Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir?

Kireç Nedir?

Kireç Nedir?, Kireç Nerededir?, Kireç Hakkında Bilgi?, Kireç Analizi? Kireç ilgili Kireç ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Kireç ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Kireç Ne Anlama Gelir Kireç Anlamı Kireç Nedir Kireç Ne Anlam Taşır Kireç Neye İşarettir Kireç Tabiri Kireç Yorumu 

Kireç Kelimesi

Lütfen Kireç Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Kireç İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Kireç Kelimesinin Anlamı? Kireç Ne Demek? ,Kireç Ne Demektir? Kireç Ne Demektir? Kireç Analizi? , Kireç Anlamı Nedir?,Kireç Ne Demektir? , Kireç Açıklaması Nedir? ,Kireç Cevabı Nedir?,Kireç Kelimesinin Anlamı?,Kireç Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Kireç Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Kireç Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Kireç Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Kireç Kelimesinin Anlamı Nedir? Kireç Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Kireç Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Kireç Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Kireç - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Kireç

Kireç Nedir? Kireç Ne demek? , Kireç Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Kireç Kelimesinin Anlamı? Kireç Ne Demek? Kireç Ne Demektir? ,Kireç Analizi? Kireç Anlamı Nedir? Kireç Ne Demektir?, Kireç Açıklaması Nedir? , Kireç Cevabı Nedir? , Kireç Kelimesinin Anlamı?


Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir?

Kireç

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Norveç'teki bir kireçtaşı ocağı

Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde (850-1450 °C) pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren, beyaz renkli, inorganik esaslı bir bağlayıcı madde türüdür.

Tarih[değiştir | kaynağı değiştir]

Bağlayıcı maddelerden en eski bilinen malzeme kireçtir. Eski Babil, Mısır, Fenike, Hitit ve Persler tarafından hava kireci yapıda bağlayıcı madde olarak kullanılmıştır. Romalılar devrinde su kireci bulunmuş ve su içerisindeki inşaatlarda kullanılmıştır. Bu arada puzolanik kirece (volkanik esaslı, killi, kalkerli toprak) Türkler tarafından tuğla kırıkları (pişmiş kil) öğütülüp karıştırılmış ve Horasan harcı olarak kullanılmıştır. Ayrıca, bu tür bağlayıcı Mısır'da homra, Hindistan'da surki adıyla bilinmektedir. Bizans'ta ise kireç, sıva fresk tekniği için uygulanmıştır. Orta çağda, bu zenaatte daha fazla bir ilerleme olmamıştır.

9. ve 12. yüzyıllarda puzolan bile Avrupa'da kaybolmuştur. Smeathon, 1756 yılında deniz feneri yaparken killi bir kireci pişirerek su kireci ve hidrolik bağlayıcı fikri üzerinde önemli adımlar atmıştır.

Kireç taşı türleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Kireçtaşları, tabii kireç taşı ve dolomitik kireç taşı olmak üzere iki çeşittir.

Tabii Kireçtaşı (kalker, küfeki): Tabii kireç taşı, bileşiminde kütlece en az %90 oranında kalker (kalsiyum karbonat, CaCO3) bulunduran tortul bir kayaçtır.
Dolomitik Kireçtaşı: Dolomatik kireç taşı, bileşiminde kalsiyum karbonat (CaCO3) yanında kütlece %10-%35 oranında magnezyum karbonat (MgCO3) bulunduran tortul bir kayaçtır.

Birinci gruptan elde edilen kireç beyaz renklidir. İkinci gruptan elde edilen ise esmerdir ve dayanımı nispeten daha yüksektir.

Kireci, içerisindeki kil miktarına bağlı olarak, yalnız havada katılaşma gösteren hava kireci (yağlı kireç), hem havada hem de suda katılaşma gösteren su kireci (hidrolik kireç) olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür.

Hava kireci (yağlı kireç)[değiştir | kaynağı değiştir]

Kirecin üretiminde iki aşama vardır: pişirilme ve söndürme.

Pişirilme işlemi (kalsinasyon)[değiştir | kaynağı değiştir]

CaCO3 CaO + CO2

Bu reaksiyon sonucunda meydana gelen CaO söndürülmemiş kalsiyum (kalker) kirecidir. CaO, parçalar haline getirilmiş tabi kireç taşının özel fırınlarda 900 - 1000 °C sıcaklıkta kızdırılması suretiyle elde edilen ve su ile muamele edilmesi sonucu ısı açığa çıkararak söndürülmüş kalker kireci (kalsiyum hidroksit, Ca(OH)2 haline gelebilen bağlayıcı bir malzemedir. Özgül ağırlığı 3,0-3,4 gr/cm³ olan CaO beyaz, amorf bir katıdır. 2580 °C'a doğru erir, elektrik fırınında uçucu duruma gelir. Isıyla bozulmaz.

100 gram kalkerden teorik olarak 56 gram kireç (CaO) elde edilir. Fakat pratikte verim %54'ü geçmez. Kalkerden başka, CaCO3 ve MgCO3'u aynı zamanda bulunduran dolomit taşlarının da yüksek derecede pişirilmesi ile kireç elde edilir. Bu haldeki kireç CaO ve MgO'den oluşmaktadır. Bu durumda pişirilme işlemi aşağıdaki şekilde olmaktadır.

x CaCO3 + y MgCO3 x CaO + y MgO + (x + y) CO2

Bu reaksiyon sonunda meydana gelen x CaO + y MgO söndürülmemiş dolomit kirecidir. CaO + MgO, parçalar haline getirilmiş dolomit kireç taşının özel fırınlarda 900-1000 °C sıcaklıkta kızdırılması suretiyle elde edilen ve su ile muamele edilmesi sonucu ısı açığa çıkararak söndürülmüş dolomit kireci (kalsiyum hidroksit+magnezyum hidroksit, Ca(OH)2 + Mg(OH)2) haline gelebilen bağlayıcı bir malzemedir.

Söndürülmemiş kalker kirecinin öğütülerek belirli inceliğe getirilmesi ile söndürülmemiş toz kalsiyum (kalker) kireci, söndürülmemiş dolomit kirecinin öğütülerek belirli inceliğe getirilmesi ile söndürülmemiş toz dolomit kireci elde edilir.

Kireçtaşı pişirilirken sıcaklık 1000 °C yi geçmezse elde edilen kirece çalı kireci adı verilir. Su ile işlem görünce kolay ve iyi söner, çünkü bu tip kireçler gevşek ve gözeneklidir. Eğer kireçtaşı uzun zaman 1400 °C civarında pişirilirse kömür kireci elde edilir. Bu nedenle, halk arasında, çalı kireci kömür kirecine nazaran tercih edilir. Kömür kireçleri geç söndüğü ve dağılmadığı için ulaşım yolu uzun olan işyerleri için elverişlidir.

Söndürme işlemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Kireçler CaO halinde kullanılamazlar. Bunların su ile işlem görerek söndürülmeleri gerekir. Kirecin söndürülmesi bir hidratasyon olayıdır. Sönmemiş kirecin üzerine az miktarda su dökülünce bir süre sonra kireç parçasının kabardığı ve yavaş yavaş çatlayarak dağıldığı, aynı zamanda sıcaklık artışı ve buharlaşma görülür.

CaO + H2O Ca(OH)2 + Isı

x CaO + y MgO + (x +y) H2O x Ca(OH)2 + y Mg(OH)2 + Isı

Bu reaksiyonun gerçekleşebilmesi için kirecin ağırlığının 1/3'ü kadar suya ihtiyaç vardır. Reaksiyon sonunda elde edilen Ca(OH)2 sönmüş kireçtir. Kirecin söndürülmesi sırasında şu hususlara dikkat edilmelidir:

 • Kirecin söndürülmesi sırasında %100 oranında bir hacim artışı meydana gelir. Zaten kirecin sönerken kabarıp çatlamasının nedenide budur. Bu nedenle söndürme işlemine önem verilmesi gerekir. Tamamen söndürülmeden yapıda kullanılan kireç, söndürülmesi sırasında yapacağı reaksiyonu kullandığı yerde yaparak, hacim artmasına ve yapıda bazı hasarların oluşmasına neden olur. Bunun olmaması için, kireç taşları en az 15 gün, şantiyede açılan kireç havuzlarında, su ile temas halinde bulundurulmalıdır.
 • Söndürme işlemi sırasında sıcaklık 300-400 °C'a kadar çıkabilir. Bu nedenle olayın aksi yönde gelişmesi, yani sönmüş kirecin tekrar su kaybederek CaO haline dönüşmesi mümkündür. Bu nedenle su miktarını iyi ayarlamak suretiyle, sıcaklığın 100 °C civarında tutulması sağlanmalıdır. Bunun için de, söndürme işlemi sırasında dökülen suyu yavaş yavaş vermek, bir müddet soğuyup kabarmasını bekledikten sonra, tekrar su vermek suretiyle söndürme işlemine devam edilmelidir.
Söndürme işlemi teknelerde, kireç kuyularında veya fabrikalarda su püskürtülerek yapılır. İlkel bir yöntem olan kireç kuyularında kireç fazla su ile söndürüldüğünden ürün Ca(OH)2 + n H2O şeklindedir ve yağlı kireç olarak adlandırılır. Fabrikalarda ise sönmüş kireç sadece Ca(OH)2'dir. İnce toz halinde olup, torbalar içinde satılır. Buna hidrate kireç de denir. Bu tozun özgül ağırlığı 2,20-2,45 g/cm³ arasındadır. Birim ağırlığı ise 0,60-0,75 g/cm³ arasındadır.

Hava kirecinin sertleşmesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Hava kirecinin sertleşmesi 3 aşamada oluşur:

 1. Kuruma
 2. Ca(OH)2 formülünde kristalleşme
 3. Havadaki CO2 ile birleşerek karbonatlaşma

Kuruma ve kristalleşme geçicidir. Suyla karışınca kireç tekrar yumuşar. Asıl sertleşme karbonatlaşma sonucu oluşur. Hava kirecini su ile karıştırdıktan sonra elde edilen hamur havada bırakıldığında, havanın CO2'sini alarak aşağıdaki reaksiyona göre, suda erimeyen kalsiyum karbonata dönüşür.

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O

Bu reaksiyon çok yavaş olur ve özellikle CO2'nin varlığı zorunludur. Bu şekilde meydana gelen CaCO2 sayesinde hava kireci katılaşır, yani plastikliğini kaybeder ve sertleşmeye başlar. Bu reaksiyon sırasında da bir hacim artışı gözlenir. Eğer kireç yalnız başına kullanılırsa bu reaksiyon yapıya zarar verebilir. Kireci kumla karıştırmak suretiyle bu deformasyonu, miktar ve şiddetini azaltarak, zararsız hale getirilir.

Hava kirecinin bazı dezavantajları vardır:

 • Hava kireci ile fazla kalın harç sıvası yapılmamalıdır. Aksi takdirde CO2 harcın içine yeterli oranda giremeyeceğinden, orta kısımlar plastik kalır.
 • Kireç su içinde eridiğinden, su ile temas eden yapılarda kullanılmamalıdır. Kirecin suda erime reaksiyonu aşağıdaki şekilde olur:

CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2

CaCO3 : Kalsiyum karbonat, suda erimez

H2O + CO2 H2CO3: Karbonik asit

Ca(HCO3)2: Kalsiyum bikarbonat, suda erir

Kirecin kaynatılması halinde suda erime özelliği azalır. Kalorifer kazanlarının borularının tıkanmasının nedeni kirecin bu özelliğidir.

 • Kirecin mekanik mukavemeti çok düşüktür. Bu nedenle taşıyıcı elemanların yapımında bağlayıcı madde olarak kullanılmamalıdır. Ağırlıkça 1/10 oranında (1 birim kireç, 10 birim kum) hazırlanan harçların, su/kireç oranının 1-1,6 arasında değişmesi halinde 28 günlük basınç mukavemeti 7 kg/cm² mertebesindedir. 28 gün sonunda bu numunelerde ancak dıştan 1,5 cm kalınlığında bir tabakanın sertleştiği tespit edilmiştir.

Hava kirecinin avantajları ise şunlardır:

 • Hava kireci kullanılarak çok iyi plastik (işlenebilir; şekil değiştirdiğinde yeni şeklini muhafaza eden) harç elde edilebilir.
 • Hava kireci kullanılarak üretilen harçların plastik özellikleri fazladır. Şekil değiştirme yapabilme yeteneğinin fazla olması nedeniyle duvar sıvaları için çok uygundur. Kireçle yapılan sıvalar çimento harcı ile yapılan sıvalara kıyasla daha az çatlar.
 • Kireç harçlarının taş ve tuğla gibi her türlü yapı malzemesine daha iyi yapışma kabiliyeti vardır.

Su kireci (hidrolik kireç)[değiştir | kaynağı değiştir]

Muhtevasında %10-25 mertebesinde kil bulunduran kalker taşının pişirilmesiyle elde edilen bir kireç türüdür. Bu pişirme esnasında oluşan sönmemiş kireç silis ve alüminle birleşir. Bu şekilde elde edilen kireç ufak parçalar halinde olup dikalsiyumsilikat (2 CaOSiO2)'tan ibarettir. Toz haline getirme işi, su ile işleme tabi tutularak yapılır, yani öğütülemez. Suda söndürerek toz haline getirmek için kirecin içinde en az %10 oranında CaO olması gerekir.

Bu şekilde elde edilen kireç su içerisinde erimez, katılaşıp sertleşebilir. Bu yüzden su içindeki yapılarda kullanılabilir. Su kirecinin yapılarda kullanılmasıyla elde edilen yararlar, hava kirecinin kullanılmasıyl elde edilen yararların aynısıdır. Su kirecinin avantajı ise hava kirecinden daha yüksek mukavemete sahip olup, suda sertleşebilmesidir. Su kirecinin 28 günlük basınç mukavemeti 20–250 kg/cm² arasındadır.

Kirecin kullanım alanları[değiştir | kaynağı değiştir]

Kirecin oldukça geniş bir kullanım alanlı vardır. Kullanım alanları sürekli artan bir şekilde çeşitlilik göstermektedir. Örneğin; 1900-1910 yılları arasında kireç %80 inşaatta, %10 kimya endüstrisinde, %10 da ziraatta kullanılıyordu. 1980'lerde ise, yapılarda %3, kimyasal endüstride %84, otoyollarda %6, refrakter endüstrisinde %6, ziraatte %1 oranında kullanılmaktaydı.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]


Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Nedir? :Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? ile ilgili Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Ne Demektir? Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Açıklaması Nedir? Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Cevabı Nedir? Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Açıklaması? :Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Gerçek mi? :Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? ile ilgili Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Hakkında? :Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? ile ilgili Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? burada bulabilirsiniz. Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Kireç nedir?, Kireç anlamı nedir?, Kireç ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
2020, Sulu Denizi, Havířov, Circuit Zandvoort, 6 Kasım, 2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali, Taçanka, 28 Mayıs, 30 Aralık, 1926, Lenovo K6 Power, Alfa Romeo Alfetta, Charlotte (Kıbrıs kraliçesi), Coldplayin kazandığı ve aday gösterildiği ödüller listesi, 19 Ocak, Teletabiler, Zakatala Uluslararası Havalimanı, Doğrusal olarak bağımsız, 19 Mart, 17 Ekim, Goal.com, Grandi serisi toplamı, Heroes (Måns Zelmerlöw şarkısı), Hasan Samih Paşa, 16 Psyche, Fourier dönüşümü, Dís, Diş, 1968, Siyasi partiler, Halkoyunları, Kalsiyum oksalat, Engellilik ve cinsellik, Estonyada din, Deylem, Iona, Filozoflar, Joseph Paintsil, 14 Eylül, Bir yılda yayınlanan kitap sayısına göre ülkeler listesi, Samira Said, Loci Metodu, Ryosuke Yamada, Jeremy Barrett (figure skater), Yeni Kıbrıs Partisi, Islam, 28 Haziran, 19 Kasım, 67. İngiliz Akademisi Film Ödülleri, TGRT FM, 2007 UEFA Kupası Finali, Drina, Phyliss Newman, 18 Mayıs, Mehmet Öztonga, Tetragnatha puella, 1919, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Londra Boğazlar Sözleşmesi, 4 Eylül, Tilt shift, Les Triplettes de Belleville, Ganos Dağı, Devanagari, Yasa (bilim), 1934, En çok takipçisi olan Twitch kanalları listesi, NGC 6636, Devşirme Yunus Paşa, J. C. Chandor, 28 Ekim, Deutsche Oper, Slovenian PrvaLiga, Delesyon, Mikel John Obi, Hermes Trismegistus, 20 Haziran, Türkçede akrabalık terimleri, Deuterostome, Salvador Dalí, Lucas João, Zlatko Dedič, Ruud van Nistelrooij, 5 Aralık, Hibrid (biyoloji), Dağ, Detroit Sokak Pisti, 2017 Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, Thibaut Courtois, Mihriban Muharebesi, Akkapı, Seyhan, Phalacrocoraciformes, 28 Aralık, Clarion County, Zargana balığı, Des Walker, NGC 4143, Hürriyet Gazetesi, Dehmeni, Arca Tülüoğlu,
Yangaz Nedir?, Ekrem Erdin Kimdir?, Hercaice İsminin Anlamı Nedir?, Dopdolu İsminin Anlamı Nedir?, Bombeli İsminin Anlamı Nedir?, Yeşim Karadağ Kimdir?, Atilla Girgin Kimdir?, Adrián Aldrete Kimdir?, Vefasız İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhi İsminin Anlamı Nedir?, Mevsimli Mevsimsiz İsminin Anlamı Nedir?, Bolca İsminin Anlamı Nedir?, Soğdca Nedir?, Hercai İsminin Anlamı Nedir?, Donuk İsminin Anlamı Nedir?, Hikmetli Nedir?, Atilla Dorsay Kimdir?, Berkay Akkuş Kimdir?, Bol İsminin Anlamı Nedir?, Sophie Aldred Kimdir?, Vefalı İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatsiz İsminin Anlamı Nedir?, Mevrut İsminin Anlamı Nedir?, Soğansı Nedir?, Mökkem Nedir?, Herbivor İsminin Anlamı Nedir?, Donlu İsminin Anlamı Nedir?, Donlu Nedir?, Niler Albayrak Kimdir?, Boklu İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Enes Süzen Kimdir?, Atilla Ateş Kimdir?, Möblesiz Nedir?, Bok İsminin Anlamı Nedir?, Her Bir İsminin Anlamı Nedir?, Don Yağı İsminin Anlamı Nedir?, Vefakâr İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatli İsminin Anlamı Nedir?, Mevkut İsminin Anlamı Nedir?, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Boğunuk İsminin Anlamı Nedir?, Resül Kaplan Kimdir?, Soğanımsı Nedir?, Mozambikli Nedir?, Hepçil İsminin Anlamı Nedir?, Dominikli İsminin Anlamı Nedir?, Dominikli Nedir?, Aldo Polo Kimdir?, Atilla Atalay Kimdir?, Veciz İsminin Anlamı Nedir?, Sığ İsminin Anlamı Nedir?, Mevdu İsminin Anlamı Nedir?, Boğumlu İsminin Anlamı Nedir?, Nilay Barkın Kimdir?, Atilla Andaç Yapıcıer Kimdir?, Yanaklı Nedir?, Sofralık Nedir?, Motorsuz Nedir?, Hepatolojik İsminin Anlamı Nedir?, Dominant İsminin Anlamı Nedir?, Higroskopik Nedir?, Boğum Boğum İsminin Anlamı Nedir?, Muhammet Bahadır Ayas Kimdir?, Aldo Leão Ramírez Kimdir?, Vebalı İsminin Anlamı Nedir?, Yonca Mete Soy Kimdir? Yonca Mete Soy Nereli Yonca Mete Soy Kaç Yaşında?, Sıfır İsminin Anlamı Nedir?, Mevcut İsminin Anlamı Nedir?, Mehmet Ali Doğu Kimdir?, Atilla Alpar Kimdir?, Boğuk Boğuk İsminin Anlamı Nedir?, Sofiyane Nedir?, Hennez İsminin Anlamı Nedir?, Domestik İsminin Anlamı Nedir?, Higrometrik Nedir?, Aldo Duscher Kimdir?, Boğuk İsminin Anlamı Nedir?, Vazifeşinas İsminin Anlamı Nedir?, Sıçrayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Bilgehan Tuba Tiryaki Kimdir?, Hendesi İsminin Anlamı Nedir?, Dolusu İsminin Anlamı Nedir?, Higrofil Nedir?, Dolusu Nedir?, Boğucu İsminin Anlamı Nedir?, İsmet Güneşhan Kimdir?, Aldo Corzo Kimdir?, Vazifeperver İsminin Anlamı Nedir?, Sıcakkanlı İsminin Anlamı Nedir?, Mevâlî İsminin Anlamı Nedir?, Kenya bayrağı Anlamı Nedir, Kenya bayrağı Nasıl Oluştu, Kenya bayrağı Tarihi, Kenya bayrağı Renkleri, Kenya bayrağı Tasarımı, Boğmaklı İsminin Anlamı Nedir?, Yamyaş Nedir?, Sofistik Nedir?, Leman Sivri Kimdir?, Motifsiz Nedir?, Birgül Yıldız Günay Kimdir?, Hemzemin İsminin Anlamı Nedir?, Dolu İsminin Anlamı Nedir?, Hidrosiyanik Nedir?,