Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir?

Dilek kipleri Nedir?

Dilek kipleri Nedir?, Dilek kipleri Nerededir?, Dilek kipleri Hakkında Bilgi?, Dilek kipleri Analizi? Dilek kipleri ilgili Dilek kipleri ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Dilek kipleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Dilek kipleri Ne Anlama Gelir Dilek kipleri Anlamı Dilek kipleri Nedir Dilek kipleri Ne Anlam Taşır Dilek kipleri Neye İşarettir Dilek kipleri Tabiri Dilek kipleri Yorumu 

Dilek kipleri Kelimesi

Lütfen Dilek kipleri Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Dilek kipleri İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Dilek kipleri Kelimesinin Anlamı? Dilek kipleri Ne Demek? ,Dilek kipleri Ne Demektir? Dilek kipleri Ne Demektir? Dilek kipleri Analizi? , Dilek kipleri Anlamı Nedir?,Dilek kipleri Ne Demektir? , Dilek kipleri Açıklaması Nedir? ,Dilek kipleri Cevabı Nedir?,Dilek kipleri Kelimesinin Anlamı?,Dilek kipleri Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Dilek kipleri Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Dilek kipleri Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Dilek kipleri

Dilek kipleri Kelimesinin Anlamı Nedir? Dilek kipleri Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Dilek kipleri Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Dilek kipleri - Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek Dilek kipleri - Oranlamak Dilek kipleri - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Dilek kipleri - Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Dilek kipleri - Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Dilek kipleri - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Dilek kipleri

Dilek kipleri Nedir? Dilek kipleri Ne demek? , Dilek kipleri Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Dilek kipleri Kelimesinin Anlamı? Dilek kipleri Ne Demek? Dilek kipleri Ne Demektir? ,Dilek kipleri Analizi? Dilek kipleri Anlamı Nedir? Dilek kipleri Ne Demektir?, Dilek kipleri Açıklaması Nedir? , Dilek kipleri Cevabı Nedir? , Dilek kipleri Kelimesinin Anlamı?


Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir?

Dilek kipi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Dilek kipleri sayfasından yönlendirildi)
Örnekler
dinleyin (emir)
okumalıyız (gereklilik)
yazayım (istek)
düşünsen (dilek-şart)

Dilek kipleri veya tasarlama kipleri[1]; Türkçede fiillerin gereklilik, istek, dilek, şart veya emir bildiren hallerinden her biri. Optatif olarak da bilinir. Bu kiplerde "zaman" ifadesi yoktur.[1] Türkçede dört dilek kipi vardır:

 • Dilek-şart kipi
 • Emir kipi
 • Gereklilik kipi
 • İstek kipi

Fiil çekiminde, dilek kip eklerinden sonra varsa şahıs ekleri gelir.

Dilek-şart kipi[değiştir | kaynağı değiştir]

Dilek-şart kipi -se eki ile oluşturulur. Ayrıca Dilek-koşul kipi, şart kipi veya koşul kipi olarak da bilinir.

Dilek-şart kipinin başlıca iki çeşit kullanımı vardır. İlk kullanımda eylemin gerçekleşmesinin bir koşula bağlı olduğunu belirtir. Bu tür kullanımda ek, genellikle yan cümleciğin yükleminde bulunur.

 • Biraz daha çalışsan çok başarılı olacaksın.
 • Birine sorsak adresi daha kolay bulabiliriz.

Dilek-şart kipi aynı zamanda dilek veya rica belirtmek için kullanılır:

 • Yarın sen de bizimle gelsen.
 • Keşke bu akşam sinemaya gitsek.
 • Aşağıdaki şiirin tüm mısraları dilek belirtir:
Bütün dünya buna inansa
Bir inansa
Hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa
Birlik olsa
Uzansak sonsuza - Şenay

Dilek-şart eki almış fiil arka arkaya iki kez kullanılırsa "büyük ihtimâlle" veya "sadece" anlamı verir:

 • Bu soruyu olsa olsa Mustafa çözer.

Ek-fiilin şartı[değiştir | kaynağı değiştir]

Sadece fiillerin dilek-şart kipi vardır. İsim soylu sözcüklerden yüklem yapmak ve onlara şart anlamı katmak için ise "-se" ek-fiili (şart eki) kullanılır:

 • Hava soğuksa dışarı çıkmayalım. (ek-fiil. Soğuk sözcüğü isim soyludur.)
 • Çok pahalıysa almayalım. (ek-fiil. Pahalı sözcüğü isim soyludur.)
 • Havalar ısınsa da pikniğe gidebilsek. (dilek-şart kipi. "Isınmak" fiili ile oluşturulmuştur.)

Bileşik zamanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Dilek-şart kipi bileşik zamanlı fiil yapmakta da kullanılır:

Dilek-şart kipinin şartı (fiil+se+se) yoktur.[2]

Ek-fiilin şartı da bileşik zamanlı fiil yapmakta kullanılır:

 • Geç yatarsak uykumuzu alamayız. (geniş zamanın şartı)
 • Kırmızı ışıkta geçersen kazaya neden olabilirsin. (geniş zamanın şartı)
 • Ağabeyin uyanysa çöpü dışarıya çıkarsın. (bilinen geçmiş zamanın şartı)
 • Üzümler olgunlaşmışsa toplayalım. (öğrenilen geçmiş zamanın şartı)
 • Burak da gelecekse biraz daha bekleyebiliriz. (gelecek zamanın şartı)
 • Bu kadar çabuk yoruluyorsan bir doktora görünmelisin. (şimdiki zamanın şartı)

Genellikle hitaplarda kullanılan "gel+se+n+e", "bak+sa+nız+a" gibi kelimelerde emir ve istek arası bir ifade bulunur.[3]

"İse" bağlacı[değiştir | kaynağı değiştir]

Dilek-şart kipi, "ise" bağlacı ile karıştırılmamalıdır. Dilek-şart kipi fiillerden sonra gelir. İse bağlacıysa isim soylu sözcüklerden sonra gelir ve "de" bağlacına benzer şekilde ve genellikle "diğerlerinden farklı olarak" anlamında kullanılır:

 • Çalışkan arkadaşlarımızın kimi öğretmen, kimi doktor, kimi ise mühendis ol­du. (bağlaç)
 • Babam ela, annemse mavi gözlü. (bağlaç)
 • Pencereyi açık unutmasam içeriye yağmur girmezdi. (dilek-şart kipi)
 • sam rüzgara yelkenimi / Dolaşsam ben de deniz deniz -Orhan Veli (dilek-şart kipi)

Yukarıdaki örneklerde görüleceği üzere dilek-şart kipi eki olan -se fiilden ayrı yazılamaz; ise bağlacını ise ayrı bir kelime halinde yazmak mümkündür.

"İse" bağlacı, ek-fiilin şartı ile karıştırılmamalıdır:

 • Pencere açıksa, içeri yağmur girebilir. (ek-fiilin şartı)
 • Kapıyı çalan annemse, bana haber ver. (ek-fiilin şartı)

Ek-fiilin şartı, "ise" bağlacı gibi ayrı yazılabilir:[4]

 • Hava yağmurlu ise dışarı çıkmayalım. (ek-fiilin şartı)
 • Yok eğer söyleşecek bir sözümüz yok da bana bir suikast için geldiniz ise, ölüme bir dakika evvel hazır olmaktan başka yapacak bir şeyim yoktur. -Ahmet Mithat (ek fiilin şartı [görülen geçmiş zamanın şartı])
 • Mesnevî yer yer uzar olmuş ise / Boş değil, hay huy değil, artmış ise. - Mevlânâ

Emir kipi[değiştir | kaynağı değiştir]

Fiilin yapılmasını emretmek amacıyla kullanılır. Kip eki yoktur. Birinci şahıslar (ben ve biz) için çekimi yoktur.[5] İkinci tekil şahıs (sen) için eksiz şekilde (fiil kökü veya gövdesi halinde) kullanılır:[5]

 • (Sen) git.

Diğer şahıslar için (siz, o, onlar) çekimli olarak kullanılır:[5]

 • (Siz) okuyun.
 • (O) yazsın.
 • (Onlar) koşsun (veya koşsunlar).

Emir kipinde fiil sonuna şu ekler getirilir:

1. tekil (ben) 2. tekil (sen) 3. tekil (o) 1. çoğul (biz) 2. çoğul (siz) 3. çoğul (onlar)
çekimi yok eksiz -sin çekimi yok -in -sin(ler)
- gel gelsin - gelin gelsin(ler)

Gereklilik kipi[değiştir | kaynağı değiştir]

Gereklilik, tavsiye ve bazen de zorunluluk bildirir. -meli eki ile oluşturulur:

 • Hafta sonuna kadar bu kitabı okumalıyım.
1. tekil (ben) 2. tekil (sen) 3. tekil (o) 1. çoğul (biz) 2. çoğul (siz) 3. çoğul (onlar)
Kip ve şahıs ekleri -meli+(y)+im -meli+(s)+in -meli -meli+(y)+iz -meli+siniz -meli+(ler)
Örnekler yazmalıyım yazmalısın yazmalı yazmalıyız yazmalısınız yazmalı(lar)

İstek kipi[değiştir | kaynağı değiştir]

-e ve -a eki ile oluşturulur. Konuşmacı/yazar tarafından kipin kullanıldığı eylemin gerçekleşmesinin arzulandığını belirtir.

 • Şoför bey, müsait bir yerde ineyim.
 • Sen başarılı olasın diye didiniyorum.
 • Biz de sizinle gelelim.

Bazen istekten ziyade niyet veya plan bildirir:

 • Şu vazoyu masanın üzerine koyayım.

İstek kipinde fiile -şahıs ekiyle birlikte- şu ekler eklenir:

1. tekil (ben) 2. tekil (sen) 3. tekil (o) 1. çoğul (biz) 2. çoğul (siz) 3. çoğul (onlar)
-e+(y)+im -e+(s)+in -e -e+lim -e+(s)+in+iz -e veya -e+ler
geleyim gelesin gele gelelim gelesiniz geleler

Türkçenin eski devirlerinde ve modern Türkçede halk ağzında 1. tekil şahsın -e+m, 2. tekil şahsın -e+n ve 1. çoğul şahsın -e+k eki aldığı da görülür.

 • Varam ol dosta kul olam hem açıluban gül olam -Yunus Emre

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b Prof Dr. Muharrem Ergin. Üniversiteler için Türk Dili. sf 296. Bayrak Yayınevi. İstanbul. 2009.
 2. ^ Şart bileşik zamanı 10 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Türkceciler.com. Erişim: 5 Kasım 2012.
 3. ^ Prof Dr. Muharrem Ergin. Üniversiteler için Türk Dili. sf 303. Bayrak Yayınevi. İstanbul. 2009.
 4. ^ "Ankara Üniversitesi Yayınları". 27 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Aralık 2014. 
 5. ^ a b c Emir kipi 16 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Yenimakale.com. Erişim: 16 Ekim 2012

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Nedir? :Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? ile ilgili Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Ne Demektir? Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Açıklaması Nedir? Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Cevabı Nedir? Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Açıklaması? :Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Gerçek mi? :Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? ile ilgili Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Hakkında? :Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? ile ilgili Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? burada bulabilirsiniz. Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Dilek kipleri nedir?, Dilek kipleri anlamı nedir?, Dilek kipleri ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Komedi filmleri listesi 1980ler, Komedi filmi, Wendigo, Hulusi Kentmen, Ankara belediye başkanları listesi, Masanori Kizawa, Kaveh Rızayi, SoL (haber portalı), Küf mantarı, René Descartes, Feriye Sarayı, MERNİS, Younan Nowzaradan, The British Bulldog, Halide Edib, John Searle, Jimmy Fallon, Sen Bir Tanesin, Vera Zvonaryova, Valentin Mankin, Ali Cengizkan, CRC Press, René Higuita, University College London, Türk devletleri, Minnesota, Esendere, Yüksekova, Fran Zwitter, Belisario Betancur, Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa, Joan Nestle, Yerdeniz, Danlar, José Manuel Durão Barroso, Evripidis Bakırcis, Evripidis Bakircis, Yanbu Havalimanı, Klaus Hagerup, YouTubeun sosyal etkisi, King Kong (film, 2005), Ermenistandaki ıslahevleri listesi, 2023 E3 Saxo Bank Classic, Massimo Bonini, Çeçen İçkerya Cumhuriyeti, Rachel Traets, Jacques Frémontier, Lou Graham, Süpürtü, İnegöl, Kazakistan cumhurbaşkanı, Dobby, Kovsar şehristanı, Bon Homme County, Domaniç Savaşı, Mandinga, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Sıradan İnsanlar, Bundesautobahn 20, Onüçüncü Kabile, Kurgusal, Hipertiroidizm, Yaphet Kotto, Ekpe Udoh, 1008, AFAS Stadyumu, Süper hücre, Avalonya, Air Max, Alphen aan den Rijn alışveriş merkezi saldırısı, Khalid Eisa, NBA TV HD, Konstantin Çaços, Dong Zhuo, Malawi Gölü, Friedrich Hölderlin, Olukbaşı, Bozdoğan, Bernhard Cullmann, Windows Subsystem for Linux, Septemvri, İstatistik fizik, Acadia, Aykutalp Derkan, Tseniut, Hyogo, Luciogobius, Sin rencor, Paul Pholeros, J. Paul Getty Müzesi, Kevin Kurányi, Winner (Better Call Saul), Simpson ailesi, Savoyard Haçlı Seferi, Segunda División B, Papiroloji, Narin Nehri, Malgaş halkı, Yüksel Kayaalp, Andrew Yao, Zoofili, Femme Fatale (Evdokia Kadi şarkısı), Ferdinand von Lindemann,
Türetik Nedir?, Salahiyettar Nedir?, Kıvamlı İsminin Anlamı Nedir?, Kafeinli İsminin Anlamı Nedir?, Çok Yıllık İsminin Anlamı Nedir?, Âşıkane İsminin Anlamı Nedir?, Gevişen İsminin Anlamı Nedir?, Alparslan Altan Kimdir?, Eriko Arakawa Kimdir?, Berrin Akdeniz Kimdir?, Aşı Boyalı İsminin Anlamı Nedir?, Traktörcü İsminin Anlamı Nedir?, Saçık İsminin Anlamı Nedir?, Osteolojik İsminin Anlamı Nedir?, Maalmemnaniye İsminin Anlamı Nedir?, Ölçülebilir Nedir?, Kafasız İsminin Anlamı Nedir?, Kıtipiyoz İsminin Anlamı Nedir?, Geviş Getiren İsminin Anlamı Nedir?, Göğüslüce Nedir?, Çullu Nedir?, Çok Taraflı İsminin Anlamı Nedir?, Jumpei Arai (1994 doğumlu futbolcu) Kimdir?, Salahiyetsiz Nedir?, Ölçeksiz Nedir?, Ikki Arai Kimdir?, Kafası Tembel İsminin Anlamı Nedir?, Trajikomedi İsminin Anlamı Nedir?, Saç Sakala Karışmış İsminin Anlamı Nedir?, Osmiyumlu İsminin Anlamı Nedir?, Lüzumsuz İsminin Anlamı Nedir?, Kıtırcı İsminin Anlamı Nedir?, Geveze İsminin Anlamı Nedir?, Andorra bayrağı Anlamı Nedir, Andorra bayrağı Nasıl Oluştu, Andorra bayrağı Tarihi, Andorra bayrağı Renkleri, Andorra bayrağı Tasarımı, Çok Tanrıcı İsminin Anlamı Nedir?, Aşamalı İsminin Anlamı Nedir?, Hikaru Arai Kimdir?, Aden Young Kimdir?, Aşağılık İsminin Anlamı Nedir?, Ölçekli Nedir?, Kafası Örümcekli İsminin Anlamı Nedir?, Alp Yalman Kimdir?, Ali Akdemir Kimdir?, Getirimli İsminin Anlamı Nedir?, Kıtıpiyos İsminin Anlamı Nedir?, Çukurca Nedir?, Trajik İsminin Anlamı Nedir?, Saç Ağartmak İsminin Anlamı Nedir?, Çok Sözlü İsminin Anlamı Nedir?, Osmanlıca İsminin Anlamı Nedir?, Lüzumlu İsminin Anlamı Nedir?, Aşağılı Yukarılı İsminin Anlamı Nedir?, Alp Öyken Kimdir?, Türdeşleşme Nedir?, Kafası Küflü İsminin Anlamı Nedir?, Getiren İsminin Anlamı Nedir?, Göğçek Nedir?, Çuhalı Nedir?, Kıtıklı İsminin Anlamı Nedir?, Ademola Lookman Kimdir?, Çok Sesli İsminin Anlamı Nedir?, Aşağılayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Tradisyonel İsminin Anlamı Nedir?, Sac İsminin Anlamı Nedir?, Osmanlı Türkçesi İsminin Anlamı Nedir?, Lüzuci İsminin Anlamı Nedir?, Yiğit Malatyalı Kimdir? Yiğit Malatyalı Nereli Yiğit Malatyalı Kaç Yaşında?, Alp Navruz Kimdir?, Avi Arad Kimdir?, Sakson Nedir?, Öksüzsevindiren Nedir?, Aşağı İsminin Anlamı Nedir?, Kafası Kontak İsminin Anlamı Nedir?, Gerzek İsminin Anlamı Nedir?, Gödeş Nedir?, Çubuksuz Nedir?, Kıtık İsminin Anlamı Nedir?, Çok Seslendirilmiş İsminin Anlamı Nedir?, Tözel İsminin Anlamı Nedir?, Sabur İsminin Anlamı Nedir?, Osmani İsminin Anlamı Nedir?, Lütufkâr İsminin Anlamı Nedir?, Arabella Kiesbauer Kimdir?, Alp Korkmaz Kimdir?, Ademir Santos Kimdir?, Türbanlı Nedir?, Öksüzdoyuran Nedir?, Mahsusa Nedir?, Kafası Kıyak İsminin Anlamı Nedir?, Gerilimli İsminin Anlamı Nedir?, Göçücü Nedir?, Kıtı Kıtına İsminin Anlamı Nedir?, Amerikan Samoası bayrağı Anlamı Nedir, Amerikan Samoası bayrağı Nasıl Oluştu, Amerikan Samoası bayrağı Tarihi, Amerikan Samoası bayrağı Renkleri, Amerikan Samoası bayrağı Tasarımı, Çok Partili İsminin Anlamı Nedir?, Ara Sarafyan Kimdir?, Asude İsminin Anlamı Nedir?, Alp Kırşan Kimdir?, Akdağ Saydut Kimdir?, Tövbesiz İsminin Anlamı Nedir?, Sabunsuz İsminin Anlamı Nedir?,