Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir?

Kimya tarihi Nedir?

Kimya tarihi Nedir?, Kimya tarihi Nerededir?, Kimya tarihi Hakkında Bilgi?, Kimya tarihi Analizi? Kimya tarihi ilgili Kimya tarihi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Kimya tarihi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Kimya tarihi Ne Anlama Gelir Kimya tarihi Anlamı Kimya tarihi Nedir Kimya tarihi Ne Anlam Taşır Kimya tarihi Neye İşarettir Kimya tarihi Tabiri Kimya tarihi Yorumu 

Kimya tarihi Kelimesi

Lütfen Kimya tarihi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Kimya tarihi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Kimya tarihi Kelimesinin Anlamı? Kimya tarihi Ne Demek? ,Kimya tarihi Ne Demektir? Kimya tarihi Ne Demektir? Kimya tarihi Analizi? , Kimya tarihi Anlamı Nedir?,Kimya tarihi Ne Demektir? , Kimya tarihi Açıklaması Nedir? ,Kimya tarihi Cevabı Nedir?,Kimya tarihi Kelimesinin Anlamı?,Kimya tarihi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Kimya tarihi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Kimya tarihi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Kimya tarihi

Kimya tarihi Kelimesinin Anlamı Nedir? Kimya tarihi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Kimya tarihi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Kimya tarihi - Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek Kimya tarihi - Oranlamak Kimya tarihi - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Kimya tarihi - Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kimya tarihi - Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Kimya tarihi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Kimya tarihi

Kimya tarihi Nedir? Kimya tarihi Ne demek? , Kimya tarihi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Kimya tarihi Kelimesinin Anlamı? Kimya tarihi Ne Demek? Kimya tarihi Ne Demektir? ,Kimya tarihi Analizi? Kimya tarihi Anlamı Nedir? Kimya tarihi Ne Demektir?, Kimya tarihi Açıklaması Nedir? , Kimya tarihi Cevabı Nedir? , Kimya tarihi Kelimesinin Anlamı?


Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir?

Kimya tarihi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
1871 yılında Dmitri Mendeleyev tarafından yapılan periyodik tablo. Periyodik tablo, kimyanın merkezinde yer alan ve bu alanın en temel ilkelerini içeren, bilimdeki en etkili simgelerden biridir.

Kimya tarihi, antik çağdan günümüze kadar uzanan zaman aralığında kimya biliminin ortaya çıkışı ve gelişimini konu alır. 1000 yılına gelindiğinde antik uygarlıklar ileride kimyanın çeşitli dallarının temelini oluşturacak teknolojileri kullanmaktaydı. Ateşin keşfi, cevherlerden metal elde edilmesi, çömlek ve sır yapımı, bira ve şarabın fermantasyon ile elde edilmesi, ilaç ve parfüm yapmak için bitkilerden kimyasalların özütlenmesi, yağın sabuna dönüştürülmesi, cam imâli ve bronz gibi çeşitli alaşımların üretimi bu teknolojiler arasında sayılabilir.

Kimyanın önbilimi olan simya, maddenin doğasını ve dönüşümlerini açıklamada başarısız olmuştur. Ancak simyacılar deneyler yaparak ve deney sonuçlarını kayıt altına alarak modern kimyanın ortaya çıkışına zemin hazırladılar. Robert Boyle, The Skeptical Chymist (1661) adlı eserinde, kimya ve simya arasındaki farkları kesin bir biçimde ortaya koyduğunda, kimya ve simyanın birbirinden ayrımı söz konusu olmaya başlamıştır. Hem simya hem de kimya madde ve maddenin dönüşümleriyle ilgilenirken, kimyagerler çalışmalarında bilimsel yöntemi uygulamaktaydı.

Kimya tarihi, özellikle Willard Gibbs'in çalışmalarıyla termodinamik tarihiyle iç içe geçmiştir.[1]

Antik tarih[değiştir | kaynağı değiştir]

İlk insanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Güney Afrika'daki Blombos Mağarası'nda 100.000 yıllık bir aşıboyası işleme atölyesi bulunmuştur. Bu keşif, ilk insanların temel kimya bilgisine sahip olduğunu göstermektedir. Mağara duvarlarına ilk insanlar tarafından yapılan resimler ve şekillerde bulunan hayvan kanıyla karıştırılmış diğer sıvılar da zayıf bir kimya bilgisine işaret etmektedir.[2][3]

Erken dönem metalürjisi[değiştir | kaynağı değiştir]

En erken tarih kayıtlarına göre insanlar tarafından kullanılan en eski metalin saf ve "doğal" olarak bulunabilen altın olduğu görülmektedir. İspanya'da M.Ö. 40.000 civarında geç Paleolitik dönemde kullanılmış mağaralarda az miktarda doğal altın bulunmuştur.[4]

Gümüş, bakır, kalay ve meteor demiri de doğal olarak bulunabildiğinden antik kültürlerde sınırlı oranda metal işlenebilmesine olanak tanımıştır.[5] MÖ 3000'lerde meteor demirinden yapılan Antik Mısır silahları, "cennetten gelen hançerler" olarak görüldüğünden oldukça değerliydi.[6]

Kontrol altında tutularak kullanılan ilk kimyasal reaksiyon muhtemelen yanmaydı. Bununla birlikte, yanma olayında ortaya çıkan ateş, uzun dönemler boyu bir maddeyi başka bir maddeye (odun yakmak veya kaynar su) dönüştürebilen mistik bir güç olarak görülmüştü. Ateş, erken toplumları birçok açıdan etkiledi. Ateşin etkileri yemek pişirmek, yaşanılan bölgenin ısıtılması ve aydınlatılması gibi günlük hayattaki en basit uygulamalardan; çanak çömlek yapımı, tuğla yapımı ve çeşitli aletler yapmak için metalleri eritilmesi gibi daha gelişmiş kullanım yöntemlerine kadar uzanıyordu.

Camın keşfine ve metallerin saflaştırılmasına giden yolu açan unsur ateşti. Bu keşif ve uygulamaları metalürjinin ortaya çıkışı takip etti.[7] Metalürjinin ilk zamanlarında metallerin saflaştırma yöntemleri aranmış ve MÖ 2900 gibi erken bir tarihten beri Antik Mısır'da bilinen altın değerli bir metal olarak görülmeye başlanmıştır.

Tunç Çağı[değiştir | kaynağı değiştir]

Özellikle kalay, kurşun ve (daha yüksek bir sıcaklıkta) bakır gibi bazı metaller, kayaların sırf ateşte ısıtılmasıyla cevherlerinden elde edilebilir. Bu işlem eritme olarak bilinir. Maden çıkarma metalürjisinin MÖ 6. ve 5. binyıllardan kalma bu ilk kanıtı, üçü de Sırbistan'da bulunan Madeniipek, Yarmovac ve Plocnik arkeolojik sit alanlarında bulunmuştur. Bugüne kadar bakır eritme işlemine dair keşfedilmiş en erken kanıtlar Belovode sit alanında bulundu.[8] Bu kanıtlar arasında, Vinča kültürüne ait MÖ 5500'den kalma bakırdan bir balta vardır.[9] MÖ 3. binyıldan kalma ilk işlenmiş metallere dair işaretler Palmela (Portekiz), Los Millares (İspanya) ve Stonehenge (Birleşik Krallık) gibi yerlerde bulunmuştur. Bununla beraber tarih öncesi çağların araştırılmasında sıklıkla karşılaşıldığı üzere, nihai başlangıç tarihleri kesin bir biçimde belirlenememektedir ve yeni keşifler günümüzde devam etmektedir.

Antik Orta Doğu'daki madencilik alanları. Kahverengi, arseniği, kırmızı bakırı, gri kalayı, kahverengi demiri, sarı altını, beyaz gümüşü, siyah kurşunu göstermektedir. Sarı alan arsenik tuncu, gri alan ise kalay tuncunu göstermektedir.

Bu ilk metaller tekil hâlde bulunan elementler veya doğal olarak oluşan bileşimlerdi. Bakır ve kalay eritilip birleştirilerek, daha üstün bir metal olan bronz (tunç olarak da adlandırılır) alaşımı yapılabilir. Bu uygulama MÖ 3500 civarında Tunç Çağı'nı başlatan büyük bir teknolojik değişimdi. Tunç Çağı, insanlığın kültürel gelişiminde bakır ve kalay cevherlerinin doğal olarak ortaya çıkan mostralarından eritilerek çıkarılması ve tunç alaşımını oluşturmak için birlikte eritilmesi için ileri metal işleme tekniklerinin geliştirildiği bir dönemdi. Bu doğal olarak oluşan cevherler içlerinde sık olarak arsenik safsızlıkları bulunuyordu. Bakır/kalay cevherleri, MÖ 3000'den önce Batı Asya'da kalay bronzlarının olmamasından da anlaşılacağı üzere nadir bulunur.

Metalürji tarihini Tunç Çağı'ndan sonra daha iyi silahlar arayan ordular belirledi. Avrasya'daki devletler, daha iyi zırh ve silahlar yapan üstün alaşımları yaptıklarında zenginleştiler.  Antik Hindistan'da metalürji ve simyada önemli ilerlemeler kaydedildi.[10]

Demir Çağı[değiştir | kaynağı değiştir]

Demirin cevherinden çıkarılarak işlenebilir bir metal hâline getirilmesi, bakır veya kalaydan çok daha zordur. Demir, çelik keşfedilene kadar insanlığın kullandığı aletler için bronzdan daha uygun olmasa da, cevherinin bakır veya kalaya göre çok daha bol bulunması ve yaygın olması sebebiyle herhangi bir ticari alışveriş yapılmasına gerek kalmadan yerel olarak erişilebilir durumdaydı.

Demir işçiliğinin Hititler tarafından yaklaşık MÖ 1200 yılında icat edildiği sanılmaktadır. Demirin işlenebilmesi, Demir Çağı'nın başlangıcı olmuştur. Demir çıkarmanın ve işlemenin sırrı, Antik Filistinlilerin başarısında kilit bir rol oynamıştır.[6][11]

Demir Çağı, demir işçiliğinin (demir metalürjisi) gelişimini ifade etmektedir. Demir metalürjisindeki tarihsel gelişmeler, geçmişteki çok çeşitli kültür ve uygarlıkta görülebilir. Bu uygarlıklar arasında Orta Doğu ve Yakın Doğu'nun Antik ve Orta Çağ krallıkları ve imparatorlukları, Antik İran, Antik Mısır, Antik Nübye, Anadolu (Türkiye), Antik Nok, Kartaca, Antik Avrupa'da yaşamış Yunanlar ve Romalılar, Orta Çağ Avrupası, Antik ve Orta Çağ dönemi Çin, Hindistan ve Japonya bulunur. Yüksek fırın, dökme demir, hidrolik tahrikli şahmerdan ve çift etkili piston körükleri gibi metalürjiyle ilişkili veya metalürjide kullanılan pek çok uygulama ve alet Antik Çin'de bulunmuştur.[12][13]

Klasik dönem ve atomculuk[değiştir | kaynağı değiştir]

Demokritos, atomculuk ekolünün Yunan filozofu.

Birbirinden farklı maddelerin neden farklı özelliklere (renk, yoğunluk, koku) sahip olduğunu, farklı hallerde (gaz, sıvı ve katı) bulunduğunu ve ortam koşullarında farklı tepkiler verdiğini (örneğin suya, ateşe veya sıcaklık değişimine maruz kaldığında) rasyonelleştirmeye yönelik felsefi girişimler, antik dönem filozoflarını doğa ve kimya üzerine ilk teorileri oluşturmaya yöneltti. Kimyayla ilgili bu tür felsefi teorilerin tarihi kökeni büyük olasılıkla her bir antik uygarlıkta rastlanabilir. Tüm bu teorilerin ortak yönü, doğada bulunan bütün maddeleri oluşturan az sayıdaki ilksel klasik elementi belirleme girişimiydi. Antik uygarlıklardan bazıları arasında herhangi bir kültürel etkileşim gerçekleşmemiş olsa da hava, su ve toprak gibi maddeler; ateş ve ışık gibi enerji biçimleri; esîr, düşünce ve cennet gibi daha soyut kavramlar yaygındı. Örneğin Antik Yunan, Hint, Maya ve Çin felsefelerinin tümünde hava, su, toprak ve ateşi ilksel elementler olarak görüyordu.[kaynak belirtilmeli]

Antik Dünya[değiştir | kaynağı değiştir]

MÖ 420 civarında Empedokles, bütün maddelerin dört temel madde olan hava, su, toprak ve ateşten oluştuğunu öne sürdü. Erken atomculuk teorisinin izleri, Antik Yunanistan ve Antik Hindistan'a kadar takip edilebilir.[14] Yunan atomculuğu, maddenin MÖ 380 civarında "atomos" adı verilen bölünemez ve yok edilemez parçacıklardan oluştuğunu söyleyen Yunan filozof Demokritos'a dayanır. Leukippos da atomların maddenin en bölünmez kısmı olduğunu öne sürmüştür. Bu teoriler aynı zaman diliminde Hint filozof Kanada tarafından Vaişeşika sutralarında yazılmış açıklamalarla örtüşür. Kanada, aynı şekilde gazların varlığını da ele aldı. Demokritos, Kanada'nın sutra ile açıkladıklarını felsefi düşüncelerle açıklamıştır. Her iki görüş de deneysel veriler açısından eksikti. Bilimsel birer kanıt olmadan atomların varlığını inkâr etmek kolaydı. Aristo, MÖ 330'da atomların varlığına karşı çıktı. Daha öncesindeyse Polibios'a atfedilen MÖ 380 yılına ait bir Yunanca metinde insan vücudunun dört unsurdan oluştuğu öne sürüldü. MÖ 300 civarında Epikuros, insanın dengeli bir yaşam sürmekten kendisinin sorumlu olduğu, yok edilemez atomlardan oluşan bir evren fikrini ortaya attı.

Romalı şair ve filozof Lucretius,[15] Epikür felsefesini Romalı dinleyicilere açıklamak amacıyla MÖ 50'de De rerum natura'yı (Nesnelerin Doğası Üzerine)[16] yazdı. Lucretius bu eserinde atomculuğun ilkelerini, aklın ve ruhun doğasını, duygu ve düşüncenin açıklamalarını, dünyanın gelişimi ve doğa olaylarını, çeşitli gökyüzü ve yeryüzü olaylarının açıklamalarını sunmaktadır.

İlk geliştirilen saflaştırma yöntemlerinin birçoğu, Yaşlı Plinius'un Naturalis Historia adlı eserinde anlatılmıştır. Plinius bu yöntemleri açıklamaya çalıştı ve birçok mineralin hâlleri üzerinde gözlemlerde bulundu.

Orta Çağ'da simya[değiştir | kaynağı değiştir]

Deneysel araştırmalarıyla kimyanın temellerini atan 9. yüzyıl Fars-Arap simyacısı Câbir bin Hayyan.
Üçgenin merkezindeki tria prima ile birlikte resmin köşelerinde dört klasik elementi gösteren 17. yüzyıla ait simya sembolü.

Orta Çağ simyasında kullanılan temel sistem ilk olarak Fars-Arap simyacı Câbir bin Hayyan, tarafından geliştirilmişti ve Yunan geleneğinin klasik unsurlarına dayanmaktaydı.[1] Sistemi, "yanan taş" olarak adlandırılan ve yanabilirliği temsil eden kükürt ve metalik özellikleri karakterize eden cıva isimli iki felsefi unsura ek olarak Empedokles'in öne sürdüğü Aristotelesçi düşünceye dayanan dört elementten; hava, toprak, su ve ateşten oluşuyordu. Bu temeller ve elementler simyacılar tarafından evrenin indirgenemez bileşenlerinin idealize edilmiş ifadeleri olarak görülmüşlerdi[17] ve felsefî simya için önem taşıyorlardı.

Üç metalik ilke, (yanıcılık ve yanmayı temsilen kükürt, uçuculuk ve kararlılığı temsilen cıva ve katılığı temsil etmek için tuz) İsviçreli simyacı Paracelsus'un tria prima'sı oldu. Aristoteles'in dört element teorisinin maddelerde üç ilke olarak göründüğünü düşündü. Paracelsus bunları temel ilkeler olarak gördü ve ahşabın ateşte nasıl yandığının açıklamasına başvurarak bu ilkeleri doğruladı. Cıva bağlılık ilkesini içermekteydi, öyle ki eğer cıva odundan çıkartılırsa (duman) odun parçalara ayrılırdı. Duman, uçuculuğu (cıva prensibi), ısı yayan alevler yanıcılığı (kükürt) ve kalan kül de katılığı (tuz) tanımlıyordu.[18]

Felsefe taşı[değiştir | kaynağı değiştir]

"Simyacı", Sir William Douglas, 1855.

Simya, sembolik mistisizmle dolu ve modern bilimden fazlasıyla farklı olan, Hermetik felsefe taşı arayışla tanımlanır. Simyacılar ezoterik (ruhsal) ve/veya egzoterik (pratik) düzeyde dönüşümler yapmaya uğraştılar.[19] Simyanın, Greko-Romen Mısır'da, İslam'ın Altın Çağı'nda ve daha sonra Avrupa'da kimyanın evrimine büyük ölçüde katkıda bulunan unsurları önbilimsel ve ezoterik yönüydü. Simya ve kimya maddenin bileşimi ve özellikleriyle ilgileniyordu ve 18. yüzyıla kadar ayrı birer disiplin değillerdi. Batıda chymistry terimi, o zamana kadar var olan simya ve kimyanın karışımı olan uygulamaları ve yöntemleri tanımlamak için kullanılmıştır.[20]

Milattan sonraki ilk yüzyıllarda yaşayan ilk Batılı simyacılar, kimyasal aletleri icat ettiler. Benmari ya da bilinen adıyla su banyosu, Yahudi Meryem'in ismiyle anılır. Meryem'in çalışmaları ayrıca tribikos ve kerotakis'in ilk tanımlarını içerir.[21] Simyacı Kleopatra fırınların tanımını yaptı ve imbiği icat etti.[22] Daha sonraki dönemdeyse Cabir bin Hayyan tarafından kurulan deneysel sistem, İslam dünyasına ve 12. yüzyılda Avrupa'ya ulaştığında birçok simyacıyı etkiledi.

Rönesans sırasında egzoterik simya Paraselsusçu iyatrokimya biçiminde popüler kalmaya devam ederken spiritüel simya gelişim göstererek Platoncu, Hermetik ve gnostik köklerine geri döndü. Sonuç olarak bilimsel gelişmeler felsefe taşının sembolik arayışının yerine geçmemiş ve 18. yüzyılın başlarına kadar saygın bilim insanları ile doktorların araştırma alanında olmaya devam etmiştir. Bilimsel katkılarıyla ünlenen Jan Baptist van Helmont, Robert Boyle ve Isaac Newton ilk modern simyacılardandır.

İslam dünyasında simya[değiştir | kaynağı değiştir]

İslam dünyasında Müslümanlar Antik Yunan ve Helenistik Dönem filozoflarının çalışmalarını Arapçaya çeviriyor ve bilimsel fikirler üzerinde deneyler gerçekleştiriyorlardı.[23] Modern bilimsel yöntemin gelişimi yavaş ve zorluydu ancak kimyaya ait erken bilimsel yöntem ilk Müslüman kimyagerler arasında ortaya çıkmaya başladı. Bu başlangıç "kimyanın babası" olarak da bilinen 9. yüzyıl Fars-Arap kimyageri Câbir bin Hayyan ile olmuştur. Câbir bin Hayyan'a atfedilen çalışmalarda kimyasal maddelerin sistematik bir sınıflandırması bulunmakla beraber, inorganik bileşiklerin (nişadır veya amonyum klorür) organik maddelerden (bitkiler, kan ve saç gibi) kimyasal yollarla nasıl elde edilebileceğine dair açıklamalar da bulunur.[24] Câbir bin Hayyan'ın bazı çalışmaları (örn. Merhametin Kitabı ve Yetmişin Kitabı) Latinceleştirilmiş ismi olan "Geber"[25] adı altında Latinceye çevrildi ve 13. yüzyıl Avrupa'sında genellikle Sahte Câbir olarak bilinen bir anonim yazar tarafından Geber adı altında simya ve metalürji yazıları kaleme alındı.[26] Daha sonra gelen Müslüman filozoflardan Birûni[27] ve İbn-i Sina,[28] metallerin birbirine dönüşmesi teorisi başta olmak üzere simya teorilerini reddettiler.

Nasîrüddin Tûsî, bir maddenin değişebileceğini ancak yok olamayacağını belirterek kütlenin korunumu yasasının ilk örneklerinden birini tanımladı.[29] Râzi ise Büyük Kapsam (Latince: Continens Liber, Arapça: جامع الكبير) adlı tıp kitabında Aristo'nun dört element teorisine eleştirilerde bulundu.[30] Galen Hakkında Şüpheler isimli kitabında da Antik Yunan hekimi Galenos'un humoral teorisine eleştiriler getirdi.[31]

Simyada karşılaşılan sorunlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Bugünün bakış açısıyla incelendiğinde simyada birçok sorun olduğu görülür. Yeni bileşikler için sistematik bir isimlendirme düzeni yoktu. Kullanılan dil, terminolojilerin insandan insana farklı şekilde anlaşılmasına yol açacak kadar ezoterik ve belirsizdi. Öyle ki The Fontana History of Chemistry (Brock, 1992) isimli kitapta bu durumdan şöyle bahsedilmiştir:

Simyada kullanılan dil, bilgileri konunun yabancısı kimselerden saklamak için kısa süre içinde sır dolu ve gizemli bir teknik kelime dağarcığı geliştirdi. Bu dil günümüzde bizler için büyük ölçüde anlaşılmaz olsa da Geoffery Chaucer'ın Toprak Ağası'nın Hikâyesi'ni okuyanların veya Ben Jonson'ın Simyacı tiyatrosunu izleyenlerin bu dile gülecek kadar simyadan anlayacakları aşikardır.[32]

Chaucer'ın öyküsü, özellikle de ucuz maddelerden sahte altın elde etme gibi simyanın daha düzmece olan yanlarını ortaya çıkardı. Chaucer'dan yüzyıldan az bir süre öncesinde de Dante Alighieri bu düzmeceye karşı farkındalık göstererek yazılarında simyacıları Cehennem'e göndermiştir. Kısa bir sonra ise Avignon Papası XXII. Ioannes, sahte para yaptıkları yaptıkları gerekçesiyle 1317 yılında tüm simyacıların Fransa'yı terk etmesini emretmiştir. 1403 yılında İngiltere'de "metallerin çoğaltılmasını" ölümle cezalandıran bir yasa çıkarıldı. Bu ve diğer aşırılığı ortada olan önlemlere karşın simyacılık bitmedi. Kraliyet ailesi üyeleri ve imtiyaz sahipleri, kendileri için felsefe taşı ve yaşam iksirini bulma yollarını aramaya devam etmişlerdir.[33]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Özel

 1. ^ a b "Selected Classic Papers from the History of Chemistry". 17 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Nisan 2021. 
 2. ^ Henshilwood (15 Ekim 2011). "A 100,000-year-old ochre-processing workshop at Blombos Cave, South Africa". Science. 334 (6053): 219-22. doi:10.1126/science.1211535. PMID 21998386. 
 3. ^ Corbyn (13 Ekim 2011). "African cave's ancient ochre lab". Nature News. doi:10.1038/news.2011.590. 4 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2018. 
 4. ^ "History of Gold". Gold Digest. 29 Nisan 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2007. 
 5. ^ Photos, E., 'The Question of Meteorictic versus Smelted Nickel-Rich Iron: Archaeological Evidence and Experimental Results' World Archaeology Vol. 20, No. 3, Archaeometallurgy (February 1989), pp. 403–421. Online version 31 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. accessed on 2010-02-08.
 6. ^ a b W. Keller (1963) The Bible as History, p. 156 0-340-00312-X
 7. ^ "THE ORIGINS OF GLASSMAKING". Corning Museum of Glass. December 2011. 26 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Nisan 2021. 
 8. ^ Radivojević (2010). "On the origins of extractive metallurgy: New evidence from Europe". Journal of Archaeological Science. 37 (11): 2775. doi:10.1016/j.jas.2010.06.012. 
 9. ^ Neolithic Vinca was a metallurgical culture 19 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Stonepages from news sources November 2007
 10. ^ Will Durant, The Story of Civilization I eserinde şu şekilde yazmıştır: Our Oriental Heritage:
  « "Something has been said about the chemical excellence of cast iron in ancient India, and about the high industrial development of the Gupta times, when India was looked to, even by Imperial Rome, as the most skilled of the nations in such industries as dyeing, tanning, soap-making, glass and cement... By the sixth century the Hindus were far ahead of Europe in industrial chemistry; they were masters of calcinations, distillation, sublimation, steaming, fixation, the production of light without heat, the mixing of anesthetic and soporific powders, and the preparation of metallic salts, compounds and alloys. The tempering of steel was brought in ancient India to a perfection unknown in Europe till our own times; King Porus is said to have selected, as a specially valuable gift from Alexander, not gold or silver, but thirty pounds of steel. The Moslems took much of this Hindu chemical science and industry to the Near East and Europe; the secret of manufacturing "Damascus" blades, for example, was taken by the Arabs from the Persians, and by the Persians from India." »
 11. ^ B. W. Anderson (1975) The Living World of the Old Testament, p. 154, 0-582-48598-3
 12. ^ R. F. Tylecote (1992) A History of Metallurgy 0-901462-88-8
 13. ^ Temple, Robert K.G. (2007). The Genius of China: 3,000 Years of Science, Discovery, and Invention (3rd edition). London: André Deutsch. pp. 44–56. 978-0-233-00202-6.
 14. ^ Will Durant (1935), Our Oriental Heritage:
  « "Two systems of Hindu thought propound physical theories suggestively similar to those of Greece. Kanada, founder of the Vaisheshika philosophy, held that the world was composed of atoms as many in kind as the various elements. The Jains more nearly approximated to Democritus by teaching that all atoms were of the same kind, producing different effects by diverse modes of combinations. Kanada believed light and heat to be varieties of the same substance; Udayana taught that all heat comes from the sun; and Vachaspati, like Newton, interpreted light as composed of minute particles emitted by substances and striking the eye." »
 15. ^ "Lucretius (c. 99 - c. 55 BCE)". The Internet History of Philosophy. 29 Haziran 2005. 30 Nisan 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2007. 
 16. ^ "De Rerum Natura (On the Nature of Things)". The Internet Classics Archive. Massachusetts Institute of Technology. MÖ 50. 29 Haziran 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Nisan 2021.  Tarih değerini gözden geçirin: |tarih= (yardım)
 17. ^ John Dee's Natural Philosophy. Routledge. 1988. ss. 97. ISBN 978-0-415-00625-5. 
 18. ^ Strathern, 2000. Page 79.
 19. ^ Alchemy. New York: Dover, 1990. 1957. ss. 15, 16. 
 20. ^ William Royall Newman. Atoms and Alchemy: Chymistry and the experimental origins of the scientific revolution. University of Chicago Press, 2006. p.xi
 21. ^ Alchemy. New York: Dover, 1990. 1957. ss. 48, 49. 
 22. ^ Stanton J. Linden (2003). The alchemy reader: from Hermes Trismegistus to Isaac Newton (İngilizce). Cambridge University Press. s. 44. 
 23. ^ "The History of Ancient Chemistry".  4 Mart 2015 tarihinde orijinal kaynağından arşivlendi.
 24. ^ Stapleton, Henry E. and Azo, R. F. and Hidayat Husain, M. 1927. "Chemistry in Iraq and Persia in the Tenth Century A.D" in: Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. VIII, no. 6, pp. 317-418, pp. 338–340; Kraus, Paul 1942-1943. Jâbir ibn Hayyân: Contribution à l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam. I. Le corpus des écrits jâbiriens. II. Jâbir et la science grecque. Cairo: Institut français d'archéologie orientale, vol. II, pp. 41–42.
 25. ^ Darmstaedter, Ernst. "Liber Misericordiae Geber: Eine lateinische Übersetzung des gröβeren Kitâb l-raḥma", Archiv für Geschichte der Medizin, 17/4, 1925, pp. 181–197; Berthelot, Marcellin. "Archéologie et Histoire des sciences", Mémoires de l’Académie des sciences de l’Institut de France, 49, 1906, pp. 308–363; see also Forster, Regula. "Jābir b. Ḥayyān" 18 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Encyclopaedia of Islam, Three.
 26. ^ Newman, William R. "New Light on the Identity of Geber", Sudhoffs Archiv, 1985, 69, pp. 76–90; Newman, William R. The Summa perfectionis of Pseudo-Geber: A critical edition, translation and study, Leiden: Brill, 1991, pp. 57–103. It has been argued by Ahmad Y. Al-Hassan that the pseudo-Geber works were actually translated into Latin from the Arabic (see Al-Hassan, Ahmad Y. "The Arabic Origin of the Summa and Geber Latin Works: A Refutation of Berthelot, Ruska, and Newman Based on Arabic Sources", in: Ahmad Y. Al-Hassan. Studies in al-Kimya': Critical Issues in Latin and Arabic Alchemy and Chemistry. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2009, pp. 53–104; also available online 25 Şubat 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.).
 27. ^ Marmura, Michael E.; Nasr, Seyyed Hossein (1965). "An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines. Conceptions of Nature and Methods Used for Its Study by the Ikhwan Al-Safa'an, Al-Biruni, and Ibn Sina by Seyyed Hossein Nasr". Speculum. 40 (4): 744-746. doi:10.2307/2851429. JSTOR 2851429. 
 28. ^ Robert Briffault (1938). The Making of Humanity, pp. 196–197.
 29. ^ Alakbarov, Farid (2001). "A 13th-Century Darwin? Tusi's Views on Evolution". Azerbaijan International. 9: 2. 26 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Nisan 2021. 
 30. ^ Rāzī, Abū Bakr Muḥammad ibn Zakarīyā. "The Comprehensive Book on Medicine – كتاب الحاوى فى الطب". World Digital Library. 26 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2014. 
 31. ^ Bashar Saad, Omar Said, Greco-Arab and Islamic Herbal Medicine: Traditional System, Ethics, Safety, Efficacy, and Regulatory Issues, John Wiley & Sons, 2011. 9781118002261, page 2 Nisan 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 32. ^ Brock, William H. (1992). The Fontana History of Chemistry. London, England: Fontana Press. ss. 32-33. ISBN 978-0-00-686173-7. 
 33. ^ Brock, William H. (1992). The Fontana History of Chemistry. London, England: Fontana Press. ISBN 978-0-00-686173-7. 

Genel

Konuyla ilgili yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]


Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Nedir? :Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? ile ilgili Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Ne Demektir? Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Açıklaması Nedir? Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Cevabı Nedir? Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Açıklaması? :Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Gerçek mi? :Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? ile ilgili Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Hakkında? :Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? ile ilgili Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Kimya tarihi nedir?, Kimya tarihi anlamı nedir?, Kimya tarihi ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Oleksiy Kaşçuk, Bradley Wiggins, Gizli Yahudiler, Sadakatsiz karakterleri listesi, Johnny B. Goode, Brüksel Güney İstasyonu, Fin markkası, Bosna Hersek Federasyonu, Elymus lanceolatus, Bongani Khumalo, George Best, Buğurören, Orta, Farmakogenetik, Villingen Schwenningen, Bulgaristan tarihi, Pofi, Ahmet Samim, MTV Select MTV Avrupa Müzik Ödülü, Trigonosaurus, Elektroskop, Maggie Smith, Cassata, Centrothele, Stray Kids, Emili Vicente, Maquis (Limousin), Subayevleri Tren İstasyonu, West End Girls, Ayşe Nana, Kelsey Mitchell, Chivas USA, Prag tramvay hattı, Goldkronach, Arıkonak, Hanak, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi, Alhaji Kamara, Ciné, Çine, Cadillac Escalade, Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu, Khaly Thiam, Atago sınıfı refakat gemisi, Burnt by the Sun, Hasan ibn Ali, Mathías Villasanti, Trionychidae, Bybassios, Mamadou Diallo, Bouna Coundoul, Cem Uluğnuyan, Rin Tin Tin, Altın köstebek, Stephen Sunday, Zeyno, Vajinal ıslanma, Carcass, Antihümanizm, D 875, teoremler listesi, Uche Okafor, İbrahim Tusder, The Boston Globe, Obafemi Martins, Seyyid, SolidWorks, Küba Bağımsızlık Savaşı, Ciudad Real, Kennedy Igboananike, 1964 Avrupa Uluslar Kupası elemeleri, Lemalar, UltrAslan, BAMBI, Bambi, Togo bayrağı, Carlin Motorsport, NGC 6931, Büyük Britanya Adası iklimi, Pointilist, Colli del Tronto, Kedigiller, Kafa, Jeoloji, Döl yolu, Wounded Rhymes, Eleanor Roosevelt, Merkezi İstihbarat, Dönüşümler, Ecevitçilik, Gabriel Barbosa Almeida, Deniz uçağı, Basseterre, Enver Paşa, Curzon Hattı, Belçika merkezli havayolu şirketleri listesi, Chiquinho Conde, Adam Larsen Kwarasey, Hollanda Meclisi, Green Glens Arena, Grizzy ve Lemmingler, Abt Sportsline,
Türbanlı Nedir?, Öksüzdoyuran Nedir?, Mahsusa Nedir?, Kafası Kıyak İsminin Anlamı Nedir?, Gerilimli İsminin Anlamı Nedir?, Göçücü Nedir?, Kıtı Kıtına İsminin Anlamı Nedir?, Amerikan Samoası bayrağı Anlamı Nedir, Amerikan Samoası bayrağı Nasıl Oluştu, Amerikan Samoası bayrağı Tarihi, Amerikan Samoası bayrağı Renkleri, Amerikan Samoası bayrağı Tasarımı, Çok Partili İsminin Anlamı Nedir?, Ara Sarafyan Kimdir?, Asude İsminin Anlamı Nedir?, Alp Kırşan Kimdir?, Akdağ Saydut Kimdir?, Tövbesiz İsminin Anlamı Nedir?, Sabunsuz İsminin Anlamı Nedir?, Oryantal İsminin Anlamı Nedir?, Lüleli İsminin Anlamı Nedir?, Kafası İyi İsminin Anlamı Nedir?, Gerili İsminin Anlamı Nedir?, Çözümsüz Nedir?, Astropikal İsminin Anlamı Nedir?, Ara Malikian Kimdir?, Kıt İsminin Anlamı Nedir?, Alp Gürkan Kimdir?, Çok Ortaklı İsminin Anlamı Nedir?, Astronomik İsminin Anlamı Nedir?, Ara Haçatryan Kimdir?, Tövbeli İsminin Anlamı Nedir?, Sabunluk İsminin Anlamı Nedir?, Oruçsuz İsminin Anlamı Nedir?, Lüle Lüle İsminin Anlamı Nedir?, Tüplü Nedir?, Öksürüklü Tıksırıklı Nedir?, Kafası Dumanlı İsminin Anlamı Nedir?, Gerileyici İsminin Anlamı Nedir?, Kışlık İsminin Anlamı Nedir?, Alp Ersönmez Kimdir?, Çok Katlı İsminin Anlamı Nedir?, Astrolojik İsminin Anlamı Nedir?, Aquivaldo Mosquera Kimdir?, Öksürüklü Nedir?, Kafası Çatlak İsminin Anlamı Nedir?, Gerilek İsminin Anlamı Nedir?, Göçeri Nedir?, Tövbekâr İsminin Anlamı Nedir?, Çözümlemeli Nedir?, Sabunlu İsminin Anlamı Nedir?, Oruçlu İsminin Anlamı Nedir?, Lüksemburglu İsminin Anlamı Nedir?, Alp Eden Kimdir?, Astragan İsminin Anlamı Nedir?, Kışkırtıcı İsminin Anlamı Nedir?, Javier Aquino Kimdir?, Çok Hücreli İsminin Anlamı Nedir?, Astözel İsminin Anlamı Nedir?, Tümleyici Nedir?, Öksürtücü Nedir?, Mahsuldar Nedir?, Kafası Bulutlu İsminin Anlamı Nedir?, Gerici İsminin Anlamı Nedir?, Göçer Konar Nedir?, Alberto Aquilani Kimdir?, Alp Çoker Kimdir?, Törpülü İsminin Anlamı Nedir?, Sabunculuk İsminin Anlamı Nedir?, Ortopedik İsminin Anlamı Nedir?, Lüks İsminin Anlamı Nedir?, Kısmi İsminin Anlamı Nedir?, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı Anlamı Nedir, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı Nasıl Oluştu, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı Tarihi, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı Renkleri, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı Tasarımı, Almanya bayrağı Anlamı Nedir, Almanya bayrağı Nasıl Oluştu, Almanya bayrağı Tarihi, Almanya bayrağı Renkleri, Almanya bayrağı Tasarımı, Åland bayrağı Anlamı Nedir, Åland bayrağı Nasıl Oluştu, Åland bayrağı Tarihi, Åland bayrağı Renkleri, Åland bayrağı Tasarımı, Ağrotur ve Dikelya bayrağı Anlamı Nedir, Ağrotur ve Dikelya bayrağı Nasıl Oluştu, Ağrotur ve Dikelya bayrağı Tarihi, Ağrotur ve Dikelya bayrağı Renkleri, Ağrotur ve Dikelya bayrağı Tasarımı, Afganistan bayrağı Anlamı Nedir, Afganistan bayrağı Nasıl Oluştu, Afganistan bayrağı Tarihi, Afganistan bayrağı Renkleri, Afganistan bayrağı Tasarımı, Abhazya bayrağı Anlamı Nedir, Abhazya bayrağı Nasıl Oluştu, Abhazya bayrağı Tarihi, Abhazya bayrağı Renkleri, Abhazya bayrağı Tasarımı, Çok Fazlı İsminin Anlamı Nedir?, Astımlı İsminin Anlamı Nedir?, Aqeela Asifi Kimdir?, Alp Bayramoğlu Kimdir?, Kafası Boş İsminin Anlamı Nedir?, Geri Zekâlı İsminin Anlamı Nedir?, Çört Nedir?, Kısmık İsminin Anlamı Nedir?, Astarlı İsminin Anlamı Nedir?, Töretanımaz İsminin Anlamı Nedir?, Sabote İsminin Anlamı Nedir?, Ortodoks İsminin Anlamı Nedir?, Lübnanlı İsminin Anlamı Nedir?, April Tobie Kimdir?, Çok Eşli İsminin Anlamı Nedir?, Alopua Petoa Kimdir?, Tümler Nedir?, Ökçesiz Nedir?, Mahruz Nedir?, Kafalı İsminin Anlamı Nedir?, Geri Kalmış İsminin Anlamı Nedir?, Çöreklik Nedir?, April Glaspie Kimdir?, Kısmetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Zekeriya Akçam Kimdir?, Töresel İsminin Anlamı Nedir?,