Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir?

Ontolojik Nedir?

Ontolojik Nedir?, Ontolojik Nerededir?, Ontolojik Hakkında Bilgi?, Ontolojik Analizi? Ontolojik ilgili Ontolojik ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Ontolojik ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Ontolojik Ne Anlama Gelir Ontolojik Anlamı Ontolojik Nedir Ontolojik Ne Anlam Taşır Ontolojik Neye İşarettir Ontolojik Tabiri Ontolojik Yorumu 

Ontolojik Kelimesi

Lütfen Ontolojik Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Ontolojik İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Ontolojik Kelimesinin Anlamı? Ontolojik Ne Demek? ,Ontolojik Ne Demektir? Ontolojik Ne Demektir? Ontolojik Analizi? , Ontolojik Anlamı Nedir?,Ontolojik Ne Demektir? , Ontolojik Açıklaması Nedir? ,Ontolojik Cevabı Nedir?,Ontolojik Kelimesinin Anlamı?,Ontolojik Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Ontolojik Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Ontolojik Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Ontolojik Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Ontolojik Kelimesinin Anlamı Nedir? Ontolojik Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Ontolojik Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Ontolojik Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Ontolojik - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Ontolojik

Ontolojik Nedir? Ontolojik Ne demek? , Ontolojik Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Ontolojik Kelimesinin Anlamı? Ontolojik Ne Demek? Ontolojik Ne Demektir? ,Ontolojik Analizi? Ontolojik Anlamı Nedir? Ontolojik Ne Demektir?, Ontolojik Açıklaması Nedir? , Ontolojik Cevabı Nedir? , Ontolojik Kelimesinin Anlamı?


Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir?

Ontoloji

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Ontolojik sayfasından yönlendirildi)
Onkoloji ve Antoloji ile karıştırılmamalıdır.

Ontoloji, varlık felsefesi ya da varlıkbilim, temel sorunu varlık olan felsefi disiplin. Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır.[1] "Varlık" ve "varolan" ayrımını; "varlık vardır" ve "varlık yoktur" fikirlerini tartışır.

Aristoteles'e göre ontoloji varlığın mahiyetinin (niteliğinin) bilimidir veya varlıkların özsel incelenmesidir. Ontoloji hangi varlık kategorilerinin daha temel olduğunu belirlemekle uğraşır ve bu kategorilerdekilerden hangilerinin var olduğunun söylenebileceğini sorar.

Varlık bir nesne ya da başka tekil bir şey değildir. Nesneler var olan cisimlerden oluşur. Örneğin; ağaçlar, masalar, evler, vs. Oysa varlık bir nesne değildir. Nesneler varolanlardır fakat bütün nesneleri kendinde tutan varlık bir nesne degildir. Gerçek varlığın ortaya çıkmasında, varlığı varlık yapan nedir? Var olanı var olan yapan nedir? sorularına Heidegger'in yanıtı "Zaman" olmuştur. "Var olan zamansal olandır." Varlıkla iç içe olup onu aydınlatan ve onu varlık olarak varlık yapan hep zamandır. Varlığı varlık yapan zaman, metafizik anlamdaki varlığı değil ama, hakikat alanındaki varlığı açıklar. Heidegger'e göre ontolojik araştırma sayesinde varlığın iki anlamını da bilmek mümkündür, fakat böyle bir varlığın Zaman olmaksızın var olamayacağını kabul etmek gerekir. O halde varlığın zaman olduğu düşünülebilir.[2]

Değişik filozoflar temel varlık kategorileri için değişik listeler yapmışlardır. Ontolojinin temel sorunlarından biri "Temel varlık kategorileri nelerdir?" sorusudur.

Ontolojik sorular[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Bilgi kuramı nedir?
 • Varlık nedir?
 • Varoluş nedir?
 • Fiziksel nesneler nelerdir?
 • Bir fiziksel nesnenin var olduğu söylemini kanıtlamak mümkün müdür?
 • Bir nesnenin özellikleri veya ilişkileri nedir ve bunlar nesneyle nasıl ilişkilidir?
 • Var oluş bir özellik midir?
 • Bir nesne ne zaman yok olur, ne zaman değişir?
 • Doğru nedir?
 • Varlığı gerçek ve edimsel yapan nedir?

Varlık konusuna yaklaşımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Bilim açısından varlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Bilimler varlığı bir gerçeklik olarak ele alır. Varlık alanında her durumu nedensellik ilişkisi içinde değerlendirir. Varlıkla ilgili açıklayıcı ilkeleri, bilimsel kuram ve yasaları bulmaya çalışır. Bilim bu tavrıyla doğaya, varlığa egemen olmaya , onu kontrolü altında tutmaya çalışır.

Felsefe açısından varlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Felsefe varlığın olup olmadığı, bilinip bilinemeyeceği gibi sorularla uğraşıp bunları kendi içinde tutarlı ve çelişkisiz olma şartıyla cevaplar. Felsefe varlık problemlerini bir yöntem dahilinde değil de saf düşünme ve akıl yoluyla cevaplamaya çalışır. Felsefe varlığı bütün olarak kabul eder ve buna göre çalışmalarını yapar. Felsefede varlık sorunu evreni açıklama çabalarıyla başlamıştır.

Varlık var mıdır?[değiştir | kaynağı değiştir]

Varlık yoktur[değiştir | kaynağı değiştir]

Varlığın gerçekte bulunmadığını savunan görüşler, varlık üzerine gerçeklik-gerçek dışılık şeklinde bir ayrım yapmayı reddetmiş ve varlıklar hakkında nesnel bir kabul yapılamayacağı için gerçekliğinin belirlenemeyeceğini dile getirmişlerdir. Nihilizm, varlığın var olduğu görüşünü ve yapılan sınıflandırmaları reddetmiştir.

Antik Çin’de ortaya çıkan Taoizm, varlığın kabul edildiği haliyle bulunmadığını savunmaktadır. Tao öğretisi dışındaki her şey, bu görüş tarafından gerçek dışı olarak değerlendirilmektedir.

Varlık vardır[değiştir | kaynağı değiştir]

Varlığın gerçekte bulunduğunu savunan realizm ise “varlık nedir” sorusuyla kendi içerisinde birçok farklı görüşe[3] ayrılmaktadır.

Varlık nedir?[değiştir | kaynağı değiştir]

Varlık oluştur[değiştir | kaynağı değiştir]

Varlığın oluş halinde olduğu görüşü, her şeyin sürekli değiştiğini, hiçbir şeyin eskisi gibi kalmadığını ve varlığın durağan olmayıp oluş süreci içerisinde bulunduğunu[4] savunmaktadır. Heraklitos, bu görüşü "aynı derede iki kere yıkanılmaz" sözüyle örneklendirmiştir.

Başlıca temsilcileri: Heraklitos ve Alfred North Whitehead

Varlık ideadır[değiştir | kaynağı değiştir]

Varlığın idea halinde olduğunu savunan idealizm, nesnelerin ve gerçeklik alanının düşünceye bağlı olarak geliştiğini[5] öne sürmektedir. Platon, gerçekliği idealar dünyası ve görüntüler dünyası olarak ikiye ayırmış, varlığın özünün idealar dünyasında olduğunu savunmuştur. Mağara benzetmesini geliştirmiştir.Aristoteles, madde-form kuramını ortaya koymuş ve Platon'un gerçekliğin görüntüler dünyasının dışında olduğu düşüncesini eleştirmiştir.

Farabi, mümkün varlıkların zorunlu varlık olan Tanrı'dan meydana geldiğini savunarak dine dayalı bir idealizm anlayışı geliştirmiştir. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, var olmanın temeline geist kavramını yerleştirmiş ve varlığın değişmesini diyalektik üzerinden açıklamıştır. George Berkeley ise, empirizmi savunmasına rağmen, var olmayı algılanmaya indirgeyerek idealist bir bakış açısı sergilemiştir.

Başlıca temsilcileri: Platon, Aristoteles, Farabi, Georg Wilhelm Friedrich Hegel ve George Berkeley

Varlık maddedir[değiştir | kaynağı değiştir]

Varlığın madde halinde olduğunu savunan materyalizm, düşünceden bağımsız ve maddi etkileşimlere dayalı bir varlık anlayışı[6] ortaya koymaktadır. Materyalizme göre akıl, maddeye bağlı olarak çalışmaktadır. Mekanik materyalizm ve diyalektik materyalizm olarak kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır.

Demokritos, varlığın sonsuz sayıda atomdan meydana geldiğini savunmuş, evreni mekanik ve determinist bir bakış açısıyla incelemiştir. Thomas Hobbes'un maddenin hareketi üzerine ortaya koyduğu görüşler de, mekanik materyalizmin gelişmesinde etkili olmuştur.

Karl Marx ise, varlığın düşünceden bağımsız olduğunu savunan materyalizm ve karşıtların birbirine dönüşmesi yoluyla değişimin meydana geldiğini öne süren diyalektiği bir araya getirerek, diyalektik materyalizmi kurmuştur.

Başlıca temsilcileri: Demokritos, Thomas Hobbes ve Karl Marx

Varlık hem idea hem maddedir[değiştir | kaynağı değiştir]

Varlığın hem idea hem de madde halinde olduğunu savunan düalizm, aklın düşünen ve maddenin yer kaplayan öz olduğunu[7] öne sürmekle birlikte, bu özleri birbirine indirgenemez olarak kabul etmektedir. René Descartes’ın çalışmaları, bu görüşün temelini oluşturmuştur.

Başlıca temsilcileri: René Descartes

Varlık fenomendir[değiştir | kaynağı değiştir]

Varlığı fenomen olarak kabul eden fenomenoloji, bilinç ve varlık arasında öze yönelmeye dayalı bir ilişki kurmaktadır. Paranteze alma yöntemiyle varlığın değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Edmund Husserl’in çalışmaları, bu görüşün temelini oluşturmuştur.

Fenomenoloji, varlığın özüne üç tür paranteze alma işleminin ardından ulaşılacağını öne sürmektedir:

Tarihsel paranteze alma: Varlıklar, pratik özellikleri ve çevrelerinden ayrılır.

Varoluşla ilgili paranteze alma: Varlıklar, gerçekten olup olmadıkları sorusundan ayrılır.

İdelerle ilgili paranteze alma: Varlıklar, zaman ve mekandan ayrılır.

Başlıca temsilcileri: Edmund Husserl

Yeni ontoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

1800'lü yılların sonlarından itibaren, bireyin kendi özünü varoluşundan sonra oluşturduğunu savunan varoluşçuluk ve varlığı sağladığı fayda üzerinden değerlendiren pragmatizm gibi yeni ontoloji görüşleri ön plana çıkmaya başlamıştır.

Filozoflar[değiştir | kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Özel
 1. ^ "Ontoloji Nedir? Varlık Felsefesi Hangi Konuları İnceler?". Milliyet. 31 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2021. 
 2. ^ Çüçen, A.K. (2012). Martin Heidegger: Varlık ve Zaman. İstanbul: Sentez
 3. ^ Varlık Felsefesi ve Varlık Felsefesinin Temel Problemleri II. Raunt. s. 1.
 4. ^ "Herakleitos". Heraclitus. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 3 Eylül 2019. 18 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2023.
  • Heraclitus, however, advocates a radical kind of change: For souls it is death to become water, for water death to become earth, but from earth water is born, and from water soul.
   
 5. ^ "İdealizm". Idealism. Encyclopedia Britannica. 31 Ekim 2023. 4 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2023.
  • Idealism, in philosophy, any view that stresses the central role of the ideal or the spiritual in the interpretation of experience. It may hold that the world or reality exists essentially as spirit or consciousness, that abstractions and laws are more fundamental in reality than sensory things, or, at least, that whatever exists is known in dimensions that are chiefly mental—through and as ideas.
   
 6. ^ "Materyalizm". Materialism. Encyclopedia Britannica. 20 Eylül 2023. 23 Ekim 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2023.
  • Materialism, also called physicalism, in philosophy, the view that all facts (including facts about the human mind and will and the course of human history) are causally dependent upon physical processes, or even reducible to them.
   
 7. ^ "Düalizm". Dualism. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 11 Eylül 2020. 7 Kasım 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2023.
  • Descartes was a substance dualist. He believed that there were two kinds of substance: matter, of which the essential property is that it is spatially extended; and mind, of which the essential property is that it thinks.
   
Genel
 • Final Yayınları Felsefe Grubu Konu Anlatım Kitabı syf 51-56

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]


Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Nedir? :Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? ile ilgili Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Ne Demektir? Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Açıklaması Nedir? Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Cevabı Nedir? Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Açıklaması? :Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Gerçek mi? :Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? ile ilgili Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Hakkında? :Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? ile ilgili Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? burada bulabilirsiniz. Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Ontolojik nedir?, Ontolojik anlamı nedir?, Ontolojik ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Emma Caulfield, Nihat Erim suikastı, WrestleMania XXV, Art nouveau, Rhythm Nation (şarkı), Mako, Drassyllus crimeaensis, Avustralyalılar, i. murad, Frans Andriessen, Maxi Priest, Pastinaca sativa, 1913 Ronde van Vlaanderen, Luís de Camões, Donghak Köylü Devrimi, Özbekistan kadın millî basketbol takımı, Mickey Curry, Naomi Osaka, Dodleston, Sepp Blatter, Silene guntensis, Sopo Gelovani, Yaşar Yakış, Pentheus, Mostar (şehir), Rising Sun (film), Food and Drug Administration, Üçsaray, Ulus, Ibadan, ibadan, Doğanlar, Bünyan, Filistin Kurtuluş Cephesi, Asîde, Aşide, Amerika Açık Tenis Turnuvası, Justine Henin Hardenne, En İyi Erkek Oyuncu New York Sinema Eleştirmenleri Birliği Ödülü, Vardosani, Manyetik histeresis, Somatolophia, İkili test, 18 Eylül, Armenak Bedevyan, FIBA Saporta Kupası, Filhelenizm, Apaseo el Grande, Kaan Koç, Grand Slam, Graeme Dott, Fermantasyon (şarap), Zelotes petrensis, TCG Sancaktar, Mozilla Firefox tarihçesi, Apistogramma geisleri, Canthigaster, Vlatko Lozanoski, Solanum taitense, Dexillus, Mercan resifleri, Heroes (David Bowie albümü), Nunavut, Coco Gauff, Bulbophyllum piestobulbon, Emil Dimitriev, Digitalis purpurea, SRF zwei, Kamboçya Krallığı, Melih Esenbel, Bill Gates, Arabat Kalesi, Ahmet Taner Kışlalı, William Peter Blatty, Bağatur Sepi Kağan, Asla Asla Deme, Hello, Scaphinotus hatchi, FC Koper, Piyer Loti, Cidde Kulesi, 1952 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri, Hathor, Büyük Accra Bölgesi, Ismael Fuentes, Georgi Atanasov, Phylloxera vastatrix, Amonyum klorür, Pyotr Anju, Tarım bilimi, Prens Munetaka, Kurutmalı çamaşır makinesi, XRCO Awards, İfade özgürlüğü, Itata, Petit Palais, Gerlinde Locker, Salvia zacualpanensis, Anthony Parker, Guy Marchand, Earnie Shavers, Khatia Buniatishvili,
Topolojik Nedir?, Hasan Bitmez Kimdir?, Topoğrafik Nedir?, Sancak-ı Şerif Anlamı Nedir, Sancak-ı Şerif Nasıl Oluştu, Sancak-ı Şerif Tarihi, Sancak-ı Şerif Renkleri, Sancak-ı Şerif Tasarımı, Lütfi İlteriş Öney Kimdir?, Ufuk Değerliyurt Kimdir?, Folklorik Nedir?, Rana Berk Kimdir?, Toplum Dışı Nedir?, Fokurdak Nedir?, Toplum Bilimsel Nedir?, Fodulca Nedir?, Ayla Bedirhan Çelik Kimdir?, Harun Özgür Yıldızlı Kimdir?, Samara bayrağı Anlamı Nedir, Samara bayrağı Nasıl Oluştu, Samara bayrağı Tarihi, Samara bayrağı Renkleri, Samara bayrağı Tasarımı, Figen Yıldırım Kimdir?, Flüoresan Nedir?, Ayhan Özçelik Kimdir?, Toplanık Nedir?, İzzet Kaplan Kimdir?, Mühip Kanko Kimdir?, Prensin Bayrağı Anlamı Nedir, Prensin Bayrağı Nasıl Oluştu, Prensin Bayrağı Tarihi, Prensin Bayrağı Renkleri, Prensin Bayrağı Tasarımı, Recep Bozdemir Kimdir?, Ali Topçu Kimdir?, Toparlakça Nedir?, Hurşit Çetin Kimdir?, Fadik Temizyürek Kimdir?, Toparlağımsı Nedir?, Toparlacık Nedir?, Osmanlı bayrağı Anlamı Nedir, Osmanlı bayrağı Nasıl Oluştu, Osmanlı bayrağı Tarihi, Osmanlı bayrağı Renkleri, Osmanlı bayrağı Tasarımı, Ülkü Doğan Kimdir?, Mehmet Akif Perker Kimdir?, Necmi Özgül Kimdir?, Top Sakallı Nedir?, Hasan Daşkın Kimdir?, Hasan Memişoğlu Kimdir?, Nazi Almanyası bayrağı Anlamı Nedir, Nazi Almanyası bayrağı Nasıl Oluştu, Nazi Almanyası bayrağı Tarihi, Nazi Almanyası bayrağı Renkleri, Nazi Almanyası bayrağı Tasarımı, Fitopatolojik Nedir?, Öztürk Keskin Kimdir?, Şeref Baran Genç Kimdir?, Tonla Nedir?, Nuran Ergen Kılıç Kimdir?, Fitne Kumkuması Nedir?, Filiz Orman Akın Kimdir?, Tombulca Nedir?, Fitne Fücur Nedir?, Zürriyetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Fitilsiz Nedir?, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Anlamı Nedir, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Nasıl Oluştu, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tarihi, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Renkleri, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tasarımı, Zürriyetli İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Süleyman Kurtar Kimdir?, Züppe İsminin Anlamı Nedir?, Fitilci Nedir?, Dağıstan Budak Kimdir?, Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kimdir? Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Nereli Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kaç Yaşında?, Zümrüdi İsminin Anlamı Nedir?, Tolgasız Nedir?, Fitçi Nedir?, Hatice Gül Bingöl Kimdir?, Gökhan Baylan Kimdir?, Zülüflü İsminin Anlamı Nedir?, Tolgalı Nedir?, Fişlik Nedir?, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Toleranssız Nedir?, Züllü İsminin Anlamı Nedir?, Fişli Nedir?, Fişeksiz Nedir?, Zülcelâl İsminin Anlamı Nedir?, Sözdar Akdoğan Kimdir?, Murat Turna Kimdir?, Fahri Özkan Kimdir?, Zührevi İsminin Anlamı Nedir?, Fişekli Nedir?, Züğürt İsminin Anlamı Nedir?, İzmir bayrağı Anlamı Nedir, İzmir bayrağı Nasıl Oluştu, İzmir bayrağı Tarihi, İzmir bayrağı Renkleri, İzmir bayrağı Tasarımı, Filiz Çelik Kimdir?, Toksikolojik Nedir?, Fistolu Nedir?, Koray Önsel Kimdir?, Zübük İsminin Anlamı Nedir?, Toksik Nedir?, Fikret Tufanyazıcı Kimdir?, Zulmeden İsminin Anlamı Nedir?, Fistansız Nedir?, İlker Yücel Kimdir?, Tokatlı Nedir?, Zömbe İsminin Anlamı Nedir?, Gadsden bayrağı Anlamı Nedir, Gadsden bayrağı Nasıl Oluştu, Gadsden bayrağı Tarihi, Gadsden bayrağı Renkleri, Gadsden bayrağı Tasarımı, Tokalı Nedir?, Selma Sarıcıoğlu Çalışkan Kimdir?, Zottiri İsminin Anlamı Nedir?, Ümit Duman Kimdir?, Zot İsminin Anlamı Nedir?, Bahadır Gökmen Kimdir?, Berrin Selbuz Kimdir?, Tok Sözlü Nedir?, Fiskal Nedir?, Zorunlu İsminin Anlamı Nedir?, Zorlu İsminin Anlamı Nedir?,