Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir?

Kopenhag yorumu Nedir?

Kopenhag yorumu Nedir?, Kopenhag yorumu Nerededir?, Kopenhag yorumu Hakkında Bilgi?, Kopenhag yorumu Analizi? Kopenhag yorumu ilgili Kopenhag yorumu ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Kopenhag yorumu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Kopenhag yorumu Ne Anlama Gelir Kopenhag yorumu Anlamı Kopenhag yorumu Nedir Kopenhag yorumu Ne Anlam Taşır Kopenhag yorumu Neye İşarettir Kopenhag yorumu Tabiri Kopenhag yorumu Yorumu 

Kopenhag yorumu Kelimesi

Lütfen Kopenhag yorumu Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Kopenhag yorumu İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Kopenhag yorumu Kelimesinin Anlamı? Kopenhag yorumu Ne Demek? ,Kopenhag yorumu Ne Demektir? Kopenhag yorumu Ne Demektir? Kopenhag yorumu Analizi? , Kopenhag yorumu Anlamı Nedir?,Kopenhag yorumu Ne Demektir? , Kopenhag yorumu Açıklaması Nedir? ,Kopenhag yorumu Cevabı Nedir?,Kopenhag yorumu Kelimesinin Anlamı?,Kopenhag yorumu Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Kopenhag yorumu Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Kopenhag yorumu Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Kopenhag yorumu

Kopenhag yorumu Kelimesinin Anlamı Nedir? Kopenhag yorumu Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Kopenhag yorumu Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Kopenhag yorumu - Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek Kopenhag yorumu - Oranlamak Kopenhag yorumu - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Kopenhag yorumu - Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kopenhag yorumu - Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Kopenhag yorumu - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Kopenhag yorumu

Kopenhag yorumu Nedir? Kopenhag yorumu Ne demek? , Kopenhag yorumu Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Kopenhag yorumu Kelimesinin Anlamı? Kopenhag yorumu Ne Demek? Kopenhag yorumu Ne Demektir? ,Kopenhag yorumu Analizi? Kopenhag yorumu Anlamı Nedir? Kopenhag yorumu Ne Demektir?, Kopenhag yorumu Açıklaması Nedir? , Kopenhag yorumu Cevabı Nedir? , Kopenhag yorumu Kelimesinin Anlamı?


Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir?

Kopenhag yorumu

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kopenhag yorumu, genel olarak fizikçi Niels Bohr'un oluşturduğu kuantum mekaniği ile ilgili görüşler ve ilkeler dizisi. Makro ve mikro durumların ayrı fiziksel ilkelerle inceleneceğini belirtir. Fizikte bilincin (gözlemin) rolünü öne çıkarmasıyla bir devrim niteliğindedir.[1]

Kuantum mekaniğinin başlıca sorunlarından biri, sonucun gözlemci tarafından öğrenilmesinden sonra mı, yoksa cihaz tarafından kaydedilmesinden sonra mı ölçmenin tamamlanmış kabul edileceğidir. Daha sonra da görüleceği gibi, kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumuna göre, ölçümün yapılmış olduğunun bilinmesi, gözlemcinin ölçmeden önce var olan bilgisel halinde değişiklik yapar. Yani, bilgi azalmasına neden olur. Gözlemcinin bilgisel halini, gözlemcinin ölçüm süreci sonunda edinmiş olduğu deneye dayalı bilgi belirler. Bu bilgi halleri, gözlemcinin bilgisel haline (öznel) bağlıdır. Bahsedilen ilişkiden dolayı, fiziksel gerçeklikte gerçekleşmiş bir hal ile gerçekleşeceği ileri sürülen hal arasına “öznel gözlemci” faktörü yerleştirilir. Bu öznellikten kurtulmak mümkün değildir.

Dünya iki parçaya ayrılır: kuantum varlıkları (olasılık dalgaları) ve klasik ölçüm araçları olan gerçek nesneler. Gerçek nesnelerle, sadece bir ölçüm sonucu bulunanlar gerçek kabul edilebilir. Bunun dışında gerçek hakkında hiçbir şey söylenemez. Elimize deney yapmak için bir atom aldığımızda ve bir süre sonra deneyi yapacaksak, atomun hazırlanmasıyla deneyin yapılması arasında geçen sürede, atom hakkında, şu ya da bu doğrudur demek mümkün değildir. Sadece atomu doğrudan gözlemlediğimiz/ölçüm yaptığımız zaman anında sistemde “çökme” oluştuğundan, ancak o durumdan sonra gerçeklikten bahsedebiliriz.

Kopenhag yorumu, mikroevrensel kuantum sistemleri ve makroevrensel ölçüm aletlerini ayırır. Başlangıçtaki olay veya cisim (elektronun yarıktan geçişi, foton veya atom) klasik kayıt aletleriyle ölçüm gerçekleşen zincirleme reaksiyonla sonuç sabitlenir, yani dalga fonksiyonu geri dönüşümsüz olarak çöker. Gözlemle ya da ölçümle görülen şey rastgele seçimlerin sonucudur. Olacak şeyler seçilemez. Olasılıklar ve ona bağlı belirsizlikler doğanın özünü oluşturur. Kuantum genlikleri farklı sonuçların olasılıklarını verir ve ne olacağı gözlem yapıldığı anda sabitlenir. Gelecek, geçmişteki belirli, “belirlenimci” kurallar tarafından tayin edilmez.

Ölçüm ifadesinden yola çıkılarak, gerçekleşeceği öne sürülen fiziksel halin teorik bilgisi Ölçüm(t)(t+T) ile sembolize edilebilir. Ancak bu teorik bilgi, “gözlemcinin bilgisel haline” bağımlıdır. Bilgisel hal öznel bir kavramdır. Gerçekleşeceği öne sürülen halin gözlemcinin ölçme ile edinmiş olduğu deneye dayalı bilgiye dayandırılması nedeni ile kestirim sürecinin “gözlemci bilgi halinden” kaynaklanan öznel bir yanı vardır. Bu nedenle, kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumu yapılırken, yalnızca “Gözlemci kesin bir öznel gözlem yapmıştır” ifadesi geçerli olabilir. Kopenhag yorumunda öznelliğin dozu biraz artmıştır. Çünkü gözlemci ölçüm yaptıktan sonra, sistemin halini ψM yerine ψMx olarak betimler. Bu hal indirgenmesi olarak bilinen ölçüm sürecidir ve “gözlemcinin bilgisel halindeki değişiklik” olarak da adlandırılabilir.

Bir kuantum olayını, “ölçme aleti”, “ölçülen tanecik” ve ikisi arasındaki “etkileşme” sürecini kullanmaksızın tanımlamak mümkün değildir. Ölçüm sürecinde “ölçen” ve “ölçülen” şeylerin görevlerini ayrı ayrı tanımlamak mümkün olmadığından, Kopenhag yorumuna göre neyin ölçen, neyin ölçülen olduğunu ayırmak imkânsızdır. Bir nesne (ölçülen) – özne (ölçen) karışımı meydana getirir. Bu bir anlamda, özellikleri öğrenilen şey (ölçülen-nesne) ile bu dinamik özellikleri öğrenen şeyin (ölçen-özne) birbirine karışmasıdır. Bu durum Berkeley’in idealizminin modern yansıması gibidir.

İlkeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki ilkeler, bir bildiri gibi yayınlanmamıştır. Kopenhag Yorumu'nun ifade ettiklerinden derlenmiştir.

1. İlke[değiştir | kaynağı değiştir]

İlke: Makroskopik sistemler, klasik fizik kuramları (görelilik, dinamik v.b.) ile, mikroskopik sistemler kuantum mekaniğinin ilkeleri kullanılarak incelenir.

Burada Bohr, mikroskopik ve makroskopik sistemler olarak durumları kesin bir şekilde ikiye ayırıyor. Ancak yine Bohr'a göre bir kuantum durumunda hüküm süren kuantum sayıları büyüdükçe, kuantumsal davranışlar klasik fiziğe gitgide daha çok uyum sağlar.

2. İlke[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir mikroskopik sistemin fiziksel durumlarını (durumu, pozisyonu ve momentumu gibi) içeren bir dalga fonksiyonu vardır. Bu fonksiyona, Hilbert Uzayı'ndaki bir vektör denebilir. Ancak bu vektör iki boyutlu, (x,y) olarak ifade edilen bir vektör değildir.

3. İlke[değiştir | kaynağı değiştir]

ifadesi, herhangi bir parçacığın bir (x,y,z) noktasında bulunma (pozisyon) olasılığıyla doğru orantılıdır. Hesap şu ilkeye göre yapılmalıdır: Kastettiğimiz parçacık sonuçta uzayda herhangi bir yerdedir. Yani P tüm uzayı kapsayacak şekilde hesaplandığında sonuç 1 çıkmalıdır. Bu parçacık kesinlikle uzaydadır demektir. Bu işlem dalga fonksiyonunu normalize etmektir.

4. İlke[değiştir | kaynağı değiştir]

Klasik fizikteki değişkenler (açısal momentum, momentum, enerji gibi) kuantum fiziğinde; 2. İlke'de ifade edilen sonsuz uzaydaki sonsuz boyutlu vektörlerin üzerinde etkileri olan matrislere dönüşürler. Deneyler, bu matrislerin öz değerlerini ölçerler. Özdeğerler gözlenirler; bunlar deney bulgularını oluştururlar.

5.İlke[değiştir | kaynağı değiştir]

A, fiziksel bir değişkeni ifade eden sonsuz bir matrisi, bir katkısız dalga fonksiyonunu, ise A niceliğinin kuantum sistemi durumundayken özdeğerini (gözlenen değerini) temsil etsin.

Dalga fonksiyonunu süperpoze edersek;

şeklinde yeni bir dalga fonksiyonu meydana gelir. kompleks katsayılardır. Eğer normalize edilmişse, sistem bu durumdayken A'nın değeri ölçüldüğünde (özdeğeri) değerinin bulunması ihtimali 'dir.

6. İlke (Gözlemin rolü)[değiştir | kaynağı değiştir]

5. İlke'de bahsettiğimiz ölçüm eğer özdeğerini verirse, dalga fonksiyonu haline geçer. Yani bundan sonraki bütün ölçümler değerini verecektir. Yani gözlem ya da bilinç, dalga fonksiyonunu çökertmiştir.

Bu durum klasik fizikteki saat gibi işleyen evren modelini yıkmıştır.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Kopenhag Yorumu Nedir? Kuantum Mekaniği ile İlgili Ne Söyler?". Evrim Ağacı. 23 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2022. 

Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Nedir? :Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? ile ilgili Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Ne Demektir? Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Açıklaması Nedir? Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Cevabı Nedir? Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Açıklaması? :Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Gerçek mi? :Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? ile ilgili Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Hakkında? :Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? ile ilgili Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? burada bulabilirsiniz. Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Kopenhag yorumu nedir?, Kopenhag yorumu anlamı nedir?, Kopenhag yorumu ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Solo Türk, Mouez Hassen, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sevil Sabancı, Zararlı yazılım, Torne Nehri, Kore Cumhuriyeti Deniz Piyade Teşkilatı, Çetin Birmek, Canale Monterano, Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Pantheon, Zorn lemması, Dinamik bağlantı kitaplığı, Tolga Karaçelik, Jump scare, Kiliseler ve manastırlar listesi, Utrecht (il), Son Buzul Maksimum, Simochromis, Ağıllı, Bismil, Vercurago, Rurouni Kenshin, Dwyane Wade, Septar Mehmet Yakub, Dave Matthews Band, eflak, Beş Milyoncuk Borç Verir Misin, 1761, MinikaGO tarafından yayınlanan programların listesi, Delphinium barbeyi, Shenyang, Gerçek sayılar, Yeni e, Stoke Dry, Karagül bölümleri listesi, Psittacus, Hatice Halime Hatun, Yerküre tarihi, Sverigetopplistan, WWF Intercontinental Championship, Saul Gone, Vaduz, Asus ZenFone 5, Rock Around the Clock, Karadeniz müziği, Peter Wessel Zapffe, Karnak, Platelet, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Osteoglossidae, Leon Abbett, Narodnozabavni rock, Kerem Kınık, Wget, Dieu et mon droit, Karsak, Fahri Görgülü, Dublinliler, Marşandiz Tren İstasyonu, Özbek, Konispol, Pescadores Adaları, Shortbus, Havana Üniversitesi, NGC 1382, Özel Kuvvetler Komutanlığı komutanları listesi, Uluç Ali Reis, Bayağı yayın balığı, Ebu Cehil, Phaeoptila, Yuriy Gazinskiy, Barnoldswick, Areole, Erling Haaland, Johann Strauss I, Barış ve Dostluk Salonu SEF, Genetik tarihi, Alyssa Thomas, Semendire Sancağı, Otto Nagel, Killer Elite, Klis Kuşatması, Amerikan istisnacılığı, Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Dairesi, NGC 2516, Kurzgesagt, İlham Aliyev, Peter Steele, Arjantinin vize politikası, Didier Drogba, Vera Komissarjevskaya, Alvis, Keiren Westwood, Sanat simsarı, Aydın İlter, Zygmunt Wróblewski, Wissam El Bekri, Konstantine Martvileli, Buruciye Medresesi, Prana,
Aylin Yıldızoğlu Kimdir?, Akın Levent Kimdir?, 50. Türkiye Hükûmeti, Aver İsminin Anlamı Nedir?, Tutam Tutam İsminin Anlamı Nedir?, Sağgörüsüz İsminin Anlamı Nedir?, Oval İsminin Anlamı Nedir?, Magmatik İsminin Anlamı Nedir?, Arda Öcal Kimdir?, Lale Pelin Beyazıt Kimdir?, 49. Türkiye Hükûmeti, Çuvaşça İsminin Anlamı Nedir?, Kızılcık Şerbeti İsminin Anlamı Nedir?, Dış ziyaretler, Kalaylı İsminin Anlamı Nedir?, 48. Türkiye Hükûmeti, Aylin Yay Kimdir?, Giyimli İsminin Anlamı Nedir?, Görevsel Nedir?, Dalaletpişe Nedir?, Arda Kurtulan Kimdir?, 47. Türkiye Hükûmeti, Akın Kanat Kimdir?, Tutam İsminin Anlamı Nedir?, Sağgörülü İsminin Anlamı Nedir?, Out İsminin Anlamı Nedir?, Magmasal İsminin Anlamı Nedir?, Zidan Sertdemir Kimdir?, Tuba Demir Kimdir?, Dış politika, Şevval Çayır Kimdir?, Azavad bayrağı Anlamı Nedir, Azavad bayrağı Nasıl Oluştu, Azavad bayrağı Tarihi, Azavad bayrağı Renkleri, Azavad bayrağı Tasarımı, 46. Türkiye Hükûmeti, Su Burcu Yazgı Coşkun Kimdir?, Aylin Vatankoş Kimdir?, Semih Kılıçsoy Kimdir?, Alphan Manas Kimdir?, Çuvaş İsminin Anlamı Nedir?, Roksana Węgiel Kimdir?, Avcar İsminin Anlamı Nedir?, Roger Fernandes Kimdir?, Osman Karaaslan Kimdir?, Kızılca İsminin Anlamı Nedir?, Muhammet Ali Özbaskıcı Kimdir?, Mathys Tel Kimdir?, Lydian Nadhaswaram Kimdir?, Leonor de Borbón Kimdir?, Kenan Yıldız Kimdir?, Kang Yeseo Kimdir?, Öngörülü Nedir?, Izan Almansa Kimdir?, Kalan İsminin Anlamı Nedir?, IShowSpeed Kimdir?, Emre Topçu Kimdir?, Girişken İsminin Anlamı Nedir?, Emre Tezgel Kimdir?, 45. Türkiye Hükûmeti, Efe Sarıkaya Kimdir?, Dilay Özdemir Kimdir?, Désiré Doué Kimdir?, Beknaz Almazbekov Kimdir?, Bedirhan Çetin Kimdir?, Alper Efe Pazar Kimdir?, Alisa İsbir Kimdir?, Zeynep Taşkın Kimdir?, Yasin Özcan Kimdir?, Yağız Aksu Kimdir?, Tufan Bilen Kimdir?, Xochitl Gomez Kimdir?, Warren Zaïre-Emery Kimdir?, Victor Vernicos Kimdir?, 44. Türkiye Hükûmeti, Priah Ferguson Kimdir?, Lana Pudar Kimdir?, Aylin Tunceli Kimdir?, Avare İsminin Anlamı Nedir?, Kamila Valiyeva Kimdir?, İsak Vural Kimdir?, Endrick Felipe Kimdir?, Üçüncü Hükûmet, Alphan Eşeli Kimdir?, Akın İpek Kimdir?, Andrea Kimi Antonelli Kimdir?, Muhammed Abdullah Özer Kimdir?, Yağız Kılınç Kimdir?, Viki Gabor Kimdir?, Sofía de Borbón Kimdir?, Scarlett Estevez Kimdir?, Naomi Traa Kimdir?, 43. Türkiye Hükûmeti, Melody (Brezilyalı şarkıcı) Kimdir?, Maléna (şarkıcı) Kimdir?, Turus İsminin Anlamı Nedir?, Sağ Eğilimli İsminin Anlamı Nedir?, James Mountbatten-Windsor Kimdir?, Çuvalsız İsminin Anlamı Nedir?, Otuzuncu İsminin Anlamı Nedir?, Magbut İsminin Anlamı Nedir?, Isabella (Danimarka prensesi) Kimdir?, Kızıl İblis İsminin Anlamı Nedir?,