Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir?

Edebiyat Nedir?

Edebiyat Nedir?, Edebiyat Nerededir?, Edebiyat Hakkında Bilgi?, Edebiyat Analizi? Edebiyat ilgili Edebiyat ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Edebiyat ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Edebiyat Ne Anlama Gelir Edebiyat Anlamı Edebiyat Nedir Edebiyat Ne Anlam Taşır Edebiyat Neye İşarettir Edebiyat Tabiri Edebiyat Yorumu 

Edebiyat Kelimesi

Lütfen Edebiyat Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Edebiyat İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Edebiyat Kelimesinin Anlamı? Edebiyat Ne Demek? ,Edebiyat Ne Demektir? Edebiyat Ne Demektir? Edebiyat Analizi? , Edebiyat Anlamı Nedir?,Edebiyat Ne Demektir? , Edebiyat Açıklaması Nedir? ,Edebiyat Cevabı Nedir?,Edebiyat Kelimesinin Anlamı?,Edebiyat Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Edebiyat Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Edebiyat Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Edebiyat Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Edebiyat Kelimesinin Anlamı Nedir? Edebiyat Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Edebiyat Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Edebiyat Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Edebiyat - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Edebiyat

Edebiyat Nedir? Edebiyat Ne demek? , Edebiyat Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Edebiyat Kelimesinin Anlamı? Edebiyat Ne Demek? Edebiyat Ne Demektir? ,Edebiyat Analizi? Edebiyat Anlamı Nedir? Edebiyat Ne Demektir?, Edebiyat Açıklaması Nedir? , Edebiyat Cevabı Nedir? , Edebiyat Kelimesinin Anlamı?


Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir?

Edebiyat

Vikipedi, özgür ansiklopedi
İngiliz edebiyatından tarihî kitaplar, Merton College, Oxford Üniversitesi

Edebiyat, yazın veya literatür; olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır.[1] Edebî yazılar yazan sanatçılara edebiyatçı denir. Daha kısıtlayıcı bir tanımla, edebiyatın; bir sanat formu olarak oluşturulan yazılar olduğu düşünülmüştür. Bunun nedeni, günlük kullanımdan farklı olarak edebiyatın, dil ürünü olması etkilidir. Edebiyatın, Hint-Avrupa dil ailesinde kullanılan sözcük karşılıkları Latince "literatura/litteratura"dan türevlendirilmiştir. Literatura/litteratura ise Latincede mektup ve el yazısı anlamına gelen "littera" kelimesinden türemiştir.Yazın sözcüğü ise Türkçedir.

Edebiyatın konuları; deneme, drama, söylence, öykü, roman ve şiirdir. Bazı edebiyat eserlerinde gerçeklik, kurmaca gerçeklik şeklindedir. Eseri ortaya koyan sanatçı gerçek hayattan esinlendiği olaylar ya da fikirler ile kendi kafasındakileri harmanlar. Bunun sonucunda eserler hem gerçek hayattan hem de sanatçının duygu, düşünce ve hayallerinden izler taşır. Edebiyat; genellikle yazılı ürünler için kullanılan bir terim olmasının yanında, aslında sözlü ürünleri de kapsayan bir genişliğe sahiptir. Bu şekilde yazılı olmayan ve halk anlatımlarıyla yaşayan edebiyata sözlü edebiyat adı verilmektedir.

Edebiyat, kurgu veya gerçek algı temelinde sınıflandırılabilir. Yine edebî eserlerin tasnifindeki bir diğer ölçüt mevcut eserin manzum ya da nesir olmasıdır. Bu temel ölçütlerin yanında edebî eserler, büyüklük formlarına göre de farklı adlar altında toplanır. Örneğin öykü, roman, kısa öykü veya drama birbirinden uzunluk kısalık ilişkisiyle de ayrılabilir. Bunların yanında, tarihsel süreç içerisinde edebiyatın sınıflandırılmasında estetiğin ve tür-şekil ilişkisinin de dikkate alındığı gözlemlenmektedir. Zaman içerisinde edebiyat kavramı büyük bir değişim geçirmiştir. Bugün için yazın, yazılı olmayan sözlü sanat formlarını da kapsamaktadır. Son yıllarda sanal ortamın gittikçe yaygınlaşmasıyla, edebiyatın yeni bir kolu olan e-ortam edebiyatı ortaya çıkmıştır.

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Edebiyat sözcüğü Arapçadaki أدب, edeb teriminden gelir ve görgü, terbiye, konuk ağırlama adabı, yaşam tarzına ilişkin hikâye ve gözlemlerden oluşan gibi anlamlara gelir.[2]

Türkçede edebiyat sözcüğü Tanzimat Dönemi'nde kullanılmaya başlanmıştır. Bundan önce ilm-i edeb, şiir veya inşâ gibi terimler kullanılmaktaydı.[3] Edebiyat sözcüğü ilk defa Şinasi ve Namık Kemal'in yazılarında kullanılmıştır. Sözcüğün Latince karşılığı olan litteratura Fransızcaya geçmiş (littérature) ve Fransızcadan da Türkçeye geçmiştir.[4]

Tanım[değiştir | kaynağı değiştir]

Edebiyatın, edebiyatçılar tarafından ortak bir kanıya varılmış bir tanımı bulunmamaktadır. Edebiyat tanımlanması Platon'un Devlet kitabından günümüze kadar sürmektedir.[5] Platon, edebiyatın genel anlamı ile hayatın yansıması olarak tanımlamış ve bu betim günümüze kadar varlığını korumuştur. Fransız roman yazarı Stendhal "Bir roman yol boyunca gezdirilen ayna demektir.", Georgi Plehanov ise "Edebiyat ve sanat, hayatın aynasıdır" demiştir. Bu tanımlamaları M. Parkhomenko ve A. Myasnikov "Sanat çoğu kez aynaya benzetilir. Bu benzetmenin yanlışlığı, on dokuzuncu yüzyıl klasiklerinin bile gözünden kaçmamıştır. Ayna, karşısında duran nesneleri donuk biçimde yansıtmaktan öte bir şey yapmaz, oysa sanat gerçeğin özüne doğru çok inebilmek için gerçeği seçer, çözümler ve yeniden biçimlendirir." şeklinde eleştirmişlerdir.[6][7]

Boris Suchkov ise iki fikrin sentezi "Sanat ve edebiyat yapıtlarının çizdiği dünya, gerçekliğin körü körüne bir kopyası değildir, ama, dünyanın rengini ve kokusunu kendinde muhafaza eder, şu basit nedenle ki, sanat her zaman için doğanın ve insan hayatının en özlü yanlarını ele almıştır. Her hakiki sanat yapıtının bir bildirisi olması gerekir; bu bir sanat yapıtının var olabilmesinin temel koşulu ve hayatî ögesidir. Sanat, gerçekliğin büyük disiplinine ancak boyun eğebilir, ona yardım edemez…" tanımını oluşturmuştur.[8]

İngiliz edebiyat eleştirmeni Terry Eagleton "Sağlam ve değişmez değerleri olan ve birtakım ortak özellikleri paylaşan eserler anlamında bir edebiyat tanımı olamaz" demiştir.[8][9]

Edebiyat teorileri[değiştir | kaynağı değiştir]

Edebiyatın sınırları önceden belirlenmiş form ve kurallara göre tasarlanarak oluşturulan bir üretim mi yoksa baştan tasarlanamayan üretim sırasında bilinçaltı ve geçmiş tecrübelerin ışığında oluşturulan özgün bir eser mi olduğu Eski Yunan'da bu yana tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Öyleyse edebi metnin üretimini sorgulayan iki ana görüş vardır.[10]

Kurgucu anlayış[değiştir | kaynağı değiştir]

İlk temsilcisi Aristoteles olup, ünlü düşünür Poetika adlı çalışmasında tragedyayı enine boyuna incelerken kurguyu ön plana çıkararak, sanatsal dışavurumu ikinci plana atmıştır.

Dışa vurumcu anlayış[değiştir | kaynağı değiştir]

MS. 1. yüzyılda Eski Romalı düşünür Longinus, Peri Hypsous (Yücelik Üzerine) adlı çalışmasında bir eserin sanatsal değerinin içindeki coşku miktarı ile ölçülebileceğini iddia ederek kurgucu anlayışı reddetmiştir.[11]

20. yüzyıl'dan itibaren her iki anlayışın ortaklaşa yansıtıldığı eserler üretilmiştir. Söz gelimi James Joyce’un Ulysses adlı romanı hem kusursuz bir kurguya sahip hem de dışavurumun yoğun kullanıldığı devrimci bir çalışma olarak dikkat çekmektedir.[11]

Edebiyat türleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Türk edebiyatı[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkçe olarak üretilmiş sözlü ve yazılı metinleri. Türk dilinin, Türkiye topraklarında gelişen ilk ürünleri 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın başlarına aittir.[12] 19. yüzyıla kadar İran-İslâm medeniyeti çerçevesinde gelişen Türk edebiyatının ürünleri Halk edebiyatı ve Divan Edebiyatı olarak birbirinden farklı yanları olan iki kolda gelişti. Osmanlı sarayı çevresinde, Fars edebiyatı'nın etkisiyle üretilen klasik edebiyat denilen divan edebiyatı ağır basarken halk arasında, sözlü gelenek uzun bir zaman devam etti.

İngiliz edebiyatı[değiştir | kaynağı değiştir]

İngilizce olarak icra edilen edebiyat türü. Bu alanda eser veren sanatçıların ille de İngiliz olması gerekmez. Polonyalı Joseph Conrad, İskoç Robert Burns, İrlandalı James Joyce, Galli Dylan Thomas, Amerikalı Edgar Allan Poe, Hint Salman Rushdie, Karayipli V.S Naipaul İngilizce olarak birçok edebi eser vermişlerdir. Diğer bir deyişle, İngilizce Edebiyat dünyada konuşulan İngilizcenin çeşitli varyasyonları ve lehçeleri gibidir. Akademik alanda, İngilizce Edebiyat, İngilizce üzerinde çalışan bazı bölümlere, ikincil ve üçüncül eğitim sistemlerine ad olabilmektedir. İngiliz Edebiyatı'ndaki çok sayıda yazar çeşitliliğine rağmen, William Shakespeare'in eserleri, İngilizce konuşan dünya genelinde en önemli noktada yer almaktadır.

Alman edebiyatı[değiştir | kaynağı değiştir]

Orta Avrupa'da yaşayan Almanca konuşan toplulukların edebi yaratısı. Almanya, Avusturya, İsviçre ve bunların yanındaki Alsas (Fransa), Bohemya (Çekya) ve Silezya (Polonya) gibi bölgelerdeki çalışmaları kapsar.

Fransız edebiyatı[değiştir | kaynağı değiştir]

Fransızca kullanılarak ortaya çıkan edebiyat ürünlerini kapsar. Dünyanın en zengin ve en etkileyici edebiyatlarından biridir. Fransız yazarlar başta epik şiir, lirik şiir, drama ve kurgu olmak üzere edebi yazınların tümüne katkıda bulunmuşlardır. Fransız edebiyatı birçok ülkedeki yazarların çalışmalarını derinden etkilemiştir. 1600'lerde, Klasizm denen Fransız kültürel hareketi tüm Avrupa edebiyatında önemli etki bırakmıştır. 1700'lerin Fransız yazarları Avrupa edebiyatını kontrol altına almışlardı. 1800'ler boyunca, realizm ve sembolizm, birçok dilde yazan yazarların çalışmalarını şekillendirmesine yardımcı olmuştu. 1900'lerde ise, Gerçeküstücülük (Sürrealizm) ve Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) Fransa sınırlarının dışına çıkarak diğer yazarlar, sanatçılar ve düşünürlerin çalışmalarını geniş ölçüde etkilemiştir.

İtalyan edebiyatı[değiştir | kaynağı değiştir]

İtalyan yazarlarca İtalyanca yazılmış edebiyat yapıtlarını kapsar. İtalya'nın siyasal birliğini 19. yüzyıla kadar kuramaması ve Katolik Kilisesi'nin etkisiyle, yazılı metinlerde uzun süre Latince kullanılmış ve yerel bir dilin yaygınlaşması öbür Avrupa ülkelerine göre daha geç başlamıştır. 12. ve 14. yüzyıllar arasında İtalya'da Fransızca düzyazı ve koşukla yazılmış romanslar okunmuş ve klasik metinlerden uyarlamalar yapılmıştır. Böylece 13. yüzyılda bir Fransız-İtalyan edebiyatı gelişmiştir. İtalyanlar Fransız öykülerini çoğu zaman uyarlayarak ve bunlara çeşitli eklemeler yaparak kaleme almışlardır. Bu edebiyatta Fransızca kullanılmakla birlikte, yazarlar yapıtlarına yer yer kendi lehçelerinin özelliklerini de katmışlardır.

Rus edebiyatı[değiştir | kaynağı değiştir]

11. yüzyılda Ruslar'ın Hristiyanlık'ı benimsemesinden sonra yazılan yapıtlarla başlar. Doğu Slav toplulukları ilk kez 10. yüzyılın hemen başında Kiev'de merkezi bir yönetim altında bir araya gelmişlerdi. Aynı yüzyılın sonlarında Kiev prensi tarafından benimsenen Hristiyanlık'ın halkın arasında yayılmasıyla okuryazarlık gelişebilme olanağı buldu. Bu yeni dinle birlikte Rusya'ya Yunanca ya da Slavca dinsel yapıtlar girdi. Yunancadan çeviriler yapılmaya başlandı.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Vikikitap
Vikikitap
Vikikitapta bu konu hakkında daha fazla bilgi var:

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "tdk.gov.tr Güncel Türkçe Sözlük". 7 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ağustos 2013. 
 2. ^ "Nişanyan Sözlük". 21 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ağustos 2013. 
 3. ^ "EDEBİYAT NEDİR?". Edebiyat Meraklılarının Sitesi. 23 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2022. 
 4. ^ "Doç. Dr. Ramazan KAPLAN, Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Açıköğretim Fakültesi Yayınları sayfa 7" (PDF). 12 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ağustos 2013. 
 5. ^ "Oya Batum Menteşe, Edebiyat Nedir, sayfa 2" (PDF). 24 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 31 Ağustos 2013. 
 6. ^ Sanatta Sosyalist Gerçekçilik, çev. Seçkin Cılızoğlu, Yeni Dünya Yayınları, s. 19
 7. ^ "[[Emin Özdemir]], Türk ve Dünya Edebiyatı, S.B.F. BASIN VE YAYIN YÜKSEK OKULU BASIMEVİ, 1980, sayfa 1-2" (PDF). 24 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 31 Ağustos 2013. 
 8. ^ a b "[[Emin Özdemir]], Türk ve Dünya Edebiyatı, S.B.F. BASIN VE YAYIN YÜKSEK OKULU BASIMEVİ, 1980, sayfa 2" (PDF). 24 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 31 Ağustos 2013. 
 9. ^ Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. (Introduction: What is LiteratureX). Blackwell, Oxford, 1983.
 10. ^ "Edebiyat kuramları". 10 Ocak 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Aralık 2007. 
 11. ^ a b Genç, Hızır İlyas (2 Eylül 2013). "Sanatsal anlatım: Edebiyat üzerine". HobiTat. 28 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2022. 
 12. ^ Hamit Kemal, Liseler İçin Türk Edebiyatı Tarihi, A Yayınları, Ankara 2007Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Nedir? :Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? ile ilgili Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Ne Demektir? Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Açıklaması Nedir? Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Cevabı Nedir? Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Açıklaması? :Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Gerçek mi? :Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? ile ilgili Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Hakkında? :Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? ile ilgili Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? burada bulabilirsiniz. Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Edebiyat nedir?, Edebiyat anlamı nedir?, Edebiyat ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Edward Payson Evans, Fermatnın küçük teoremi, Honc, Quay, Siren (dizi), Küçük o gösterimi, Kızıldam, Gördes, İş simülasyonu oyunu, Ankara Anlaşması (1921), 2006 Macaristan Grand Prix, Müsadere, Kovaryans matrisi, Ruusbroeck, Stigma (harf), NGC 2422, Catriona Gray, Grand Port Bölgesi, Karim Ziani, Kelly McGillis, Longyan, Kurdufan, Renault Latitude, Sami Dündar, Hobbit, Tahtakuşlar Etnografya Müzesi, Takuya Kimura, Doomsday Machine, Samia Suluhu, Sagu, Poisson oranı, M. Night Shyamalan, Sandhoe, Fasa, Benjamin Boateng, Leon Battista Alberti, Ziggurat, Sippar, Cebeci, Ankara, Interstate 35, Alfa (alfabe), 2006 Lübnan Savaşı, Tutunma kaybı, Çayırlı, Tire, Ruud Geels, Rex W. Tillerson, Suriye İç Savaşı Kuzey Cephesi, NGC 4750, Hektometre, Çelebi, Karakoçan, Slovakyada turizm, Çankırıda 1983 Türkiye genel seçimleri, Arnavutluk Halk Sanatçıları, Lazonby, Zita (harf), NGC 7822, Hücum açısı, Garfield County, Washington, 1451, Katō Takaaki, NGC 5987, Digama (Pamfilyaca), Darıkol, Doğanşar, Çanta, Epakt, Guglielmo Cavallo, Restoran türleri listesi, Kuşçu, Sarız, Aphex Twin, Televizyonda bilimkurgu, Pirinç şarabı, Elektron nötrinosu, Bilişsel harita, Japon mitolojisi, Allah Yazdıysa Bozsun, Mülkiyet hırsızlıktır, Kimyasal savaş, Suriye ordusu, Davutlar, Keles, Lökosit, Yerel İdare Birimleri, Laerru, Juche Kulesi, Tuzlukçu, Fadl bin Nubaht, Johan Micoud, En İyi Kadın Oyuncu Los Angeles Sinema Eleştirmenleri Derneği Ödülü, Matematikte, bilimde ve mühendislikte kullanılan Yunan harfleri, Antik Yunanistanda tıp, İgor Dyakonov, Seyirci, Fiorello La Guardia, Rurik, II. Erdeşîr, Bulgaristanda insan hakları, Mega bindirmeli deprem, NGC 3941, Pierre van Hooijdonk, Inveruno, Renault Laguna, Ernst Happel,
Tipsiz Nedir?, Tipolojik Nedir?, Zirai İsminin Anlamı Nedir?, Okan Işıktaş Kimdir?, Tipili Nedir?, Arap İsyanı bayrağı Anlamı Nedir, Arap İsyanı bayrağı Nasıl Oluştu, Arap İsyanı bayrağı Tarihi, Arap İsyanı bayrağı Renkleri, Arap İsyanı bayrağı Tasarımı, Zingal İsminin Anlamı Nedir?, Zinde İsminin Anlamı Nedir?, Yrd Doç Dr Berat Ahi Kimdir? Yrd Doç Dr Berat Ahi Nereli Yrd Doç Dr Berat Ahi Kaç Yaşında?, İsmail Keskin Kimdir?, Zincirleme İsminin Anlamı Nedir?, Filantrop Nedir?, Özgen Aydıncak Kimdir?, Zimmetli İsminin Anlamı Nedir?, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Anlamı Nedir, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Nasıl Oluştu, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Tarihi, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Renkleri, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Tasarımı, Atakan Özkan Kimdir?, Necdet Kayra Kimdir?, Zilli İsminin Anlamı Nedir?, Semra Kıratlı Kimdir?, Zilingir İsminin Anlamı Nedir?, Tiksinç Nedir?, Fil Dişi Nedir?, Ümit Özer Kimdir?, Zikzaklı İsminin Anlamı Nedir?, Abdülvahit Vardar Kimdir?, Tiko Nedir?, Ak Sancak Anlamı Nedir, Ak Sancak Nasıl Oluştu, Ak Sancak Tarihi, Ak Sancak Renkleri, Ak Sancak Tasarımı, Meryem Tanrıverdi Göktaş Kimdir?, Tikel Nedir?, Zihnî İsminin Anlamı Nedir?, Abdulmecit Yıldırım Kimdir?, Hami Korkmazlı Kimdir?, Tiilinen Nedir?, Zihinsel İsminin Anlamı Nedir?, Fikirdeş Nedir?, Tiheähkö Nedir?, Zihayat İsminin Anlamı Nedir?, Buse Albayrak Kimdir?, Fijili Nedir?, İbrahim Yüksel Kimdir?, Fiili Bozuk Nedir?, Burhan Bahadır Özsoy Kimdir?, Zifirî İsminin Anlamı Nedir?, Burcugül Çubuk Kimdir?, Tıynetli Nedir?, Zibidi İsminin Anlamı Nedir?, Yaşar Dursun Kimdir?, Tırtılsı Nedir?, Zıypak İsminin Anlamı Nedir?, Arzu Şimşek Kimdir?, Figürlü Nedir?, Zıvanalı Sigara İsminin Anlamı Nedir?, Yunis Aksu Kimdir?, İrfan Hülakü Kimdir?, Tırsınç Nedir?, Zıvanalı İsminin Anlamı Nedir?, Tırsak Nedir?, Fiddire Nedir?, Zıt Anlamlı İsminin Anlamı Nedir?, Fidan Boylu Nedir?, Aşkın Genç Kimdir?, Meliha Apaydın Kimdir?, Berfin Kara Kimdir?, Zıt İsminin Anlamı Nedir?, Zırzop İsminin Anlamı Nedir?, Fıtıklı Nedir?, Ergün Şimşek Kimdir?, Zırtlak İsminin Anlamı Nedir?, Hüseyin Demir Kimdir?, Fışkırdak Nedir?, Ziver Kaplan Kimdir?, Tırı Vırı Nedir?, Fıskiyesiz Nedir?, Zırtapoz İsminin Anlamı Nedir?, Hürana Güngör Kimdir?, Sami bayrağı Anlamı Nedir, Sami bayrağı Nasıl Oluştu, Sami bayrağı Tarihi, Sami bayrağı Renkleri, Sami bayrağı Tasarımı, Tırhallı Nedir?, Fıskiyeli Nedir?, Zırlak İsminin Anlamı Nedir?, Abdullah Karapıçak Kimdir?, Mehmet Şerif Öner Kimdir?, Zırhlı İsminin Anlamı Nedir?, Kadir Yalçın Kimdir?, Fırtına Gibi Nedir?, Zırdeli İsminin Anlamı Nedir?, İlyas Topsakal Kimdir?, Şule Ağaçayak Ersoy Kimdir?, Pan-Afrika bayrağı Anlamı Nedir, Pan-Afrika bayrağı Nasıl Oluştu, Pan-Afrika bayrağı Tarihi, Pan-Afrika bayrağı Renkleri, Pan-Afrika bayrağı Tasarımı, Zırcahil İsminin Anlamı Nedir?, Tıpasız Nedir?, Fırınlı Nedir?, Tıpalı Nedir?, Zıravut İsminin Anlamı Nedir?, Fırfırlı Nedir?, Pınar Kayalar Kimdir?, Tıntın Nedir?, Fırçalı Nedir?, Zıpır İsminin Anlamı Nedir?, Tınlamalı Nedir?, Fırça Çekmek Nedir?,