Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir?

Diktatör Nedir?

Diktatör Nedir?, Diktatör Nerededir?, Diktatör Hakkında Bilgi?, Diktatör Analizi? Diktatör ilgili Diktatör ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Diktatör ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Diktatör Ne Anlama Gelir Diktatör Anlamı Diktatör Nedir Diktatör Ne Anlam Taşır Diktatör Neye İşarettir Diktatör Tabiri Diktatör Yorumu 

Diktatör Kelimesi

Lütfen Diktatör Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Diktatör İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Diktatör Kelimesinin Anlamı? Diktatör Ne Demek? ,Diktatör Ne Demektir? Diktatör Ne Demektir? Diktatör Analizi? , Diktatör Anlamı Nedir?,Diktatör Ne Demektir? , Diktatör Açıklaması Nedir? ,Diktatör Cevabı Nedir?,Diktatör Kelimesinin Anlamı?,Diktatör Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Diktatör Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Diktatör Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Diktatör Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Diktatör Kelimesinin Anlamı Nedir? Diktatör Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Diktatör Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Diktatör Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Diktatör - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Diktatör

Diktatör Nedir? Diktatör Ne demek? , Diktatör Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Diktatör Kelimesinin Anlamı? Diktatör Ne Demek? Diktatör Ne Demektir? ,Diktatör Analizi? Diktatör Anlamı Nedir? Diktatör Ne Demektir?, Diktatör Açıklaması Nedir? , Diktatör Cevabı Nedir? , Diktatör Kelimesinin Anlamı?


Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir?

Diktatör

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Genellikle totaliter rejimleri yönetmekle suçlanan bazı diktatörler: Yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru; Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Başkanı Josef Stalin, Nazi Almanyası Führeri Adolf Hitler, Şili Cunta Hükümeti Başkanı Augusto Pinochet, Çin Komünist Partisi Başkanı Mao Zedong, İtalyan Sosyal Cumhuriyeti Ducesi Benito Mussolini ve Kuzey Kore ebedi lideri Kim İl-sung

Diktatör, mutlak güce sahip olan bir siyasi liderdir. Bir diktatörlük ise bir diktatör veya küçük bir zümrenin yönettiği bir devlettir.[1] Kelime, Roma Senatosu tarafından cumhuriyetin acil durumlarda yönetimi için seçilen bir Roma diktatörü unvanının kökeninden gelmektedir.[1]

Tiran terimi gibi, ve otokrat terimi gibi, diktatör terimi de yalnızca baskıcı yönetim biçimleri için kullanılmaya başlandı. Modern kullanımda diktatör terimi genellikle olağanüstü bir miktarda kişisel güce sahip olan bir lideri tanımlamak için kullanılır. Diktatörlükler genellikle aşağıdakilerle karakterize edilir: seçimlerin ve sivil özgürlüklerin askıya alınması; olağanüstü hal ilanı; kararname ile yönetim; siyasi muhaliflerin baskı altına alınması; hukukun üstünlüğü prosedürlerine uymama; liderin etrafında şekillenen bir kişilik kültünün varlığı. Diktatörlükler genellikle tek parti veya baskın parti devletleridir.[2][3]

Tek parti veya baskın parti devletleri ve kişisel yönetim altındaki sivil hükümetler gibi farklı türdeki rejimlerde iktidara gelen çeşitli liderler, diktatör olarak tanımlanmıştır.

Jül Sezar, kendisini ömür boyu diktatör yapmıştır.

Tanım[değiştir | kaynağı değiştir]

Diktatör kelimesi, Latincede "dictātor" kelimesinden türetilmiştir. Bu kelime, "dictare" (diktat kelimesinin kökü) fiilinin ajan ismi olan "dictāt-" (dictāre fiilinin geçmiş zaman kökü) ile "-or" (işaretleyici ek) ekinin birleşmesiyle oluşmuştur.[4] Latincede kullanıldığı şekliyle, bir diktatör Roma Cumhuriyeti'nde geçici olarak mutlak güce sahip olan bir yargıçtı. Genellikle diktatörlük rejiminde, ülkenin lideri diktatör unvanıyla tanımlanır; ancak, resmi unvanları daha çok lider gibi bir tanıma benzeyebilir.

Başlangıçta Roma Cumhuriyeti ve Etrüsk kültüründe acil durumda yapılan bir yasal atama olan Diktatör terimi, şu anda sahip olduğu olumsuz anlamı taşımamaktaydı. Bir Diktatör, sınırlı bir süre için tek başına yetki verilen bir magistrattı. Görev süresi sonunda, Diktatörün yetkisi normale döner ve Konsüler yönetim yeniden devralınır, ancak tüm diktatörler güç paylaşımına geri dönmeyi kabul etmemiştir.[kaynak belirtilmeli]

Terim, Cornelius Sulla'nın iç savaşı takiben diktatörlüğe yükselmesiyle modern olumsuz anlamını almaya başladı. Sulla, Roma'da bir yüzyıldan fazla bir süre boyunca (resmen kaldırıldığı süre boyunca) ilk Diktatör olarak kendini ilan ederek, Senato onayına ve zaman sınırlamasına ihtiyaç duymadan işleri yürütmüştü. Büyük bir anayasal krizi önlemek için yaklaşık bir yıl sonra görevinden istifa etti ve birkaç yıl sonra öldü. Julius Caesar, Sulla'nın örneğini 49 yılında takip etti ve Şubat 44 yılında "Sonsuza dek Diktatör" olarak ilan edildi, resmen gücündeki herhangi bir sınırlamayı kaldırarak, iktidarını sonraki ayın suikastına kadar korudu.

Sezar'ın suikastının ardından, varisi Augustus'a diktatör unvanı teklif edildi, ancak o bunu reddetti. Daha sonra gelen hükümdarlar da diktatör unvanını reddettiler ve diktatör unvanının kullanımı Roma yöneticilerinde bitti.

Terim, Latincede "dictator" olarak gelir ve İngilizcede olduğu gibi aynı anlama sahiptir. Bu kelime, "dico" yani "otorite kullanmak; karar vermek" anlamına gelen "dicto" kelimesinden türemiştir.

Freedom House'un "Freedom in the World 2017" raporuna göre 2016 yılına ait ülke değerlendirmeleri.[5]
  Özgür (86)   Kısıtlı özgürlük (59)   Özgür değil (50)
The Economist tarafından yapılan 2017 "Demokrasi İndeksi"ne göre, farklı kırmızı tonlarında gösterilen ülkeler demokratik olmayan ülkeler olarak kabul edilir ve birçoğu diktatoryal rejimlere sahiptir.[6]
Ekvator Ginesi'nden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Afrika'nın en uzun süre görev yapan diktatörüdür.[7][8]

Günümüzdeki kullanımı[değiştir | kaynağı değiştir]

19. yüzyılın ikinci yarısına kadar, "dictator" teriminin bazen olumlu çağrışımları vardı. Örneğin, 1848 Macar Devrimi sırasında ulusal lider Lajos Kossuth, destekçileri ve eleştirenleri tarafından negatif bir anlam taşımadan sıklıkla "dictator" olarak adlandırılırdı, ancak resmi unvanı regent-president olarak geçiyordu.[9] 1860 yılında Binlerin Seferi sırasında Sicilya'da geçici bir yürütme organı oluştururken, Giuseppe Garibaldi resmi olarak "diktatör" unvanını aldı. Kısa bir süre sonra, 1863 Polonya Ocak Ayaklanması sırasında "diktatör" aynı zamanda dört liderin resmi unvanıydı, ilki Ludwik Mierosławski idi.

Ancak, bu dönemden sonra "diktatör" terimi olumsuz bir anlam kazandı. Genel olarak kullanımda, diktatörlük sıklıkla zalimlik ve baskıyla ilişkilendirilir. Sonuç olarak, politik muhaliflere karşı bir hakaret terimi olarak da kullanılır. Terim ayrıca megalomani ile ilişkilendirilmeye başlamıştır. Birçok diktatör kendileri etrafında bir kişilik kültü oluşturur ve giderek daha abartılı unvanlar ve onurlar kendilerine vermeye başlarlar. Örneğin, İngiltere ordusu teğmeni olan Idi Amin Dada, Uganda'nın Ekim 1962'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından sonra kendisini "Muhterem Excellency, Ömür Boyu Devlet Başkanı, Feldmareşal Al Hadji Doctor Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, Afrika'da Genel ve Özellikle Uganda'da İngiliz İmparatorluğu'nun Fetheden" şeklinde tanımlamıştır. The Great Dictator adlı filmde, Charlie Chaplin hem Adolf Hitler'i hem de diktatörlük kurumunu alaya almıştır.[A][B][10]

Müşfik diktatörlük[değiştir | kaynağı değiştir]

Müşfik diktatörlük, otoriter bir liderin devlet üzerinde mutlak siyasi güce sahip olduğu bir hükümeti ifade eder, ancak bu liderin halkın genel çıkarını gözeterek bunu yaptığı algısı vardır. Bu, diktatörün kesinlikle zalim bir şekilde algılanan kalıptan ayrılır. İyi niyetli bir diktatör, bazı sivil özgürlüklere veya demokratik karar alma süreçlerine izin verebilir, örneğin halkoylamaları veya sınırlı yetkiye sahip seçilmiş temsilciler aracılığıyla, ve genellikle görev süresi sırasında veya sonrasında gerçek bir demokrasiye geçiş için hazırlıklar yaparlar. Bu, bir cumhuriyet biçimi olarak görülebilir. Bu tanımlama, Yunanistan'ın Ioannis Metaxas'ı (1936-41), Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü (1923-38) ve Singapur'un Lee Kuan Yew'i (1959-90) gibi liderleri tanımlamak için kullanılmıştır.[11][12]

Askeri roller[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir diktatör ile askeri ilişkilendirme yaygın bir durumdur. Birçok diktatör, askeriyle olan bağlantılarını vurgulamak için büyük çaba sarf eder ve sıklıkla askeri üniforma giyerler. Bazı durumlarda bu tamamen meşru olabilir; örneğin, Francisco Franco İspanya Devlet Başkanı olmadan önce İspanyol Ordusu'nda bir generaldi ve Manuel Noriega resmi olarak Panama Savunma Kuvvetleri'nin komutanıydı. Diğer durumlarda ise bu ilişki sadece bir taklit olabilir.[13]

Kitle manipülasyonu[değiştir | kaynağı değiştir]

Bazı diktatörler, Mussolini ve Hitler gibi, kalabalıkları manipüle etme konusunda ustaydı. Diğerleri ise Stalin ve Franco gibi daha sade konuşmacılardı. Genellikle diktatörler insanları ve tüm medyayı kontrol altına alır, muhalefeti sansürler veya yok eder ve günlük olarak kişilik kültü etrafında şekillenen güçlü propaganda yayınları yapar.[14]

Mussolini ve Hitler, kendilerine "Lider" anlamına gelen benzer ve mütevazı unvanlar kullanmışlardır. Mussolini "Il Duce" (Lider) ve Hitler genellikle "der Führer" (Lider) olarak anılırdı, her ikisi de İtalyanca ve Almanca'da 'Lider' anlamına gelir. Franco da benzer bir unvan olan "El Caudillo" ("Baş", 'şef') unvanını kullanmıştır. Stalin için ise "Çelik Adam" anlamına gelen benimsediği isim, mutlak lider olarak rolüyle özdeşleşmiştir. Mussolini, Hitler ve Franco için mütevazı, geleneksel olmayan unvanların kullanılması, mutlak güçlerini daha da güçlü bir şekilde sergilemiştir, çünkü herhangi bir tarihi meşruiyete dahi ihtiyaç duymamışlardır. Ancak Franco'nun durumunda, "Caudillo" unvanı Latin Amerika ve İspanya'daki siyasi ve askeri figürler için daha uzun bir tarihe sahiptir. Franco, kendisini Caudillo olarak gösteren madeni paralarda veya diğer materyallerde "Tanrı'nın Lütfuyla" ifadesini de kullanırken, Hitler ve Mussolini nadiren bu tür monarşik ilişkilendirilen dil veya imgeleri kullanmışlardır.[15]

Eleştiri[değiştir | kaynağı değiştir]

Batı medyasının "diktatör" terimini kullanımı, sol eğilimli Fairness & Accuracy in Reporting (Dürüstlük ve Doğrulukta Adil Olma) örgütü tarafından "Hoşlanmadığımız Hükümet için Kullanılan Bir Kod" olarak eleştirilmiştir. Onlara göre, genellikle otoriter olarak kabul edilebilecek ancak ABD ile müttefik olan liderler, Paul Biya veya Nursultan Nazarbayev gibi, nadiren "diktatör" olarak adlandırılırken, ABD politikasına karşı olan ülkelerin liderleri olan Nicolas Maduro veya Beşar Esad gibi kişilere bu terim çok daha rahat bir şekilde uygulanmaktadır.[16]

Modern kullanım[değiştir | kaynağı değiştir]

Giuseppe Garibaldi, 1860'ta kendisini Sicilya'nın diktatörü ilan etti.

Modern otoriter liderler, negatif ve olumsuz çağrışımları nedeniyle genellikle (eğer hiç kullanmıyorlarsa) "diktatör" terimini resmi unvanlarında kullanmazlar, bunun yerine genellikle sadece "başkan" unvanına sahiptirler. Ancak 19. yüzyılda, resmi kullanımı daha yaygındı.[17]

 • Sicilya Diktatörlük Hükümeti (27 Mayıs - 4 Kasım 1860), Sicilya'yı yönetmek üzere Giuseppe Garibaldi tarafından atanan geçici bir yürütme hükümetiydi. Hükümet, Sicilya'nın İtalya Krallığı'na katılımının referandumla onaylanmasıyla sona erdi.[18]
 • Romuald Traugutt, 17 Ekim 1863'ten 10 Nisan 1864'e kadar Polonya'nın Diktatörüydü.[19]
 • Filipinler'de Diktatörlük Hükümeti (1898-1898), resmi olarak Diktatör unvanını taşıyan Emilio Aguinaldo tarafından yönetilen Filipinler'deki isyancı hükümetti.[20] Diktatörlük hükümeti tanımı, Aguinaldo'nun başkan olarak yer aldığı devrimci hükümet tarafından geçersiz kılınmıştır.

İnsan hakları ihlalleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Zamanla, diktatörlerin insan haklarını ihlal eden taktikler kullandığı bilinmektedir. Örneğin, Sovyet diktatörü Joseph Stalin döneminde, hükümet politikalarında gizli polis ve çalışma kampları sistemi olan Gulag uygulanmıştır. Gulag mahkumlarının çoğu politik mahkumlar değildi, ancak herhangi bir zamanda kamplarda önemli sayıda politik mahkum bulunabilir. Sovyet arşivlerinden toplanan verilere göre, Gulag'da ölenlerin sayısı 1.053.829'dur.[21] Sovyet devleti tarafından gerçekleştirilen diğer insan hakları ihlalleri arasında insan deneyleri, psikiyatrinin siyasi bir silah olarak kullanılması ve din özgürlüğünün, toplanma, konuşma ve birlikte hareket etme özgürlüğünün reddedilmesi de bulunmaktadır.[kaynak belirtilmeli] Benzer suçlar, Mao Zedong'un Çin Halk Cumhuriyeti üzerindeki yönetimi sırasında Çin Kültür Devrimi döneminde ve Augusto Pinochet'in Şili'deki cunta döneminde işlendi. Mao, öncelikle kişiliğine bağlı olan gençlik gruplarının kullanımıyla muhalifleri temizlemeyi hedefledi.[22]

Bazı diktatörler, belirli ırklar veya gruplar üzerinde soykırım ile ilişkilendirilmiştir; en dikkate değer ve geniş kapsamlı örnek ise Adolf Hitler'in Onbir milyon insanın, bunlardan altı milyonunun Yahudi olduğu Holokost soykırımıdır.[23] Daha sonra Demokratik Kampuçya'da Genel Sekreter Pol Pot ve politikaları, dört yıllık diktatörlüğü süresince tahmini olarak 7 milyonluk nüfusun 1.7 milyonunu öldürdü.[24] Pol Pot "Kamboçya'nın Hitler'i" ve "bir soykırım tiranı" olarak tanımlanır.[25]

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Sudan'ın askeri diktatörü Ömer el-Beşir hakkında, Darfur'daki iddia edilen savaş suçları nedeniyle bir tutuklama emri çıkardı.[26] Suriye diktatörü Beşar Esad, birçok kimyasal saldırıyı gerçekleştirmesiyle tanınır ve Suriye iç savaşında endüstriyel ölçekte vahşetler işleyerek 21. yüzyılın en ölümcül savaş suçlusu olarak kabul edilir.[a]

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b "Lessons in On-Line Reference PublishingMerriam-Webster's Collegiate Dictionary. Merriam-WebsterMerriam-Webster's Collegiate Thesaurus. Merriam-WebsterMerriam-Webster's Collegiate Encyclopedia. Merriam-Webster". The Library Quarterly. 71 (3): 392-399. July 2001. doi:10.1086/603287. ISSN 0024-2519. 12 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2023. 
 2. ^ Papaioannou, Kostadis; vanZanden, Jan Luiten (2015). "The Dictator Effect: How long years in office affect economic development". Journal of Institutional Economics. 11 (1): 111-139. doi:10.1017/S1744137414000356. 
 3. ^ Olson, Mancur (1993). "Dictatorship, Democracy, and Development". American Political Science Review. 87 (3): 567-576. doi:10.2307/2938736. JSTOR 2938736. 
 4. ^ "Oxford English Dictionary, (the definitive record of the English language)". 8 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2023. 
 5. ^ Freedom in The World 2017 – Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy 27 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. by Freedom House, January 31, 2017
 6. ^ "Democracy Index 2017 – Economist Intelligence Unit" (PDF). EIU.com. 18 Şubat 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Şubat 2018. 
 7. ^ "The brutal central African dictator whose playboy son faces French corruption trial 26 Mart 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.". The Independent. 12 September 2016.
 8. ^ "The Five Worst Leaders In Africa 3 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.". Forbes. 9 February 2012.
 9. ^ Macartney, Carlile Aylmer (15 Eylül 2020). Lajos Kossuth. Encyclopedia Britannica. 1 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2020. 
 10. ^ Keatley, Patrick (18 Ağustos 2003). "Obituary: Idi Amin". The Guardian. Londra. 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mart 2008. 
 11. ^ Miller, Matt (2 Mayıs 2012). "What Singapore can teach us". The Washington Post. ISSN 0190-8286. 11 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2015. 
 12. ^ Shapiro, Susan; Shapiro, Ronald (2004). The Curtain Rises: Oral Histories of the Fall of Communism in Eastern Europe. McFarland. ISBN 978-0-7864-1672-1. 12 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2019. "...All Yugoslavs had educational opportunities, jobs, food, and housing regardless of nationality. Tito, seen by most as a benevolent dictator, brought peaceful co-existence to the Balkan region, a region historically synonymous with factionalism."
 13. ^ Thomas, Hugh (1977). The Spanish Civil War. ss. 421-424. ISBN 978-0-06-014278-0. 
 14. ^ Morstein, Marx Fritz (March 2007). Propaganda and Dictatorship. Princeton UP. ISBN 978-1-4067-4724-9. 
 15. ^ Hamil, Hugh M., (Ed.) (1992). "Introduction". Caudillos: Dictators in Spanish America. University of Oklahoma Press. ss. 5-6. ISBN 978-0-8061-2428-5. 
 16. ^ "Dictator: Media Code for 'Government We Don't Like'". FAIR (İngilizce). 11 Nisan 2019. 16 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2021. 
 17. ^ Moisés Prieto, ed. Dictatorship in the Nineteenth Century: Conceptualisations, Experiences, Transfers (Routledge, 2021).
 18. ^ Cesare Vetter, "Garibaldi and the dictatorship: Features and cultural sources." in Dictatorship in the Nineteenth Century (Routledge, 2021) pp. 113-132.
 19. ^ Stefan Kieniewicz, "Polish Society and the Insurrection of 1863." Past & Present 37 (1967): 130-148.
 20. ^ "The First Philippine Republic". National Historical Commission. 7 Eylül 2012. 27 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2018. On June 20, Aguinaldo issued a decree organizing the judiciary, and on June 23, again upon Mabini’s advice, major changes were promulgated and implemented: change of government from Dictatorial to Revolutionary; change of the Executive title from Dictator to President 
 21. ^ "Gulag Prisoner Population Statistics from 1934 to 1953." Wasatch.edu. Wasatch, n.d. Web. 16 July 2016: "According to a 1993 study of Soviet archival data, a total of 1,053,829 people died in the Gulag from 1934 to 1953. However, taking into account that it was common practice to release prisoners who were either suffering from incurable diseases or on the point of death, the actual Gulag death toll was somewhat higher, amounting to 1,258,537 in 1934–53, or 1.6 million deaths during the whole period from 1929 to 1953.."
 22. ^ Pamela Constable and Aruto Valenzuela, A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet, New York: W.W Norton & Company, 1993., p. 91
 23. ^ "The Holocaust". The National WWII Museum | New Orleans (İngilizce). 15 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Temmuz 2021. 
 24. ^ ""Top 15 Toppled Dictators". Time. 20 Ekim 2011. 24 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 25. ^ William Branigin, Architect of Genocide Was Unrepentant to the End 9 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. The Washington Post, April 17, 1998
 26. ^ "Sudanese dictator Omar al-Bashir faces war crimes charges 16 Mayıs 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.". The Daily Telegraph. July 14, 2008.
 27. ^ Obaid, Rayburn, Nawaf, Joel (16 Aralık 2022). "Assad must face trial for his atrocities against the Syrian people". The Telegraph. 17 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 28. ^ Lister, Charles (10 Mayıs 2021). "US policy in Syria in 2021". Asharq al-Awsat. 13 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 29. ^ Simons, Marlise (2 Mart 2021). "Criminal Inquiries Loom Over al-Assad's Use of Chemical Arms in Syria". The New York Times. 2 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 30. ^ Deknatel, Frederick (22 Şubat 2021). "Assad Is Getting Away With the Century's 'Greatest War Crimes'". World Politics Review. 11 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 31. ^ Reinl, James (11 Mart 2021). "Syrian atrocities are 'greatest crimes' this century, UN chief says". The National. 11 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 32. ^ El-Bunni, Anwar (24 Kasım 2020). "Breaking new ground: Transitional justice in Syria". Brookings. 27 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 33. ^ Camuz, Hakan (15 Mart 2022). "What's taking the ICC so long to investigate war crimes in Syria?". TRT World. 6 Nisan 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. 

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]


Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Nedir? :Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? ile ilgili Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Ne Demektir? Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Açıklaması Nedir? Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Cevabı Nedir? Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Açıklaması? :Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Gerçek mi? :Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? ile ilgili Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Hakkında? :Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? ile ilgili Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? burada bulabilirsiniz. Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Diktatör nedir?, Diktatör anlamı nedir?, Diktatör ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Kuantum kimyası ve katı hal fiziği yazılımları listesi, Vatikan Apostolik Kütüphanesi, Alicia Vikander, Tekketepe Muharebesi, Ömer Asım Aksoy, Lancaster, Ohio, Ami Boué, Ruud Boffin, Ortalama değer teoremi, Zürafa, İtalyan matematikçiler listesi, Paleozoik zaman, Konfüçyüs Tapınağı, Harry Potter kurgusal evreni, Lütfi Doğan (1930 doğumlu siyasetçi), Harry Potter karakterleri listesi, Jeannie Berlin, Halklar Dostluğu Rusya Üniversitesi, Love Hina, fifa ülke kodları listesi, FIFA ülke kodları listesi, Henri de Brouckère, Sadie Sink, Kıbrıs Basketbol 1. Ligi, Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonu, Samarra Taarruzu, Baskın parti sistemi, Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki yükseköğretim kuruluşları listesi, Deflasyon, Bubba Ray Dudley, Atletizm dünya rekorları listesi, Austrolabrus, Fiziksel nedenlere bağlı stomatitler, Titanyum, Harry Potter filmlerindeki oyuncuların listesi, Journal of World History, Sophia Bush, Nitelikli dolandırıcılık, Kalfat, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (video oyunu), 1494, Mazda 3, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (film müziği albümü), Dikili, Aile sosyolojisi, Kaarlo Juho Ståhlberg, Çadın bölgeleri, Volkswagen Lupo, Harry Potter and the Philosophers Stone (video oyunu), Harry Potter and the Philosophers Stone (film müziği albümü), Ümit Bozkurt, Pronoides, Eski Sovyet ülkeleri, Ashes and Diamonds, Harry Potter and the Order of the Phoenix (video oyunu), Göztepe Belediyespor, Montgomery, Illinois, Harry Potter and the Order of the Phoenix (film müziği albümü), Mamoudou Gassama, Pirate Treasure, Korku, Taijiro Kurita, 1991 Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimi, Harry Potter and the Goblet of Fire (video oyunu), Roma rakamları, Merve Arı, Harry Potter and the Goblet of Fire (film müziği albümü), Uganda millî futbol takımı, Shaman King, San Cristóbal de las Casas, Ok ve yay, Fokaia, Silüryen, Özgül Kavruk, Arif Hikmet Paşa, NGC 5560, cointelpro, COINTELPRO, İvan Alexander, Kudüs, Ludvika, 1830 Temmuz Devrimi, Italo disco, Gatorade, Vladimir Mihailoviç Komarov, Duyusal bellek, Harry Potter and the Cursed Child, Harry Potter and the Chamber of Secrets (video oyunu), Kévin Parsemain, Uzay ve zaman felsefesi, Kemaliye, Kuala Lumpur havarayı, Harry Potter and the Chamber of Secrets (film müziği albümü), Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Birleşik Arap Emirlikleri pasaportu, Oynatma listesi, TEKEL işçi eylemi, Darüşşafaka Lisesi, Zachary Levi, Altın Mahmuzlar Savaşı,
Atilla Gülan Kimdir?, Emre Karabacak Kimdir?, Yangaz Nedir?, Ekrem Erdin Kimdir?, Hercaice İsminin Anlamı Nedir?, Dopdolu İsminin Anlamı Nedir?, Bombeli İsminin Anlamı Nedir?, Yeşim Karadağ Kimdir?, Atilla Girgin Kimdir?, Adrián Aldrete Kimdir?, Vefasız İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhi İsminin Anlamı Nedir?, Mevsimli Mevsimsiz İsminin Anlamı Nedir?, Bolca İsminin Anlamı Nedir?, Soğdca Nedir?, Hercai İsminin Anlamı Nedir?, Donuk İsminin Anlamı Nedir?, Hikmetli Nedir?, Atilla Dorsay Kimdir?, Berkay Akkuş Kimdir?, Bol İsminin Anlamı Nedir?, Sophie Aldred Kimdir?, Vefalı İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatsiz İsminin Anlamı Nedir?, Mevrut İsminin Anlamı Nedir?, Soğansı Nedir?, Mökkem Nedir?, Herbivor İsminin Anlamı Nedir?, Donlu İsminin Anlamı Nedir?, Donlu Nedir?, Niler Albayrak Kimdir?, Boklu İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Enes Süzen Kimdir?, Atilla Ateş Kimdir?, Möblesiz Nedir?, Bok İsminin Anlamı Nedir?, Her Bir İsminin Anlamı Nedir?, Don Yağı İsminin Anlamı Nedir?, Vefakâr İsminin Anlamı Nedir?, Sıhhatli İsminin Anlamı Nedir?, Mevkut İsminin Anlamı Nedir?, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Boğunuk İsminin Anlamı Nedir?, Resül Kaplan Kimdir?, Soğanımsı Nedir?, Mozambikli Nedir?, Hepçil İsminin Anlamı Nedir?, Dominikli İsminin Anlamı Nedir?, Dominikli Nedir?, Aldo Polo Kimdir?, Atilla Atalay Kimdir?, Veciz İsminin Anlamı Nedir?, Sığ İsminin Anlamı Nedir?, Mevdu İsminin Anlamı Nedir?, Boğumlu İsminin Anlamı Nedir?, Nilay Barkın Kimdir?, Atilla Andaç Yapıcıer Kimdir?, Yanaklı Nedir?, Sofralık Nedir?, Motorsuz Nedir?, Hepatolojik İsminin Anlamı Nedir?, Dominant İsminin Anlamı Nedir?, Higroskopik Nedir?, Boğum Boğum İsminin Anlamı Nedir?, Muhammet Bahadır Ayas Kimdir?, Aldo Leão Ramírez Kimdir?, Vebalı İsminin Anlamı Nedir?, Yonca Mete Soy Kimdir? Yonca Mete Soy Nereli Yonca Mete Soy Kaç Yaşında?, Sıfır İsminin Anlamı Nedir?, Mevcut İsminin Anlamı Nedir?, Mehmet Ali Doğu Kimdir?, Atilla Alpar Kimdir?, Boğuk Boğuk İsminin Anlamı Nedir?, Sofiyane Nedir?, Hennez İsminin Anlamı Nedir?, Domestik İsminin Anlamı Nedir?, Higrometrik Nedir?, Aldo Duscher Kimdir?, Boğuk İsminin Anlamı Nedir?, Vazifeşinas İsminin Anlamı Nedir?, Sıçrayıcı İsminin Anlamı Nedir?, Bilgehan Tuba Tiryaki Kimdir?, Hendesi İsminin Anlamı Nedir?, Dolusu İsminin Anlamı Nedir?, Higrofil Nedir?, Dolusu Nedir?, Boğucu İsminin Anlamı Nedir?, İsmet Güneşhan Kimdir?, Aldo Corzo Kimdir?, Vazifeperver İsminin Anlamı Nedir?, Sıcakkanlı İsminin Anlamı Nedir?, Mevâlî İsminin Anlamı Nedir?, Kenya bayrağı Anlamı Nedir, Kenya bayrağı Nasıl Oluştu, Kenya bayrağı Tarihi, Kenya bayrağı Renkleri, Kenya bayrağı Tasarımı, Boğmaklı İsminin Anlamı Nedir?, Yamyaş Nedir?, Sofistik Nedir?, Leman Sivri Kimdir?, Motifsiz Nedir?, Birgül Yıldız Günay Kimdir?, Hemzemin İsminin Anlamı Nedir?,