Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir?

Hausa animizmi Nedir?

Hausa animizmi Nedir?, Hausa animizmi Nerededir?, Hausa animizmi Hakkında Bilgi?, Hausa animizmi Analizi? Hausa animizmi ilgili Hausa animizmi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Hausa animizmi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Hausa animizmi Ne Anlama Gelir Hausa animizmi Anlamı Hausa animizmi Nedir Hausa animizmi Ne Anlam Taşır Hausa animizmi Neye İşarettir Hausa animizmi Tabiri Hausa animizmi Yorumu 

Hausa animizmi Kelimesi

Lütfen Hausa animizmi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Hausa animizmi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Hausa animizmi Kelimesinin Anlamı? Hausa animizmi Ne Demek? ,Hausa animizmi Ne Demektir? Hausa animizmi Ne Demektir? Hausa animizmi Analizi? , Hausa animizmi Anlamı Nedir?,Hausa animizmi Ne Demektir? , Hausa animizmi Açıklaması Nedir? ,Hausa animizmi Cevabı Nedir?,Hausa animizmi Kelimesinin Anlamı?,Hausa animizmi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Hausa animizmi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Hausa animizmi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Hausa animizmi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Hausa animizmi Kelimesinin Anlamı Nedir? Hausa animizmi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Hausa animizmi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Hausa animizmi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Hausa animizmi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Hausa animizmi

Hausa animizmi Nedir? Hausa animizmi Ne demek? , Hausa animizmi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Hausa animizmi Kelimesinin Anlamı? Hausa animizmi Ne Demek? Hausa animizmi Ne Demektir? ,Hausa animizmi Analizi? Hausa animizmi Anlamı Nedir? Hausa animizmi Ne Demektir?, Hausa animizmi Açıklaması Nedir? , Hausa animizmi Cevabı Nedir? , Hausa animizmi Kelimesinin Anlamı?


Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir?

Hausa animizmi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Hausa animizmi, "Maguzanci" veya Bori, Batı Afrika'daki Hausa halkının büyü ve ruh sahibi olmayı içeren İslam öncesi geleneksel bir dinidir. Bu dine inananların çoğu 18. yüzyılda İslam reformcusu Osman ve Fodio'nun cihadından sonra İslam'ı kabul etmiştir.

Terminoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Bori (Bòòríí), Hausa dilinde fiziksel şeylerde bulunan ruhsal güç anlamına gelen bir isimdir ve yerel damıtılmış alkol (borassa) ve tıp pratiği (boka) ile ilgilidir.[1] Bori dini hem bu güçleri kontrol etmek için bir kurumdur hem de bu ruhların kontrol edildiği ve hastalıkların iyileştirildiği bir "şeytan çıkarma" (Egzorsizm) ritüeli, dans ve müzik icrasıdır.[2]

İslam Öncesi Hausaland[değiştir | kaynağı değiştir]

Geleneksel Maguzawa Hausa halkının dini geleneklerinin bir yönü olan Bori, sömürge öncesi Hausa Krallıklarının bazılarında yönetici sınıf rahibeler tarafından yönetilen bir devlet dini haline geldi. İslam 14. yüzyılda Hausa topraklarına girmeye başladığında, puta tapma gibi dinin bazı yönleri yeraltına sürüldü. O zamanki Kano Sultanlığındaki Tsumbubura kültü ve diğer birçok benzer Bori kültü bastırıldı, ancak Bori, İslam'ın bazı yönlerini entegre ederek "ruh çağırma" kültlerinde hayatta kaldı. Bori ruh sahibi rahibeleri, daha önceki Animist krallıkların yerini alan sultanlıklar üzerinde nominal etkilerini sürdürmüşlerdir. Rahibeler kendinden geçme dansı ritüeli aracılığıyla ruhlarla iletişime geçerek devletin yönetici evlerine rehberlik etmeyi ve onları korumayı umuyorlardı. Bori rahibeleri ve yardımcılarından oluşan bir birlik, Inna ya da "Hepimizin Annesi" olarak adlandırılan kraliyet rahibesi tarafından yönetiliyordu.[3] Inna, yalnızca toplumu ele geçirme dansları aracılığıyla kötü niyetli güçlerden korumakla sorumlu olmayan, aynı zamanda krallık genelinde şifa ve kehanet sağlayan bu ağı denetliyordu.

İslam sonrası ve çağdaş uygulama[değiştir | kaynağı değiştir]

XIX. yüzyılın başlarında Müslüman âlimler kraliyet saraylarında uygulanan melez dini onaylamazken, aşırı hevesli Müslümanlar bu melezleşmeyi Sultanlıkları devirmek ve Sokoto Halifeliğini kurmak için bir bahane olarak kullanacaktı.[4] Halifeliğin doğuşuyla birlikte Bori uygulamaları Fula saraylarında kısmen bastırıldı. Bori mülk edinme ritüelleri Konni ve Dogondutchi gibi Hausa mülteci devletlerinde (bugün güney Nijer'de) ve Nijerya Hausaland'ın bazı kırsal bölgelerinde varlığını sürdürmüştür.[5] Bori rahibelerinde örneklenen kadınların güçlü danışmanlık rolleri ya ortadan kalktı ya da akademik, eğitimsel ve topluluk liderliği rollerinde Müslüman kadınlara devredildi. Ancak İngiliz ve Fransız sömürgeciliği, dolaylı yönetimin resmi hiyerarşilerinde kadınlara çok az yer verdi ve Bori gibi kadınların yönetimdeki resmi rolleri 20. yüzyılın ortalarında büyük ölçüde ortadan kalktı.

Modern Müslüman Hayaland da Bori ritüeli bazı yerlerde senkretik uygulamalara asimile olarak varlığını sürdürmektedir. Maguzacıların İslam öncesi "babbaku" ruhlarının safları zaman içinde "Müslüman" ruhlar ("farfaru") ve diğer etnik grupların, hatta Avrupalı sömürgecilerin ruhlarıyla (ya da onları temsil eden ruhlarla) zenginleşmiştir. Bori üyelerinin (neredeyse tamamı kadın) performanslarının şifa ve şans yönleri, ritüelleri ve uygulayıcıları için yeni sosyal roller sağlamaktadır.[6] Yönetim yapılarından ayrı olan Bori ritüel toplulukları, geleneksel şifa uygulamalarının yanı sıra girka kabul ritüeli gibi Bori festivallerinin performansı yoluyla kendilerine ait olan kadınlara güçlü bir kurumsal kimlik sağlamaktadır.[7]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ H. R. Palmer. "'Bori' Hausalar Arasında". Man, Cilt 14, 1914 (1914), s. 113-117.
 2. ^ Lewis, Al-Safi, Hurreiz (1991).
 3. ^ Varyasyonlar arasında Iya, Magaram ve Magajiya yer almaktadır. Bergstrom'a (2002) bakınız.
 4. ^ Robinson, David, Muslim Societies in African History (Cambridge, 2004), s. 141.
 5. ^ Bergstrom'un (2002) özellikle Nijer'deki Zinder halifeliği altında bu konuya ilişkin tartışmasına bakınız.
 6. ^ Umar Habila Dadem Danfulani. Kuzey Nijerya'da Bori Kültünün Hayatta Kalmasına Katkıda Bulunan Faktörler.
 7. ^ Masquelier, Review (1992).

Ayrıca Bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Adeline Masquelier. Dua Her Şeyi Bozdu: Nijer'in Bir İslam Kasabasında Mülkiyet, İktidar ve Kimlik. Duke Üniversitesi Yayınları (2001). ISBN 978-0-8223-2639-7
 • Adeline Masquelier (inceleme): Girkaa: Une ceremonie d'initiation au culte de possession boorii des Hausa de la région de Maradi by Veit Erlmann, Habou Magagi. Journal of Religion in Africa, Vol. 22, Fasc. 3 (Ağustos 1992), s. 277-279
 • Adeline Masquelier. "Yıldırım, Ölüm ve İntikamcı Ruhlar: Müslüman Bir Dünyada 'Bori' Değerleri". Journal of Religion in Africa, Vol. 24, Fasc. 1 (Şubat 1994), s. 2-51
 • Kari Bergstrom "Hausa Kadınları için Sömürgecilik ve İslam'ın Mirasları: Tarihsel Bir Analiz, 1804-1960". Michigan State University Graduate Student Papers in Women and International Development Working Paper #276 (2002)
 • Jacqueline Cogdell Djedje. "Hausa ve Dagomba Sahiplik (Bori) Müziğinde Şarkı Türü ve İcra Tarzı". The Black Perspective in Music, Cilt 12, No. 2 (Sonbahar 1984), s. 166-182
 • I. M. Lewis, S. al-Safi Hurreiz (eds). Kadın Tıbbı, Afrika'da ve Ötesinde Zar-Bori Kültü. Edinburgh University Press (1991). ISBN 0-7486-0261-5.
 • Fremont E. Besmer. "'Bori' Kültüne İnisiyasyon: Ningi Kasabasında Bir Vaka Çalışması". Afrika: Journal of the International African Institute, Cilt 47, No. 1 (1977), s. 1-13
 • Frank Salamone. "Oyun Olarak Din: Bori, Dostane Bir 'Cadı Doktoru'". Journal of Religion in Africa, Vol. 7, Fasc. 3 (1975), s. 201-211
 • Umar Habila Dadem Danfulani. "Kuzey Nijerya'da Bori Kültünün Hayatta Kalmasına Katkıda Bulunan Faktörler". Numen, Cilt 46, No. 4 (1999), s. 412-447
 • A. J. N. Tremearne. The Ban of the Bori: Demons and Demon-Dancing in West and North Africa. Londra: Heath Cranton (1919)
 • A. J. N. Tremearne. "Bori İnançları ve Törenleri". The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 45, January - June 1915 (Ocak - Haziran 1915), pp. 23–68.
 • Ross S. Kraemer. "The Conversion of Women to Ascetic Forms of Christianity". Signs, Cilt 6, No. 2, Değişim Çalışmaları (Kış 1980), s. 298-307
 • I. M. Lewis. "Spirit Possession and Deprivation Cults". Man, New Series, Cilt 1, No. 3 (Eylül 1966), s. 307-329.

Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Nedir? :Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? ile ilgili Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Ne Demektir? Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Açıklaması Nedir? Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Cevabı Nedir? Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Açıklaması? :Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Gerçek mi? :Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? ile ilgili Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Hakkında? :Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? ile ilgili Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Hausa animizmi nedir?, Hausa animizmi anlamı nedir?, Hausa animizmi ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Cross site scripting, Fare, Henry George, Aşağıkızılcaören, Herkesin katkısına göre, FMOD, Carlo Delle Piane, Hindistan bayrağı, Afyonkarahisarda 1943 Türkiye genel seçimleri, Capriglia Irpina, 1910, JEL sınıflandırma kodları, Downtown Los Angeles, Levant mutfağı, Daphnis (uydu), Paid tha Cost to Be da Boss, Antonio Maceda, Protospatharios, Kraliyet Donanması Deniz Sekreterleri listesi, Kırklareli ilindeki yerleşim yerleri listesi, André Citroën, Salticidae, Veolia Stadium Achter de Kazerne, Stephen Wooldridge, Robert Koren, 1909, Fantastic Beasts and Where to Find Them (film müziği albümü), Aksum Krallığı, Fanerozoyik, Alanlar, Antik Otel Sarnıcı, Melanie Leupolz, Fanatizm, Hüseyin Celal Yardımcı, 1993, Adnan Veli Kanık, Vyaçeslav Molotov, Fan Kulüp, Muz Balığı İçin Mükemmel Bir Gün, Toyotomi Hideyori, Singapur mutfağı, US Salernitana 1919, Falun Gong, 1996 Zambiya devlet başkanlığı seçimi, Sicilya mutfağı, Milodón Mağarası Doğa Anıtı, En İyi Senaryo Altın Küre Ödülü, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Falun, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi, Yasemin Çonka, Hırvatistan bayrağı, Sakız, Natural Born Killers, Yunanistanın bağımsızlığını kazanması, ioan hora, Max Born, Ioan Hora, Falsterbo, Barbar, Soykütüğü, Falkenberg, Ramsay MacDonald, Dışlanmışlar (film), Orta Avrupa mutfağı, Olivia Cote, Pasifizm, En İyi Açık Yayın Televizyon Dizisi Saturn Ödülü, David O. Russell, Dresdner SC, Falköping, Cüce galaksi, Summer Bummer, Adam Lallana, Falih Rıfkı Atay, Monte San Giorgio, Patti Deutsch, Dev köpekbalığı, Ürdün siyaseti, John Logie Baird, Santimetre, Secure Shell, UANL Tigres, Bakü Valiliği, Ons Heemecht, Billboard Türkçe Rock Top 20 Listesi, Küba mutfağı, Vltava, Muratdere, Bozüyük, Disney XD (Türkiye), Heath Slater, 12 küçük peygamber, Düşkünüm Sana, Tatlandırıcı, Faik Kökan, Thamnomys, Suda Balık, Trabzonda 1954 Türkiye genel seçimleri, Tayland bayrağı, Tropojë,
Atilla Gülan Kimdir?, Emre Karabacak Kimdir?, Yangaz Nedir?, Ekrem Erdin Kimdir?, Hercaice İsminin Anlamı Nedir?, Dopdolu İsminin Anlamı Nedir?, Bombeli İsminin Anlamı Nedir?, Yeşim Karadağ Kimdir?, Atilla Girgin Kimdir?, Adrián Aldrete Kimdir?, Vefasız İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhi İsminin Anlamı Nedir?, Mevsimli Mevsimsiz İsminin Anlamı Nedir?, Bolca İsminin Anlamı Nedir?, Soğdca Nedir?, Hercai İsminin Anlamı Nedir?, Donuk İsminin Anlamı Nedir?, Hikmetli Nedir?, Atilla Dorsay Kimdir?, Berkay Akkuş Kimdir?, Bol İsminin Anlamı Nedir?, Sophie Aldred Kimdir?, Vefalı İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatsiz İsminin Anlamı Nedir?, Mevrut İsminin Anlamı Nedir?, Soğansı Nedir?, Mökkem Nedir?, Herbivor İsminin Anlamı Nedir?, Donlu İsminin Anlamı Nedir?, Donlu Nedir?, Niler Albayrak Kimdir?, Boklu İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Enes Süzen Kimdir?, Atilla Ateş Kimdir?, Möblesiz Nedir?, Bok İsminin Anlamı Nedir?, Her Bir İsminin Anlamı Nedir?, Don Yağı İsminin Anlamı Nedir?, Vefakâr İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatli İsminin Anlamı Nedir?, Mevkut İsminin Anlamı Nedir?, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Boğunuk İsminin Anlamı Nedir?, Resül Kaplan Kimdir?, Soğanımsı Nedir?, Mozambikli Nedir?, Hepçil İsminin Anlamı Nedir?, Dominikli İsminin Anlamı Nedir?, Dominikli Nedir?, Aldo Polo Kimdir?, Atilla Atalay Kimdir?, Veciz İsminin Anlamı Nedir?, Sığ İsminin Anlamı Nedir?, Mevdu İsminin Anlamı Nedir?, Boğumlu İsminin Anlamı Nedir?, Nilay Barkın Kimdir?, Atilla Andaç Yapıcıer Kimdir?, Yanaklı Nedir?, Sofralık Nedir?, Motorsuz Nedir?, Hepatolojik İsminin Anlamı Nedir?, Dominant İsminin Anlamı Nedir?, Higroskopik Nedir?, Boğum Boğum İsminin Anlamı Nedir?, Muhammet Bahadır Ayas Kimdir?, Aldo Leão Ramírez Kimdir?, Vebalı İsminin Anlamı Nedir?, Yonca Mete Soy Kimdir? Yonca Mete Soy Nereli Yonca Mete Soy Kaç Yaşında?, Sıfır İsminin Anlamı Nedir?, Mevcut İsminin Anlamı Nedir?, Mehmet Ali Doğu Kimdir?, Atilla Alpar Kimdir?, Boğuk Boğuk İsminin Anlamı Nedir?, Sofiyane Nedir?, Hennez İsminin Anlamı Nedir?, Domestik İsminin Anlamı Nedir?, Higrometrik Nedir?, Aldo Duscher Kimdir?, Boğuk İsminin Anlamı Nedir?, Vazifeşinas İsminin Anlamı Nedir?, Sıçrayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Bilgehan Tuba Tiryaki Kimdir?, Hendesi İsminin Anlamı Nedir?, Dolusu İsminin Anlamı Nedir?, Higrofil Nedir?, Dolusu Nedir?, Boğucu İsminin Anlamı Nedir?, İsmet Güneşhan Kimdir?, Aldo Corzo Kimdir?, Vazifeperver İsminin Anlamı Nedir?, Sıcakkanlı İsminin Anlamı Nedir?, Mevâlî İsminin Anlamı Nedir?, Kenya bayrağı Anlamı Nedir, Kenya bayrağı Nasıl Oluştu, Kenya bayrağı Tarihi, Kenya bayrağı Renkleri, Kenya bayrağı Tasarımı, Boğmaklı İsminin Anlamı Nedir?, Yamyaş Nedir?, Sofistik Nedir?, Leman Sivri Kimdir?, Motifsiz Nedir?, Birgül Yıldız Günay Kimdir?, Hemzemin İsminin Anlamı Nedir?,