Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir?

Miyosen Nedir?

Miyosen Nedir?, Miyosen Nerededir?, Miyosen Hakkında Bilgi?, Miyosen Analizi? Miyosen ilgili Miyosen ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Miyosen ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Miyosen Ne Anlama Gelir Miyosen Anlamı Miyosen Nedir Miyosen Ne Anlam Taşır Miyosen Neye İşarettir Miyosen Tabiri Miyosen Yorumu 

Miyosen Kelimesi

Lütfen Miyosen Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Miyosen İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Miyosen Kelimesinin Anlamı? Miyosen Ne Demek? ,Miyosen Ne Demektir? Miyosen Ne Demektir? Miyosen Analizi? , Miyosen Anlamı Nedir?,Miyosen Ne Demektir? , Miyosen Açıklaması Nedir? ,Miyosen Cevabı Nedir?,Miyosen Kelimesinin Anlamı?,Miyosen Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Miyosen Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Miyosen Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Miyosen Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Miyosen Kelimesinin Anlamı Nedir? Miyosen Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Miyosen Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Miyosen Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Miyosen - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Miyosen

Miyosen Nedir? Miyosen Ne demek? , Miyosen Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Miyosen Kelimesinin Anlamı? Miyosen Ne Demek? Miyosen Ne Demektir? ,Miyosen Analizi? Miyosen Anlamı Nedir? Miyosen Ne Demektir?, Miyosen Açıklaması Nedir? , Miyosen Cevabı Nedir? , Miyosen Kelimesinin Anlamı?


Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir?

Miyosen

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Miyosen
23,03 ± 0,3 - 5,333 ± 0,08 myö 
Kronoloji
Etimoloji
Kullanım bilgisi
Gök cismiDünya
Bölgesel kullanımKüresel (ICS)
Kullanılan zaman çizelgesiICS Zaman Cetveli
Tanım
Kronolojik birimDevre
Stratigrafik birimSeri
Zaman aralığının resmîyetiResmî
Alt sınırını belirleyen
Alt sınır KSKNLemme-Carrosio Kesiti, Carrosio, İtalya
44°39′32″N 8°50′11″E / 44.6589°K 8.8364°D / 44.6589; 8.8364
KSKN onayı1996[4]
Üst sınırını belirleyenKSKN'den sadece 96 bin yıl (5 Milankovitch döngüsü) kadar genç olan Thvera manyetik olayının (C3n.4n) tabanı
Üst sınır KSKNHeraclea Minoa kesiti, Heraclea Minoa, Cattolica Eraclea, Sicilya, İtalya
37°23′30″N 13°16′50″E / 37.3917°K 13.2806°D / 37.3917; 13.2806
KSKN onayı2000[5]
Atmosfer ve iklim verileri

Miyosen, Senozoyik çağın neojen dönemine dahil olan ve jeolojik zamanda 23.03 ile 5.3 milyon yıl önce arasında yer alan bir jeolojik devirdir. Bilimsel literatürde bu devir 3 parça altında incelenir. Bunlar: Erken Miyosen, Orta Miyosen ve Geç Miyosen'dir. Aynı zamanda Miyosen devri, Aquitanian, Burdigalian, Langhian, Serravallian, Tortonian ve Messinian gibi 6 alt zamana ayrılır. Miyosen devrinin öncesinde oligosen devri varken; akabinde pliyosen devri gelmektedir.[6] İlk olarak 19. yy'ın başında Paris havzası etrafında yapılan stratigrafik incelemeler sırasında Charles Lyell tarafından bulunmuş ve tanımlanmış bir zaman dilimidir.[7]

Miyosen Devrinin Kısımları

Paleoekoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Miyosen devri farklı kıtalarda çok önemli çökel (sediman) örnekleri sunmaktadır, özellikle Kuzey Amerika, Güney Amerika, Güney Avrupa, Moğolistan ve Pakistan gibi farklı bölgelerde karasal ve denizel çökeller ile temsil edilirler. Özellikle memeli gruplarının paleobiyolojisinin net şekilde takip edildiği ve incelenebildiği stratigrafik kayıtlar konusunda zengin bir devirdir. Atların evriminin yanı sıra; köpekler, sırtlanlar, ayılar, kılıç dişli kaplan ailesi üyelerinin ilk ortaya çıkışının olduğu miyosen devri filler için de önemlidir. Fillerin Afrika içerisinde izole kaldığı önceki devirlere nazaran Avrasya'ya yayıldığı ve evrimleştiği bilinmektedir. Diğer yandan, Güney Amerika'da Santa Cruz formasyonunda oldukça ilginç ve eşsiz memeli örnekleri bulunmaktadır. Bunların arasında; keseli memeliler, armadillo, tembel hayvanlar ve toxodon gibi memeliler bulunur. Miyosen devrinin sonu çok önemli bir dönüm noktası oluşturur zira modern memeliler ve kuşların gelişip yaygınlaştığı bir jeolojik zamanı yansıtır.[6]

Miyosen devrinin ekolojik olarak en ciddi dönüşümü bitkisel alanda yer alan habitat dönüşümüdür. Bu devirde yoğun ve sık ormanların yerini görece daha kuru ağaçlık alanlarla beraber asıl olarak otlaklar almıştır, dönemin karakteristik bitki örtüsü çayırlardır ve fauna değişiminin de mihenk taşı olmuşlardır. Günümüz modern bitkilerinin yüzde 95 oranında temsil edildiği geç miyosen devri için botanik alanda polenler ve sporlar üzerine çalışmalara odaklanılmıştır. Bitki örtüsündeki bu değişimlerin temelindeyse kıtaların hareketi ve buna karşılık değişen iklim özellikleri gösterilmektedir. Yapılan çalışmalar ışığında miyosen ortasında önce küresel bir ısınma yaşanırken, ardından küresel bir soğuma gelmiş ve geniş otlakların egemenliğinin önü açılmıştır. Denizel ortamlar da bitkisel değişiklere maruz kalmıştır, belli bölgelerde esmer yosun toplulukları hakim olmuş ve bölgenin ekolojisi yeniden düzenlenmiştir.[7]

Alveolinella gibi fusiformlar genellikle bu devirde (ve ayrıca günümüzde ılık tropik denizlerde) bulunurdu. (Bu dönemdeki akrabası Borelis ise, 400 metreden daha derinde bulunmuştur.)

Paleotektonik ve paleoiklim[değiştir | kaynağı değiştir]

Kıtaların konumlarının değişmesi ve küresel sıcaklık değişiklikleri sonucu iklim kalıpları bir hayli farklılaşmıştır. Kuzey Amerika kıtasında iki önemli dağ sırası olan Sierra Nevada ve Cascade sıradağları meydana gelmiş ve iç kesimler daha da kuraklaşma yoluna girmişlerdir. Fauna değişimine ön ayak olan kara köprüleri da bu devirde oluşmuştur, özellikle berin boğazı üstünde oluşan kara köprüsüyle beraber Panama da bu dönemde orta ve Güney Amerika'yı bağlayacak şekilde tektonik bir işlem sonucu oluşmuştur. Güney Amerika'da And Dağlarının oluşumu da bu döneme denk gelir ve bu oluşum da yağmur perdesi etkisiyle kıtanın güneydoğusunda daha kurak bir alan yaratmıştır. Avrasya'nın çok büyük bölümü kuraklaşma etkisine girmiştir ve otlaklar ciddi bir artış göstermiştir.[7]

Geç Miyosen Avrupa'sı

Avrasya bu dönemde önemli tektonik süreçlerden geçmiştir, Tetis denizi orta miyosen'de doğu ve batı olarak ayrılmıştır ve bu bariyer batı Avrupa'nın flora ve fauna değişiminden izole olmasına neden olmuştur. Afrika ile yer yer kara köprüleri üzerinden ekolojik göç yaşanmıştır. Afrika da ciddi bir tektonik etkiye maruz kalmış olup bu süreç Doğu Afrika riftleşmesi ve Afrika-Arap-Avrasya levhası yakınlaşması ile sonuçlanmıştır. Geniş çaplı bu riftleşme Doğu Afrika ve Batı Afrika arasında iklimsel bir farklılaşmayla sonuçlanmıştır, yağmur perdesi etkisiyle Doğu Afrika kurak, Batı Afrika görece nemli bir iklime sahip olmuştur. Tetis denizinin Afrika ve Avrasya levhalarının yakınlaşması sonucu ikiye ayrılması da bölgenin ekolojisini dönüştürmüştür, zira atmosferin önemli bir nem kaynağı okyanusun kesilmesiyle kaybedilmiş ve tektonik etkiyle oluşan doğal kara köprüsü Avrasya ve Afrika arası flora ve fauna değişimine önayak olmuş. Antarktika bugünkü konumuna ilerleyerek izole halde geldi ve bu birtakım kutup çevresi akıntıların oluşmasına neden olarak atmosferik ve okyanus akıntı şekillerini değiştirdi. Bu kutup çevresi akıntıları genel akıntı karışımlarını azaltarak ısı alışverisini kesintiye uğratmış ve kutup çevresinde kalıcı buz tepelerinin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Sonuç olarak küresel soğuma ve mevsimsellik etkilerini de desteklenmiştir.[7]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Krijgsman, W.; Garcés, M.; Langereis, C. G.; Daams, R.; Van Dam, J.; Van Der Meulen, A. J.; Agustí, J.; Cabrera, L. (1996). "A new chronology for the middle to late Miocene continental record in Spain". Earth and Planetary Science Letters. 142 (3-4): 367–380. Bibcode:1996E&PSL.142..367K. doi:10.1016/0012-821X(96)00109-4. 
  2. ^ Retallack, G. J. (1997). "Neogene Expansion of the North American Prairie". PALAIOS. 12 (4): 380–390. doi:10.2307/3515337. JSTOR 3515337. Erişim tarihi: 2008-02-11. 
  3. ^ "Uluslararası Kronostratigrafik Çizelge" (PDF). www.stratigraphy.org. Uluslararası Stratigrafi Komisyonu. 
  4. ^ Steininger, Fritz F.; M. P. Aubry; W. A. Berggren; M. Biolzi; A. M. Borsetti; Julie E. Cartlidge; F. Cati; R. Corfield; R. Gelati; S. Iaccarino; C. Napoleone; F. Ottner; F. Rögl; R. Roetzel; S. Spezzaferri; F. Tateo; G. Villa; D. Zevenboom (1997). "The Global Stratotype Section and Point (GSSP) for the base of the Neogene" (PDF). Episodes. 20 (1): 23-28. doi:10.18814/epiiugs/1997/v20i1/005Özgürce erişilebilir. 
  5. ^ Van Couvering, John; Castradori, Davide; Cita, Maria; Hilgen, Frederik; Rio, Domenico (September 2000). "The base of the Zanclean Stage and of the Pliocene Series" (PDF). Episodes. 23 (3): 179-187. doi:10.18814/epiiugs/2000/v23i3/005Özgürce erişilebilir. 26 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 10 Eylül 2022. 
  6. ^ a b The Editors of Encyclopaedia Britannica, The Editors of Encyclopaedia Britannica. "Miocene Epoch". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc. 21 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2020. 
  7. ^ a b c d Polly, David; ve diğerleri. "The Miocene Epoch". ucmp.berkeley.edu/. University of Berkeley. 22 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2020. 

Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Nedir? :Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? ile ilgili Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Ne Demektir? Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Açıklaması Nedir? Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Cevabı Nedir? Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Açıklaması? :Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Gerçek mi? :Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? ile ilgili Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Hakkında? :Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? ile ilgili Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? burada bulabilirsiniz. Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Miyosen nedir?, Miyosen anlamı nedir?, Miyosen ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Altice Arena, Moyadh Ousseni, Barn, Vincent Aboubakar, NGC 2521, Traugott Herr, Adolf Hitlerin iktidara yükselişi, Vissarion Belinski, Uygulamalı fizik, Mottram St Andrew, Michail Antonio, I. Gazi Giray, Retriever, Dongying, Cemil Bayık, Lily Tomlin, Generalleutnant, Özdemiroğlu Osman Paşa, Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii, Walter Fries, NGC 5011, Girls Just Wanna Have Fun, Stewart Downing, Azərbaycan, Temel Gürsu, Herald Sun, Ferdinand Schörner, Stephens County, Oklahoma, Nihat Ergün, Dans metal, Roger Pierre, Kayıhan, İhsaniye, Osaka Prefektörlüğü, Polonyada din, Mahsun Kırmızıgül, Wilhelm Canaris, Kokteyl, Begonia lanceolata, Kitap kapağı, Jim Larsen, Ağlı piton, Etiyopya bayrağı, 1635, Hasso von Manteuffel, Alternatif metal, Try This Tour, Semih Evin, Thomas Paine, Peter Crouch, Hilversum, Cardeña, Antony Starr, Wilhelm Keitel, Günümüz ülkelerinin en yüksek noktaları listesi, Herpestes, İvan Küçükov, Hoffman Estates, Illinois, Maximilian von Edelsheim, NGC 7247, Deksippos, Firdevs şehristanı, Adenomyozis, Tim Flowers, Doğu Çağatay Hanlığı, Nürnberg Mahkemeleri, Su samuru, Sözdizim, Aaron Cresswell, Arpad Hanedanı, Erwin Rommel, Emmanuel Adebayor, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, RC Strasbourg Alsace, NGC 4326, Muhammed Zeki Emduni, Yunanistan’daki resmî tatiller, Sailor Tin Nyanko, Enzo Francescoli, Auto Show, Bao Dai, Halim Yağcıoğlu, NGC 4838, Marko Arnautović, Jeffrey Tambor, Enshi Tujia ve Miao Özerk İli, Afrika Kolordusu, Alternatif akım, Irgendwoher, NGC 5002, NGC 4842, Pierre Sané, Kuzey Afrika Cephesi (II. Dünya Savaşı), Lutheryanizm, Asian Infrastructure Investment Bank, Landkreis Kulmbach, Lincoln City, Oregon, Balya, This Place is Death, Rio Ferdinand, Orson Welles,
Zoolojik İsminin Anlamı Nedir?, Tirşe Gözlü Nedir?, Filtresiz Nedir?, Zom İsminin Anlamı Nedir?, İbrahim Kaan Kimdir?, Filtreli Nedir?, Hasan Ataman Kimdir?, Ziyasız İsminin Anlamı Nedir?, Filozofik Nedir?, Ziyansız İsminin Anlamı Nedir?, Aslan ve Güneş Anlamı Nedir, Aslan ve Güneş Nasıl Oluştu, Aslan ve Güneş Tarihi, Aslan ve Güneş Renkleri, Aslan ve Güneş Tasarımı, Şeref Tamtürk Kimdir?, Onur Sergen Doğan Kimdir?, Ziyadar İsminin Anlamı Nedir?, İsmail Büyükkayıkçı Kimdir?, Filolojik Nedir?, Canan Kebenç Özkan Kimdir?, Tipsiz Nedir?, Tipolojik Nedir?, Zirai İsminin Anlamı Nedir?, Okan Işıktaş Kimdir?, Tipili Nedir?, Arap İsyanı bayrağı Anlamı Nedir, Arap İsyanı bayrağı Nasıl Oluştu, Arap İsyanı bayrağı Tarihi, Arap İsyanı bayrağı Renkleri, Arap İsyanı bayrağı Tasarımı, Zingal İsminin Anlamı Nedir?, Zinde İsminin Anlamı Nedir?, Yrd Doç Dr Berat Ahi Kimdir? Yrd Doç Dr Berat Ahi Nereli Yrd Doç Dr Berat Ahi Kaç Yaşında?, İsmail Keskin Kimdir?, Zincirleme İsminin Anlamı Nedir?, Filantrop Nedir?, Özgen Aydıncak Kimdir?, Zimmetli İsminin Anlamı Nedir?, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Anlamı Nedir, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Nasıl Oluştu, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Tarihi, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Renkleri, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Tasarımı, Atakan Özkan Kimdir?, Necdet Kayra Kimdir?, Zilli İsminin Anlamı Nedir?, Semra Kıratlı Kimdir?, Zilingir İsminin Anlamı Nedir?, Tiksinç Nedir?, Fil Dişi Nedir?, Ümit Özer Kimdir?, Zikzaklı İsminin Anlamı Nedir?, Abdülvahit Vardar Kimdir?, Tiko Nedir?, Ak Sancak Anlamı Nedir, Ak Sancak Nasıl Oluştu, Ak Sancak Tarihi, Ak Sancak Renkleri, Ak Sancak Tasarımı, Meryem Tanrıverdi Göktaş Kimdir?, Tikel Nedir?, Zihnî İsminin Anlamı Nedir?, Abdulmecit Yıldırım Kimdir?, Hami Korkmazlı Kimdir?, Tiilinen Nedir?, Zihinsel İsminin Anlamı Nedir?, Fikirdeş Nedir?, Tiheähkö Nedir?, Zihayat İsminin Anlamı Nedir?, Buse Albayrak Kimdir?, Fijili Nedir?, İbrahim Yüksel Kimdir?, Fiili Bozuk Nedir?, Burhan Bahadır Özsoy Kimdir?, Zifirî İsminin Anlamı Nedir?, Burcugül Çubuk Kimdir?, Tıynetli Nedir?, Zibidi İsminin Anlamı Nedir?, Yaşar Dursun Kimdir?, Tırtılsı Nedir?, Zıypak İsminin Anlamı Nedir?, Arzu Şimşek Kimdir?, Figürlü Nedir?, Zıvanalı Sigara İsminin Anlamı Nedir?, Yunis Aksu Kimdir?, İrfan Hülakü Kimdir?, Tırsınç Nedir?, Zıvanalı İsminin Anlamı Nedir?, Tırsak Nedir?, Fiddire Nedir?, Zıt Anlamlı İsminin Anlamı Nedir?, Fidan Boylu Nedir?, Aşkın Genç Kimdir?, Meliha Apaydın Kimdir?, Berfin Kara Kimdir?, Zıt İsminin Anlamı Nedir?, Zırzop İsminin Anlamı Nedir?, Fıtıklı Nedir?, Ergün Şimşek Kimdir?, Zırtlak İsminin Anlamı Nedir?, Hüseyin Demir Kimdir?, Fışkırdak Nedir?, Ziver Kaplan Kimdir?, Tırı Vırı Nedir?, Fıskiyesiz Nedir?, Zırtapoz İsminin Anlamı Nedir?, Hürana Güngör Kimdir?, Sami bayrağı Anlamı Nedir, Sami bayrağı Nasıl Oluştu, Sami bayrağı Tarihi, Sami bayrağı Renkleri, Sami bayrağı Tasarımı, Tırhallı Nedir?, Fıskiyeli Nedir?, Zırlak İsminin Anlamı Nedir?, Abdullah Karapıçak Kimdir?, Mehmet Şerif Öner Kimdir?, Zırhlı İsminin Anlamı Nedir?, Kadir Yalçın Kimdir?,