Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir?

Paris Barış Konferansı Nedir?

Paris Barış Konferansı Nedir?, Paris Barış Konferansı Nerededir?, Paris Barış Konferansı Hakkında Bilgi?, Paris Barış Konferansı Analizi? Paris Barış Konferansı ilgili Paris Barış Konferansı ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Paris Barış Konferansı ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Paris Barış Konferansı Ne Anlama Gelir Paris Barış Konferansı Anlamı Paris Barış Konferansı Nedir Paris Barış Konferansı Ne Anlam Taşır Paris Barış Konferansı Neye İşarettir Paris Barış Konferansı Tabiri Paris Barış Konferansı Yorumu 

Paris Barış Konferansı Kelimesi

Lütfen Paris Barış Konferansı Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Paris Barış Konferansı İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Paris Barış Konferansı Kelimesinin Anlamı? Paris Barış Konferansı Ne Demek? ,Paris Barış Konferansı Ne Demektir? Paris Barış Konferansı Ne Demektir? Paris Barış Konferansı Analizi? , Paris Barış Konferansı Anlamı Nedir?,Paris Barış Konferansı Ne Demektir? , Paris Barış Konferansı Açıklaması Nedir? ,Paris Barış Konferansı Cevabı Nedir?,Paris Barış Konferansı Kelimesinin Anlamı?,Paris Barış Konferansı Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Paris Barış Konferansı Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Paris Barış Konferansı Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Paris Barış Konferansı Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Paris Barış Konferansı Kelimesinin Anlamı Nedir? Paris Barış Konferansı Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Paris Barış Konferansı Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Paris Barış Konferansı Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Paris Barış Konferansı - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Paris Barış Konferansı

Paris Barış Konferansı Nedir? Paris Barış Konferansı Ne demek? , Paris Barış Konferansı Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Paris Barış Konferansı Kelimesinin Anlamı? Paris Barış Konferansı Ne Demek? Paris Barış Konferansı Ne Demektir? ,Paris Barış Konferansı Analizi? Paris Barış Konferansı Anlamı Nedir? Paris Barış Konferansı Ne Demektir?, Paris Barış Konferansı Açıklaması Nedir? , Paris Barış Konferansı Cevabı Nedir? , Paris Barış Konferansı Kelimesinin Anlamı?


Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir?

Paris Barış Konferansı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Konferansa katılan ülkelerin I. Dünya Savaşı'ndaki konumu;
  İtilaf Devletleri ve müttefikleri
  İttifak Devletleri ve müttefikleri
  Tarafsız devletler

Paris Barış Konferansı, I. Dünya Savaşı'nı sona erdiren antlaşmaların hazırlandığı uluslararası bir konferanstır.

Müttefik, kısmen müttefik ve ortak devlet gibi farklı gruplara ayrılmış 32 devletin temsilcileri katılmıştır. Bu devletler, İttifak Devletleri ile savaşmış veya onlara savaş ilan etmiş devletlerdi. Konferans 18 Ocak 1919'da, yani Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunun yıldönümü günü açıldı. Fransızlara Urfa, Antep ve Maraş verildi. Batı Anadolu başta İzmir'in işgali olmak üzere Yunan işgaline maruz kalmıştır. Konferansın kararlarına hakim olan devletler; İngiltere, Fransa, ABD ve İtalya’dır. İtalya, Macaristan ile 4 Haziran 1920 tarihinde Trianon Antlaşması imzalanmıştır.[1]

Konferansta savaş sırasında imzalanmış olan gizli antlaşmaların uygulanması karara bağlanmış, İngiltere ve Fransa Wilson İlkeleri'ne tamamen ters düşmemek için “savaş tazminatı” yerine “savaş onarımı”, “sömürgeciliğin” yerine ise “manda-himaye sistemini “ gündeme getirerek uygulanmasını sağlamışlardır.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

I. Dünya Savaşı'nın askeri safhası ateşkes antlaşmalarıyla sona erdikten sonra galip devletler imzalanacak olan antlaşmaların maddeleri üzerinde karşılıklı olarak anlaşmak ve kendi aralarındaki siyasi, ekonomik problemleri çözümlemek amacıyla 18 Ocak 1919’da Paris’te bir araya gelmiş, konferansa İttifak Devletleri'ne karşı savaş açmış olan başta İtilaf Devletleri olmak üzere toplamda 32 devlet katılmıştır. Konferansa katılan devletlerin tamamının üye olacağı Milletler Cemiyeti kurulmuş, cemiyetin amacının; dünya devletlerinin haklarını eşit olarak korumayı amaçlayacağı savunulmuş ancak bu cemiyetin sadece İtilaf Devletleri tarafından kurulmuş olması cemiyetin fiilen taraflı davranmasına neden olmuştur.

İtilaf Devletleri'nin konferansta savaştan galip ayrılmalarının verdikleri rahatlıkla Wilson İlkeleri'ni göz ardı ederek yenilen devletlere imzalatmak amacıyla çok ağır şartlar taşıyan antlaşma taslakları hazırlamaları sonucunda İtilaf Devletleri'nin tarafından olan ABD bu konferanstan sonra Avrupa ile olan ilişkilerini en alt düzeye indirmiştir.

Osmanlı Devleti açısından[değiştir | kaynağı değiştir]

Paris Barış Konferansı'nda Fransa ve Yunanistan'ın Osmanlı Devleti toprakları üzerinde teklif ettiği Yunan toprakları.
Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti delegasyonunun 1919 Paris Barış Konferansı'na sunduğu "Birleşik Ermenistan" haritası.

Konferansta Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Bulgaristan ile imzalanacak olan barış antlaşmalarının taslakları hazırlanmasına rağmen Osmanlı Devleti ile imzalanacak olan antlaşmanın esaslarının daha sonra belirlenmesi kararlaştırılmış bunda daha önce Rusya’ya verilmesi planlanan bölgelerin Rusya’nın savaştan çekilmesi nedeniyle yeniden paylaşımının gerektiği fikri etkili olmuştur.

Konferansa katılan Ermeni temsilcileri Doğu Anadolu’da bağımsız Ermenistan kurulması fikrini ilk kez bir uluslararası konferansta dile getirmişler, bu istekleri de İtilaf Devletleri tarafından destek görmüştür.[2] İngiltere ve Fransa daha önce İtalya’ya vermeyi tasarladıkları İzmir ve çevresinin Yunanistan tarafından işgal edilmesini kabul etmişler, bu kararın alınmasında “Yunanistan’ın İzmir çevresindeki Rumların Müslüman-Türkler tarafından öldürüldüğü” şeklinde propagandasının[3] etkili olması yanında, asıl neden Boğazlara çok yakın olan bu bölgede İtalya’nın İngiliz çıkarlarını tehdit edebilecek bir güç olmasından çekinilmesi olmuştur. Bu nedenle İtalya ile İtilaf Devletleri arasında Paris konferansı sırasında ilk görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır.

Milletler Cemiyetinin temel ilkelerini karara bağlayan, Almanya ile Versay Barış Antlaşması, Avusturya ile Saint-Germain Antlaşması, Bulgaristan ile Neuilly Antlaşması'nı imzalayan İtilaf Devletleri, 22 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'ni, Paris Barış Konferansı'na çağırmışlardır.

Genel sonuçları[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. Bu devletlerin oluşturduğu Milletler Cemiyeti kuruldu.
  2. Galip devletler Wilson ilkelerine uymayarak ağır şartları olan antlaşmalar hazırladılar. ABD de Avrupa ile ilişkileri en alt düzeye indirdi.
  3. Ermeniler ilk defa bu konferansta Doğu Anadolu’da Bir Ermenistan Devleti kurulması fikrini dile getirdi. Avrupa destekledi.
  4. Savaş sırasındaki gizli antlaşmaların uygulanması karara bağlandı.[4]
  5. İngiltere ve Fransa Wilson ilkelerine ters düşmemek için savaş tazminatı yerine “savaş onarımı” sömürgecilik yerine “manda-himaye sistemi” getirerek uygulanmasını sağladılar.
  6. Bu konferansta Almanya, Avusturya ve Bulgaristan’ın antlaşma taslağı hazırlanırken Osmanlınınki sonraya bırakılmıştır. Çünkü Rusya’ya verilen bölgelerin Rusya’nın savaştan çekilmesiyle yeniden paylaşılması gerekiyordu.
  7. ABD, Avrupa’daki bu olaylara aktif olarak katılmama politikası izledi. Monroe Doktrini denilen bu politika sayesinde İngiltere ve Fransa II. Dünya Savaşı'na kadar rahat hareket etmişlerdir.
  8. İngiltere ve Fransa’nın İtalya’ya vermeyi kararlaştırdıkları İzmir’i Boğazlara yakın olmasından dolayı İngiliz çıkarlarını tehdit edecek bir güç olmasından çekinmeleriydi. Bu nedenle İtilaf Devletleri ile İtalya arasında ilk görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır.
  9. Konferans sonunda, İtilaf Devletleri sömürgecilik anlayışı yerine “Manda ve himaye” sistemini ortaya atmışlardır.
  10. En fazla tartışılan mesele Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanacak olan antlaşma olmasına rağmen; aralarında çıkar çatışmasına düşen galip taraflar Osmanlı Devleti ile imzalanacak olan antlaşmayı karara bağlayamamışlardır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]


Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Nedir? :Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? ile ilgili Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Ne Demektir? Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Açıklaması Nedir? Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Cevabı Nedir? Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Açıklaması? :Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Gerçek mi? :Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? ile ilgili Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Hakkında? :Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? ile ilgili Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? burada bulabilirsiniz. Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Paris Barış Konferansı nedir?, Paris Barış Konferansı anlamı nedir?, Paris Barış Konferansı ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Pastel Film, Rus milliyetçiliği, Bell sayıları, Pelée, Stanisław Chlebowski, Taşucu Atatürk Evi, Expenses, I Need a Doctor, Fábio Luís Ramim, Kervan Plak, Türk Dünyası Ali Nişanı, Sisinnius, 24 Mayıs, Fritzl davası, Antti Häkkänen, Windows XP Media Center Edition, Aziz Mahmud Hüdayi Camii, 1. FC Tatran Prešov, Statik, Elektromanyetik aşırı duyarlılık, MGM Television programları listesi, Senegal, Mehmet Özkan, Entertainment Weekly, Bülent Tüfenkci, 1994 NBA Seçmeleri, Mammuthus exilis, XQuery, Minutemen, Köse Bahir Mustafa Paşa, 1939 Erzincan Depremi, Hasan Basri Kurdoğlu, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Mimarisi, Emek, Seyhan, Panama bayrağı, Total Nonstop Action Wrestling, Yanık, Kanuma, Erkekler 100 metre dünya rekorları, Atsumi Yarımadası, Asturias Prensliği, All That Jazz, Bulgaristan tarihi, Nijer devlet başkanları listesi, Olmak ya da Olmamak (film, 1983), 2020 yapımı Türk filmleri, 18. grup elementleri, Kazma Mağarası, Sinopta 1983 Türkiye genel seçimleri, Kurgusal, Jürgen Marcus, NGC 6139, Birincil kaynak, Demokrasi ve Atılım Partisi, Rui Jordão, NGC 3371, ii. dünya savaşı filmleri ve tv programları listesi, Ori and the Will of the Wisps, David DOr, Stade Brestois 29, anime karakterleri listesi, Veltins Arena, Genel görelilik kuramı, Paul Tibbets, Wittig reaksiyonu, Sundarbans Millî Parkı, Abdullah bin Abbas, Vosges Dağları, Städteregion Aachen, Termal iyonizasyon, Cem Uzan, Cisim (fizik), Roket ve füze teknolojisi zaman çizelgesi, Kömür üretimine göre ülkelerin listesi, The Banshees of Inisherin, J.D. Salinger, Beklenen yaşam süresi, Chimamanda Ngozi Adichie, Maestro, Minturno, Soojin, CLion, August von Kotzebue, Edgar Allan Poe, Alexandre Darracq, Jacob Abbott, Fito Páez, Galatasaray U21, 1295, Fandango (güreşçi), Nebil Özgentürk, Üçoklar, Directors Cut (Kate Bush albümü), Chrétien de Troyes, MTV Movie Awards, Nikola Šubić Zrinski, Atletizm dünya rekorları listesi, Palmerston North, Ölüm ötesi deneyimi, Çiriş otu,
Venezuelalı İsminin Anlamı Nedir?, Sıkı Ağızlı İsminin Anlamı Nedir?, Mevzii İsminin Anlamı Nedir?, Yanık Rüzgar Nedir?, Soğukkanlı Hayvanlar Nedir?, Muakkip Nedir?, Hersli İsminin Anlamı Nedir?, Dostça İsminin Anlamı Nedir?, Kiribati bayrağı Anlamı Nedir, Kiribati bayrağı Nasıl Oluştu, Kiribati bayrağı Tarihi, Kiribati bayrağı Renkleri, Kiribati bayrağı Tasarımı, Boncuklu İsminin Anlamı Nedir?, Ahmet Oral Kimdir?, Evren Şahin Kimdir?, Atilla Koç Kimdir?, Aleaddin Yakan Kimdir?, Boncuk Boncuk İsminin Anlamı Nedir?, Velveleci İsminin Anlamı Nedir?, Sıkı İsminin Anlamı Nedir?, Mevut İsminin Anlamı Nedir?, Herifceğiz İsminin Anlamı Nedir?, Dost Canlısı İsminin Anlamı Nedir?, Bomboz İsminin Anlamı Nedir?, Tuğberk Güzel Kimdir?, Yanıcı Nedir?, Soğukkan Nedir?, Aldy Bernard Kimdir?, Herhangi Bir İsminin Anlamı Nedir?, Dost İsminin Anlamı Nedir?, Serhat Çelik Kimdir?, Oğuzhan Ünal Kimdir?, Sıkça İsminin Anlamı Nedir?, Mevsuk İsminin Anlamı Nedir?, Bomboş İsminin Anlamı Nedir?, Atilla Hun Kimdir?, Veysel Dönmez Kimdir?, Yangısız Nedir?, Bombol İsminin Anlamı Nedir?, Herhangi İsminin Anlamı Nedir?, Dosdoğru İsminin Anlamı Nedir?, Atilla Güzel Kimdir?, Velut İsminin Anlamı Nedir?, Sık İsminin Anlamı Nedir?, Mevsimsiz İsminin Anlamı Nedir?, Bombok İsminin Anlamı Nedir?, Yangılı Nedir?, Soğukbez Nedir?, Hercümerç İsminin Anlamı Nedir?, Dore İsminin Anlamı Nedir?, Atilla Güner Kimdir?, Dore Nedir?, John Aldridge Kimdir?, Kırgızistan bayrağı Anlamı Nedir, Kırgızistan bayrağı Nasıl Oluştu, Kırgızistan bayrağı Tarihi, Kırgızistan bayrağı Renkleri, Kırgızistan bayrağı Tasarımı, Bombesiz İsminin Anlamı Nedir?, Vehimli İsminin Anlamı Nedir?, Sıhri İsminin Anlamı Nedir?, Mevsimsel İsminin Anlamı Nedir?, Özgür Şimşek Kimdir?, Atilla Gülan Kimdir?, Emre Karabacak Kimdir?, Yangaz Nedir?, Ekrem Erdin Kimdir?, Hercaice İsminin Anlamı Nedir?, Dopdolu İsminin Anlamı Nedir?, Bombeli İsminin Anlamı Nedir?, Yeşim Karadağ Kimdir?, Atilla Girgin Kimdir?, Adrián Aldrete Kimdir?, Vefasız İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhi İsminin Anlamı Nedir?, Mevsimli Mevsimsiz İsminin Anlamı Nedir?, Bolca İsminin Anlamı Nedir?, Soğdca Nedir?, Hercai İsminin Anlamı Nedir?, Donuk İsminin Anlamı Nedir?, Hikmetli Nedir?, Atilla Dorsay Kimdir?, Berkay Akkuş Kimdir?, Bol İsminin Anlamı Nedir?, Sophie Aldred Kimdir?, Vefalı İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatsiz İsminin Anlamı Nedir?, Mevrut İsminin Anlamı Nedir?, Soğansı Nedir?, Mökkem Nedir?, Herbivor İsminin Anlamı Nedir?, Donlu İsminin Anlamı Nedir?, Donlu Nedir?, Niler Albayrak Kimdir?, Boklu İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Enes Süzen Kimdir?, Atilla Ateş Kimdir?, Möblesiz Nedir?, Bok İsminin Anlamı Nedir?, Her Bir İsminin Anlamı Nedir?, Don Yağı İsminin Anlamı Nedir?, Vefakâr İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatli İsminin Anlamı Nedir?, Mevkut İsminin Anlamı Nedir?, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Boğunuk İsminin Anlamı Nedir?, Resül Kaplan Kimdir?,