I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir?

I. Darius Nedir?

I. Darius Nedir?, I. Darius Nerededir?, I. Darius Hakkında Bilgi?, I. Darius Analizi? I. Darius ilgili I. Darius ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  I. Darius ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. I. Darius Ne Anlama Gelir I. Darius Anlamı I. Darius Nedir I. Darius Ne Anlam Taşır I. Darius Neye İşarettir I. Darius Tabiri I. Darius Yorumu 

I. Darius Kelimesi

Lütfen I. Darius Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. I. Darius İlgili Sözlük Kelimeler Listesi I. Darius Kelimesinin Anlamı? I. Darius Ne Demek? ,I. Darius Ne Demektir? I. Darius Ne Demektir? I. Darius Analizi? , I. Darius Anlamı Nedir?,I. Darius Ne Demektir? , I. Darius Açıklaması Nedir? ,I. Darius Cevabı Nedir?,I. Darius Kelimesinin Anlamı?,I. Darius Kelimesinin Anlamı Nedir? ,I. Darius Kelimesinin Anlamı Ne demek?,I. Darius Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

I. Darius Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

I. Darius Kelimesinin Anlamı Nedir? I. Darius Kelimesinin Anlamı Ne demek? , I. Darius Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

I. Darius Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! I. Darius - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

I. Darius

I. Darius Nedir? I. Darius Ne demek? , I. Darius Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

I. Darius Kelimesinin Anlamı? I. Darius Ne Demek? I. Darius Ne Demektir? ,I. Darius Analizi? I. Darius Anlamı Nedir? I. Darius Ne Demektir?, I. Darius Açıklaması Nedir? , I. Darius Cevabı Nedir? , I. Darius Kelimesinin Anlamı?


I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir?

I. Darius

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Büyük Darius
𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁
krallar Kralı
Büyük Kral
Pers Kralı
Medya Kralı
Babil Kralı
Mısır Firavunu
Ülkelerin Kralı
Ahameniş İmparatorluğu nda krallar Kralı
Hüküm süresiEylül MÖ 522 - Ekim MÖ 486 (36 yıl)
Taç giymesiPasargad
Önce gelenBardiya
Sonra gelenI. Serhas
Mısır Firavunu
Hüküm süresiEylül MÖ 522 - Ekim MÖ 486
Önce gelenBardiya
Sonra gelenI. Serhas
DoğumMÖ 550
ÖlümEkim MÖ 486
(64 yaşında)
DefinNakş-ı Rüstem, İran
Eş(ler)iAtossa
Çocuk(lar)ıArtobazan, Serhas
Tam adı
Dārayava(h)uš
HanedanAhameniş İmparatorluğu
BabasıHystaspes
AnnesiRhodogune
DiniZerdüştlük

Büyük Darius (MÖ 549 - MÖ 485, Eski Farsça: 𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁, Xerxes Dārayawauš), MÖ 552 - 485 yılları arasında Ahameniş imparatoru. Modern Farsçada adı داریوش (Dâryûş), İbranice kaynaklarda דַּרְיָוֶשׁ (Daryaweş) Antik Yunancada Δαρεῖος (Darios), Latince ve Romalı tarihçilerin notlarında ise Darius biçiminde geçer. Ayrıca Darius yaptığı fetihler ile Persler için çok önemli sayılır.

İktidara 28 yaşında geldi ve kısa sürede kendisini büyük bir askeri lider ve daha büyük bir yönetici olarak kabul ettirdi. Tahta çıkışı gizemle kaplıdır, bazıları tacı almak için bir darbe düzenlediğini öne sürmektedir.

Darius saltanatının ilk yıllarında çok sayıda ayaklanmayla karşı karşıya kaldı, ancak seçkin imparatorluk muhafızları Ölümsüzler'in yardımıyla bu isyanları etkili bir şekilde bastırdı. İmparatorluğun sınırlarını genişleterek doğu sınırını İndus Nehri'ne, batı sınırını ise İstanbul Boğazı'nın ötesine kadar ilerletti.

Ancak Darius en çok idari ve örgütsel becerileriyle hatırlanır. İmparatorluğu satraplık adı verilen ve her biri satrap adı verilen atanmış yerel görevliler tarafından yönetilen 20 eyalete ayırdı. Her eyaletten alınacak yıllık vergi miktarını belirledi ve eyaletlerin faaliyetlerini izlemek ve tebaalarını aşırı vergilendirmediklerinden emin olmak için ajanlar gönderdi. Darius ayrıca sikke bastırarak hem vergilendirmeyi hem de ticareti geliştirdi.

Sulama sisteminde önemli iyileştirmeler yaparak imparatorluk genelinde tarımı ve yerleşimi teşvik etti. Ayrıca Efes'ten imparatorluğun idari merkezi Susa'ya kadar 1.500 milden fazla uzanan Kral Yolu da dahil olmak üzere bir dizi yol inşa etti. Yol bakımlıydı ve tüccarlar tarafından üç ayda ya da kraliyet gönderileri tarafından sadece bir haftada geçilebiliyordu.

Darius'un yönetimi altında Zerdüştlük devlet dini haline geldi ve çok geniş bir alana yayılan imparatorlukta birlik ve kimlik duygusu sağladı. Darius hoşgörülü bir hükümdardı ve diğer inançlara sahip tebaasının kendi tanrılarına ibadet etmelerine ve kültürel geleneklerini sürdürmelerine izin verildi.

Darius otuz yılı aşkın bir süre hüküm sürdü ve yönetim, ticaret ve altyapı alanlarındaki başarılarıyla hatırlanır. Ünlü Maraton Savaşı da dahil olmak üzere Yunanlılara karşı kaybettiği savaşlara rağmen, kalıcı bir miras bıraktı. Darius Pers tarihinin en büyük hükümdarlarından biri olarak anılmaktadır.[1]

İç Savaş[değiştir | kaynağı değiştir]

II. Kambises'in dengesiz yönetimi sonucu İran'da taht Smerdis'in eline geçmişti. Ülke iç savaşın eşiğine geldiği sırada Kambises intihar etti.

Ancak sarayda Smerdis'in bir sahtekar olduğu fikri yayılıyordu. Bazılarına göre tahtta oturan kişi Büyük Kiros'un oğlu Smerdis değil, Gaumata adında bir Mecusi büyücüydü. Ölümsüzler'in komutanı olan General Darius bu söylentileri yayarak Smerdis'e karşı isyan bayrağı açtı. Soylularla birleşerek Smerdis'i devirdi ve şah oldu.[2]

İmparatorluğun altın çağı[değiştir | kaynağı değiştir]

Kiros Asya'da gidebileceği en uç noktaya dek gitmiş ve orada ölmüştü. Kambises de Afrika'da en uç noktaya erişmiş ve ölmüştü. Darius imparatorluğu Avrupa yönünde genişletmeye karar verdi.

Batı Anadolu'da İyonların isyanı, Perslerin dikkatini bu yöne çekti. İsyanı Yunan kentlerinin desteklediği anlaşılınca Darius Ege'nin karşı yakasına sefer kararı aldı. Ancak Yunanistan beklenenden daha zorlu bir düşman çıktı, savaşçı kentlerin direnişi ve coğrafi engeller yüzünden yıpranan Pers ordusu Marathon'da bozguna uğradı.

Trakya ve Makedonya'yı istila eden Darius, kuzey bozkırlarındaki İskit savaşçılarının üzerine yürüdüyse de önemli bir sonuç elde edemedi.

Darius döneminde imparatorluk en geniş sınırlarına ulaştı. Büyük Kiros'un yapımını başlattığı ticaret yolları tamamlanarak ulaşım kolaylaştırıldı. Sınırlar içindeki barış ve istikrar sayesinde ekonomik faaliyetler gelişti ve Akdeniz'in batısına dek uzanan ticaret hatları kuruldu.

Darius'un hükmü altına giren farklı milletler arasında kısmen huzur temin edilmişti. Yahudilere dini serbestlik tanındı. Mısır'da bir tapınak inşa edildi. Yunan kahinlerine önem verildi.

Darius dönemindeki en büyük bayındırlık faaliyeti ise Persepolis adlı yeni başkentin inşa edilmesi oldu.

Persepolis'teki Büyük Darius Sarayı (Pers Şehri), İran'ın Fars Eyaletindeki Şiraz şehrinin 60 kilometre (37 mil) kuzeydoğusunda yer almaktadır.
I. Darius
Doğumu: MÖ 549 Ölümü: MÖ 486
Önce gelen
Smerdis
Pers Kralı (Şah)
MÖ 522–MÖ 486
Sonra gelen
I. Serhas
Mısır Firavunu
MÖ 522–MÖ 485

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Darius I—facts and information". Culture (İngilizce). 11 Şubat 2019. 14 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2023. 
  2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020. I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Nedir? :I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? ile ilgili I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Ne Demektir? I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Açıklaması Nedir? I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Cevabı Nedir? I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Kelimesinin Anlamı? I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Açıklaması? :I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Gerçek mi? :I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? ile ilgili I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Hakkında? :I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? ile ilgili I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? burada bulabilirsiniz. I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler I. Darius nedir?, I. Darius anlamı nedir?, I. Darius ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası, Denizcilik arkeolojisi, Gorizia ili, MÖ 27, Moleküller arası kuvvet, 1312, No Better, NGC 6129, 1202, NGC 1467, Sergey Bubka, Hiper metin, Börü 2039, Teoman Kumbaracıbaşı, Yiğit Özşener, Foot, Türkiye Voleybol Federasyonu, Licence to Kill, Birinci Fas Bunalımı, 1965, 1996 Yaz Olimpiyatlarında yelken, Gervais iki dişli balinası, Al Shabab, Fevzi Süphan Erkula, Marmaray, La venda, Çorumda 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Dutch Mantel, Mehmetçik Vakfı, Adi şirket, Sebastián Romero Radigales, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, Yedi Ölümcül Günah ciltleri listesi, Seyşeller devlet başkanları listesi, 84. Akademi Ödülleri, 1076, Makarna listesi, OGAE, Mickey Joe Harte, NGC 1499, Türkiyenin en zengin 100 ailesi listesi, Team Bahrain Victorious, Castro Marim, Balkan Savaşlarının Nedenlerini ve Davranışları Soruşturma Uluslararası Komisyonu Raporu, NGC 6931, The One (video albümü), 1167, George Richards Minot, Bones (Equinox şarkısı), Ksantin, Ruby programlama dili, Uluslararası Açık Serileri, Altın Küre En İyi Senaryo Ödülü, Sahne Işıkları, 2000 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Stanislaus County, Türev alma kuralları, 1854 Epir İsyanı, 2020 Dağlık Karabağ Savaşı, Muammer Birdal, Nokia Lumia 830, Electronic Gaming Monthly, 1990 Voleybol Dünya Ligi, 1427, Peru Kral Vekilliği, Türkiye mülteci krizi, Mide kanaması, Ubuntu Budgie, Gaggenau, NGC 5544, Manisada 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Filogeni, Inessa Armand, Fly with Me, 2021 Boğaziçi Üniversitesi protestoları, Dil kök, Parti çizgisi oylaması, Nasone, Gloria Sevilla, Alexandra Danilova, İyatrojenez, Trotton with Chithurst, Kürek kemiği, Cezayirli Hasan Paşa, BAFTA Akademi Bağlılık Ödülü, Üçgen, Banana Fish, Eşen 2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Safiye Topçuoğlu, ABD 1943 yılı 1 numara şarkıları, University of South Florida, Andıran, Akşam, IV. Vasili, Alt Bennebek, Madera County, Abdullah Azmi Torun, Çoruh, Audio Video Interleave, Baasçı hareketlerin listesi,
Sophie Aldred Kimdir?, Vefalı İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatsiz İsminin Anlamı Nedir?, Mevrut İsminin Anlamı Nedir?, Soğansı Nedir?, Mökkem Nedir?, Herbivor İsminin Anlamı Nedir?, Donlu İsminin Anlamı Nedir?, Donlu Nedir?, Niler Albayrak Kimdir?, Boklu İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Enes Süzen Kimdir?, Atilla Ateş Kimdir?, Möblesiz Nedir?, Bok İsminin Anlamı Nedir?, Her Bir İsminin Anlamı Nedir?, Don Yağı İsminin Anlamı Nedir?, Vefakâr İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatli İsminin Anlamı Nedir?, Mevkut İsminin Anlamı Nedir?, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Boğunuk İsminin Anlamı Nedir?, Resül Kaplan Kimdir?, Soğanımsı Nedir?, Mozambikli Nedir?, Hepçil İsminin Anlamı Nedir?, Dominikli İsminin Anlamı Nedir?, Dominikli Nedir?, Aldo Polo Kimdir?, Atilla Atalay Kimdir?, Veciz İsminin Anlamı Nedir?, Sığ İsminin Anlamı Nedir?, Mevdu İsminin Anlamı Nedir?, Boğumlu İsminin Anlamı Nedir?, Nilay Barkın Kimdir?, Atilla Andaç Yapıcıer Kimdir?, Yanaklı Nedir?, Sofralık Nedir?, Motorsuz Nedir?, Hepatolojik İsminin Anlamı Nedir?, Dominant İsminin Anlamı Nedir?, Higroskopik Nedir?, Boğum Boğum İsminin Anlamı Nedir?, Muhammet Bahadır Ayas Kimdir?, Aldo Leão Ramírez Kimdir?, Vebalı İsminin Anlamı Nedir?, Yonca Mete Soy Kimdir? Yonca Mete Soy Nereli Yonca Mete Soy Kaç Yaşında?, Sıfır İsminin Anlamı Nedir?, Mevcut İsminin Anlamı Nedir?, Mehmet Ali Doğu Kimdir?, Atilla Alpar Kimdir?, Boğuk Boğuk İsminin Anlamı Nedir?, Sofiyane Nedir?, Hennez İsminin Anlamı Nedir?, Domestik İsminin Anlamı Nedir?, Higrometrik Nedir?, Aldo Duscher Kimdir?, Boğuk İsminin Anlamı Nedir?, Vazifeşinas İsminin Anlamı Nedir?, Sıçrayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Bilgehan Tuba Tiryaki Kimdir?, Hendesi İsminin Anlamı Nedir?, Dolusu İsminin Anlamı Nedir?, Higrofil Nedir?, Dolusu Nedir?, Boğucu İsminin Anlamı Nedir?, İsmet Güneşhan Kimdir?, Aldo Corzo Kimdir?, Vazifeperver İsminin Anlamı Nedir?, Sıcakkanlı İsminin Anlamı Nedir?, Mevâlî İsminin Anlamı Nedir?, Kenya bayrağı Anlamı Nedir, Kenya bayrağı Nasıl Oluştu, Kenya bayrağı Tarihi, Kenya bayrağı Renkleri, Kenya bayrağı Tasarımı, Boğmaklı İsminin Anlamı Nedir?, Yamyaş Nedir?, Sofistik Nedir?, Leman Sivri Kimdir?, Motifsiz Nedir?, Birgül Yıldız Günay Kimdir?, Hemzemin İsminin Anlamı Nedir?, Dolu İsminin Anlamı Nedir?, Hidrosiyanik Nedir?, Atila Sertel Kimdir?, Boğazsız İsminin Anlamı Nedir?, Aldo Canti Kimdir?, Vazifeli İsminin Anlamı Nedir?, Sıcak İsminin Anlamı Nedir?, Sobalık Nedir?, Motifli Nedir?, Metruke İsminin Anlamı Nedir?, Hemoroitli İsminin Anlamı Nedir?, Dolmuş İsminin Anlamı Nedir?, Hidrosefal Nedir?, Aylin Doğan Kimdir?, Boğazsak İsminin Anlamı Nedir?, Atila Kaya Kimdir?, Abdulkadir Baydur Kimdir?, Yamuk Yumuk Nedir?, Aldo Bobadilla Kimdir?, Motamot Nedir?, Boğazlı İsminin Anlamı Nedir?,