Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir?

Marc21 Nedir?

Marc21 Nedir?, Marc21 Nerededir?, Marc21 Hakkında Bilgi?, Marc21 Analizi? Marc21 ilgili Marc21 ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Marc21 ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Marc21 Ne Anlama Gelir Marc21 Anlamı Marc21 Nedir Marc21 Ne Anlam Taşır Marc21 Neye İşarettir Marc21 Tabiri Marc21 Yorumu 

Marc21 Kelimesi

Lütfen Marc21 Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Marc21 İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Marc21 Kelimesinin Anlamı? Marc21 Ne Demek? ,Marc21 Ne Demektir? Marc21 Ne Demektir? Marc21 Analizi? , Marc21 Anlamı Nedir?,Marc21 Ne Demektir? , Marc21 Açıklaması Nedir? ,Marc21 Cevabı Nedir?,Marc21 Kelimesinin Anlamı?,Marc21 Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Marc21 Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Marc21 Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Marc21 Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Marc21 Kelimesinin Anlamı Nedir? Marc21 Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Marc21 Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Marc21 Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Marc21 - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Marc21

Marc21 Nedir? Marc21 Ne demek? , Marc21 Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Marc21 Kelimesinin Anlamı? Marc21 Ne Demek? Marc21 Ne Demektir? ,Marc21 Analizi? Marc21 Anlamı Nedir? Marc21 Ne Demektir?, Marc21 Açıklaması Nedir? , Marc21 Cevabı Nedir? , Marc21 Kelimesinin Anlamı?


Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir?

Marc21

Vikipedi, özgür ansiklopedi

MARC21 (Elektronik Ortamda Yapılan Kataloglama)

MAchine Readable Cataloging 21 – MARC21 standardı, bibliyografik künyelerin makinece okunabilir halde sunulması için geliştirilmiş bir standarttır. Bu standart 1996 yılında ortaya çıkmıştır ve 2004 yılında British Library tarafından kütüphane sistemine dahil edilip örnek bir yapı oluşturulmuştur. MARC formatı 1968 yılından beri kullanılmakta olup ortaya çıkan yeni format veya standart üst veri taslaklarının gelişmesinde etkili olmuştur. Kütüphane ve veri tabanı yönetmek için oldukça ekonomik bir altyapıya sahip olan bu standardın (Bayter, 2009) bilgi merkezlerinde kullanılması, kullanacak olan kurumun hem bütçesine hem de personeline rahatlık sağlayacaktır.

MARC21 Sınıflandırma Veri Biçimi

MARC21 sınıflandırma standardında bulunan veri alanlarını (etiketler, göstergeler, alt alan kodları ve kodlanmış alanlar) ve içerik atama yönergelerinin tamamının veri kodlarını ve kurallarını tanımlar. Bilgilerin tanımlanması ve kaynaklarına ulaşılabilirliğini sağlamak amacıyla kataloglama kuralları, sınıflama sistemleri, konu başlıkları, kavram dizinleri üretilmiştir ve bu standart ile künye bilgileri etiketlenip bilgisayar sistemlerine aktarılabilir hale getirilmiştir. Bu sayede hızlı ve ekonomik işlemler yapılması sağlanmıştır.

Basılı kitapların veya eserlerin özelliklerini manuel veya otomasyon programlarıyla kataloglamalarının arasında fark vardır. MARC21 standardı ile belirlenmiş niteleme alanları ile yapılan kataloglama çalışmaları, katalogların bibliyografik denetimlerinin yapılmasına ve elektronik erişiminin sağlanmasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda kültürel mirasın (fiziksel olarak) korunmasında da katkıları olmuştur. Bu nedenle, eserlere ait her türlü ayırt edici sanatsal, fiziksel ve içerik ile ilgili detayların niteleme alanlarına kaydedilmesi gerekmektedir (Anameriç, 2015).

MARC21 standardının öneminin günümüzde temel iki nedeni vardır. Bunlar;

1.     20. ve 21. yüzyılda sayısal kaynakların artması ve yaygınlaşması sonucu birçok topluluk bilgi birikimlerini elektronik ortama aktararak veri tabanlarında saklamaya başlamıştır. Saklanan bu verileri kullanıcıların hizmetine sunmak için bilgi merkezleri çevrimiçi olarak da hizmet vermektedir. Ancak çevrimiçi hizmet vermeye başlayan bilgi merkezleri, verilerin niteleme alanlarını girerken kendi istekleri doğrultusunda tanımlamalar yapmaktadır. Bu da kaynak taraması yapacak kullanıcıların farklı veri tabanlarında yaptıkları aramada bilgiye erişimlerini engellemektedir. Bu nedenle ortaya çıkan sorunlardan dolayı hepsini ortak bir çatı altında toplayacak üst verilere gereksinim duyulmuştur.

2.     Veri tabanlarının içeriklerinin artmasıyla beraber erişim için üst verinin çeşitlerinin oluşturulması ve paylaşımı noktasında standartların geliştirilmesi şart olmuştur (Ahronheim, 1998).


MARC21 Etiket Alanları

Bu alanda bulunan her veri grubu, etiket adı verilen üç basamaklı bir sayı ile temsil edilmektedir. MARC standardında alfabetik veya sayısal olan etiketlerin, MARC21 standardı ile yalnızca sayısal gösterimi yapılmaktadır.

Veri tanımlama alanlarını elektronik ortamda doldurulurken veri tabanlarında karışıklık olmaması için değişken veri alanları ile sabit veri alanlarını bir araya getirmek için aşağıdaki tanımlama grubu kullanır:

 • Sayılar ve Kodlar
 • Sınıflandırma Numaraları ve Terimleri
 • İzlemeler ve Referans Alanları
 • Not Alanları
 • Dizin Terim Alanları
 • Sayı Oluşturma Alanları
 • Elektronik Konum ve Erişim

MARC21 veri alanlarını üç ana gruba ayırabiliriz (MARC Standards, 2022);

1.      Kontrol alanları (00X)

2.      Sayı ve kod alanları (0XX)

3.      Açıklayıcı alanlar (XXX)

Sabit veri alanları, kontrollü terim listeleri biçimindedir ve 006, 007 ve 008 olarak etiketlenir. “00X” alanı ayrıca kayıt numarasını (001), kayıt kaynağını (003) ve tarih/saat damgasını (005) içerir. Bu veri öğeleri, kayıt yönetimi içindir ve bir MARC21 içeriği analizine ait değildir (Coyle, 2011).

MARC21 etiket öğe alanlarının 00X ile 8XX arasında belirtilen sayılar ile gösterimi yapılmaktadır.

Bu alanlar ise şöyledir;

01X-084: Kontrol Bilgileri, Sayı ve Kod Alanları

001- Kontrol Numarası

003- Kontrol Numarası Tanımlayıcısı

005- Son İşlem Tarihi ve Saati

008- Sabit Uzunluklu Veri Öğeleri

010- Kongre Kütüphanesi Kontrol Numarası

016- Ulusal Bibliyografya Ajansı Kontrol Numarası

034- Kodlu Kartografik Matematiksel Veri

035-Sistem Kontrol Numarası

040- Kayıt Kaynağı

042- Kimlik Doğrulama Kodu

043- Coğrafi Alan Kodu

066- Karakter Setleri Mevcut

084- Sınıflandırma Düzeni ve Sürümü


15X: Sınıflandırma Numarası ve Terim Alanları

153- Sınıflandırma Numarası

154- Genel Açıklayıcı Endeks Terim


253-553: İzlemeler ve Referans Alanları

253- Kompleks Bkz. Referans

353- Kompleks Ayrıca Bakınız Referans

453- Geçersiz Numara İzleme

553- Geçerli Numara İzleme


6XX: Not Alanları

673- Segmentli Sınıflandırma Numarası

674- Segmentasyon Talimatı

680- Kapsam Notu

681- Sınıflandırma Örneği İzleme Notu

683- Uygulama Talimat Notu

684- Yardımcı Talimat Notu

685- Tarih Notu

686- Kaynak Notu


70X-75X: Endeks Terim Alanları

700 - Endeks Terim - Kişisel İsim

710 - Endeks Vadesi - Kurumsal Unvan

711 - Endeks Dönemi - Toplantı Adı

720 - Endeks Terimi - Kontrolsüz İsim

730 - Endeks Terim - Tekdüzen Başlık

748 - Endeks Terimi - Kronolojik

750 - Endeks Dönemi - Güncel

751 - Endeks Terim - Coğrafi Ad

753 - Endeks Terim - Kontrolsüz

754 - İndeks Terim - Yönlü Konu Terimleri


76X: Sayı Oluşturma Alanları

761 - Benzer Komutları Ekle veya Böl

762 - Tablo Tanımlama

763 - Dahili Alt Düzenleme veya Tablo Girişi Ekle

764 - Kural Tanımlama

765 - Sentezlenmiş Sayı Bileşenleri

766 - İkincil Tablo Bilgileri

768 - Atıf ve Tercih Sırası Talimatları


8XX: Diğer Değişken Alanları

856 - Elektronik Konum ve Erişim

880 - Alternatif Grafik Gösterim

883 - Meta Veri Kaynağı

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

[1][2][3][4][5][6][7][8]

 1. ^ Ahronheim, J. R. (1998). Description metadata: Emerging standarts. Journal of Academic Librarianship, 24(5), 395-403.
 2. ^ Anameriç, H. (2015). YAZMA ESERLERİN KATALOGLANMASINDA MARC STANDARDI 500 GENEL NOTLAR ALANI VE BİLEŞENLERİNİN KULLANIMI. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 55(2), 27-58. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2153473 adresinden alındı
 3. ^ Anameriç, H. (2016). Yazma Eserlerin Kataloglanmasında MARC Standardı 300 Fiziksel Özellikler Alanı ve Bileşenlerinin Kullanımı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 56.
 4. ^ Bayter, M. (2009). Kataloglama Nereye Gidiyor? Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 134-150. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/815042 adresinden alındı
 5. ^ Coyle, K. (2011). MARC21 as Data: A Start. Code4Lib Dergisi(14). https://journal.code4lib.org/articles/5468/comment-page-1 adresinden alındı
 6. ^ MARC Standards. (2022, 05 21). The Library of Congress : https://www.loc.gov/marc/ adresinden alındı
 7. ^ Taşkın, Z. (2019). KÜTÜPHANECİLİKTE STANDARTLAŞMA VE MARC-XML ÇÖZÜMÜ. UNAK.
 8. ^ Yücesan, A. (tarih yok). MARC 21 ve ANGLO AMERİKAN KATALOGLAMA KURALLLARI 2’yi KULLANARAK INTERNET KAYNAKLARININ KATALOGLANMASI. UNAK.

Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Nedir? :Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? ile ilgili Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Ne Demektir? Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Açıklaması Nedir? Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Cevabı Nedir? Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Açıklaması? :Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Gerçek mi? :Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? ile ilgili Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Hakkında? :Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? ile ilgili Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? burada bulabilirsiniz. Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Marc21 nedir?, Marc21 anlamı nedir?, Marc21 ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Dendromecon, Kathmandu, Better Than Me, Ağır metal, Art rock, Hava yastıkları, Yol Kenarı, Aspir, Feriha Öz, Kazakistan ekonomisi, Danyal Akbel, Drassodes affinis, Part vuruşu, Fluminense Football Club, Semra Uygur, Brooklyn (film), Screencast, Nathan Glazer, Çin mimarisi, Bütçe açığı, Osman Zeki Oktay, Bir Aile İşi, William Murdoch, Guadalupe Pineda, Air Gear, Yanggakdo Stadyumu, İzmir Serbest Bölgesi, Hajduk, Rhythm Blues, Ötrofikasyon, Yıldız Bölümü, Arly Jover, Ortaköy Tarihi Camii, Bircan Nurımbetov, Ormansızlaşma, Raşid Gannuşi, James Donnelly, BMC School Bus, İtalyan lireti, Dan ljubezni, Demokles, Rui Sacramento, Rohatyn, Vysočina ili, Martina García, Humphrey Primatt, Mütareke, Austerlitz Garı, Muhtar Tileuberdi, The World Ends with You, Benny Andersson, Alman İdeolojisi, Yukarıakpınar, Bingöl, Fevziye, Pamukova, B The Beginning, Ofansif orta saha, 6 inç 26cwt obüs, Oşki Manastırı, VDSL2, Powerpuff Girls Z, Riesa, Issız Adam (film), T7 RNA polimeraz, Japonya Ulusal Dieti, Hayazn, Old Etonians AFC, John Obi Mikel, Children of Bodom, 2021 Kazakistan parlamento seçimleri, Gülşah Küçük Anne, Mendy Chitrik, Mustafa Cihan Paçacı, 1946 Vuelta a España, São Jorge de Arroios, Them Heavy People, Mehmet Tüzüm Kızılcan, Manavgat, São Pedro de Valbom, NGC 4263, Decodon, Fire (2NE1 şarkısı), WWF International Heavyweight Championship, Isabella Marie Swan, ATP World Tour 500 Serisi, Bernoulli ailesi, HUGtto PreCure, Reaksiyon inhibitörü, The CW, Neylersin, Elephas maximus sumatranus, 1955 yapımı Türk filmleri, The One That I Love, Iván Ramiro Córdoba, Johann Friedrich Pfaff, Oyun kitabı, Hayvanlarda alet kullanımı, São Miguel do Prado, Ismaila Coulibaly, Cybaeus minor, Amazonlar,
Yarım Yığma Kâgir İsminin Anlamı Nedir?, Sözünübilmez İsminin Anlamı Nedir?, Mukaveleli İsminin Anlamı Nedir?, Porto Riko bayrağı Anlamı Nedir, Porto Riko bayrağı Nasıl Oluştu, Porto Riko bayrağı Tarihi, Porto Riko bayrağı Renkleri, Porto Riko bayrağı Tasarımı, Necdet Öztürk Kimdir?, Hüseyin Yıldızhan Kimdir?, Yirmi İki Nedir?, Elektronegatif İsminin Anlamı Nedir?, Yarım Yamalak İsminin Anlamı Nedir?, Sözüne Sahip İsminin Anlamı Nedir?, Mukataalı İsminin Anlamı Nedir?, Yirmi Dört Nedir?, Elektromanyetik İsminin Anlamı Nedir?, Onur Çelik Kimdir?, Hasan Alpdoğan Kimdir?, Edhem Ünal Kimdir?, Yarım Pabuçlu İsminin Anlamı Nedir?, Sözsüz İsminin Anlamı Nedir?, Mukarrer İsminin Anlamı Nedir?, Yirmi Dokuz Nedir?, Elektrokinezi İsminin Anlamı Nedir?, Elektrokinezi Nedir?, Ferda Kapucuoğlu Kimdir?, Yarım Boy İsminin Anlamı Nedir?, Sözlü İsminin Anlamı Nedir?, Mukannen İsminin Anlamı Nedir?, Yirmi Bir Nedir?, Elektrojen İsminin Anlamı Nedir?, Elektrojen Nedir?, Mehmet Tamer Cantekin Kimdir?, Tunahan Gök Kimdir?, Portekiz bayrağı Anlamı Nedir, Portekiz bayrağı Nasıl Oluştu, Portekiz bayrağı Tarihi, Portekiz bayrağı Renkleri, Portekiz bayrağı Tasarımı, Yirmi Beş Nedir?, Elektrodinamik İsminin Anlamı Nedir?, Yarım Asalak İsminin Anlamı Nedir?, Sözleşmeli İsminin Anlamı Nedir?, Mukaffa İsminin Anlamı Nedir?, Yirmi Altı Nedir?, Elektrobiyolojik İsminin Anlamı Nedir?, Elektrobiyolojik Nedir?, Yarım Akıllı İsminin Anlamı Nedir?, Sözleşimsel İsminin Anlamı Nedir?, Beyda Nur Ayçetin Kimdir?, Mukaddes İsminin Anlamı Nedir?, Nermin Tuzcu Kimdir?, Özge Göksu Kimdir?, Aysima Mihriban Mehtap Arslan Kimdir?, Ayhan Ün Kimdir?, Elektriksiz İsminin Anlamı Nedir?, Elektriksiz Nedir?, Yarım İsminin Anlamı Nedir?, Sözgötürmez İsminin Anlamı Nedir?, Mukadder İsminin Anlamı Nedir?, Hikmet Yalım Halıcı Kimdir?, Yinelemeli Nedir?, Elektriksel İsminin Anlamı Nedir?, Ayhan Taş Kimdir?, Yarık İsminin Anlamı Nedir?, Sözel İsminin Anlamı Nedir?, Mukaddem İsminin Anlamı Nedir?, Yimsel Nedir?, Caner Öner Kimdir?, Elektrikli İsminin Anlamı Nedir?, Arslan Bolat Kimdir?, Polonya bayrağı Anlamı Nedir, Polonya bayrağı Nasıl Oluştu, Polonya bayrağı Tarihi, Polonya bayrağı Renkleri, Polonya bayrağı Tasarımı, Ayhan Sicimoğlu Kimdir?, Yarıbiçimli İsminin Anlamı Nedir?, Sözde İsminin Anlamı Nedir?, Mukabil İsminin Anlamı Nedir?, Elegant İsminin Anlamı Nedir?, Elegant Nedir?, Ayhan Pala Kimdir?, Oktay İyisaraç Kimdir?, Yarı Saydam İsminin Anlamı Nedir?, Sözbilimsel İsminin Anlamı Nedir?, Mukabelesiz İsminin Anlamı Nedir?, Eldivenli İsminin Anlamı Nedir?, Eldivenli Nedir?, Abdullah Gözen Kimdir?, İsmail Sarıboğa Kimdir?, Ayhan Öztoplu Kimdir?, Onur Yanar Kimdir?, Erkan Özçelik Kimdir?, Yrd Doç Dr Hüseyin Çelik Kimdir? Yrd Doç Dr Hüseyin Çelik Nereli Yrd Doç Dr Hüseyin Çelik Kaç Yaşında?, Yıvışık Nedir?, Eldesiz İsminin Anlamı Nedir?, Eldesiz Nedir?, Ayhan Kavas Kimdir?, Yarı Resmî İsminin Anlamı Nedir?, Söz Konusu İsminin Anlamı Nedir?, Mukabeleli İsminin Anlamı Nedir?, Yırtmaçsız Nedir?, Eldeli İsminin Anlamı Nedir?, Eldeli Nedir?, Yarı Mamul İsminin Anlamı Nedir?, Söz Dizimsel İsminin Anlamı Nedir?, Mukaar İsminin Anlamı Nedir?, Pitcairn Adaları bayrağı Anlamı Nedir, Pitcairn Adaları bayrağı Nasıl Oluştu, Pitcairn Adaları bayrağı Tarihi, Pitcairn Adaları bayrağı Renkleri, Pitcairn Adaları bayrağı Tasarımı, Ayhan Halit Acarkan Kimdir?, Yunus Emre Göçenoğlu Kimdir?,