Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir?

Korozyon Nedir?

Korozyon Nedir?, Korozyon Nerededir?, Korozyon Hakkında Bilgi?, Korozyon Analizi? Korozyon ilgili Korozyon ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Korozyon ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Korozyon Ne Anlama Gelir Korozyon Anlamı Korozyon Nedir Korozyon Ne Anlam Taşır Korozyon Neye İşarettir Korozyon Tabiri Korozyon Yorumu 

Korozyon Kelimesi

Lütfen Korozyon Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Korozyon İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Korozyon Kelimesinin Anlamı? Korozyon Ne Demek? ,Korozyon Ne Demektir? Korozyon Ne Demektir? Korozyon Analizi? , Korozyon Anlamı Nedir?,Korozyon Ne Demektir? , Korozyon Açıklaması Nedir? ,Korozyon Cevabı Nedir?,Korozyon Kelimesinin Anlamı?,Korozyon Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Korozyon Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Korozyon Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Korozyon Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Korozyon Kelimesinin Anlamı Nedir? Korozyon Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Korozyon Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Korozyon Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Korozyon - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Korozyon

Korozyon Nedir? Korozyon Ne demek? , Korozyon Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Korozyon Kelimesinin Anlamı? Korozyon Ne Demek? Korozyon Ne Demektir? ,Korozyon Analizi? Korozyon Anlamı Nedir? Korozyon Ne Demektir?, Korozyon Açıklaması Nedir? , Korozyon Cevabı Nedir? , Korozyon Kelimesinin Anlamı?


Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir?

Korozyon

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Malzeme hasar modları
Burkulma
Korozyon
Sünme
Yorulma
Kirlenme
Çatlak
Darbe (malzeme)
Mekanik aşırı yükleme
Isıl şok
Aşınma
Akma
Korozyona uğramış metal yüzey

Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumu. Demirin paslanması, alüminyumun oksitlenmesi korozyona örnek olarak verilebilir. Türkçeye yabancı dillerden giren korozyon sözcüğü; yenme, kemirilme gibi anlamlarla alakalıdır. Aşınma, çürüme, paslanma, bozulma ve yenim gibi sözcüklerle karşılanabilir.

Yüzeyleri uygun şekilde korunmayan metal ve metal alaşımlarının bozunmaları önemli bir teknolojik sorundur.

Korozyonun Oluşumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Metal ve alaşımların kararlı halleri olan bileşik haline dönme eğilimleri yüksektir. Bunun sonucu olarak metaller içinde bulundukları ortamın elemanları ile tepkimeye girerek, önce iyonik hale ve oradan da ortamdaki başka elementlerle birleşerek bileşik haline dönmeye çalışırlar; yani kimyasal değişime uğrarlar ve bozulurlar. Sonuçta metal veya alaşımın fiziksel, kimyasal, mekanik veya elektriksel özelliği istenmeyen değişikliklere (zarara) uğrar.

Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri sonucu, dışarıdan enerji vermeye gerek olmadan, doğal olarak meydana gelen olaydır.

Korozyonun Sebepleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Korozyon olayları, her ortama ve her farklı tesir mekanizmalarına göre cereyan eder. Buna göre elektro-kimyasal veya kimyasal korozyon farklı olur. Makinalar üzerindeki mutad korozyon tertibatı genel olarak elektro-kimyasal olaylardan ileri gelmektedir.

Galvanik korozyon[değiştir | kaynağı değiştir]

Galvanik korozyon, iki farklı metalin birbirleriyle fiziksel veya elektriksel teması olduğunda ve ortak bir elektrolitin içine batırıldığında veya aynı metal farklı konsantrasyonlarda elektrolit ile karşılaşıldığında ortaya çıkar. Galvanik bir çiftte, daha aktif metal (anot) hızlandırılmış bir hızda aşındırır ve daha asil metal (katot) daha yavaş bir şekilde korozyona uğrar. Ayrı ayrı batırıldığında, her metal kendi hızıyla paslanır. Hangi tür metal (ler) galvanik seriyi izleyerek kolayca belirlenebilir. Örneğin, çinko genellikle çelik yapılar için kurban bir anot olarak kullanılır. Galvanik korozyon, denizcilik endüstrisinde ve suyun (tuz içeren) temas borularının veya metal yapıların büyük ilgi alanındadır.

Anodun nispi boyutu, metal türleri ve çalışma koşulları (sıcaklık, nem, tuzluluk, vb.) Faktörleri galvanik korozyonu etkiler. Anot ve katotun yüzey alanı oranı malzemelerin korozyon hızlarını doğrudan etkiler. Galvanik korozyon genellikle kurban anotların kullanımı ile engellenir.

Galvanik Seri[değiştir | kaynağı değiştir]

Herhangi bir ortamda (bir standart ortam havalandırılmış, oda sıcaklığında deniz suyu), bir metal, iyonlarının yüzeye ne kadar güçlü bağlı olduğuna bağlı olarak, diğerlerinden daha soylu veya daha aktif olacaktır. Elektrikle temasta bulunan iki metal aynı elektronları paylaşır, böylece her yüzeydeki "mücadele", iki malzeme arasındaki serbest elektronlara karşı rekabet eder. Elektronları, aynı yöndeki iyon akışı için bir ev sahibi olarak kullanarak, asal metal aktiften elektron alacaktır. Ortaya çıkan kütle akışı veya elektrik akımı, ilgi alanı içindeki bir materyal hiyerarşisi oluşturmak için ölçülebilir. Bu hiyerarşiye bir galvanik serisi denir ve korozyonu öngörmede ve anlamada faydalıdır.

Elektro-Kimyasal Korozyon Olayları[değiştir | kaynağı değiştir]

Elektro-kimyasal korozyon esasen anot rolündeki maddenin çözünmesidir. Elektrokimyasal korozyon ister mikro ölçekte ister makro ölçekte oluşsun korozyon hücresi ile modellenebilir. Korozyon hücresi; anot (1), katod (2), iletken ortam (elektrolit)(3) ve anot-katot arasındaki iletken bağlantıdan (4) oluşur. Bu dört bileşenden biri dahi olmasa korozyon oluşmaz. Korozyon oluşumu anot rolünü üstlenen maddede meydana gelir. Maddelerin korozyon hücresindeki rollerini belirleyen çeşitli faktörler vardır. Örneğin çözünme potansiyeli yüksek bir metal(mesela Sn), çözünme potansiyeli düşük bir metalle (Mesela Fe) temas halinde çözeltiye konacak olursa anot rolünü üstlenecek ve çözünecektir. Elektrolit olarak bir çatlak içindeki buğu kalınlığında bir rutubet, film tabakası veya su artığı hatta el teri bile yeterlidir.

Rutubetli Çelik Yüzeylerinin Elektro-Kimyasal Oksijen Korozyonu Metal parçalarının üst yüzeyleri rutubetli ortamlarda ve açık havada, bir oksit tabakası ile kaplanır. Alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerden yapılmış olan parlak yapı parçaları, bu şartlar altında bir süre sonra pas benekleri ile kaplanır.

Korozyona dayanan olaylar, havadaki oksijenin demir malzemesinin üstündeki su ile bağlantılı halde tesir etmesinden ileri gelmektedir. Bir su damlasının altındaki bir malzeme bölgesinde, bu münasebetle meydana gelen olaylar izah edilebilir.Damlaların ortasında, demir Fe2+ - iyonları çözünmeye başlar. Bu çözünme sahası lokal bir anot gibi tesir eder (Lokal Anodu).Damlaların kenar bölgesinde, çözünen havanın oksijeninden oluşan OH- iyonları çözünen demir Fe2+ ile reaksiyona girer ve ilk önce demir hidroksit Fe (OH)3 ve buradan pas FeO(OH) oluştururlar. Pas, damlanın kenarında ring şeklinde ayrılır. Benek şeklinde başlayan pas oluşumu çelik yüzeylerde gözlenebilir. Korozyonun sürekli olarak devam etmesi halinde bütün çelik yüzeyleri bu yerlerinden itibaren paslanır.

Korozyon Elemanlarında Elektro-Kimyasal Korozyon Bu korozyon, bir galvanik eleman içinde cereyan eden aynı olaylardan ileri gelmektedir. Galvanik bir eleman, bir elektrik iletim kabiliyeti olan akışkan, elektrolit, içine daldırılan, farklı metallerden yapılmış olan iki elektrottan meydana gelir. Bu düzende, her iki metalden daha asal olanı çözünür. Çözünen metal paslanır yani korozyona uğrar. Çinko, bakır, galvanik elemanında bakır-elektrotta (katot) suyun parçalanması nedeniyle hidrojen açığa çıkarken çinko-elektrodu (anot) Zn2+ - iyonları çözünmeye başlar. Her iki elektrot arasında büyüklüğü elektrot malzemelerine bağlı olan küçük bir elektrik gerilimi oluşur.

Normal bir hidrojen elektrodu ile yapılan ölçümler vasıtasıyla, Normal Potansiyel olarak isimlendirilen münferit elektrot malzemelerinin gerilimleri tayin edilmiş ve metallerin gerilim sırası tablosuna aktarılmışlardır.

Hidrojen sıfır potansiyelinden itibaren sola doğru asal olmayan metaller, sağa doğru asal metaller yer alırlar.Bir galvanik elemanda daha solda kalan metal çözünür, örneğin Zn/Cu elemanında çinko çözünür.Galvanik elemandaki gerilimin büyüklüğü normal potansiyel farkından hesap edilebilir.Örnek: Zn/Cu galvanik elemanı bakırın normal potansiyeli +0.34 V, çinkonunki -0.76 V.Böylece galvanik elemanda +0.34 V - (-0.76 V) =1.1 V'luk bir gerilim oluşur.

Bir galvanik elemanın şartları makina elemanlarında ve yapı parçalarında birçok yerlerde meydana gelir.Bu sahalar, korozyon elemanları çinko adını alır. Bu hususta, iki farklı metal (elektrotlar) ve bir miktar su (elektrolit) gereklidir. Tipik korozyon elemanları örneğin çelik yapı parçaları üstündeki metal kaplamalar üzerindeki hasarlı yerler veya farklı malzemeden meydana gelen iki yapı elemanının temas etmesi ve ayrıca alaşımların içindeki asal olmayan metal bu yerlerde çözünmek suretiyle tahribata uğrar.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]


Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Nedir? :Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? ile ilgili Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Ne Demektir? Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Açıklaması Nedir? Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Cevabı Nedir? Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Açıklaması? :Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Gerçek mi? :Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? ile ilgili Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Hakkında? :Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? ile ilgili Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? burada bulabilirsiniz. Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Korozyon nedir?, Korozyon anlamı nedir?, Korozyon ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Paloma San Basilio, Amir Pnueli, İngiltere İç Savaşı, Doğu Afrika, Ilinca Băcilă, Lesly Malouda, LDAP, intercity İstanbul park, Intercity İstanbul Park, Masakazu Kihara, İzma Nehri, Inter Club dEscaldes, Eriogonum, Integrated Taxonomic Information System, Hizarçayı, Yakova, Purpura, 1976 Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası, İkinci Kuzey Savaşı, Deyrizor Askeri Konseyi, Ötüken Yayınları, Montottone, Indianapolis Motor Speedway, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, İn vivo, In vitro, İn vitro, İlahi, In silico, İn silico, Cumhuriyet Ağacı, Antik Mısır mimarisi, Anders Behring Breivik, Genç Fenerbahçeliler, Eyvah Kızım Büyüdü, Marija Naumova, Mehmetakifersoy, Yıldırım, Jérémy Doku, Çalınan Buseler, Imaani, Celleporidae, La Pérouse Boğazı, İlya Ehrenburg, Ilya Ehrenburg, Ruhsal hastalık, Barbara Krafftówna, Spiros Kiprianu, Keita Endo, Fra Mols til Skagen, Igor Tudor, 187 Lamberta, Better Call Saul (6. sezon), NGC 1990, Merkezi (eyalet), Ignazio Cassis, Banja Luka, Bozcaada Kalesi, İglesias, Centuria, Selçuk Efes Spor, Paul Davies, ITunes, İTunes, Ibrahim Traoré, Ümit Yalçın, Iannis Xenakis, Amerikan Yahudi Komitesi, Sertan Vardar, Ian Porterfield, Bibigül Tölegenova, Christopher Cockerell, Domica Mağarası, I Wrote a Song, Arverni, Ao Haru Ride, I Love the Little Things, Ryback, RPG Maker, I Ching, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, I Can (Blue şarkısı), Dulce Pontes, I Belong, Bağlama, IV. Władysław Waza, Rak bişvilo, iucn kırmızı listesi, IUCN Kırmızı Listesi, Matrikülasyon sınavı, Lancia, Orhan Kırlı, Hiromasa Yonebayashi, Ksenobot, Alameda, Ba oyunu, IPTV, iptv, İmdb, IMDB, Westroads Mall saldırısı,
Vehimli İsminin Anlamı Nedir?, Sıhri İsminin Anlamı Nedir?, Mevsimsel İsminin Anlamı Nedir?, Özgür Şimşek Kimdir?, Atilla Gülan Kimdir?, Emre Karabacak Kimdir?, Yangaz Nedir?, Ekrem Erdin Kimdir?, Hercaice İsminin Anlamı Nedir?, Dopdolu İsminin Anlamı Nedir?, Bombeli İsminin Anlamı Nedir?, Yeşim Karadağ Kimdir?, Atilla Girgin Kimdir?, Adrián Aldrete Kimdir?, Vefasız İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhi İsminin Anlamı Nedir?, Mevsimli Mevsimsiz İsminin Anlamı Nedir?, Bolca İsminin Anlamı Nedir?, Soğdca Nedir?, Hercai İsminin Anlamı Nedir?, Donuk İsminin Anlamı Nedir?, Hikmetli Nedir?, Atilla Dorsay Kimdir?, Berkay Akkuş Kimdir?, Bol İsminin Anlamı Nedir?, Sophie Aldred Kimdir?, Vefalı İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatsiz İsminin Anlamı Nedir?, Mevrut İsminin Anlamı Nedir?, Soğansı Nedir?, Mökkem Nedir?, Herbivor İsminin Anlamı Nedir?, Donlu İsminin Anlamı Nedir?, Donlu Nedir?, Niler Albayrak Kimdir?, Boklu İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Enes Süzen Kimdir?, Atilla Ateş Kimdir?, Möblesiz Nedir?, Bok İsminin Anlamı Nedir?, Her Bir İsminin Anlamı Nedir?, Don Yağı İsminin Anlamı Nedir?, Vefakâr İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatli İsminin Anlamı Nedir?, Mevkut İsminin Anlamı Nedir?, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Boğunuk İsminin Anlamı Nedir?, Resül Kaplan Kimdir?, Soğanımsı Nedir?, Mozambikli Nedir?, Hepçil İsminin Anlamı Nedir?, Dominikli İsminin Anlamı Nedir?, Dominikli Nedir?, Aldo Polo Kimdir?, Atilla Atalay Kimdir?, Veciz İsminin Anlamı Nedir?, Sığ İsminin Anlamı Nedir?, Mevdu İsminin Anlamı Nedir?, Boğumlu İsminin Anlamı Nedir?, Nilay Barkın Kimdir?, Atilla Andaç Yapıcıer Kimdir?, Yanaklı Nedir?, Sofralık Nedir?, Motorsuz Nedir?, Hepatolojik İsminin Anlamı Nedir?, Dominant İsminin Anlamı Nedir?, Higroskopik Nedir?, Boğum Boğum İsminin Anlamı Nedir?, Muhammet Bahadır Ayas Kimdir?, Aldo Leão Ramírez Kimdir?, Vebalı İsminin Anlamı Nedir?, Yonca Mete Soy Kimdir? Yonca Mete Soy Nereli Yonca Mete Soy Kaç Yaşında?, Sıfır İsminin Anlamı Nedir?, Mevcut İsminin Anlamı Nedir?, Mehmet Ali Doğu Kimdir?, Atilla Alpar Kimdir?, Boğuk Boğuk İsminin Anlamı Nedir?, Sofiyane Nedir?, Hennez İsminin Anlamı Nedir?, Domestik İsminin Anlamı Nedir?, Higrometrik Nedir?, Aldo Duscher Kimdir?, Boğuk İsminin Anlamı Nedir?, Vazifeşinas İsminin Anlamı Nedir?, Sıçrayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Bilgehan Tuba Tiryaki Kimdir?, Hendesi İsminin Anlamı Nedir?, Dolusu İsminin Anlamı Nedir?, Higrofil Nedir?, Dolusu Nedir?, Boğucu İsminin Anlamı Nedir?, İsmet Güneşhan Kimdir?, Aldo Corzo Kimdir?, Vazifeperver İsminin Anlamı Nedir?, Sıcakkanlı İsminin Anlamı Nedir?, Mevâlî İsminin Anlamı Nedir?, Kenya bayrağı Anlamı Nedir, Kenya bayrağı Nasıl Oluştu, Kenya bayrağı Tarihi, Kenya bayrağı Renkleri, Kenya bayrağı Tasarımı, Boğmaklı İsminin Anlamı Nedir?, Yamyaş Nedir?, Sofistik Nedir?,