldo Baéz Kimdir?, Vazelinsiz İsminin Anlamı Nedir?, Sezgili İsminin Anlamı Nedir?, Metropoliten İsminin Anlamı Nedir?, Bloksuz İsminin Anlamı Nedir?, Slavca Nedir?, Morumtırak Nedir?, Hemcins İsminin Anlamı Nedir?, Dolgun İsminin Anlamı Nedir?, Sinan Demircioğlu Kimdir?, Aldo Angoula Kimdir?, Bloke İsminin Anlamı Nedir?, Vazelinli İsminin Anlamı Nedir?, Sezaryensiz İsminin Anlamı Nedir?, Metrolojik İsminin Anlamı Nedir?, Atif Dudaković Kimdir?, Feremez Tuncay Kimdir?, Yamçısız Nedir?, Morumsu Nedir?, Rüstem Avcı Kimdir?, Hemayar İsminin Anlamı Nedir?, Dolgulu İsminin Anlamı Nedir?, Dolgulu Nedir?, Mehmet Önder Mutlu Kimdir?, Bizar İsminin Anlamı Nedir?, Aldo Kimdir?, Vatlık İsminin Anlamı Nedir?, Sezaryenli İsminin Anlamı Nedir?, Metrik İsminin Anlamı Nedir?, Yamçılı Nedir?, Skgökvjcufmfch Nedir?, Morityuslu Nedir?, Biz Biçiminde İsminin Anlamı Nedir?, Hematolojik İsminin Anlamı Nedir?, Dolaysız İsminin Anlamı Nedir?, Hidrobiyolojik Nedir?, Atılgan Gümüş Kimdir?, Biyonik İsminin Anlamı Nedir?, Aldin Čajić Kimdir?, Yaman Yahşi Nedir?, Atılay Uluışık Kimdir?, Vatansız İsminin Anlamı Nedir?, Seyyibe İsminin Anlamı Nedir?, Metrajlı İsminin Anlamı Nedir?, Helmintolojik İsminin Anlamı Nedir?, Dolaylı İsminin Anlamı Nedir?, Hidratlı Nedir?, Özlem Teke Kimdir?, Mehmet Musa Çakır Kimdir?, Katar bayrağı Anlamı Nedir, Katar bayrağı Nasıl Oluştu, Katar bayrağı Tarihi, Katar bayrağı Renkleri, Katar bayrağı Tasarımı, Biyometeorolojik İsminin Anlamı Nedir?, Murat Atıl Kimdir?, Siyasetsiz Nedir?, Helmeli İsminin Anlamı Nedir?, Dolayı İsminin Anlamı Nedir?, Hiddetsiz Nedir?, Biyolojik İsminin Anlamı Nedir?,