Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir?

Cennet Nedir?

Cennet Nedir?, Cennet Nerededir?, Cennet Hakkında Bilgi?, Cennet Analizi? Cennet ilgili Cennet ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Cennet ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Cennet Ne Anlama Gelir Cennet Anlamı Cennet Nedir Cennet Ne Anlam Taşır Cennet Neye İşarettir Cennet Tabiri Cennet Yorumu 

Cennet Kelimesi

Lütfen Cennet Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Cennet İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Cennet Kelimesinin Anlamı? Cennet Ne Demek? ,Cennet Ne Demektir? Cennet Ne Demektir? Cennet Analizi? , Cennet Anlamı Nedir?,Cennet Ne Demektir? , Cennet Açıklaması Nedir? ,Cennet Cevabı Nedir?,Cennet Kelimesinin Anlamı?,Cennet Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Cennet Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Cennet Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Cennet Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Cennet Kelimesinin Anlamı Nedir? Cennet Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Cennet Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Cennet Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Cennet - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Cennet

Cennet Nedir? Cennet Ne demek? , Cennet Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Cennet Kelimesinin Anlamı? Cennet Ne Demek? Cennet Ne Demektir? ,Cennet Analizi? Cennet Anlamı Nedir? Cennet Ne Demektir?, Cennet Açıklaması Nedir? , Cennet Cevabı Nedir? , Cennet Kelimesinin Anlamı?


Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir?

Cennet

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Cennet, dinî kozmoloji veya transandental felsefede gök, yedi gök, uçmak, behişt gibi adlarla da anılan ilah, melek, cin, aziz, yeniden dirilmiş atalar gibi varlıkların yaşadığı, köken aldığı veya hüküm sürdüğüne inanılan yer. Bazı dinî inanışlara göre cennet yaratıkları yeryüzüne inebilir (reenkarnasyon) ve yerde yaşayanlar ölümlerinden sonra, bazı özel durumlarda yaşamakta oldukları hayat devam ederken cennete gidebilirler.

Dante ve Beatrice cennetleri izliyorlar; Gustave Doré'nin İlahi Komedya çiziminden alıntı.

Cennet kavramına inanan kişiler genellikle cennetin insanların bir kısmı veya hepsi için Ahirette bulunan nihai bir varış noktası olduğunu düşünürler. Ayrıca cennet kavramına sahip inançların çoğunluğunda cennet iyi insanların ulaştığı bir Ahiret mekânıdır.

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Cennet sözcüğü Arapça kökenlidir (Arapçaجنّة). Her dinin cennet kavramına verdiği özel isimler olabilir. Cennet sözcüğü dinî anlamda kullanılabileceği gibi, Türkçede mecaz veya sıfat olarak da kullanılmaktadır. TDK tanımına göre cennet, "Dinî inanışlara göre dünyada iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt"tir. Ayrıca mecazi şekilde sıfat olarak, çok güzel, huzur veren gibi anlamlarda kullanılır.[1] Cennet sözcüğünün dışında yine "cennet" anlamında olan Farsça kökenli behişt ve Soğdca kökenli uçmağ da Türkçede kullanılmaktadır. Yine de en yaygın olanı cennet sözcüğüdür.

Eden; Tevrat'taki Eden kelimesinin de kökeni olduğu düşünülen Akad kökenli "edinnu" düzlük anlamına gelir. Eden aynı zamanda güney Arabistan'da bir yer adıdır.[2] Kelime Kur'an'ın farklı surelerinde "adn cennetleri" şeklinde kullanılmıştır, ancak Kur'an'da bu kelime Kitâb-ı Mukaddes'ten farklı olarak eskatolojik anlamda geçmektedir.[3]

Mitoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Sümer mitolojisinde birçok tasvirlerinin Yahudilik ve İslam'ın cennet anlayışına kaynaklık ettiği düşünülen cennet ve cehennem motifleri bulunur.[4]

Yahudilikte cennet / Eden[değiştir | kaynağı değiştir]

Pierre Mortier, tarafından M. Pierre Daniel Huet tarafından Kutsal tarihin anlaşılması için yapılan açıklamalara dayanılarak yapılan göksel cennetin haritası, 1700

“Ve tanrı doğuda, Aden’de bir bahçe yaptı; ve yarattığı dem’i oraya koydu. Ve Rab, görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı, ve bahçenin ortasında hayat ağacını, ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi.

Ve bahçeyi sulamak için Aden’den bir ırmak çıktı; ve oradan bölündü ve dört kol oldu. Birinin adı Pişon’dur; kendisinde altın olan bütün Havila diyarını kuşatır; ve bu diyarın altını iyidir; orada ak günnük ve akik taşı vardır; Ve ikinci ırmağın adı Gihon’dur; bütün Kuş ili'ni kuşatan odur. Ve üçüncü ırmağın adı Dicle’dir; Aşur’un önünden akan odur. Ve dördüncü ırmak Fırat’tır.” (Tekvin 2:8-14)

Sözü edilen ırmaklardan Fırat ve Dicle biliniyor. Bu ifadeye göre diğer iki ırmağın, Pişon ve Gihon’un adları yabancı olsa da, Aden’deki “cennet bahçesi”nin soyut ya da hayali bir ülke olmayıp dünya üzerindeki bir coğrafi bölge oluşu kesindir. Buna göre Gihon'un Nil, Pişon’un da İndüs olabileceği sonucuna varılabilir.[5]

Alman Lucas tarafından 16. yüzyılda resmedilen Aden bahçesi

Hristiyanlıkta cennet[değiştir | kaynağı değiştir]

Hristiyanlıkta cennet Tanrı'yla beraber olma durumudur. Hristiyanlar Tanrı tarafından her gün değiştirilerek yenilendiklerine, kıyamet günü geldiğinde yeni bedenlere sahip olarak (dem'in günah işlemeden önceki hâli gibi ) yeni yaratılan dünyada Tanrı'yla birlikte olacaklarına inanırlar. Yeni Ahit'te bu durum aşağıdaki ayetlerle belirtilmiştir:

"Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.” Tahtta oturan, “İşte her şeyi yeniliyorum” dedi. Sonra, “Yaz!” diye ekledi, “Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.”" (Vahiy 21: 1-5)

Bu zaman insanlar Tanrı'nın Oğulları ve Tanrı'nın Kızları olarak yaşayacaktır. Kötülük olmayacaktır, ışık olacaktır ve burada insanlar Tanrı'yla dolacaktır.

İslam'da cennet[değiştir | kaynağı değiştir]

Cennet İslam'da, İslam dinine inananların ebedî olarak kalacaklarına inandıkları bir Ahiret mekânıdır. Allah tarafından ayrıcalıklı yaratılmamış kişiler, sevaplarına göre doğrudan Cennete gidebildiği gibi, Cehennemde bir müddet bekleyip sonra Cennete girebilirler; veyahut sonsuza dek cehennemde kalabilirler. Peygamber, veli ve şehitler gibi Allah'ın çok sevdiği kulları ise sırat köprüsünü bile görmeden doğrudan cennete uçarak gidebilirler.

Genel bir görünüm olarak cennetin erkek ve kadın zevklerine hitap ettiği düşünülür. Cennette kişiye özel köşkler, saraylar, bal ve şerbet şelaleleri, çeşitli ürün veren türlü türlü ağaçlar, yaylalar, hayal bile edilemeyen güzellikte gölgelikler ve cennete girmeyi hak edenlerin her türlü arzularına cevap veren huriler ve gılmanlar bulunur. Cennetekilerin birçoğu, çoğu zaman onları yoktan var eden Allah'ı temâşa edeceklerdir (seyredeceklerdir).

Cennette deveye binen huriler. 15. yüzyıl İran el yazması

Cennetteki hayat sonsuzdur ve orada birçok mükâfat verilecektir. İnanca göre kafir, müşrik ve münafık kişiler cennete giremez, ebedî olarak cehennemde kalırlar. Müslüman olup günah işleyenlerin ise, Allah günahlarını affetmezse, bir süre cehennemde günahlarının cezasını çekeceklerine, daha sonra da cennete gireceklerine inanılır.[6]

Sad Suresinde şöyle anlatılır:

Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak ""Adn Cennetleri"" vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyve ve içecek ister. Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır. (38:50-53)

Cennet, Bakara Suresinde şöyle anlatılır:

İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, “Bu (tıpkı) daha önce bize verilen rızık!” diyecekler. Hâlbuki bu rızık onlara benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedî kalacaklardır. (2:25)

Nebe' Suresinde şöyle anlatılır:

Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri yeni çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. (78:31-34)

Hac Suresinde şöyle anlatılır:

Şüphesiz, Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir. (22:23)

Gaşiye Suresinde şöyle anlatılır:

Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. (88:13-16)

Eleştiriler[değiştir | kaynağı değiştir]

İslam'da İsmailiyye'nin Bâtınîlik mezhebinden korkulan Haşhaşîler örgütünün başı ve yöneticisi olan Hasan Sabbah, fedailerini sahte bir cennetle kandırıyordu.[7][8][9][10] Oysaki bu cennet Alamut Kalesi'nin arkasındaydı. Bu olaylardan sonra fedailer heveslerini tutamadıkları için cennete ulaşmak amacıyla intihar bile etmişlerdi. İntiharlar fazlalaşınca Hasan Sabbah, Fedailerin sadece görev sırasında ölmesi gerektiğini söyleyen bir ferman bile yayınladı. Yorumcular,insanın (Özellikle fakir grubun) Cennet vadiyle kolayca kandırılabildiklerini savunurlar. Temel olarak cennetin geçici ve sonsuz olamayacak kadar Dünyasal olduğunu söyleyen insanlarda vardır.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ http://tdk.org.tr/tdksozluk/sozbul.ASP?KELIME=Cennet&GeriDon=0&EskiSoz= [ölü/kırık bağlantı] TDK Güncel Türkçe Sözlük - Cennet
  2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2016. 
  3. ^ THE FOREIGN VOCABULARY OF THE QURAN By ARTHUB JEFFEBY, Ph. D. Professor of Semitic Languages School of Oriental Studies Cairo 1938
  4. ^ [1] Arif tekin, Sümerlerden İslam’a Kutsal Kitaplar ve Dinler
  5. ^ "Arşivlenmiş kopya". 3 Mart 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mart 2012. 
  6. ^ "Müslümanlar Cehenneme girecek mi?". 2 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2016. 
  7. ^ "Sahte Cennet ile kandırılan tarihin ilk suikast timi: Haşhaşiler ve Hasan Sabbah". Siyaset Cafe. 29 Eylül 2020. 30 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2021. 
  8. ^ Kanal, Ulusal. "- Hasan Sabbah müritlerini nasıl cennete gönderiyordu?". www.ulusal.com.tr/. 16 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2021. 
  9. ^ "23 Maddede Cennet Vadeden Haşhaşiler ve Kurucuları Hasan Sabbah | ListeList.com". ListeList. 14 Aralık 2014. 7 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2021. 
  10. ^ "HASAN SABBH - TDV İslâm Ansiklopedisi". TDV İslam Ansiklopedisi. 22 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2021. 

Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Nedir? :Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? ile ilgili Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Ne Demektir? Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Açıklaması Nedir? Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Cevabı Nedir? Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Açıklaması? :Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Gerçek mi? :Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? ile ilgili Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Hakkında? :Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? ile ilgili Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? burada bulabilirsiniz. Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Cennet nedir?, Cennet anlamı nedir?, Cennet ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Dimebag Darrell, Skandal, Lukla Airport, Tuğba Oral, Hotakîler, Esatpaşa, Menemen, 13 Scorpii, Akon, Gazze filosu saldırısı, Thomas Carlyle, II. Vaaletoa Sualauvi, Ay taşı, Callum Turner, Özkan Olcay, Ambérac, Sami Bulut, Tuzçullu, Menemen, Esrarın yasallığı, Beşiktaş Lisesi, Working Title Films, Ahmet Esat Kıratlıoğlu, Gammaz Kafa, Pridi, dala ti bom cvet, 30 Ağustos, Menemen, Tokmak Muharebesi, Türk milleti, Fethiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Irmak, Menemen, Süt ürünleri, 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, George H. Smith, Aylin Daşdelen, Sen ve Ben, Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birliği, Günerli, Menemen, Baba Hakkı, Olacak O Kadar, Bering Köprüsü, Eynesil, Türkiye Kupası şampiyonları listesi, Berkelyum izotopları, Rukiyye binti Muhammed, James Donnelly, Ulus, Menemen, Nitramid, Monkaen Kaenkoon, Alina Zagitova, Pancratium, Ulukent, Menemen, 2021 İslami Dayanışma Oyunları, Bobby Roth, Ayrıştırma, Avustralya, Elkas Mirza, Santiago Calatrava, Uhnaagiyn Hürelsüh, Emma (film, 2020), Polyuşka Polye, Anna Mihaylovna, Seydinnasrullah, Menemen, John Fowles, Cumhuriyet, Menemen, Pestisit, Bulgurlu, Üsküdar, Yamanaka Gölü, PPG Industries, Çankırıda 2004 Türkiye yerel seçimleri, Antonio Gramsci, George Lukacs, Alex McLeish, Brčko İlçesi, Kemah, Teşhircilik, Hamburg silahlı saldırısı, Orotelli, Çakonca, Boz madde, Kültür balıkçılığı, The Robots of Death, Ragıp Zarakolu, Cannobio, Gustafsonia, Jemima Rooper, Toyota Tacoma, Bel canto, Chiroptera, Enternasyonal Komünist Akım, Milano ili, Sürgündekiler, Recep İvedik 2, Beytüllahim Valiliği, Böcürt, Gran Metalik, Otomobilin tarihi, Mikrobiyolojik, Tüm Hindistan İlerleme Bloku, O Irixo, 8. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Prato,
Hasan Ataman Kimdir?, Ziyasız İsminin Anlamı Nedir?, Filozofik Nedir?, Ziyansız İsminin Anlamı Nedir?, Aslan ve Güneş Anlamı Nedir, Aslan ve Güneş Nasıl Oluştu, Aslan ve Güneş Tarihi, Aslan ve Güneş Renkleri, Aslan ve Güneş Tasarımı, Şeref Tamtürk Kimdir?, Onur Sergen Doğan Kimdir?, Ziyadar İsminin Anlamı Nedir?, İsmail Büyükkayıkçı Kimdir?, Filolojik Nedir?, Canan Kebenç Özkan Kimdir?, Tipsiz Nedir?, Tipolojik Nedir?, Zirai İsminin Anlamı Nedir?, Okan Işıktaş Kimdir?, Tipili Nedir?, Arap İsyanı bayrağı Anlamı Nedir, Arap İsyanı bayrağı Nasıl Oluştu, Arap İsyanı bayrağı Tarihi, Arap İsyanı bayrağı Renkleri, Arap İsyanı bayrağı Tasarımı, Zingal İsminin Anlamı Nedir?, Zinde İsminin Anlamı Nedir?, Yrd Doç Dr Berat Ahi Kimdir? Yrd Doç Dr Berat Ahi Nereli Yrd Doç Dr Berat Ahi Kaç Yaşında?, İsmail Keskin Kimdir?, Zincirleme İsminin Anlamı Nedir?, Filantrop Nedir?, Özgen Aydıncak Kimdir?, Zimmetli İsminin Anlamı Nedir?, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Anlamı Nedir, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Nasıl Oluştu, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Tarihi, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Renkleri, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Tasarımı, Atakan Özkan Kimdir?, Necdet Kayra Kimdir?, Zilli İsminin Anlamı Nedir?, Semra Kıratlı Kimdir?, Zilingir İsminin Anlamı Nedir?, Tiksinç Nedir?, Fil Dişi Nedir?, Ümit Özer Kimdir?, Zikzaklı İsminin Anlamı Nedir?, Abdülvahit Vardar Kimdir?, Tiko Nedir?, Ak Sancak Anlamı Nedir, Ak Sancak Nasıl Oluştu, Ak Sancak Tarihi, Ak Sancak Renkleri, Ak Sancak Tasarımı, Meryem Tanrıverdi Göktaş Kimdir?, Tikel Nedir?, Zihnî İsminin Anlamı Nedir?, Abdulmecit Yıldırım Kimdir?, Hami Korkmazlı Kimdir?, Tiilinen Nedir?, Zihinsel İsminin Anlamı Nedir?, Fikirdeş Nedir?, Tiheähkö Nedir?, Zihayat İsminin Anlamı Nedir?, Buse Albayrak Kimdir?, Fijili Nedir?, İbrahim Yüksel Kimdir?, Fiili Bozuk Nedir?, Burhan Bahadır Özsoy Kimdir?, Zifirî İsminin Anlamı Nedir?, Burcugül Çubuk Kimdir?, Tıynetli Nedir?, Zibidi İsminin Anlamı Nedir?, Yaşar Dursun Kimdir?, Tırtılsı Nedir?, Zıypak İsminin Anlamı Nedir?, Arzu Şimşek Kimdir?, Figürlü Nedir?, Zıvanalı Sigara İsminin Anlamı Nedir?, Yunis Aksu Kimdir?, İrfan Hülakü Kimdir?, Tırsınç Nedir?, Zıvanalı İsminin Anlamı Nedir?, Tırsak Nedir?, Fiddire Nedir?, Zıt Anlamlı İsminin Anlamı Nedir?, Fidan Boylu Nedir?, Aşkın Genç Kimdir?, Meliha Apaydın Kimdir?, Berfin Kara Kimdir?, Zıt İsminin Anlamı Nedir?, Zırzop İsminin Anlamı Nedir?, Fıtıklı Nedir?, Ergün Şimşek Kimdir?, Zırtlak İsminin Anlamı Nedir?, Hüseyin Demir Kimdir?, Fışkırdak Nedir?, Ziver Kaplan Kimdir?, Tırı Vırı Nedir?, Fıskiyesiz Nedir?, Zırtapoz İsminin Anlamı Nedir?, Hürana Güngör Kimdir?, Sami bayrağı Anlamı Nedir, Sami bayrağı Nasıl Oluştu, Sami bayrağı Tarihi, Sami bayrağı Renkleri, Sami bayrağı Tasarımı, Tırhallı Nedir?, Fıskiyeli Nedir?, Zırlak İsminin Anlamı Nedir?, Abdullah Karapıçak Kimdir?, Mehmet Şerif Öner Kimdir?, Zırhlı İsminin Anlamı Nedir?, Kadir Yalçın Kimdir?, Fırtına Gibi Nedir?, Zırdeli İsminin Anlamı Nedir?, İlyas Topsakal Kimdir?, Şule Ağaçayak Ersoy Kimdir?, Pan-Afrika bayrağı Anlamı Nedir, Pan-Afrika bayrağı Nasıl Oluştu, Pan-Afrika bayrağı Tarihi, Pan-Afrika bayrağı Renkleri, Pan-Afrika bayrağı Tasarımı, Zırcahil İsminin Anlamı Nedir?,