Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir?

Marksist felsefe Nedir?

Marksist felsefe Nedir?, Marksist felsefe Nerededir?, Marksist felsefe Hakkında Bilgi?, Marksist felsefe Analizi? Marksist felsefe ilgili Marksist felsefe ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Marksist felsefe ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Marksist felsefe Ne Anlama Gelir Marksist felsefe Anlamı Marksist felsefe Nedir Marksist felsefe Ne Anlam Taşır Marksist felsefe Neye İşarettir Marksist felsefe Tabiri Marksist felsefe Yorumu 

Marksist felsefe Kelimesi

Lütfen Marksist felsefe Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Marksist felsefe İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Marksist felsefe Kelimesinin Anlamı? Marksist felsefe Ne Demek? ,Marksist felsefe Ne Demektir? Marksist felsefe Ne Demektir? Marksist felsefe Analizi? , Marksist felsefe Anlamı Nedir?,Marksist felsefe Ne Demektir? , Marksist felsefe Açıklaması Nedir? ,Marksist felsefe Cevabı Nedir?,Marksist felsefe Kelimesinin Anlamı?,Marksist felsefe Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Marksist felsefe Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Marksist felsefe Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Marksist felsefe

Marksist felsefe Kelimesinin Anlamı Nedir? Marksist felsefe Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Marksist felsefe Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Marksist felsefe - Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek Marksist felsefe - Oranlamak Marksist felsefe - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Marksist felsefe - Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Marksist felsefe - Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Marksist felsefe - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Marksist felsefe

Marksist felsefe Nedir? Marksist felsefe Ne demek? , Marksist felsefe Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Marksist felsefe Kelimesinin Anlamı? Marksist felsefe Ne Demek? Marksist felsefe Ne Demektir? ,Marksist felsefe Analizi? Marksist felsefe Anlamı Nedir? Marksist felsefe Ne Demektir?, Marksist felsefe Açıklaması Nedir? , Marksist felsefe Cevabı Nedir? , Marksist felsefe Kelimesinin Anlamı?


Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir?

Diyalektik materyalizm

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Marksist felsefe sayfasından yönlendirildi)

Diyalektik Materyalizm (Eytişimsel Maddecilik ya da Eytişimsel Özdekçilik), materyalizmin Karl Marx tarafından yorumlanmış biçimi, Marksist felsefenin adlandırılma biçimi ya da Marksizmin felsefi öğretisidir.[1]

Marx ve Engels'in öncülük ettiği, ancak Marx'tan çok -sistematik bir felsefe olarak- Engels'te açılımları bulunabilecek felsefe akımı. Engels, Marx daha hayattayken söz konusu kuramı şekillendirmeye başlamıştır ve Marx'ın buna yönelik bilinen bir itirazı yoktur. Bununla birlikte, Marx kendi felsefi çalışmalarını bu şekilde adlandırmaya ve kategorize etmeye çok eğilim göstermemiştir.

Marx, diyalektik yöntemin üstünlüğünü ve Hegel'de "idealist bir kabuk" içinde saklı ve "baş aşağı çevrilmiş" olarak bulunan diyalektiğin rasyonel özünü ortaya çıkarabilmek için onu tamamen materyalist temelde yeniden ele almak gerektiğini savunmuştur. Bu anlamda, Marx'ın diyalektik materyalizmden söz ettiği ve onu çalışmalarında kullandığı bilinir, ancak sistematize edilmiş bir disiplin ya da yöntem olarak diyalektik materyalizm daha çok Marx'ın ardılları tarafından onun teorik çalışmalarından ve analizlerinden yararlanılarak geliştirilmiştir.

"Benim diyalektik yöntemim, Hegelci yöntemden yalnızca farklı değil, onun tam karşıtıdır da. Hegel için insan beyninin yaşam-süreci, yani düşünme süreci —Hegel bunu "Fikir" ("Idea") adı altında bağımsız bir özneye dönüştürür— gerçek dünyanın yaratıcısı ve mimarı olup, gerçek dünya, yalnızca "Fikir"in dışsal ve görüngüsel (Phenomenal) biçimidir. Benim için ise tersine, fikir, maddi dünyanın insan aklında yansımasından ve düşünce biçimlerine dönüşmesinden başka bir şey değildir." (Das Kapital, Almanca ikinci baskıya önsöz)

Diyalektik materyalizm uzun bir felsefi geleneği, karşıt eğilimleri ve çatışmalarıyla birlikte mas ettiği ve onu aştığı iddiasındadır. Bir yandan Hegel'den diyalektiği, öte yandan Feuerbach'tan materyalizmi almıştır. Bunlar belirli bir anlamda işlemlerden geçirilmiş ve birleştirilerek her iki eğilimin kendinde taşıdıkları teorik sorunların bu şekilde aşıldığı ve yepyeni bir felsefi düzleme ulaşıldığı savunulmuştur. Böylece teorik düzlemde, diyalektiğin değişimci teorisi ile materyalizmin maddeci açıklaması birleştirilmek istenmiştir. Buradan da bilginin, düşüncenin, doğanın ve toplumun açıklanmasında başka tür bir teorik modellemeye gidilmiştir. Buna göre sürekli bir değişkenlik içindeki madde bu değişkenliği ile birlikte bilinebilmekte ve bilgi bu süreçlerin akışı içinde maddi gerçekliğe her geçen gün daha da çok yaklaşmaktadır. Dolayısıyla tek ve biricik olan gerçeğin, biricik yöntemi ve teorisi de diyalektik materyalizmdir. Diyalektik materyalizmin bu noktada hem bir yöntem hem de teori niteliğini kazanır.

Yansıma teorisi ve diyalektik materyalizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Diyalektik Materyalizm, genel felsefi kategorileri ve kavramları (varoluş-öz, biçim-töz, gerçeklik-yanılsama, nesnellik-hakikat, nedensellik-olasılık, zorunluluk-özgürlük vb.) da kullanır ve onlarla çalışır. Aydınlanma Çağı'ndaki felsefi akımların çatıştıkları ve çözümleyemedikleri konuları (bilginin kaynağı, düşüncenin temeli, aklın yapısı ve işleyişi, duyumların yeri vb.) özgün -ve pozitif bilimlerce de kanıtlandığı üzere- çözümlere bağlamış, temel aldığı yasaların, gerçekliğin yasaları olarak formüle etmiştir. Yani, buna göre gerçekliğin(doğanın) işleyiş süreçlerinin yasaları, diyalektik materyalizmin bilgi mekanizmalarının da yasalarıdır. Düşünceyi maddenin, bilgiyi gerçekliğin bir yansıması olarak alması dolayısıyla Yansıma Teorisi olarak bilinen teoriyle aynı zemine dayandığı söylenebilir. Böylece de kendisini gerçekliğin işleyiş süreçlerine uyduran, daha doğrusu o süreçlerin zihinsel yansımalarının sonucu olan bir teori olarak ayrıcalıklı bir yere oturtur.

Rus-Sovyet marksizmi ve diyalektik materyalizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Rus Marksizminin kurucusu Georgi Plehanov ve ardından İlyiç Lenin diyalektik felsefi materyalizmi çeşitli eserlerinde geliştirmeye çalıştılar. Plehanov Militan Materyalizm, Monist Tarih Anlayışının Gelişimi gibi eserlerinde, Marks ve Engels'in ölümlerinin ardından Avrupa Marksizminde etkisini giderek arttıran "yeni-Kantçılık" eğilimine savaş açtı. E. Bernstein gibi düşünürlerin başını çektiği bu yeni eğilimin Marksist felsefeyi ileriye değil, geriye götüren bir hareket olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Lenin de onun izinden giderek materyalist diyalektiğin çok yönlü ve gelişmiş bir bilimsel yöntem olarak vazgeçilmezliğini savundu. Rusya'da kapitalist üretim biçiminin gelişimi üzerine ayrıntılı çalışmalarında bu yöntemi uygulamaya çalıştı ve diyalektik materyalizmin yeterince kavranamamasından doğan yanlış anlayışları göstermeye çalıştı. Lenin bir dizi makalesinde Felsefe Defterleri'nde Marks, Engels ve Plehanov'un izinden giderek diyalektik düşünceye Hegel'in yaptığı katkıların önemini ve büyüklüğünü vurguladı.

Lenin'in bu alandaki en önemli katkısı 1908 tarihinde yayınlanan Materyalizm ve Ampriokritisizm oldu. Burada Lenin bir tür fideizm olarak gördüğü ve özellikle Avusturyalı fizikçi Ernst Mach'ın felsefi çalışmalarının etkisinde kalan Bogdanov, Bazarov, Lunaçarski gibi bazı önde gelen Rus Marksistlerinin "diyalektik materyalizmi aşan" ve "en yeni bilimsel bulgulara uygun bir felsefe" olarak sundukları yeni-Kantçı "Ampiriokritisizm" felsefelerini kıyasıya eleştirdi. Bu eser aynı zamanda Lenin'in 1905 Rus devriminin yenilgisinden sonra gerek halk kesimleri, gerekse de aydınlar arasında hızla yaygınlaşan kaderci, fideist, tanrı-yaratıcı görüşlere karşı sert bir tepki niteliğindeydi. Lenin'in eseri Rus Marksistleri ve devrimci çevreleri arasında derhal büyük bir yankı uyandırdıysa da, Avrupa'daki Marksistler arasında Lenin'in uluslararası işçi hareketinin önde gelen bir otoritesi olarak kabul göreceği Ekim devrimi sonrasına kadar hemen hiç bilinmeden kaldı. Lenin bu eserinde ayrıca Marx, Engels ve Plehanov'un çalışmalarından olduğu kadar, "diyalektik materyalizm" felsefesini Marx ve Engles'den bağımsız olarak geliştiren işçi-filozof Joseph Dietzgen'in eserinden de yararlandı, büyük Rus devrimci yazar Çernişevski'nin bu alandaki katkılarını tekrar hatırlattı.

Stalin'e göre "Diyalektik materyalizm, Marksist-Leninist partinin dünya görüşüdür. Doğa olaylarına yaklaşımı, onları inceleme ve anlama yöntemleri diyalektik, doğa olaylarını yorumlayışı, bu olayları kavrayışı ve teorisi materyalist olduğundan, bu dünya görüşü, diyalektik materyalizm adını almıştır." (Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm, 1938)

Sovyet düşüncesinde oturmuş olan anlayışa göre : "Materyalist diyalektik, doğayı ve toplumu incelemenin felsefi yöntemidir. Nesnel gerçekliğin karmaşık niteliğini, bilimin gelişmesinin her aşamasında, mutlak ile göreli'nin, sabit ile değişir'in unsurları arasındaki ilişkiyi; bir dizi genelleştirme formundan, daha derin diğer formlara geçişin anlaşılmasını yalnız ve yalnız diyalektik yaklaşım tarzı sağlar. Hiçbir katılaşma ve kalıplaşma taşımayan materyalist diyalektik'in devrimci özü, toplumun yeniden kurulmasında anahtar vazifesi görür." (M. Rosenthal, P. Yudin, Materyalist Felsefe Sözlüğü)

SSCB'de diyalektik materyalizmin toplum bilimlerinde olduğu kadar doğa bilimlerinde de uygulanması -her zaman eşit başarıyla olmasa da- teşvik edildi.

Geç sovyet felsefesinde özellikle Evald İlyenkov özgün çalışmalarıyla SSCB'de ve dışında adından söz ettirebildi. İlyenkov, Hegel diyalektiğini inceledi, bir dizi çalışmasında, Marx, Engels ve Lenin'in, eserlerinde diyalektik yöntemi çeşitli olguların analizine nasıl uyguladıklarını ayrıntılı olarak göstermeye çalıştı ve Lenin'in izinden giderek, yeni-Kantçı ve yeni-pozitivist okulların çağdaş biçimlerini diyalektik materyalizm açısından eleştirisine girişti.

Diyalektik materyalizmin edinimleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Daha çok ve asıl olarak Marx sonrası Marksizm'in benimsediği bir tanımlama olmuştur Diyalektik Materyalizm; özellikle Engels'in bu disiplini belirginleştirdiği söylenebilirse de daha çok Lenin'den sonra belirli yasaları ve formülasyonları olan bir yöntemsel disiplin olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Lenin sonrasında ise genel Marksizm yorumunda tamamen bir felsefi ilkeler ve prosedürler şeklini almıştır. Sovyet Rusya'da, Stalin'in formülasyonlarıyla "Dia-mat" olarak aldığı biçim bunu gösterir.

Georgi Plehanov, 1891'de Alman Sosyal Demokrat Partisinin 'Neue Zeit' dergisinde yazdığı "Hegel'in Ölümünün Altmışıncı Yıldönümü Adına" makalesinde Diyalektik Materyalizm terimini ilk kez kullanmıştır. Bu terim daha öncesinde Marx tarafından hiç kullanılmamıştır. Plahanov'un kendi oluşturduğu bir terimdir.[2]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 20 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Nisan 2020. 
  2. ^ Kevin B. Anderson, 'Lenin, Hegel ve Batı Marksizmi'[ölü/kırık bağlantı]

Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Nedir? :Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? ile ilgili Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Ne Demektir? Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Açıklaması Nedir? Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Cevabı Nedir? Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Açıklaması? :Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Gerçek mi? :Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? ile ilgili Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Hakkında? :Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? ile ilgili Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? burada bulabilirsiniz. Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Marksist felsefe nedir?, Marksist felsefe anlamı nedir?, Marksist felsefe ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Oleksiy Kaşçuk, Bradley Wiggins, Gizli Yahudiler, Sadakatsiz karakterleri listesi, Johnny B. Goode, Brüksel Güney İstasyonu, Fin markkası, Bosna Hersek Federasyonu, Elymus lanceolatus, Bongani Khumalo, George Best, Buğurören, Orta, Farmakogenetik, Villingen Schwenningen, Bulgaristan tarihi, Pofi, Ahmet Samim, MTV Select MTV Avrupa Müzik Ödülü, Trigonosaurus, Elektroskop, Maggie Smith, Cassata, Centrothele, Stray Kids, Emili Vicente, Maquis (Limousin), Subayevleri Tren İstasyonu, West End Girls, Ayşe Nana, Kelsey Mitchell, Chivas USA, Prag tramvay hattı, Goldkronach, Arıkonak, Hanak, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi, Alhaji Kamara, Ciné, Çine, Cadillac Escalade, Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu, Khaly Thiam, Atago sınıfı refakat gemisi, Burnt by the Sun, Hasan ibn Ali, Mathías Villasanti, Trionychidae, Bybassios, Mamadou Diallo, Bouna Coundoul, Cem Uluğnuyan, Rin Tin Tin, Altın köstebek, Stephen Sunday, Zeyno, Vajinal ıslanma, Carcass, Antihümanizm, D 875, teoremler listesi, Uche Okafor, İbrahim Tusder, The Boston Globe, Obafemi Martins, Seyyid, SolidWorks, Küba Bağımsızlık Savaşı, Ciudad Real, Kennedy Igboananike, 1964 Avrupa Uluslar Kupası elemeleri, Lemalar, UltrAslan, BAMBI, Bambi, Togo bayrağı, Carlin Motorsport, NGC 6931, Büyük Britanya Adası iklimi, Pointilist, Colli del Tronto, Kedigiller, Kafa, Jeoloji, Döl yolu, Wounded Rhymes, Eleanor Roosevelt, Merkezi İstihbarat, Dönüşümler, Ecevitçilik, Gabriel Barbosa Almeida, Deniz uçağı, Basseterre, Enver Paşa, Curzon Hattı, Belçika merkezli havayolu şirketleri listesi, Chiquinho Conde, Adam Larsen Kwarasey, Hollanda Meclisi, Green Glens Arena, Grizzy ve Lemmingler, Abt Sportsline,
Türbanlı Nedir?, Öksüzdoyuran Nedir?, Mahsusa Nedir?, Kafası Kıyak İsminin Anlamı Nedir?, Gerilimli İsminin Anlamı Nedir?, Göçücü Nedir?, Kıtı Kıtına İsminin Anlamı Nedir?, Amerikan Samoası bayrağı Anlamı Nedir, Amerikan Samoası bayrağı Nasıl Oluştu, Amerikan Samoası bayrağı Tarihi, Amerikan Samoası bayrağı Renkleri, Amerikan Samoası bayrağı Tasarımı, Çok Partili İsminin Anlamı Nedir?, Ara Sarafyan Kimdir?, Asude İsminin Anlamı Nedir?, Alp Kırşan Kimdir?, Akdağ Saydut Kimdir?, Tövbesiz İsminin Anlamı Nedir?, Sabunsuz İsminin Anlamı Nedir?, Oryantal İsminin Anlamı Nedir?, Lüleli İsminin Anlamı Nedir?, Kafası İyi İsminin Anlamı Nedir?, Gerili İsminin Anlamı Nedir?, Çözümsüz Nedir?, Astropikal İsminin Anlamı Nedir?, Ara Malikian Kimdir?, Kıt İsminin Anlamı Nedir?, Alp Gürkan Kimdir?, Çok Ortaklı İsminin Anlamı Nedir?, Astronomik İsminin Anlamı Nedir?, Ara Haçatryan Kimdir?, Tövbeli İsminin Anlamı Nedir?, Sabunluk İsminin Anlamı Nedir?, Oruçsuz İsminin Anlamı Nedir?, Lüle Lüle İsminin Anlamı Nedir?, Tüplü Nedir?, Öksürüklü Tıksırıklı Nedir?, Kafası Dumanlı İsminin Anlamı Nedir?, Gerileyici İsminin Anlamı Nedir?, Kışlık İsminin Anlamı Nedir?, Alp Ersönmez Kimdir?, Çok Katlı İsminin Anlamı Nedir?, Astrolojik İsminin Anlamı Nedir?, Aquivaldo Mosquera Kimdir?, Öksürüklü Nedir?, Kafası Çatlak İsminin Anlamı Nedir?, Gerilek İsminin Anlamı Nedir?, Göçeri Nedir?, Tövbekâr İsminin Anlamı Nedir?, Çözümlemeli Nedir?, Sabunlu İsminin Anlamı Nedir?, Oruçlu İsminin Anlamı Nedir?, Lüksemburglu İsminin Anlamı Nedir?, Alp Eden Kimdir?, Astragan İsminin Anlamı Nedir?, Kışkırtıcı İsminin Anlamı Nedir?, Javier Aquino Kimdir?, Çok Hücreli İsminin Anlamı Nedir?, Astözel İsminin Anlamı Nedir?, Tümleyici Nedir?, Öksürtücü Nedir?, Mahsuldar Nedir?, Kafası Bulutlu İsminin Anlamı Nedir?, Gerici İsminin Anlamı Nedir?, Göçer Konar Nedir?, Alberto Aquilani Kimdir?, Alp Çoker Kimdir?, Törpülü İsminin Anlamı Nedir?, Sabunculuk İsminin Anlamı Nedir?, Ortopedik İsminin Anlamı Nedir?, Lüks İsminin Anlamı Nedir?, Kısmi İsminin Anlamı Nedir?, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı Anlamı Nedir, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı Nasıl Oluştu, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı Tarihi, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı Renkleri, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı Tasarımı, Almanya bayrağı Anlamı Nedir, Almanya bayrağı Nasıl Oluştu, Almanya bayrağı Tarihi, Almanya bayrağı Renkleri, Almanya bayrağı Tasarımı, Åland bayrağı Anlamı Nedir, Åland bayrağı Nasıl Oluştu, Åland bayrağı Tarihi, Åland bayrağı Renkleri, Åland bayrağı Tasarımı, Ağrotur ve Dikelya bayrağı Anlamı Nedir, Ağrotur ve Dikelya bayrağı Nasıl Oluştu, Ağrotur ve Dikelya bayrağı Tarihi, Ağrotur ve Dikelya bayrağı Renkleri, Ağrotur ve Dikelya bayrağı Tasarımı, Afganistan bayrağı Anlamı Nedir, Afganistan bayrağı Nasıl Oluştu, Afganistan bayrağı Tarihi, Afganistan bayrağı Renkleri, Afganistan bayrağı Tasarımı, Abhazya bayrağı Anlamı Nedir, Abhazya bayrağı Nasıl Oluştu, Abhazya bayrağı Tarihi, Abhazya bayrağı Renkleri, Abhazya bayrağı Tasarımı, Çok Fazlı İsminin Anlamı Nedir?, Astımlı İsminin Anlamı Nedir?, Aqeela Asifi Kimdir?, Alp Bayramoğlu Kimdir?, Kafası Boş İsminin Anlamı Nedir?, Geri Zekâlı İsminin Anlamı Nedir?, Çört Nedir?, Kısmık İsminin Anlamı Nedir?, Astarlı İsminin Anlamı Nedir?, Töretanımaz İsminin Anlamı Nedir?, Sabote İsminin Anlamı Nedir?, Ortodoks İsminin Anlamı Nedir?, Lübnanlı İsminin Anlamı Nedir?, April Tobie Kimdir?, Çok Eşli İsminin Anlamı Nedir?, Alopua Petoa Kimdir?, Tümler Nedir?, Ökçesiz Nedir?, Mahruz Nedir?, Kafalı İsminin Anlamı Nedir?, Geri Kalmış İsminin Anlamı Nedir?, Çöreklik Nedir?, April Glaspie Kimdir?, Kısmetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Zekeriya Akçam Kimdir?, Töresel İsminin Anlamı Nedir?,