Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir?

Elektriksel empedans Nedir?

Elektriksel empedans Nedir?, Elektriksel empedans Nerededir?, Elektriksel empedans Hakkında Bilgi?, Elektriksel empedans Analizi? Elektriksel empedans ilgili Elektriksel empedans ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Elektriksel empedans ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Elektriksel empedans Ne Anlama Gelir Elektriksel empedans Anlamı Elektriksel empedans Nedir Elektriksel empedans Ne Anlam Taşır Elektriksel empedans Neye İşarettir Elektriksel empedans Tabiri Elektriksel empedans Yorumu 

Elektriksel empedans Kelimesi

Lütfen Elektriksel empedans Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Elektriksel empedans İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Elektriksel empedans Kelimesinin Anlamı? Elektriksel empedans Ne Demek? ,Elektriksel empedans Ne Demektir? Elektriksel empedans Ne Demektir? Elektriksel empedans Analizi? , Elektriksel empedans Anlamı Nedir?,Elektriksel empedans Ne Demektir? , Elektriksel empedans Açıklaması Nedir? ,Elektriksel empedans Cevabı Nedir?,Elektriksel empedans Kelimesinin Anlamı?,Elektriksel empedans Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Elektriksel empedans Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Elektriksel empedans Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Elektriksel empedans Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Elektriksel empedans Kelimesinin Anlamı Nedir? Elektriksel empedans Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Elektriksel empedans Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Elektriksel empedans Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Elektriksel empedans - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Elektriksel empedans

Elektriksel empedans Nedir? Elektriksel empedans Ne demek? , Elektriksel empedans Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Elektriksel empedans Kelimesinin Anlamı? Elektriksel empedans Ne Demek? Elektriksel empedans Ne Demektir? ,Elektriksel empedans Analizi? Elektriksel empedans Anlamı Nedir? Elektriksel empedans Ne Demektir?, Elektriksel empedans Açıklaması Nedir? , Elektriksel empedans Cevabı Nedir? , Elektriksel empedans Kelimesinin Anlamı?


Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir?

Öz empedans

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Elektriksel empedans sayfasından yönlendirildi)
Öz direncin grafiksel gösterimi

Öz direnç (Empedans), maddenin kimyasal özelliğinden dolayı direncinin artması ya da azalmasına neden olan her maddeye özgü ayırt edici bir özelliktir. Farklı maddelerin empedansları aynı olabilir ama öz dirençleri aynı olamaz. R= Lq/Q dur. (Rezistif Direnç= Uzunluk*öz direnç/kesit, (empedans ya da elektriksel empedans olarak da adlandırılır) Alternatif akım'a (İngilizce'de AC) karşı koyan zorluk olarak adlandırılır. İçinde kondansatör ve endüktans gibi zamanla değişen değerlere sahip olan elemanlar olan devrelerde direnç yerine öz direnç kullanılmaktadır. Öz direnç gerilim ve akımın sadece görünür genliğini açıklamakla kalmaz, ayrıca görünür fazını da açıklar. DA (DC) devrelerinde öz direnç ile direnç arasında hiçbir fark yoktur. Direnç sıfır faz açısına sahip öz direnç olarak adlandırılabilir.

Öz direncin genellikle sembolü ile gösterilir ve hem genliğini hem de fazını ifade eden gösterim 'dir. Bununla beraber karmaşık sayı ifadesi devre analizi uygulamalarında daha sık kullanılır. Empedans (öz direnç) ifadesi ilk olarak Temmuz 1886'da Oliver Heaviside tarafından kullanıldı.[1][2] 1893'te Arthur Kennelly de öz direnci karmaşık sayılarla ilk kullanandı.[3]

Öz direnç, frekans domeninde gerilimin akıma bölümüdür. Diğer ifadeyse, gerilim–akım oranı belirli ω sıklıktaki tek bir karmaşık kuvvettir. Öz direnç genellikle karmaşık sayıdır. Fakat bu karmaşık sayı, Uluslararası Birimler Sistemi (SI)'ya göre direnç ile aynı birime sahiptir ve o da ohm'dur. Sinüzoid bir akım veya gerilim için, Karmaşık öz direncin kutupsal form, gerilim ve akımın genlik ve fazını ifade eder. Özellikle,

  • Karmaşık öz direncin genliği, voltaj genliğinin akımın genliğine oranıdır.
  • Karmaşık öz direncin fazı, akımla gerilim arasındaki faz farkıdır.

Empedansın çarpmaya göre tersi admittanstır (örn, admittans akımın gerilime oranıdır ve siemens olarak bilinir. Eskiden birimi mho idi.)

Karmaşık öz direnç[değiştir | kaynağı değiştir]

Öz direnç bir karmaşık büyüklük ile ifade edilir ve karmaşık öz direnç ifadesi de kullanılabilir. Kutupsal form hem genliği hem de faz karakteristiklerini uygun olarak karşılıyor,

Burada büyüklüğü, gerilim fark genliğinin akım fark genliğine oranıdıyken, değişkeni, gerilim ile akım arasındaki faz farkını verir ve sanal kısımdır. Kartezyen formunda,

Burada öz direncin, gerçel kısmı resistans (direncini) ve sanal kısmı da reaktansını verir.

Öz direnci daha uygun yapmak için kartezyen formuna ekleyip çıkartmak gerekir. Çarpma veya bölme gibi işlemlerde kutupsal form kullanılmak daha basittir. Bir devrede iki paralel öz direnç arasındaki toplam öz direnci bulmak için, hesaplamada formları birkaç kez birbirine dönüştürmek gerekebilir. Formların dönüşümü için normal karmaşık sayıların dönüşüm kuralları uygulanır.

Ohm kanunu[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir AA devresinde yüküne paralel bağlı gerilim kaynağı ve aynı yüke seri bağlı bir akım kaynağı .

Öz direncin anlamı Ohm kanununda daha iyi anlaşılabilir.[4][5]

Öz direncin büyüklüğü , belirli bir direnç gibidir. Belirli bir akımı altında öz direncine karşı gerilimin şiddetidir. Faz faktörü, fazına göre akımın gerilimden geri kaldığını söyler (örn, zaman domeninde akım sinyali, gerilim sinyali isteği üzerine o ana göre kadar değiştirildi).[6]

Ohm kanunlarını AA devrelerine uygulayarak öz direnç genişletilir. Gerilim bölücü, akım bölücü, Thevenin teoremi ve Norton Teoremi gibi DA (DC) devre analizindeki diğer sonuçlar da AA devrelerine, direnç yerine öz direnç konularak uygulanabilir.

Karmaşık gerilim ve akım[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir devredeki toplam öz direnç, direnç sembolü ile aynı şekilde (US ANSI veya DIN Avro) veya etiketli bir kutu şeklinde çizilebilir.

Hesaplamaları basitleştirmek için, sinüzoidal gerilim ve akım dalgaları, yaygın olarak karmaşık değerli fonksiyonlar şu şekilde ifade edilir: ve .[7][8]

Öz direnç, yukarıdaki niceliklerin oranı olarak tanımlanır.

Bunları Ohm kanununa uygularsak;

Bu, tüm 'ler için geçerlidir. Büyüklük ve fazı şu şekilde eşitleyebiliriz:

Büyüklük eşitliği, Ohm kanununun gerilim ve akım genliklerine uygulanmış haline benzerken ikinci eşitlik faz ilişkisini açıklar.

Karmaşık ifadenin geçerliliği[değiştir | kaynağı değiştir]

Karmaşık üs kullanılarak yukarıdaki ifade şu şekle dönüştürülebilir (Euler formülüne göre):

örn, gerçek değerli sinüzoidal fonksiyon (bizim gerilim ve akım dalgasını ifade eder), iki karmaşık değerli fonksiyona ayrılabilir. Süperpozisyon ilkesine göre, sol taraftaki sinüzoidin davranışını, sağ taraftaki gibi iki karmaşık terimin davranışı gibi ayırarak analiz edebiliriz. Sadece sağ taraftaki bir terimin analizi gerçekleştirme bize diğeri için de benzer sonuç verecektir. Herhangi bir hesaplama sonunda, gerçel değerli sinüzoidleri şu ifade de yerine koyabiliriz:

Diğer ifadeyse, basitçe sonucun gercel kısmı elde edilir.

Fazörler[değiştir | kaynağı değiştir]

Fazör, genellikle üstel formda ifade edilen sabit bir karmaşık sayıdır. Zamanın sinüzoidal fonksiyonunun karmaşık genliğini belirtir. Fazörler, sinüzoidlerin bulunduğu hesaplamaları basitleştirmek için elektrik mühendisleri tarafından kullanılırlar. Diferansiyel eşitliği cebirsel ifadeye dönüştürmek için kullanılırlar.

Bir devre elemanı olan öz direnç, fazör gerilim elemanının, fazör akım elemanına oranı olarak tanımlanabilirken ayrıca göreceli olarak gerilim ve akımın genliğini ve fazını da ifade eder. Buradaki fazör, yukarıda verilen Ohm kanunundaki ifadesidir.

Aygıtsal örnekler[değiştir | kaynağı değiştir]

Eşitliklerde bobin ve kondansatörlerin öz direncinin faz açıları görülüyor. Kondansatörün gerilimi, akımını kadarlık bir farkla takip ederken, bobinin gerilimi ise akımını kadarlık bir farkla takip ediyor. Özdeş gerilim ve akım genlikleri, her birinin öz dirençlerinin büyüklüklerinin birbirine eşit olduğunu gösteriyor.

İdeal bir direncin empedansı tamamen gerçeldir ve rezistif empedans olarak ifade edilir:

İdeal bobinler ve kondansatörler tam sanal reaktif empedansa sahiptirler:

Aşağıdaki öşdeşlikler sanal birim ve onun karşıtları içindir:

Buradan bobin ve kondansatörün empedanslarını kutupsal formda şöyle yazabiliriz:

Büyüklük, belirli bir akım genliği için, öz dirençteki, gerilimin genliğinin değişmesi, üstel faktörlerin faz ilişkisini verir.

Aygıta özgü öz direç türetme[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıda, üç temel devre elemanı olan direnç, kondansatör ve bobin'in öz dirençlerinin türetilmesi gösteriliyor. Herhangi rastgele sinyalin gerilim ve akımı arasındaki ilişkiyi tanımlamak için, bu türetimlerde her rastgele sinyalin, Fourier analiziyle sinüzoidlerin toplamına yaklaşık olduğunda, sinüzoidal sinyaller varsayılacak.

Direnç[değiştir | kaynağı değiştir]

Direnç için şöyle bir ilişki vardır:

Bu, Ohm kanununun basit ifadesidir.

Gerilim sinyaline göre,

olur.

Buradan

Bu, AA (AC) gerilim genliğinin, AA akım genliğine oranının gibi bir direnç olduğunu gösteriyor ve AA gerilimini, AA akımının 0 dereceyle takip eden bir direnç olduğunu söylüyor.

Bu sonuç genellikle şu biçimde kısaltılır:

Kondansatör[değiştir | kaynağı değiştir]

Konsansatör için ise şöyle bir ilişki vardır:

Gerilim sinyaline göre

olur.

Buradan

Sonrasında

Bu, AA (AC) gerilim genliğinin, AA akım genliğine oranının gibi bir kondansatör olduğunu gösteriyor ve AA gerilimini, AA akımını -90 dereceyle takip eden bir kondansatör olduğunu söylüyor.

Bu sonuç genellikle kutupsal formda şöyle kısaltılır;

veya Euler formülünü uygulayarak;

Bobin[değiştir | kaynağı değiştir]

Bobin için şöyle ilişki vardır:

Bu sefer akım sinyaline göre

olur

Buradan,

Sonrasında,

Bu, AA (AC) gerilim genliğinin, AA akım genliğine oranının gibi bir bobin olduğunu gösteriyor ve AA gerilimini, AA akımını 90 dereceyle takip eden bir bobin olduğunu söylüyor.

Bu sonuç kutupsal forma genellikle şöyle kısaltılabilir; :

Veya daha basit olarak Euler formülü kullanılarak; :

Resistans ve reaktans[değiştir | kaynağı değiştir]

Direnç ve reaktans öz direncin genlik ve fazını birlikte şu şekilde ifade ederler:

Birçok uygulamada gerilim ve akımın göreceli fazı, çok da önemli olmadığında, sadece öz direncin genliği önemlidir.

Direnç[değiştir | kaynağı değiştir]

Direnç öz direncin gercel kısmıdır. Tam rezistif empedanslı bir aygıtta, akım ve gerilim arasında faz farkı yoktur.

Reaktans[değiştir | kaynağı değiştir]

Reaktans , öz direncin sanal kısmını ifade eder. Sonlu reaktansa sahip bir bileşenin, akımı ile gerilimi arasında kadar bir faz farkı vardır.

Tam reaktif bileşeninde, sinüzoidal gerilim, akımın tam çeyrek evre farkladır. Bu, bileşenin, devredeki enerjiyi çektiği ve sonra tekrar devreye geri verdiği anlamına gelir Saf reaktans hiçbir güç harcamaz.

Kapasitif reaktans[değiştir | kaynağı değiştir]

Kondansatör tam reaktif empedansa sahiptir, o da sinyal frekansı ile ters orantılıdır. Kondansatör, bir yalıtkanla (dielektrik olarak da bilinir) ayrılan iki iletkenden oluşur.

Düşük frekanslarda kondansatör açık devredir ve yalıtkandan akan yük yoktur...

İndüktif reaktans[değiştir | kaynağı değiştir]

İndüktif reaktans , sinyal frekanslı ve indüktans ile orantılıdır.

Bobin iletken sargılardan oluşur. Elektromanyetik indükleme, Faraday yasasına göre, manyetik alanının yük miktarından dolayı bir akım çevriminde, emk'sını geri verir (akıma karşı gerilim)

sarımlı bir bobindeki emk;

Geri emk, akan akımın karşısındaki kaynaktır. Sabit doğru akımda sıfır yük vardır ve bobin kısa devre gibi gözükür. Alternatif akım ortalama bir zamanda yüke sahiptir ve frekansla orantılıdır. Bundan dolayıdır ki indüktif reaktans frekansla artar.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Science, p. 18, 1888
  2. ^ Oliver Heaviside, Elektrikçi, p. 212, 23 Temmuz 1886'da Elektriksel sayfalara yazıldı, p64, AMS Bookstore, ISBN 0-8218-3465-7
  3. ^ Kennelly, Arthur. Öz direnç (IEEE, 1893)
  4. ^ AC Ohm's law 19 Şubat 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Hyperphysics
  5. ^ Horowitz, Paul (1989). "1". The Art of Electronics. Cambridge University Press. ss. 32-33. ISBN 0-521-37095-7. 
  6. ^ Capacitor/inductor phase relationships 3 Ağustos 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Yokogawa
  7. ^ Complex impedance 19 Temmuz 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Hyperphysics
  8. ^ Horowitz, Paul (1989). "1". The Art of Electronics. Cambridge University Press. ss. 31-32. ISBN 0-521-37095-7. 

Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Nedir? :Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? ile ilgili Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Ne Demektir? Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Açıklaması Nedir? Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Cevabı Nedir? Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Açıklaması? :Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Gerçek mi? :Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? ile ilgili Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Hakkında? :Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? ile ilgili Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? burada bulabilirsiniz. Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Elektriksel empedans nedir?, Elektriksel empedans anlamı nedir?, Elektriksel empedans ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Lithobates, Laçın Rayonu, İsviçre Fransızcası, Walter Sickert, Spermophora vyvato, Türkiye Kalkınma Bankası, Ahmet Cemil Tunç, Salvia foveolata, Beyaz hindiba, Adult Contemporary, Zelotes butembo, Kurukahveci Mehmet Efendi, 1906 San Francisco depremi, Nicole Perlman, England, Durrës, Fossa fossana, Roman dilleri, Robert Bourassa, Aphonopelma belindae, Klavulanik asit, Methanopyrales, Beyzavî, Lola ve Bilidikid, IV. Andronikos, Plaka zırh, Miner County, Buzul Çağı, NGC 7238, Somali İç Savaşı, Michael Reiziger, Yeni Güney Galler, Greenday, Billy Elliot, Tephrozosterops, Belo Horizonte, Ptolemaik, Belfast Uluslararası Havalimanı, Güzide Kasacı, Sosyal psikoloji, 2008, Dertler İnsanı, 5 Eylül 2016 Suriye saldırıları, Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi, Ara bellek, Türkmen Devlet Mimarlık ve İnşaat Enstitüsü, Bizans donanması, Portuñol, J. G. Fichte, Cranendonck, Tai Gölü, TDK Corporation, Mauricio Martín Romero, NGC 7112, Ultraviyole ışık, Türkiye yassı solucanlar listesi, Mikel Arruabarrena Aranbide, Hollanda hükümdarları listesi, Akıl hastanesi, Zimbabve doları, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi, Katinka, Aydın, Vipera latasei, NGC 2645, Jiangsu, Bled, İş elbisesi, Farid Mansurov, Haje, Gorinchem, krimpen aan den ijssel, Krimpen aan den IJssel, Birleşmiş Milletler bayrağı, En uzun nehirler listesi, Millî Savunma Bakanlığı Arşiv Müzesi, Tanel Padar, WWE NXT, Bellapais Manastırı, Fransadaki Yahudi Kurumları Temsilcileri Konseyi, Etia, Ruh Emiciler, Paskalya, Malé, Leptotyphlops, Christopher Stone, San Simeon, Kaliforniya, Salpiglossis, 2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali, My Name Is, 2012 Yaz Paralimpik Oyunları, Akad İmparatorluğu, Michel Ney, Dinsizler listesi, Salvia brandegeei, Ann Hibner Koblitz, Viktor Saneyev, Beni Kelb, Demokratik Toplum Partisinin kapatılma davası, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık,
Toplum Bilimsel Nedir?, Fodulca Nedir?, Ayla Bedirhan Çelik Kimdir?, Harun Özgür Yıldızlı Kimdir?, Samara bayrağı Anlamı Nedir, Samara bayrağı Nasıl Oluştu, Samara bayrağı Tarihi, Samara bayrağı Renkleri, Samara bayrağı Tasarımı, Figen Yıldırım Kimdir?, Flüoresan Nedir?, Ayhan Özçelik Kimdir?, Toplanık Nedir?, İzzet Kaplan Kimdir?, Mühip Kanko Kimdir?, Prensin Bayrağı Anlamı Nedir, Prensin Bayrağı Nasıl Oluştu, Prensin Bayrağı Tarihi, Prensin Bayrağı Renkleri, Prensin Bayrağı Tasarımı, Recep Bozdemir Kimdir?, Ali Topçu Kimdir?, Toparlakça Nedir?, Hurşit Çetin Kimdir?, Fadik Temizyürek Kimdir?, Toparlağımsı Nedir?, Toparlacık Nedir?, Osmanlı bayrağı Anlamı Nedir, Osmanlı bayrağı Nasıl Oluştu, Osmanlı bayrağı Tarihi, Osmanlı bayrağı Renkleri, Osmanlı bayrağı Tasarımı, Ülkü Doğan Kimdir?, Mehmet Akif Perker Kimdir?, Necmi Özgül Kimdir?, Top Sakallı Nedir?, Hasan Daşkın Kimdir?, Hasan Memişoğlu Kimdir?, Nazi Almanyası bayrağı Anlamı Nedir, Nazi Almanyası bayrağı Nasıl Oluştu, Nazi Almanyası bayrağı Tarihi, Nazi Almanyası bayrağı Renkleri, Nazi Almanyası bayrağı Tasarımı, Fitopatolojik Nedir?, Öztürk Keskin Kimdir?, Şeref Baran Genç Kimdir?, Tonla Nedir?, Nuran Ergen Kılıç Kimdir?, Fitne Kumkuması Nedir?, Filiz Orman Akın Kimdir?, Tombulca Nedir?, Fitne Fücur Nedir?, Zürriyetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Fitilsiz Nedir?, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Anlamı Nedir, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Nasıl Oluştu, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tarihi, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Renkleri, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tasarımı, Zürriyetli İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Süleyman Kurtar Kimdir?, Züppe İsminin Anlamı Nedir?, Fitilci Nedir?, Dağıstan Budak Kimdir?, Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kimdir? Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Nereli Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kaç Yaşında?, Zümrüdi İsminin Anlamı Nedir?, Tolgasız Nedir?, Fitçi Nedir?, Hatice Gül Bingöl Kimdir?, Gökhan Baylan Kimdir?, Zülüflü İsminin Anlamı Nedir?, Tolgalı Nedir?, Fişlik Nedir?, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Toleranssız Nedir?, Züllü İsminin Anlamı Nedir?, Fişli Nedir?, Fişeksiz Nedir?, Zülcelâl İsminin Anlamı Nedir?, Sözdar Akdoğan Kimdir?, Murat Turna Kimdir?, Fahri Özkan Kimdir?, Zührevi İsminin Anlamı Nedir?, Fişekli Nedir?, Züğürt İsminin Anlamı Nedir?, İzmir bayrağı Anlamı Nedir, İzmir bayrağı Nasıl Oluştu, İzmir bayrağı Tarihi, İzmir bayrağı Renkleri, İzmir bayrağı Tasarımı, Filiz Çelik Kimdir?, Toksikolojik Nedir?, Fistolu Nedir?, Koray Önsel Kimdir?, Zübük İsminin Anlamı Nedir?, Toksik Nedir?, Fikret Tufanyazıcı Kimdir?, Zulmeden İsminin Anlamı Nedir?, Fistansız Nedir?, İlker Yücel Kimdir?, Tokatlı Nedir?, Zömbe İsminin Anlamı Nedir?, Gadsden bayrağı Anlamı Nedir, Gadsden bayrağı Nasıl Oluştu, Gadsden bayrağı Tarihi, Gadsden bayrağı Renkleri, Gadsden bayrağı Tasarımı, Tokalı Nedir?, Selma Sarıcıoğlu Çalışkan Kimdir?, Zottiri İsminin Anlamı Nedir?, Ümit Duman Kimdir?, Zot İsminin Anlamı Nedir?, Bahadır Gökmen Kimdir?, Berrin Selbuz Kimdir?, Tok Sözlü Nedir?, Fiskal Nedir?, Zorunlu İsminin Anlamı Nedir?, Zorlu İsminin Anlamı Nedir?, Toimeton Nedir?, Ömer Eldemir Kimdir?, Demokratik Kampuçya bayrağı Anlamı Nedir, Demokratik Kampuçya bayrağı Nasıl Oluştu, Demokratik Kampuçya bayrağı Tarihi, Demokratik Kampuçya bayrağı Renkleri, Demokratik Kampuçya bayrağı Tasarımı, Kürşat Özer Kimdir?, Zorlayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Sertaç Çelikkaleli Kimdir?, Zorlamasız İsminin Anlamı Nedir?, Togolu Nedir?, Kenan Çarboğa Kimdir?, Zorlama İsminin Anlamı Nedir?,