Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir?

Gotik sanat Nedir?

Gotik sanat Nedir?, Gotik sanat Nerededir?, Gotik sanat Hakkında Bilgi?, Gotik sanat Analizi? Gotik sanat ilgili Gotik sanat ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Gotik sanat ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Gotik sanat Ne Anlama Gelir Gotik sanat Anlamı Gotik sanat Nedir Gotik sanat Ne Anlam Taşır Gotik sanat Neye İşarettir Gotik sanat Tabiri Gotik sanat Yorumu 

Gotik sanat Kelimesi

Lütfen Gotik sanat Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Gotik sanat İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Gotik sanat Kelimesinin Anlamı? Gotik sanat Ne Demek? ,Gotik sanat Ne Demektir? Gotik sanat Ne Demektir? Gotik sanat Analizi? , Gotik sanat Anlamı Nedir?,Gotik sanat Ne Demektir? , Gotik sanat Açıklaması Nedir? ,Gotik sanat Cevabı Nedir?,Gotik sanat Kelimesinin Anlamı?,Gotik sanat Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Gotik sanat Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Gotik sanat Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Gotik sanat Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Gotik sanat Kelimesinin Anlamı Nedir? Gotik sanat Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Gotik sanat Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Gotik sanat Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Gotik sanat - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Gotik sanat

Gotik sanat Nedir? Gotik sanat Ne demek? , Gotik sanat Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Gotik sanat Kelimesinin Anlamı? Gotik sanat Ne Demek? Gotik sanat Ne Demektir? ,Gotik sanat Analizi? Gotik sanat Anlamı Nedir? Gotik sanat Ne Demektir?, Gotik sanat Açıklaması Nedir? , Gotik sanat Cevabı Nedir? , Gotik sanat Kelimesinin Anlamı?


Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir?

Gotik sanat

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Gotik, kendine has özelliği olan bir sanat anlayışı ve yazı şekli. Gotik yazılar ilk baskı denemelerinde denenmiş, çoğunlukla Almanlar tarafından kullanılan bir yazı stilidir. Gotik sanatı 12. yüzyılın ikinci yarısında Romanesk sanatının değişmesiyle, Latin sanatına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Orta Çağı kapatan, Rönesansı başlatan akımdır. Gotik tarzı, yalnız mimarlıkta tesirli olmayıp; heykelcilik, resim, yazı, süs ve hatta gündelik eşyada da etkili olmuştur.

Ortaya çıkışı[değiştir | kaynağı değiştir]

“Gotik” terimi ilk kez Giorgio Vasari tarafından aşağılayıcı bir anlamda kullanılmıştır. Ona göre bu üslup, Roma’yı yağmalayan Gotlara, yani barbarlara özgü bir üsluptur. Gotik üslup, genel olarak 12. yüzyılın başlarından 15. yüzyıl ortalarına kadar yaygın olmakla birlikte, bu tarihlendirme farklı coğrafyalar için değişmektedir. Örneğin üslubun beşiği olan Fransa ve Almanya’da Gotik 15. yüzyılın ortalarına kadar varlığını sürdürmüşken, daha geç girebildiği İtalya’da 15. yüzyıl başlarında ortadan kalmıştır. Gotik dönem, Avrupa’da büyük politik değişikliklerin olduğu bir dönemdir. 1204 yılında IV. Haçlı Seferi Konstantinopolis’i işgal etmiş ve Bizans’ı ve onun temsil ettiği politik oluşumu etkisiz kılmıştır. 1214 yılında da Philippe Auguste yönetimindeki Fransızlar ve bağlaşıkları Kutsal Roma Cermen Ordusu’nu yenmiş, onun yönetimi altında Fransa feodal beyler topluluğundan, güçlü bir monarşik yapıya dönüşmüştür.

12. yüzyılda manastırlar ve şatolar etrafında toplanan küçük nüfus birimlerinden oluşmuş köylerin yerine, 13. yüzyıldan itibaren kasabalar ve şehirler görülmeye başlanmıştır ki bu da toplumsal açıdan yeni düzenlemeleri getirmiştir. Şehirleşmenin beraberinde getirdiği sivilleşme ve entelektüel birikimin artışı, kilisenin temsil ettiği ruhani güçlere dayanan kutsal gücün aleyhinde, yönetimde belirgin bir laikleşme sürecini de başlatmıştır. 1240’tan sonra Paris, Avrupa’nın en önemli kültürel ve siyasal merkezi durumuna gelmiş ve Fransızca, Latince’nin yerine geçerek lingua franca konumuna ulaşmıştır. 

Gotik mimarî[değiştir | kaynağı değiştir]

Gotik mimarlığın başlangıcı ve stilin özelliklerinin belirdiği ilk yapı olarak 1122'de Abbot Suger tarafından tasarımlanan Paris yakınındaki Saint Denis kilisesi gösterilir. Avrupa'nın sanat merkezi kabul edilen İtalya'da Fransa ve Almanya'ya nazaran pek tesiri görülmemiştir. İngiltere'de sütunları çoğaltan ve kubbenin altında onları yelpaze gibi açan bir dikey üsluba bağlıdır. İspanya'da Gotik sanatının Arap motifleriyle birleşmesinden meydana gelen müdeccen üslubu doğmuştur. Gotik mimari sanatı Avrupa'nın kuzeyinde 16. yüzyılın başlangıcına kadar sürmüştür. Gotik mimarinin başlıca özellikleri sivri kemerler, kaburgalı tonozlar, gül pencereler, kuleler ve uçan payandalar ile aşırı derecede yüksek görünümlü yapılar olarak sayılabilir.

Gotik mimarisinin başlıca eseri katedraldir. 13. yüzyılda toplum adeta bütün heyecanını ve zenginliğini katedral yapmaya ve süslemeye harcamıştır. Böylece ekonomi de gelişmiştir. Gotik mimarinin en önemli örnekleri: Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali, Chartres Katedrali, Reims Katedrali ve Strasbourg Katedrali; Danimarka'da Roskilde Katedrali; İngiltere'de Salisbury Katedrali ve İtalya'da Milano Katedrali'dir. Gotik mimari tarzı Batı Avrupa'da özellikle dinsel binalarda kullanılmıştır. Portekiz'de Batalhar Manastırı, Fransa Avignon'da "Papalar Sarayı" bunlara örnektir.

Gotik sanatının mimarları, ağırlığın itme kuvvetini ve yönünü tespit ederek, baskıyı kemerlere ve fil ayaklarına aktardılar. Böylece yapının tamamı dengeye faydalı olan elemanlara bağlandı. Ayakların ağırlığı duvarların üzerinden kendi üstlerine almasıyla duvarlara vitray süslemeler yapıldı. Cephelerde bulunan çok sayıda cam ve vitray gotik yapıların karakteristik özelliklerinden biri oldu. Ağırlığa tamamıyla hakim olan Gotik mimarisinde yapılar, sanki yükselerek uçuyormuş gibi bir his verir.

Gotik mimari tarzının önemli özelliği sivriliktir. Roma mimarisindeki yaygın kubbeler yerine, dilimli kubbeler, yuvarlak kemerler yerine, sivri ve birbirini kesen kemerler kullanılmıştır. Dini yapılarda aranan diğer bir husus ise büyüklük ve yücelik hissinin uyandırılmasıdır. Pencerelerin bol olması, pencere camlarının renkli olması, çatılardaki okumsu kuleler dikkati çeken diğer özelliklerdir.

Heykelcilik[değiştir | kaynağı değiştir]

Gotik heykeller çoğunlukla katedral ve kilise gibi dini yapılarda girişlerde ve duvarlarda kendilerine yer bulmuşlardır. Sanatçılar heykeller aracılığıyla Hristiyanlığın ilk dönemlerinde olduğu gibi inançlı kişilere görsel bir öğe sunmak amacıyla yapılmıştır. Yalnız, hala ilkçağdaki öğretilerden etkilenen heykelciler için önemli olan, figürdeki kişinin hissettiklerini bakan kişiye vermektir. Gerçeğe benzerlik, perspektif herhangi bir önem taşımaz. Heykelcilikteki etkisi Avrupa'da 12. yüzyıla kadar yaygınlaşmıştır.

Resim[değiştir | kaynağı değiştir]

13. yüzyılın başlangıcıyla Gotik tarzı görsel sanatlarda uygulanmaya başlar. Gotik resim tarzının ilk ve orta aşamasında kişilerin veya perspektiflerin doğal gösterilmesi yerine resimde düzenlemenin ve oranların önemi ve dinî anlamına göre renk kullanımı ön plana geçer. Gotik resim tarzının özelliklerinden biri resimlerde dinî konular gösterilmesidir. Bunun dışında resimlerde asil hayat, avcılık ve bayramlar gibi dünyevi konular da kullanılmıştır.

Alpler'in kuzeyinde Gotik tarzı vitray ve fresk'in önüne geçer. O zamanlarda mimarisinde büyük duvar yapısı önem kazanmasıyla İtalya özel bir rol alır. Fresklerde Gotik tarzı Giotto di Bondone ile sunduğu ve daha önce hiç kullanılmayan doğalcılık ile en yüksek noktasına ulaşır. Doğalcılık fresklere verdiği derinlik ve her figüre verdiği kendine özel yüz ifadelerinden anlaşılır.

13. yüzyılın ortasında Fransa da vitray sanatının yanında minyatür de önem kazanır. Minyatür giderek sadece ayinle ilgili eserlerde değil diğer dünyevi konularla ilgili kitaplarda da kullanılmaya başlar. Bu gelişimin zirvesini Limburg kardeşleri ve eserleri Très Riches Heures (1413-1416) oluşturur.

Freskler[değiştir | kaynağı değiştir]

Minyatür[değiştir | kaynağı değiştir]

Fransa'da ve İngiltere'de Gotik tarzı 1160/70 yıllarında minyatürde uygulanmaya başladı; Almanya'da ise 1300 yılına kadar minyatürde romanesk şekiller kullanıldı. Fransa Gotik döneminin önder ülkesiydi ve minyatürün sanatsal gelişimini belirledi. 15. yüzyılın ikinci yarısında matbaacılığın yaygınlaşmasıyla Gotik döneminden Rönesansa geçiş zamanında minyatür önemini kaybetmeye başladı.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]


Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Nedir? :Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? ile ilgili Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Ne Demektir? Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Açıklaması Nedir? Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Cevabı Nedir? Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Açıklaması? :Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Gerçek mi? :Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? ile ilgili Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Hakkında? :Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? ile ilgili Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? burada bulabilirsiniz. Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Gotik sanat nedir?, Gotik sanat anlamı nedir?, Gotik sanat ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
NGC 7224, Hannover Krallığı, Abbas bin Abdulmuttalib, The Last Shadow Puppets, Abbas bin Abdülmuttalib, Yemen Milli Marşı, The Weeknd in Japan, Harrison Ford, Roberto Firmino, Gökdeniz Bayrakdar, Haseki İli, Wingrave, Hold On Be Strong, Erdem Baş, Tom Tom Tom, Temel çekimler, Mountain Brook, Alabama, NGC 7205, Hocayli, Live Facelift, Oleksandr Aliyev, Qantasın 32 sefer sayılı uçuşu, Hesperange Kalesi, Duracell, Sönmemiş Kireç, Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi, Shirley Jones, NGC 7202, Platyceps najadum, Nenetsler, Pleuronectiformes, James Debbah, Erotik film, NGC 7212, Koca Hüsrev Mehmed Paşa, Gideon Adlon, The Whisperers, NGC 7219, VfL Bochum, Ben Kingsley, NGC 7203, Eryngium leavenworthii, Koma, Aum Shinrikyo, The Sea Devils, NGC 7204, Nicholas Hoult, Laklar, Marmaris Barajı, NGC 7199, Sputnik Krizi, Ahmet Hamdi Üçpınarlar, Fiat Uno, Igor Yevgenyevich Tamm, Scottish League Cup, İzmir Müze Gemiler, Bizarrap, NGC 7206, NGC 7221, Cheatham, İPod Shuffle, 2015 Türkiye adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları, Santo Domingo, Köprübaşı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Engili, Akşehir, Mitsubishi Eclipse Cross, Muharrem Dalkılıç, Santa Fe, Meksiko, Victor Ostrovsky, Altay dili, Asya Otoyolu Projesi, Sue Gardner, İlhan Uralgil, İmparator Hirohito, San Salvador, NGC 7216, Beatrice Mary Victoria Feodore, Dük Henri, Başkortlar, Strahinja Pavlović, San Pedro Sula, Ladislav Potmesil, NGC 7197, Norma Miller, Japonya Demokratik Partisi, Mobil ağ operatörü, Ren Birliği, San Luis Potosí, Levounion Muharebesi, Patrick Star Show, Kesişme teoremi, San Juan, Porto Riko, Matt Ritchie, Omurgasız, Federal Reserv Sistemi, Tolga Savacı, D. H. Lawrence, Ferrimıknatıslık, Metin Coşkun, The Long Con (Lost),
Atila Sertel Kimdir?, Boğazsız İsminin Anlamı Nedir?, Aldo Canti Kimdir?, Vazifeli İsminin Anlamı Nedir?, Sıcak İsminin Anlamı Nedir?, Sobalık Nedir?, Motifli Nedir?, Metruke İsminin Anlamı Nedir?, Hemoroitli İsminin Anlamı Nedir?, Dolmuş İsminin Anlamı Nedir?, Hidrosefal Nedir?, Aylin Doğan Kimdir?, Boğazsak İsminin Anlamı Nedir?, Atila Kaya Kimdir?, Abdulkadir Baydur Kimdir?, Yamuk Yumuk Nedir?, Aldo Bobadilla Kimdir?, Motamot Nedir?, Boğazlı İsminin Anlamı Nedir?, Hemhudut İsminin Anlamı Nedir?, Dolmalık İsminin Anlamı Nedir?, Hidrolojik Nedir?, Atila Işık Kimdir?, Vazııkanun İsminin Anlamı Nedir?, Sıcacık İsminin Anlamı Nedir?, Bülent Maşaoğlu Kimdir?, Seda Bozdağ Güzelkaya Kimdir?, Bodur İsminin Anlamı Nedir?, Atila Emek Kimdir?, Hemhâl İsminin Anlamı Nedir?, Dolma İsminin Anlamı Nedir?, Aldo Benítez Kimdir?, Vazıh İsminin Anlamı Nedir?, Sezgisel İsminin Anlamı Nedir?, Metruk İsminin Anlamı Nedir?, Bluzsuz İsminin Anlamı Nedir?, Jiyan Aybar Kimdir?, Yamru Yumru Nedir?, Hemen İsminin Anlamı Nedir?, Dolgunca İsminin Anlamı Nedir?, Hidrojeolojik Nedir?, Dolgunca Nedir?, Kazakistan bayrağı Anlamı Nedir, Kazakistan bayrağı Nasıl Oluştu, Kazakistan bayrağı Tarihi, Kazakistan bayrağı Renkleri, Kazakistan bayrağı Tasarımı, Bluzlu İsminin Anlamı Nedir?, Yahya Bahadır Kimdir?, Aldo Baéz Kimdir?, Vazelinsiz İsminin Anlamı Nedir?, Sezgili İsminin Anlamı Nedir?, Metropoliten İsminin Anlamı Nedir?, Bloksuz İsminin Anlamı Nedir?, Slavca Nedir?, Morumtırak Nedir?, Hemcins İsminin Anlamı Nedir?, Dolgun İsminin Anlamı Nedir?, Sinan Demircioğlu Kimdir?, Aldo Angoula Kimdir?, Bloke İsminin Anlamı Nedir?, Vazelinli İsminin Anlamı Nedir?, Sezaryensiz İsminin Anlamı Nedir?, Metrolojik İsminin Anlamı Nedir?, Atif Dudaković Kimdir?, Feremez Tuncay Kimdir?, Yamçısız Nedir?, Morumsu Nedir?, Rüstem Avcı Kimdir?, Hemayar İsminin Anlamı Nedir?, Dolgulu İsminin Anlamı Nedir?, Dolgulu Nedir?, Mehmet Önder Mutlu Kimdir?, Bizar İsminin Anlamı Nedir?, Aldo Kimdir?, Vatlık İsminin Anlamı Nedir?, Sezaryenli İsminin Anlamı Nedir?, Metrik İsminin Anlamı Nedir?, Yamçılı Nedir?, Skgökvjcufmfch Nedir?, Morityuslu Nedir?, Biz Biçiminde İsminin Anlamı Nedir?, Hematolojik İsminin Anlamı Nedir?, Dolaysız İsminin Anlamı Nedir?, Hidrobiyolojik Nedir?, Atılgan Gümüş Kimdir?, Biyonik İsminin Anlamı Nedir?, Aldin Čajić Kimdir?, Yaman Yahşi Nedir?, Atılay Uluışık Kimdir?, Vatansız İsminin Anlamı Nedir?, Seyyibe İsminin Anlamı Nedir?, Metrajlı İsminin Anlamı Nedir?, Helmintolojik İsminin Anlamı Nedir?, Dolaylı İsminin Anlamı Nedir?, Hidratlı Nedir?, Özlem Teke Kimdir?, Mehmet Musa Çakır Kimdir?, Katar bayrağı Anlamı Nedir, Katar bayrağı Nasıl Oluştu, Katar bayrağı Tarihi, Katar bayrağı Renkleri, Katar bayrağı Tasarımı, Biyometeorolojik İsminin Anlamı Nedir?, Murat Atıl Kimdir?, Siyasetsiz Nedir?, Helmeli İsminin Anlamı Nedir?, Dolayı İsminin Anlamı Nedir?,