Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir?

Ceva teoremi Nedir?

Ceva teoremi Nedir?, Ceva teoremi Nerededir?, Ceva teoremi Hakkında Bilgi?, Ceva teoremi Analizi? Ceva teoremi ilgili Ceva teoremi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Ceva teoremi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Ceva teoremi Ne Anlama Gelir Ceva teoremi Anlamı Ceva teoremi Nedir Ceva teoremi Ne Anlam Taşır Ceva teoremi Neye İşarettir Ceva teoremi Tabiri Ceva teoremi Yorumu 

Ceva teoremi Kelimesi

Lütfen Ceva teoremi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Ceva teoremi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Ceva teoremi Kelimesinin Anlamı? Ceva teoremi Ne Demek? ,Ceva teoremi Ne Demektir? Ceva teoremi Ne Demektir? Ceva teoremi Analizi? , Ceva teoremi Anlamı Nedir?,Ceva teoremi Ne Demektir? , Ceva teoremi Açıklaması Nedir? ,Ceva teoremi Cevabı Nedir?,Ceva teoremi Kelimesinin Anlamı?,Ceva teoremi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Ceva teoremi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Ceva teoremi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Ceva teoremi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Ceva teoremi Kelimesinin Anlamı Nedir? Ceva teoremi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Ceva teoremi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Ceva teoremi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Ceva teoremi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Ceva teoremi

Ceva teoremi Nedir? Ceva teoremi Ne demek? , Ceva teoremi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Ceva teoremi Kelimesinin Anlamı? Ceva teoremi Ne Demek? Ceva teoremi Ne Demektir? ,Ceva teoremi Analizi? Ceva teoremi Anlamı Nedir? Ceva teoremi Ne Demektir?, Ceva teoremi Açıklaması Nedir? , Ceva teoremi Cevabı Nedir? , Ceva teoremi Kelimesinin Anlamı?


Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir?

Ceva teoremi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ceva teoremi, durum 1: Üç doğru ABC üçgeninin içindeki bir O noktasında kesişir.
Ceva teoremi, durum 2: Üç doğru ABC üçgeninin dışındaki bir O noktasında kesişir.

Ceva Teoremi, herhangi bir ABC üçgeni verildiğinde, A, B ve C'den üçgenin zıt kenarlarına doğru olan doğru parçalarının üçgenin her iki kenarında oluşan doğru parçası çiftlerinin oranlarının çarpımı 1'e eşit olduğunda tek noktada kesiştiğini belirtir. Teorem adını İtalyan matematikçi Giovanni Ceva'dan alır.

Teoremin açıklaması[değiştir | kaynağı değiştir]

Ceva teoremi, düzlem geometrisindeki üçgenlerle ilgili bir teoremdir. Bir ABC üçgeni verildiğinde, köşelerden (ABC üçgeninin herhangi bir kenarı üzerinde olmayan) ortak bir O noktasına AO, BO ve CO doğrularının çizilmesine ve sırasıyla D, E ve F'de karşı kenarları kesmesine izin verin. (AD, BE ve CF doğru parçaları cevians olarak bilinir.). Daha sonra işaretli doğru parçalarının uzunluklarını kullanarak,

Başka bir deyişle, XY uzunluğu, X'in Y'nin sağında veya solunda olmasına göre doğrunun bazı sabit yönlerinde pozitif veya negatif olarak alınır. Örneğin, AF/FB, F A ve B arasında olduğunda pozitif değerde, aksi takdirde ise negatif olarak tanımlanır.

Ceva teoremi, açılar, alanlar ve uzunluklar kavramları kullanılmadan ifade edilebilmesi ve kanıtlanabilmesi anlamında afin geometri'nin bir teoremidir (eşdoğrusal olan iki doğru parçasının uzunluklarının oranı hariç). Bu nedenle, herhangi bir cisim üzerinde herhangi bir afin düzlemdeki üçgenler için doğrudur.

Teoremin biraz uyarlanmış bir tersi de doğrudur: D, E ve F noktaları sırasıyla BC, AC ve AB üzerinde seçilirse,

AD, BE ve CF kesişen veya üçü de paralel doğrulardır. Tersi genellikle teoremin bir parçası olarak dahil edilir.

Teorem genellikle onu 1678 tarihli De lineis rectis adlı eserinde yayınlayan Giovanni Ceva'ya atfedilir . Ancak, on birinci yüzyılda Zaragoza kralı Yusuf Al-Mu'taman ibn Hűd tarafından çok daha önce kanıtlanmıştı.[1]

Şekillerle ilişkili olarak Ceva'nın isminden türetilen birkaç terim vardır: cevian (AD, BE, CF doğruları O'nun cevianlarıdır), cevian üçgeni (DEF üçgeni O'nun cevian üçgenidir); cevian yuvası, anti-cevian üçgen, Ceva eşleniği. (Ceva, Chay'va olarak telaffuz edilir; cevian, chev'ian olarak telaffuz edilir.)

Teorem, Menelaus teoremine çok benzer, çünkü denklemleri sadece işaret bakımından farklılık gösterir.

İspatlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Teoremin birkaç kanıtı verilmiştir.[2][3] Aşağıda iki kanıt verilmiştir.

İlki, üçgen alanların yalnızca temel özelliklerini kullanan çok temel bir ispattır.[2] Bununla birlikte, O noktasının konumuna bağlı olarak birkaç durum dikkate alınmalıdır.

İkinci ispat, barisentrik koordinatları ve vektörleri kullanır, ancak bir şekilde daha doğaldır ve duruma bağlı değildir. Dahası, herhangi bir cisim üzerinde herhangi bir afin düzlemde işe yarar.

Üçgenlerin alanlarını kullanarak[değiştir | kaynağı değiştir]

Birincisi, sol tarafın işareti pozitiftir çünkü oranların üçü de pozitiftir, O'nun üçgenin içinde olduğu durum (üstteki şekil) veya biri pozitif ve diğer ikisi negatif, O'nun üçgenin dışında olduğu durum (alttaki şekil bu duruma bir örneği göstermektedir).

Büyüklüğü kontrol etmek için, belirli bir yüksekliğe sahip bir üçgenin alanının tabanıyla orantılı olduğuna dikkat edin. Yani

Bu nedenle,

(A ve O, BC'nin zıt kenarlarındaysa, eksi işaretini artı ile değiştirin.) Benzer şekilde,

ve

Bu üç denklemin çarpılması gerektiği gibi aşağıdaki ifadeyi verir:

Teorem, Menelaus teoremi kullanılarak da kolayca kanıtlanabilir.[4] ACF üçgeninin BOE transversalinden,

ve BCF üçgeninin AOD transversalinden,

Teoremi elde etmek için bu iki denklem birbirine bölünür.

Teoremin tersi, bir sonuç olarak ortaya çıkar.[2] D, E ve F noktaları sırasıyla BC, AC ve AB doğruları üzerinde verilsin. AD ve BE O noktasında kesişsin ve FCO’nun AB ile kesiştiği nokta olsun. Daha sonra teoreme göre denklem D, E ve F′ için de geçerlidir. İkisi karşılaştırılırsa,

Ancak en fazla bir nokta bir doğru parçasını belirli bir oranda kesebilir, böylece F = F′ elde edilir.

Barisentrik koordinatları kullanarak[değiştir | kaynağı değiştir]

Eşdoğrusal olmayan üç nokta A, B, C ve aynı düzleme ait bir O noktası verildiğinde, O'nun A, B, C'ye göre barisentrik koordinatları şeklinde benzersiz üç sayıdır, öyle ki

ve her X noktası için,

olur. (bu ok gösteriminin tanımı ve daha fazla ayrıntı için Afin uzayına bakınız.)

Cava teoremi için, O noktasının üçgenin iki köşesinden geçen herhangi bir doğruya ait olmadığı varsayılır. Bu şu anlama gelir;

X için AB ve OC doğrularının F kesişimi alınırsa (şekillere bakın), son denklem şu şekilde yeniden düzenlenebilir:

Bu denklemin sol tarafı, CF doğrusuyla aynı yöne sahip bir vektördür ve sağ taraf, AB doğrusuyla aynı yöne sahiptir. A, B ve C eşdoğrusal olmadığından bu doğrular farklı yönlere sahiptir. Denklemin iki üyesinin sıfır vektörüne eşit olduğu ve

Buradan,

burada sol taraf oranı, eşdoğrusal doğru parçaları AF ve FB uzunluklarının işaretli oranıdır.

Aynı mantık ile;

Ceva teoremi, son üç denklemin çarpımını alarak hemen elde edilebilir.

Genellemeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Teorem, barisentrik koordinatlar kullanılarak daha yüksek boyutlu simplekslere genelleştirilebilir. Her bir tepe noktasından zıt (n-1) yüz (faset) üzerindeki bir noktaya bir ışın olarak n-simpleks'in bir cevianını tanımlayın. Öyleyse cevianlar, ancak ve ancak köşelere bir kütle dağılımı atanabildiğinde, her cevianın, kütle merkezinde zıt faset ile kesiştiği durumlarda kesişir. Üstelik cevianların kesişme noktası simpleksin kütle merkezidir.[5][6]

Routh'un teoremi, tek noktada kesişmedikleri takdirde üç cevianın oluşturduğu üçgenin alanını verir. Ceva teoremi, alanı sıfıra eşitleyip çözerek de buradan elde edilebilir.

Düzlemdeki genel çokgenler için teoremin analojisi, on dokuzuncu yüzyılın başlarından beri bilinmektedir.[7] Teorem ayrıca sabit eğriliğin diğer yüzeylerindeki üçgenlere de genelleştirilmiştir.[8]

Teorem ayrıca küresel ve hiperbolik geometri için iyi bilinen bir genellemeye sahiptir, oranlardaki uzunlukları sırasıyla sinüsleri ve hiperbolik sinüsleri ile değiştirir.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Konuyla ilgili yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Hogendijk (1995). "Al-Mutaman ibn Hűd, 11the century king of Saragossa and brilliant mathematician". Historia Mathematica. 22: 1-18. doi:10.1006/hmat.1995.1001. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Geometry: Our Cultural Heritage. Springer. 2010. s. 210. ISBN 3-642-14440-3. 
  2. ^ a b c "Ch. 1 §7 Ceva's Theorem". Pure Geometry. Clarendon Press. 1905. 
  3. ^ Alfred S. Posamentier and Charles T. Salkind (1996), Challenging Problems in Geometry, pages 177–180, Dover Publishing Co., second revised edition.
  4. ^ Follows "Art. 986". Inductive Plane Geometry. D.C. Heath & Co. 1902. 
  5. ^ Landy (Aralık 1988). "A Generalization of Ceva's Theorem to Higher Dimensions". The American Mathematical Monthly. 95 (10): 936-939. doi:10.2307/2322390. 
  6. ^ Wernicke (Kasım 1927). "The Theorems of Ceva and Menelaus and Their Extension". The American Mathematical Monthly. 34 (9): 468-472. doi:10.2307/2300222. 
  7. ^ Grünbaum (1995). "Ceva, Menelaus and the Area Principle". Mathematics Magazine. 68 (4): 254-268. doi:10.2307/2690569. 
  8. ^ Masal'tsev (1994). "Incidence theorems in spaces of constant curvature". Journal of Mathematical Sciences. 72 (4): 3201-3206. doi:10.1007/BF01249519. 

Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Nedir? :Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? ile ilgili Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Ne Demektir? Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Açıklaması Nedir? Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Cevabı Nedir? Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Açıklaması? :Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Gerçek mi? :Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? ile ilgili Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Hakkında? :Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? ile ilgili Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Ceva teoremi nedir?, Ceva teoremi anlamı nedir?, Ceva teoremi ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
F.T. Island, Fevzi Aksoy, Branta ruficollis, Baas Partisi bayrağı, Gezegensel yaşanabilirlik, Fethi Tuncel, League of Nations, Ludwik Krzywicki, Loweia, Kara Dikilitaş, Fethi Naci, Latin Grammy ödülleri, Fethi Karakaş, Avrupa vatandaşlık yasası, Montreal Dünya Filmleri Festivali, Polistes latinus, Al Wakrah, Luleå HF, Piper come, Givi Berikaşvili, Filip Bradarić, José Carioca, 26 Proserpina, Spike Cohen, Hidrokodon, Bulgar dili, Sadat X, Zenica Üniversitesi, 35 Leukothea, Düşük tansiyon, AFAS Stadyumu, Kalkandelen Üniversitesi, İndirim marketi, Fetal alkol sendromu, Bengal Körfezi, Akela, Mutasarrıf, Carol, Ordovisyen, Deniz yatağı, Triclaria malachitacea, Theridion perkinsi, Sağlık psikolojisi, Ferrimanyetizma, Seslendirme, İvanovo Oblastı, Dişyuvasıl genizsil ünsüz, Ferrara, Riccardo Orsolini, Thymus karjaginii, CO Les Ulis, Komrat Devlet Üniversitesi, Gephyroctenus, Neoscaptia, Paul Rhys, Sanrobertia, Diora Baird, Parker City, Güneydoğu Avrupa Üniversitesi, Zoli Ádok, Jamie Anderson, Kütle çekimi sabiti, Sammo Hung, Masanaga Kageyama, Ponza Deniz Muharebesi (1552), Fiziksel evrenbilim, Hankala Muharebesi (1222), Ailton Canela, Ipswich Town, Ferizovik ili, 1964 Manyas depremi, Chełmno, Feriye Sarayı, Balkan Üniversiteleri Ağı, Sony Music Latin, Firefox, Doğu isyanları listesi, Yeşil Gece, Ava DuVernay, Mateo Kovačić, Ferik Tevfik Paşa, Satürn, Saturn, Sigara İçen Kafatası, Prototip, Sevr Antlaşması, NGC 437, Ferik İbrahim Paşa, Gigalitre, Blaschke–Lebesgue teoremi, Küresel İkon MTV Avrupa Müzik Ödülü, Feriha Öz, Crusader Harekatı, Asturyasca, Büyük Kırmızı Leke, Asturyasça, Alfa parçacığı, Ragnar Anton Kittil Frisch, A Good Man Goes to War, II. Mihail,
Ufuk Değerliyurt Kimdir?, Folklorik Nedir?, Rana Berk Kimdir?, Toplum Dışı Nedir?, Fokurdak Nedir?, Toplum Bilimsel Nedir?, Fodulca Nedir?, Ayla Bedirhan Çelik Kimdir?, Harun Özgür Yıldızlı Kimdir?, Samara bayrağı Anlamı Nedir, Samara bayrağı Nasıl Oluştu, Samara bayrağı Tarihi, Samara bayrağı Renkleri, Samara bayrağı Tasarımı, Figen Yıldırım Kimdir?, Flüoresan Nedir?, Ayhan Özçelik Kimdir?, Toplanık Nedir?, İzzet Kaplan Kimdir?, Mühip Kanko Kimdir?, Prensin Bayrağı Anlamı Nedir, Prensin Bayrağı Nasıl Oluştu, Prensin Bayrağı Tarihi, Prensin Bayrağı Renkleri, Prensin Bayrağı Tasarımı, Recep Bozdemir Kimdir?, Ali Topçu Kimdir?, Toparlakça Nedir?, Hurşit Çetin Kimdir?, Fadik Temizyürek Kimdir?, Toparlağımsı Nedir?, Toparlacık Nedir?, Osmanlı bayrağı Anlamı Nedir, Osmanlı bayrağı Nasıl Oluştu, Osmanlı bayrağı Tarihi, Osmanlı bayrağı Renkleri, Osmanlı bayrağı Tasarımı, Ülkü Doğan Kimdir?, Mehmet Akif Perker Kimdir?, Necmi Özgül Kimdir?, Top Sakallı Nedir?, Hasan Daşkın Kimdir?, Hasan Memişoğlu Kimdir?, Nazi Almanyası bayrağı Anlamı Nedir, Nazi Almanyası bayrağı Nasıl Oluştu, Nazi Almanyası bayrağı Tarihi, Nazi Almanyası bayrağı Renkleri, Nazi Almanyası bayrağı Tasarımı, Fitopatolojik Nedir?, Öztürk Keskin Kimdir?, Şeref Baran Genç Kimdir?, Tonla Nedir?, Nuran Ergen Kılıç Kimdir?, Fitne Kumkuması Nedir?, Filiz Orman Akın Kimdir?, Tombulca Nedir?, Fitne Fücur Nedir?, Zürriyetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Fitilsiz Nedir?, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Anlamı Nedir, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Nasıl Oluştu, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tarihi, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Renkleri, Natalia Cumhuriyeti Bayrağı Tasarımı, Zürriyetli İsminin Anlamı Nedir?, Mustafa Süleyman Kurtar Kimdir?, Züppe İsminin Anlamı Nedir?, Fitilci Nedir?, Dağıstan Budak Kimdir?, Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kimdir? Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Nereli Yrd Doç Dr Bilge Gökçen Röhlig Kaç Yaşında?, Zümrüdi İsminin Anlamı Nedir?, Tolgasız Nedir?, Fitçi Nedir?, Hatice Gül Bingöl Kimdir?, Gökhan Baylan Kimdir?, Zülüflü İsminin Anlamı Nedir?, Tolgalı Nedir?, Fişlik Nedir?, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Anlamı Nedir, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Nasıl Oluştu, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tarihi, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Renkleri, Kampuçya Halk Cumhuriyeti bayrağı Tasarımı, Toleranssız Nedir?, Züllü İsminin Anlamı Nedir?, Fişli Nedir?, Fişeksiz Nedir?, Zülcelâl İsminin Anlamı Nedir?, Sözdar Akdoğan Kimdir?, Murat Turna Kimdir?, Fahri Özkan Kimdir?, Zührevi İsminin Anlamı Nedir?, Fişekli Nedir?, Züğürt İsminin Anlamı Nedir?, İzmir bayrağı Anlamı Nedir, İzmir bayrağı Nasıl Oluştu, İzmir bayrağı Tarihi, İzmir bayrağı Renkleri, İzmir bayrağı Tasarımı, Filiz Çelik Kimdir?, Toksikolojik Nedir?, Fistolu Nedir?, Koray Önsel Kimdir?, Zübük İsminin Anlamı Nedir?, Toksik Nedir?, Fikret Tufanyazıcı Kimdir?, Zulmeden İsminin Anlamı Nedir?, Fistansız Nedir?, İlker Yücel Kimdir?, Tokatlı Nedir?, Zömbe İsminin Anlamı Nedir?, Gadsden bayrağı Anlamı Nedir, Gadsden bayrağı Nasıl Oluştu, Gadsden bayrağı Tarihi, Gadsden bayrağı Renkleri, Gadsden bayrağı Tasarımı, Tokalı Nedir?, Selma Sarıcıoğlu Çalışkan Kimdir?, Zottiri İsminin Anlamı Nedir?, Ümit Duman Kimdir?, Zot İsminin Anlamı Nedir?, Bahadır Gökmen Kimdir?, Berrin Selbuz Kimdir?, Tok Sözlü Nedir?, Fiskal Nedir?, Zorunlu İsminin Anlamı Nedir?, Zorlu İsminin Anlamı Nedir?, Toimeton Nedir?, Ömer Eldemir Kimdir?, Demokratik Kampuçya bayrağı Anlamı Nedir, Demokratik Kampuçya bayrağı Nasıl Oluştu, Demokratik Kampuçya bayrağı Tarihi, Demokratik Kampuçya bayrağı Renkleri, Demokratik Kampuçya bayrağı Tasarımı, Kürşat Özer Kimdir?, Zorlayıcı İsminin Anlamı Nedir?,