Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir?

Antijen sunumu Nedir?

Antijen sunumu Nedir?, Antijen sunumu Nerededir?, Antijen sunumu Hakkında Bilgi?, Antijen sunumu Analizi? Antijen sunumu ilgili Antijen sunumu ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Antijen sunumu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Antijen sunumu Ne Anlama Gelir Antijen sunumu Anlamı Antijen sunumu Nedir Antijen sunumu Ne Anlam Taşır Antijen sunumu Neye İşarettir Antijen sunumu Tabiri Antijen sunumu Yorumu 

Antijen sunumu Kelimesi

Lütfen Antijen sunumu Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Antijen sunumu İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Antijen sunumu Kelimesinin Anlamı? Antijen sunumu Ne Demek? ,Antijen sunumu Ne Demektir? Antijen sunumu Ne Demektir? Antijen sunumu Analizi? , Antijen sunumu Anlamı Nedir?,Antijen sunumu Ne Demektir? , Antijen sunumu Açıklaması Nedir? ,Antijen sunumu Cevabı Nedir?,Antijen sunumu Kelimesinin Anlamı?,Antijen sunumu Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Antijen sunumu Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Antijen sunumu Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Antijen sunumu Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Antijen sunumu Kelimesinin Anlamı Nedir? Antijen sunumu Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Antijen sunumu Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Antijen sunumu Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Antijen sunumu - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Antijen sunumu

Antijen sunumu Nedir? Antijen sunumu Ne demek? , Antijen sunumu Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Antijen sunumu Kelimesinin Anlamı? Antijen sunumu Ne Demek? Antijen sunumu Ne Demektir? ,Antijen sunumu Analizi? Antijen sunumu Anlamı Nedir? Antijen sunumu Ne Demektir?, Antijen sunumu Açıklaması Nedir? , Antijen sunumu Cevabı Nedir? , Antijen sunumu Kelimesinin Anlamı?


Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir?

Antijen sunumu

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Antijen sunumu, vücuttaki bağışıklık sisteminin, makrofajlar, dendritik hücreler ve diğer hücre çeşitleriyle antijenleri yakalama ve onları T-hücreleri ile tanımlama sürecidir.

Edinilmiş bağışıklık sisteminin temelleri, bağışıklık sistemi hücrelerinin kendi hücreleri ile enfektöz patojenleri tanıması arasındaki kapasitede yatar.

Ev sahibi hücrelerin ifadesi, "kendi" antijenlerini tanımasıdır. Bu antijenler bakterilerden (kendinden olmayan antijenler) ya da virüsle enfekte edilmiş (kendini kaybetmiş) hücrelerden farklı şekillerde gelebilir. Edinilmiş bağışıklık sistemi, enfeksiyonu bulmak için, patojenlerce çıkarılan antijenleri özelleşmiş yollara T hücrelerince tanıma yetkisine ihtiyaç duyar.

Antijen tanınımı[değiştir | kaynağı değiştir]

Üst yolda; yabancı protein ya da antijen (1) Antijen sunumu yapan bir hücrece alınıyor (2). Antijen işlenip MHC III molekülünde görüntüleniyor (3), T yardımcı hücresi yardımıyla (4). Alttaki yolda, bütün yabancı proteinler membran antikorlarınca bağlanıyor (5) ve B lenfositlerine sunuluyor (6), süreç (7) ve antijen sunumu MHC II'de (8) daha önce aktive edilmiş T yardımcı hücresince (9), antijene özgü antikorların üretimi (10).

T hücreleri B hücrelerinden farklı olarak; antijen sunumunun yokluğunda, süperantijenlerin önemli istisnai durumu haricinde tanımlama yapmayı başaramaz. T hücresi reseptörü antijenik peptitleri sadece MHC'in uygun molekülleriyle bağlandığı zaman tanımlamakla sınırlıdır. (MHC ayrıca insanlarda "insan lökosit antijeni" (HLA) olarak da bilinir).

Bazı hücre tipleri haricindeki bütün hücreler antijen sunma ve edinilmiş yanıtı etkinleştirme yeteneğindedirler. Bazı hücreler, antijenin eldesi, sunumu ve tecrübesiz T hücrelerini kullanıma hazırlama şekilde özelliklerle donatılmışlardır.

Dendritik hücreler, B hücreleri ve makrofajlar, doğuştan gelen yanıtta ana rol oynarlar ve ayrıca profesyonel antijen sunan hücreler (APC) olarak da görev yaparlar. Bu profesyonel APC'ler, T hücrelerinin geliştirilmiş etkinleştirilmesine izin veren özel bağışıklık uyarıcı almaçlarla donatılmıştır. Bazı farklı T hücresi tipleri profesyonel APC'lerce etkinleştirilebilirler ve T hücrelerinin bütün tipleri özellikle bakteriyal, viral ya da toksin olabilen farklı patojenlerle temas etmek için donatılmışlardır. Etkinleştirilen T hücresi tipi ve dolayısıyla üretilen yanıtın çeşidi biraz da antijenin APC ile karşılaştığı ortama bağlıdır.

Hücreiçi antijenler: Sınıf I[değiştir | kaynağı değiştir]

Bütün çekirdekli hücreler MHC I ile CD8+ üzerinden T-sitotoksik lenfosite antijeni iletir.

Hücreiçi antijenler ev sahibi hücreyi taklit eden virüsler tarafından üretilir. Ev sahibi hücre patojenlerle ilişkili sitoplazmik proteinleri (ayrıca tümör ilişkili antijenler olarak bilinen endojen proteinleri) özelleşmiş enzim kompleksi proteazom ile küçük peptidlere sindirir.

Özelleşmiş bir taşıyıcı antijen işleme (TAP) kompleksi ile ilişkilendirilmiş "Transporter" kompleksi, antijenik peptidin MHC sınıf I molekülü ile eşleşmesine ve hücre yüzeyinde taşınmasına izin vererek peptidleri endoplazmik retikulumun içerisine taşır.Bu antijenik yapının hücre yüzeyinde sunulması hücrenin 'beni öldür' deme şeklidir. MHC I sınıfı molekülleri, antijeni, CD8+ sitotoksik T hücrelerine sunar. Bazı (eritrositler gibi) hücre çeşitleri haricinde MHC sınıf I, hemen hemen bütün ev sahibi hücrelerce eksprese edilir. Sitotoksik T hücreleri (öldürücü T hücreleri, CTL veya TC hücresi olarak da bilinir) diğer hücrelerin ölümünü teşvik etmek (indüklemek) için özelleşmiş T hücrelerinin bir sınıfıdır.

Sınıf I içinde antijenik peptidlerin CTL'lerce tanınması intrasitoplazmik bakteriyle, virüsle enfekte edilmiş ya da diğer deyişle hasarlanmış veya işlev göremez hale gelmiş hedef hücrenin öldürülmesine öncülük eder.

Hücredışı antijenler: Sınıf II[değiştir | kaynağı değiştir]

Antijen sunumu T hücrelerinin sitotoksik CD8+ hücreleri ya da yardımcı CD4+ hücreleri oluşturmasını da stimule eder.

Dentritik hücreler, makrofajlar, B lenfositler gibi antijen sunan hücreler MHC II ile CD4+ üzerinden T-helper'a (yardımcı T hücresi) iletim yapar.

Dendritik hücreler dokulardaki bakteriler, parazitler veya toksinler gibi endojenik patojenleri fagosit eder ve sonrasında kemosentetik sinyaller yoluyla T hücreleri bakımından zengin olan lenf düğümlerine taşırlar. Göç sırasında dendritik hücreler fagositik kapasitelerini kaybettikleri ve T hücreleri ile anlaşabilmeyi arttırabilme yeteneği geliştirdikleri bir olgunlaştırma sürecine uğrarlar. Bu olgunlaşma süreci, tıpkı Toll benzeri reseptör üyeleirnde olduğu gibi, diğer patojen ilişkili moleküller (PAMPlar) içindeki patern tanıma reseptörlerinin sinyallemeşine bağımlıdır. Dendritik hücreler, patojen ilişkili proteinleri daha küçük peptidlere sindirmek için lizozom ilişkili enzimleri kullanırlar. Lenf düğümünde dendritik hücreler bu antijenik peptidleri MHC sınıf II moleküllerine eşleyerek onların yüzeylerinde görüntülerler.

Bu MHC-antijen kompleksi, lenf düğümündeki T hücrelerince tanınır. Eksojenik antijenler genellikle CD4+ yardımcı T hücreleriyle etkilenen MHC sınıf II molekülleri üzerinde görüntülenirler. CD4+ lenfositleri ya da TH, bağışıklık yanıtı aracılarıdır ve edinilmiş bağışıklık sistemi yanıtının kurulmasında ve yeteneklerinin arttırılmasında önemli bir rol oynarlar. Sınıf II'nin eksprese edilmesi sınıf I'den daha kısıtlıdır. Sınıf II'nin yüksek seviyeleri dendritik hücrelerde bulunabilir fakat, makrofajlar, B hücreleri ve enflamasyon şartlarındaki bazı diğer hücre tiplerince de etkinleştirilebilir.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]


Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Nedir? :Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? ile ilgili Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Ne Demektir? Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Açıklaması Nedir? Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Cevabı Nedir? Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Açıklaması? :Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Gerçek mi? :Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? ile ilgili Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Hakkında? :Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? ile ilgili Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? burada bulabilirsiniz. Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Antijen sunumu nedir?, Antijen sunumu anlamı nedir?, Antijen sunumu ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Martin JRM Mars, Anwar El Ghazi, Sakaryada 2024 Türkiye yerel seçimleri, Solunum yolları, London Eye, Abbas Bahri, BlackBerry Messenger, 1981 Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Emiruşağı, Tomarza, 2005 Hanekin saldırıları, Fuchū, Hiroşima, Mokoma, Çin rakamları, II. Dünya Savaşı, Sluis Çarpışması, Çakonya, Concatenation, Uluslararası Fonetik Alfabesi, 11. Afife Tiyatro Ödülleri, İkili, Rem (birim), Aryabhata rakamları, NGC 1632, İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 2022 Grand Prix Ivan Yarygin Turnuvası, Temaşvar, Türkiye Amerikan Futbolu 1. Ligi, 2005 Formula 1 sezonu, Kimya yasaları, İtalya 19 yaş altı millî futbol takımı, Arnavutluktaki Dünya Mirasları Listesi, Onluk sayı sistemi, Üçlü sayı sistemi, Tekli sayı sistemi, Gabriel, Temerin, Osmanlı İmparatorluğu muharebeleri listesi, Kısmi sıralı küme, Basamak (matematik), Office Sway, Ispartada 1931 Türkiye genel seçimleri, São Cristóvão, Osmanlı Hanedanı, Diş hekimliği tarihi, Veríssimo Correia Seabra, WWE şampiyonları listesi, Halfeti, Video oyunu programcısı, Murtaza Bin Yunus, Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu, Üst ve alt sınır, İkinin tümleyeni, Sultan, Madatyphlops, Heidelberg Gözlemevi, Steve Montador, Allen, Teksas, Gävleborg ili, Porselen safra kesesi, Shan Hai Jing, Georges Matheron, holokost filmleri listesi, Sürdürülebilir enerji, İndüksiyonla birleşmiş plazma kütle spektrometrisi, 2014 Türkiye nüfus sayımı, Meşkinşehr şehristanı, Artvinde 1965 Türkiye genel seçimleri, One More Day, Dean Koontzs Frankenstein, Srinivasa Ramanujan, Teksas valileri listesi, Semerkant Rasathanesi, Erkek organ (çiçek), İngiliz Mustafa Paşa, Minor Planet Center, Tie Your Mother Down, Muradiye, Rize, TBMM 1. Dönem Ayıntab milletvekilleri, Heathrow Airport, Drvenik Mali, Dengi Dengine, When You Believe (şarkı), Grand Theft Auto kopyaları, Bekereci, Kadirli, Zoli Ádok, Alaska İnuitleri, Necdet Menzir, Burun konisi tasarımı, ICTP Ramanujan Ödülü, Kenneth O. May Ödülü, Paul Erdős Ödülü, Milenyum Problemleri, SMS Hertha, Boluda 1963 Türkiye yerel seçimleri, MiG 25, İnsülin, Manş, Miss Marple, Kaydırıcı kuvvet,
Tipolojik Nedir?, Zirai İsminin Anlamı Nedir?, Okan Işıktaş Kimdir?, Tipili Nedir?, Arap İsyanı bayrağı Anlamı Nedir, Arap İsyanı bayrağı Nasıl Oluştu, Arap İsyanı bayrağı Tarihi, Arap İsyanı bayrağı Renkleri, Arap İsyanı bayrağı Tasarımı, Zingal İsminin Anlamı Nedir?, Zinde İsminin Anlamı Nedir?, Yrd Doç Dr Berat Ahi Kimdir? Yrd Doç Dr Berat Ahi Nereli Yrd Doç Dr Berat Ahi Kaç Yaşında?, İsmail Keskin Kimdir?, Zincirleme İsminin Anlamı Nedir?, Filantrop Nedir?, Özgen Aydıncak Kimdir?, Zimmetli İsminin Anlamı Nedir?, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Anlamı Nedir, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Nasıl Oluştu, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Tarihi, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Renkleri, Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Tasarımı, Atakan Özkan Kimdir?, Necdet Kayra Kimdir?, Zilli İsminin Anlamı Nedir?, Semra Kıratlı Kimdir?, Zilingir İsminin Anlamı Nedir?, Tiksinç Nedir?, Fil Dişi Nedir?, Ümit Özer Kimdir?, Zikzaklı İsminin Anlamı Nedir?, Abdülvahit Vardar Kimdir?, Tiko Nedir?, Ak Sancak Anlamı Nedir, Ak Sancak Nasıl Oluştu, Ak Sancak Tarihi, Ak Sancak Renkleri, Ak Sancak Tasarımı, Meryem Tanrıverdi Göktaş Kimdir?, Tikel Nedir?, Zihnî İsminin Anlamı Nedir?, Abdulmecit Yıldırım Kimdir?, Hami Korkmazlı Kimdir?, Tiilinen Nedir?, Zihinsel İsminin Anlamı Nedir?, Fikirdeş Nedir?, Tiheähkö Nedir?, Zihayat İsminin Anlamı Nedir?, Buse Albayrak Kimdir?, Fijili Nedir?, İbrahim Yüksel Kimdir?, Fiili Bozuk Nedir?, Burhan Bahadır Özsoy Kimdir?, Zifirî İsminin Anlamı Nedir?, Burcugül Çubuk Kimdir?, Tıynetli Nedir?, Zibidi İsminin Anlamı Nedir?, Yaşar Dursun Kimdir?, Tırtılsı Nedir?, Zıypak İsminin Anlamı Nedir?, Arzu Şimşek Kimdir?, Figürlü Nedir?, Zıvanalı Sigara İsminin Anlamı Nedir?, Yunis Aksu Kimdir?, İrfan Hülakü Kimdir?, Tırsınç Nedir?, Zıvanalı İsminin Anlamı Nedir?, Tırsak Nedir?, Fiddire Nedir?, Zıt Anlamlı İsminin Anlamı Nedir?, Fidan Boylu Nedir?, Aşkın Genç Kimdir?, Meliha Apaydın Kimdir?, Berfin Kara Kimdir?, Zıt İsminin Anlamı Nedir?, Zırzop İsminin Anlamı Nedir?, Fıtıklı Nedir?, Ergün Şimşek Kimdir?, Zırtlak İsminin Anlamı Nedir?, Hüseyin Demir Kimdir?, Fışkırdak Nedir?, Ziver Kaplan Kimdir?, Tırı Vırı Nedir?, Fıskiyesiz Nedir?, Zırtapoz İsminin Anlamı Nedir?, Hürana Güngör Kimdir?, Sami bayrağı Anlamı Nedir, Sami bayrağı Nasıl Oluştu, Sami bayrağı Tarihi, Sami bayrağı Renkleri, Sami bayrağı Tasarımı, Tırhallı Nedir?, Fıskiyeli Nedir?, Zırlak İsminin Anlamı Nedir?, Abdullah Karapıçak Kimdir?, Mehmet Şerif Öner Kimdir?, Zırhlı İsminin Anlamı Nedir?, Kadir Yalçın Kimdir?, Fırtına Gibi Nedir?, Zırdeli İsminin Anlamı Nedir?, İlyas Topsakal Kimdir?, Şule Ağaçayak Ersoy Kimdir?, Pan-Afrika bayrağı Anlamı Nedir, Pan-Afrika bayrağı Nasıl Oluştu, Pan-Afrika bayrağı Tarihi, Pan-Afrika bayrağı Renkleri, Pan-Afrika bayrağı Tasarımı, Zırcahil İsminin Anlamı Nedir?, Tıpasız Nedir?, Fırınlı Nedir?, Tıpalı Nedir?, Zıravut İsminin Anlamı Nedir?, Fırfırlı Nedir?, Pınar Kayalar Kimdir?, Tıntın Nedir?, Fırçalı Nedir?, Zıpır İsminin Anlamı Nedir?, Tınlamalı Nedir?, Fırça Çekmek Nedir?, Zındık İsminin Anlamı Nedir?,