Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir?

Ali Suavi Nedir?

Ali Suavi Nedir?, Ali Suavi Nerededir?, Ali Suavi Hakkında Bilgi?, Ali Suavi Analizi? Ali Suavi ilgili Ali Suavi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Ali Suavi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Ali Suavi Ne Anlama Gelir Ali Suavi Anlamı Ali Suavi Nedir Ali Suavi Ne Anlam Taşır Ali Suavi Neye İşarettir Ali Suavi Tabiri Ali Suavi Yorumu 

Ali Suavi Kelimesi

Lütfen Ali Suavi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Ali Suavi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Ali Suavi Kelimesinin Anlamı? Ali Suavi Ne Demek? ,Ali Suavi Ne Demektir? Ali Suavi Ne Demektir? Ali Suavi Analizi? , Ali Suavi Anlamı Nedir?,Ali Suavi Ne Demektir? , Ali Suavi Açıklaması Nedir? ,Ali Suavi Cevabı Nedir?,Ali Suavi Kelimesinin Anlamı?,Ali Suavi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Ali Suavi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Ali Suavi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Ali Suavi

Ali Suavi Kelimesinin Anlamı Nedir? Ali Suavi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Ali Suavi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Ali Suavi - Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek Ali Suavi - Oranlamak Ali Suavi - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Ali Suavi - Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Ali Suavi - Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Ali Suavi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Ali Suavi

Ali Suavi Nedir? Ali Suavi Ne demek? , Ali Suavi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Ali Suavi Kelimesinin Anlamı? Ali Suavi Ne Demek? Ali Suavi Ne Demektir? ,Ali Suavi Analizi? Ali Suavi Anlamı Nedir? Ali Suavi Ne Demektir?, Ali Suavi Açıklaması Nedir? , Ali Suavi Cevabı Nedir? , Ali Suavi Kelimesinin Anlamı?


Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir?

Ali Suavi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ali Suavi
Ali Suavi-1.jpg
Ali Suavi'nin Abdullah Biraderler tarafından çekilmiş fotoğrafı.
Doğum 8 Aralık 1839
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 20 Mayıs 1878 (38 yaşında)
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Takma ad Sarıklı İhtilalci
Edebî akım Türkçülük

Ali Suavi (8 Aralık 1839, İstanbul – 20 Mayıs 1878, İstanbul) Osmanlı düşünür ve yazardır. Türkçülük fikrinin ilk eylemcisi olarak kabul edilir.[1]

II. Abdülhamit’e karşı düzenlediği başarısız darbe girişimi ile bilinen tarihî bir kişiliktir. Bu olaydan ötürü kendisine “Sarıklı İhtilalci” denilmiştir.[2]

Osmanlı Devleti’nin siyasi ve sosyal sıkıntılarına çözüm bulmak için kafa yormuş, İslam’ı referans olarak almış ve Türkçü-Turancı görüşler öne sürmüş bir kişiydi. Sultan Abdülaziz döneminde Genç Osmanlılar ile birlikte Paris ve Londra’da bulundu, Hükûmet aleyhine yazılar yazdı, gazete çıkardı. Abdülhamit döneminde yurda döndü, bir süre Galatasaray Sultanisi müdürlüğü yaptı. Bu görevden alındıktan sonra işsiz olduğu sırada örgütlediği birkaç yüz kişi ile Çırağan Sarayı’nı basarak V. Murat’ı tahta geçirmek istedi, bu girişimi sırasında Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından başına aldığı sopa darbesiyle öldü.

Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

1839 yılında İstanbul'da kâğıt tüccarı Çankırılı Hüseyin Ağa’nın oğlu olarak dünyaya geldi.[3] İlköğrenimini Davutpaşa'daki rüştiyede yaptıktan sonra Şehzadebaşı Camii'nin medrese ve okulunda din ve genel kültür dersleri aldı. 1856 yılında henüz 17 yaşındayken babasıyla Mekke'ye gidip hacı oldu.

Memuriyet hayatına İstanbul'da bir askerlik şubesinde kâtip olarak başladı. Üç yıl kadar bu görevde bulunduktan sonra, öğretmen seçimi için yapılan sınavı kazandı ve “muallimi evvel” oldu. 1858'de Simav’daki rüşdiye ve Kurşunlu Medresesinde hocalık yaptıktan sonra Bursa’daki rüşdiyeye öğretmen olarak atandı. Batılı tarzda bir okulda öğretmenlik yapmasına rağmen sarıklı idi. Öğretmenlik görevinin yanı sıra Bursa Ulu Cami'de vaazlar veriyordu.[4] 1864-1866 yıllarında Rumeli'de idari görevler aldı ve Filibe'de bir rüşdiyede öğretmenlik yaptı. Bu arada Yeşiloğlu Camii'nde verdiği saray karşıtı vaazlar ve diğer nedenlerle bölgenin mülki idare amiri tarihçi Ali Bey’le arası açıldı ve görevinden azledildi;[3] 1866 yılında İstanbul'a döndü.

Hacı Ali Suavi Efendi, İstanbul'da Şehzadebaşı Camii’nde vaazları ile ün kazandı. 1867 yılı Ocak ayından itibaren Muhbir adlı gazetede yazılarını yayımlayarak gazetecilik hayatına başladı. Eğitim alanında yazılara ağırlık verdi. Şehzadebaşı Camii'nde verdiği vaazlar ve Muhbir gazetesinin 32. sayısında yayınlanan siyasi makalesi nedeniyle bir gece ansızın tutuklanıp Kastamonu’ya sürüldü.[3]

Avrupa’ya Kaçışı[değiştir | kaynağı değiştir]

Padişah Abdülaziz’in bir fermanı ile Mısır hidivi olması engellenen ve haksızlığa uğradığı düşüncesiyle Abdülaziz'e düşman olan Mısır prensi Mustafa Fazıl Paşa, siyasi görüşleri nedeniyle İstanbul'daki görevlerinden alınıp Anadolu illerine atanmış olan Tanzimat Dönemi edebiyatçıları Namık Kemal ve Ziya Paşa ile birlikte Ali Suavi’yi Paris’e davet etti. Üçü, Türkiye'den kaçarak Marsilya'da buluştu; 30 Mayıs 1867'de birlikte Paris'e gittiler.

Ali Suavi, 1867'de diplomatik ziyaret için Abdülaziz'in Paris'e gelmesi üzerine Fransız polisinin isteğiyle, Namık Kemal ve Ziya Paşa ile birlikte ülkeyi terk etti; Londra’ya gitti. 31 Ağustos 1867’de Kavalalı Hanedanı'ndan Mustafa Fazıl Paşa'nın maddi desteğiyle Londra’da "Muhbir" gazetesinin ilk sayısını çıkardı. Osmanlı topraklarında dağıtılan gazete, 50 sayı yayımlandı. Ali Suavi'nin sert üslubu, Osmanlı hükûmeti ile barışmak isteyen Mustafa Fazıl Paşa'yı memnun etmeyince gazete Kasım 1868’de maddi güçlükler nedeniyle kapandı. Ali Suavi yazılarını Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın Londra'da çıkardığı Hürriyet gazetesinde yayımlamayı sürdürdü.

Londra'da tanıştığı bir İngiliz hanım ile evlenen Ali Suavi'nin diğer Genç Osmanlılar ile arası yaşam tarzları ve çeşitli fikirleri nedeniyle açıldı. 1869'da Fransa'ya geçerek "Ulum" adlı gazeteyi çıkardı ve bu gazetede Türkçülük akımına öncülük etti.[5] 1870-1871'de gerçekleşen Fransa-Prusya Savaşı sonucu Paris Almanlar tarafından kuşatılınca Ulum'u 25. sayıda kapatmak zorunda kaldı.[5]

İstanbul’a Dönüşü[değiştir | kaynağı değiştir]

1872 yılında Genç Osmanlılar’ın büyük bölümü Abdülaziz’in doğum günü nedeniyle çıkan genel aftan yararlanarak yurda döndüyse de Ali Suavi’ye İstanbul dışında bir ile gitmesi şartı getirildiğinden Paris’te kaldı[3]. 1876’da II. Abdülhamit’in tahta çıkmasından sonra verilen izinle İstanbul’a dönebildi.

Eski sadrazam Mithat Paşa aleyhine yazıları ile Abdülhamit’in gözüne giren Ali Suavi, Yıldız Sarayı Kütüphanesi Müdürü olarak görevlendirildi. Artık muhafazakâr ve saltanatçı bir çizgideydi.[6] 1 Şubat 1877’de Galatasaray Sultanisi müdürlüğüne getirildi. Kendisinden daha liberal ve batı yanlısı düşüncelere sahip olan Maarif Nazırı Münif Paşa ile anlaşamadı ve 28 Ekim 1877’de görevden alındı. Bu olaydan sonra Abdülhamit yönetiminin şiddetli bir karşıtı oldu.

Çırağan Baskını[değiştir | kaynağı değiştir]

20 Mayıs 1878 günü V. Murat'ı tekrar tahta çıkarmak için yüz elli kadar Rumeli göçmeniyle Çırağan Sarayı'nı bastı. Olay yerine yetişen Beşiktaş karakol komutanı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından başına sopa darbeleriyle vurularak öldürüldü. Yıldız Sarayı civarında bir yere defnedildi. Eşi, olayla ilgili belgeleri yaktıktan sonra Londra’ya kaçtı.

Görüşleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Ali Suavi, İngiliz parlamentarizmine benzeyen bir meşrutiyet arzusunu daimi olarak dile getiriyordu. Fransız filozoflarından büyük oranda etkilenmişti. Paris'te kısa bir süre La République adında bir gazete çıkartmıştı. Bu gazetede halk topluluklarının bir araya gelerek taleplerini hükûmete özgürce sunabilecekleri bir sistem tasvir etmişti.[7]

Klasik medrese tahsili görmemiş olan Suavi, Genç Osmanlılar arasında yazılarında dini konulara en çok yer veren yazardı[3]. Dinde reform yapmak gerektiğini, hutbenin her milletin kendi dilinde okunmasını ısrarla savunmuştur. Suavi’nin bu fikirleri daha sonra Cemaleddin Efgani tarafından geliştirilecektir.

Kendi ifadesine göre Ali Suavi’nin kaleme aldığı kitaplarının sayısı 127’dir. Çoğu basılmamış, bir kısmı kaybolmuş, arandığı halde bulunamamıştır. Bugün 14 kitabı ile tercüme ettiği 4 eseri mevcuttur.

Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Taharriyat-ı Suavi alâ Tarih-i Türk
 • Kamus-ül-Ulum vel-Maarif
 • Ali Paşa’nın Siyaseti
 • Hukuk-üş-Şevari
 • Hive Hanlığı (bakınız: Hive Hanlığı)
 • Gazete (muhbir)

Hakkında yazılan kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

Falih Rıfkı Atay, Baş Veren İnkılâpçı

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Özgen, Nezir (2018). Geçmişten Günümüze Osmanlı Tarihi. İzmir: Venedik. s. 60. 
 2. ^ "Tanzimattan Günümüze Türk Düşünürleri - Ali Suavi" (PDF). Alparslan Ünivesitesi. 23 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 23 Ekim 2022. 
 3. ^ a b c d e Selahattin Çetiner. "Ali Suavi ve Çırağan Saray Baskını". 6 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2011. 
 4. ^ "Ali Suavi". 9 Ekim 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2017. 
 5. ^ a b "Murat Demireğer, II. Muhbir-Ulum Harekatı ve Ali Suavi, Erişim tarihi:02.05.2012". 24 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mayıs 2012. 
 6. ^ Hanefi Demirkıran. "Ali Suavi". 5 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2011. 
 7. ^ Hilmi Ziya Ülken, 1979, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul: Ülken, s. 74 ve devamı.

Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Nedir? :Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? ile ilgili Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Ne Demektir? Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Açıklaması Nedir? Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Cevabı Nedir? Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Açıklaması? :Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Gerçek mi? :Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? ile ilgili Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Hakkında? :Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? ile ilgili Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? burada bulabilirsiniz. Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Ali Suavi nedir?, Ali Suavi anlamı nedir?, Ali Suavi ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Copa Sudamericana gol kralları listesi, Mike Batiste, Tüten, Birecik, Karababa, Birecik, İncirli, Birecik, Bozdere, Birecik, Abdallı, Birecik, Meteler, Birecik, András Kuttik, Kate Upton, Gagik Beglaryan, Uğurcuk, Birecik, Arslanlı, Birecik, De jure, Esperia, Sükroz, Sukroz, Chaos Project, Cumhuriyet, Birecik, Ekenek, Birecik, Hans Ulrich Obrist, Kürt dilleri, Osvaldo Ardiles, Özveren, Birecik, KabloTV, Peter Sarsgaard, Lerik, Veyselli Kaya Kabartmaları, Duyduk, Birecik, Tayyipler Âlemi, Merzifonlu Çalık Hacı Ali Paşa, Those Love Pangs (film, 1914), Jecheon, Celsius, IC 2602, Martin Solveig, Callospermophilus lateralis, Mia Malkova, Yara (film, 1998), Eva Braun, Orta Dünya savaş aletleri, Bakış açısı, Yüksel Çakmur, New Edition, Anđelko Đuričić, Norbert Wiener, Martha Hyer, İrevan, Burdurda 1931 Türkiye genel seçimleri, Kundağı motorlu top, Google Street View, Sevinç Tevs, Fore, Father, Lincos, Katwe Kraliçesi, Medeniyet, Boğazköy Müzesi, Biwa, Isam Bachiri, Luc Montagnier, Laktaši, Tsuchimikado (imparator), Nicolas Poussin, Mammaliamorpha, İngiliz futbolunda lig sistemi, La Gazzetta dello Sport, Sacromonte, Ironwood, Michigan, Bandung, Aziz Edward, Brixx, Middle Ages, Gliese 208, III. Mehmet, Babol, Winx Club, İngiliz futbol kulüplerinin iç saha seyirci kayıtları, Iropa Maurice Kouandété, Aliköy, Tavşanlı, Zühtü Arslan, Isaác Brizuela, Kusursuzlar, Tayyib Talha Sanuç, Kaledran, Milis, İşlevsel sabitlik, Jacques Villeret, Kujō Yoritsune, Ueslei, Soyut matematik, Itamar Rabinovich, Texaco Cup, Nery Castillo, Kürtün, Dilek cümlesi, Ultraviyole, Kamu sağlığı, Mavi Bisiklet, Kazimierz Górski, Kalenderilik,
Anna Netrebko Kimdir?, Ali Rıza Bodur Kimdir?, Deadpool (film), Kaygısız İsminin Anlamı Nedir?, Pürmelal Nedir?, Ahmet Münir Erkal Kimdir?, İpsiz Sapsız İsminin Anlamı Nedir?, Fişlik İsminin Anlamı Nedir?, Çarpmasız Nedir?, Tenkidî İsminin Anlamı Nedir?, Prezantabl İsminin Anlamı Nedir?, Niueli İsminin Anlamı Nedir?, Muhip Arcıman Kimdir?, Anna Neplyakh Kimdir?, J. J. Abrams Kimdir?, Çârçeşm İsminin Anlamı Nedir?, Ali Rıza Binboğa Kimdir?, Alelade İsminin Anlamı Nedir?, Kaygılı İsminin Anlamı Nedir?, Anna Muzıçuk Kimdir?, İpsiz İsminin Anlamı Nedir?, Dalgacının Kralı, Fişli İsminin Anlamı Nedir?, Gaga Burun Nedir?, Çarpmalı Nedir?, Ahmet Mümtaz Taylan Kimdir?, Tenhalık İsminin Anlamı Nedir?, Prese İsminin Anlamı Nedir?, Nitratlı İsminin Anlamı Nedir?, Çapulcu İsminin Anlamı Nedir?, Ali Rıza Bilal Kimdir?, Alelacayip İsminin Anlamı Nedir?, Anna Mjöll Kimdir?, Morton I. Abramowitz Kimdir?, Kaygan İsminin Anlamı Nedir?, Pürik Nedir?, İpsi İsminin Anlamı Nedir?, Fişeksiz İsminin Anlamı Nedir?, Çarpıntısız Nedir?, Alegorik İsminin Anlamı Nedir?, Çılgın Savaşçılar, Ali Rıza Beyranvend Kimdir?, Anna Mitioglo Kimdir?, Tenhaca İsminin Anlamı Nedir?, Presbiteryen İsminin Anlamı Nedir?, Çapsız İsminin Anlamı Nedir?, Niteliksiz İsminin Anlamı Nedir?, Ali Sururi Kimdir?, Çılgın İkili 2, Aldırmaz İsminin Anlamı Nedir?, Kaydırıcı İsminin Anlamı Nedir?, Pürhiddet Nedir?, İpotetik İsminin Anlamı Nedir?, Fişeklik İsminin Anlamı Nedir?, Çarpıntılı Nedir?, Anna Maria Jopek Kimdir?, Ali Rıza Alaboyun Kimdir?, Pavel Abramov Kimdir?, Çılgın İkili, Ahmet Mücahid Ören Kimdir?, Çapraz İsminin Anlamı Nedir?, Aldırışsız İsminin Anlamı Nedir?, Teneşirlik İsminin Anlamı Nedir?, Prefabrik İsminin Anlamı Nedir?, Nitelikli İsminin Anlamı Nedir?, Anna Makarova Kimdir?, Çılgın Bir Gece, Pürdikkat Nedir?, Nüfuzsuz Nedir?, Kayda Değer İsminin Anlamı Nedir?, İpotekli İsminin Anlamı Nedir?, Fişekli İsminin Anlamı Nedir?, Çarpılı Nedir?, Ali Reşat Çağan Kimdir?, Aldık İsminin Anlamı Nedir?, Çaylak Soyguncular, Çapraşık İsminin Anlamı Nedir?, Anna Łukasiak Kimdir?, Ahmet Murat Özel Kimdir?, Teneke İsminin Anlamı Nedir?, Pratik İsminin Anlamı Nedir?, Nitel İsminin Anlamı Nedir?, Pürçüklü Nedir?, Ali Rahme el-Marri Kimdir?, Nüfuzkâr Nedir?, Aldayıcı İsminin Anlamı Nedir?, İpnotizmalı İsminin Anlamı Nedir?, Kayan İsminin Anlamı Nedir?, Fistolu İsminin Anlamı Nedir?, Çarpıkça Nedir?, Anna Loos Kimdir?, Çaplı İsminin Anlamı Nedir?, Aldatıcı İsminin Anlamı Nedir?, Cutthroat Island, Pürçeksiz Nedir?, Nüfus Bilimsel Nedir?, İpnotize İsminin Anlamı Nedir?, Tendürüst İsminin Anlamı Nedir?, Prangasız İsminin Anlamı Nedir?, Nişastalı İsminin Anlamı Nedir?,