Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir?

Burjuvazi Nedir?

Burjuvazi Nedir?, Burjuvazi Nerededir?, Burjuvazi Hakkında Bilgi?, Burjuvazi Analizi? Burjuvazi ilgili Burjuvazi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Burjuvazi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Burjuvazi Ne Anlama Gelir Burjuvazi Anlamı Burjuvazi Nedir Burjuvazi Ne Anlam Taşır Burjuvazi Neye İşarettir Burjuvazi Tabiri Burjuvazi Yorumu 

Burjuvazi Kelimesi

Lütfen Burjuvazi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Burjuvazi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Burjuvazi Kelimesinin Anlamı? Burjuvazi Ne Demek? ,Burjuvazi Ne Demektir? Burjuvazi Ne Demektir? Burjuvazi Analizi? , Burjuvazi Anlamı Nedir?,Burjuvazi Ne Demektir? , Burjuvazi Açıklaması Nedir? ,Burjuvazi Cevabı Nedir?,Burjuvazi Kelimesinin Anlamı?,Burjuvazi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Burjuvazi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Burjuvazi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Burjuvazi

Burjuvazi Kelimesinin Anlamı Nedir? Burjuvazi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Burjuvazi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Burjuvazi - Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek Burjuvazi - Oranlamak Burjuvazi - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Burjuvazi - Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Burjuvazi - Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Burjuvazi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Burjuvazi

Burjuvazi Nedir? Burjuvazi Ne demek? , Burjuvazi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Burjuvazi Kelimesinin Anlamı? Burjuvazi Ne Demek? Burjuvazi Ne Demektir? ,Burjuvazi Analizi? Burjuvazi Anlamı Nedir? Burjuvazi Ne Demektir?, Burjuvazi Açıklaması Nedir? , Burjuvazi Cevabı Nedir? , Burjuvazi Kelimesinin Anlamı?


Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir?

Burjuvazi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Burjuva; köylü, işçi ya da soylu sınıfına dâhil olmayıp, sosyal statüsünü ve gücünü, eğitiminden, işveren konumundan ve zenginliğinden alan kentli kişi.[1] Bu kimselerin oluşturduğu sosyal sınıfa burjuvazi denir. Bu kavram Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yazılan Komünist Manifesto'da "kapitalist orta sınıf"[Not 1] anlamında kullanılmıştır. Zaman zaman eleştirel olarak "materyalist veya basmakalıp uygulamalara sadık" anlamında kullanılır.[1]

Dünya üzerinde gerçekleşen birçok tarihi olayın arkasında burjuvazinin olduğu söylenmektedir. Özellikle mülkiyet hakkına büyük önem veren burjuvalar bu hakkı güvence altına alabilmek için tarih boyunca diğer sınıflarla hep çatışma halinde olmuşlardır. Fransız, Amerikan ve İngiliz Devrimleri" burjuvazinin etkisiyle oluştuğu için burjuvazi devrimleri olarak da anılır. Burjuvazinin ekonomik alanda seçtiği dünya görüşü liberalizmdir. Bu görüşe bağlı olarak burjuvaların sloganı Adam Smith'in söylemi olan "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" olmuştur.

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Burjuva sözcüğü Türkçeye 19. yüzyılda Fransızcadan geçmiştir.[2] Türk Dil Kurumu burjuvaya karşılık olarak kentsoylu sözcüğünü önermiştir.[3]

Burjuva kelimesinin kökeni Latince burgus (kale burcu) sözcüğüne dayanır.[1] Orta Çağ Avrupa'sında kentler surlarla çevrilirdi. Köylüler çoğunlukla surların dışındaki çiftliklerde yaşarlardı. Burjuvalar ise surların içindeki kentte yaşarlardı. Eski Fransızca "burgeois" sözcüğü "şehirde yaşayan" anlamına gelir.[4] Sözcük Fransızcada 1560'larda orta sınıf anlamında kullanılmaya başlanmıştır.[4] Komünizmde "kapitalist" anlamında kullanılması ise 1883'te ortaya çıkmıştır.[4]

Marksizm'de[değiştir | kaynağı değiştir]

Marksist terminolojide burjuvazi, kapitalist sistemde üretim araçlarına sahip olup, emekçilerin artı-değerine el koyan sınıf olarak kullanılır.

İngiltere'de başlayan Sanayi Devrimi'nin ardından, burjuvalarla, işçi ve köylü sınıfı çatışmaya başlamıştır. Bunda makinaların ve fabrikaların artması, önemli rol oynamıştır. Burjuva ile işçi ve köylü sınıfı arasındaki mücadelenin nedenleri, hak ve inisiyatifler ile yönetimde söz sahibi olma iddialarıdır.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

1600 ve 1700’lü yıllardan itibaren Dünya'da büyük değişimler yaşanmıştır. Bu yıllarda Reform, Rönesans, Fransız İhtilali, Coğrafi Keşifler, Sanayi devrimi hep peş peşe gelmiştir. Bu dönüşüm süreci içerisinde Burjuva sınıfı ortaya çıkmış ve toprağa dayalı güç anlayışını reddetmiştir. Burjuva sınıfı kesinlikle soylu sınıf olmayıp sonradan ticaretle zengin olmuştur. Kendisine atalarından toprak miras kalmamıştır. Kendi yeteneği ve çalışmasıyla zengin olmuştur.[5] Erken dönemlerde Burjuva sınıfı da elde ettiği parayla o günün anlayışına uygun olarak toprak satın almaya çalışmıştır. Daha ileri zamanlarda Burjuvazi asıl gücün toprak değil para olduğunu net bir biçimde kavrayarak toprağa dayalı güç ve mülkiyet anlayışını bütünü ile reddetmiştir. Burjuva sınıfı ülke yönetiminde söz sahibi olmak istemiş, soylu sınıf buna şiddetle karşı çıkmıştır. Bu çatışma bazen düşünsel olarak bazen siyaseten hatta bazen de gerçek anlamda silahlı mücadele şeklinde olmuştur. Soylu sınıf sahip olduğu topraklara geleneksel olarak ve çoğu zaman atalarının mirası olduğu için duygusal bir bağ ile bağlıdır. O dönemki anlayışa göre bu toprakları satmayı asla düşünmez. Ancak soylu (asil) kişi toprak üzerindeki çalışmayı asla kendisi yapmaz. Aristo bugüne ulaşan eserlerinde çalışmanın soylular için iğrenç bir iş olduğunu söylemiştir. Aristo’ya göre bu iğrenç işi ancak köleler ve ayak takımı tabir ettiği toplumun en alt kesimindeki insanlar yapmalıdır.[6] Ülkeyi soylular ve seçkinler sınıfının yönetmesi gerektiğini savunmuş bunun içinde sanatla, siyasetle, bilimle, edebiyatla, müzikle uğraşmaları gerektiğini öne sürmüştür. Fakat bu arada bedensel çalışmayı bıraktıkları için hantallaşıp aşırı kilo alma sorunlarıyla karşılaşacaklardır ve sağlıkları bozulacaktır. Bunun için ise soylu sınıfa spor yapmalarını tavsiye etmiş ve ilk spor salonlarının açılmasına öncülük etmiştir. Sporun ve jimnastiğin yaygınlaşmasına ön ayak olmuştur. Burjuva sınıfı ise emeğini, bedensel çalışmasını da ortaya koyduğu için soylu sınıfın tepkilerine maruz kalmış, hatta aşağılanmıştır. Soylu sınıf ülkeyi yönetimde söz sahibi olmak isteyen Burjuvaziyi baldırı çıplaklar, görgüsüzler olarak nitelemiş ve onları siyasetten, sanattan anlamayan bir kitle olarak görmüştür. Fakat Burjuvazi ilerleyen zamanlarda daha da güçlenmiş ve toplumsal konumunu sağlamlaştırmıştır. Böylece sınıf bilincine ulaşmıştır.Bir örnek vermek gerekirse Burjuva sınıfının güçlenmesi üzerine İngiliz Parlamentosunda zaten var olan Lordlar Kamarası’nın yanı sıra seçim ile oluşturulan Avam Kamarası kurulmuştur. Her ne kadar bütün halkın seçilme şansı var olsa da özellikle ilk dönemlerde Avam Kamarası’nın büyük çoğunluğu zengin tüccarlardan oluşmaktaydı.Diğer bir örnek ise Amerikan Kuzey-Güney iç savaşıdır. Amerika kıtasına sanayileşme kuzeyden girmiş, ABD’de kuzey eyaletleri çok sayıda fabrika kurmuş fakat çalıştıracak işçi bulamamıştır. Avrupa’dan gelen işçiler de yeterli olmamıştır. Bunun üzerine ucuz iş gücü oluşturmak amacı ile köleliğin kaldırılmasını istemişlerdir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan güneydeki toprak sahipleri buna karşı çıkmıştır. Ellerindeki köleleri kaybetmek istememişleridir. Böylece bir iç savaş çıkmıştır. Mavi üniformalılar (Yankee’ler, "Yanki" okunur) ve Gri üniformalılar (Dixie'ler, "Diksi" okunur) olarak da bilinen iki ordudan oluşan bu eyaletler savaşı sonunda kuzey galip gelmiş ve kölelik kaldırılmıştır.[7] Özgürleşen köleler karın tokluğuna günlük yevmiye ile uzun çalışma saatleri ile buldukları ilk fabrikaya işçi olarak girmişlerdir. Burjuva sınıfının toprakla duygusal bir bağı yoktur. Toprak onun için sadece yatırım araçlarından birisidir. Gücün parada ve sermaye birikiminde olduğu savunulur. Günümüzde geçerli olarak Dünya’da uygulanan Kapitalizm’e giden süreci başlatmıştır. Sanayi Devriminin gerçekleşmesi ve ticaret yapan Burjuva sınıfının ortaya çıkışıyla birlikte sermaye birikimi meydana gelmiş ve bu duruma uygun olarak Merkantilizm (Ticaretçilik) adı verilen bir politik yaklaşım doğmuştur.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b c "bourgeois." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  2. ^ "burjuva." 13 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nişanyan Sözlük. Erişim: 17 Mayıs 2013.
  3. ^ "burjuva." İktisat Terimleri Sözlüğü, 2004. Türk Dil Kurumu. Erişim: 17 Mayıs 2013
  4. ^ a b c "bourgeois." Online Etymology Dictionary. Erişim: 17 Mayıs 2013.
  5. ^ Paravese, Roberto (1939) "Bonifica antiborghese", in Edgardo Sulis (ed.), Processo alla borghesia, Roma: Edizioni Roma, pp. 51–70.
  6. ^ ARİSTOTELES, DEVLET, KÖLELER VE VATANDAŞLIK 8 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Prof.Dr. Abdullah Kıran, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, Sayı: 44, Kış-2019, (350-359)
  7. ^ Gallagher, Gary (February 21, 2011). Remembering the Civil War (Speech)

Dipnotlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Batılı dillerde orta sınıf kavramı, işçi sınıfı ile üst sınıf arasındaki grubu tanımlar ve eğitimli profesyonelleri de kapsar.

Kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]


Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Nedir? :Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? ile ilgili Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Ne Demektir? Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Açıklaması Nedir? Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Cevabı Nedir? Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Açıklaması? :Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Gerçek mi? :Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? ile ilgili Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Hakkında? :Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? ile ilgili Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Burjuvazi nedir?, Burjuvazi anlamı nedir?, Burjuvazi ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Tiflis, Hülagû Han, Shetland, Ksenia Doronina, Temuçin, Yakutlar, Jefferson Savarino, Munsif Merzuki, Eponim, Plantaginaceae, Fiyord, Ogün Sanlısoy, Elektriksel direnç ve kondüktans, Xenix, İpek (lif), Kenya kadın millî yedili ragbi takımı, Veroli, Sistrurus, Marco Vidal, Psikolojik şiddet, Polow da Don, Taxus baccata, Acanthopagrus, Bisiklet polosu, Fermi enerjisi, Seçmeli sıralama, Leopard 1, NGC 2912, Bir Proleter Asker, Galatasaray Küçükçekmece Kürek Tesisleri, Ulmus thomasii, Spyker C8, Loire Atlantique, O Hayat Benim, Müktefî, Posta ve Telgraf Teşkilatı, Muktefî, Romanya arması, Aziz Nedelya Kilisesi saldırısı, Hippie, VSCO, Deutschlandlied, Bound by Honor, Diyorbek Urozboev, Saleh Kebzabo, Muhammad bin Kiya Buzrug Ummid, Vitali Hmelnitski, Üç Renk üçlemesi, Taisuke Miyazaki, NGC 2954, Hiroyuki Dobashi, Cenes de la Vega, Müjdat Yalman, Wendigo, Viracucha, Striknin, Jawad El Yamiq, Demirköprü Savaşı, Volkswagen LT, Moussa Faki, Daimler AG, Abhazya apsarı, Kazimir Malevich, NGC 5106, Dien Bien Phu Çarpışması, Yalovaspor, NGC 2949, Guangzhou Uluslararası Finans Merkezi, NGC 2948, Selahattin İnal (siyasetçi), Manolya, Birecik Barajı, Cafe, Pather Panchali, Akademik Mstislav Keldış, Underground (film), Shinsuke Sakimoto, Alef sayısı, Sarduca, Tomotaka Fukagawa, GLAMI, Tarım şehristanı, Nokia 500, Marion Segal Freed, YouTube, Birleşmiş Milletler, Erkekler, Beykent Üniversitesi, Dengir Mir Mehmet Fırat, Biraz Pop Biraz Sezen Remix, Theo van Gogh, NGC 4383, Aiko, Hollis McLaren, Sarı Odalar, Kurtuluş Camii, Ford Fiesta, Biraz Pop Biraz Sezen, Tomruk, Sistersiyen,
Ahmet Okur (bürokrat) Kimdir?, Kaymaklı İsminin Anlamı Nedir?, Anna Smaşnova Kimdir?, Tenzilâtsız İsminin Anlamı Nedir?, Promosyonlu İsminin Anlamı Nedir?, Nobran İsminin Anlamı Nedir?, Bahadır Yenişehirlioğlu Kimdir?, Çarliston Marka İsminin Anlamı Nedir?, Ali Rıza Öztürk Kimdir?, Alevsiz İsminin Anlamı Nedir?, İri İsminin Anlamı Nedir?, Galaksinin Koruyucuları 2, Fiyakalı İsminin Anlamı Nedir?, Galeyanlı Nedir?, Çatal Yürek Nedir?, Abubakar Salim Kimdir?, Alevli İsminin Anlamı Nedir?, Galaksinin Koruyucuları, Kayıtsızca İsminin Anlamı Nedir?, Ali Rıza Mansuryan Kimdir?, Profesyonel İsminin Anlamı Nedir?, Çarksız İsminin Anlamı Nedir?, Nizâr İsminin Anlamı Nedir?, Azer Bülbül Kimdir?, Obruklu Nedir?, İrhas İsminin Anlamı Nedir?, Fitopatolojik İsminin Anlamı Nedir?, Çatal Sakal Nedir?, Anna Schudt Kimdir?, Aletli İsminin Anlamı Nedir?, Ali Rıza Kubilay Kimdir?, Kayıtsız Şartsız İsminin Anlamı Nedir?, Fırlama Çöpçüler, Anna Schell Kimdir?, Ahmet Ogan Kimdir?, Abu Julia Kimdir?, Çarklı İsminin Anlamı Nedir?, Alesta İsminin Anlamı Nedir?, İrençäk İsminin Anlamı Nedir?, Fitneci İsminin Anlamı Nedir?, Galaktore Nedir?, Tenzilatlı İsminin Anlamı Nedir?, Problemsiz İsminin Anlamı Nedir?, Nizamsız İsminin Anlamı Nedir?, Fare Şehri, Ali Rıza Kaşkayan Kimdir?, Anna Rogowska Kimdir?, Kayıtsız İsminin Anlamı Nedir?, Alerjisiz İsminin Anlamı Nedir?, İranlı İsminin Anlamı Nedir?, Çarkıt İsminin Anlamı Nedir?, Fitne Kumkuması İsminin Anlamı Nedir?, Gaiz Nedir?, Tentesiz İsminin Anlamı Nedir?, Problemli İsminin Anlamı Nedir?, Nizamlı İsminin Anlamı Nedir?, Avni Dilligil Kimdir?, Anna Rigon Kimdir?, Ali Rıza İmamifer Kimdir?, Omid Abtahi Kimdir?, Alerjili İsminin Anlamı Nedir?, En Süper Kahraman, Kayıtlı İsminin Anlamı Nedir?, Obez Nedir?, İradi İsminin Anlamı Nedir?, Fitne Fücur İsminin Anlamı Nedir?, Çat Pat Nedir?, Çarıksız İsminin Anlamı Nedir?, Anna Puu Kimdir?, Alerjik İsminin Anlamı Nedir?, Easy Street (film, 1917), Ali Rıza Hurşidi Kimdir?, Ahmet Nur Çebi Kimdir?, Tentenesiz İsminin Anlamı Nedir?, Problematik İsminin Anlamı Nedir?, Nizami İsminin Anlamı Nedir?, İrfan Atasoy Kimdir?, Kayışçı İsminin Anlamı Nedir?, Aleni İsminin Anlamı Nedir?, Anna Prelević Kimdir?, Abşir Ömer Çama Kimdir?, Pürtelaş Nedir?, Nüzullü Nedir?, İradesiz İsminin Anlamı Nedir?, Fitilsiz İsminin Anlamı Nedir?, Çarşafsız Nedir?, Çarıklı İsminin Anlamı Nedir?, Ali Rıza Hakiki Kimdir?, Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek, Yılmaz Yaşar Kimdir? Yılmaz Yaşar Nereli Yılmaz Yaşar Kaç Yaşında?, Alengirli İsminin Anlamı Nedir?, Anna Poslavska Kimdir?, Tenteneli İsminin Anlamı Nedir?, Problem İsminin Anlamı Nedir?, Niyetsiz İsminin Anlamı Nedir?, Cüneyt Arkın Kimdir?, Kayıp İsminin Anlamı Nedir?, Doğal Kahramanlar, Pürsıhhat Nedir?, İradeli İsminin Anlamı Nedir?,