Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir?

Peygamberlik Nedir?

Peygamberlik Nedir?, Peygamberlik Nerededir?, Peygamberlik Hakkında Bilgi?, Peygamberlik Analizi? Peygamberlik ilgili Peygamberlik ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Peygamberlik ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Peygamberlik Ne Anlama Gelir Peygamberlik Anlamı Peygamberlik Nedir Peygamberlik Ne Anlam Taşır Peygamberlik Neye İşarettir Peygamberlik Tabiri Peygamberlik Yorumu 

Peygamberlik Kelimesi

Lütfen Peygamberlik Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Peygamberlik İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Peygamberlik Kelimesinin Anlamı? Peygamberlik Ne Demek? ,Peygamberlik Ne Demektir? Peygamberlik Ne Demektir? Peygamberlik Analizi? , Peygamberlik Anlamı Nedir?,Peygamberlik Ne Demektir? , Peygamberlik Açıklaması Nedir? ,Peygamberlik Cevabı Nedir?,Peygamberlik Kelimesinin Anlamı?,Peygamberlik Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Peygamberlik Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Peygamberlik Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Peygamberlik Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Peygamberlik Kelimesinin Anlamı Nedir? Peygamberlik Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Peygamberlik Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Peygamberlik Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Peygamberlik - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Peygamberlik

Peygamberlik Nedir? Peygamberlik Ne demek? , Peygamberlik Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Peygamberlik Kelimesinin Anlamı? Peygamberlik Ne Demek? Peygamberlik Ne Demektir? ,Peygamberlik Analizi? Peygamberlik Anlamı Nedir? Peygamberlik Ne Demektir?, Peygamberlik Açıklaması Nedir? , Peygamberlik Cevabı Nedir? , Peygamberlik Kelimesinin Anlamı?


Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir?

Peygamber

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Peygamberlik sayfasından yönlendirildi)

Peygamber (Farsça: پیامبر) veya yalvaç, Tanrı aracılığıyla bir dini veya dinî öğretiyi yaymakla görevlendirildiğine inanılan kişidir. Peygamberler ayrıca dinî terminolojide ayet, işaret veya mucize denilen doğaüstü güç veya olayların kendilerine atfedildiği mitolojik veya yarı mitolojik insanlardır. İbrahimî dinlerin inananları, peygamberlerin Tanrı'dan aldıkları “vahiy” adlı mesajları diğer insanlara ulaştırdıklarına inanırlar.

Etimoloji ve geleneğin oluşması[değiştir | kaynağı değiştir]

Lee Lawrie, Nabu (1939). Library of Congress John Adams Building, Washington, D.C. Nabu'ya Anbay veya Nebo (Tanrılar elçisi) ismiyle Güney Arapları da tapınmışlardır.[1]
Hammurabi Kanunları, Akatça çivi yazısı ile yazılmış 282 madde, Hammurabi bu kanunların tanrı Şamaş tarafından yazdırıldığını söyledi, Kendisi sadece bir aracıydı.

Peygamber sözcüğü Türkçeye Farsçadan geçmiştir. Peygamber, Arapça resul sözcüğünün Farsça karşılığıdır. Kökeni olan peyam, haber anlamına gelmektedir. Dolayısıyla peygamber, "haberci" anlamını taşır. "Resul" ise (رسول: Risalet eden/edici) "elçi" demektir. Benzer bir anlama gelen Arapçadaki "Nebi" (نبي) sözcüğü, yine haber demek olan "nebe" kökeninden türemiş "haberci" anlamında bir sözcüktür ve Türkçede de kullanılır. Ayrıca Türkçe yalvaç sözcüğü de peygamber anlamına gelir.[2]

Arapça Nebi kelimesinin kökeninin Nebo'ya dayandığı düşünülmektedir.[3]

En eski toplumlarda, tanrısal buyruklara dayanan kitabeler üzerine yazılmış, yasa yapma geleneği bulunuyordu.[4] Bu kral da öldükten sonra tanrılar arasına karışırdı. Bazen bu yazdırma işini bir elçi- tanrı üstlenirdi (Nabu). Bu gelenek yasalara uymayanların, inanılan tanrılarca cezalandırılacağı inancıyla birlikte yasaların etkinliğini artırıcı bir fonksiyon icra etmekteydi.

Yazının ve yazı malzemelerinin gelişmesi ile birlikte bu uygulama ilahi ilham ile kitap yazma-yazdırılma ve kendisine yazdırılan/ilham edilen kişinin özel, toplum için seçilmiş, gönderilmiş bir kişi olduğu iddiaları ile birlikte devam etti. Günümüzde bile bu iddiaya sahip yasa, kitap ve külliyatlar oluşturulmaya ve kendilerine uygulama alanı bulmaya devam etmektedirler. Mustafa İslamoğlu günümüzde İslam dünyasında Kur’an’dan sonra Allah tarafından yazdırıldığına inanılan 6 adet kitaptan ve bunların İslam'dan ayrılan birer din olarak değerlendirilebileceklerinden bahsederek Türkiye coğrafyasından Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Said Nursi’yi örnek olarak veriyor.[5]

İbrahimî dinler[değiştir | kaynağı değiştir]

Yahudilik[değiştir | kaynağı değiştir]

Öfkelenen Musa (Moşe) Yahudi inancına göre Yehova'nın kendi parmakları ile[6] yazıp verdiği taş tableti kırıyor. Rembrandt, 1659

Tanah'ta bahsi geçen dinî şahısların büyük kısmı Yahudilik tarafından peygamber kabul edilmez, din büyüğü olarak anılır. Yahudiliğe göre İsa, beklenen mesih değildir ve Muhammed, peygamber değildir.

Hristiyanlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Yahudilik gibi Hristiyanlıkta da Kitâb-ı Mukaddes'teki şahısların çoğu sadece din büyüğü olarak anılır. Hristiyanlığa göre Muhammed, Joseph Smith veya Bahaullah gibi kişiler peygamber değildir.

İslam öğretisinde aktarılanın aksine Hristiyanlık, İncil'in, Tanrı tarafından vahiyler aracılığıyla İsa'ya bildirilmiş bir kitap olduğunu iddia etmez. Dört İncil'in İsa'nın göğe yükselişinden çok sonraları havariler tarafından "tanrısal ilham" aracılığıyla kaleme alındığı kabul olunur ve bunlar İsa'nın yaşamını anlatır. Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitâb-ı Mukaddes, incillerle beraber 23 kutsal Hristiyan metnini daha bünyesinde barındıran "Yeni Antlaşma" ve Tevrat'la beraber 29 Yahudi metnini daha kabul eden "Eski Antlaşma"nın birleşimidir. Yahudilik ve Hristiyanlığa göre Zebur (Mezmurlar), Davud veya Süleyman tarafından yazılmış şiirlerdir.

Hristiyanlığa göre İsa beklenen mesihtir ve Tanrı'yı oluşturan, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesindeki "Oğul"dur. Katolik mezhebine göre ise İsa'dan sonraki en önemli dinî kişi İsa'nın annesi Meryem'dir.

İslam[değiştir | kaynağı değiştir]

İslam'da peygamberler, Allah'ın dünyadaki elçisi kabul edilir. Kur'an'da 25 peygamberin ismi geçer. Kur'an'da geçen peygamberlerin yaklaşık kronolojik sırası şöyledir:

Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Zul-Kifl, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed.

İslam peygamberlerinin büyük bir kısmı Yahudilik ve Hristiyanlıkta peygamber kabul edilmez, sadece din büyüğü olarak anılırlar. İsa, Yahudilik tarafından; Muhammed, her iki din tarafından da peygamber kabul edilmez.[7]

İslam'da peygamberler günahsız kişilerdir ve tüm peygamberler erkektir. Her topluluğa peygamber gönderildiğine inanılır.

Muhammed, İslam'a göre Hatemül Enbiya (son peygamber) kabul edilir. İslam'da peygamberlere geldiğine inanılan 4 büyük kitap vardır:

Tevrat (Musa), Zebur (Davud), İncil (İsa), Kur'an (Muhammed).

Muhammed ve Cebrail, Câmi'ut-Tevârîh'te yer alan bir minyatür, 1307

Kur'an'da birçok peygamberin dünyaya gönderilmiş olduğu belirtilir:

"Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şayet o ölür veya öldürülürse, ökçeleriniz üzerine eski dininize geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerine geri dönerse Allah’a hiçbir zarar veremez. Ama Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır." (Al-i İmran Suresi, 144)

"...Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Hâlbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik..." (Zuhruf Suresi, 5-6)

Kur'an'a göre İsa ile Muhammed arasındaki dönemde dünyaya peygamber gönderilmemiştir.[8]

Joseph Smith

Mormonluk[değiştir | kaynağı değiştir]

Mormonluk Kitâb-ı Mukaddes ve Mormon Kitabı'nda bahsi geçen peygamberleri, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin kurucusu Joseph Smith'i ve Kilise'nin başkanlarını peygamber kabul etmektedir.

Bahailik[değiştir | kaynağı değiştir]

Bahailik, peygamberler konusunda İslam'la hemen hemen aynı inanca sahiptir. İslam'la ayrılan temel noktaları; Bab ve Bahaullah'ı peygamber kabul etmesi, Dharma dinlerindeki Krişna, Buda gibi kutsal figürleri peygamber kabul etmesi ve gelecekte, geleceğin ihtiyaçlarına ve insan kapasitesine göre yeni peygamberler gönderileceğini kabul etmesidir.

Diğer dinler[değiştir | kaynağı değiştir]

Tarih içerisindeki yeri incelendiğinde, peygamberlik kavramının İbrahimî dinlerde yer aldığı ve Orta Doğu'ya özgü olduğu görülmektedir.

Asya'nın Budizm, Hinduizm, Maniheizm ve Şintoizm gibi dinlerinde, Avrupa'nın pagan inançlarında veya Afrika'nın yerel kabile dinlerinde Tanrı'dan aldığı buyrukları insanlara açıklayan peygamberlere rastlanmamıştır (Üstelik "Vedalar" adlı kutsal metinlere sahip Hinduizm, çok tanrılı bir inançtır).

Orta Doğu dışarısında ortaya çıkmış dinler arasından bazılarının kurucuları bilinmektedir fakat bu kurucular, kurmuş oldukları dinin mensuplarınca "din büyüğü" olarak kabul görmektedirler; İbrahimî dinlerdeki gibi bir "peygamberlik" görevi söz konusu değildir.

Kadın peygamberler[değiştir | kaynağı değiştir]

Kuran'da kadın peygamberden bahsedilmez.

Tevrat'ın Tekvin 15:20 ayetinde Peygamber Miryam'dan, Hakimler 4:4'te Peygamber Debora'dan, 2. Tarihler 34:22'de Şallum'un karısı Peygamber Hulda'dan, Nehemya 6:14'te Peygamber Nadya'dan söz eder.

Aynı şekilde, Yeni Antlaşma'nın Luka 2:36 ayetinde "Aşer oymağından Fenuel'in kızı Anna adında çok yaşlı bir peygamber vardı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla yedi yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı." ifadeleriyle bir başka kadın peygamberden bahsedilir.[9]

Kaynakça ve notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi" (PDF). 23 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 27 Ocak 2017. 
  2. ^ "Türk Dil Kurumu | Sözlük". sozluk.gov.tr. 29 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Nisan 2023. 
  3. ^ "BEYT-NAHREYN ARAP TARİHİ III. Bölüm İSLAM ÖNCESİ ARAP TANRILARI– Derleyen: Mim Yavuz Binbay". 1 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ocak 2017. 
  4. ^ Sarı, İbrahim (25 Aralık 2016). BABİL İMPARATORLUĞU: Babil, Eski Orta Doğu Mezopotamya imparatorluğu olup Milattan Önce 4000 ilâ 500 yıllarına kadar sürmüş olan, merkezi bugünkü Irak’ın Bağdat şehrinin güneyine düşen bir yerde kurulmuş muhteşem ve efsanevî bir Krallığın adıdır. noktaekitap. 24 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Haziran 2022. 
  5. ^ "Mustafa İslamoğlu'ndan Said Nursi ve Mevlana'nın Şirk Sözlerine Ağır Tenkitler". 24 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Aralık 2021. 
  6. ^ "İSRAİLLİLERİN ULUSAL DİNİ OLARAK YAHVEİZMİN YABANCI KÖKENLERİ". 24 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Aralık 2021. 
  7. ^ Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003, Jacob, Joseph, Moses, Mohammed, Jesus
  8. ^ "5. Maide suresi 19. ayet". 8 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ekim 2021. 
  9. ^ "KADIN PEYGAMBERLER". 2 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2012. 

Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Nedir? :Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? ile ilgili Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Ne Demektir? Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Açıklaması Nedir? Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Cevabı Nedir? Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Açıklaması? :Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Gerçek mi? :Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? ile ilgili Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Hakkında? :Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? ile ilgili Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? burada bulabilirsiniz. Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Peygamberlik nedir?, Peygamberlik anlamı nedir?, Peygamberlik ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Adem Dede, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mücevherat Mühendisliği Bölümü, Hohloma, Piper lehmannianum, Redruth, Piper latibracteum, Taiwo Owatemi, Tamio Ōki, Aziz Nedelya Kilisesi saldırısı, Zeki Yıldırım, APOP Kinyras, Aelurillus jocquei, Salvatore Bocchetti, Arimaa, Japonya sineması, Piper aereum, Talyum, Júnior Caiçara, Bulbophyllum subumbellatum, Adıge Cumhuriyeti Başkanı, Piper amplum, Ağır silah, Piper anisum, Demokrasi Partisi, Muratcan Güler, Fuladşehr, Seni Sevmek Kaderim, Kumıklar, 1984 Formula 1 sezonu, Scyliorhinus ugoi, Sayı, Fuzhou, Türk Mitolojisi, Salvator Rosa, Douglas TBD Devastator, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Suriye Devleti, Çınardere, Biga, Otford, Torre Entel, Dini yasa, Modern Yunanca, Amhrán na bhFiann, Derviş Paşa (kimyager), Murat Salim Esenli, Kelebeğin Rüyası, Ali Fazal, Yuvarlak başlı yunus, Kaşığımsı solucanlar, Gboard, LoRa, Piper apodum, Efsaneler, Sitya, Piper arduum, Ochetellus, Tephritis, Strings of My Heart, Primer progresif afazi, Ortodoks Hristiyanlık, Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu, Piper bangii, St Issey, Accipitrinae, Charles Smith, Piper belloi, Piper bellum, Bulbophyllum luciphilum, Piper macerispicum, Piper berryi, Algonkin mitolojisi, Perry Mattfeld, Öğrenim çağı, Castel San Giorgio, A Friend in London, St Juliot, Major League Soccer yabancı futbolcuları listesi, Güney Sudan İç Savaşı, Çempionat Rossii po futbolu, Elektron taşıma sistemi, Jeffrey Tate, Karamanlı Barajı, Nothomyia, SUSE Studio, Franz von Papen, Kristijan Jakić, Aya Todori Adaları, Billboard Music Award, Kadın hakları aktivisti, Ager Aketxe, Psychotria hanoverensis, Shiselweni, Dokuz Gün, Mirza Cihan, Melina Matsoukas, Piper bowiei, Vestini, Euophrys newtoni, Luciano Vietto,
Folklorik Nedir?, Rana Berk Kimdir?, Toplum Dışı Nedir?, Fokurdak Nedir?, Toplum Bilimsel Nedir?, Fodulca Nedir?, Ayla Bedirhan Çelik Kimdir?, Harun Özgür Yıldızlı Kimdir?, Samara bayrağı Anlamı Nedir, Samara bayrağı Nasıl Oluştu, Samara bayrağı Tarihi, Samara bayrağı Renkleri, Samara bayrağı Tasarımı, Figen Yıldırım Kimdir?, Flüoresan Nedir?, Ayhan Özçelik Kimdir?, Toplanık Nedir?, İzzet Kaplan Kimdir?, Mühip Kanko Kimdir?, Prensin Bayrağı Anlamı Nedir, Prensin Bayrağı Nasıl Oluştu, Prensin Bayrağı Tarihi, Prensin Bayrağı Renkleri, Prensin Bayrağı Tasarımı, Recep Bozdemir Kimdir?, Ali Topçu Kimdir?, Toparlakça Nedir?, Hurşit Çetin Kimdir?, Fadik Temizyürek Kimdir?, Toparlağımsı Nedir?, Toparlacık Nedir?, Osmanlı bayrağı Anlamı Nedir, Osmanlı bayrağı Nasıl Oluştu, Osmanlı bayrağı Tarihi, Osmanlı bayrağı Renkleri, Osmanlı bayrağı Tasarımı, Ülkü Doğan Kimdir?, Mehmet Akif Perker Kimdir?, Necmi Özgül Kimdir?, Top Sakallı Nedir?, Hasan Daşkın Kimdir?, Hasan Memişoğlu Kimdir?, Nazi Almanyası bayrağı Anlamı Nedir, Nazi Almanyası bayrağı Nasıl Oluştu, Nazi Almanyası bayrağı Tarihi, Nazi Almanyası bayrağı Renkleri, Nazi Almanyası bayrağı Tasarımı, Fitopatolojik Nedir?, Öztürk Keskin Kimdir?, Şeref Baran Genç Kimdir?, Tonla Nedir?, Nuran Ergen Kılıç Kimdir?, Fitne Kumkuması Nedir?, Filiz Orman Akın Kimdir?, Tombulca Nedir?, Fitne Fücur Nedir?, Zürriyetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Fitilsiz Nedir?, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Anlamı Nedir, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Nasıl Oluştu, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tarihi, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Renkleri, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tasarımı, Zürriyetli İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Süleyman Kurtar Kimdir?, Züppe İsminin Anlamı Nedir?, Fitilci Nedir?, Dağıstan Budak Kimdir?, Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kimdir? Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Nereli Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kaç Yaşında?, Zümrüdi İsminin Anlamı Nedir?, Tolgasız Nedir?, Fitçi Nedir?, Hatice Gül Bingöl Kimdir?, Gökhan Baylan Kimdir?, Zülüflü İsminin Anlamı Nedir?, Tolgalı Nedir?, Fişlik Nedir?, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Toleranssız Nedir?, Züllü İsminin Anlamı Nedir?, Fişli Nedir?, Fişeksiz Nedir?, Zülcelâl İsminin Anlamı Nedir?, Sözdar Akdoğan Kimdir?, Murat Turna Kimdir?, Fahri Özkan Kimdir?, Zührevi İsminin Anlamı Nedir?, Fişekli Nedir?, Züğürt İsminin Anlamı Nedir?, İzmir bayrağı Anlamı Nedir, İzmir bayrağı Nasıl Oluştu, İzmir bayrağı Tarihi, İzmir bayrağı Renkleri, İzmir bayrağı Tasarımı, Filiz Çelik Kimdir?, Toksikolojik Nedir?, Fistolu Nedir?, Koray Önsel Kimdir?, Zübük İsminin Anlamı Nedir?, Toksik Nedir?, Fikret Tufanyazıcı Kimdir?, Zulmeden İsminin Anlamı Nedir?, Fistansız Nedir?, İlker Yücel Kimdir?, Tokatlı Nedir?, Zömbe İsminin Anlamı Nedir?, Gadsden bayrağı Anlamı Nedir, Gadsden bayrağı Nasıl Oluştu, Gadsden bayrağı Tarihi, Gadsden bayrağı Renkleri, Gadsden bayrağı Tasarımı, Tokalı Nedir?, Selma Sarıcıoğlu Çalışkan Kimdir?, Zottiri İsminin Anlamı Nedir?, Ümit Duman Kimdir?, Zot İsminin Anlamı Nedir?, Bahadır Gökmen Kimdir?, Berrin Selbuz Kimdir?, Tok Sözlü Nedir?, Fiskal Nedir?, Zorunlu İsminin Anlamı Nedir?, Zorlu İsminin Anlamı Nedir?, Toimeton Nedir?, Ömer Eldemir Kimdir?, Demokratik Kampuçya bayrağı Anlamı Nedir, Demokratik Kampuçya bayrağı Nasıl Oluştu, Demokratik Kampuçya bayrağı Tarihi, Demokratik Kampuçya bayrağı Renkleri, Demokratik Kampuçya bayrağı Tasarımı, Kürşat Özer Kimdir?, Zorlayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Sertaç Çelikkaleli Kimdir?,