Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir?

Nükleer füzyon Nedir?

Nükleer füzyon Nedir?, Nükleer füzyon Nerededir?, Nükleer füzyon Hakkında Bilgi?, Nükleer füzyon Analizi?

Nükleer füzyon ilgili

Nükleer füzyon ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz. 

Nükleer füzyon ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz.

Nükleer füzyon

Nükleer füzyon Ne Anlama Gelir Nükleer füzyon Anlamı Nükleer füzyon Nedir

Nükleer füzyon Ne Anlam Taşır Nükleer füzyon Neye İşarettir Nükleer füzyon Tabiri Nükleer füzyon Yorumu ,Nükleer füzyon Kelimesi Bulunamadı.

Nükleer füzyon Kelimesi

Lütfen Nükleer füzyon Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız.

Nükleer füzyon İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Nükleer füzyon Kelimesinin Anlamı? Nükleer füzyon Ne Demek? ,Nükleer füzyon Ne Demektir?

Nükleer füzyon Ne Demektir?

Nükleer füzyon Analizi? , Nükleer füzyon Anlamı Nedir? Nükleer füzyon Ne Demektir? , Nükleer füzyon Açıklaması Nedir? ,Nükleer füzyon Cevabı Nedir? Nükleer füzyon Kelimesinin Anlamı? Nükleer füzyon Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Nükleer füzyon Kelimesinin Anlamı Ne demek? Nükleer füzyon Kelimesinin Anlamı Ne demektir?


Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir?

Nükleer füzyon

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Nükleer fizik
NuclearReaction.svg
Radyoaktivite
Fisyon
Füzyon
Termal füzyon için erime maddesine bakınız.

Nükleer füzyon, nükleer kaynaşma ya da kısaca füzyon; iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır.[1] Çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar.

Bu işlemle oluşturulabilecek en ağır element demirdir.[1] Reaksiyona giren çekirdekler -atom numarası 1 olan hidrojen veya izotopları deuterium ve tritium gibi- düşük atom numarasına ait elementlerde ortaya çok büyük miktarda enerji çıkar.[1] Nükleer füzyonun bu devasa enerji potansiyelinden ilk olarak, II. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda, hidrojen bombası olarak da bilinen termonükleer silahların üretiminde istifade edilmiştir.[1]

Füzyon tepkimeleri Güneş'te her an doğal olarak gerçekleşmektedir. Güneş'ten gelen ışık, hidrojen çekirdeklerinin birleşerek helyuma dönüşmesi ve bu dönüşüm sırasında kütle kaybı karşılığı enerjinin ortaya çıkması sayesinde meydana gelmektedir. Kütle kaybının karşılığı enerjinin büyüklüğü Einstein'in ünlü E = mc² formülüyle rahatlıkla hesaplanabilir.

Füzyondan enerji kaynağı olarak yararlanılması[değiştir | kaynağı değiştir]

Füzyon sonucunda açığa çıkan bağlanma enerjisini kullanmaktır. Ama bunu denetim altında oluşturmak oldukça zor bir iştir. Çünkü çekirdekler pozitif elektrik yükü taşır ve birbirlerine yaklaştırmak istenildiğinde çok şiddetli bir şekilde birbirlerini iterler. Bunların kaynaşmasını sağlamak için aralarındaki itme kuvvetini yenebilecek büyüklükte bir kuvvetin kullanılması gerekmektedir. Gereken bu kinetik enerji, 20-30 milyon derecelik bir sıcaklığa eşdeğerdir. Bu olağanüstü bir sıcaklıktır ve kaynaşma tepkimesine girecek maddeyi taşıyacak hiçbir katı malzeme bu sıcaklığa dayanamaz. Fisyondan farklı olarak; çekirdeklerin birleşmesi olayına füzyon denir. Fisyona oranla füzyon başına daha az, küçük ve hafif olduklarından; hafif bir çekirdeğin füzyonu, aynı kütlede ağır çekirdeğin parçalanmasından çok daha fazla enerji açığa çıkar. Dengelenmediği takdirde açığa çıkan enerji patlama noktasına kadar hızla yükselir ve ardından nükleer bir patlama meydana gelir.

Faydalı füzyon reaksiyonları[değiştir | kaynağı değiştir]

- D-T (döteryum-trityum) füzyon reaksiyonu

- D-D (döteryum-döteryum) füzyon reaksiyonu

Füzyon için sağlanması gereken şartlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıcaklık[değiştir | kaynağı değiştir]

Füzyon, sırasında gereken (emilen) ısıdır.

Lawson kriteri[değiştir | kaynağı değiştir]

Plazmanın dağılmadan hapsedilmesi için gerekli zamanın ve plazma yoğunluğunun ilişkisini tanımlar.

Füzyon reaksiyonları[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir füzyon reaksiyonundan öngörülen enerjinin elde edilmesi için

 • Reaksiyon düşük sıcaklıkta oluşmalı
 • Yüksek enerji açığa çıkmalı
 • Büyük bir tesir kesitine sahip olmalıdır
 • Tepkimeye girecek olan maddeler kolayca bulunabilmelidir
 • Plazmanın yeniden ısıtılması için yüklü parçacıklar elde edilmeli
 • Farklı etkileşmeleri önlemek için enerjisi yüksek olan nötronlar açığa çıkmamalıdır

D-T reaksiyonu[değiştir | kaynağı değiştir]

Döteryum bir proton ve bir nötrondan oluşan hidrojen çekirdeğinin bir izotopudur. Bilindiği gibi izotop proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan atom çekirdekleri için kullanılan bir tanımdır. Simgesel olarak 12H şeklinde gösterilir.

Trityum bir proton ve iki nötrondan oluşan Hidrojen çekirdeğinin bir diğer izotopudur. Simgesel olarak 13H şeklinde gösterilir. Döteryum- Trityum füzyon tepkimesi aşağıdaki şekilde meydana gelir.

Bu tepkimenin özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Büyük tesir kesitine sahiptir
 • Gerekli olan sıcaklık 4.4 keV�dir. 1 eV yaklaşık olarak 11600 K� dir. Yaklaşık olarak bu sıcaklık değeri 51040000 K lik bir sıcaklık demektir.
 • Ortaya çıkan enerji 17.6 MeV gibi yüksek bir enerjidir.
 • 3,5 MeV'lik enerjiye sahip olan helyum çekirdeği başka bir deyişle alfa parçacığı plazmanın yeniden ısıtılması için kullanılır.

D-T reaksiyonunun gerçekleştirilmesinde aşağıdaki problemlerle karşılaşılır.

 • Trityum kolayca bulunan bir yakıt değildir. Oldukça ender bulunan Lityum çekirdeği izotoplarından aşağıdaki reaksiyonlar sonucu elde edilir.
 • Bu tepkimeler füzyon reaktörünü çevreleyen bir lityum tabakası ile nötronların etkileşmesi sonucu elde edilir ve ürünler direkt olarak tepkimeye sokulabilir.
 • D-T reaksiyonu sonucu açığa çıkan enerjisi yüksek olan nötronların reaktör ile etkileşmeye girerek reaktöre zarar vermesi maliyetin artmasına neden olur.bunların oluşmasında reaksiyonlarında çok büyük etkisi vardır. Ayrıca trityumun parçalanarak atomlarına ayrılmasına da füzyon denir.

D-D reaksiyonu[değiştir | kaynağı değiştir]

İki döteryum çekirdeğinin direkt olarak reaksiyona girmesiyle meydana gelen füzyon reaksiyonudur. Ve aşağıda gösterildiği şekilde meydana gelir.

 • D-T reaksiyonundan daha düşük bir tesir kesiti yani reaksiyon oranına sahiptir. Ve dolaylı olarak bu olumsuz bir durumdur.
 • 48 keV gibi yüksek bir sıcaklıkta meydana gelir.
 • Füzyon reaksiyonu başına açığa çıkan enerji yaklaşık olarak 4 MeV kadardır.
 • Yakıt deniz suyundan kolayca elde edilebilir.

D-D ve D-T füzyon reaksiyonlarının kıyaslanması[değiştir | kaynağı değiştir]

 • D-T reaksiyonunun tesir kesiti D-D reaksiyonuna kıyasla daha büyüktür.
 • D-T reaksiyonu daha düşük sıcaklıkta meydana gelir.
 • Ticari olarak düşünülen füzyon tepkimesi maliyeti düşük olduğundan D-D reaksiyonudur.

Lawoise kriteri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Plazmanın dağılmadan hapsedilmesi için gerekli zamanın ve plazma yoğunluğunun ilişkisini tanımlar
 • Plazmanın dağılmaması için "Dışarı Çıkan Güç=İçeri Giren Güç" olmalıdır.
 • D-T plazması için:

nd döteryum iyonları yoğunluğu ve nt trityum iyonları yoğunluğu toplamının ne elektron yoğunluğu toplamına eşit olması gerekir.

nD+nT=ne ve nT=nD olmalıdır. Bu son eşitlik plazmanın toplam elektriksel yük açısından nötr olması gerekliliğinden sağlanması gerekir,

 • Plazma içinde üretilen güce karşı reaksiyonu başlatmak için plazmayı ısıtmakta kullanılan güç dengeli olmalı.

- Plazma içindeki reaksiyon oranı G =nD+nT<s V> ile tanımlanır.

- Eğer her füzyonda E kadarlık enerji üretilirse plazma içinde üretilen füzyon gücü;

Pfüzyon=(n/2)(n/2)s VE=(n2/4)s E j/s/cm³ olmalıdır bu plazma içinden dışarı çıkan güçtür.

- Eğer plazma bir T sıcaklığına sahipse toplam enerjisi

Etermal=(ne+nD+nL)(3/2)kT=3nkT dir.

Plazma enerjisinde bir t hapsetme süresi boyunca düzenli oranda kaybedilen enerji

Pkayıp=(3nkT)/t j/s/cm³'tür.

Bu durumda içeri giren güç ve dışarı çıkan güç için sahip olunan ifadeler

Pfüzyon>Pkayıp ise nt >(12 kT)/ (sVE)

Bu eşitsizlik Lawson Kriteri olarak anılır. Bu ifade plazmanın dağılması için gereken hapsedilme süresini ve hapsedilmesi gereken parçacık sayı yoğunluğunu verir.

 • D-T reaksiyonu için nt > 3.1020 sn/cm³�dür.
 • D-D reaksiyonu için bu değer nt

> 1022 sn/cm³ mertebesindedir.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b c d "Nuclear fusion." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]


Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Nedir? :Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? ile ilgili Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Ne Demektir? Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Açıklaması Nedir? Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Cevabı Nedir? Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Açıklaması? :Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Gerçek mi? :Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? ile ilgili Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Hakkında? :Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? ile ilgili Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? burada bulabilirsiniz. Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Nükleer füzyon nedir?, Nükleer füzyon anlamı nedir?, Nükleer füzyon ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
UCeDé, Kol saati, Dors, mon amour, Venedik doçeleri listesi, Gourde, Solenoid, Andrew Bird, Bekerel, 2016 FA Community Shield, Film endüstrisi, 11. Kolordu (Almanya), Payne Stewart, Anton Ondruš, Müsabaka, T lenfosit, Kategori:Klasik romanlar, Sokak Kızı Irma (müzikal), Kategori:Koszalin, Kategori:Kürt siyasi hareketi, Fat Joe, Over the Rainbow, Thun, McFarland (yayınevi), Asitane Historia, Sebt Günü, Moskova Antlaşması, Ace of Angels (albüm), Avrupa ülkeleri listesi, Ahmet Sadri Hattuza, Kılkış (il), Bodo Illgner, Denizli Atatürk Stadyumu, Deniz Ezgisi, Comox, Fatih Sultan Mehmed Camii (Akçahisar), Kategori:1960larda oluşturulan ödüller, New England, Drăculești Hanedanı, Bad 25, Sefarad Yahudileri, Kashima Futbol Stadyumu, Kategori:Türkçe kitaplar, Fevzi Cemal, Nörolojik bozukluklar listesi, Pedro Henrique, Telephone (şarkı), İnversiyon, Bindu, 20. Altın Koza Film Festivali, Kategori:2021 yılında ölenler, Kategori:2020lerde doğanlar, Fareli Köyün Kavalcısı, Kategori:Liberalizm, Balor, Nevşehir, Meksika arması, Probiyotik, Nikomedes, Erzincanda 1931 Türkiye genel seçimleri, Hukuk sistemi, Arık Böke, Yehuda (Beni İsrail), Chennai, Özen Film, Galatasaray TV, Perth, Çindeki camiler listesi, Hatay Savaşçı, Amu Derya, Pindorama, São Paulo, Gales Ferry, Connecticut, Granma (gazete), Gabriel Arias (futbolcu), Suzano, Dubai Tour, Musa ibn Nahman, Mauricio Solís, Güneş (gazete), Kıbrıs Kilisesi, Hamptons Uluslararası Film Festivali, BMC Cancer, Mara, Albert Azaryan, Mesrur Barzani, The Smeezingtons, Himara İsyanı (1912), Skynet, Odysseia, İris, Kabile, Psikiyatri, Iris, Fıkra, IRIS, Ryazan Oblastı, Alto Reno Terme, Marau, Haymarket Olayı, Thomas De Gendt, Eski Doğu Slavca,
Ziya Önel Kimdir? Ziya Önel Nereli Ziya Önel Kaç Yaşında?, Douglas Teixeira Kimdir? Douglas Teixeira Nereli Douglas Teixeira Kaç Yaşında?, Tiago Lopes Kimdir?, Turgay Semercioğlu Kimdir?, Gölhisar Nüfusu Kaçtır , Gölhisar Kaç Mahallesi Vardır? , Gölhisar Köyleri , Gölhisar Tarihi , Gölhisar Mahalleleri, Pervin Salman Kimdir? Pervin Salman Nereli Pervin Salman Kaç Yaşında?, Ziya Kütevin Kimdir? Ziya Kütevin Nereli Ziya Kütevin Kaç Yaşında?, Douglas Pereira dos Santos Kimdir? Douglas Pereira dos Santos Nereli Douglas Pereira dos Santos Kaç Yaşında?, Gunnar Heidar Thorvaldsson Kimdir?, Turgay Gölbaşı Kimdir?, Pervin Nedim Bal Kimdir? Pervin Nedim Bal Nereli Pervin Nedim Bal Kaç Yaşında?, Ziya İshan Kimdir? Ziya İshan Nereli Ziya İshan Kaç Yaşında?, Douglas (Nisan 1990 doğumlu futbolcu) Kimdir? Douglas (Nisan 1990 doğumlu futbolcu) Nereli Douglas (Nisan 1990 doğumlu futbolcu) Kaç Yaşında?, Thomas Heurtaux Kimdir?, Sinan Turan Kimdir?, Çeltikçi Nüfusu Kaçtır , Çeltikçi Kaç Mahallesi Vardır? , Çeltikçi Köyleri , Çeltikçi Tarihi , Çeltikçi Mahalleleri, Pervin Erdem Kimdir? Pervin Erdem Nereli Pervin Erdem Kaç Yaşında?, Ziya İhsan Kimdir? Ziya İhsan Nereli Ziya İhsan Kaç Yaşında?, Doudou Mangni Kimdir? Doudou Mangni Nereli Doudou Mangni Kaç Yaşında?, Bernd Thijs Kimdir?, Aykut Turan Kimdir?, Pervin Dallıağ Kimdir? Pervin Dallıağ Nereli Pervin Dallıağ Kaç Yaşında?, Ziya Eryılmaz Kimdir? Ziya Eryılmaz Nereli Ziya Eryılmaz Kaç Yaşında?, Giovani dos Santos Kimdir? Giovani dos Santos Nereli Giovani dos Santos Kaç Yaşında?, Thievy Bifouma Kimdir?, Önder Turacı Kimdir?, Şanlıurfa Nüfusu Kaçtır Şanlıurfa Kaç İlçesi Vardır? Şanlıurfa Köyleri Şanlıurfa Tarihi Şanlıurfa Mahalleleri, Çavdır Nüfusu Kaçtır , Çavdır Kaç Mahallesi Vardır? , Çavdır Köyleri , Çavdır Tarihi , Çavdır Mahalleleri, Perran Yavuz Kimdir? Perran Yavuz Nereli Perran Yavuz Kaç Yaşında?, Ziya Ekrem Bayrak Kimdir? Ziya Ekrem Bayrak Nereli Ziya Ekrem Bayrak Kaç Yaşında?, Dória Kimdir? Dória Nereli Dória Kaç Yaşında?, Thierry Fidjeu-Tazemeta Kimdir?, Onur Tuncer Kimdir?, Perran Fügen Özülkü Kimdir? Perran Fügen Özülkü Nereli Perran Fügen Özülkü Kaç Yaşında?, Ziya Çelebi Kimdir? Ziya Çelebi Nereli Ziya Çelebi Kaç Yaşında?, Donis Avdijaj Kimdir? Donis Avdijaj Nereli Donis Avdijaj Kaç Yaşında?, Thibault Moulin Kimdir?, Tuncer Çimenli Kimdir?, Bucak Nüfusu Kaçtır , Bucak Kaç Mahallesi Vardır? , Bucak Köyleri , Bucak Tarihi , Bucak Mahalleleri, Perran F Özülkü Kimdir? Perran F Özülkü Nereli Perran F Özülkü Kaç Yaşında?, Ziya Ceren Kimdir? Ziya Ceren Nereli Ziya Ceren Kaç Yaşında?, Mitchell Donald Kimdir? Mitchell Donald Nereli Mitchell Donald Kaç Yaşında?, Theódór Elmar Bjarnason Kimdir?, Emrah Tuncel Kimdir?, Perran F Kutlu Kimdir? Perran F Kutlu Nereli Perran F Kutlu Kaç Yaşında?, Ziya Celayiroğlu Kimdir? Ziya Celayiroğlu Nereli Ziya Celayiroğlu Kaç Yaşında?, Álvaro Domínguez Kimdir? Álvaro Domínguez Nereli Álvaro Domínguez Kaç Yaşında?, Théo Mendy Kimdir?, Fevzi Tuncay Kimdir?, Altınyayla Nüfusu Kaçtır , Altınyayla Kaç Mahallesi Vardır? , Altınyayla Köyleri , Altınyayla Tarihi , Altınyayla Mahalleleri, Perizat Urfalı Kimdir? Perizat Urfalı Nereli Perizat Urfalı Kaç Yaşında?, Ziya Aydin Kimdir? Ziya Aydin Nereli Ziya Aydin Kaç Yaşında?, Domagoj Vida Kimdir? Domagoj Vida Nereli Domagoj Vida Kaç Yaşında?, Theo Bongonda Kimdir?, Mehmet Ali Tunç Kimdir?, Perim Ozan Kimdir? Perim Ozan Nereli Perim Ozan Kaç Yaşında?, Ziya Avşar Kimdir? Ziya Avşar Nereli Ziya Avşar Kaç Yaşında?, Dodô (1987 doğumlu futbolcu) Kimdir? Dodô (1987 doğumlu futbolcu) Nereli Dodô (1987 doğumlu futbolcu) Kaç Yaşında?, Emmanuel Tetteh Kimdir?, Halil İbrahim Tuna Kimdir?, Sivas Nüfusu Kaçtır Sivas Kaç İlçesi Vardır? Sivas Köyleri Sivas Tarihi Sivas Mahalleleri, Ağlasun Nüfusu Kaçtır , Ağlasun Kaç Mahallesi Vardır? , Ağlasun Köyleri , Ağlasun Tarihi , Ağlasun Mahalleleri, Perihan Uysal Kimdir? Perihan Uysal Nereli Perihan Uysal Kaç Yaşında?, Ziya Avcı Kimdir? Ziya Avcı Nereli Ziya Avcı Kaç Yaşında?, Bořek Dočkal Kimdir? Bořek Dočkal Nereli Bořek Dočkal Kaç Yaşında?, Teófilo Gutiérrez Kimdir?, Mehmet Uğur Tülümen Kimdir?, Perihan Sevde Nacak Kimdir? Perihan Sevde Nacak Nereli Perihan Sevde Nacak Kaç Yaşında?, Ziya Aksoy Kimdir? Ziya Aksoy Nereli Ziya Aksoy Kaç Yaşında?, Silvian Dobre Kimdir? Silvian Dobre Nereli Silvian Dobre Kaç Yaşında?, Rodrigo Tello Kimdir?, Aaron Tshibola Kimdir?, Burdur Nüfusu Kaçtır , Burdur Kaç Mahallesi Vardır? , Burdur Köyleri , Burdur Tarihi , Burdur Mahalleleri, Perihan Kuturman Kimdir? Perihan Kuturman Nereli Perihan Kuturman Kaç Yaşında?, Zişan Sarı Kimdir? Zişan Sarı Nereli Zişan Sarı Kaç Yaşında?, Milton do Ó Kimdir? Milton do Ó Nereli Milton do Ó Kaç Yaşında?, Alex Telles Kimdir?, Eren Tozlu Kimdir?, Perihan Korkut Kimdir? Perihan Korkut Nereli Perihan Korkut Kaç Yaşında?, Zinare Xamo Kimdir? Zinare Xamo Nereli Zinare Xamo Kaç Yaşında?, Dmitro Korkişko Kimdir? Dmitro Korkişko Nereli Dmitro Korkişko Kaç Yaşında?, Admir Teli Kimdir?, Murat Tosun Kimdir?, Yeniçağa Nüfusu Kaçtır , Yeniçağa Kaç Mahallesi Vardır? , Yeniçağa Köyleri , Yeniçağa Tarihi , Yeniçağa Mahalleleri, Perihan Korkmaz Kimdir? Perihan Korkmaz Nereli Perihan Korkmaz Kaç Yaşında?, Zileli Alkım Kimdir? Zileli Alkım Nereli Zileli Alkım Kaç Yaşında?, Dmitro Hreçişkin Kimdir? Dmitro Hreçişkin Nereli Dmitro Hreçişkin Kaç Yaşında?, Teenage Hadebe Kimdir?, Berat Tosun Kimdir?, Perihan Anaç Kimdir? Perihan Anaç Nereli Perihan Anaç Kaç Yaşında?, Zikri Altun Kimdir? Zikri Altun Nereli Zikri Altun Kaç Yaşında?, Johan Djourou Kimdir? Johan Djourou Nereli Johan Djourou Kaç Yaşında?, Bernard Tchoutang Kimdir?, Alaattin Tosun Kimdir?, Sinop Nüfusu Kaçtır Sinop Kaç İlçesi Vardır? Sinop Köyleri Sinop Tarihi Sinop Mahalleleri, Seben Nüfusu Kaçtır , Seben Kaç Mahallesi Vardır? , Seben Köyleri , Seben Tarihi , Seben Mahalleleri, Perihan Akbıyık Kimdir? Perihan Akbıyık Nereli Perihan Akbıyık Kaç Yaşında?, Zihni Küçümen Kimdir? Zihni Küçümen Nereli Zihni Küçümen Kaç Yaşında?, Arnaud Djoum Kimdir? Arnaud Djoum Nereli Arnaud Djoum Kaç Yaşında?, Taye Taiwo Kimdir?,