Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir?

Finans Nedir?

Finans Nedir?, Finans Nerededir?, Finans Hakkında Bilgi?, Finans Analizi? Finans ilgili Finans ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Finans ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Finans Ne Anlama Gelir Finans Anlamı Finans Nedir Finans Ne Anlam Taşır Finans Neye İşarettir Finans Tabiri Finans Yorumu 

Finans Kelimesi

Lütfen Finans Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Finans İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Finans Kelimesinin Anlamı? Finans Ne Demek? ,Finans Ne Demektir? Finans Ne Demektir? Finans Analizi? , Finans Anlamı Nedir?,Finans Ne Demektir? , Finans Açıklaması Nedir? ,Finans Cevabı Nedir?,Finans Kelimesinin Anlamı?,Finans Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Finans Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Finans Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Finans Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Finans Kelimesinin Anlamı Nedir? Finans Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Finans Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Finans Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Finans - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Finans

Finans Nedir? Finans Ne demek? , Finans Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Finans Kelimesinin Anlamı? Finans Ne Demek? Finans Ne Demektir? ,Finans Analizi? Finans Anlamı Nedir? Finans Ne Demektir?, Finans Açıklaması Nedir? , Finans Cevabı Nedir? , Finans Kelimesinin Anlamı?






Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir?

Finans

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Finans, para, para birimi ve sermaye varlıkları üzerine çalışma ve disiplindir. Para, varlık, mal ve hizmetler’in üretim, dağıtım ve tüketim çalışması ekonomi ile ilişkilidir ancak eşanlamlı değildir. (finansal ekonomi bilim dalı ikisi arasında köprü kurar).

Finans faaliyetleri, finansal sistemler içinde çeşitli kapsamlarda yer alır, bu nedenle alan kabaca kişisel, kurumsal ve kamu maliyesi olarak bölünebilir.

Finans kelimesinin birkaç tanımı vardır:

Finans; ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir. Kişilerin veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleridir. İşletme ve ekonominin ortak dalıdır.

Finans, varlıklara risklerine ve geri kazanım oranlarına göre değer kazanır. Finansal analiz ve kararlarda önemli olan etken paranın zamansal değeridir.

Bir finansal sistemde varlıklar, örneğin para birimleri, krediler, bonolar, hisseler, hisse senetleri, opsiyonlar, vadeli işlemler, vb. finansal araçlar olarak alınır, satılır veya ticareti yapılır. Değeri en üst düzeye çıkarmak ve kaybı en aza indirmek için varlıklar ayrıca bankada saklanabilir, yatırım yapılabilir ve sigortalı olabilir. Uygulamada, riskler herhangi bir mali eylemde ve kuruluşta her zaman vardır.

Finans alanları[değiştir | kaynağı değiştir]

Bireysel finans[değiştir | kaynağı değiştir]

Varlık yönetimi danışmanlığı - burada finansal danışman müşteriye uygun yatırım stratejisi konusunda danışmanlık yapar.

Bireysel finans kişinin ya da ailenin bütçe, sigorta, tasarruf, yatırım, kredi gibi konularda kararları ve faaliyetleridir. Kişiyi ya da aileyi belirsizliklerden ve risklerden korumaya çalışır. Uzman kurumlardan yardım alınabildiği gibi çeşitli bireysel finans yazılımları da kullanılabilir.

Kişisel finans, "gelecekteki risk olasılığını da göz önünde bulundururken, parasal harcamaları ve tasarrufu dikkatli bir şekilde planlamak" olarak tanımlanır.[1] Kişisel finans eğitime ödeme yapmayı, gayrimenkul gibi dayanıklı malları ve arabaları finanse etmeyi, sigorta almayı, yatırım yapmayı ve emeklilik için birikim yapmayı içerebilir.[2] Kişisel finans kredi veya diğer borç yükümlülükleri için ödemeyi de içerebilir. Kişisel finansın ana alanları gelir, harcama, tasarruf, yatırım ve koruma olarak kabul edilir.[3]

Finansal Planlama Standartları Kurulu tarafından ana hatlarıyla belirtilen aşağıdaki adımlar[4], bir kişinin olası güvenli kişisel finans planını aşağıdakilerden sonra anlayacağını gösterir:

 • Öngörülemeyen kişisel olaylara karşı koruma sağlamak için sigorta satın almak;
 • Vergi politikalarının, sübvansiyonların veya cezaların kişisel finans yönetimi üzerindeki etkilerini anlamak;
 • Kredinin bireysel mali durum üzerindeki etkilerini anlamak;
 • Bir tasarruf planı geliştirmek veya büyük satın alımlar için finansman (araba, eğitim, ev);
 • Ekonomik istikrarsızlık ortamında güvenli bir finansal gelecek planlamak;
 • Bir çek ve/veya tasarruf hesabı takip etmek;
 • Emeklilik veya diğer uzun vadeli harcamalar için hazırlanmak.[5]

İşletme finansı[değiştir | kaynağı değiştir]

1602'de kurulan Hollanda Doğu Hindistan Şirketi (VOC), baharat tüccarı olarak başladı ve aynı yıl dünyanın İlk halka arzıyla "halka açıldı".

Kurumsal finansman, yöneticilerin şirketin değerini hissedarlar nezdinde artırmak için yaptıkları işlemler, şirketlerin fon kaynakları ve sermaye yapısı ve finansal kaynakları tahsis etmek için kullanılan araçlar ve analizlerle ilgilenir. Kurumsal finans prensip olarak, yalnızca şirketler yerine tüm firmaların finansal yönetimini inceleyen yönetim finansından farklı olsa da, kavramlar tüm firmaların finansal sorunlarına uygulanabilir[6] ve bu alan daha sonra genellikle "işletme finansı" olarak anılır.

Tipik olarak, "kurumsal finansman", risk ve kârlılığı dengelerken, kuruluşun varlıklarının değerini, stokunu ve hissedarlarına getirisini artırmaya yönelik uzun vadeli hedefle ilgilidir. Bu [7] üç ana alanı içerir:

 1. Sermaye bütçelemesi: hangi projelere yatırım yapılacağını seçmek - burada, değeri doğru bir şekilde belirlemek çok önemlidir, çünkü varlık değerleri hakkındaki yargılar "yap ya da boz" olabilir [8]
 2. Temettü politikası: "fazla" fonların kullanımı - bunlar işletmeye yeniden yatırılacak mı yoksa hissedarlara mı iade edilecek?
 3. Sermaye yapısı: kullanılacak finansman karışımına karar vermek - burada borç taahhütleri ile sermaye maliyeti arasındaki en uygun sermaye karışımını bulmaya çalışmak

İkincisi, yukarıdaki gibi yatırım bankacılığı ve menkul kıymet ticareti ile bağlantı kurar, çünkü toplanan sermaye genel olarak borç, yani şirket tahvilleri ve özsermaye, genellikle borsaya kote hisselerden oluşur.

Finansal yöneticiler - yani kurumsal finansörlerden farklı olarak - karlılık, nakit akışı ve "işletme sermayesi yönetimi" (envanter, kredi ve borçlular) gibi kısa vadeli unsurlara daha fazla odaklanarak, firmanın finansal ve operasyonel hedeflerini karlı ve güvenli bir şekilde yürütmesini sağlar.;; yani: (1) hem vadesi gelen kısa vadeli borç geri ödemelerine hem de planlanmış uzun vadeli borç ödemelerine hizmet verebilir ve (2) devam eden ve yaklaşan operasyonel giderler için yeterli nakit akışına sahip olmalıdır.

İşletme finansı ya da finansal yönetimin amacı bir işletmenin aktiviteleri için fon sağlamaktır. Finansal yönetim genellikle kârlılık ve riskin dengelenmesini gerektirirken, işletmenin kazancını ve değerini en yükseğe taşımaya çalışır.

Kamu maliyesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Kamu maliyesi; devlet ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan harcamaları ve gerekli gelirleri inceler, dengelemeye çalışır.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Personal Finance - Definition, Overview, Guide to Financial Planning". Corporate Finance Institute (İngilizce). 28 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2019. 
 2. ^ Publishing, Speedy (25 Mayıs 2015). Finance (Speedy Study Guides) (İngilizce). Speedy Publishing LLC. ISBN 978-1-68185-667-4. 
 3. ^ "Personal Finance - Definition, Overview, Guide to Financial Planning". Corporate Finance Institute (İngilizce). 28 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2020. 
 4. ^ Snowdon, Michael, (Ed.) (2019), "Financial Planning Standards Board", Financial Planning Competency Handbook (İngilizce), John Wiley & Sons, Ltd, ss. 709-735, doi:10.1002/9781119642497.ch80, ISBN 9781119642497 
 5. ^ Kenton, Will. "Personal Finance". Investopedia (İngilizce). 18 Ağustos 2000 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2020. 
 6. ^ Pamela Drake and Frank Fabozzi (2009). What Is Finance? 23 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 7. ^ See Aswath Damodaran, Corporate Finance: First Principles 17 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 8. ^ Irons, Robert (July 2019). The Fundamental Principles of Finance. Google Books: Routledge. ISBN 9781000024357. 11 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2021. 

Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Nedir? :Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? ile ilgili Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Ne Demektir? Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Açıklaması Nedir? Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Cevabı Nedir? Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Açıklaması? :Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Gerçek mi? :Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? ile ilgili Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Hakkında? :Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? ile ilgili Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? burada bulabilirsiniz. Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Finans nedir?, Finans anlamı nedir?, Finans ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Hafik, İsveç hükümdarları listesi, Recep Burak Yılmaz, Lehrte, Gıda güvenliği risk analizi, Saša Lošić, Hafci Muharebesi, Arkadiusz Głowacki, Hafız Ahmed Paşa, Endüstriyel süreçler, Myanmar merkezli havayolu şirketleri listesi, Hadise (ilçe), Türkiyede yayın yapan televizyon kanalları listesi, Samsunspor başkanları listesi, Hadise, Irak, Pat McGuigan, Hadis, Hadim Mesih Mehmed Paşa, Advance Australia Fair, Birgit Õigemeel, Hadım Sinan Paşa, Hadim Sinan Paşa, NGC 489, Hadım Süleyman Paşa, Hadim Hasan Paşa, Hadım Hasan Paşa, Zeynep Heyzen Ateş, Amanlis, 2010 Mentawai depremi ve tsunamisi, Hadım Ali Paşa (Sadrazam), İşkodra Kuşatması (1474), 2007 AFC Asya Kupası, Hadım Ali Paşa, Juliana de Aquino, Muzaffer Ayata, Hacker, South African Airways, Bodo, Chris Evert, Walid Mesloub, Hacim, Babil İmparatorluğu, Sivas Ulu Camii, Dundy ilçesi, Nebraska, Mapungubwe Krallığı, Mardinde 1935 Türkiye genel seçimleri, Amerika Birleşik Devletleri temyiz mahkemeleri, Hac (İslam), Hiroaki Kamijo, Ekonomik planlama, Seksüel, Hacı Salih Paşa, Bnei Menaşe, Mansfield, Teksas, Fahl Muharebesi, Hacı Paşa, Ludvík Daněk, TRT Kent Radyo İstanbul, Nova deca, Kültürel Feminizm, Hacı Halil Paşa, Alaungpaya, Litvanca, Hacı Hüsam Efendi, Birthe Wilke, Hacı Ahmed Efendi, Unreal Engine Oyun Listesi, Letonya devlet başkanları listesi, Badwater Havzası, İspanyanın özerk bölgeleri, Ulusal liberalizm, 1809, Iron Man maçı, Knudsen sayısı, Rúben Amorim, Hacı İvaz Mehmed Paşa, Tsukubai, Lia Manoliu, Habire, Jennie, Jennie, Aziz Michael Kilisesi, Lesotho bayrağı, Ebabil, Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ulusal marşı, Ağrı milletvekilleri listesi, Trinity testi, Apodiformes, Boran, Symphony X, Kral Davud, Scott Pilgrim vs. the World, Haşim İşcan, Yitzhak Herzog, Yunanistan Millî Kütüphanesi, Isco, isco, Yakov Belopolskiy, Recai Türeli, Dalek, Leuconostocaceae,
Atilla Gülan Kimdir?, Emre Karabacak Kimdir?, Yangaz Nedir?, Ekrem Erdin Kimdir?, Hercaice İsminin Anlamı Nedir?, Dopdolu İsminin Anlamı Nedir?, Bombeli İsminin Anlamı Nedir?, Yeşim Karadağ Kimdir?, Atilla Girgin Kimdir?, Adrián Aldrete Kimdir?, Vefasız İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhi İsminin Anlamı Nedir?, Mevsimli Mevsimsiz İsminin Anlamı Nedir?, Bolca İsminin Anlamı Nedir?, Soğdca Nedir?, Hercai İsminin Anlamı Nedir?, Donuk İsminin Anlamı Nedir?, Hikmetli Nedir?, Atilla Dorsay Kimdir?, Berkay Akkuş Kimdir?, Bol İsminin Anlamı Nedir?, Sophie Aldred Kimdir?, Vefalı İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatsiz İsminin Anlamı Nedir?, Mevrut İsminin Anlamı Nedir?, Soğansı Nedir?, Mökkem Nedir?, Herbivor İsminin Anlamı Nedir?, Donlu İsminin Anlamı Nedir?, Donlu Nedir?, Niler Albayrak Kimdir?, Boklu İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Enes Süzen Kimdir?, Atilla Ateş Kimdir?, Möblesiz Nedir?, Bok İsminin Anlamı Nedir?, Her Bir İsminin Anlamı Nedir?, Don Yağı İsminin Anlamı Nedir?, Vefakâr İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatli İsminin Anlamı Nedir?, Mevkut İsminin Anlamı Nedir?, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Boğunuk İsminin Anlamı Nedir?, Resül Kaplan Kimdir?, Soğanımsı Nedir?, Mozambikli Nedir?, Hepçil İsminin Anlamı Nedir?, Dominikli İsminin Anlamı Nedir?, Dominikli Nedir?, Aldo Polo Kimdir?, Atilla Atalay Kimdir?, Veciz İsminin Anlamı Nedir?, Sığ İsminin Anlamı Nedir?, Mevdu İsminin Anlamı Nedir?, Boğumlu İsminin Anlamı Nedir?, Nilay Barkın Kimdir?, Atilla Andaç Yapıcıer Kimdir?, Yanaklı Nedir?, Sofralık Nedir?, Motorsuz Nedir?, Hepatolojik İsminin Anlamı Nedir?, Dominant İsminin Anlamı Nedir?, Higroskopik Nedir?, Boğum Boğum İsminin Anlamı Nedir?, Muhammet Bahadır Ayas Kimdir?, Aldo Leão Ramírez Kimdir?, Vebalı İsminin Anlamı Nedir?, Yonca Mete Soy Kimdir? Yonca Mete Soy Nereli Yonca Mete Soy Kaç Yaşında?, Sıfır İsminin Anlamı Nedir?, Mevcut İsminin Anlamı Nedir?, Mehmet Ali Doğu Kimdir?, Atilla Alpar Kimdir?, Boğuk Boğuk İsminin Anlamı Nedir?, Sofiyane Nedir?, Hennez İsminin Anlamı Nedir?, Domestik İsminin Anlamı Nedir?, Higrometrik Nedir?, Aldo Duscher Kimdir?, Boğuk İsminin Anlamı Nedir?, Vazifeşinas İsminin Anlamı Nedir?, Sıçrayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Bilgehan Tuba Tiryaki Kimdir?, Hendesi İsminin Anlamı Nedir?, Dolusu İsminin Anlamı Nedir?, Higrofil Nedir?, Dolusu Nedir?, Boğucu İsminin Anlamı Nedir?, İsmet Güneşhan Kimdir?, Aldo Corzo Kimdir?, Vazifeperver İsminin Anlamı Nedir?, Sıcakkanlı İsminin Anlamı Nedir?, Mevâlî İsminin Anlamı Nedir?, Kenya bayrağı Anlamı Nedir, Kenya bayrağı Nasıl Oluştu, Kenya bayrağı Tarihi, Kenya bayrağı Renkleri, Kenya bayrağı Tasarımı, Boğmaklı İsminin Anlamı Nedir?, Yamyaş Nedir?, Sofistik Nedir?, Leman Sivri Kimdir?, Motifsiz Nedir?, Birgül Yıldız Günay Kimdir?, Hemzemin İsminin Anlamı Nedir?,